Sunteți pe pagina 1din 15

Stiluri de citare 1.

MLA (Asociaia de Limbi Moderne)


Normele de citare ALM se refera la regulile si conventiile stabilite de Asociatia de Limbi Moderne cu privire la mentionarea surselor folosite intr-o scriere academica. Stilul ALM foloseste un sistem alcatuit din doua componente : Citarea surselor in interiorul textului, care fac trimitere la lista de referinte care apare la sfarsitul lucrarii. Impreuna, aceste doua componente mentioneaza si certifica sursele folosite in lucrare si permit celorlati sa acceseze aceste surse. Citarea surselor in interiorul textului. In stilul ALM, referirea la surse are loc in text, pentru a mentiona cititorului materialul folosit si pentru a-i permite sa-l gaseasca in lista de referinte. Aceste precizari trebuie sa fie cat mai exacte cu putinta. Mentionati numai informatia necesarii identificarii sursei. e obicei, este suficient numele autorului si pagina. !recizati sursa cat mai apropoape de locul in care a fost folosita " acolo unde o pauza este evidenta, de obicei la sfarsitul propozitiei Sursa folosita trebuie sa va completeze ideea, nu sa o repete pe cea din textul dumneavoastra. aca mentionati numele autorului in text, nu mai trebuie sa il precizati si in trimitere. Sursele electronice si online trebuie se citeaza exact ca cele scrise, aca sursa electronica are paginatie, vor fi mentionate numerele corespunzatoare. aca nu are, atunci aceasta se va omite. Exemple : Numele autorului mentionat in text : #ouvenel sustine ca $%&-%'( Numele autoruluiin referinta : )xista si viziunea conform careia.. $#ouvenel, %&-%'( Mai multi autori ale aceleiasi lucrari : Aceasta ipoteza, $*ac+rac si *aratz ,,'( a!ini diferite : "oua lucrari citate : -eber mai spune ca $,.-,/ si ,0( #uvenel $,&%( 1ristian !arvulescu $%2(

Lucrari in mai multe #olume : $eferire la #olume si pa!ini : $3enopol, 4 : .-'( $eferire la un intre! #olum : $-eber, vol.,( $eferire la un intre! #olum% in text : $In volumul %, sugereaza(
6

5enderson

7raducerile au fost realizate de studentele M)8A )L)NA, N)A1S9 MI:)LA si ILI)S19 ANA, 8r. / :IS), Anul I;4<<', in cadrul seminarului de 8andire critica si scriere academica

Corporatie de autori: $Natiunile 9nite, 1omisia )conomica !entru Africa .,-/%( Lucrari fara autor 1and o lucrare nu are autori, folositi titlul ei sau o versiune prescurtata a titlului cand il citati in text. 1and prescurtati titlul, omiteti articolele initiale si incepeti prin cuvantul cu care este trecut in ordinea alfabetica Lista de $eferinte de la sfarsitul lucrarii : asa cum mentioneaza comisia prezidentiala $:aport &( Surse online cu paginatie : $=ox, &-.( $eferintele :eferintele citate intr-un text academic trebuie sa apara la sfarsitul lucrarii in :eferinte sau *ibliografie . Aceasta lista ofera informatia necesara pentru a identifica fiecare sursa care va sustine lucrarea. Scrieti lista in ordine alfabetica, dupa numele de familie al autorilor, sau dupa titlu, in cazul surselor fara autori. Scrieti cu ma>uscule primul cuvant si toate celelalte cuvinte ale titlurilor si subtitlurilor din :eferinte. Nu scrieti cu litere mari articolele, prepozitiile, con>unctiile sau particula ? a @ din structurile de infinitiv. !rescurtati numele editorului. 1and sunt mai multi editori, mentionati-i pe toti, separandu-le numele prin ? ; @ 1and sunt mai multe orase mentionate la edituri, scrieti-l numai pe primul. =olositi con>unctia ? si @, nu semnul ? A @, cand treceti mai multi autori ai unei singure lucrari. !aginatia : nu folositi prescurtari ca Bp.B sau BpagB pentru a preciza paginile Indentarea : Aliniati primul rand in partea dreapta, si urmariti ca toate randurile de sub acestea sa se alinieze cu el. Sublinierea si scrisul italic : In lucrarile realizate in format electronic cuvintele scrise oblic sunt de obicei si subliniate, pentru a evita ambiguitatea si a le evidentia. Exemple Carti &rimiterile la o carte intrea!a trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente% in ordinea data : Autor(i) sau editor(i) &itlul complet Editia% daca este indicate Locul publicarii Numele prescurtat al editorului "ata publicarii 'ara autor:

