Sunteți pe pagina 1din 211

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

Cu titlu de manuscris
C.Z.U: 37.016.046:004(043.3)

GLOBA ANGELA

ABORDRI METODICE PRIVIND IMPLEMENTAREA


NOILOR TEHNOLOGII INFORMAIONALE N PROCESUL
DE STUDIERE A DISCIPLINEI UNIVERSITARE
TEHNICI DE PROGRAMARE

532.02 DIDACTICA INFORMATICII

Tez de doctor n tiine pedagogice

Conductor tiinific: Liubomir Chiriac, doctor habilitat n


tiine fizico-matematice, profesor
universitar

Autorul:

CHIINU, 2016
Globa Angela, 2016

2
CUPRINS

ADNOTARE (n romn, rus i englez)... 5


LISTA ABREVIERILOR 8
INTRODUCERE.. 9

1 ABORDRI DIDACTICE MODERNE DE IMPLEMENTARE A TIC N


PROCESUL DE STUDIERE A CURSULUI UNIVESITAR TEHNICI DE
PROGRAMARE 17
1.1 Tendine i paradigme noi n procesul didactic raportate la TIC. 17
1.2 Aspecte didactice privind studierea disciplinei universitare Tehnici de
programare n alte ri. Studiu comparativ. 26
1.3 Evoluia calitativ a procesului de studiere a Informaticii n nvmntul
universitar i preuniversitar din Republica Moldova.......... 36
1.4 Necesitatea reexaminrii tehnologiilor didactice utilizate n studierea conceptelor
i tehnicilor de programare.. 44
1.5 Concluzii la capitolul 1 52

2 MODELUL PEDAGOGIC I METODOLOGIA DE INTEGRARE A NOILOR


TEHNOLOGII INFORMAIONALE N PROCESUL DIDACTIC LA
DISCIPLINA UNIVERSITAR TEHNICI DE PROGRAMARE..... 54
2.1 Analiza didactico-istoric de utilizare a TIC n procesul educaional... 54
2.2 Elaborarea modelului pedagogic de predare-nvare-evaluare al cursului
universitar Tehnici de programare prin implementarea NTI....... 57
2.3 Metodologia utilizrii modelului elaborat 62
2.3.1 Competene, finaliti de studii, principii, strategii didactice dezvoltate i
aplicate n formarea iniial a studenilor n cadrul cursului universitar
Tehnici de programare. 62
2.3.2 Aspecte metodologice privind utilizarea tablei interactive n procesul
didactic. 69
2.3.3 Metode, mijloace i abordri didactice n predarea-nvarea-evalaurea
unitilor de nvare din cursul universitar Tehnici de programre. 87
2.4 Concluzii la capitolul 2. 105

3 ARGUMENTAREA EXPERIMENTAL A EFICIENEI MODELULUI


PEDAGOGIC I A METODOLOGIEI ELABORATE.. 107
3.1 Descrierea experimentului pedagogic.. 107

3
3.1.1 Experimentul de constatare............... 107
3.1.2 Experimentul de formare................... 121
3.2 Analiza statistic a rezultatelor experimentale. 124
3.3 Concluzii la capitolul 3 137

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI. 139


BIBLIOGRAFIE.. 142
ANEXE. 157
Anexa 1. Chestionarul iniial 157
Anexa 2. Standard curricular la disciplina Tehnici de programare 158
Anexa 3. Subiectele incluse n standardul curricular la disciplina Tehnici de
programare (specialitile Matematic i Informatic, Fizic i Informatic)... 161
Anexa 4. Modele de teste pentru evaluarea interactiv. 163
Anexa 5. Teste de evaluare sumativ. 166
Anexa 6. Teste de evaluare final...... 182
Anexa 7. Algorimul problemei Cutare binar implementat n limbajele Pascal i
C/C++ 190
Anexa 8. Analiza comparativ a programelor de studii din universitile din Republica
Moldova, n baza documentelor la care a avut acces autorul, vis--vis de disciplinele ce
includ tehnicile de programare i analiza complexitii algoritmilor 191
Anexa 9. Selecii din ghidul metodic SMART Notebook 11. Ghid de iniiere.. 193
Anexa 10. Indicatorii statistici calculai cu aplicaia SPSS pentru eantionul
experimental, anul de studii 2015-2016, secia cu frecven redus. 202
Anexa 11. Indicatorii statistici calculai cu aplicaia SPSS pentru eantionul de control,
anul de studii 2015-2016, secia cu frecven redus 203
Anexa 12. Rezultatele experimentului pedagogic, anul de studii 2014-2015.. 204
Anexa 13. Rezultatele experimentului pedagogic, anul de studii 2015-2016, secia cu
frecven la zi. 205
Anexa 14. Rezultatele experimentului pedagogic, anul de studii 2015-2016, secia cu
frecven redus. 207
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII... 209
CURRICULUM VITAE... 210

