Sunteți pe pagina 1din 8

GRUPUL SCOLAR CSEREY-GOGA

CRASNA
AN SCOLAR 2009/2010

MAPA

DIRIGINTELUI

CLASA : a VII-a B

DIRIGINTE: Szabo Ildiko

COLECTIVUL DE ELEVI
Nr.
crt.

Numele i
prenumele

Bereczki Andrs

Bereczki Melnia

Bldi Zoltn Kroly

Bucs Rudolf

Danilici Oliver

Darabont Natlia

Dimny Roland

Gl Melisza Grta

Hari Gerg

10

Katona Adrienn

11

Kdr Timea Enik

12

Kovcs Dra

13

Mitruly rpd

14

Nagy Ervin

15

Nagy Krisztin Mt

16

Neago Gabriela

17
18

Pap Benjmin
Roland
Pap Zsolt Roland

19

Salnki Jonotan

20

Slyom Zsolt Sndor

21

St Nami

22

Szab Jzsef

23
24

Szeredai Krisztin
kos
Szkely Andreea

25

Vincze Ilona

26

Vincze Szabolcs

Data i
locul
naterii

Prenumele
prinilor

Ocupaie,
loc de munc

Adresa si nr de telefon

Nr.
crt.

Numele i
prenumele

27

Data i
locul
naterii

Prenumele
prinilor

Ocupaie,
loc de munc

Adresa si nr de telefon

Vig Kristf Lszl

CONSILIUL CLASEI

(Art.38. (1)

Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului

didactic de predare i de instruire practic care pred la clasa respectiv, din cel puin un printe
delegat al comitetului de prini al clasei i, pentru toate clasele, cu excepia celor din nvmntul
primar, din liderul elevilor clasei respective1)
A

PERSONALUL DIDACTIC DE PREDARE SI


INSTRUIRE

Disciplina
1 Lb. si lit. romn
2 Limba englez
3 Limba francez
4 Matematic
5 Geografie
6 Istorie
7 Biologie
8 Religie
9 Ed. Muzical
10 Ed. Fizic
11 Desen
12 Informatic
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1

Telefon

Obs.

Nume si prenume

Cf. Regulamentului de organizare si functionare a unittilor de nvtmnt preuniversitar

27
28
29
B REPREZENTANT
COMITET PRINTI
C LIDER ELEVI:
D DIRIGINTE

STRUCTURA ANULUI SCOLAR


Cursuri
SEMESTRUL l
Vacant
Cursuri
Vacant intersemestrial
Cursuri
SEMESTRUL ll
Vacant
Cursuri

ORAR
LUNI

MARTI

MIERCURI

JOI

VINERI

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13
13-14
14-15

COMITETUL DE PRINTI
Presedinte: _______________________

Membru:_________________________

Membru:__________________________

GRAFICUL SEDINTELOR CU PRINTII


Tema

Prezenta

Observatii

SEMESTRUL II

SEMESTRUL I

Data

CALENDARUL EVENIMENTELOR SCOLARE SI EXTRASCOLARE (serbri, vernisaje,


expozitii, excursii, drumetii, vizite, proiecte, spectacole, etc.)
EVENIMENTUL

DATA ORGANIZATORI PARTICIPANTI

ELEVI PARTICIPANI LA CONCURSURI COLARE


Numele i prenume elevului

Tipul
concursului

Local

Faza
Judeean

Premiul
Naional

OBSERVATII PRIVIND DISCIPLINA


An colar

Media general a
clasei la purtare

............

Numr de elevi
sancionai
disciplinar
Pentru
Alte
absene
motive

Numr de elevi
eliminai
Pentru
absene

Alte
motive

Numr de elevi
exmatriculai
Pentru
absene

Alte
motive

Numr de absene
Motiv
ate

Nemo
tivate

To
tal

Sem. I
Sem. II
Sfrit de an
colar

SITUAIA PRIVIND REZULTATELE LA NVTUR ALE ELEVILOR


An colar
............

Numr de
elevi
nscrii la
nceput de
an colar

Numr de
elevi
rmai la
sfrit de
an colar

Numr de
elevi
promovai

Numr de elevi promovai pe


medii
5599

6699

7799

8899

910

Corigeni /
pe discipline de
nvmnt
1 2 3 Mai
mult
e
obiec
te

Situaii
nenchei
ate

Repeten
i

Sem. I
Sem. II
Sfrit de an
colar

ANEXE
1.
2.
3.
4.
5.

PLANIFICAREA CALENDARISTICA SI SEMESTRIALA


ATRIBUTIILE DIRIGINTELUI
PROCESE VERBALE ALE SEDINELOR CU PRINTII
SITUATIA MANUALELOR SCOLARE
FISE INDIVIDUALE ALE ELEVILOR