8+idul pentru Studii 9niversitare, ed. %% !rinceton, ,000 (n autor: NaboCov, Dladimir. Lolita. NeE ForC: !utnam, ,0... Alta lucrare% acelasi autor: SpeaC, MemorG: An Autobiograp+G :evisited. NeE ForC: Hnopf, ,000. "oi autori: 1ross, Susan, and 1+ristine 5offman. *ruce Nauman: 7+eaters of )xperience. NeE ForC: 8uggen+eim MuseumI London: 7+ames A 5udson, 4<<&. &rei autori: LoEi, 7+eodore, *en>amin 8insberg, and Steve #acCson. AnalGzing American 8overnment: American 8overnment, =reedom and !oEer. %rd ed. NeE ForC: Norton, ,00&. Mai mult de trei autori: 8ilman, Sandor, et al. 5Gsteria beGond =reud. *erCeleG: 9 of 1alifornia !, ,00% Lucrare in mai multe #olume : Morison, Samuel )liot, 5enrG Steele 1ommager si -illiam ). L)uc+tenburg : J1resterea :epublicii AmericaneK, 4 vol., NeE ForC: Lxford 9!, ,0'< Eseu sau capitol in carti editate sau antolo!ii: $eferintele la un eseu sau la un capitol dintr)o carte sau compilatie trebuie sa contina urmatoarele : Autorul ; autorii eseului sau ai capitolului 7itlul eseului ; capitolului 7itlul cartii )ditorul cartii Locul publicarii Numele prescurtat al editorului ata publicarii !aginile pasa>elor citate Articol intr)o carte HoEaleEsCi, Mic+ael. M#acC Herouac and t+e *eats in San =rancisco.M San =rancisco in =iction: )ssaGs in a :egional Literature. )d. avid =ine and !aul SCenazG. AlbuNuerNue: 9 of NeE Mexico !, ,00.. ,4/-&%. Articol republicat 5unt, 7im. M7+e Misreading of Herouac.M :evieE of 1ontemporarG =iction %.4 $,0'%(: 40-%%. :pt. in 1ontemporarG LiterarG 1riticism. )d. 1. :ileG. Dol. /,. etroit: 8ale, ,00<. %<'-,< Articole sau pasa*e din carti de referinta :

aca articolul sa pasa>ul e semnat, scrieti mai intai numele autorului I dace e nesemnat, mentionati prima data titlul. !entru lucrari de referinta bine cunoscute, nueste necesar sa includeti date complete despre publicare. Includeti numai titlul, editia si anul publicarii. asa* din dictionar BpoEerB ef..b. Lxford )nglis+ ictionarG. ed. a doua, ,0'0. asa* din enciclopedie *ergman, !. 8. B:elativitateaB Noua )nciclopedie *ritannica, ed.,., ,0'2 Articole dintr)o carte mai putin cunoscuta !entru astfel de carti, includeti toate informatiile publicarii. Nielsen, #orgen S. B1ultura )uropeana si IslamulB, B)nciclopedia Islamului si a Lumii Musulmane B, )d. :ic+ard 1. Martin, NeE ForC : Macmillan :eference-7+omson;8ale, 4<<&. Articole din *urnale% re#iste% +iare : :eferintele la publicatiile periodice trebuie sa ncluda urmatoarele : Autor$ii( 7itlul 7itlul publicatiei $>urnal, revista etc( Numarul volumului ata publicarii $abrevierea lunilor, daca este nevoie( Numarul paginilor in care sa regasesc articolele citate 1and citati ziare, mentionati editia $ex. )ditita revizuita(, pentru ca pot exista diferite editii ale aceluiasi ziar, cu diferite materiale. Articole din *urnal% cu un autor : 8insberg, *en>amin and Martin S+efter. J!robe )tice ca Arme !oliticeK, #urnal de si !olitica ,,.% $,00.(: &02-.,, Articol de re#ista !irisi, Angela. B!ublicitate surprinzatoareB !si+ologia astazi Ian.-=eb. ,002 :,& "ocumente !u#ernamentale In general, daca nu cunoasteti autorul documentului, citati ca autor agentia guvernamentala care l-a realizat "ocumente de stat BInvestigare si :aport Asupra )fectelor din Societate a !edepsei 1apitale cu MoarteaB, Albania : 7roG !ress, ,''' "ocumente federale rept