4
ADNOTARE
Globa Angela
Abordri metodice privind implementarea noilor tehnologii informaionale n procesul de
studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare
Tez de doctor n tiine pedagogice. Chiinu, 2016
Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografie din 204
titluri, 14 anexe, 141 pagini de text de baz, 53 figuri, 29 tabele. Rezultatele obinute sunt publicate
n 13 lucrri tiinifice.
Cuvintele cheie: tehnici de programare, model pedagogic, noi tehnologii informaionale (NTI),
strategii interactive, tabla interactiv, sistem de evaluare interactiv, competene de programare.
Domeniul de studii: tiine pedagogice. Didactica informaticii.
Scopul cercetrii: fundamentarea teoretic i elaborarea unui model pedagogic de studiere a cursului
universitar Tehnici de programare prin intermediul NTI.
Obiectivele cercetrii: (1) Analiza avantajelor frit de NTI i rgumentr utilitii implementrii
NTI n ri didactic universitar; (2) Elaborarea modelului pedagogic axat pe implementarea NTI n
procesul didactic i ajustarea acestuia pe modelul cursului Tehnici de programare; (3) Argumentarea
reperelor metodologice de aplicare a modelului pedagogic n studierea disciplinei universitare
Tehnici de programare; (4) Perfecionarea complexului instructiv-metodic la disciplina Tehnici de
programare, cu implementarea NTI; (5) Validarea prin experiment pedagogic eficienei modelului
pedagogic elaborat orientat spre optimizarea procesului didactic prin valorificarea NTI n procesul de
studiu a cursului universitar Tehnici de programare.
Noutatea i originalitatea tiinific a lucrrii const n fundamentarea conceptual a modelului
pedagogic de proiectare i realizare a cursului Tehnici de programare prin implementarea NTI.
Problema tiinific rezolvat rezid n determinarea fundamentelor teoretice i metodologice ale
eficientzrii procesului de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare, fapt ce a
condus la fundamentarea teoretic i elaborarea unui model pedagogic de studiere a cursului
universitar Tehnici de programare prin intermediul NTI orientat spre procesul de formare iniial a
competenelor profesionale ale viitoarelor cadre didactice i specialiti din domeniile Informaticii i
Tehnologiilor Informaionale (TI).
Importana teoretic a lucrrii: const n studierea impactului produs de NTI aplicate n procesul de
studiere a cursului universitar Tehnici de programare asupra formrii iniiale a viitorilor specialiti n
domeniile Informaticii i TI.
Valoarea aplicativ a lucrrii rezult din metodologia elaborat i posibilitatea implementrii ei n
cadrul cursului universitar Tehnici de programare n scopul formrii iniiale a specialitilor n
domeniul Informaticii i TI. Implementarea rezultatelor tiinifice: metodologia elaborat este
utilizat n predarea cursului universitar Tehnici de Programare n cadrul facultii Fizic,
Matematic i Tehnologii Informaionale din cadtul Universitii de Stat din Tiraspol.

5




. , 2016
: , , , 201 ,
14 , 141 , 53 , 29 .
13 .
: , ,
(), , ,
, .
: . .
:

.
: (1)
; (2)
; (3)

; (4) -
; (5)

.

.


,


().
: ,
,
.
:

( .)
:
,
(. ).

6
ANNOTATION
Globa Angela
Methodical approaches on implementing new information technologies in the study of academic
discipline "Programming Techniques"
Doctoral Thesis in Pedagogical Sciences. Chisinau, 2016
Thesis structure: introduction, three chapters, conclusions, 201 bibliographical titles, 14 annexes, 141
basic text pages, 53 figures, 29 tables. The results of the thesis are published in 13 scientific papers.
Keywords: programming techniques, pedagogical model, new information technologies (NIT),
interactive strategies, interactive whiteboard, interactive evaluation system, programming skills.
Field of study: Pedagogical Sciences. Didactics of computer science.
Research goal: developing a pedagogical model of studying the university course programming
techniques through NIT.
Research objectives: (1) Advantages' analysis ofered by NIT and argumentation of NIT
implementation i academic area; (2) lbration of pedagogical model based on NIT
implementation in didactic process and adjusting it on Programming Techniques Course model;
(3)argumentation for the application of pedagogical model in studying academic discipline
programming techniques; (4) Improve training-methodical complex for discipline Programming
techniques using NIT implementation; (5) Validation by pedagogical experiment the efficiency of
pedagogical model elaborated to optimize the didactic process through NIT valorification in studying
the university course Programming Techniques.
Novelty and originality of scientific work: is to develop a pedagogical model of teaching-learning-
evaluation of university course programming techniques through the implementation of NIT.
Important scientific problem solved: lies in determining the theoretical and methodological
fundamentals of efficiency in studying programming techniques course, which led to the theoretical
and developing of a pedagogical model for studying university course programming techniques
through NIT oriented to initial professional competence process of future teachers and specialists in
the fields of computer and information technology (IT).
The theoretical significance of research: is to study the effect NIT applied in the studying process of
university course programming techniques on initial training of future specialists in informatics and
IT.
The practical value of the work: represents the elaborated methodology and the possibility of its
implementation within university course Programming techniques in training the specialists in
informatics and IT.
Implementation of scientific results: is the elaborated methodology wich is used in teaching
university course Programming Techniques in the Faculty Physics, Mathematics and Information
Technologies of Tiraspol State University.

7
LISTA ABREVIERILOR

1. TIC Tehnologii Informaionale i de Comunicaie


2. TICE - Tehnologii Informaionale i de Comunicaie n Educaie
3. NTI - Noi Tehnologii Informaionale
4. TI (IT) Tehnologii Informaionale
5. BL - Blended Learning
6. LCMS - Learning Content Management System
7. LMS Learning Management System
8. FOSS - Free/Open Source Software
9. MOODLE (Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment)
10. SPSS Statistical Package for the Social Sciences (Program Statistic pentru tiine
Sociale)
11. UST Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chiinu)
12. USARB - Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli
13. USCH - Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Hadeu" din Cahul
14. UTM Universitatea Tehnic a Moldovei
15. USM Universitatea de Stat din Moldova
16. UPSC - Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang din Chiinu

