Sunteți pe pagina 1din 3

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE Nr. 07/02


din 09 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea n lectura a doua
a bugetului raional pentru anul 2017
n temeiul Legii nr. 847-XIII din 24.05.1996, privind sistemul i procesul
bugetar, Legii nr.436-XV din 28.12.2006, privind administraia public local,
Legii nr.267 din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea i completarea Legii nr.397XV din 16 octombrie 2003 privind finanele publice locale, Legea finanelor
publice i responsabilitii bugetar fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Hotrrii
Guvernului nr.868 din 08 octombrie 2014 privind finanarea n baz de cost
standard per elev a instituiilor de nvmnt primar i secundar general din
subordine autoritilor publice locale de nivelul al doilea, altor acte legislative i
normative, care reglementeaz politica bugetar- fiscal,
Consiliul raional, DECIDE:
1. Se aprob Bugetul raional la venituri n sum de 132371,0 mii lei i la
cheltuieli n sum de 137201,0 mii lei cu acoperirea deficitului bugetar din
soldul mijloacelor financiare la nceput de an n sum de 4830,0 mii lei;
2. Se aprob transferurile de la bugetul de stat n sum de 110986,6 mii lei,
inclusiv: transferuri cu destinaie general 20072,5 mii lei; transferuri cu
destinaie special pentru nvmntul precolar, primar, secundar - general,
special i complementar (extracolar) 84872,1 mii lei, dintre care
transferuri categoriale 70732,8 mii lei; transferuri cu destinaie special
pentru coala de sport 3136,1 mii lei; transferuri cu destinaie special
pentru asisten social 2590,7 mii lei; alte transferuri cu destinaie
general 315,2 mii lei. Transferuri cu destinaie special ntre instituiile
bugetului de stat i instituiile bugetelor locale de nivelul II 2162,6 mii lei ;
3. Se aprob transferurile categoriale din componenta raional n sum de
4550,2 mii lei, care vor fi distribuite conform Regulamentului cu privire la
repartizarea i utilizarea mijloacelor din componenta raional n baz de cost
standard per elev cu utilizarea coeficienilor de ajustare n modul stabilit de
Guvern pentru insituiile de nvmnt primar i secundar general, finanate
din bugetele unitilor administrativ teritoriale;
4. Se aprob:
4.1. sinteza indicatorilor generali i a surselor de finanare ale
raional, anexa nr.1;

bugetului

4.2. sinteza resurselor bugetului raional, inclusiv transferurile de la bugetul de


stat, anexa nr.2;
4.3. resursele i cheltuielile bugetului raional conform clasificaiei funcionale
i pe programe, anexa nr.3;
4.4. nomenclatorul tarifelor pentru serviciile prestate contra plat de ctre
instituiile bugetare, finanate din bugetul raional, anexa nr.4;
4.5. sinteza veniturilor colectate de ctre instituiile bugetare finanate din
bugetul raional, anexa nr.5;
4.6. efectivul - limit de personal pentru instituiile finanate de la bugetul
raional, anexa nr.6;
4.7. repartizarea alocaiilor componentei raionale i fondului de educaie
incluziv, anexa nr.7;
4.8. bugetele instituiilor de nvmnt secundar, anexa nr.8;
4.9. cuantumul fondului de rezerv al bugetului raional n sum de 1400,0 mii
lei;
4.10.sinteza resurselor i cheltuielilor fondului local de susinere social a
populaiei, anexa nr.9;
4.11. programul lucrrilor de ntreinere i reparaie a drumurilor publice, anexa
nr.10;
4.12.mijloace pentru susinerea activitii instituiilor medico sanitare publice,
anexa nr.11;
4.13.statele de personal ale aparatului preedintelui raionului i subdiviziunilor
din subordinea Consiliului raional, anexa nr.12;
4.14.numrul limit al autoturismelor de serviciu, parcursul - limit anual
pentru un autoturism pe instituii, anexa nr.13;
4.15.distribuirea soldului mijloacelor bneti la nceputul anului 2017, anexa
nr.14;
5. Transferurile cu destinaie special alocate de la bugetul de stat se vor utiliza
conform destinaiei de ctre instituiile bugetare;
6. Datoriile creditoriale nregistrate la 01 ianuarie 2017 ale instituiilor bugetare
vor fi achitate din contul i n limita alocaiilor aprobate pe an;
7. Executorii (ordonatorii) de buget vor asigura:
- legaliatatea utilizrii alocaiilor bugetare i respectarea limitelor aprobate;
- dezagregarea bugetului n termen de 5 zile;
- contractarea de lucrri, servicii , bunuri materiale conform prevederilort
Legii privind achiziiile publice;
- raportarea n termenii stabilii a performanelor realizate, conform
competenei;
8. eful Direciei Finane va analiza sistematic executarea bugetului raional i va
nainta, n caz de necesitate, propuneri concrete pentru consolidarea disciplinei
financiar bugetare i meninerea echilibrului bugetar;
9. Se autorizeaz Preedintele raionului dnul Iurie Urzic:
S aprobe redistribuirea alocaiilor aprobate la bugetul raional pe anul
2017 n limitele unei ramuri, n baza adresrilor ntemeiate ale
executorilor de buget;

S modifice, n baza dispoziiilor la cererile ntemeiate ale executorilor


secundari de buget, prevederile aprobate ale bugetului pe resurse
colectate, ca urmare a intrrilor suplimentare de mprumuturi i granturi;
10.Anexele 1 14 fac parte integral a prezentei decizii;
11.Se desmneaz responsabil pentru executarea prezentei decizii preedintele
raionului ;
12.Controlul executrii deciziei se pune n sarcina comisiei de specialitate pentru
activiti economico financiare i comer.
Preedintele edinei
Consiliului raional
Secretar al Consiliului raional
Copntrasemnat:
Serviciul Juridic
ef , DF
Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional

Ion URSU
R.Postolachi
Anatolie Petraescu
A.Tbr
R.Postolachi