Sunteți pe pagina 1din 47

Tema Studiului de cercetare dezvoltare:

Determinarea speciilor i num rului de agen i patogeni prezen i n aerul din interiorul cl dirilor publice i institu iilor de inv mant din municipiul Timi oara

Contract de prest ri servicii nr. SC2009- 16219/16.07.2009 i Actul adi ional nr. SC2009-27766/12.11.2009 Colectiv de elaborare: Dr. Daliborca Cristina VLAD Medic specialist medicin de laborator Manager S.C. SMART LAB DIAGNOSTICS S.R.L. Timi oara; Colectivul laboratorului de analize S.C. SMART LAB DIAGNOSTICS S.R.L Timi oara;

- Timi oara, Decembrie 2009 -

Microbiologia aerului
Atmosfera nu dispune de o flor proprie, n sensul existen ei unor microorganisme al c ror mediu specific de via s fie aerul, dar con ine n permanen microorganisme provenite de pe sol, din ap , vegeta ie sau organisme umane sau animale. Densitatea acestor microorganisme variaz n func ie de apropierea de sol, dar pot fi g site i la mare n l ime, sau pe suprafe e ntinse de ap , la distan de rm. Vechile cercet ri ale lui Proktor si Parker (1938) au ar tat c pn la peste 5.000 m n l ime se g sesc att bacterii (Bacillus subtilis, Bacillus albolactis) ct i fungi (Penicillium globrum, Penicillium lanosum). Mai recent, Green i colaboratorii (1964), au g sit ndeosebi fungi din genurile Alternaria, Aspergilus i Cladosporium pn la 27.500 m n l ime, iar Zahell (1942) a pus n eviden pn la 740 km de coast deasupra m rii, prezen a bacteriilor i fungilor. Microorganismele din aer provin n cea mai mare parte din natur . La acestea se adaug microorganismele provenite de la oameni i/sau animale. Frecven a i natura acestora depinde de locul unde le urm rim preze a. Astfel, n locurile slab populate, vor domina microorganismele provenite din natur . Structura i densitatea florei microbiene din aer se schimb n zonele n care exist colectivit i omene ti organizate. Pe lng germenii din natur apar i germenii adapta i parazitismului uman i animal, densitatea lor n aer crescnd n func ie de densitatea popula iei din zona respectiv . Exist deci in atmosfer aceste doua grupe de microorganisme (flora din natur i flora de origine uman sau animal ). Flora din natur joac un rol deosebit de important ntr-o sum de procese biologice (fermenta ii, biodegradarea unor substan e, etc.). Prezint importan pentru patologia uman , n special n m sura n care poate constitui alergene. Micozele umane cu fungi din natur sunt relativ rare. Germenii de origine uman sau animal pot fi grupa i n saprofi i, condi ionat patogeni i patogeni. Cei saprofi i nu joac nici un rol n patologia infec ioas , n timp ce germenii condi ionat patogeni i ndeosebi cei patogeni pot provoca mboln viri specifice. n acest caz aerul constituie calea de transmitere a acestor boli, boli care sunt frecvente n colectivit ile omene ti. Aerul joac un rol epidemiologic foarte important, constituind calea de transmitere pentru un num r mare de agen i patogeni. Bolile infec ioase care se transmit pe calea aerului se g sesc pe primul loc ca frecven , cel pu in n zona temperat a globului terestru, iar ca num r reprezint cca 20% dintre bolile infec ioase. Astfel, vorbim de bolile infec ioase ale copil riei (rujeola, rubeola, varicela, infec ia urliana, scarlatina), de grip i celelalte viroze respiratorii, pneumopatiile cu micoplasme, infec ii respiratorii acute bacteriene, difteria, legioneloza, tuberculoza, diferite micoze respiratorii, etc. S nu uit m i alveolitele alergice extrinseci provocate de fungi si actinomicete. Supravie uirea n aer a germenilor de origine uman sau animal , depinde de o serie de factori. n general, aerul nu ofer condi ii de dezvoltare a microflorei de origine uman , supravie uirea lor fiind limitata de existen a unor condi ii defavorabile. Astfel, temperatura aerului sufer mari varia ii i numai ntampl tor corespunde condi iilor optime pentru metabolismul florei mezofile (35-40C). Nici umiditatea aerului nu ndepline te cerin ele bacteriilor din acest grup, att prin valoarea n general sc zut a umidit ii relative, ct i prin oscila iile permanente pe care le prezint . n aer lipse te orice suport nutritiv pentru microorganismele care paraziteaz oganismele umane sau animale. La ace ti factori nefavorabili se adaug existen a unor agen i cu ac iune bactericid sau bacteriostatic , dintre care cel mai important l reprezint radia iile ultraviolete. n aceste mprejur ri nu poate fi vorba de dezvoltarea acestor microorganisme, ci numai de un poten ial mai mare sau mai mic de 2

rezisten . Din acest punct de vedere, microorganismele se deosebesc foarte mult intre ele, caracteristicile lor biologice determinnd capacitatea de supravie uire n mediul extern. Astfel, sporii fungilor i bacteriile sporulate au rezistenta cea mai mare, urmnd formele vegetative ale bacteriilor i virusurior. Timpul n care un germen eliminat de bolnav sau purt tor poate infecta un organism receptiv, de i variabil de la o specie microbian la alta, este limitat. De asemenea, trebuie inut cont c n atmosfera num rul germenilor patogeni se reduce foarte repede, att prin faptul c sunt repede distru i, ct i prin faptul c se dilueaz foarte mult. Din aceste motive, n atmosfera exterioar , unde factorii negativi au o ac iune mai pronun at i unde dilu ia este mult mai mare, flora patogen din aer joac un rol mult mai redus decat n spa iile nchise. A adar, flora din aerul nc perilor i n general a spa iilor nchise joac rolul principal i bine demonstrat n transmiterea aerogen a bolilor infec ioase, n special n condi ii de aglomera ie sau ventila ie insuficient . Din acest motiv, aeroflora constituie o problem sanitar mai important n locuin e, c mine, s li publice i n mod deosebit n spitale, policlinici, coli, cre e, gr dini e, unde transmiterea aerian a infec iilor se face cu mare u urin a (densitatea mare de persoane i un num r mare de purt tori). De asemenea, studiul aeroflorei este important pentru industria alimentara sau unit ile de alimenta ie public i colectiv , putnd influen a calitatea produsului alimentar sau s produc chiar contaminarea alimentelor cu flora patogen sau condi ionat patogen . Provenien a germenilor patogeni din aer este, n general, din c ile respiratorii superioare, cavitatea bucal , de pe suprafa a pielii (n special leziuni sau pl gi supurate) i din dejectele umane sau animale. Exist i o anumit flor condi ionat patogen cu caracter ubicuitar n natur (Coccidioides, Histoplasma, Criptococcus, etc.) sau fungii i actinomicetele responsabile de alveolite alergice extrinseci. Germenii de origine uman sau animal nu se g sesc n aer sub forma de corpi microbieni izola i ci, n general, aderen i de un anumit substrat. Astfel, se consider c ei sunt distribui i n aer sub trei forme: pic turi de secre ie nazal , buco-faringian sau eventual bron ic , eliminate pe nas sau pe gur n timpul str nutului, tu itului, cntatului sau vorbitului (pic turi Flgge); nuclei de picatur care rezult din evaporarea pic turilor mai mici de secre ie nasal , buco-faringian sau bron ic (drapplet nuclei Wells); ata a i de particule de praf (praful contaminat sau pulberea bacterifer ). Praful contaminat (pulberea bacterifera) este constituit din particule de praf pe care se g sesc adsorbite microorganisme. Ace ti germeni pot s provin din pic turile sau nucleii de pic turi depu i pe sol sau pe podeaua nc perii, din puroiul pl gilor suppurate, din expectorat ii sau secre iile nazo-faringiene uscate i din dejecte. Particulele de praf de dimensiuni mari se depun rapid, cele de dimensiuni mai mici r mn un timp mai ndelungat n suspensie n aer. Praful depus pe podeaua unei nc peri poate fi din nou adus n suspensie n timpul m turatului sau datorit curen ilor de aer. De asemenea, un num r mare de particule de praf contaminat poate ajunge n aer n momentul scutur rii covoarelor, ruf riei de pat sau a celei de corp. O importan deosebit o reprezint cur enia i manevrarea ruf riei n condi ii de spital. A fost demonstrat prezen a bacililor difterici n praful de pe podeaua din jurul bolnavilor de difterie. i unii streptococi patogeni sau condi ionat patogeni au fost izola i din praful camerelor n care se g seau purt torii. Analiza bacteriologic a aerului permite caracterizarea din punct de vedere igienic a poten ialului pe care l are ambian a de a permite transmiterea aerogen a infec iilor. Domeniul 3