8
INTRODUCERE

Actualitatea i importana temei. Republica Moldova, la fel ca i Europa, se confrunt cu o


cretere a deficienei de competene n domeniul Tehnologiilor Informaionale i de Comunicaie
(TIC) i cu un nivel sczut al alfabetizrii digitale. Alfabetizarea digital a societii ncepe de la
sistemul educaional i un rol important l au: (1) curricula adaptat la necesitile economiei
bazate pe cunoatere; (2) instruirea cadrelor didactice n implementarea eficient a TIC n
procesul educaional; (3) integrarea TIC n procesul didactic; (4) crearea coninuturilor
educaionale digitale; (5) susinerea nvrii pe tot parcursul vieii. Dei, Republica Moldova a
realizat progrese importante n implementarea TIC n societate, cota contribuiei sectorului TIC
la Produsul Intern Brut ajungnd n ultimii ani cca 8-10%, Strategia Naional de dezvoltare a
societii informaionale Moldova Digital 2020 i Programului naional al securitii
cibernetice a Republicii Moldova propun implementarea mult mai rapid a TIC pe scar larg n
toate sferele economice i educaionale din ara noastr [53].
Tehnologiile Informaionale i de Comunicaie n Educaie (TICE) sau informatizarea
nvmntului, presupune proiectarea, realizarea i asistarea procesului de predare nvare
evaluare prin integrarea TIC.
n ultimii ani, una din prioritile politicilor educaionale din toat lumea este integrarea
mijloacelor digitale n procesul didactic, motivul esenial fiind deschiderea de noi orizonturi
pentru practica educaional: facilitarea proceselor de prezentare a informaiei, de procesare a
acesteia, de construire a cunoaterii [7].
Scopul de baz al tuturor reformelor din sistemul educaional, inclusiv a politicii
educaionale Strategia Educaia 2020 [99] reprezint orientarea sistemului de nvmnt spre
formarea i dezvoltarea competenelor. Axndu-ne pe principiile europene, dezvoltarea
economic a rii este strns legat de nivelul competenelor n tiinele reale i tehnologii. n
acest caz, se va recurge la adoptarea de noi strategii i tehnologii didactice pentru atingerea
scopurilor puse i formarea de competene propuse.
Cercetrile care in de dezvoltarea noilor tehnologii didactice iau amploare i devin
solicitate de centrele universitare, i nu numai, pentru posibilitatea de a implementa rezultatele
investigaiilor n procesul de pregtire a viitorilor profesori de informatic i a specialitilor n
domeniul Tehnologiilor Informaionale (TI sau IT) de calificare nalt. Tendina respectiv a fost
stimulat de faptul c, cererea de specialiti n domeniul IT pe piaa muncii este n ascensiune,
iar lipsa profesionitilor IT devine din ce n ce mai acut.

9
Programarea este promovat ca o competen important ce dezvolt gndirea logic,
creativitatea, capacitatea de rezolvare a problemelor i construiete o nelegere a principiilor din
spatele tehnologiilor digitale [7].
Analiza programelor de formare iniial n domeniile generale de studii: tiine exacte,
tiine ale educaiei, tehnologii, inginerie i activiti inginereti propuse de cele mai prestigioase
universiti din lume i de mai multe universiti din ar: Universitatea de Stat din Tiraspol
(UST) [146], Universitatea de Stat Alecu Russo din Bli (USARB) [147], Universitatea de
Stat "Bogdan Petriceicu Hadeu" din Cahul (USCH) [148], Universitatea de Stat din Moldova
(USM) [149], Universitatea Tehnic a Moldovei (UTM) [150], Universitatea Pedagogic de Stat
Ion Creang din Chiinu (UPSC) [151], privind includerea tehnicilor de programare ca
disciplin de studii accentueaz, repetat, importana major n formarea iniial a specialitilor de
calificarea nalt n domeniul programrii [8].
Problema fundamental trasat n faa cadrelor didactice din instituiile de nvmnt
superior este: Cum pot fi modificate tehnologiile didactice actuale pentru realizarea benefic a
procesului educativ i realizarea obiectivelor: student student + competene de programare
specialist competitiv? Putem afirma c, aplicarea TIC n procesul didactic, permite
interconectrea celor mai importante concepte ale nvmntului modern: centrarea pe instruit;
axarea pe competene; nvarea prin colaborare.
Cercettorii din ntreaga lume: Bates A., Sangr A. [9], Karlsson G. [10], Granberg C.
[11], Mukama E. [12], Rutkauskiene D., Huet I., Schreurs J. [13], Bonk C., Graham C. [14],
Schreier U. [15], Arnold O., Fujima J., Jantke K.P., Tanaka Y. [16], Dias M.C., Bezerra L.C.,
Morais D., Gabi C.F., Perkusich A. [17], Pombo L., Batista J., Morais N.-S., Pinto M. [18],
Wastiau P. [19], Fong J., Kwan R., Wang F. [20], Karagiannidis C., Politis P., Karasavvidis I.
[21] i alii, i-au orientat cercetrile sale pe principalii piloni ai sistemului de nvmnt
contemporan: dezvoltarea curriculei axat pe cel instruit; utilizarea TIC n procesul didactic din
instituiile de nvmnt superior; centrarea resurselor pe formarea cadrelor didactice din
nvmntul superior n contextul integrrii TIC n educaie; abordarea strategiilor de instruire
interactive.
n contextul respectiv cercettorii Jugureanu R. [23], Marcu V., Marinescu M. [24],
Holotescu M.-C. [25], Noveanu G., Vldoiu D. [26], Timi I. [27] i alii, au constatat c
utilizarea TIC n procesul didactic ncurajeaz inovaia didactic i contribuie la modernizarea
acestui proces; utilizarea instrumentelor informatice n procesul didactic favorizeaz nvaarea
interactiv. Apariia de noi tehnologii ale informaiei i de comunicaie, dezvoltarea teoriilor
pedagogice i psihologice, orienteaz instruiii i cadrele didactice s se conformeze la aceste