&

Statele 9nite, 1ongresul Senatului. 1omitetul de :elatii 8uvernamentale. Diitorul Activitatii 1onsiliului Independent 5earings, congresul ,</, prima sesiune, -as+ington : 8!L, ,000. "ocumente internationale Statele 9nite, Adunarea 8enerala, 1onventia Asupra )liminarii 7uturor =ormelor de iscriminare a =emeilor NeE ForC: 9nited Nations, ,020 Materiale Audio),i+uale: 'ilme sau inre!istrari #ideo Annie 5all. ir. -oodG Allen, ,022. Dideocasette, M8M;9A 5ome Dideo, ,00, -nre!istrari audio 1ounting 1roEs, August and everGt+ing after, 81, ,00% -nre!istrari audio% cu cantec spcificat 1ounting 1roEs, BM:. #onesK . August and everGt+ing after, 81, ,00% C")$.M 1itarea trebuie sa include mi>locul de publicare electronica $ C")$.M(, numele furnizorului care a facut materialul accesibil pe 1 -:LM, si data publicarii versiunii, daca este relevant. Citarea din surse on)line 1itarea surselor online, ca si a celor scrise, trebuie sa contina informatii care sa indice atat sursa, cat si mi>loace prin care sursa sa fie din nou accesata. e cele ami multe ori, citarea trebuie sa includa si data la care sursa a fost accesata si 9:L-ul. e multe ori, este necesar sa identificati Eebsite-ul sau baza de date care a facut materialul accesibil. !entru ca la ora actuala nu exista standarde suficiente in ceea ce priveste citarea surselor online, informatiile mentionate pot varia de la caz la caz. In general, referirea la surse online necesita mai multe informatii dcat cele scrise. Carti online% cu scop scolar =rost, :obert. Nort+ of *oston.,0,..!ro>ect *artlebG. )d. Steven van LeeuEen.,000. 40 Lct.,000 O+ttp:;;EEE.bartlebG.com;,,';index.+tmlP. Articole de enciclopedie online )instein, Albert.M)ncGclopaedia *ritannica Lnline. ,000. )ncGclopedia *ritannica. 42 Aprilie 4<<& O+ttp:;;searc+.eb.com;bol;topicQeuR,<'&0&AsctnR,P. Articole de re#ista online (accesate direct) 1+aplin, 5eat+er. M)pidemic of )xtravagance.M Salon ,0 =ebruarG ,000. ,4 Iulie ,000 O+ttp:;;EE,.salon.com;moneG;,000;<4;,0c+ap.+tmlP. /ome a!e pentru un curs

Includeti numele instructorului, numele cursului, fraza B!agina Eeb a cursuluiB, date despre curs, departamentul academic, institutia, datele accesate prin 9:L. #ones, 7om. Multicultural Literature. 1ourse +ome page. Sept. 4<<%- ecember 4<<%. ept. of )nglis+, 1ornell 9niversitG. ,< Lct. 4<<% O +ttp:;;courseinfo.cit.cornell.edu;courses;course,<,;P. Site)uri profesionale :esearc+ strategG: a tutorial. 1ornell 9niversitG LibrarG. ,' Sept. ,000 O+ttp:;;campusgE.librarG.cornell.edu;cgi-bin;manntom4.cgi sectionR+elpA9:LRneE+elp;neE+elp.+tmlP. Site personal :ule, 8reg. 5ome page. ,/ Nov. ,000 O+ttp:;;EEE.student.cornell.edu;Sgreg;P.

