Sunteți pe pagina 1din 4

PADINAW.W.Vlad

AnImasterKT

KINETOPROFILAXIAÎNGONARTROZĂ

I. KINETOPROFILAXIA:generalități

Kinetoprofilaxieînreumatologie

lect.univ.dr.med.BușneagRăzvan

Kinetoprofilaxia studiază procesul de optimizare a stării de sănătate şi de prevenire a

îmbolnăviriiorganismuluiumancuajutorulexercițiilorfizice.(Crăciun,M.,2002)

Obiectulkinetoprofilaxieiesteprevenireaaparițieianumitorafecțiunisauadecondiționăriifizice (primară și secundară), sau respectiv prevenirea agrăvării lor(terțiară),dupăcumîispuneși numele,prinutilizareajudicioasăaexercițiilorfizice.Desigur,poateincludeșialterecomandări­ poateceamaiimportantăfiindnormalizareagreutățiicorporale;atâtprinexercițiicâtșiprintr­o dietăpersonalizatădecătreopersoanăcarearecompetențelenecesară­saufizioterapie.

Afecțiunilevizatesuntdincelemaidiverse,delacelecarevizeazăsistemullocomotor(artrite, artroze,rupturimuscularesautendinoaseetc.),sistemelecardiovascular,circulator,șirespirator, laprevenireasindromuluidefragilitateșicreștereacalitățiiviețiibătrânilor,laîmbunătățireastării psihice. Și, desigur, prevenirea și ameliorarea obezității (putem considera aceasta profilaxie deoareceobezitateaesteunfactorderiscînmajoritateaafecțiunilor,deoricetip).

Încazulsistemuluilocomotor,desigur,principalacauzădarȘIprincipalulmoddeprevenireal

afecțiunilorestemecanică,prinmișcare.

II.Gonartroza 1 (cuitalicsunttrecutecomentariileproprii)

Gonartroza sau artroza/osteoartrita genunchiului este o afecțiune degenerativă ce constă în distrugerea progresivă a cartilajului articular prezentpeextremitățileosoasearticulare:femur, tibieșirotulă,darșiarestuluiarticulației,inclusivosulsubcondral.

Esteoafecțiunecudebutlent,înmediedupăvârstade45deani,cuoevoluțieprogresivă,care

poateduceînfinallaanchiloza(blocarea)articulațieigenunchiului,devierideax(preponderent genuvarum),șidurerimari. Îngeneralesteoboalăcaracteristicăpersoanelordevârstaadouașiatreia,darboalanuare neapăratlegaturăcuvârsta.Poatesăaparășilatineri,înurmaunuitraumatismfoarteputernic lanivelularticulatieigenunchiului,caredeterioreazăcartilajulșiducelasolicităriexageratepe articulație, ceea ce va duce în timp la degenerarea cartilajului: luxații, leziuni capsulo­ligamentare (ruptura de menisc, rupturaligamentelorîncrucișate,fracturiarticularede femur, tibie sau rotula, leziuni condrale posttraumatice).(denotatcănuexistăolegăturăde cauzalitateclarăîntrerupturadeLIAșiGA 2 )

GAesteclasificatăîn4stadii:

Stadiul I – în care modificările articularesuntminime,simptomatologiaestecaracterizatăde redoareacareaparedupăunmomentderepaus(somn,statlamasă,înmașină),durereminimă

PADINAW.W.Vlad

AnImasterKT

Kinetoprofilaxieînreumatologie

lect.univ.dr.med.BușneagRăzvan

saumoderatășiuneoriinflamațielocalăcuedemșitumefacție,imagistic,nuexistămodificări,

artroscopicexistăsemnealedegenerăriicartilaginoase(cartilajmoale,opac,posibilfibrilarefină

aacestuia).

StadiulII–simptomelesuntminimesaumoderate,cudurerelocalăpermanentă,maifrecventîn compartimentul intern, de intensitate medie, redoare articulară matinală importantă (pacientul spune că are nevoie de 2­3 minute pentru a putea săișiîncalzeascăarticulația),semnede imflamațielocalăcuedem,tumefacție(periodic),imagistic­apareîngustareaspațiuluiarticular, artroscopic apare fibrilarea cartilajului și degenerare meniscală, de cele mai multe ori unicompartimental–înzonainternă.

