Sunteți pe pagina 1din 7

LIST NTREBRI I RSPUNSURI APEL ROMNIA

START UP PLUS
Nr. ntrebare Rspuns
BENEFICIARI/SOLICITANTI ELIGIBILI
1. Va rog sa imi transmiteti daca o Se va lua in calcul localizarea grupului
entitate juridica ce are sediul in tinta si desfasurarea activitatilor in
Bucuresti poate depune proiecte regiunea de implementare (cu exceptia
pe Programul "Romania Start-up regiunii Bucuresti-Ilfov) si nu sediul
Plus", urmand ca grupul tinta entitatii juridice aplicante.
preconizat, precum si toate
activitatile proiectului sa se
desfasoare intr-o regiune mai putin
dezvoltata a Romaniei si nu
Bucuresti - Ilfov.
GRUP TINTA
1. Studentii pot fi considerati grup Da, studentii pot fi considerati grup tinta
tinta in cadrul apelului Romania daca indeplinesc conditiile de eligibilitate
Start Up Plus? a grupului int mentionate in Ghidul
Conditii Specifice Romania Start Up Plus.
ELIGIBILITATE ACTIVITATI
1. Este eligibil un proiect in care n conformitate cu prevederile Ghidului
Solicitantul realizeaz etapa I Solicitantului Condiii Specifice Romnia
formare antreprenoriala, in timp ce Start Up Plus este permis
partenerul va realiza etapele II si III implementarea proiectelor n parteneriat.
din cadrul schemei de n conformitate cu prevederile
antreprenoriat? Orientrilor privind accesarea finanrilor
n cadrul Programului Operaional Capital
Uman 2014-2020 seciunea 4.1.4.
Selecia partenerilor - Partenerii vor fi
selectai astfel nct s desfoare
activiti relevante pentru domeniul
proiectului (de ex.: formare profesional,
informare i consiliere profesional, a
doua ans, incluziune social, msuri
pentru ocupare, educaie
preuniversitar/universitar, economie
social etc.).
n acest sens, avnd n vedere
prevederile menionate anterior n cazul
n care se dorete implementarea
proiectului n parteneriat
partenerul/partenerii selectai urmeaz
s deruleze activiti relevante pentru
domeniul proiectului (una sau mai multe
componente aferente celor 3 etape cadru
de implementare definite n conformitate
cu Ghidului Solicitantului Condiii
Specifice Romnia Start Up Plus Etapa
I Formare antreprenorial, Etapa II
Implementarea planurilor de afaceri
finanate din fonduri FSE, Etapa III
Program de monitorizare a funcionrii i
dezvoltrii afacerilor finanate. n acest
sens n cazul proiectelor implementate n
parteneriat pentru a fi eligibil ca i
solicitant sau partener
(administrator/administratori ai schemei
de antreprenoriat) o organizaie trebuie
s fie implicat implementarea efectiv a
uneia din cele 3 etape cadru definite
conform Ghidului Solicitantului Condiii
Specifice Romnia Start Up Plus.
Concluzionnd modul n care sunt
distribuite atribuiile fiecrui partener n
parte este n sarcina instituiei solicitante
innd cont de criteriile de eligibilitate
generale i specifice n vederea selectrii
partenerilor.
2. Este permis si considerat eligibil ca Planificarea n timp a sesiunilor de
metodologia de selectare a depunere a planurilor de faceri, n limita
planurilor de afaceri ce vor fi maxim de 12 luni de la demararea
finanate in cadrul proiectului sa implementrii, este la latitudinea
permit o depunere a planurilor de beneficiarului. Toate aspectele relevante
afaceri in mai multe etape pentru modul de organizare a seleciei
organizate pe toata durata planurilor de faceri trebuie s fie
primului an de implementare? menionate n Cererea de finanare.
