Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum vitae

Europass

Informaii personale
Nume / Prenume Dumitrache Oana Gabriela
Adres(e) Str Brazilor Nr 66C, Brasov,Romania
Telefon(oane) 0767735273

E-mail(uri) Oana_dumitrache@yahoo.com

Naionalitate(-ti) Romana

Data naterii 31.01.1989

Sex Feminin

Locul de munc vizat / Inginerie,Calitate,Productie


Domeniul ocupaional

Experiena profesional
Perioada 09.07.2013- PREZENT

Funcia sau postul ocupat Senior Quality Inspector


Activiti i responsabiliti Asigurarea managementului calitatii in zona ariei de productie
principale Oprirea liniei de productie in cazul descoperirii unor neconformitati
Asigurarea suportului in activitatile de sortare a componentelor si a produselor finite(realizarea
fisei de sortare, instruirea operatorilor privind metoda de sortare etc)
Participare la rapoartele 8D interne
Verificarea implementarii actiunilor corective impuse in urma realizarii rapoartelor 8D
Blocarea produselor finite in carantina
Validarea statiilor dupa interventia mentenantei (verificarea pieselor din punct de vedere vizual
si dimensional)
Realizarea masuratorilorlor in laboratorul de molding (injectare mase plastice)
Responsabil 5S in aria vestiarelor

Numele i adresa angajatorului S.C Continental Powertrain Romania S.R.L


Tipul activitii sau sectorul de Automotive (Fuel supply)
activitate
Perioada Oct 2012 - Iul 2013 | 10 luni

Funcia sau postul ocupat Controlor calitate


Activiti i responsabiliti principale Verificarea chederelor de masina conform metodei de control impusa de firma
Ambalarea pieselor in custi
Aprovizionarea cu ambalaje pentru o buna functionare a activitatii

Numele i adresa angajatorului S.C Hutchinson Romania S.R.L


Tipul activitii sau sectorul de Automotive
activitate

Educaie i formare
Perioada Octombrie 2013-Iulie 2015

Calificarea / diploma obinut Master Managmentul Calitatii


Numele i tipul instituiei de Universitatea Transilvania din Brasov
nvmnt / furnizorului de formare Facultatea Inginerie Tehnologica

Disciplinele principale studiate / Managementul Calitatii


competene profesionale dobndite Managementul Proiectelor
Managementul Riscurilor
Fiabilitate
Statistica

Perioada Octombrie 2007-Iulie 2015

Calificarea / diploma obinut Design Industrial (lb romana)


Numele i tipul instituiei de Universitatea Transilvania din Brasov
nvmnt / furnizorului de formare Facultatea Design de produs si mediu

Disciplinele principale studiate / Rezistenta Materialelor


competene profesionale dobndite Organe de masini
Mecanisme
Proiectare in 3 D (Catia V5)

Perioada Septembrie 2003 Iulie 2007

Calificarea / diploma obinut Tehnician in administratie publica


Numele i tipul instituiei de G.S.A.S. Victor Slavescu Ploiesti

Aptitudini i competene
personale
Limba(i) matern(e) Romana

Limba(i) strin(e)
cunoscut(e)
Autoevaluare nelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scris
conversaie
Limba
Limba
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine
Competene i abiliti sociale Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric facultativ, vezi
instruciunile)

Competene i aptitudini Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric facultativ, vezi
organizatorice instruciunile)

Competene i aptitudini Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric facultativ, vezi
tehnice instruciunile)

Competene i aptitudini de Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric facultativ, vezi
utilizare a calculatorului instruciunile)

Competene i aptitudini Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric facultativ, vezi
artistice instruciunile)

Alte competene i aptitudini Descriei aceste competene i indicai contextul n care au fost dobndite. (Rubric facultativ, vezi
instruciunile)

Permis(e) de conducere Menionai dac deinei un permis de conducere i categoria. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)

Informaii suplimentare Includei aici orice alte informaii utile, care nu au fost menionate anterior, de exemplu: persoane de
contact, referine etc. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)

Anexe Enumerai documentele anexate CV-ului. (Rubric facultativ, vezi instruciunile)