Sunteți pe pagina 1din 4

OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE MATEMATICĂ ETAPA LOCALĂ - BRĂILA, 22 februarie 2015 CLASA A XI-A - Soluții

1. a) Să se arate că există o infinitate de matrice AM 2

cu proprietatea cu proprietatea

A

3

2A I ,

2

dar că doar două dintre ele au toate elementele numere naturale.

b) Să se arate că există o infinitate de matrice

AM2

\ 
\

cu proprietatea

A

3

2A.

Gabriel Daniilescu, Brăila

Soluție.

A

3

A tr

A

A

2

2

tr

det

A

A

Adet

A tr

A

I O A tr A Adet A I

2

2

2

2

A tr

A

Adet

A I  det

2

A

A

tr

 

A

2

A

tr

A

det A

I

2

det A

A

 

tr

 

A

2

det A

 

A

tr

A

det A

I .

2

tr

A

tr

a) Este suficient să găsim o infinitate de matrice

AM

2

suficient să găsim o infinitate de matrice A  M 2   det  A

det

A

1

 

det

A



1

tr

A

tr

 

A

2 1

tr

A

2

 

 

A

3

2tr A 10 tr A

1tr  A tr A 1  0.

Dar

AM2

Putem alege

trA  trA1
trA
 trA1

 

și

detA1.

A

  

1

a 1

a

 

2

a

1

a

arbitrar. 1. A     1 a 1  a   2 a

cu

tr

 

A

2

det A

2

și

Pentru a găsi toate matricele cu elemente numere naturale, din

 

tr

  

 

A

2

tr

 

A

det A

 

2

det A

A

tr

2

  

A

det A

  

A

tr

A

I

2

2A

I

2

det A

 

1 I A I

2

2

, sau

tr

 

A

2

det A 2 tr

A det

A

10.

1. A I

2

A I I 2I I 21

2

2

2

2

3

3

3

3

3

   2   1  2 2 2 2 3 3 3 3

210 1 1 0 .

2

2.

tr

 

A

2

det A 2 0

și

trAdetA10 trA1

și

detA1.

Deci

b c

,

A

  

a

c

b

d

  

a

d

1

cu

  b c , 
b c
,

 

1,1

A

1

a,d

b c ,       1,1  A 1  a ,

a,d 1,0,0,1ad 0 bc 1

 

1 1   

1

0

și

A

2

  

0 1

1 1

  

.

cu

și

b) Este suficient să găsim o infinitate de matrice

AM2

\ 
\

cu

tr

trAdetA0.

Putem găsi

A cu

detA0

și

trA

2,
2,

de exemplu

,cu det  A   0 și tr  A   2, de exemplu

unde

k

*
*

și nu este pătrat perfect.

 

A

2

det A 2

2. Considerăm o matrice

AM3



care are următoarele proprietăți:

(1)

A

și

A

3

au pe diagonala principală elementele

1,0,1

în această ordine;

(2)

Demonstrați că

A

2

are pe diagonala principală elementele

1,0,1

în această ordine.

A este singulară, dar are cel puțin un minor de ordin 2 nenul. Cristi Săvescu, București

Soluție. Considerăm

P X

3

tr

A

X

2

tr

matricei A. Din condițiile din ipoteză deducem că

1

k

,

k

0,

1

k

pentru

k 1,2,3.

A

*

X det

A

polinomul caracteristic al

A

k are pe diagonala principală elementele

Cum

P

A

O

3

din relația Hamilton-Cayley, privind elementele de pe diagonală în

această

P X

3

relație,

tr

A

*

deducem

că

P1P0P10,

X.

Din

P1P10

rezultă că

tr

deducem că A are cel puțin un minor de ordin 2 nenul, altfel

adică

detAtrA0

*

A 1.

Atunci

A

*

O ,

3

A

*

O .

3

și

deci

de unde

3. Fie șirul

x

n

n

0

al șirului și apoi calculați

cu

x

0

lim x

n 

n

.

1,

x

1

1

2

și

x

n 2

x

n 1

x

2

n

,

n

0.

Aflați termenul general

x

n

Alexandru Gabriel Mîrșanu, Iași

Soluție. Se arată mai întâi inductiv că

x

n

0,

recurență și se obține:

ln

x

n

2

ln

x

n

1

2ln

x

n

,

n 0.

n 0,

apoi se logaritmează relația de

y

0

Notăm

ln10

și

ln x

n

y

y

1

ln

1

2

n

,

n

 ln 2.

0

  y

n

2

y

n

1

2

y

n

y

n

2

y

n

1

2

y

n

0,

Ecuația caracteristică a șirului are soluțiile

n 0

cu

1

și

2, deci

y

n

c  

1

1

n

c

2

2

n

,

n 0. Pentru n 0 și

n 1,

avem

2

c c 

1

2

ln 2

3

c 

2

ln 2

c 

2

1

3

c

1

c

2

0

și

ln 2 c

1

1 3

ln 2

  n  0. 1  1 n  2 n   1
n
0.
1
1
n
2
n
1
n
2
n
y
n
2
n
 ln 2,
  
n
0
y
ln 2
 y  ln 2
3
,
n
3    1
n
3
n
 
1
n 0
n 2
n
x
e
y
x
 2
2 
n
3
,
lim x
 0.
Dar
n
n
și
n 
n
2
arctg
x
arccos
x
2
4. Să se calculeze
lim
.
x  1
3
3
1  ln   x
2
x
 1  
3
1
ln
x
4
x
4
Iulian Danielescu, Brăila
Soluție. Amplificând cu conjugata obținem
2
arctg x  arccos
x
2
lim
x  1
2
arctg x 
arccos
x
2
2
2
3
1
ln
2
x
1
3
1
ln
x
2
x
1
 
3
1
ln
x
3
4
x
4
3
1
ln
x
3
4
x  4
  x
  
1
ln
2
x
1
  1 
ln
x
3
4
x
4
  x
2
arctg
x
arccos
x
3
2
 lim
x  1
2
2
sin
arctg
x
arccos
x
4
2








sin arctg

x

cos arccos

2
2

2

x

cos arctg

x

sin

arccos

2
2

2

x

 

ln

 

2 x

2

x

3

x

4

x

4

 
x 2  2 2 1  x
x
2
2
2
1
x

x

 

1

   

3

lim

x 1

 
2 1  x
2
1
x
2 2 x  1  4
2
2
x
1
4

 

 

2

 

2

x

 

x

3

4

x

4

 
   

ln

1

x

 
   

3

x

4

x

4

3

x

2

2

x

3

x

4

 

x

3

2

2

x

3

x

4

x

3

4

x

4

 
 

3

x

3

4

x

4

lim

x 3  4 x  4  lim     1 1 

1

1 x

2

2

2

x

2

2 x 2 1  4
2 x
2
1
4

 


x 1

 

x

3

2

2

x

3

x

4

 
 

2

x

4

1

 

2

2

x

4

2

 

3

lim

 

4

4

3

lim

x

x

2

 
2 
2

x 1

x

1

2

x

x 4

 8 
8

x 1

2

x

1

3

lim

x

1

3

x

2

x

2

x

2

3

6

9

 
16 
16

x 1

 

x 1

 . 16  8 
.
16
8