0. A A (Asociaia American1 de si2olo!ie)


Stilul Asociatiei Americane de !si+ologie - sistemul autor;data " pentru carti, articole, sau alte surse. CA$&"etaliile cerute sunt% in ordine : 1. Numele autorului3autorilor% al editorului% al compilatorului sau a institutiei responsabile 0. Anul publicarii 4. &itlul publicatiei si subtitlul% daca e ca+ul 5. Editia (daca este alta decat prima) 6. Locul publicarii 7. Editura N8. -n titlul unei carti% sau al unui articol din biblio!rafie% scrieti cu ma*uscula numai primul cu#ant al titlului% si primul cu#ant dupa punct sau linie de pau+a. (n sin!ur autor *erCman, :. I. $,00&(. Find it fast: How to uncover expert information. NeE ForC: 5arper !erennial "oi pana la sase autori 7oti autorii sunt citati Mai mult de sase autori 1and o lucrare are mai mult de sase autori, scrieti numele primilor sase si initiala prenumelor, apoi scriti prescurtat numele celorlalti $folosind punctul in abreviere( Carte editata

=riedman, S.L., A -ac+s, 7. . $)ds(. $,000(. Measuring environment across the life span: Emerging methods and concepts . -as+ington, 1: American !sGc+ological Association Articol sau capitol intr)o carte editata *aCer, =.M., A Lig+tfoot, L.*. $,00%(. J!sGc+iatric care of et+nic eldersK A.1. $)d.(, Cultura, etica si boli mintale $pag. .,2-..4(. -as+ington, 1 : American !sGc+iatric !ress

'ara autor sau editor: The CCH Mac uarie dictionar! of business. $,00%(. Nort+ :Gde, NS-: 115, Australia EN&$( A$&-C.LE "E 9($NAL etaliile cerute sunt, in ordine: ,. Numele autorului ; autorilor articolului 4. Anul publicarii %. 7itlul articolului &. 7itlul >urnalului si numarul volumului $subliniat sau scris italic( .. Numarul paginilor Articol de *urnal cu un autor Mellers, *.A. $4<<<(. Alegerea si placerea relativa a consecintelor. "uletin psihologic. Articol de +iar 1ooC, . $4<<4, Ian 4'(. All in t+e mind. The #ge p.44. EN&$( MA&E$-ALE M(L&-ME"-A etaliile cerute aici sunt aceleasi ca in cazul cartilor, cu specificarea formatului multimedia folosit 8et t+e facts $and get t+em organized(. $,00<(. T1aseta videoU. -illiamstoEn, Dic: Appleseed !roductions EN&$( -N&E$NE& S- AL&E S($SE ELEC&$.N-CE Aici se pot include a larga gama de surse, de la 1 -:LM "uri, >urnale electronice, )mail sau alte surse de pe Internet =orma citarii urmeaza principiile celei de la surse scrise : ,. Numele autorului ; autorilor 4. ata ; anul publicarii %. 7itlul publicarii &. =ormatul obiectului .. ata solicitarii sursei /. Numele sau site-ul de pe Internet 2

Articol de *urnal care se !aseste numai pe -nternet : #acobson, #.-., MulicC, #.A., A Sc+Eartz, A.A. $,00.(. A +istorG facilitated communication: Science, pseudoscience and antiscience.: Science EorCing group on facilitated communication. American !sGc+ologist, 2.<-2/.. 8asit pe 4. Ian., ,00/, de pe +ttp:;;EEE.apa.org;>ournals;>acobson.+tml Articol (in #ersiune electronica) unde exista si #arianta scrisa 8riffit+, 7.L. $,00%(. Monitoring and performance: a comparison of computer A supervisor monitoring T)lectronic versionU. $ournal of #pplied %ocial &s!cholog!, '(, .&0-.24. N.*. aca nu este mentionat nici un autor, titlul este folosit ca primul termen al referintei.