3. Daca sunt 2 parteneri din regiuni Proiectele eligibile in cadrul acestui apel
diferite pot imparti aceasi de propuneri de proiecte vizeaza grupul
activitate? de exemplu daca tinta dintr-o singura regiune de
Solicitantul face formare implementare.
profesionala in SUD VEST cu GT de
acolo, poate face tot formare
profesionala si P1 in Sud Muntenia?
4. Activitatile de formare pot fi Conform dispozitiilor art. 1.10 din Ghidul
organizate si in alta regiune decat solicitantului, fiecare proiect va putea
cea de implementare? Un grup din viza doar cate o singura regiune de
Regiunea SV poate fi dus la dezvoltare. In acest sens, avand in
formare in regiunea Bucuresti Ilfov vedere scopul proiectului, atat activitatea
sau Nord Vest? de formare cat si stagiile de practica vor
fi organizate in regiunea de
implementare a proiectului.
5. Pe ce criterii isi alege Administratorul schemei de
Administratorul schemei de ajutor, antreprenoriat va asigura transparena
beneficiarii finali ai proiectului? procesului de selecie a grupului int, pe
baza unei metodologii clar definite n
propunerea de proiect (informarea
potenialilor membri ai grupului int cu
privire la activitile proiectului, derularea
seleciei propriu-zise a grupului int
pentru cursurile de formare
antreprenorial, respectiv a beneficiarilor
de finanare pentru nfiinarea i
dezvoltarea unei afaceri inclusiv
metodologia de selecie), precum i
monitorizarea activitii ntreprinderilor
nfiinate n cadrul proiectului (modul de
desfurare i rezultatele activitii
acestora, fluctuaia de personal,
angajarea i efectuarea de pli etc.).
6. Pentru a fi administrator de grant o n conformitate cu prevederile Ghidului
organizaie trebuie sa realizeze Solicitantului Condiii Specifice Romnia
toate cele 3 etape din cadrul Start Up Plus este permis
schemei de antreprenoriat? implementarea proiectelor n parteneriat.
n conformitate cu prevederile
Orientrilor privind accesarea finanrilor
n cadrul Programului Operaional Capital
Uman 2014-2020 seciunea 4.1.4.
Selecia partenerilor - Partenerii vor fi
selectai astfel nct s desfoare
activiti relevante pentru domeniul
proiectului (de ex.: formare profesional,
informare i consiliere profesional, a
doua ans, incluziune social, msuri
pentru ocupare, educaie
preuniversitar/universitar, economie
social etc.).n acest sens, avnd n
vedere prevederile menionate anterior
n cazul n care se dorete implementarea
proiectului n parteneriat
partenerul/partenerii selectai urmeaz
s deruleze activiti relevante pentru
domeniul proiectului (una sau mai multe
componente aferente celor 3 etape cadru
de implementare definite n conformitate
cu Ghidului Solicitantului Condiii
Specifice Romnia Start Up Plus Etapa
I Formare antreprenorial, Etapa II
Implementarea planurilor de afaceri
finanate din fonduri FSE, Etapa III
Program de monitorizare a funcionrii i
dezvoltrii afacerilor finanate.
7. Este eligibil un proiect in care n conformitate cu prevederile
Solicitantul realizeaz toate cele 3 Orientrilor privind accesarea finanrilor
etape ale schemei de n cadrul Programului Operaional Capital
antreprenoriat pentru judeele x si Uman 2014-2020 seciunea 4.1.4.
Y, in timp ce partenerul efectueaz Selecia partenerilor Alegerea
toate cele 3 etape ale schemei de partenerilor este n exclusivitate de
antreprenoriat pentru judeele Z si competena entitii solicitante, n
W? calitate de lider al parteneriatului.
