Sunteți pe pagina 1din 2

PARTEA I

Anul 179 (XXIII) Nr. 118 LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE Miercuri, 16 februarie 2011

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

DECIZII ALE CURII CONSTITUIONALE ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE


Decizia nr. 1.614 din 16 decembrie 2010 referitoare la A ASIGURRILOR
excepia de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 123 65. Decizie privind aprobarea suspendrii, la cerere, a
alin. (5) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul activitii Societii Comerciale SET 4 COVER
personalului didactic .................................................. 23 BROKER ASIGURARE REASIGURARE S.R.L....... 56
ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE 81. Decizie privind retragerea aprobrii domnului
ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE Cinezan Mihai, n calitate de conductor executiv al
56/17. Ordin al ministrului sntii i al ministrului Societii Comerciale Equities Partners BROKER DE
administraiei i internelor pentru modificarea Normelor ASIGURARE S.R.L. ............................................ 67
metodologice de aplicare a titlului IV Sistemul naional 95. Decizie privind suspendarea, la cerere, a
de asisten medical de urgen i de prim ajutor desfurrii activitii de broker de asigurare a
calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma n
Societii Comerciale Vienna Broker de Asigurare
domeniul sntii, aprobate prin Ordinul ministrului
sntii publice i al ministrului internelor i S.R.L. ........................................................................ 8
reformei administrative nr. 2.021/691/2008 ................ 3
ACTE ALE COMISIEI NAIONALE
82. Ordin al ministrului transporturilor i infrastructurii A VALORILOR MOBILIARE
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
transporturilor i infrastructurii nr. 815/2010 pentru 9. Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2011
aprobarea Normelor privind implementarea i privind modificarea i completarea Regulamentului
dezvoltarea sistemului de meninere a competenelor nr. 12/2010 privind atestarea organismelor de formare
profesionale pentru personalul cu responsabiliti n profesional, a operatorilor i specialitilor pentru piaa
sigurana circulaiei i pentru alte categorii de personal de capital, aprobat prin Ordinul Comisiei Naionale a
care desfoar activiti specifice n operaiunile de Valorilor Mobiliare nr. 36/2010.................................... 911
transport pe cile ferate din Romnia i pentru
actualizarea Listei funciilor cu responsabiliti n 10. Ordin pentru aprobarea Instruciunii nr. 2/2011
sigurana circulaiei, care se formeaz-calific, privind auditarea sistemelor informatice utilizate de
perfecioneaz i verific profesional periodic la entitile autorizate, reglementate i supravegheate de
CENAFER .................................................................. 4 Comisia Naional a Valorilor Mobiliare...................... 1216
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 118/16.II.2011

MINISTERUL TRANSPORTURILOR I INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor i infrastructurii nr. 815/2010
pentru aprobarea Normelor privind implementarea i dezvoltarea sistemului de meninere
a competenelor profesionale pentru personalul cu responsabiliti n sigurana circulaiei
i pentru alte categorii de personal care desfoar activiti specifice n operaiunile de transport
pe cile ferate din Romnia i pentru actualizarea Listei funciilor cu responsabiliti n sigurana
circulaiei, care se formeaz-calific, perfecioneaz i verific profesional periodic la CENAFER
n temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Transporturilor i Infrastructurii, cu modificrile i completrile ulterioare,

ministrul transporturilor i infrastructurii emite urmtorul ordin:

Art. I. Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor i 3. La articolul 26, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
infrastructurii nr. 815/2010 pentru aprobarea Normelor privind (3) Catalogul de evaluare se ntocmete ntr-un singur
implementarea i dezvoltarea sistemului de meninere a exemplar, se semneaz de ctre comisia de evaluare i se
competenelor profesionale pentru personalul cu responsabiliti arhiveaz la organismul de certificare a competenelor
n sigurana circulaiei i pentru alte categorii de personal care profesionale.
desfoar activiti specifice n operaiunile de transport pe 4. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmtorul cuprins:
cile ferate din Romnia i pentru actualizarea Listei funciilor (1) n baza catalogului de evaluare, cu rezultatele evalurii
cu responsabiliti n sigurana circulaiei, care se formeaz- competenelor profesionale generale, organismul de certificare
calific, perfecioneaz i verific profesional periodic la a competenelor profesionale elibereaz un certificat pentru
CENAFER, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, confirmarea periodic a competenelor profesionale generale,
nr. 716 din 27 octombrie 2010, se modific dup cum urmeaz:
corespunztoare funciilor personalului cu responsabiliti n
1. La articolul 10, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
sigurana circulaiei, n conformitate cu anexa nr. 1.6. Certificatul
(3) Personalul prevzut la alin. (1), ncadrat de un operator
pentru confirmarea competenelor profesionale generale, are
economic, este obligat s se perfecioneze profesional la
organismul de certificare a competenelor profesionale o dat la nscris pe verso competenele profesionale generale ale
2 ani. Operatorii economici transmit anual la organismul de personalului care a susinut i promovat evaluarea.
certificare a competenelor profesionale necesarul de personal 5. La articolul 34, alineatul (3) va avea urmtorul cuprins:
care urmeaz a fi perfecionat n acest sens. (3) Personalul cu responsabiliti n sigurana circulaiei are
2. La articolul 18, alineatul (7) va avea urmtorul cuprins: dreptul la o copie dup documentul specific, stabilit prin
(7) Aprecierea cu D n urma evalurii la instruirea practic de proceduri, n care este consemnat rezultatul evalurii periodice
serviciu duce la ncetarea temporar a valabilitii documentelor a competenelor profesionale specifice tipurilor de material rulant
prevzute la art. 4 alin. (1) lit. c)g), deinute de personalul n sau tipurilor de instalaii de sigurana circulaiei.
cauz, pn la dobndirea abilitilor practice specifice 6. La anexa nr. 1.2, punctele 25 i 26 vor avea urmtorul
competenei profesionale respective. cuprins:

1 nsoire tren sau 4 ore nsoire manevr/3 luni


+ interpretare parametrii instalaiilor de control
25. Mecanic de locomotiv5 24 1020 Individual 3 ani
vitez i vigilen echivalent a minimum
20 ore/lun din activitatea lunar a mecanicului

26. Mecanic ajutor de locomotiv 16 1020 1 nsoire tren sau 4 ore nsoire manevr/4 luni Individual 4 ani

Art. II. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul transporturilor i infrastructurii,


Anca Daniela Boagiu

Bucureti, 31 ianuarie 2011.


Nr. 82.

S-ar putea să vă placă și