4. Stilul C2ica!o
*azat pe manualul stilului 1+icago $a ,.-a editie, 4<<%( :eferinte Manualul stilului 1+icago adopta doua tipuri de stiluri pentru referinte: -sistemul autor-date -sistemul 5umanities $documentare-note( Citare in text. 'ormat lista referinte. 1itarea unei carti ,. Numele de familie al autorului, prenumele apoi punct 4. 7itlul cartii in stil italic sau subliniat apoi punct %. Lrasul unde a fost publicata apoi doua puncte &. Numele editorului apoi virgula .. ata la care a fost publicata apoi punct. 1itarea unei cVrti online upa introducerea datelor de mai sus se adauga: -disponibil pe: numele site-ului apoi virgula -+ostO9:LP -data accsearii apoi punct. Exemplu: 5oneG, Maureen. *itter =ruit: African American -omen in -orld -ar II. 1olumbia, ML: 9niversitG of Missouri !ress, ,000. Available from: !eninsula LibrarG SGstem NetLibrarG, O+ttp:;;ezproxG.plsinfo.org:4,%/P $accesat 44 Martie 4<<.(. 1itarea unei cartii cu mai multi autorii Se utilzeaza acelasi format ca la cea cu un singur autor, dar se incepe cu primul autor listat in pagina de titlu$numele de familie, apoi prenumele(

'

Exemplu: *radleG, #ames, :on !oEers, and Susan SparC. =lags of Lur =at+ers. NeE ForC: *antam *ooCs, 4<<4. 1arte "un singur autor 1itare in text : $5olmund 4<<4( =ormat de lista de referinte : 5olmlund, 1. 4<<4. Impossible bodies: feminitG and masculinitG at t+e movies. NeE ForC: :outledge 1arte-mai multi autori 1itare in text :$1raton and Saunders ,004( =orma listei de referinte : 1raton, M. and 8. Saunders. ,004. Islanders in t+e Stream: A +istorG of t+e *a+amian people. At+ens: 9niversitG of 8eorgia !ress. Articol dintr-un >urnal 1itare in text:$5erring ,00'( =orma listei de referinte : 5erring, 8. ,00'. 7+e *eguiled: MisogGnist mGt+ or feminist fableQ Literature =ilm WuarterlG 4/ $%(: 4,&-4,0. Articol dintr-un >urnal electronic 1itare in text: $5erring ,00'( =orma listei de referinte : 5erring, 8. ,00'. 7+e *eguiled: MisogGnist mGt+ or feminist fableQ Literature =ilm WuarterlG 4/ $%(: 4,&-4,0. Articol de ziar-fara autor 1itare in text :$1+icago 7ribune ,00&( =orma listei de referinte : 1+icago 7ribune. ,00&. 8un in>uries taCe financial toll on +ospitals, =ebruarG 4&. Articol de ziar-dintr-o baza de date electronica 1itare in text: $Satel 4<<%( =orma listei de referinte :Satel, SallG. MLxG1ontin +alf-trut+s can cause suffering.M 9SA 7odaG, Lctober 42, 4<<%, final edition, Lexis-Nexis, via 8alileo, +ttp:;;EEE.galileo.usg.edu Articol dintr-o enciclopedie 1itare in text :MIn t+e fifteent+ edition of t+e NeE )ncGclopedia *ritannica, 8uido 8ergorietti notes about dress and adornment...M =orma listei de referinte :TM-ell-CnoEn reference booCs, suc+ as ma>or dictionaries and encGclopedias, are normallG cited in notes rat+er t+an bibliograp+iesM p. 2,.U XXX)nciclopediile se citeaza in general in notele de subsolIpentru cele bine-cunoscute nu sunt necesare datele publicarii ci doar dac este o alta editie decat prima ,pentru cele mai putin cunoscute trebuie sa includa toate informatiile publicarii. )x. -orld *ooC )ncGclopedia.)nciclopedia )ditia 4<<% -1apitolul: M:evolutia Industriala.M