de aplica ie este n special pentru aprecierea condi iilor sanitare din nc peri i ndeosebi institu ii sanitare, institu ii de copii, s li publice, unit i de alimenta ie, industrie alimentar , etc. Deoarece se urm re te stabilirea poten ialului de transmitere aerogen a germenilor patogeni i condi ionat patogeni, analiza bacteriologic a aerului nu urm re te punerea n eviden a unui anumit microorganism patogen, ci m sura n care aerul este ncarcat cu microflora de origine uman i animal . Se recurge n felul acesta la anumi i indicatori bacteriologici de contaminare a aerului: 1. Num rul total de germeni din aer care se dezvolt la 37C (flora mezofil din aer). Semnifica ia acestui indicator const n faptul c ne permite a aprecia m sura n care aerul este ncarcat cu flora de origine uman sau animal , deoarece la temperatura de incubare de 37C se dezvolt cu precadere aceast flora. Indicatorul permite a face aprecieri asupra condi iilor sanitare dintr-o ncapere (aglomera ie, ventila ie, stare de cura enie), care influen eaz transmiterea infec iilor pe calea aerului. Prezint dezavantajul c temperatura de 37C nu selec ioneaz numai flora mezofil , existnd un num r suficient de mare de germeni psihrofili care se pot dezvolta la aceast temperatur . Datorit simplit ii determin rii r mne indicatorul cel mai curent utilizat. 2. Streptococii -hemolitici si -hemolitici (streptococi viridans). Acest grup de germeni este un indicator de contaminare a aerului cu flora nazo-faringian i bucal . Semnifica ia prezentei acestor germeni n aer este dat de faptul c majoritatea infec iilor aerogene sunt provocate de agen i patogeni care se elimin prin pic turi de secre ie nazo-faringian , salivar i bron ic . Cum streptococii viridans se g sesc la majoritatea persoanelor n faringe i cavitatea bucal i excep ional altundeva n organism, constituie indicatori fideli de contaminare a aerului pe aceasta cale. Streptococii -hemolitici se g sesc mai pu in frecvent n faringele oamenilor s n to i, fiind agen i patogeni. n cazul cand se g sesc n aer au semnifica ie sanitar i epidemiologic , i semnalizeaz prezen a unui bolnav sau purt tor de germeni. 3. Stafilococii sunt prezen i att n c ile respiratorii superioare, ct i pe tegumente. Majoritatea tulpinilor sunt nepatogene, o parte sunt condi ionat patogene i foarte pu ine sunt patogene. Rezisten a lor n mediul extern, respectiv aer, fiind relativ mare, contamineaz constant mediul de via al omului. Semnifica ia este apropiat de cea pe care o au microorganismele mezofile, indicnd ns mai precis originea uman sau animal a contamin rii aerului. Se pot determina to i stafilococii, dar mai important este s se identifice speciile de Staphylococcus aureus. 4. Germenii din grupul coliform. Prezen a n aer a germenilor din grupul coliform traduce un grad ridicat de insalubrizare a mediului. Indicatorul este util pentru aprecierea salubrit ii locuin ei. DATE EPIDEMIOLOGICE Cocii gram pozitivi Genul Staphylococcus Stafilococii fac parte din familia Micrococcaceae. Exist 27 de specii i 7 subspecii dintre care 3 sunt de interes medical: Staphylococcus aureus, S. epidermidis i S. saprophyticus. Stafilococii sunt coci gram pozitivi dispu i n ciorchine de strugure, imobili, nesporula i, de regul necapsula i, mezofili (se dezvolt ntre 10-42C), cu dezvoltare optim la 37C. Sunt aerobi, facultativ anaerobi i cresc pe medii simple. Stafilococcus aureus este un condi ionat patogen, deci produce infec ii cnd str bate barierele ap r rii naturale i mecanismele ap rarii antiinfec ioase sunt ineficiente. Infec iile stafilococice pot fi: infec ii purulente localizate (furuncule, carbuncule, infec ii ale pl gilor, 4

abcese, mastite, hidrosadenite, otite, sinuzite, osteomielite posttraumatice), infec ii respiratorii cum sunt faringita, pneumonia i bronchopneumonia, infec ii datorate toxinelor (toxiinfec ii alimentare), care se produc prin consumul de alimente contaminate cu enterotoxine stafiococice, infec iile mixte (dermatita exfoliativ sau sindromul pielii op rite), sindromul ocului. Habitatul primar al stafilococilor este reprezentat de piele i mucoase. n func ie de grupul de persoane s n toase investigate, portajul nazal de S. aureus variaz de la 10-90%, cifrele mari fiind prezente la personalul medical. De pe mucoasa nazal , stafilococii sunt vehicula i direct prin intermediul minilor sau indirect prin praf c tre persoanele susceptibile pentru infec ii. S. aureus este un agent etiologic implicat frecvent n infec ii nosocomiale datorit portajului nazal. Genul Streptococcus Streptococcii sunt coci gram pozitivi, dispu i n lan uri, imobili, nesporula i, uneori capsula i. Majoritatea sunt facultativ anaerobi, dar exist unele specii care sunt strict anaerobe sau aerotolerante. Ei fac parte din flora normal a omului i animalelor, fiind izolati, n mod normal, la nivelul tractului respirator superior. Clasificarea streptococilor se face pe baza hemolizei pe geloz snge (streptococi hemolitici care produc hemoliz complet , clar caracteristic speciilor patogene; streptococi hemolitici care produc hemoliz incomplet ; streptococi -hemolitici care produc hemoliz par ial cu apari ia unei colora ii verzui a mediului (hemoliz viridans) caracteriastic streptococilor viridans i pneumococilor; streptococii nehemolitici) si a structurii antigenice (dup Rebecca Lancefield). Criteriul de clasificare pe baza structurii antigenice introdus de Lancefield este cel mai important din punct de vedere clinic i epidemiologic. Dup natura antigenului polizaharidic C din peretele celular (antigen specific de grup) streptococii se mpart n grupe serologice notate cu literele mari ale alfabetului latin. Pn n prezent s-au identificat serogrupele notate de la A la H i de la K la V. Streptococcus pyogenes apar ine grupului Lancefield A. n practica curent a laboratoarelor clasificarea se bazeaz pe o combina ie de caracteristici care include tipul de hemoliz pe geloz snge, structura antigenic , caracterele culturale i biochimice. Din punct de vedere al patogenit ii cel mai important este grupul A (Str. pyogenes) urmat, n ordinea frecven ei, de grupurile C, G, B (Str. agalactiae), D i F. Streptococii lipsi i de antigenul de grup (streptococii viridans i pneumococii) nu sunt inclu i n grupele Lancefield. Streptococi -hemolitici: Streptococcus pyogenes (streptococul -hemolitic de grup A) Streptococii beta-hemolitici de grup A sunt comensali la 3-5% din adul i i 10% dintre copii. Cea mai comun poart de intrare a Streptococcus pyogenes este tractul respirator superior. Infec ia primar se cantoneaz la nivelul faringelui dar numai un anumit procent de indivizi infecta i fac amigdalite sau faringite. Restul indivizilor infecta i dezvolt infec ii atipice, u oare sau devin purt tori asimtomatici. Streptococcus pyogenes produce: infec ii ale tractului respirator superior (faringite 30 40% din infec iile streptococice, amigdalite, otite medii), infec ii ale pielii i ale esutului subcutanat (celulit , impetigo, erizipel, piodermite, infec ii ale pl gilor, fasceit 0, scarlatina (boal a copil riei ntlnit sub vrsta de 10 ani), infec ii invasive (septicemie, febr puerperal , sindromul ocului toxic streptococci), complica ii alergice poststreptococice (reumatism poliarticular acut, cardita reumatismal , glomerulonefrita acuta post-streptococic ).

Streptococcus agalactiae (streptococul -hemolitic de grup B) Face parte din flora comensal a omului. Se izoleaz frecvent din vagin, rect, uretr , faringele omului s n tos i de pe tegumente. Se g se te la 30-40% din flora perineal a omului s n tos, Se dezvolt pe agar snge i se identific prin grupare Lancefield. Factorii de virulen sunt mai pu in bine defini i ca cei ai Str.pyogenes. Se pare c antigenele specifice de tip cum sunt polizaharidul C i proteina M au un rol important. Afecteaz cu deosebire nou-n scutul i femeia gravid . La nou-n scut produce o form precoce care apare imediat dup na tere cu septicemie i o form tardiv care apare la cteva zile sau s pt mni dup na tere i se manifest cu meningit , otit , pneumonie. Infectarea nou-n scutului se produce fie de la personalul de ngrijire, de la mama purt toare vaginal de Str.agalactiae sau chiar ntre nou-n scu i. La femei, produce avort, septicemie post-partum sau post-abortum. La persoanele n vrst i la cele imunocompromise poate determina infec ii ale tractului urinar, pneumonii, meningit osteomielit , endocardit , artrit , abcese, empiem etc,. Grupul D streptococic i enterococii Fa de grupele A, C i G grupul D este o entitate complet separat din punct de vedere biochimic, serologic i patogenic motiv pentru care au fost reclasifica i. Majoritatea tulpinilor acestui grup sunt mai pu in sensibile la peniciline dect ceilal i streptococi. Datorit diferen elor genetice acest grup a fost mp r it n: grup D propriu-zis i enterococi care apar in unui gen nou, Enterococcus. Speciile non-enterococice de interes medical ale grupului D sunt Str. bovis i Str. equinus implicate n bacteriemiile asociate cu endocardit i carcinom al intestinului gros. Speciile enterococice de interes medical ale grupului D sunt E. faecalis, E. faecium, E. durans, E. avium, E. faecalis i E. faecium. Acestea sunt implicate n infec ii nosocomiale i bacteriemii cu prognostic rezervat la pacien ii imunocompromi i. Habitatul natural al enterococilor i streptococilor de grup D este reprezentat de intestin i vagin iar infec iile produse sunt infec ii urinare, endocardite, infec ii biliare, peritonite. Prezenta enterococilor indica o poluare mai veche. Streptococi -hemolitici (streptococci viridans) Streptococii viridans, denumiti si streptococci orali sunt comensali ai cavitatii bucale, intestinului, pielii si cailor genitale. Speciile: S. mutans, S. sanguis, S. anginosus (S. milleri) joaca un rol etiologic predominant in formarea cariilor dentare si a paradontopatiilor. Bacili gram pozitivi sporulati aerobi: Genul Bacillus face parte din familia Bacillaceae al turi de genul Clostridium. n genul Bacillus sunt inclu i bacili gram pozitivi, facultativ anaerobi, sporula i. Pn n prezent se cunosc 34 specii de Bacillus, dintre care doar dou au semnifica ie n patologia uman : Bacillus anthracis - agentul etiologic al anthraxului i B. cereus - cauza toxiinfec iilor alimentare (gastroenterite: forma emetica si forma diareica), a panoftalmiei si a infectiilor oportuniste. Alte specii ale genului Bacillus, cum este Bacillus subtilis sunt oportunist patogene. B. subtilis produce infec ii n urma aplic rii cateterelor intravenoase sau a abuzului de solu ii perfuzabile. Bacillus cereus se diferen iaz de B. anthracis prin faptul c este mobil, necapsulat i rezistent la penicilin . Toxiinfec ii alimentare. B. cereus este cauza toxiinfec iilor alimentare (gre uri, v rs turi i diaree) datorit celor dou tipuri de enterotoxin pe care le secret Enterotoxina termostabil produce un sindrom de toxiinfec ie alimentar similar celui dat de S. aureus (perioad scurt de incuba ie urmat de gre uri, v rs turi, cu diaree redus ) = forma emetic . 6

