Sunteți pe pagina 1din 2

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL

RAIONAL RCANI

DECIZIE NR.07/13
din 09 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea rezultatelor inventarierii
i casarea bunurilor, proprietate a Consiliului Raional Rcani
n temeiul art.43, punctul 1, litera (c), art.77 din Legea Republicii Moldova nr.
436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, punctului 8 din
Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele (fondurile) fixe
aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.500 din 12 mai 1998, Ordinului
Ministrului Finanelor nr.216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de

conturi contabile n sistemul bugetar i a Normelor metodologice privind evidena


contabil i raportarea financiar n sistemul bugetar i Nr. 60 din 29.05.2012 cu
privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea , examinnd procesul
verbal nr.3 din 28.11.2016 al comisiei de inventariere a bunurilor Coniliului Raional
Rcani,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se aprob procesul verbal de inventariere a bunurilor, proprietate a Consiliului
Raional Rcani aflate n gestiunea IMSP din raion n sum de 37 723 698,90 lei.
(anexa)
2. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea IMSP Spitalul Raional Rcani n sum de 17921613.00 lei, (anexa nr.1).
3. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea IMSP Centru de Sntate Rcani n sum de 8942281.70 lei, (anexa nr.2).
4. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea IMSP Centru de Sntate Recea n sum de 804499.10 lei, (anexa nr.3).
5. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea IMSP Centru de Sntate Corlteni n sum de 929053.90 lei, (anexa nr.4).
6. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea IMSP Centru de Sntate Mihileni n sum de 64909.00 lei, (anexa nr.5).
7. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea IMSP Centru de Sntate Vasileui n sum de 138861.00 lei, (anexa nr.6).
8. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea IMSP Centru de Sntate Zicani n sum de 1974417.60 lei, (anexa nr.7).
9. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea IMSP Centru de Sntate Vratic n sum de 156803.00 lei, (anexa nr.8).
10. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea IMSP Centru de Sntate aptebani n sum de 3020027.35 lei, (anexa
nr.9).

11. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n


gestiunea IMSP Centru de Sntate Costeti n sum de 2696027.25 lei, (anexa
nr.10).
12. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea M Centru Stomatologic Rcani n sum de 718146.00 lei, (anexa nr.11).
13. Se aprob registrul de verificare a rezultatelor inventarierii bunurilor aflate n
gestiunea Inspectoratului de Poliie Rcani n sum de 455000.00 lei, (anexa nr.12).
14. Se admite casarea mijloacelor fixe n sum de 457382.00 lei, aflate n gestiunea
Instituiilor Medico-Sanitare Publice Rcani (anexa nr.13).
15. Se admite demolarea cldirilor, construciilor speciale n sum de 62519.00 lei,
aflate n gestiunea Instituiilor Medico-Sanitare Publice (anexa nr.14).
16. Se instituie comisia de verificare a corectitudinii demolrii obiectelor dup cum
urmeaz:
Tcaci Zinaida, vicepreedinte al raionului
Zubcova Olga, contabil ef al Aparatului Preedintelui
Petraescu Anatol, specialist principal SJ al Aparatului Preedintelui
Manole Anatol, arhitector ef al raionului
Costechi Ion, ef secie Construcie
______________________, director ef al IMSP
______________________, contabil ef al IMSP
Russu Gheorghe, consilier raional
Pasat Ion, consilier raional
17.
Contabilitile Instituiilor Medico-Sanitare Publice, vor efectua trecerea la
pierderi a mijloacelor fixe casate i demolate conform deciziei n cauz n
conformitate cu legislaia n vigoare.
18. Contabilitatea Aparatului Preedintelui (Dna O.Zubcova), va efectua diminuarea
aciunilor i alte forme de participare n capital n interiorul rii n rezultatul casrii
mijloacelor fixe conform prezentei decizii n conformitate cu legislaia n vigoare.
19. Controlul ndeplinirii prezentei decizii se pune pe seama comisiei de specialitate
pentru activiti economico-financiare i comer
Preedinte al edinei
Consiliului Raional

I.URSU

Secretar
al Consiliului Raional
Contrasemnat:
Specilist principal SJ
Executor:
Contabil ef

R.Postolachi
Anatol Petraescu
Olga Zubcova