10
schimbri susine profesorul Vlada M. [22]. Istrate O. [28] menioneaz c, noile tehnologii
informaionale favorizeaz dezvoltarea practicilor inovative, constituind un model i un
catalizator de schimbare pentru toate componentele sistemului de nvmnt.
Problema integrrii pe scar larg a tehnologilor informaionale n sistemul educaional s-
a aflat i n vizorul pedagogilor din Federaia Rus. Un aport esenial n instruirea bazat pe TIC
i-au adus cercettorii: . . [29], .. [30], .. [31],
.. i .. [32], . ., .., .. [33],
.., .., [31], .., . ., . . [35],
. . [36], ..[37]. Studierea problemelor didactice legate de tehnologizarea
procesului educativ au fost oglindite n activitatea cercettorilor: .., ..
[38,39]; din punct de vedere metodic: .. [40], .. [41]; din punct de
vedere psihologic: .. [42] i alii.
n Republica Modova, problematica implementrii TIC n procesul didactic a fost
studiat i scoas n eviden ntr-un ir de publicaii tiinifico-didactce de autorii: Gremalschi
A. [43], Cabac V. [44], Chiriac L.[45], Lupu I. [46], Braicov A. [1], Mihlache L. [47], Pavel M.
[48], Deinego N. [49], Negar C. [46], Corlat S. [1] i alii.
Aplicarea Noilor Tehnologii Informationale (NTI) n context educaional modific
considerabil strategiile didactice. Mai multe studii realizate de diverse instituii internaionale au
confirmat faptul c, implementarea mijloacelor vizuale n procesul didactic faciliteaz
capacitatea de nvare. Un instrument, relativ nou, pe piaa mondial i naional, este tabla
interactiv, pe care cadrele didactice o pot aplica pentru eficientizarea procesului didactic.
Cercetri cu privire la rolul i importana tablei interactive n procesul didactic
preuniversitar i universitar au fost efectuate de mai muli cercettori pe mai multe dimensiuni:
(1) rolul tablei interactive n mbuntirea actului didactic - Gruber B. [171], Thomas M.,
Schmid E.C. [172], z H. [106]; (2) contribuia tablei interactive n conexiune cu creterea
interesului studenilor, memorizarea materialului, achiziionarea activ a noilor cunotine
cercettorii .., .., .., .. [173]; (3) percepia
cadrelor didactice i a studenilor n raport cu aplicarea tablei interactive n activitatea didactic -
Isman A., Abanmy F. A., Hussein H. B., Al Saadany M. A. [107], Gashan A.K. i Alshumaimeri
Y.A. [108], Essig D. [109]; (4) interaciunea dintre instruii, centrarea pe student, rolului
profesorului - Jang S.J., Tsai M.F [112], Kershner R., Mercer N., Warwick P., Kleine, J.S. [117],
Baran B. [118], Celik S. [119]; (5) sporirea productivitii muncii - .. [113],
.. [114], .. [115], . ., . . [116]; (6)
dezvoltarea gndirii critice a instruiilor, motivaia, performana - Syh-Jong J. [120]; (7)

11
modaliti, beneficii, obstacole etc., n implemetarea tablei interactive n nvmntul superior -
Demirli C., Trel, Y.K. [122] Mathews-Aydinli J., Elaziz F. [123], Zastnceanu L. [124, p.94-
98], Evdochimov R. [124, p.120-124], Popov L. [124, p.299-307], M L., Lazr Iu., Lazr G.
[125]. n Republica Moldova sunt mai puin examinate etapele de integrare a tablei interactive n
procesul didactic, att la nivel teoretic ct i practic. Procesul respectiv este studiat din punct de
vedere teoretic i aplicat nemijlocit n practic de unele cadre didactice universitare inovatoare,
miznd, n primul rnd, pe propria experien n domeniu.
Ca consecin a sudierii literaturii de specialitate, a noilor cerine naintate de angajatorii
din domeniul educaiei, tehnologiilor, ingineriei etc. fa de viitorii specialiti de informatic sau
specialiti n domeniul programrii se constat gradul de importan pentru implementarea noilor
tehnologii informaionale n studierea tehnicilor de programare. Lund n consideraie cele
examinate mai sus putem scoate n eviden urmtoarele contradicii determinate de:
1. NTI au o dinamic i un ritm de dezvoltare cu mult mai intens comparativ cu fundamentarea
didactic i implementarea lor n procesul de predare-nvare-evaluare a disciplinelor
informatice, inclusiv disciplina Tehnici de programare;
2. Cerinele existente pe piaa muncii n raport cu viitorii profesori de informatic i specialiti
n programare i nivelul de pregtire al studenilor din instituiile de nvmnt superior, la
disciplina Tehnici de programare;
3. Complexitatea cerinelor de studiere i nsuire a noilor tehnologii informaionale i de
comunicare n raport cu competenele i abilitile profesionale ale profesorilor aplicate n
procesul didactic.
Contradiciile punctate mai sus ne permit s formulm urmtoarea problem de
cercetare: determinarea fundamentelor teoretice i metodologice ale eficientizrii procesului de
studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare prin intermediul NTI n cadrul formrii
iniiale a viitoarelor cadre didactice i specialiti din domeniile Informaticii i Tehnologiilor
Informaionale orientat spre dezvoltarea competenelor profesionale.
Obiectul cercetrii l reprezint implementarea noilor tehnologii informaionale n procesul
didactic a cursului universitar Tehnici de programare.
Scopul cercetrii: fundamentarea teoretic i elaborarea unui model pedagogic de predare-
nvare-evaluare a cursului universitar Tehnici de programare prin intermediul NTI.
Obiectivele cercetrii:
1. Analiza avantajelor fit de NTI i argumentr utilitii implementrii noilor
tehnologii informaionale n ri didactic universitar.