Forma emetic este asociat cu consumul de orez contaminat. n timpul prepar rii termice a orezului, formele vegetative sunt distruse, ns sporii supravie uiesc. Dac orezul nu este p strat la frigider, sporii germineaz i bacilii se vor multiplica rapid, elibernd enterotoxina termostabil care nu este distrus prin renc lzirea orezului. Dup ingestia enterotoxinei, dup o perioad de incuba ie de 1-6 ore, pacien ii dezvolt o afec iune cu durat scurt -24 ore caracterizat prin v rs turi, gre uri i dureri abdominale. Febra i diareea sunt n general absente. Enterotoxina termolabil similar cu enterotoxina elaborat de Vibrio cholerae i cu enterotoxina LT elaborat de E.coli, produce un sindrom de toxiinfec ie alimentar caracterizat prin gre uri, dureri abdominale i diaree prelungit 12-24 ore = forma diareic . Forma diareic este asociat cu consumul de carne sau vegetale contaminate. Perioada de incuba ie este lung . Bacilii sunt prezen i n num r mare i elibereaz enterotoxina termolabil , responsabil de apari ia diareei, a v rs turilor i a durerilor abdominale. Aceast form de boal are o durat de o zi sau chiar mai mult. Panoftalmia bacilar . B. cereus este una din principalele cauze ale infec iilor optice posttraumatice. Panoftalmia bacilar este o afec iune rapid progresiv care duce la pierderea complet a percep iei luminoase (la cel mult 48 ore de la injurie). Se observ distrugerea masiv a esutului vitral i retinean. Implicarea B. cereus n patogeneza panoftalmiei este incomplet elucidat . Se tie c n apari ia bolii sunt implicate 3 toxine: toxina necrotic (enterotoxina termolabil ), cerelizina (o hemolizin denumit dup specia B. cereus ) i fosfolipaza C (o lecitinaz ). Se presupune c distruc ia rapid a ochiului n infec ia cu B. cereus s-ar datora interac iunii celor trei toxine precum i a altor factori nc neidentifica i. Alte infec ii produse de B. cereus, B. subtilis i de alte specii de Bacillus sunt infec iile ap rute n urma aplic rii cateterelor intravenoase, endocardita (prin consum abuziv de droguri), pneumonia, bacteriemia i meningita la pacien ii cu sistem imunitar compromis. Epidemiologie B. cereus, B. subtilis i alte specii de Bacillus sunt ubicuitari, prezen i n mod virtual la diferite nivele. Izolarea bacilului din produsul patologic, n absen a semnelor clinice, reprezint o contaminare insignifiant . Bacilii coliformi Din grupul coliformi fac parte speciile genului Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter si Serratia. Colibacilii sunt foarte r spndi i n mediul nconjur tor odat cu con inutul intestinal al omului i al animalelor. Num rul acestor germeni pe unitatea de volum - n ap i alimente reprezint indicele coli care este un criteriu de apreciere a gradului de poluare a apei, mediului i a alimentelor cu materii fecale. n standardele de stat sunt prev zute valorile indicelui coli, care permit ca o surs de ap s fie considerat potabil sau un aliment bun de consum. La ntrebarea dac sunt toxici ace ti coliformi r spunsul ar fi: cei mai mul i coliformi nu cauzeaz nici o boal . Totu i unele tulpini de E. Coli (n special 0157:H7 care poduce sindromul hemolitic uremic) pot cauza mboln viri destul de grave. Prezen a coliformilor indic n general o poluare recent . Genul Escherichia grupeaz 5 specii: E. coli cu 2 biovaruri: normal i inactive, E. blattae, E. fergusonii, E. hermanii, E. vulneris. Escherichia coli face parte din flora normal a intestinului la om i animale. Formeaz aproximativ 80% din flora rezident a colonului cu rol important n sinteza unor vitamine din grupul B i K i contribuie la men inerea unui echilibru al biocenozei. Sunt germeni condi ionat patogeni fiind cei mai izola i microbi n laboratorul de bacteriologie i produc: a) infec ii enterale 7

b) infec ii extraenterale. Prezen a constant a E. coli n intestinul uman, intestinul animal, materii fecale, l recomand ca fiind un bun indicator de poluare fecal a mediului, n special al apei. M suri de profilaxie: respectarea igienei colective, individuale (personale) i alimentare. Escherichia vulneris a fost propusa de catre CDC Atlanta, ca o noua specie a genului Escherichia pe baza gradului mare de nrudire, din punct de vedere biochimic i al analizei AND, cu celelalte specii ale genului. Este un bacil gram negativ, oxidazo-negativ, fermentativ, mobil, avnd i celelalte tra s turi comune familiei Enterobacteriaceae. Poate fi izolat att de la om, ct i de la animale, dar i din mediul nconjur tor. Dintre cele 7 specii ale genului Klebsiella, 4 sunt importante n patologia uman : K. pneumoniae, K. oxytoca, K. ozenae i K. rhinoscleromatis. Sunt germeni condi ionat patogeni. Sunt componen i ai florei intestinale la om i animale, iar n num r redus se g sesc la nivelul mucoasei tractului respirator. Se pot izola din ap , sol, plante. Sunt germeni condi ionat patogeni. Puterea patogen este dat de prezen a capsulei care asigur rezisten a la fagocitoz , a endotoxinei i a unei enterotoxine termostabile eviden iate la unele tulpini izolate din scaunul copiilor cu enterit . Infec iile cu Klebsiella apar n cazul sc derii rezisten ei antiinfec ioase a organismului. Se izoleaz din infec ii urinare, respiratorii, septicemii, meningite (n special neonatale). Klebsiella este agentul etiologic important al unor infec ii nosocomiale. Speciile K. rhinoscleromatis i K. ozenae sunt patogene numai pentru om la care produc infec ii respiratorii cronice. K. rhinosleromatis este asociat cu rinoscleromul - o afec iune specific caracterizat printr-o rinit cronic hipertrofic cu leziuni granulomatoase. K. ozenae este asociat ozenei - o afec iune inflamatorie cronic cu supura ii mucoase i fetide nso it cu atrofia mucoasei nazale ce poate duce la pierderea sim ului olfactiv. Ambele infec ii sunt mai frecvente n zonele tropicale. Genurile Enterobacter si Citrobacter Cuprind germeni care fac parte din flora normal intestinal a omului i animalelor i pot contamina solul, apa, plantele odat cu eliminarea materiilor fecale. Genul Enterobacter cuprinde 5 specii care se diferen iaz pe baza testelor biochimice: E. aerogenes, E. agglomerans, E. cloacae, E. intermedius i E. sakazakii. E. cloacae, specia tip a genului, secret o enterotoxin care determin poten ialul s u patogen. Genul Citrobacter cuprinde 3 specii: C. amalonaticus, C. diversus, C. freundii care se diferen iaz prin caracterele biochimice. Numele genului este dat de proprietatea acestor bacterii de a utiliza citratul de amoniu ca unic surs de carbon. Germenii din aceste genuri sunt rareori cauza unor infec ii primare la persoanele cu o imunitate normal . Sunt frecvent implica i n etiologia unor infec ii nosocomiale la pacien i cu imunitatea deprimat . Enterobacter determin mai ales infec ii ale tractului urinar la pacien ii cateteriza i. Tratamentul antibiotic se face conform antibiogramei datorit multirezisten ei la chimioterapice a acestor germeni i mai ales a speciilor de Enterobacter. Genul Pantoea face parte din familia Enterobactericeae. Sunt bacilli gram negativi, nepretentiosi nutritivi, nesporulati, mobili. Genul cupride 7 specii, ocazional patogene, dintre care de interes medical retinem specia Pantoea agglomerans (fost Enterobacter agglomerans). Acest germen este cunoscut ca opportunist pathogen, determinand la gazde imunocopromise infectii lae plagilor, infectii de tract urinar sau septicemii. Uzual se izoleaza de pe plante, seminte, fructe (mandarine, portocale) si din materiile fecale ale omului sau animalelor.