)nciclopedia Asiei Moderne, )d. avid Levinson, Haren 1+ristenson $NeE ForC: 1+arles ScribnerYs Sons, 4<<4( -1apitolul: M:azboiul din Indo-1+ina.M -ebsite $o parte a unui Eebsite(X 1itare in text :$9niversitG of 8eorgia( =orma listei de referinte : 9niversitG of 8eorgia, M!oints of !ride,M 9niversitG of 8eorgia, +ttp:;;EEE.uga.edu;profile;pride.+tml 1itarea unui discurs ,. Numele de familie al autorului, prenumele apoi punct si spatiu 4. 7itlul;numele discursului apoi punct intre g+ilimele %. 7ipul de discurs apoivirgula si spatiu &. 1ircumstantele discursului$intalnire anuala,prezentare de proiectZetc.( .. Locatia incluzind institutia daca este cazul apoi virgula si spatiu /. ata discursului apoi punct )xemplu: Sc+afer, #o+n. M4<4..M Lecture, Menlo Sc+ool, At+erton, 1A, % 4<<.. ecemberie

'orma notelor de subsol. 'orma biblio!rafica% ocumentar " un singur autor =orma notelor de subsol $!rima nota de subsol( ,. 1+ris 5olmlund, Impossible *odies: =emininitG and MasculinitG at t+e Movies $NeE ForC: :outledge, 4<<4(, ,.0. =orma bibliografica 5olmlund, 1+ris. Impossible *odies: =emininitG and MasculinitG at t+e Movies. NeE ForC: :outledge, 4<<4. 1arte " mai mult de un autor =orma notelor de subsol$!rima nota de subsol( ,. Mic+ael 1raton and 8ail Saunders, Islanders in t+e Stream: A 5istorG of t+e *a+amian !eople $At+ens: 9niversitG of 8eorgia !ress, ,004(, 4&. =orma bibliografica 1raton, M. and 8. Saunders. Islanders in t+e Stream: A 5istorG of t+e *a+amian !eople. At+ens: 9niversitG of 8eorgia !ress, ,004. 1apitol dintr-o carte =orma notelor de subsol$!rima nota de subsol( ,. Honrad :epgen, M-+at is a Y:eligious -arYQM in !olitics and SocietG in :eformation )urope, ed. ). I. Houri and 7om Scott, %4& $London: Macmillan, ,0'2(. =orma bibliografica 4.:epgen, Honrad. M-+at is a Y:eligious -arYQM In !olitics and SocietG in :eformation )urope, edited bG ). I. Houri and 7om Scott, %,,-%4'. London: Macmillan, ,0'2.

,<

Articol dintr-un >urnnal =orma notelor de subsol $!rima nota de subsol( ,. 8ina 5erring, M7+e *eguiled: MisogGnGist MGt+ or =eminist =ableQM Literature =ilm WuarterlG 4/, no. % $,00'(: 4,/. =orma bibliografica 4.5erring, 8ina. M7+e *eguiled: MisogGnist MGt+ or =eminist =ableQM Literature =ilm WuarterlG 4/, no. % $,00'(: 4,&-4,0. Articol dintr-un >urnal electronic-accesat printr-o baza de date =orma notelor de subsol $!rima nota de subsol( ,. Sandra Fin, M1olor *ind,M American emograp+ics, 4., no. 2 $4<<%(. Academic Searc+ !remier, via 8alileo, +ttp:;;EEE.galileo.usg.edu =orma bibliografica Fin, Sandra. M1olor *ind.M American emograp+ics 4., no. 2 $4<<%(: 44-4/. Academic Searc+ !remier, via 8alileo, +ttp:;;EEE.galileo.usg.edu Articol de ziar " fara autor =orma notelor de subsol $!rima nota de subsol( ,. 1+icago 7ribune, M8un In>uries 7aCe =inancial 7oll on 5ospitals,M sec. ,, =ebruarG 4&, ,00&. 4. =orma bibliografica 1+icago 7ribune, M8un In>uries 7aCe =inancial 7oll on 5ospitals,M =ebruarG 4&, ,00&. Articol de ziar " dintr-o baza de date electronica =orma notelor de subsol $!rima nota de subsol( ,. SalleG Satel, MLxG-1ontin 5alf-trut+s 1an 1ause Suffering,M 9SA 7odaG, Lctober 42, 4<<%, final edition, Lexis-Nexis, via 8alileo, +ttp:;;EEE.galileo.usg.edu =orma bibliografica Satel, SallG. MLxG1ontin 5alf-7rut+s 1an 1ause Suffering.M 9SA 7odaG, Lctober 42, 4<<%, final edition. Lexis-Nexis, via 8alileo, +ttp:;;EEE.galileo.usg.edu Articol dintr-o enciclopedie =orma notelor de subsol $!rima nota de subsol( ,. 7+e NeE )ncGclopedia *ritannica, ,.t+ ed., s.v. Mdress and adornment.M 4. =orma bibliografica TM-ell-CnoEn reference booCs, suc+ as ma>or dictionaries and encGclopedias, are normallG cited in notes rat+er t+an bibliograp+iesM p. 2,.U -ebsite $parte dintr-un Eebsite(X =orma notelor de subsol $!rima nota de subsol( ,. 9niversitG of 8eorgia, M!oints of !ride,M 9niversitG +ttp:;;EEE.uga.edu;profile;pride.+tml $accessed Lctober %<, 4<<%(.

