Sunteți pe pagina 1din 2

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI I PROTECIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European


POSDRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE
DIN PLOIETI

Investete n oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Titlul proiectului: Formarea personalului universitar i a studenilor n utilizarea instrumentelor
informatice moderne n domeniul managementului universitar
Numr identificare contract: POSDRU/86/1.2/S/62689
Beneficiar: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti

Declaraie de consimmnt privind prelucrarea datelor


personale

Subsemnatul/a (nume, prenume) ., domiciliat/ n


localitatea
...,
judeul
.,
strada.,
posesor
al
CI
seria
..,
numrul, eliberat de ..., la data de
.., CNP...,
participant n cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/62689 cu titlul Formarea personalului universitar i a studenilor n
utilizarea instrumentelor informatice moderne n domeniul managementului
universitar mi exprim acordul cu privire la utilizarea i prelucrarea datelor mele cu caracter
personal de ctre Universitatea..
Sunt informat de ctre beneficiar - c aceste date vor fi tratate confidenial, n conformitate cu
prevederile Directivei CE/95/46 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete
prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, transpus prin
Legea nr. 677/2001 privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal i libera circulaie a acestor date cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia
vieii private n sectorul comunicaiilor electronice, transpus prin Legea nr. 506/2004.

Semntura

Datele dumneavoastr personale sunt prelucrate de Universitatea ...............................................................,


potrivit notificrii nr. ................. n conformitate cu Legea nr. 677/2001, n scopul implementrii activitilor
specifice proiectului POSDRU/86/1.2/S/62689 cu titlul Formarea personalului universitar i a
studenilor n utilizarea instrumentelor informatice moderne n domeniul managementului
universitar. Datele pot fi dezvluite unor teri n baza unui temei justificat. V putei exercita drepturile
de acces, de intervenie i de opoziie n condiiile prevzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scris,
semnat i datat, trimis la Universitatea ....................................................................

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMNIEI
MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI I PROTECIEI
SOCIALE
AMPOSDRU

Fondul Social European


POSDRU
2007-2013

Instrumente Structurale
2007-2013

OIPOSDRU

UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE
DIN PLOIETI