Genul Pseudomonas si alte bacterii inrudite Bacilii din genul Pseudomonas fac parte din flora condi ionat patogen a plantelor, animalelor i a omului.. Pseudomonas aeruginosa, Xanthomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii i Moraxella catarrhalis reprezint mai mult de 75% din totalul speciilor izolate. Genul Pseudomonas Bacilii genului Pseudomonas sunt drep i sau u or ncurba i, gram negative, mobili datorit prezen ei flagelilor polari, nonfermentativi. Prezen a citocromoxidazei este factor de diferen iere fa de Enterobacteriaceae. Sunt microorganisme obligatoriu aerobe. Bacilii din genul Pseudomonas sunt ubicuitari, se g sesc n sol, materii organice n putrefac ie, vegeta ie i ap . Se g sesc de asemenea n mediile intraspitalice ti n medii umede: alimente, flori, toalete, chiuvete, m turi de pardosele, solu ii dezinfectante i n echipamentele de monitorizare respiratorie. n cazul persoanelor s n toase, aceast bacterie poate coloniza ocazional pielea, urechea extern , tractul respirator superior sau intestinul gros; mai frecvent apare la pacien ii cu o boal sever , cu imunitate compromis sau care au primit anterior antibioterapie, ori au fost interna i ntr-o unitate spitaliceasc . Indivizii s n to i sunt purt tori de bacili n propor ie de 6%, cei spitaliza i 38%, iar cei imunocompromi i nespitaliza i 78%. Bacilii genului Pseudomonas sunt oportunist patogeni, care tolereaz varia ii largi de temperatur (ntre 4C- 42C) i rezist la multiple antibiotice i dezinfectante. Bacilii genului Pseudomonas posed importan i factori structurali i toxine care le m resc virulen a. Pseudomonas aeruginosa este reprezentantul cel mai comun al genului, fiind implicat n etiologia multiplelor afec iuni umane. P. aeruginosa poate fi izolat din aer, ap , sol, face parte din flora spitalelor fiind implicat n etiologia infec iilor nosocomiale. Xanthomonas maltophilia (Stenotrophomonas maltophilia) este un bacil gram negativ, nefermentativ. Ini ial a fost denumit Pseudomonas maltophilia. Este un important oportunist patogen nosocomial i este responsabil de infec ii la pacien ii imunocompromi i. X. maltophilia poate contamina solu iile dezinfectante, echipamentul de monitorizare respiratorie. Norme sanitare Pentru con inutul bacterian al aerului nu exist pn n prezent standarde. S-au f cut ns , pe baza unor cercet ri, norme indicative cu ajutorul c rora s se poat aprecia gradul de contaminare al aerului. Cele mai multe se refer la num rul total de germeni i mai pu in la streptococii hemolitici sau la stafilococi. 1. Num rul total de germeni care se dezvolt la 37C I. A. Safir propune pentru locuin urm toarele valori: Norme privind con inutul microbian al aerului (num r de UFC la 37C / m3) VARA IARNA Curat 1500 4500 Impurificat 2500 7000 UFC = Unit i formatoare de colonii n aceste norme exist cuprins o zon incerta de cur enie relativ . De asemenea, diferen ele mari dintre var i iarn , legate de ventila ia mai redus , nu sunt ntrutotul justificate. 9

Pentru nc perile unde cercetarea aeroflorei este ndeosebi indicat se folosesc n special valorile propuse pentru sezonul de var . Orientativ, n locuin e i s li publice, microorganismel mezofile nu trebuie s depa easc 2500/m3. n institu ii de copii se consider o contaminare acceptabil a aerului la valoarea de 1500 UFC la 37C / m3, maxim 2000/m3. 2. Streptococii viridans si -hemolitici I. A. Safir propune urm toarele norme pentru locuin e: Norme privind con inutul n streptococci viridans i -hemolitici al aerului (num r de UFC / m3) VARA IARNA Curat 16 36 Impurificat 36 124 3. Stafilococii F r a exista norme propuse, determinarea num rului de stafilococi a intrat n practica curent . Se consider , cu ct propor ia lor este mai mare, cu att este mai cert contaminarea de origine uman . Acest fapt cre te ca semnifica ie dac se iau n considerare ndeosebi stafilococii aurii sau/ i hemolitici. 4. Coliformii Prezen a germenilor din grupul coliformi indic un grad ridicat de insalubrizare al mediului, prezen a lor n aer fiind contraindicat . 5. Fungii Semnifica ia patologic a fungilor se l rge te pe zi ce trece, ei intervenind frecvent n determinarea st rilor de sensibilizare i n declan area unor manifest ri alergice locale sau generale, cum sunt astmul bron ic, eczema, urticaria, edemul angioneurotic, reac iile alergicehiperergice vasculare., etc. Determinarea fungilor se practic att n aerul atmosferic, ct i n aerul nc perilor, cu scopul stabilirii gradului de nc rcare, prin investiga ii cantitative i calitative. Norme orientative pentru nc rcarea fungic a aerului din nc peri Valori normale <550 colonii/ m3 aer Infestare medie 550 -700 colonii/ m3 aer Infestare maxim >700 colonii/ m3 aer Material i metod n conformitate cu cele men ionate anterior s-au stabilit 10 parametrii care au fost investiga i n cadrul prezentului studiu de cercetare. S-au folosit cutii Petri cu medii de cultur preturnate pentru numarare, izolare i identificare a bacteriilor, inclusiv a fungilor. De asemenea, identificarea a fost mult simplificat prin folosirea de medii de cultur cromogene, identificarea direct fiind astfel posibil n cele mai multe cazuri. Mediile de cultur au fost produse de firmele BIORAD i Oxoid i furnizate de firme distribuitoare din Timi oara.

10

Parametrii stabili i, mediile de izolare, temperaturile i timpii de incubare Parametru Mediu de izolare Temperatura Timpul de de incubare incubare (C) (zile) Total unit ti formatoare de PCA/Agar (Plate-Count Agar) 30 3 colonii UFC Baird-Parker Agar 37 2 Staphylococcus aureus Streptococi -hemolitici si -hemolitici Enterococi Bacillus cereus Blood Agar (Geloza + 5% sange defibrinat de berbec) BEA/Agar (Bile-Esculin-Azide) Bacillus cereus Agar Blood Agar (Geloza + 5% sange defibrinat de berbec) Brilliance E. coli / Coliform Agar MacConkey Agar PYO (Select Pseudomonas aeruginosa Agar) Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin / Agar (SCG) CandiSelectTM 4 37 37 30 37 37 37 37 30 35-37 1 2 1 1 1 1-2 2 1-5 1-3

Coliformi (incl. Escherichia coli) Bacili gram negativi Pseudomonas aeruginosa Fungi Levuri (Candida sp.)

Dintre metodele de investigare disponibile, Prim ria Municipiului Timi oara a ales un instrument de prelevare de probe MAS-100 Eco - u or de utilizat, compact, fiabil, care folose te cutii Petri standard. Volumul de aer aspirat este de 100 l pe minut i permite colectarea pentru fiecare prob , a 1.000 l de aer, fiind recomandat a nu se dep i acest volum de aer, pentru a nu deshidrata suprafa a de agar. Viteza de prelevare a aerului (viteza cu care microorganismele aeropurtate lovesc suprafa a de agar) este de aproximativ 11 m/s, echivalentul nivelului 5 al instrumentului de prelevare Anderson, vitez care asigur ca toate particulele > 1 m sa fie colectate. Aparatul poate opera n condi ii de temperatur i umiditate cuprinse ntre 0 i 40 C, respectiv 0 - 80 % umiditate relativ . Aparatul MAS-100 Eco este un instrument de nalt performan , care utilizeaz principiul Anderson de prelevare a probelor de aer, printr-un filtru perforat. Fluxul de aer purt tor de particule este direc ionat c tre un vas Petri standard, con innd mediul de cultur .

