Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

FACULATATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA SI MANAGEMENTUL AFACERILOR

Fundamentarea deciziei de finanare a proiectelor n


mediul cert

Profesor Coordonator:
Sl. Dr. Ing. Petruta Mihai
Profesor. Dr. ing. ec. Gheorghe Militaru

Student:
Zidaroiu Elena Madalina
Grupa 1534, Seria B

CUPRINS

1.Descrierea proiectului i dimensionarea investiiei necesare


2.Identificarea surselor de finanare i costul capitalului necesar pentru
finanare
3.Identificarea veniturilor i proiecia lor pe orizontul de timp predictibil
ales
4.Identificarea costurilor i proiecia lor pe orizontul de timp predictibil
ales
5.Descrierea fluxurilor de trezorerie sau a cash-flow-urilor
6.Determinarea valorii adugat nete (VAN) i analiza rezultatului
obinut
7.Determinarea RIR / RIRM i analiza rezultatului obinut
8.Determinarea indicelui de profitabiltate (IP) i analiza rezultatului
obinut
9.Determinarea perioadei de recuperare a investiiei (TR) i analiza
rezultatului
10.Analiza riscurilor financiare (analiza de sensibilitate)
11.Fundamentarea deciziei de a investi sau nu n proiectul analizat

1.Descrierea proiectului i dimensionarea investiiei necesare


POWER NET va fi o firma furnizoare de servicii de internet pe o piata locala, concomitent cu
prestarea de servicii legate de realizarea de pagini WEB pentru firmele din judetul Arges si altor
judete limitrofe .Sediul acestei firme va fi in orasul Pitesti (Arges), iar livrarea serviciilor de
internet se va face in zona centrala a orasului. .
Cheile noastre de succes vor fi:
* viteza de accesare in cadrul Internetului (calitate crescuta)
* costuri sub nivelul concurentei
* calitatatea crescuta a paginilor de web realizate
* ambientul in care clientii vor consuma serviciile oferite
* serviciile auxiliare de calitate furnizate clientilor
Scopul principal
Scopul principal al firmei POWER NET este acela sa se permanentizeze ca o firma
furnizoare de servicii de Internet, concomitent cu prestarea de servicii legate de realizarea de
pagini WEB, straduindu-se sa fie in masura sa ofere servicii si produse necesare, care sa
satisfaca clientii si sa asigure castiguri optime si profituri pe termen lung.
Domeniile principale de activitate al firmei sunt furnizarea de servicii de internet pentru
populatie si realizarea de pagini WEB indeosebi pentru firme. Pentru realizarea acestor scopuri
fundamentale si de a dispune de atuuri puternice firma se va angaja in colaborarea cu firme mari
care furnizeaza servicii de Internet. Toate activitatile firmei vor fi in concordanta cu

responsabilitatile sale, vizavizi de investitori, clienti, salariati si opinia publica.


Livrarea serviciilor de Internet se vor face pe piata locala a orasului Pitesti (serviciile
fiind destinate si populatiei din localitatile limitrofe). Serviciile referitoare la realizarea paginilor
WEB vor fi destinate in special firmelor din Judetul Arges, precum unor firme din judetele
limitrofe. Binenteles ca firma nou creata va servi orice client din orice zona a tarii daca vor exita
solicitari.

Obiective
Obiectivele firmei POWER NET sunt stabilite pe o perioada de trei ani:
1. realizarea unei cifre de afaceri de cca 50.000 USD in anul 3 de functionare
2. realizarea unei cote de piata de cel putin 50% in primul an, cu posibilitati de crestere anuala
de 3%, pentru seviciile de Internet furnizate in orasul Pitesti
3. crearea unei clientele fidele, care sa fie multumita de serviciile oferite de firma noastra
4. cresterea permanenta a calitatii serviciilor oferite clientilor
5. relizarea unui grad de ocupare a calculatoarelor de 50% in anul 1 si 60% in urmatorii doi ani

Costurile initiale de derulare a afacerii se vor situa la 11.757$ (11.800$)


Costurile initiale de derulare a afacerii se vor situa la 11.757$ (11.800$), cuprinzand sumele
necesare realizarii investitiei de baza plus cheltuielile pentru prima luna de functionare. O
prezentare mai detaliata a acestor cheltuieli se prezinta in tabelul urmator, astfel:
cheltuieli variabile
pentru primul ciclu de
cheltuieli cu mijloacele fixe
computer baza
computere satelit (300$*15)
anexe calculatoare

