Sunteți pe pagina 1din 1

Referitor la completarea coloanei Valoarea productiei realizate din

anexa chestionarului PRODROM A 2015, precizam ca pentru fiecare


dintre produsele inregistrate in chestionarul principal, se va
completa in anexa costul de productie aferent productiei realizate
(trecuta in col 2 din chestionar), tinandu-se cont de urmatoarele
precizari:
Cheltuielile, dupa natura lor, inregistrate in contabilitatea generala,
pot fi grupate astfel:
a) cheltuieli directe (materii prime si materiale directe, salariile
muncitorilor implicati direct in activitatea de productie,
contributiile
privind asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli directe);
b) cheltuieli indirecte de productie (cheltuieli comune ale sectiei:
cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor si cheltuieli
generale ale sectiei)- care se repartizeaza pe baza unei chei de
repartitie;
c) cheltuieli de desfacere- generate de vanzarea produselor fabricate;
d) cheltuieli generale de administratie- cheltuielile generate de
administrarea si conducerea unitatii in totalitatea ei.
Cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte de productie,
repartizate rational asupra produselor fabricate, lucrarilor executate si
serviciilor prestate, formeaza costul de productie al acestora.
Costul de productie are ca scop reflectarea
cheltuielilor direct
atribuibile unui produs, si nu a tuturor cheltuielilor societatii.
Modelul calculatiei costurilor de productie se exprima prin formula:
C =Td+ Ti
C- cost unitar al produsului/ serviciului;
Td- totalul cheltuielilor directe aferente produsului/ serviciului;
Ti- totalul cheltuielilor indirecte aferente produsului/ serviciului
n costul de productie NU SE INCLUD:
-cheltuielile de desfacere;
-cheltuielile generale de administratie (salariile personalului TESA,
amortizarea/chiria spatiilor administrative si consumul de utilitati al
acestora, etc);
-cheltuielile de depozitare;
-consumurile (materiale si manopera) inregistrate peste limitele normale;
-cheltuielile financiare
Costul de productie al serviciilor cuprinde manopera si alte cheltuieli
legate de personalul direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv
personalul insarcinat cu supravegherea, precum si regiile corespunzatoare.