of

8eorgia,

,,

=orma bibliografica 9niversitG of 8eorgia, M!oints of !ride,M 9niversitG of 8eorgia, +ttp:;;EEE.uga.edu;profile;pride.+tml

5. C-&A$EA $E'E$-N&EL.$ -N &E:& '.L.S-N" S-S&EM(L /A$,A$"


:eferintele trebuie sa fie citate in text in moduri diferite. )le depind de natura propozitiei;paragrafului. Numele autorului citat in text Atunci cand se fac referinte la opera unui autor, numele lui este urmat de anul publicatiei operei respective in paranteze si formeaza parte din propozitie: 1ormacC $,00&( states t+at YE+en Eriting for a professional readers+ip, Eriters invariablG maCe reference to alreadG publis+ed EorCsY. In general, E+en Eriting for a professional publication, it is good practice to maCe reference to ot+er relevant publis+ed EorC. 7+is vieE +as been supported in t+e EorC of 1ormacC $,00&(. Numele autorului nu este citat direct in text: Atunci cand se fac referinte fara sa se mentioneze numele autorului intr-o afirmatie, numele acestuia si anul publicatiei operei respective va fi plasat la sfarsitul propozitiei in paranteze: MaCing reference to publis+ed EorC appears to be c+aracteristic of Eriting for a professional audience $1ormacC ,00&(. Mai multi autori ai caror nume este citat direct in text: Atunci cand se fac referinte si sunt implicati mai multi autori, ambii sunt citati astfel: #ones $,0&/( and Smit+ $,0&'( +ave bot+ s+oEnZZ Mai multi autori ai caror nume nu este citat direct in text: Atunci cand se fac referinte si sunt implicati mai multi autori dar care nu sunt citati direct in text se procedeaza astfel : $#ones ,0&/I Smit+ ,0&'( "oi autori pentru aceeasi opera 1and se fac referinte si sunt implicati doi autori pentru aceeasi opera este necesar sa se mentioneze ambele nume: -+ite and *roEn $,0/&( in t+eir recent researc+ paper foundZZ.. Eit+ regard to !:)! and t+e role of libraries, 1rane and 9rNu+art $,00&( suggestZ Sau intr-un mod indirect folosindu-se [\ampersands\\ $A( :

,4

$Slater A #ones ,00/( $-+ite A *roEn ,0//( Mai multi de doi autori pentru aceeasi opera Atunci cand se fac referinte si sunt implicati mai multi de doi autori se foloseste sintagma Jet alK: $Jet alKRsi altii( 8reen et al $,00.( found t+at t+e ma>oritG ZZ sau indirect: :ecent researc+ +as found t+at t+e ma>oritG ofZZ$8reen et al ,00.( Nici un autor aca autorul nu este identificat se foloseste sintagma JanonGmousK sau JanonK si se specifica titlul operei si anul publicatiei. 7itlul se scrie folosind modul italic. MarCeting strategG $Anon ,000( Nici o data Abrevierea n.d. este folosita pentru: Smit+ $n.d.( +as Eritten and demonstratedZZ sau indirect : $Smit+ n.d.( Numarul pa!inilor Incluzand numarului paginilor intr-o referinta poate a>uta cititorul sa urmareasca mai usor sursele folosite. Numarul paginilor este important in vederea urmaririi pana la capat a argumentelor folosite sau pentru verificarea citarilor. LaErence $,0//, p.,4&( sau indirect: $LaErence ,0//, p.,4&( (n autor% ani diferiti "aca una sau mai multe publicatii ale aceluiasi autor ilustrea+a aceleasi aspecte dar sunt publicate in ani diferiti% referintele ar trebui citate in ordine cronolo!ica: as suggested bG *loggs $,004, ,00&( sau indirect: $*loggs ,004, ,00&(ZZ (n autor% acelasi an

