Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ


RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 08/03


din 28 decembrie 2017

Cu privire la organigrama IMSP Centre de Sănătate din raion ,


a IMSP Spitalul raional și a ÎM Centrul Stomatologic Rîșcani
și Statele de personal ale IMSP Centre de Sănătate din raion,
ale IMSP Spitalul raional și ale ÎM Centrul Stomatologic Rîșcani

În temeiul alineatului 1, lit a), art. 43 al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006
privind administraţia publică locală; a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 962
din 01.10.2012, a Regulamentelor Instituţiilor Medico-Sanitare Publice, a
scrisorii Ministerului Sănătății nr. 01-4/4-504 din 03.05.2017 şi a demersurilor
consiliilor administrative ale acestor instituţii ,

Consiliul Raional DECIDE:


1. Se aprobă , pentru 2018, organigrama:
 IMSP “Centrul de Sănătate Corlăteni”. (anexa 1)
 IMSP “Centrul de Sănătate Mihăileni”. (anexa 2)
 IMSP “Centrul de Sănătate Văratic”. (anexa 3)
 IMSP “Centrul de Sănătate Costeşti”. (anexa 4)
 IMSP “Centrul de Sănătate Şaptebani”. (anexa 5)
 IMSP “Centrul de Sănătate Vasileuţi”. (anexa 6)
 IMSP “Centrul de Sănătate Zăicani”. (anexa 7)
 IMSP “Centrul de Sănătate Rîșcani”(anexa 8)
 IMSP “Centrul de Sănătate Recea”. (anexa 9)
 IMSP Spitalul raional Rîșcani (anexa 10)
 ÎM Centrul Stomatologic Rîșcani (anexa 11)

2. Se aprobă, pentru anul 2018, statele de funcţii ale personalului medical şi


auxiliar ale:
 IMSP “Centrul de Sănătate Corlăteni”. (anexa 2.1)
 IMSP “Centrul de Sănătate Mihăileni”. (anexa 2.2)
 IMSP “Centrul de Sănătate Văratic”. (anexa 2.3)
 IMSP “Centrul de Sănătate Costeşti”. (anexa 2.4)
 IMSP “Centrul de Sănătate Şaptebani”. (anexa 2.5)
 IMSP “Centrul de Sănătate Vasileuţi”. (anexa 2.6)
 IMSP “Centrul de Sănătate Zăicani”. (anexa 2.7)
 IMSP “Centrul de Sănătate Rîșcani”(anexa 2.8)
 IMSP “Centrul de Sănătate Recea”. (anexa 2.9)
 IMSP Spitalul raional Rîșcani (anexa 2.10)
 ÎM Centrul Stomatologic Rîșcani (anexa 2. 11)

3. Se aprobă lucru prin cumul pe 0,5 salariu:


- de medic de familie domnului AndreiToma , șef IMSP CS Mihăileni;
- de medic ortoped traumatolog, domnului Gheorghe Roșu, director IMSP
Spitalul raional Rîșcani.

4.Executarea deciziei se pune în sarcina şefilor Instituţiilor Medico-Sanitare


Publice: domnului N.Ursu, domnului A. Cazacu, domnului A. Toma,
doamnei E.Obrintețchi, doamnei A. Moşanu, domnului A. Burlacu, domnului
C. Cazacu, doamnei T.Boclincă și domnului V. Bîlici; directorului IMSP
Spitalul raional Rîșcani domnului Gh. Roșu și directorului ÎM Centrul
Stomatologic Rîșcani, domnului P.Ojog.

5. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei


consultative de specialitate pentru activităţi socio-culturale, învăţământ,
protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept,
preşedinte, Dl M.Cherdivară.

Preşedinte al şedinţei M.Cherdivară


Consiliului raional
Secretar al Consiliului raional R.
POSTOLACHI

Conform originalului:
Consiliului raional
Secretar al Consiliului raional R.
POSTOLACHI