valoare

productie

$854.90linie telefonica
$4,500.00acces internet nelimitat
$290.00Salarii

valoare

Alte cheltuieli initiale

$100.00amenajari

$400.00

$8.00 cheltuieli infiintare firma

$300.00

$650.00

licenta office

$419.00Spatiu

$150.00

licenta windows 189$*15 computere $2,835.00Utilitati

$100.00

mobilier *16*50$/BUC

$800.00alte cheltuieli

$100.00

comoda+2 fotolii

$250.00

TOTAL

$9,948.90

$1,108.00

$700.00

CHELTUIELI TOTALE investitii+


Cheluielile variabile pentru prima
luna

$11.756.9

Descrierea serviciilor
1. Serviciul de Internet
Serviciul de Internet va utiliza o retea de 15 calculatoare care vor fi legate la un
computer de mare performanta (pe post de server). Acest computer va fi conectat la un Internet
provider mare, care va furniza o rata de transfer de 128 kbps. Aceasta viteza crescuta este
posibila datorita introducerii unor linii de transfer a datelor prin fibra optica, linie introdusa
recent de TELEKOM. Asfel viteza de transfer a datelor este foarte mare, viteza care coroborata
cu pretul scazut de utilizare per ora sa genereze un flux crescut de clienti.
2. Proiectarea paginilor web
Se vor proiecta pagini web pentru firmele doritoare. Aceste pagini vor avea ca scop
promovarea firmelor respective, prin intermediul unui canal de publicitate imens, asa cum
este adesea descris Internetul. Aceste pagini se vor realiza la cele mai inalte standarde posibile la
ora actuala.
3. Aprovizionarea
Se vor realiza contracte cu firma IDILIS care ca Internet provider furnizeaza serviciile la un
cost lunar de 8 $. De asemenea se va inchiria o linie telefonica de la Romtelecom, la pretul de
100 $ per luna.

Pentru aprovizionarea cu calculatoarele satelit se vor contacta furnizori de computere


second-hand, a caror pret va oscila in jurul valorii de 300 $ per computer (sistem complet).
Pentru computerul server se va apela la firma Best Computer care fa furniza un computer
Manager P4 de mare putere, inclusiv un monitor de 17 (costul computerului si
monitorului=total 855 $, conform anexei).
Firma va apela la un furnizor local de mobilier complet pentru calculatoare, cuprinzand 16
mese de lucru si scaune ergonomice la un pret de cca 50 $ per set (masa plus scaun) si o
comoda, 2 fotolii si o masuta pentru cei ce asteapta eliberarea unui calculator, la un pret de
250 $.
In plus firma se va aproviziona cu materiale necesare reconditionarii spatiului inchiriat de la
furnizori locali.
4. Tehnologia
Pentru serviciul de internet se va utiliza pe post de server un computer de mare capacitate
(CPU Intel Pentium 4, 1,5 GHz, 256 Mb Ram, 20 Gb HDD). Acest calculator va fi folosit si
pentru proiectarea paginilor WEB. Calculatoarele satelit vor avea o configuratie mai slaba decat
serverul fiind calculatoare Pentium II, la 300 Mhz procesorul, 64 Mb memoria interna si 4,2 Gb
hard disk-ul, fiind suficient de puternice pentru a se realiza un transfer de date rapid de pe
Internet. Se va utiliza programul Front Page cuprins in pachetul de programe Microsoft Office
pentru realizarea paginilor web.
Segmentarea pietei
Populatia totala a orasului Pitesti este (conform primariei orasului) in jur de 27500 locuitori,
din care clientii tinta (intre 8-25 ani) reprezinta peste 9000 de persoane. De asemenea se includ
in acest grup tinta si populatia aflata in tranzit in oras din localitatile limitrofe orasului Pitesti

segmentarea pietei pentru servciile de internet

segmet tinta

restul populatiei
9000

18500

Pentru realizarea paginilor web se tinteste un grup de circa 1000 de firme mijlocii si mari
din judetul Arges si judetele limitrofe. Firmele tinta nu au in prezent publicate in prezent pagini
web, dispunand de resurse financiare relativ limitate pentru a apela la firmele de prestigiu din
tara pentru realizarea acestor pagini web.

2.Identificarea surselor de finanare i costul capitalului necesar pentru


finanare
POWER NET se va constitui ca o Societate Comerciala cu Raspundere Limitata. Ea va avea
ca proprietar un asociat unic, care va aduce tot capitalul necesar din resursele proprii.