11

Aparatul MAS-100 Eco

Mediul de cultur i filtrul de aspira ie perforat

Mediul de cultur dup prelevarea probei de aer (amprenta n mediul de cultur a fluxului de aer purt tor de particule) Punctele de prelevare ale probelor de aer Pentru prelevarea probelor de aer, au fost selectate 24 de institu ii din municipiul Timi oara: 1. PRIM RIA TIMI OARA, DIREC IA FISCAL A MUNICIPIULUI TIMI OARA - Bv. C. D. Loga, nr.1 Date cl dire: Data construirii: 1929. Institu ia func ioneaz ntr-o cl dire dispus pe 5 nivele: subsol, parter, etajele I i II i mansarda. Num rul de nc peri - 107, suprafa a total 2.817,23 mp, dup cum urmeaz : - subsol 14 nc peri 416,75 mp; - Parter 23 nc peri 638,89 mp; - Etajul I 36 nc peri 1.042,45 mp; - Etajul II 27 nc peri 719,14 mp; - Mansard 7 nc peri - 160 mp; Num r de instala ii de condi ionare a aerului: 7 buc i; 12

nc lzirea pe timpul iernii i r cirea (condi ionarea aerului) pe timpul verii se realizeaz cprintr-un sistem, de ventiloconvectoare 186 buc i, instalate att n birouri ct i pe coridoare. Loca ie Cam. 302 Cam. 12 Cam. 10 Cam. 118 Cam. 204 Cam. 30 D. Fiscal Cam. 221 D. Edilitar Cam. 223 D. Patrimoniu Cam. 126 D. Fiscal Cam. 12 Rela ii cu publicul Temperatura (C) 24,7 0 C 25,4 0 C 26 0 C 25,6 0 C 24,9 0 C 23,30 C 26,50 C 25,60 C 25,20 C 250 C Umiditate 46% 43 % 40 % 41 % 42 % 57% 43% 45% 45% 47% Concentra ie CO 0 PPM 0 PPM 0 PPM 0 PPM 0 PPM 0PPM 0PPM 0PPM 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

13

2. FILARMONICA BANATUL TIMI OARA - Bv. C. D. Loga nr.2 Date cl dire: Anul construc iei: 1930 Nr. corpuri de cl dire: 5 (A,B,C,D,E) Regimul de n l ime: S+P+E+M Volum aer: 17.500 mc Suprafa a util a cl dirii: 3947,95 mp Sistem de ventila ie: aer condi ionat 5 unit i Loca ie Filarmonica 1 Filarmonica 2 Temperatura (C) 21,3 0 C 19 0 C Umiditate 41 % 44 % Concentra ie CO 0 PPM 0 PPM Concentra ie CO2 0,2% 0,1%

14

3. CASA DE CULTUR A MUNICIPIULUI TIMI OARA - Str. Miron Costin nr.2 Date cl dire: Data construirii: anul 1904 ca anex la cl direa existent n care se afl Sala Rotonda, centrala termic , biroul i holul de intrare, grupurile sanitare de la parter; Suprafa a construit : 441,53 mp; Suprafa a total a s lilor, holurilor, birourilor 638,015 mp; Volumul total de aer este de 3.858,965 mc, din care: la parter 2.990,62 mc, la nivelul intermediar la sala de curs: 94,94 mc., casa sc rilor 88,924 mc. Pentru s lile investigate, volumul de aer este: - sala de spectacol -2.124,5 mc; - hol intrare - 107,92 mc; nc lzirea pe timp de iarn se realizeaz prin centrala termic proprie pe gaze naturale. n institu ie func ioneaz un num r de 9 unit i de condi ionare a aerului, repartizat dup cum urmeaz : - 3 unit i n sala de spectacole; - cte 1 unitate sala de curs, hol etaj, birourile instructori, director, secretariat, contabilitate; Num rul mediu de persoane care frecventeaz institu ia este de aproximativ 700 pe s pt mn la serviciu i la repeti iile curente ale forma iilor artistice ale Casei de Cultur a Municipiului Timi oara; Loca ie Hol Sala spectacole Temperatura (C) 22,4 0 C 23,4 0 C Umiditate 42 % 42 % Concentra ie CO 0 PPM 0 PPM Concentra ie CO2 0,1% 0,1%

15

4. CENTRUL COMERCIAL EURO Nu au fost furnizate date privind cl direa. (data construirii, suprafa a, num rul de nc peri, volumul de aer, sistem de ventila ie, num rul de persoane care frecventeaz cl direa, alte date statistice solicitate). 5. SHOPPING CENTER BEGA - Str. Carol Telbisz, nr.3 Nu au fost furnizate date privind cl direa. (data construirii, suprafa a, num rul de nc peri, volumul de aer, sistem de ventila ie, num rul de persoane care frecventeaz cl direa, alte date statistice solicitate). Loca ie Etaj 1 Etaj 2 Temperatura (C) 25 0 C 24,5 0 C Umiditate 55 % 52 % Concentra ie CO 0 PPM 0 PPM Concentra ie CO2 0,1% 0,1%

6. CASA JUDE EAN DE PENSII - Strada Andrei aguna, bl.U6 Date cl dire: An achizi ie cl dire: 2002 Regimul de n l ime: S+EI+EII+EIII+EIV Suprafa atotal desf uat : 2.388 mp; Sistem de ventila ie: aer condi ionat Nr. mediu de persoane care frecventeaz institu ia :750 pers./zi

16

Loca ie Etaj 1 Parter

Temperatura (C) 24,7 0 C 27,3 0 C

Umiditate 59 % 61 %

Concentra ie CO 0 PPM 0 PPM

Concentra ie CO2 0,2% 0,2%

7. COALA GENERAL NR. 24 - Strada Brndu ei, nr.7 Date cl dire: Anul construirii: 1976 Suprafa a cl dirii: 3953,32 mp Nr. clase: 28 (+ 4 laboratoare + 1 bibliotec + 2 cabinete medicale + sala de sport i 3 vestiare) Nr. mediu de elevi/clas : 25 Suprafa a medie a unei clase: 55 mp Volum de aer mediu/clas : 165 mc Sistem de ventila ie: natural Loca ie Sala sport Sala clasa Coridor Temperatura (C) 22,1 0 C 23,7 0 C 24,2 0 C Umiditate 69 % 63 % 61 % Concentra ie CO 0 PPM 0 PPM 0 PPM Concentra ie CO2 0,1% 0,2% 0,2%

8. METRO 1 - Calea agului DN 59, km 8 Date cl dire: Anul construirii: 1998 17

Suprafa a total : 52.973,5 mp Suprafa a magazin: 11.920 mp Volum magazin: 106.700 mc Sistem ventila ie: 2 unit i x 40.000 mc/h Nr. unit i de condi ionare a aerului: 17 Loca ie Metro 1 Temperatura (C) 23,2 0 C Umiditate 48 % Concentra ie CO 0 PPM Concentra ie CO2 0,1%

9. HYPERMARKET REAL 1 - Calea Aradului, nr.56 Nu au fost furnizate date privind cl direa. (data construirii, suprafa a, num rul de nc peri, volumul de aer, sistem de ventila ie, num rul de persoane care frecventeaz cl direa, alte date statistice solicitate). 10. COALA GEN. NR. 21 - Str. Simion B rnu iu, nr.9 Date cl dire: Anul construirii: 1914 Suprafa a medie a unei clase: 62 mp Nr. de clase: 31s li (+3 laboratoare, 5 cabinete, 1 bibliotec , 1 sal de sport) Nr. mediu de elevi/clas : 22 Sistem de ventila ie: natural Loca ie Sal sport Sal curs Coridor Temperatura (C) 24,80 C 25 0 C 24,1 0 C Umiditate 42 % 37 % 34 % Concentra ie CO 0PPM 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,1% 0,1% 0,1%

18

11. DIREC IA DE EVIDEN A PERSOANELOR TIMI - Str. Mocioni nr. 8-10 Nu au fost furnizate date privind cl direa. (data construirii, suprafa a, num rul de nc peri, volumul de aer, sistem de ventila ie, num rul de persoane care frecventeaz cl direa, alte date statistice solicitate). Loca ie Dir. de Evid. a Pop. Temperatura (C) 22,8 0 C Umiditate 50 % Concentra ie CO 0 PPM Concentra ie CO2 0,2%

12. IULIUS MALL - Str. Aristide Demetriade, nr.1 Date cl dire: Data inaugur rii Iulius Mall - 22 octombrie 2005; Data inaugur rii extinderii Iulius Mall - 12 noiembrie 2009; Suprafa a desf urat - 177.613 mp ; Num r de nivele - 5 (demisol 1, demisol, parter, etaj, teras ) ; Suprafa a nchiriabil = 64.215 mp; Nr.locuri de parcare = 2.500; Num r magazine = 310; Trafic anual de vizitatori - 14.500.000; Program: luni-duminic 10.00-22.00; Num r centrale de ventila ie - 24; Volum de aer - 600.000 mc aer tratat; 19

Loca ie Etaj Etaj

Temperatura (C) 19,8 0 C 22,9 0 C

Umiditate 42 % 35 %

Concentra ie CO 0PPM 0PPM

Concentra ie CO2 0,1% 0,1%

13. METRO 2 - Calea Torontalului Nu au fost furnizate date privind cl direa. (data construirii, suprafa a, num rul de nc peri, volumul de aer, sistem de ventila ie, num rul de persoane care frecventeaz cl direa, alte date statistice solicitate). 14. HYPERMARKET REAL 2 Calea Sagului Nu au fost furnizate date privind cl direa. (data construirii, suprafa a, num rul de nc peri, volumul de aer, sistem de ventila ie, num rul de persoane care frecventeaz cl direa, alte date statistice solicitate). Loca ie Real 2 Temperatura (C) 38 0 C Umiditate 21,1 % Concentra ie CO 0PPM Concentra ie CO2 0,1%

15. GR DINI A NR. 29 - Str. Mure , nr. 6 Date cl dire: Anul construirii: 1975 20

Suprafa a construit : 943 mp, suprafa a desf urat : 2.089 mp Nr. grupe: 9 Nr. mediu de copii/grup : 32 Suprafa a medie a unei grupe: 84 mp Volum de aer mediu/grup : 252 mc Sistem de ventila ie: natural Loca ie Sal curs Sal mese Coridor Temperatura (C) 26,20,C 27,40 C 25,10 C Umiditate 55% 58% 62% Concentra ie CO 0PPM 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,2% 0,2% 0,2%

