Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE VERIFICAREA CUNOSTINTELOR PRIVIND PROTECTIA MUNCII

1. Care este legea care traseaza cadrul general pentru activitatea de protectie a muncii ?
a)Legea 319/2006 a securitii i sntii n munc;
b)Inspecia muncii;
c)Instruciunile proprii.
2. Care este scopul activitatii de securitate i snte n munc?
a)prevenirea accidentelor de munca si a imbolnvirilor profesionale ;
b)stabilirea, cunoasterea actiunilor si masurilor prin care se asigura securitatea salariatului la locul de
munca ;
c)imbunatatirea conditiilor de munca ;
3. Ce este accidentul de munca ?
a)lovirea organismului in timpul indeplinirii sarcinilor de munca ;
b)vatamarea organismului uman , in timpul serviciului ;
c)vatamarea corpului uman , in timpul indeplinirii sarcinilor de munca , care produce incapacitate de
munca de cel putin 3 zile, invaliditate sau deces.
4. Accidentul suferit de un lucrtor pe traseul de deplasare de la firm la domiciliu este:
a) accident de munc;
b) accident de munc traseu;
c) nu este accident.
5. Instructajul periodic se consemneaza in :
a)registrul de evidenta al accidentelor ;
b)fisa individuala de securitate a muncii
c)procesul verbal de instruire
6.In care firme este obligatorie respectarea legislaiei de securitate a muncii?
a) cu capital privat
b) cu capital de stat
c) cu capital mixt
d) n toate firmele
7. In cazul producerii unui accident se procedeaza astfel:
a) se lasa victima unde s-a produs accidentul;
b)se scoate victima de sub actiunea agentului agresiv;
c)se calmeaza victima;
8. Curatirea unei rani se face:
a. din interior spre exterior
b. din exterior spre interior
c. prin tamponare
9. Gravitatea unei arsuri termice consta in :
a) profunzimea arsurii
b) suprafata arsa
c)temperatura de ardere
10. La arsurile termice se va proceda astfel:
a) se indeparteaza hainele lipite de arsura prin smulgere
1

b) se indeparteaza hainele lipite de arsuri prin taiere


c) nu se indeparteaza hainele