3.Identificarea veniturilor i proiecia lor pe orizontul de timp predictibil ales


Pentru realizarea prognozei si planificarii vanzarilor se vor utiliza cateva date initiale. Astfel
se vor utiliza pretul per ora al accesarii internetului de 0.4 $, gradul de ocupare al
calculatoarelor care va fi estimat a fi in cazul pesimist de 50-60%, iar serviciile vor fi livrate
non-stop, 24 de ore din 24; pretul mediu per pagina web realizata de 250$, la o cadenta de
minim 5 pagini web per luna in primii 2 ani, cadenta crescand la o medie de minim 6 pagini
per luna. Incasarile lunare se vor situa peste valoarea de 3400 $.
Astfel incasarile totale anuale se vor estima astfel:

volum incasari anuale


55000
50000
45000
40000
incasari ($) 35000
30000
25000
20000

volum incasari

anul 1

anul 2

anul 3

anul

VENITURI ANUALE
venituiri din furnizare serv
internet
gradul de ocupare al
calculatoarelor

lunar

anual 1
4320
0.5

anual 2
51840
0.5

anual 3

51840

51840

0.6

0.6

venituri din realiza pag de web

1250

15000

15000

18000

TOTAL

3410

40920

46104

49104

4.Identificarea costurilor i proiecia lor pe orizontul de timp predictibil ales


cheltuieli variabile lunare
linie telefonica

Valoare lunara VALOARE ANUALA


$100.00

$1,200.00

$8.00

$96.00

salarii

$650.00

$7,800.00

spatiu

$150.00

$1,800.00

utilitati

$100.00

$1,200.00

alte cheltuieli

$100.00

$1,200.00

$1,108.00

$13,296.00

acces internet nelimitat

total

Cheltuielile fixe:

cheltuieli fixe pentru primul an


Amenajari

$400.00

Cheltuieli infiintare firma

$300.00
$

Total

700.00

EVOLUTIA CHELTUIELILOR PE 3 ANI

evolutia cheltuielilor
pe 3 ani
$50,000.00
$40,000.00
$30,000.00
$20,000.00
$10,000.00
$0.00

venituri

cheltuieli profit net economic

5. Descrierea fluxurilor de numerar


Odata previzionate cheltuielile si veniturile generate de proiectul de investitii, un urmator pas
in evaluarea fezabilitatii acestuia, ar fi analiza fluxurilor de trezorerie viitoare.
Cash flow-urile disponibile (CFD) reprezinta fluxurile de trezorerie generate de proiectul de
investitie.

Prin aceste cash flow-uri se prognozeaza situatia intreprinderii in cazul in care aceasta adopta
respectivul proiect de investitie. Formula de calcul folosita este urmatoarea:
CFDt = EBITt(1-i) + Amot + Dobt(1-i) - Imot - ACR nett

2014
VANZARI
COSTURI
VARIABILE
COSTURI FIXE
AMORTIZARE
DOBANZI
IMPOZIT PE PROFIT
PROFIT NET
MCV
EBITDA
EBIT
EBT = EBIT - Dob
PN
ACR net
Imo
CFD

2015

2016

$40,920
$ 1500

$46,104
$ 2000

$49,104
$2500

$9000
$3,316
$0
$5,901
$17,705
$39420
$30040
$26724
$26724
$20823
$ 2100
$0
$27940

$9000
$3,316
$0
$7,372
$22,118
$44104
$37104
$33788
$33788
$26416
$ 2700
$0
$ 34404

$9000
$3,316
$0
$8,122
$24,368
$46604
$37604
$34288
$34288
$26166
$2860
$0
$34744

6.Determinarea valorii adugat nete (VAN) i analiza rezultatului obinut


VAN (valoarea actualizata neta) se detemina ca diferenta dintre fluxurile de trezorerie
viitoare actualizate la rata dobanzii de piata, respectiv valoarea actuala Vo, pe de o parte si
capitalul investit Io, pe de alta parte. Regula VAN porneste de la ipoteza de piata monetara
nesaturata: capitalurile I pot fi oricand reinvestite pe piata monetara la rata dobanzii (k la noi ia
valoarea CMPC), pentru a obtine fluxuri de trezorerie viitoare Cft. VAN reprezinta castigul
obtinut in urma implementarii unui proiect de investitii, calculate scazand din suma fluxurilor
viitoare actualizate generate de proiect, efortul initial al investitorilor. La momentul initial
factorul de actualizare este de 7%.

Formula VAN:
VAN=-32363+[27940/(1+7%)+34404/(1+7%)2+34744/(1+7%)3]= 51.913 RON

VAN-ul obtinut are o valoare pozitiva, ceea ce inseamna ca proiectul de investitii este bun si
totodata este aprobat.

7.Determinarea RIR / RIRM i analiza rezultatului obinut


RIR reprezinta costul maxim al capitalului pe care si-l poate permite intreprinderea in
momentul contractarii surselor de finantare externe.
Este rata de actualizare a fluxurilor viitoare de trezorerie pentru care VAN este egala cu zero.
Astfel spus, rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare pentru care valoarea
actualizata a costurilor (iesirile de trezorerie) este egala cu valoarea actualizata a veniturilor
(intrari de trezorerie), iar profiturile viitoare actualizate sunt zero. Rata interna de rentabilitate
trebuie sa fie mai mare sau egala cu rata medie a dobanzii pe piata sau cu costul mediu ponderat
al capitalului, pentru a justifica investitia facuta. Numai in aceste conditii rata interna a
rentabilitatii permite compensarea costului finantarii.
Se determina rezolvand ecuatia VAN=0. In urma acestui calcul obtinem RIR=62%.
Rata Interna de Rentabilitate Modificata, se foloseste atunci cand fluxurile de numerar
generate de proiect sunt reinvestite fie la o RIRM a societatii, fie intr-o arie de rentabilitate cu o
rata de rentabilitate de cea a proiectului.
RIRM=58%

