Sunteți pe pagina 1din 3

Standarde pentru redactarea tezelor de doctorat in

cadrul
Scoliidoctorale de Biologie

Teza de doctorat in domeniul Biologiei trebuie sa cuprinda o


introducere, o prezentare a stadiului actual al cunoasterii in domeniu si
o parte originala, care sa contina prezentarea metodologiei folosite si a
rezultatelor, discutiilor si a concluziilor.
In introducere, pe langa aspectele generale legate de subiect
trebuie mentionate scopul si obiectivele lucrarii.
In partea de prezentare a stadiului actual al cunoasterii,
trebuiesa se prezinte istoricul succinct al cercetarilor pe tema
abordata, inclusiv cu publicatii in domeniu, precum si cadrul
conceptual al acestor cercetari.
Descrierea metodologiei trebuie sa fie succinta si sa se realizeze
o analiza critica a relevantei si limitelor metodelor folosite.
Sectiunea de rezultate trebuie organizata in subcapitole.
Prezentarea si interpretarea rezultatelor trebuie sa se faca dupa
prelucrarea statistica a datelor. La alegere in fiecare subcapitol se pot
prezenta si discutii si concluzii finale, sau numai rezultatele obtinute
urmand ca discutiile sa fie reunite intr-un capitol de discutii extins.
Tabelele si figurile trebuie realizate in conditii grafice bune, (rezolutie
de mnimum 300dpi). Legendele figurilor vor conine (acolo unde este
cazul) pe lng titlu, coloraia/tehnica folosit i mrirea.
Sectiunea de discutii poate fi extinsa si sa se refere la
interpretarea tuturor rezultatelor sau, in cazul in care au existat discutii
in cadrul fiecarui subcapitol, poate fi mai scurta si sa contina numai
corelatii intre principalele date obtinute, care aduc o contributie la
dezvoltarea cunoasterii in domeniu.
Concluziile tezei trebuie s conin o enumerare i analiz a
principalelor rezultatele ale cercetrii, incluznd referina explicit la
toate problemele de cercetare enunate n introducere precum i o
evaluare preliminar a relevanei rezultatelor proprii pentru domeniul
Biologie.
Bibliografia de la sfarsitul tezei trebuie s conin o enumerare
a tuturor lucrrilor folosite n cadrul tezei. Citarile pentru articole de
specialitate se vor face in ordinea: autori, anul aparitiei, Titlul lucrarii,
Titlul revistei, numarul, paginile. In cazul citarilor unor capitole de
carte, ordinea va fi: autori, anul aparitiei, Titlul capitolului, Titlul
volumului, editorii, editura, paginile. Citarea bibliografiei in text trebuie
sa se faca in modul urmator:
1. Daca articolul are peste trei autori, se citeaza numele de
familie al primului autor urmat de sintagma si
colaboratorii si anul aparitiei articolului
2.Daca articolul are doi autori, se citeaza numele de familie ale
Amandorura si anul aparitiei articolului
La sfritul tezei de doctorat se vor meniona lucrrile (articole
ISI, articole BDI, capitole de carte, participri la conferine) publicate
din teza de doctorat.
Tehnoredactarea tezei de doctorat se va realiza conform
urmtoarelor cerine:
1. Setarea paginii: A4, margini pagin (sus, jos, dreapta)
2,5 cm, margine stnga (cotor) 3 cm.
2. Font: Times New Roman 12, spaiu ntre rnduri de 1,5.
La sfritul tezei de doctorat se vor meniona lucrrile (articole
ISI, articole BDI, participri la conferine) publicatedinteza de doctorat.
Tezele de doctorat vor fi transmise secretariatului colii Doctorale i
conductorului de doctorat n format electronic, respectnd
urmtoarele cerine:
- Lucrrile vor fi transmise n format .pdf, ntr-un singur fiier,
inclusiv pagina de titlu i anexele, cu denumirea:
UB-Doctorat-domeniul-Anul-Nume-Prenume
- Lucrrile vor fi trimise prin e-mail sau, n cazul fiierelor cu
dimensiuni de peste 3Gb, vor fi ncrcate pe Internet i va fi
trimis doar link-ul tezei. Pentru ncrcarea tezei pe Internet cu
un link ne-public pot fi folosite programe precum Dropbox sau
transfer.ro
Secretariatul colii Doctorale va confirma prin e-mail primirea i
nregistrarea oficial a tezelor primite atat doctorandului cat si
conducatorului de doctorat.