Partenerii vor fi selectai astfel nct s
desfoare activiti relevante pentru
domeniul proiectului (de ex.: formare
profesional, informare i consiliere
profesional, a doua ans, incluziune
social, msuri pentru ocupare, educaie
preuniversitar/universitar, economie
social etc.). n situaia n care activitatea
n cauz nu poate fi asigurat de un
singur partener (proiectul are o acoperire
muli-regional i/sau presupune mai
multe componente etc.), pot fi selectai
mai muli parteneri pentru
implementarea aceleiai activiti. n
aceast situaie, va fi detaliat implicarea
fiecrui partener n implementarea
activitii comune. n vederea stabilirii
unui parteneriat, solicitanii publici i
privai care intenioneaz s intre ntr-o
relaie de parteneriat vor elabora o not
justificativ care va conine o analiz a
valorii adugate a parteneriatului n ceea
ce privete utilizarea eficient a
fondurilor, precum i rolul
partenerului/partenerilor n
implementarea proiectului. n cererea de
finanare se va detalia rolul fiecrui
partener n implementarea proiectului,
resursele umane i materiale alocate,
precum i bugetul alocat pentru
implementarea activitii/activitilor
asumate de fiecare partener.
Avnd n vedere faptul activitile
specifice etapelor cadru de implementare
definite conform Ghidului Solicitantului
Condiii Specifice Romnia Start Up Plus
presupun activiti complexe derulate n
ntreaga regiune de dezvoltare vizat
AMPOCU consider eligibile pentru
finanare proiectele implementate n
parteneriat n cadrul crora atribuiile n
implementarea uneia sau mai multor
activiti sunt mprite ntre liderul de
parteneriat i parteneri pe criterii
geografice ( de exemplu liderul
implementeaz cele 3 etape cadru n
judeele x i y iar partenerul n judeele z
i w toate judeele fiind componente ale
aceleiai regiuni de dezvoltare).
INDICATORI
1. Avand in vedere ca in cadrul Ghidul solicitantului nu stabileste o
fiecarei intreprinderi infiintate in restrictie in acest sens, singurele conditii
cadrul prezentului apel de proiecte obligatoriu de indeplinit in acest sens,
se vor crea minim 2 locuri de fiind urmatoarele: - persoanele angajate
munca, persoanele avand calitatea n cadrul ntreprinderilor nou nfiinate
de asociati /asociat al intreprinderii trebuie sa aiba n mod obligatoriu,
nou infiintate ar putea fi incadrate domiciliul sau reedina n regiunea de
si ca angajati /angajat al acesteia? dezvoltare n care se implementeaz
proiectul, n mediul urban sau rural; -
persoanele care fac parte din echipa de
proiect, asociaii sau angajaii din cadrul
beneficiarului sau partenerilor si din
proiect nu pot avea calitatea de angajai
sau asociai n cadrul ntreprinderilor
nfiinate prin proiect; - persoanele fizice
nu pot avea calitatea de asociat,
administrator, reprezentant legal sau
angajat n cadrul a mai mult de o
ntreprindere nfiinat n cadrul acestui
program. Subliniem insa ca in functie de
tipul societatii comerciale, trebuie
respectate dispozitiile Legii nr. 31/1990
republicata si celelalte dispozitii legale in
materie.
2. Daca Beneficiarul ajutorului de Se poate lua in considerare persoana
minimis este un PFA/II, se fizic ce al crei plan de afaceri a fost
considera creat un loc de munca selectat pentru finanare + nc 1 loc de
pentru titularul PFA/II? Se va lua in munca pentru indeplinirea indicatorului.
considerare titularul + 1 loc de Cu privire la forma de constituire a
munca pentru indeplinirea afacerii nou nfiinate, trebuie respectate
indicatorului sau PFA/II-ul va trebui dispozitiile Legii nr. 31/1990 republicata
sa angajeze inca alte 2 persoane? si celelalte dispozitii legale in materie
3. In perioada de implementare si Singura conditie mentionata in Ghidul
sustenabilitate a planurilor de solicitantului este aceea ca beneficiarii
afaceri, cele 2 persoane angajate ajutorului de minimis sa angajeze la cel
de catre Beneficiarii subventiei de tarziu 6 luni de la semnarea contractului
minimis trebuie sa fie angajate cu de ajutor de minimis, cel putin 2
norma intreaga sau pot fi angajate persoane, nefiind stabilite restrictii cu
cu norma partiala? privire la norma de lucru a acestora.