StadiulIII–simptomemoderate,cudurereintraarticularăpermanentămoderată,careuneorise exacerbează,redoarematinalășidupărepaussemnificativă(pacientulsusținecăarenevoieși de 10minutepentruasemobilizadupăunmomentderepaus),limitareamobilitățiiarticulare (flexiaestelimitatădedureredarșimecanic),cracmenteosoase(zgomotearticulare)laurcatul sicoborâtulscarilordarșilamișcărisimpledeflexie/extensie,imagistic–îngustareaspațiului articular, modificarea axului biomecanic al articulației, artoscopic – fragmentarea cartilajului articularcuzonemaiafectateșizonemaipuținafectate,corpiliberiintraarticulari,osteofitozăpe margineasuprafețelorarticulare,leziunidegenerativemeniscale.

StadiulIV–simptomesevere,durerifoartemariînrepaus,noaptea,laschimbăridevreme,care nu îl lasă pe pacient să se odihneasca (după o perioada simptomele nu mai raspund la administrarea de antiinflamatoare orale sau locale, durerile fiind insuportabile), deformare articulară în var sau valg,instabilitatearticularăpacientiifiindnevoițisăutilizezebastonsau cârje pentru a se putea deplasa, imagistic – spatiu articular redus, eventual contact osos, dezaliniere biomecanică, scleroză osoasă în punctele de sprijin, osteofitoză marginală, artroscopic–lipsacartilajuluiarticularpeariiîntinse.

III.Kinetoprofilaxiaîngonartroză

1. Genunchii fiind încheieturicaresusțingreutateacorpuluișiprincarelafiecarepasse transmite un impact, o măsură importantă în kinetoprofilaxia gonartrozei o reprezintă

eliminareaoricăruieventualexcesdeadipozitate.S­adoveditcăopierderede10%în

greutatescadeclarpresiuneadinamică(întimpulmișcării)pegenunchișidurerea.Deci, încazuluneipersoanesănătoase,aceastavaajutalaprevenireaaparițieiGA. 3

2. Ca în prevenirea oricărui alt tip deartroză,esteimportantămobilizareași”exersarea” încheieturii (mușchilor din jurul ei), pentru a stimula secreția de lichid sinovial și pătrundereaacestuiaîncartilaj(seștiecăsănătateaîncheieturilordepindedevariațiide presiune, respectiv de mișcare). În funcție de capacitățile motrice ale subiectului, exercițiile cele mai simple și maiaccesibilesuntceledeflexieșiextensieactiveale genunchiului.

PADINAW.W.Vlad

AnImasterKT

Kinetoprofilaxieînreumatologie

lect.univ.dr.med.BușneagRăzvan

2.1.Flexiapoatefiexecutatădindecubitventralsaudinstândpeunpiciorcusprijinla

perete

2.2.Extensiapoatefiexecutatădinșezând

­ Ambelepotfiîngreuiatecusăculețidenisip Apoi,subiectulpoateexecutaexercițiuldegenuflexiune.Important,subiectultrebuieinstruitcu privirelatehnicacorectăaacestuiexercițiu,astfelîncâtsănuafecteze(maitare)articulația:

mișcareaîncepeprindeplasareaposterioarăabazinului,cașicumsubiectuls­arașezapeun scaunaflatînspatelesău,șiabiaapoiseîndoaiegenunchii.Utilizareaacesteitehniciasigurăo distribuire echilibrată a forțelor între mușchii (și deci articulațiile) șoldurilor și genunchilor (aceastasevadiscutamaijos). 4

3.Corpulnuestealcătuitdincomponenteindependente,cifiecare‘component’lepoateinfluența

pe celelalte, direct sau indirect.Încazulgenunchilor,s­adoveditcăantrenamentulmușchilor