16. GR DINI A NR. 26 - Str. Teiului, nr. 3 Date cl dire: Anul construirii: 1972 Data d rii n folosin : 1973 Suprafa a construit : 943 mp Nr. grupe: 13 Nr. mediu de copii/grup : 30 Suprafa a medie a unei grupe: 70 mp n l imea unei gupe: 2,75 m Volum de aer mediu/grup :192,5 mc Sistem de ventila ie: natural (prin ferestre) i sistem ventila ie artificial (3 unit i de condi ionare a aerului). 21

Loca ie Sal clasa Sal mese Coridor

Temperatura (C) 24,60 C 24,90 C 24,40 C

Umiditate 59% 58% 57%

Concentra ie CO 0PPM 0PPM 0PPM

Concentra ie CO2 0,2% 0,2% 0,1%

17. GR DINI A NR. 20 - Str. Martir Silviu Motohon nr.53 Date cl dire: Anul construirii: 1978 Suprafa a total : 1536 mp Nr. grupe: 7 Nr. mediu de copii/grup : 33 Suprafa a medie a unei grupe: 62 mp Sistem de ventila ie: natural (prin ferestre) Loca ie Coridor Sal clas Sal mese Temperatura (C) 21,60 C 24,50 C 24,60 C Umiditate 62% 58% 62% Concentra ie CO 0PPM 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,1% 0,1% 0,1%

22

18. DIREC IA DE MUNC I PROTEC IE SOCIAL - Strada Florimund Mercy, nr.2 Nu au fost furnizate date privind cl direa. (data construirii, suprafa a, num rul de nc peri, volumul de aer, sistem de ventila ie, num rul de persoane care frecventeaz cl direa, alte date statistice solicitate). Loca ie Etaj1 Hol Temperatura (C) 22,30 C 21,50 C Umiditate 45% 49% Concentra ie CO 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,2% 0,2%

19. COLEGIUL ION VIDU - Str. Cluj, nr. 12 Date cl dire: Anul construirii: 1968 Nr. nivele: 3 Nr. clase: 19 s li de clas , 72 cabinete de specialitate, 2 laboratoare, sal de teatru, sal de coregrafie, sal pt. specialitatea muzic , 1 sal concerte, 5 birouri, 1 bibliotec , 1 sal profesoral , 3 s li-magazii, 6 grupuri sanitare. Suprafa a medie a unei s li: 45 mp Volumul mediu al unei clase: 145 mc Nr. mediu al elevilor/sal : 25 Ventila ia: n mod natural Suprafa a total a cl dirii: 4.978 mp Loca ie Sala de sport (balet) Sala de clas Sala de instrumente (pian) Coridor Temperatura (C) 22,50 C 24,20 C 240 C Umiditate 60% 53% 51% Concentra ie CO 0PPM 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,1% 0,3% 0,2%

18,7 C

61%

0PPM

0,1%

23

20. COLEGIUL ECONOMIC F.S. NITTI - Str. Martir Ioan T nase, nr.7 C Date cl dire: Data primirii n folosin a cl dirii: corp B 1956 corp A, C - 1967 Suprafa a total a cl dirii: 7.626 mp Nr. clase: 21 Nr. mediu de elevi/clas : 29 Suprafa a medie a unei clase: 55 mp Volum de aer mediu/clas : 165 mc Sistem de ventila ie: natural Loca ie Coridor Sal de clas Sal de mese Temperatura (C) 19,90 C 22,50 C 23,80 C Umiditate 57% 58% 62% Concentra ie CO 0PPM 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,1% 0,1% 0,1%

21. LICEUL BLLA BARTOK B-dul Dragalina nr. 11 A Date cl dire: Anul construirii: 1933 Suprafa a total a cl dirii: 2546,65 mp Nr. clase: 24 (+ 3 laboratoare, 7 cabinete, 2 s li de sport) Nr. mediu de elevi/clas : 29 elevi Suprafa a medie a unei clase: 40 mp Volum de aer mediu/clas : 200 mc 24

Sistem de ventila ie: natural i artificial (n laboratorul de informatic ). Loca ie Coridor Sal de mese Sal de sport Sal de clas Temperatura (C) 20,30 C 210 C 21,80 C 21,90 C Umiditate 47% 42% 45% 43% Concentra ie CO 0PPM 0PPM 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

22. DIREC IA DE ASISTEN SOCIAL COMUNITAR - Bv. Regele Carol I, nr.10 Date cl dire: Suprafa a total : 289,33 mp.; Spa iul este compus din: PARTER cu o suprafa total de 175,35 mp i cuprinde 8 nc peri: hol, spa iu pentru activitatea de rela ii cu publicul, a Serviciului de Asisten Social , Buget, Finan e, Contabilitate i a spa iilor destinate magaziei, casieriei, grupului sanitar i locului pentru fumat; ETAJ cu o suprafa total de 113,98 mp care cuprinde 3 nc peri: birou Director executiv, secretariat, Birou Juridic i Resurse Umane, Birou Administrativ; Sistemul de ventila ie i num rul unit ilor de condi ionare a aerului n interiorul spa ioului este asigurat de 4 unit i, 3 situate la parter i unul la etaj. Spa iul destinat rela iilor cu publicul este frecventat de aproximativ 250-300 cet eni pe s pt mn . Loca ie Rela ii cu publicul Temperatura (C) 21,20 C Umiditate 49% Concentra ie CO 0PPM Concentra ie CO2 0,2% 25

23. GR DINI A NR. 9 "CARLA PELTZ" - Str. Cri an nr. 21-23 Date cl dire: Anul construirii: 1903 Suprafa a total : 700 mp Nr. grupe: 8 Nr. mediu de copii/grup : 30 Suprafa a medie a unei grupe: 25 mp Sistem de ventila ie: natural (prin ferestre) Loca ie Sal de curs Sal de mese Coridor Temperatura (C) 24,80 C 24,40 C 23,70 C Umiditate 51% 54% 52% Concentra ie CO 0PPM 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,2% 0,2% 0,2%

26

24. GR DINI A NR. 1 - Str. Aluni nr.38 Nu au fost furnizate date privind cl direa. (data construirii, suprafa a, num rul de nc peri, volumul de aer, sistem de ventila ie, num rul de persoane care frecventeaz cl direa, alte date statistice solicitate). Loca ie Sal de curs Sal de mese Coridor Temperatura (C) 21,90 C 210 C 20,7 Umiditate 52% 56% 50% Concentra ie CO 0PPM 0PPM 0PPM Concentra ie CO2 0,1% 0,1% 0,1%

Testele preliminarii Au fost realizate teste preliminare n vederea stabilirii cantit ii de aer necesar a fi recoltat pentru fiecare parametru, astfel nct s fie prelevat destul material biologic i totodat s se evite acoperirea total a cutiilor Petri i imposibilitatea num r rii coloniilor formate. n data de 16 septembrie 2009 au fost recoltate mostre de 50 l, respectiv 100 l aer pentru fiecare tip de pl cu , ntr-unul dintre punctele de prelevare stabilite. n urma analizei, conform parametrilor stabili i, s-a decis volumul de aer necesar recolt rii pentru fiecare tip de mediu, n fiecare campanie de m surare, dup cum urmeaz : Volumul de aer necesar pentru recoltare Mediu de izolare Volum de aer (litri) Plate-Count Agar 50 Baird-Parker Agar 100 Blood Agar 100 BEA/Agar 100 Bacillus cereus Agar 100 Brilliance E. Coli / Coliform Agar 100 MacConkey Agar 100 Select Pseudomonas aeruginosa Agar 100 Sabouraud + Chloramphenicol + Gentamicin / 50 Agar CandiSelectTM 4 100

27

Campaniile de prelevare a probelor de aer Prima campanie de m surare s-a desf urat n perioada 15 septembrie - 31 octombrie 2009, iar a doua campanie n perioada 1 noiembrie 15 decembrie 2009. Momentul prelevarii Exist o serie de considerente cu privire la momentul prelev rii probelor de aer din mediul interior i interpretarea mostrelor de aer. Printre acestea, cele mai importante se refer la ora de colectare n func ie de loca ia prelev rii. De exemplu, n institu iile colare s-au efectuat prelev ri n timpul orelor de clas , n intervalele orare 10.00-12.00 sau 12.00-14.00. De asemenea, prelevarea de probe de aer n institu iile publice s-a efectuat n timpul programului de lucru, cnd densitatea popula iei s-a considerat a fi maxim (constituit att din personalul lucr tor ct i din publicul solicitant de servicii). Mostrele colectate au fost trimise imediat la laborator spre analiz . Rezultate i discu ii Avnd n vedere particularit ile punctelor de recoltare vom prezenta n continuare, pe grupe de institu ii, rezultatele ob inute n urma investig rii. PRIM RIA TIMI OARA B-dul C. D. Loga, nr.1 PMT PMT PMT PMT I II I II I II I II I

Punct de masurare Campania I / II Parametru (UFC/m3 aer) Total UFC S. aureus Str. hemolitici Str. hemolitici Enterococi Bacillus cereus E. coli Coliformi Alti bacili gram negativi Pseudomonas aeruginosa Levuri Mucegaiuri