12
2. Elaborarea modelului pedagogic axat pe implementarea NTI n procesul didactic i
ajustarea acestuia pe modelul cursului Tehnici de programare;
3. Argumentarea reperelor metodologice de utilizare a modelului pedagogic n studierea
disciplinei universitare Tehnici de programare.
4. Perfecionarea complexului instructiv-metodic la disciplina universitar Tehnici de
programare, cu implementarea NTI.
5. Validarea prin experiment pedagogic eficienei modelului pedagogic elaborat i
optimizarea procesului instructiv prin valorificarea NTI n procesul de studiu a cursului
universitar Tehnici de programare.
Procesul de materializare a obiectivelor investigaiei didactico-tiinifice s-a axat pe
urmtoarele metode de rtr:
metode teoretice: cercetarea i documentarea tiinific; analiza; comparaia; sinteza;
generalizarea; sistematizarea; proiectarea, descrierea i modelarea pedagogic;
metode experimentale: experimentul pedagogic; proiecte individuale; observarea,
chestionarea, testarea, analiza i evaluarea;
metode de analiz: prelucrarea statistic a datelor experimentale; analiza cantitativ i
calitativ a rezultatelor obinute experimental.
Noutatea tiinific a rezultatelor cercetrii const n fundamentarea conceptual a modelului
pedagogic de proiectare i realizare a cursului universitar Tehnici de programare prin
implementarea NTI.
Problema tiinific rezolvat rezid n determinarea fundamentelor teoretice i metodologice
ale eficientizrii procesului de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare, fapt ce
a condus la fundamentarea teoretic i elaborarea unui model pedagogic de predare-nvare-
evaluare a cursului universitar Tehnici de programare prin intermediul NTI orientat spre
procesul de formare iniial a competenelor profesionale ale viitoarelor cadre didactice i
specialiti din domeniile Informaticii i Tehnologiilor Informaionale.
Importana teoretic a lucrrii const n: studierea efectului produs de noile tehnologii
informaionale aplicate n procesul didactic a cursului universitar Tehnici de programare asupra
formrii iniiale a viitorilor profesori de informatic i specialiti n domeniul programrii sub
aspectul multifuncionalitii NTI: ca instrumente de predare, ca instrumente de nvare, ca
instrumente de evaluare; determinarea aspectelor teoretico-metodologice privind elaborarea unui
model pedagogic de predare-nvare-evaluare a disciplinei universitare Tehnici de programare;
lrgirea arsenalului de mijloace i metode de formare/dezvoltare a competenelor profesionale n
cadrul studierii disciplinelor informatice.

13
Valoarea aplicativ a lucrrii este determinat de aprobarea cu succes i aplicarea n procesul
didactic din cadrul Universitii de Stat din Tiraspol a modelului pedagogic elaborat pentru
predarea nvarea - evaluarea cursului universitar Tehnici de programare prin implementarea
NTI. Modelul pedagogic elaborat poate fi utilizat n cadrul formrii iniiale a viitoarelor cadre
didactice i specialiti din domeniile Informaticii i TI n instituiile de nvmnt superior din
ar la disciplina Tehnici de programare ct i n procesul de instruire n instituiile de
nvmnt mediu i de specialitate la disciplinele informatice. De asemenea au fost elaborate
complexe instructiv-metodice la discipilna universitar Tehnici de programare.
Principalele rezultate tiinifice naintate spre susinere:
1. elaborarea i fundamentarea teoretic a modelului pedagogic de studiere a disciplinei
universitare Tehnici de programare prin utilizarea noilor tehnologiilor informaionale i de
comunicaie;
2. metodologia implementrii modelului pedagogic elaborat;
3. validarea experimental a eficienei modelului i a metodologiei elaborate prin experiment
pedagogic n procesul de predare-nvare-evaluare a disciplinei universitare Tehnici de
programare.
Implementarea rezultatelor tiinifice. n experimentul de formare au fost implicai 179
studeni: 78 studeni au constituit eantionul de control i 101 studeni eantionul experimental.
Studenii implicai n experimetul pedagogic i fac studiile n cadrul programelor de studiu:
Informatic (tiine exacte), Informatic i Matematic, Matematic i Informatic, Fizic i
Informatic (tiine ale educaiei) n Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea Alecu
Russo din Bli, Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu Hadeu din Cahul. Modelul
pedagogic elaborat i-a demonstrat eficiena fiind aplicat i n procesul didactic a disciplinelor
Fundamentele programrii, Metode numerice, Criptarea informaiei, Structuri de date i
algoritmi din cadrul programelor de studiu, menionate mai sus, de la UST.
Aprobarea rezultatelor cercetrii s-a realizat n concordan cu fazele fundamentale ale
cercetrii, adic n decursul realizrii sarcinilor teoretice i experimentale propuse de autor.
Principalele rezultate ale cercetrii au fost prezentate, discutate i aprobate la edinele catedrelor
Informatic i Tehnologii Informaionale i Didactica Matematicii, Fizicii i Informaticii din
cadrul Universitii de Stat din Tiraspol; n cadrul cursurilor de formare continu a profesorilor
universitari de la facultatea Biologie i Chimie i n cadrul cursurilor de formare continu a
profesorilor colari de matematic privind implementarea tablei interactive n procesul didactic.
O alt form de aprobare a rezultatelor cercetrii a fost participarea cu comunicri la conferinele
tiinifice naionale i internaionale:

14
Conferina tiinific internaional Mathematics & Information Technologies: Research
and Education. Dedicated to the 65th anniversary of the Moldova State University,
August 22-25, Chiinu 2011;
Conferina tiinific internaional The 20 TH Conference on Applied and Industrial
Mathematics: Dedicated to Academician Mitrofan M. Cioban, August 22-25, Chiinu,
2012;
Conferina internaional Instruirea asistat de calculator n Agenda european a
educaiei. Cazul Slovaciei i al Moldovei, desfurat sub egida Ministerului Educaiei
n cadrul proiectului Formarea iniial i continu a cadrelor didactice n domeniul
instruirii asistate de calculator, finanat de Agenia Slovac de Asisten. Organizatori:
Academia Istropolitana Nova (Slovacia), Institutul de Politici Publice (Moldova).
Chiinu, 25 aprilie 2013;
Conferina tiinifico-didactic naional cu participare internaional Probleme actuale
ale didacticii tiinelor reale consacrat aniversrii a 80-a de la naterea profesorului
universitar Andrei Hariton. Chiinu, 4-6 octombrie, 2013;
Conferina tiinific internaional nvmntul de performan la disciplinele din
ariile curriculare tiine exacte i naturale. Obiective. Strategii. Perspective. Chiinu,
Universitatea de Stat din Tiraspol, 25 28 septembrie, 2014;
Conferina tiinific internaional The 23rd Conference on Aplplied and Industrial
Mathematics, Suceava, Romnia, September 17-20, 2015;
Conferina tiinifico-didactic naional cu participare internaional nvmntul
superior din Republica Moldova la 85 de ani. Chiinu, 24-25 septembrie, 2015;
Simpozion Internaional: Carte-coal-Via o abordare creativ i interdisciplinar.
Romnia, Suceava, Gura Humorului, 9-10 iunie, 2016.
Conferina tiinific internaional Mathematics & Information Technologies: Research
and Education. Dedicated to the 70th anniversary of the Moldova State University.
Chiinu, iunie 23-26, 2016.
Lucrrile tiinifice i tiinifico-metodice publicate la tema tezei sunt expuse n 13
publicaii: 3 articole tiinifice n reviste naionale de categoriile B i C, 9 comunicri la
conferinele tiinifice, o lucrare metodico-didactic (ghid de iniiere).
Sumarul compartimentelor tezei
n Introducere se argumenteaz actualitatea temei de cercetare, importana ei, se descrie
situaia n domeniul de cercetare i sunt evideniate problemele care apar n procesul de studiere

15
al cursului universitar Tehnici de programare. Este formulat problema de cercetare, scopul i
obiectivele cercetrii; se descrie noutatea tiinific, importana teoretic i valoarea aplicativ
a lucrrii, aprobarea rezultatelor tiinifice obinute.
Capitolul 1, Abordri didactice moderne de implementare a TIC n procesul de studiere
a cursului univesitar Tehnici de programare structurat n cinci paragrafe, este dedicat studierii
i analizei literaturii de specialitate att din perspectiva implementrii TIC n procesul didactic
ct i a noilor tendine i paradigme educaionale integrate n procesul didactic raportate la TIC.
Au fost punctate un ir de faciliti aduse de integrarea TIC n procesul de studii, att profesorilor
ct i studenilor. Studiul comparativ, efectuat de autor, cu privire la unele aspecte didactice
privind studierea tehnicilor de programare n alte ri, a permis evidenierea strategiilor i
tehnologiilor didactice moderne adoptate de cele mai prestigioase universiti din lume n
domeniul tiine exacte i tiine ale educaiei. La fel, au fost reliefate etapele includerii
tehnicilor de programare n nvmntul universitar i preuniversitar din Republica Moldova.
Studierea literaturii i analiza situaiei n domeniu a permis identificarea contradiciilor i a
demonstrat necesitatea reexaminrii tehnologiilor didactice aplicate n studierea cursului
universitar Tehnici de programare.
n capitolul 2, Modelul pedagogic i metodologia de integrare a noilor tehnologii
informaionale n procesul didactic la disciplina universitar Tehnici de programare, este
efectuat o analiz comparativ, din perspectiv didactico-istoric, de utilizare a TIC n procesul
de predare-nvare-evaluare a tehnicilor de programare. Esena capitolului 2 o constitue
elaborarea i fundamentarea teoretic a modelului pedagogic de studiere a disciplinei
universitare Tehnici de programare prin implementarea NTI i a metodologiei de realizare a lui.
Sunt conturate aspectele metodologice privind utilizarea tablei interactive, sistemelor de testare
interactiv n procesul de studiere a cursului universitar Tehnici de programare.
n Capitolul 3, Argumentarea experimental a eficienei modelului i a metodologiei
elaborate, este descris proiectarea i desfurarea experimentului pedagogic; este efectuat
analiza statistic a rezultatelor experimentului pedagogic prin utilizarea aplicaiilor SPSS i MS
Excel. Pentru demonstrarea ipotezelor de cercetare au fost aplicate testul parametric t-Student i
testul neparametric (U) Mann Whitney. Au fost calculai indicele de asimetrie Fisher, mrimea
efectului i aplicate testele de contrast polinomiale pentru a determina tendina grupurilor
cercetate. La finele fiecrui capitol sunt prezentate concluziile respective.
Cuvinte-cheie: proces didactic, tehnici de programare, model pedagogic, noi tehnologii
informaionale, strategii interactive, tabla interactiv, sistem de evaluare interactiv, centrare pe
instruit, competene de programare, finaliti de studii.