8.Determinarea indicelui de profitabiltate (IP) i analiza rezultatului obinut


Se utilizeaza atunci cand 2 sau mai multe proiecte necesita alocari de fonduri initiale inegale.
El arata surplusul de trezorerie actualizat pentru fiecare leu investit. Daca indicele este
supraunitar , proiectul este acceptat.
IP=1+VAN/I0=1+51.913/32.363=2,60>1, inseamna ca proiectul de investitie este rentabil.

9.Determinarea perioadei de recuperare a investiiei (TR) i analiza


rezultatului
An
2014
2015
2016

Suma recuperata
32.363
0
0

Termenul de recuperare=1 an
Investitia se recupereaza intr-un timp foarte scurt.

10.Analiza riscurilor financiare (analiza de sensibilitate)


In esenta, analiza de sensibilitate permite determinarea modului in care se modifica
concluziile unei cercetari fata de variatiile posibile ale factorilor sau fata de erorile de estimatii
facute. Prin aceasta se realizeaza o pefectionare a fundamentarii procesului de adoptare a
deciziilor, intrucat se asigura o mai buna intelegere, in ansamblu, a riscului existent in diversele
alternative de actiune.
Analiza de sensibilitate poate sa testeze diferitele masuratori privind rentabilitatea proiectului
de marketing ce implica investitii intr-un produs nou, prin modificarea premiselor care stau la
baza modului de calcul a acestor evaluari. Prin aceste masuratori se stabileste influenta fiecarui
factor asupra rezultatului modelului si se ajunge la identificarea factorilor care, in cadrul deciziei
de selectare a unei strategii sunt foarte importanti.
Prin analiza de sensibilitate se urmareste modificarea rezultatelor financiare generate de
investitie in cazul aparitiei unor riscuri.
Astfel ca se modifica in functie de scenarii optimist, normal sau pesimist elemente ce tin de
venituri sau de cost pentru a se stabili in ce conditii investitia ramane rentabila. Analiza de
sensibilitate se realizeaza in special pentru elementele a caror modificare este mai frecventa, sau
care detin o importanta mai mare in venitul sau costul total al SC POWER NET SRL.
Estimarile urmeaza sa se faca pe baza scenariilor optimist, normal , pesimist.
1.Scenariul optimist
Fiind un scenariu favorabil, acesta nu poate sa aduca decat profit. Crescand numarul
clientilor si implicit si al transporturilor contractate, cifra de afaceri se majoreaza cu 20%.
INDICATORI
2014
2015
2016
Venituri
$40920
$46104
$49104
Costuri variabile
$ 1500
$ 2000
$2500
Costuri fixe
$9000
$9000
$9000
Amortizare
$3,316
$3,316
$3,316
Profit brut
$23,607
$29,491
$32,491
Impozit (16%)
$3777
$4719
$5199
Profit net
$17,705
$22,118
$24,368
Cash flow
$27940
$ 34404
$34744
disponibil (CF d)
Investitie initiala 32363

VAN
51.913
RIR
62%
RIRM
58%
IP
2,60%
1.Scenariul optimist
Fiind un scenariu favorabil, acesta nu poate sa aduca decat profit. Crescand numarul
clientilor si implicit si al transporturilor contractate, cifra de afaceri se majoreaza cu 10%.

2.Scenariul pesimist
Cand spunem pesimist ne gandim la o perioada, pentru firme, mai putin buna, o perioada de
recesiune, de fuga dintr-o perioada de criza. In urma acestei crize numarul proiectelor scade, in
principal cele pe o perioada de timp foarte lunga, ramanand astfel cele care sunt mai ieftine si pe
o durata de timp foarte scurta.
CA scade cu 10%.

Variabile
Venituri 2014-20152016
Cheltuieli 20142015-2017
Profit 2014-20152016

Optimist
46.000

Normal
45.000

Pesimist
40000

15.000

15.000

15.000

31.000

30.000

25.000

11.Fundamentarea deciziei de a investi sau nu n proiectul analizat


Datorita faptului ca valoarea actualizata neta este mai mare ca zero, dar si faptul ca termenul
de recuperare este de 1 an, proiectul poate fi acceptat.
Afacerea este profitabila, deoarece se obtine un profit relativ ridicat, comparat cu investitia
facuta.
Afacerea este credibila datorita:
-

profitabilitatii sale

aportul propriu de numerar pentru realizarea investitiilor

flux ridicat de lichiditati