Sunteți pe pagina 1din 1

EPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE nr.08/02
din 28 decembrie 2016

u privire la corelarea Bugetului raional aprobat


cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017
n temeiul art.24 din Legea nr.397 din 16.10.2003 privind finanele publice
locale, art.55 pct.5 din Legea nr.181 din 25.07.2014 privind finanele publice i
responsabilitii bugetar fiscale, a Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.279
din 16.12.2016, circularei Ministerului Finanelor nr.06/2-07 din 23.12.2016 Cu
privire la aprobarea i repartizarea bugetelor locale,
Consiliul raional DECIDE :
1. Se modific decizia nr.07/02 din 09.12.2016 Cu privire la aprobarea
bugetului raional pe anul 2017, dup cum urmeaz:
La punctul 1 cifra 132371,0 se substituie cu cifra 133371,0,
cifra 137201,0 se substituie cu cifra 138201,0;
2. La punctul 2 cifra 110986,6 se substituie cu cifra 111986,6 i se
completeaz cu textul transferuri capitale primite cu destinaie
special ntre instituiile bugetului de stat i instituiile bugetelor locale
de nivelul II 1000,0 mii lei;
3. La punctul 4 anexele nr.1,2,3,8 se substituie cu anexele nr.1,2,3,4 la
prezenta decizie;
4. Executarea deciziei n termen pn la 31.12.2017 se pune n sarcina
Direciei Finane, ef dna Aculina Tbr;
5. Controlul asupra executrii deciziei se pune n sarcina comisiei
consultative de specialitate pentru activiti economico-financiare i
comer, preedinte S.Tulicii.
Preedinte al edinei Consiliului Raional
Secretar al Consiliului Raional
Contrasemnat:
Serviciul juridic
ef DF
Conform originalului:
Secretar al Consiliului Raional

S.Tulicii
R.Postolachi
A.Petraescu
A.Tbr

R.Postolachi