Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE Nr.06 /05


09 noiembrie 2016
Cu privire la vnzarea materialului uzat
de la IMSP Centru de Sntate Rcani
n temeiul art.43, alineatul (1), litera c) i e) din Legii Republicii Moldova
nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, punctului 12 al
Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12 mai 1998 despre aprobarea
Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile)
fixe, demersul nr.137 din 04 noiembrie 2016 al IMSP Centru de Sntate Rcani,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se admite vnzarea metalului uzat n cantitate 2450 kg, luat la eviden a
contabil dup casarea mijloacelor fixe, proprietatea public a Consiliului
raional, aflat n gestiunea IMSP Centru de Sntate Rcani.
2. Contabilitatea IMSP Centrului de Sntate Rcani (dna L.Ghijdivan) va efectua
trecerea la pierderi a materialului uzat conform prezentei decizii.
3. Contabilitatea Aparatului Preedintelui (dna O.Zubcova) va efectua control
sumelor, obinute din vnzarea materialului uzat, n termen de pn la 10
decembrie 2016.
4. Controlul ndeplinirii prezentei deciziei se pune pe seama comisiei de
specialitate pentru activiti economico-financiare i comer.
Preedinte al edinei
Consiliului Raional

Gh.RUSSU

Secretar
al Consiliului Raional

R.Postolachi

Contrasemnat:
Specilist principal SJ

Anatol Petraescu

Executor:
Contabil ef

Olga Zubcova