șoldului,înspecialaifesieruluimijlociu 5,6 ,vorducelaomaimarestabilitateagenunchiului,ceea cevaducelaoscădereextremdemareadureriiînGA.Astfel,sepoatepresupuneușorcă antrenamentulacestormușchivaajutaînprevenireaGA. Câtevaexercițiiexcelente(înordinecrescătoareadificultății)sunt:

­ Abducțiașolduluidindecubitlateral,eventualcuîngreuiere

­ Abducțiașolduluilaunaparatpentruabducție(permiteîngreuierimaimari)

­ Îndreptăriîntr­unpicior(aplecărilente,apoiridicare;genunchiulnuarevoiesătreacăde

vârfulpiciorului)

­ Genuflexiunibulgărești(genuflexiuniîntr­unpicior,cupicioruldinspateînaerîntimpul

coborârii)

De asemenea, în baza ( 7 ), se poate observacăslăbiciuneaoricăruimușchicareacționează asupraarticulațiilorșolduluisauglezneipoatecreșteînmodanormalactivitateaaltormușchi, inclusiv a ischiogambierilor și a cvadricepșilor, ceea ce va duce în mod direct la creșterea presiuniipearticulațiagenunchiului.

4. Un mod simplu de a prevenipresiunileexcesivepearticulațiagenunchilor esteapreveni trecerea genunchilor de vârful picioarelor în timpul mișcărilor tip genuflexiune sau aplecare 4 . Datorităpozițieigenunchiuluicândtrecedevârfuri(șicucâttibiaseînclinăanteriormaimult), creștefoartemultnecesaruldeforțăcaretrebuieprodusădecvadriceps,decișipresiuneape genunchi. În cazul atleților sau persoanelor care trebuie să ridice greutăți(sacietc.),trebuie atențiecamișcărilesăfieechilibrateastfelîncâtsănuîncarceînmodexcesivcoloana.[idem] De asemenea, ESENȚIAL este ca mișcările de genuflexiune să NU fie executate pevârful picioarelor.Executateastfel,presiuneapegenunchivacreșteîntr­unmodexagerat. Înfinal,totlegatdeacestpunct:pentrucamișcăriledeaplecaresăpoatăfiexecutatemaimult din șold, păstrând coloanaîntr­opozițieoptimă(‘înlăcătată’),trebuiepusaccentpecreșterea mobilitățiiarticulațieișoldului.

PADINAW.W.Vlad

Kinetoprofilaxieînreumatologie

AnImasterKT

lect.univ.dr.med.BușneagRăzvan

BIBLIOGRAFIE

Noteledecurs

1. http://www.lectiadeortopedie.ro/artroza/gonartroza/­descriereaafecțiunii

2. Simon, D. et al. ­ The Relationship between Anterior Cruciate Ligament Injury and Osteoarthritis of the Knee­AdvancesinOrthopedics,Volume2015(2015),ArticleID

928301,11pages

3. S.P.Messieretal.­Doeshighweightlossinolderadultswithkneeosteoarthritisaffect bone­on­bone joint loads and muscle forces during walking? ­ Osteoarthritis and

Cartilage,Volume19,Issue3,March2011,Pages272–280

4. Fry,A.C.etal.­ EffectofKneePositiononHipandKneeTorquesDuringtheBarbell

Squat­JournalofStrengthandConditioningResearch,2003,17(4),629–633q2003

5. Thorp,L.E.etal.­Thebiomechanicaleffectsoffocusedmuscletrainingonmedialknee loadsinOAoftheknee:apilot,proofofconceptstudy­JournalofMusculoskeletaland

NeuronalInteraction2010;10(2):166­173

6. Powers, C.M. ­ The Influence of Abnormal Hip Mechanics on Knee Injury: A Biomechanical Perspective ­ Journal ofOrthopaedic& SportsPhysicalTherapy,2010

Volume:40Issue:2Pages:42–51DOI:10.2519/jospt.2010.3337

7. MarjoleinM.vanderKrogtetal.­Howrobustishumangaittomuscleweakness?­Gait

andPosture­May2012Volume36,Issue1,Pages113–119