Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL RAIONAL
RCANI

DECIZIE nr.07/03
din 09 decembrie 2016
Cu privire la modificarea
bugetului raional
pentru anul 2016
n temeiul art.43 punctul 1 (b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006, privind administraia public local, art.18 (2), art.26 (3) al Legii nr.397XV din 16.10.2003, privind finanele publice locale, art.16 al Legii nr.181 din
25.07.2014 privind Finanele publice i responsabilitile bugetar fiscale, cap.X
pct.10.1 lit.a), b), pct.10.2 lit.a) Ordinului Ministrului Finanelor nr.209 din
24.12.2015, Demersurile instituiilor Consiliului raional,
Consiliul raional, DECIDE:
1. Se majoreaz planul de venituri (K6 144114) Donaii voluntare pentru
cheltuieli curente din surse interne pentru instituiile bugetare n sum de 5500
lei la liceul C. Popovici s.Nihoreni;
2. Din contul majorrii veniturilor liceului C. Popovici se majoreaz planul de
cheltuieli n sum de 5500 lei, (K6 - 318110) pentru Procurarea altor
mijloace fixe;
3. Se majoreaz planul de venituri (resurse colectate) K6 144114 Donaii
voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituiile bugetare
n sum de 20000 lei la liceul teoretic Recea;
4. Din contul majorrii veniturilor liceului teoretic Recea se majoreaz planul de
cheltuieli n sum de 20000 lei, (K6 - 336110) pentru Procurarea materialelor
de uz gospodresc i rechizitelor de birou;
5. Se modific anexa nr.1 aprobat prin decizia Consiliului Raional nr.04/14 din
15.09.2016 cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional nr.12/01-2 din
03.12.2015, punctul 11 cifra 932,2 se substituie cu cifra 732,2 i se
complecteaz cu textul reparaia drumului central s.Borosenii Noi 200 mii
lei (lucrri adugtoare) .
6. Se modific anexa nr.1 aprobat prin decizia nr.03/05 din 08.08.2016 cu privire
la alocarea mijloacelor bugetare din componenta transferurilor categoriale
pentru anul 2016, punctul 3 prin substituirea textului schimbarea reelei
electrice cu textul reparaia acoperiului gimnaziului Sturzeni.

7. Executarea deciziei, se pune n sarcina Direciei Finane, ef dna Aculina


Tbra;
8. Controlul executrii asupra deciziei se pune n sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activiti economico financiare i comer, preedinte
S.Tulicii.
Preedinte al edinei
Consiliului raional
Secretar al
Consiliului raional
Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preedintelui raionului
ef Direcie Finane
Conform originalului:
Secretar al Consiliului raional

Ion URSU
R. Postolachi

A.Petraescu
A.Tbr
R. Postolachi