PMT II

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

880 10 0 0 0 20 0 0 0 0 0 480

680 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 630

300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220

440 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 60

360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260

480 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 280

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

140 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 80

n cadrul primei campanii s-a izolat i identificat 1 colonie S. aureus, corespunz toare unei nc rc turi microbiene de 10 UFC/ m3. n cadrul celei de-a II-a campanii, s-au izolat streptococi viridans (10 UFC / m3) i Stenotrophomonas maltophilia (10 UFC / m3). Pe parcursul ambelor campanii, Bacillus cereus s-a izolat ntre limitele a 10-20 UFC/ m3. 28

Nu s-au izolat tulpini de E. coli, coliformi, streptococi -hemolitici, enterococi, Pseudomonas aeruginosa. n ceea ce prive te nc rcarea fungic , aceasta s-a situat n limitele normale (<550 UFC/ m3) n majoritatea cazurilor. S-a nregistrat un grad de infestare medie (630 UFC/ m3) ntr-una dintre nc peri (Centrul Consiliere pentru Cet eni), n cadrul celei de-a II-a campanii de prelevare. De asemenea, observ m c n aceast nc pere s-au nregistrat cele mai mari valori ale nc rc rii fungice, n ambele campanii. Parametrii de temperatur i umiditate nregistra i au fost: T1 = 25,4C respectiv T2 = 25C si U1 = 43%, respectiv U2 = 47%. A adar, exist o corela ie ntre cre terea gradului nc rc rii fungice i cre terea gradului de umiditate. Nu s-au izolat levuri ci numai mucegaiuri.

Plate-Count Agar - 24 ore

Baird-Parker Agar - 48 ore

Blood Agar - 24 ore

Plate-Count Agar - 24 ore

29

Plate-Count Agar - 24 ore

MacConkey Agar - 48 ore

Placi Petri cu Baird-Parker Agar - 48 ore

Placa Petri SCG - 72 ore (fata/verso)

Placa Petri SCG - 72 ore

Placa Petri SCG - 72 ore 30

Placa Petri CandiSelectTM 4 - 72ore

Placa Petri SCG - 72 ore

Placa Petri SCG - 72 ore

Placa Petri CandiSelectTM 4 - 72ore

Placa Petri SCG - 72 ore

Placa Petri SCG - 72 ore

31

Brilliance E. coli/Coliform Agar 24 ore

Select Pseudomonas aeruginosa Agar 24 ore

Punct de m surare Campania I / II Parametru (UFC/m3 aer) Total UFC S. aureus Str. hemolitici Str. hemolitici Enterococi Bacillus cereus E. coli Coliformi Alti bacili gram negativi Pseudomonas aeruginosa Levuri Mucegaiuri

Gr dini ele nr. 29, nr. 26, nr. 20, nr. 9, nr. 1 Gr dini a Gr dini a Gr dini a Gr dini a nr. 29 nr. 26 nr. 20 nr. 9 I II I II I II I II

Gr dini a nr. 1 I II

2240 20 10 0 50 10 0 0 0 0 0 240

1660 0 0 0 20 20 0 20 0 0 60 100

260 0 20 0 0 0 0 0 0 0 10 290

700 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 430

200 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 290

480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 700

1480 10 0 0 0 10 0 20 0 0 10 420

2240 0 0 0 10 20 0 0 0 0 30 540

100 10 0 0 0 0 0 0 0 10 10 260

320 0 0 0 0 20 0 0 0 0 10 140

n cadrul primei campanii s-au izolat i identificat: S. aureus: 2 colonii la Gr dini a nr. 29, 1 colonie la Gr dini a nr. 9, 1 colonie la Gr dini a nr. 1; Streptococi viridans: 1 la Gr dini a nr. 29, 2 la Gr dini a nr. 26, 1 la Gr dini a nr. 20; 1 colonie de Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae i 1 colonie de Citrobacter freundii la Gr dini a nr. 9. 32

Enterococi s-au izolat n cadrul ambelor campanii n cazul Gr dini ei nr. 29, i numai n campania a II-a la Gr dini a nr. 9, n limitele a 10-50 UFC/ m3. Bacillus cereus s-a izolat intre limitele a 10-20 UFC/ m3. Nu s-au izolat tulpini de E. coli i nici streptococi -hemolitici. Cu ocazia recolt rii de probe n Gr dini a nr. 29, n cadrul celei de-a II-a campanii, s-au izolat 2 colonii pe mediul Brilliance E. Coli/Coliform Agar. Acestea s-au identificat ca fiind Enterobacter cloacae, respectiv Escherichia vulneris. n ceea ce prive te nc rcarea fungic , aceasta s-a situat n limitele normale (<550 UFC/ m3) n toate gr dini ele; s-a nregistrat o infestare medie (700 UFC/ m3) ntr-una din campanii la o gr dini a. Levurile izolate la gr dini e au fost din genul Candida: C. albicans 3 colonii; C. glabrata 8 colonii; C. tropicalis 1 colonie; Candida sp. 2 colonii.

Placi Petri cu BEA/Agar (Bile-Esculin-Azide) dupa incubare 48 ore la 37C

33

Mediul de cultur (Blood Agar) - dispozi ia radiar a nc rc turii microbiene suprapus peste amprenta n mediul de cultur a fluxului de aer purt tor de particule (mult mai evidenta la 48 ore)

34

Placi Petri CandiSelectTM 4 - 72ore, dou nc peri diferite

Placi Petri CandiSelectTM 4 - 72ore: acela i tip de mucegai izolat in trei nc peri diferite ale aceleia i institu ii

Placa Petri SCG - 72 ore

Placi Petri CandiSelectTM 4 - 72ore

Placa Petri SCG - 72 ore

Placa Petri CandiSelectTM 4 - 72ore

35

coala General nr. 24, coala General nr. 21, Colegiul Economic F. S. Nitti, Colegiul Ion Vidu, Liceul Bella Bartok Punct de m surare Campania I / II Parametru (UFC/m3 aer) Total UFC S. aureus Str. hemolitici Str. hemolitici Enterococi Bacillus cereus E. coli Coliformi Alti bacili gram negativi Pseudomonas aeruginosa Levuri Mucegaiuri c. Gen. nr. 24 I II c. Gen. nr. 21 I II Colegiul Economic I II Colegiul Ion Vidu I II Liceul Bella Bartok I II

2240 20 0 10 10 10 0 0 0 0 0 450

3120 20 0 0 30 20 0 0 0 0 0 540

1860 20 20 0 20 30 0 20 0 0 0 500

1740 10 0 0 30 20 0 10 0 0 30 310

260 0 10 0 30 0 0 0 0 0 0 300

540 0 0 0 10 0 0 0 0 0 20 540

2220 10 10 0 0 30 0 10 0 0 10 540

1320 40 0 0 0 30 0 30 0 0 30 700

740 100 0 0 10 50 0 0 0 0 0 180

4060 50 0 0 40 60 10 0 0 0 0 240

Plate-Count Agar - 24 ore

Blood Agar - 24 ore

36

Placa Petri cu BEA/Agar - 48 ore

Test de aglutinare pozitiv - grup D (Pastorex Strep grup D)

Baird-Parker Agar - 48 ore

Brilliance E. coli/Coliform Agar 24 ore

Placa Petri SCG - 48 ore

Placa Petri SCG - 72 ore

37

Placa Petri Blood Agar - 24 ore n cadrul primei campanii s-a izolat i identificat o colonie de streptococ -hemolitic de grup B (Streptococcus agalactiae), n urma prelev rii din sala de clas a unei coli generale, n timpul orelor de curs. Limitele nc rc turii microbiene cu S. aureus au fost ntre 10-100 UFC/ m3, nc rcarea maxim fiind nregistrat n sala de sport, n timpul exerci iilor fizice efectuate de elevi. Acest aspect se explic cu ajutorul datelor epidemiologice care au nregistrat, la persoane clinic s n toase, o rat a portajului nazal de S. aureus cuprins intre 10-90% Streptococii viridans s-au izolat numai n cadrul primei campanii, limitele fiind cuprinse ntre 10-20 UFC/ m3. Enterococii au fost identifica i cu ocazia ambelor campanii n limitele a 10-40 UFC/ m3. Bacillus cereus s-a izolat ntre limitele a 10-60 UFC/ m3. O singur colonie de E. coli a fost izolat n cadrul aceleia i prelev ri de probe din sala de sport, n timpul orei. S-au mai identificat: 3 colonii de Enterobacter cloacae, 2 colonii de Escherichia vulneris i 2 colonii de Pantoea spp.. n ceea ce prive te nc rcarea cu mucegaiuri, aceasta a fost <550 UFC/ m3 n toate unit ile colare; s-a nregistrat o infestare de 700 UFC/ m3 n campania a II-a la unul din colegii, n timpul prelev rii pe coridor. Levurile izolate, cu limite cuprinse ntre 10-30 UFC/ m3, au fost din genul Candida: C. albicans 8 colonii; C. glabrata 1 colonie; C. tropicalis 1 colonie.