16
1. ABORDRI DIDACTICE MODERNE DE IMPLEMENTARE A TIC N PROCESUL
DE STUDIERE A CURSULUI UNIVESITAR TEHNICI DE PROGRAMARE

1.1. Tendine i paradigme noi n procesul didactic raportate la TIC


n prezent n sistemul de educaie din ntreaga lume sunt implementate tot mai multe
inovaii tehnice i electronice i, n primul rnd, sunt utilizate n procesul didactic tehnologii
informaionale de ultim or care, practic, odat la 3 - 5 ani, se modific conceptual i ofer
avantaje uimitoare pentru nvmnt. Acest ritm excepional al progresului tehnico-tiinific
implic, evident, i schimbri n procesul didactic att n nvmntul preuniversitar ct i n
nvmntul universitar. Astfel, practica educaional a fost completat cu metode didactice
moderne, metode specifice unei societi informaionale. Aceste metode presupun utilizarea unei
abordri orientate mai mult pe instruit n raport cu procesul educaional.
Tehnologiile Informaionale i de Comunicaie (TIC) reprezint un ansamblu de
instrumente i resurse tehnologice digitale utilizate pentru a comunica, crea, difuza, stoca i
gestiona informaia. Tehnologiile sunt bazate pe calculatoare, echipamente periferice digitale,
transmiterea datelor pe band larg, Internet.
Noile Tehnologii Informationale (NTI) este sintagma care desemneaza noi forme de
comunicare i transmitere a informaiei, instrumente de prezentare multimedia etc., care permit
un grad ridicat de interactivitate [1, p.9; 2, p.1-2; 3]. Conform noului dicionar de termeni i
concepte metodologice [4, p.162], prin Noi Tehnologii Informaionale nelegem tehnologia
informaiei, bazat pe echipamente informatice i de telecomunicaii (vezi Mijloacele de NTI [4,
p.291]). NTI n educaie reprezint complexe de tehnologii bazate pe introducerea
calculatoarelor personale n educaie i autoeducaie [5, p.134].
NTI nu sunt simple tehnologii, ci combinaii de hardware, software, suporturi i sisteme
de distribuie, ntr-o continu evoluie. NTI se deosebesc de tehnologiile anterioare prin mai
multe aspecte importante, i anume: (1) aptitudinea de integrare a instrumentelor multiple ntr-o
singur aplicaie; (2) posibilitatea de a stpni i mbogi mediul informaional; (3) flexibilitatea
utilizrii, mai ales n situaia restriciilor de timp i spaiu; (4) interactivitate; (5) conectivitatea,
adic posibilitatea oferit instruiilor, oriunde pe glob, de a dispune de o conexiune la Internet i
de a accesa resursele web.
Utilizate iniial destul de haotic, ns, cu scopul de a dezvolta un mediu electronic pentru
flexibilitatea educaiei, TIC ofer posibilitatea mbuntirii semnificative a procesului
educaional. n prezent, aplicarea pe larg a TIC a devenit o alternativ solid la metodele

17
didactice tradiionale, astfel c au fost implementate de multe dintre instituiile de nvmnt,
mai ales datorit avantajelor oferite i de posibilitatea nvrii continue.
TIC este al patrulea dintre cei 16 indicatori ai Comisiei Europene pentru msurarea
calitii i performanei instituiilor de nvmnt [6, p.23-25].
Sistemului actual de nvmnt din Republica Moldova trece printr-o modernizare
continu i este orientat spre intrarea n spaiul informaional - educativ mondial. Procesul n
cauz dicteaz modificri eseniale ale procesului instructiv - educativ, modificnd coninutul
tehnologiilor de nvare, formele de organizare a procesului didactic, astfel nct instruiii s se
integreze armonios n societatea informaional. TIC devin parte component activ a procesului
de studii, contribuind considerabil la eficacitatea lui.
O prioritate a politicilor educaionale din toat lumea, n ultimele dou decenii, a devenit
integrarea mijloacelor digitale n procesul didactic (predare-nvare-evaluare) ntruct se
deschid noi orizonturi pentru practica educaional i, anume: facilitarea proceselor de prezentare
a informaiei, de procesare a acesteia de ctre student, de construire a cunoaterii [7].
Apare necesitatea acut de transformare a rolului profesorului din nvmntul superior
din transmitor al informaiei n mentor al nvrii i regndirea propriei misiuni, reformularea:
scopului, informaiilor, resurselor, strategiilor etc., care s-i permit studentului s-i
construiasc i s-i dezvolte cunoaterea prin implementarea TIC.
Cercettorii australieni Wills Sandra (Charles Sturt University) i Alexander Shirley
(University of Technology Sydney) n lucrarea Managing the introduction of technology in
teaching and learning menioneaz c tehnologia, prin ea nsi, nu modific i nu
mbuntete predarea i nvarea. Cheia pentru introducerea cu succes a tehnologiei n predare
i n nvare const n acordarea unei atenii sporite, managementului proceselor, strategiei,
structurii i, mai ales, rolurilor i deprinderilor [8].
Proiectarea curriculei bazat pe o abordare centrat pe student, utilizarea NTI (e-learning,
nvmnt la distan) n contextul predrii i nvrii n instituiile de nvmnt superior,
formarea cadrelor didactice din nvmntul superior n domeniul implementrii TIC n
educaie, abordarea strategiilor de instruire interactiv este o prioritate pentru cercettorii din
ntreaga lume: Bates A., Sangr A. (Anglia) [9], Karlsson G. [10], Granberg C. [11], Mukama E.
[12] (Suedia), Rutkauskiene D. (Lithuania), Huet I. (Portugalia), Schreurs J. (Belgia) [13], Bonk
C., Graham C. (SUA) [14], Schreier U., Reusch M., Hffmeyer M., Belzer D. (Germania) [15],
Arnild O., Fujima J., Tanaka Y. (Japonia) [16], Dias M.C., Bezerra L.C., Morais D., Gabi C.F.,
Perkusich A. (Brazilia) [17], potughezii Pombo L. i Batista J. (Universitatea din Aveiro),
Morais N.-S. (coala Superioar de educaie, Viseu), Pinto M. (Universitatea din Porto) [18],