,%

aca se fac referinte la opere diferite ale unui singur autor publicate in acelasi an se vor folosi indici )arlier researc+ bG Smit+ $,00%a( found t+at Zbut later researc+ suggested again bG Smit+ $,00%b( t+atZZ. Mentionarea unor portiuni de text publicat !ortiunea de text va fi intotdeauna citata folosind g+ilimelele. )ste recomandat sa se specifice si numarul paginilor si anul aparitiei. t+e aut+or states t+at [ZZ..\ or Zt+e aut+or Erites t+at [ZZ..[ Ln t+e topic of professional Eriting and referencing 1ormac $,00&, p. %4-%%( states: Y-+en Eriting for a professional readers+ip, Eriters invariablG maCe reference to alreadG publis+ed EorCsY. arti de text sau capitole citate Atunci cand se fac referinte la parti sau capitole din opera unui autor se pune in e#identa contributia autorului la munca respecti#a : In +is EorC on +ealt+ information Smit+ $,02.( statesZ Compilarea referintelor si a biblio!rafiei -ndrumari !enerale% aran*amente si punctuatie :eferintele sunt folosite cu scopul de a facilita munca cititorului de a cauta sursele. iferitele tipuri de publicatii necesita o gama larga de informatii dar exista cateva elemente comune cum ar fi autorul, anul publicatiei si titlul. Carti 9lric+, -., ,0'%. Critical heuristics of social planning. 4nd ed. 1+icago: 9niversitG of 1+icago !ress Articole de +iar !entru articolele de ziar sunt necesare elemente ca : autor, initiale, an, titlul articolului, numarul volumului, numarul paginii !errG, 1., 4<<,. -+at +ealt+ care assistants CnoE about clean +ands. )ursing Times, 02$44(, p./%-/&. *oug+ton, #.M., 4<<4. 7+e *retton -oods proposal: an indept+ looC. &olitical %cience *uarterl!, &4$/(, p../&-2'. -nternet Atunci cand se foloseste internetul sunt necesare elemente ca: autor, initiale, titlul documentului sau a paginii, detalii despre pagina de Eeb folosita National electronic LibrarG for 5ealt+. 4<<%. Can wal+ing ma+e !ou slimmer and healthier, $5itting t+e +eadlines article( TLnlineU. $9pdated ,/ #an 4<<.( Available at: +ttp:;;EEE.n+s.uC.+t+.EalCing Taccessed ,< April 4<<.U )ste recomandat sa se pastreze o copie a paginii de Eeb folosite. Alte tipuri de documente Se mai pot folosi si alte tipuri de documente cum ar fi: ,&

publicatii oficiale, rapoarte de legi, rapoarte anuale, D conferinta, publicatii informale, comunicari personale etc. !entru acestea nu exista un g+id oficial 5arvard. $eferinte cu detalii lipsa Se folosesc atunci cand nu se stie data exacta a publicatiei: ,00.Q... .probable Gear ca. ,00. approximatelG ,00. ,00- decade certain but not Gear ,00Q probable decade 8-8L-.;$A'-E ( #erificata la 14 11.<=) +ttp:;;EEE.librarG.uN.edu.au;training;citation;apa.pdf

sau video, rapoarte de

+ttp:;;EEE.librarG.cornell.edu;neE+elp;res]strategG;citing;mla.+tml^mla +ttp:;;EEE.c+icagomanualofstGle.org;tools]citationguide.+tml +ttp:;;libEeb.anglia.ac.uC;referencing;files;5arvard]referencing.pdf

,.