CHELTUIELI ELIGIBILE
1. V rugm s menionai dac n conformitate cu Ghidul Solicitantului
participanii la programul de Condiii Specifice seciunea 2.3
formare antreprenorial pot primi Eligibilitatea cheltuielilor - este
subvenii i care este valoarea menionat lista orientativ privind
maxim care se poate acorda. ncadrarea cheltuielilor aferente
Sunt aceste cheltuieli eligibile? proiectului n categoriile de cheltuieli
conform MySMIS. n cadrul acestei liste se
constat faptul c subveniile pentru
participarea grupului int la cursurile de
formare nu se regsesc printre
cheltuielile eligibile. Singurele cheltuieli
eligibil aferente categoriei Cheltuieli cu
subvenii/burse/premii sunt Premiile n
cadrul unor concursuri.
2. Valoarea ajutoarelor de minimis Valoarea ajutoarelor de minimis acordate
acordat, respectiv 40.000 urmeaz s fie menionat n bugetul
euro/plan de afacere selectat, va fi Partenerului/partenerilor care acord
trecut n bugetul lider-ului, n subvenia n funcie de numrul de
cazul unui parteneriat sau fiecare subvenii acordate de fiecare partener n
partener va evidenia n bugetul parte.
propriu valoarea ajutoarelor de
minimis acordat, n funcie de
numrul de afaceri nfiinate pe
care i-l asum n proiect?
3. Suma aferenta categoriei de n conformitate cu Ghidul Solicitantului
cheltuieli Taxe pentru infiintarea de Condiii Specifice seciunea 2.3
start-up-uri este inclusa in valoarea eligibilitatea cheltuielilor sunt eligibile
de 40.000 euro aferenta cheltuielile aferente ajutorului de minimis
subventiilor (micro-granturi) dup cum urmeaz - Cheltuieli cu taxe/
pentru start-up-uri? abonamente/ cotizaii/ acorduri/
autorizaii necesare pentru
implementarea proiectului: reprezentnd
Taxe pentru nfiinarea de start-up-uri.
Totodat sunt eligibile Subvenii (micro-
granturi) pentru start-up-uri. Astfel,
taxele pentru infiintarea de start-up-uri
sunt incluse in subventia de maxim
40.000 de euro.
4. Pentru firmele nfiinate in cadrul n conformitate cu Ghidul Solicitantului
schemei de minimis trebuie Condiii Specifice seciunea 2.3
respectate plafoanele in ceea ce eligibilitatea cheltuielilor sunt eligibile
privete cheltuielile de tip FEDR- cheltuielile aferente ajutorului de minimis
10 % din cei 40.000 euro, limitele dup cum urmeaz - Cheltuieli cu taxe/
pentru nchirieri, etc? abonamente/ cotizaii/ acorduri/
autorizaii necesare pentru
implementarea proiectului: reprezentnd
Taxe pentru nfiinarea de start-up-uri.
Totodat sunt eligibile Subvenii (micro-
granturi) pentru start-up-uri.
Cheltuielile pentru msurile care vizeaz
nfiinarea de noi ntreprinderi (msuri de
sprijin pentru antreprenoriat) vor fi
tratate ca subvenii/ ajutor de minimis,
prin urmare aceste cheltuieli nu vor fi
cuantificate drept cheltuieli de tip FEDR
5. Cheltuielile cu crearea unui site Cheltuielile cu dezvoltarea/adaptarea de
dedicat proiectului n care va pagini web sunt cheltuieli indirecte.
exista i un forum pentru
beneficiarii ajutorului de minimis,
vor fi considerate cheltuieli directe
sau indirecte?