38

Placa Petri Blood Agar - 24 ore

Bacillus cereus - microscopie, obiectiv cu imersie Colora ie Gram

Placa Petri Blood Agar - 24 ore

Test de aglutinare pozitiv - grup B (Pastorex Strep grup B)

39

Placa Petri cu BEA/Agar (Bile-Esculin-Azide) dup incubare 48 ore la 37C Centre comerciale - en gross Limitele nc rc turii microbiene cu S. aureus au fost ntre 10-50 UFC/ m3. Enterococii (10 UFC/ m3) i Bacillus cereus (30 UFC/ m3) au fost identifica i in cadrul aceluiasi centru comercial, cu ocazia primei campanii. Nu s-au izolat streptococi -hemolitici/ -hemolitici, E. coli, bacili coliformi, Pseudomonas aeruginosa. n cadrul primei campanii, s-a izolat Stenotrophomonas maltophilia (30 UFC / m3). ncarcarea fungic , fiind reprezentat numai de mucegaiuri, a avut limite cuprinse ntre 160-650 UFC / m3. Centre comerciale - en gross Punct de EURO METRO1 METRO 2 m surare Campania I / I II I II I II II Parametru (UFC/m3 aer) Total UFC 1260 2160 170 340 60 80 S. aureus 50 10 20 0 0 0 Str. 0 0 0 0 0 0 hemolitici Str. 0 0 0 0 0 0 hemolitici Enterococi 0 0 10 0 0 0 Bacillus 0 0 30 0 0 0 cereus E. coli 0 0 0 0 0 0 Coliformi 0 0 0 0 0 0 Alt i bacili 30 0 0 0 0 0 gram negativi Pseudomonas 0 0 0 0 0 0 aeruginosa Levuri 0 0 0 0 0 0 Mucegaiuri 460 650 250 500 200 160 40

Punct de m surare Campania I / II Parametru (UFC/m3 aer) Total UFC S. aureus Str. hemolitici Str. hemolitici Enterococi Bacillus cereus E. coli Coliformi Al i bacili gram negativi Pseudomonas aeruginosa Levuri Mucegaiuri

Centre comerciale en detail BEGA IULIUS REAL 1 MALL I II I II I II

REAL 2 I II

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140

280 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 480

220 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 400

540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100

620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200

60 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 180

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 120

Centre comerciale - en detail Limitele nc rc turii microbiene cu Bacillus cereus au fost ntre 10-40 UFC/ m3. ncarcarea cu streptococi -hemolitici a fost de 10 UFC/ m3. n cadrul primei campanii, s-a izolat 1 colonie de Pantoea spp. (10 UFC / m3). Nu s-au izolat S. aureus, streptococi -hemolitici, enterococi, E. coli, bacili coliformi, Pseudomonas aeruginosa. ncarcarea fungic nu a dep it 480 UFC / m3. ntr-unul din centrele comerciale s-au identificat 1 colonie de Candida albicans i 2 colonii de Candida tropicalis.

41

Colonie de Candida albicans - Placa Petri SCG - 72 ore

Candida albicans microscopie, obiectiv cu imersie Colora ie cu albastru de metilen

42

Colonii de Candida tropicalis - Placa Petri CandiSelectTM 4 - 72ore

Candida tropicalis microscopie, obiectiv cu imersie Colora ie cu albastru de metilen

43

Filarmonica Banatul, Casa de cultur Punct de Filarmonica Casa de m surare Banatul cultur Campania I / I II I II II Parametru (UFC/m3 aer) Total UFC 120 120 200 480 S. aureus 0 0 0 10 Str. 0 0 0 0 hemolitici Str. 0 0 0 0 hemolitici Enterococi 10 0 0 0 Bacillus 0 0 0 0 cereus E. coli 0 0 0 0 Coliformi 0 0 0 0 Al i bacili 0 0 0 0 gram negativi Pseudomonas 0 0 0 0 aeruginosa Levuri 0 0 0 0 Mucegaiuri 180 260 140 60 nc rc tura microbian cu S. aureus, respectiv enterococi a fost de 10 UFC/ m3. Nu s-au izolat Bacillus cereus, streptococi -hemolitici/ -hemolitici, E. coli, bacili coliformi, Pseudomonas aeruginosa sau al i bacili gram negativi. nc rcarea fungic , reprezentat numai de mucegaiuri, a avut limite cuprinse ntre 60-260 UFC / m3. Institu ii publice Punct de Casa Direc ia de m surare Jude ean de Eviden a Pensii popula iei Campania I / II Parametru (UFC/m3 aer) Total UFC S. aureus Str. hemolitici Str. hemolitici I II I II

Direc ia Munca i Protec ie Social I II

Direc ia de Asisten Social Comunitar I II

440 40 0 0

540 0 0 0

980 0 10 0

690 0 0 0

340 20 0 0

200 0 0 0

140 0 0 0

120 0 0 0

44

Enterococi Bacillus cereus E. coli Coliformi Al i bacili gram negativi Pseudomonas aeruginosa Levuri Mucegaiuri

0 10 0 10 0 0 0 680

30 20 10 0 70 0 0 680

0 10 0 10 0 0 0 280

0 0 0 0 0 0 0 130

0 0 0 0 10 0 0 240

0 0 0 0 0 10 0 160

0 10 0 0 0 0 0 160

0 0 0 0 0 0 0 80

n cazul institu iilor publice s-au izolat: S. aureus (20-40 UFC / m3), streptococi viridans (10 UFC / m3), enterococi (30 UFC / m3), Bacillus cereus (10-UFC / m3), E. coli (10 UFC / m3), Escherichia vulneris (10 UFC / m3), coliformi (10 UFC / m3), Stenotrophomonas maltophilia (50 UFC / m3), Sphigobacterium multivorum (20 UFC / m3).

Brilliance E. coli/Coliform Agar 24 ore

Concluzii Rezultatele ob inute n urma celor dou campanii de prelevare i analiz a probelor de aer relev o ncadrare n limitele normale, a a cum rezult dintr-o compara ie cu valorile uzuale ale num rului de unit i de formare a coloniilor. Num rul total de germeni (NTG), exprimat n UFC / m3, a nregistrat cele mai mari valori n nc perile mai pu in aglomerate, densitatea microorganismelor eliminate fiind propor ional cu gradul aglomer rii, durata mare de expunere, dar i prezen a curen ilor de aer genera i de deplasarea sau diversele activit i fizice ale persoanelor existente n nc pere. Au fost identifica i urm torii agen i patogeni/conditionat patogeni: S. aureus, Streptococcus agalactiae, streptococi viridans, enterococi, Bacillus cereus, E. coli, E. vulneris, E. cloacae, K. Pneumoniae, C. freundii, Pantoea spp., Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Sfingobacterium multivorum, concentra iile acestora fiind nesemnificative i totodat nepericuloase pentru s n tatea popula iei.

45

RECOMAND RI: - monitorizarea respect rii normelor de igien personal , a igienei minilor, a tehnicilor de sp lare corect a minilor, cu ap , s pun i tergere; - asigurarea ventil rii periodice, ritmice a nc perilor / spa iilor, prin deschiderea ferestrelor, n special la unit ile de nv mnt s li de clas , laboratoare, coridoare, s li de sport, de mas ; - asigurarea cur eniei pavimentelor prin sp lare i dezinfectare, cu prec dere la institu iile de nv mnt; - aspirarea temeinic a covoarelor, mochetelor din s lile de curs, s lile de spectacole, coridoare, n vederea elimin rii prafului, i pe ct posibil eliminarea acestora; - cur area periodic a saltelelor i huselor acestora din s lile de sport, prin folosirea de agen i de sp lare i dezinfectare; - respectarea exigen elor privind utilizarea echipamentului i nc l mintei de sport n s lile de sport, distincte de mbr c mintea i nc l mintea de strad ; - asigurarea ntre inerii periodice a filtrelor instala iilor de condi ionare a aerului ori ventiloconvectoarelor nlocuirea lor periodic ; - realizarea lucr rilor de repara ii la tencuielile afectate (cu igrasie, mucegai, insalubre), v ruiri, vopsiri periodice de igienizare; PROPUNERI: Extinderea studiului de cercetare, pentru o mai amnun it cercetare a agen ilor patogeni deja identifica i n cadrul prezentului studiu: Extinderea studiului i la alte institu ii publice i unit i de nv mnt din municipiul Timi oara.

S.C. SMART LAB DIAGNOSTICS S.R.L. Timi oara, Dr. Daliborca Cristina VLAD Medic specialist medicin de laborator - Manager

46

BIBLIOGRAFIE 1. Bal M. Metode de laborator. Academia de tiin e Medicale, Comisia de standardizare, Bucure ti: 330-333 2. Buiuc D., Coman G., Negu M. Microbiologie clinic , vol. I, Editura Didactic Pedagogic , R.A. Bucure ti, 1998. i

3. Buiuc D., Negut M., et. all, Tratat de Microbiologie Clinica, Editia a II-a, Editura Medicala, 2008. 4. Mandell G.L., Bennett J.E., Dolin R. Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th ed. New York, NY: Churchill Livingstone; 2000: 2294-310 5. Manescu S. et all., Microbiologie sanitara, Editura Medicala, Bucuresti, 1989, [15-37] 6. Moldovan R., Licker M., Dan L., et al. Curs de Microbiologie Medical , vol. II, Litografia UMF Timi oara, 2005: 92-93. 7. Moldovan R., Liker M., Doroiu M., et. al. ndreptar de lucr ri practice, Lito UMFT, 2002. 8. Pastorex Strep, Latex test for grouping streptococci belonging to groups A, B, C, D, F and G. 07/2000: 1-6.

47