18
Wastiau P. (Frana) [19], Fong J., Kwan R., Wang F. (China) [20], Karagiannidis C., Politis P.,
Karasavvidis I. (Grecia) [21].
Profesorul Vlada M.,Universitatea din Bucureti, Romnia, subliniaz c, pentru a obine
evoluie i eficien n viaa sa, omul trebuie s se adapteze continuu la schimbrile cunoaterii.
n domeniul educaiei, i n special al nvrii i perfecionrii, apariia de noi tehnologii ale
informaiei i comunicaiilor, mbuntirea teoriilor pedagogice i psihologice, oblig instruiii,
profesori, specialitii n domeniu, s se adapteze la aceste schimbri [22]. Profesorii romni,
Vlada M. mpreun cu Jugureanu R. (SIVECO, Romnia), scot n eviden aspectele
coninuturilor educaionale electronice, care trebuie s-l determine pe instruit s-i creeze
propria cunoatere prin experiment i nu prin nvarea pe dinafar a unui text [23]. Puncte de
vedere cu privire la implementarea TIC n educaie au exprimat cercettorii Marcu V. i
Marinescu M. (Universitatea din Oradea, Romnia) [24], Holotescu M.-C. (Universitatea
Politehnic, Timioara, Romnia) [25], Noveanu G.-N., Vldoiu D. [26] etc. Timi I. [27],
efectund un sondaj n colile romneti, a constatat c utilizarea TIC n procesul didactic
ncurajeaz inovaia didactic i contribuie la modernizarea acestui proces, utilizarea
instrumentelor informatice n procesul didactic favorizeaz nvarea interactiv. Istrate O. [28]
menioneaz c, noile tehnologii pentru educaie creaz o platform solid pentru implementarea
unor practici inovative i contribuie substanial la schimbri majore n sistemul de nvmnt.
Un interes crescnd n tiina pedagogic rus din ultimul deceniu a avut problema
utilizrii pe scar larg a TICE. O contribuie important n instruirea bazat pe TIC au adus
cercettorii: . . [29], .. [30], .. [31], .. i
.. [32], . ., . . [33], ..,
.., .., .. [34], .., . ., . . [35],
. . [36], ..[37]. Diverse probleme didactice legate de tehnologizarea
procesului educativ sunt reflectate n activitatea cercettorilor .., ..
[38,39]; din punct de vedere metodic: .. [40], .. [41]; din punct de
vedere psihologic: .. [42].
Problematica implementrii TIC n procesul didactic, la noi n ar, a fost studiat de
personaliti notorii ca Gremalschi A. [43], Cabac V. [44], Chiriac L.[45], Lupu I. [46], Braicov
A. [1] .a. mpreun cu discipolii si: Mihlache L. [47], Pavel M. [48], Deinego N. [49], Negar
C. [46], Corlat S. [1], .a.
Necesitatea nvmntului asistat de TIC este o realitate fiind susinut i de studiile n
domeniu, care arat c, n momentul n care subiecii se bucur de o experien de nvare

19
interactiv, acetia rein 75% din informaii, n timp ce doar 20% dintre informaii sunt reinute
atunci cnd suportul de nvare este tradiional (figura 1.1).

Fig.1.1. Argumente n favoarea utilizrii TIC n procesul didactic


Integrarea TIC n procesul de studii aduce un ir de faciliti att profesorilor ct i
studenilor (figura 1.2).

Fig.1.2. Avantaje ale utilizrii TIC n procesul de studii: profesor student


Potenialul NTI trebuie s fie valorificat mai mult n cteva direcii prioritare n care
aceste instrumente ncep s-i dovedeasc valoarea: de a crete calitatea educaiei [50], de a
facilita trecerea la modelul de instruire centrat pe student, de a susine o abordare pedagogic n
proiectarea leciilor, de a spori eficiena situaiilor educative [50], de a facilita aciunile de
evaluare continu- formativ, de mbuntire a managementului colar [51,52] etc.
ara noastr se afl, n prezent, la etapa de implementare a TIC pe scar larg, adic
realizarea prevederilor Strategiei Naionale de dezvoltare a societii informaionale Moldova

20
Digital 2020 i a Programului naional al securitii cibernetice a Republicii Moldova [53].
Aceste documente au fost elaborate n conformitate cu prevederile Acordului de Asociere
Republica Moldova - Uniunea European (UE), a Conveniei Consiliului Europei privind
criminalitatea informatic, a Strategiei securitii cibernetice a UE i a Recomandrilor Uniunii
Internaionale a Telecomunicaiilor referitoare la asigurarea securitii cibernetice a reelelor de
comunicaii electronice i nc a unui vast ir de surse [53, anexa 2].
Procesul respectiv este gestionat de o serie de instituii publice din republic: Ministerul
Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor, Ministerul Educaiei, Agenia Naional pentru
Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehniologia Informaiei, Centrul de Guvernare
Electronic, Centrul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaionale n Educaie.
Un alt argument important privind implementarea NTI ine de remunerarea locurilor de
munc, att la nivel naional [54] ct i internaional care, n contextul respectiv, are conexiune
direct cu urmtoarele specialiti solicitate n cmpul muncii: programator, specialist IT, hacker
etic, inginer programator, operator, administrator de reea etc. Trebuie menionat faptul c, se
nregistreaz o cretere semnificativ a numrului de fete care merg spre matematic i IT -
inginerie.
nvmntul asistat de calculator (CBL Computer Based Learning) este nvmntul
completat cu ajutorul unei game de tehnici i metode de utilizare a sistemelor informatice ca
unelte pedagogice integrate unui context educativ. Proiectarea instruirii asistate de calculator
include n sine un ntreg proces: analiza necesarului de deprinderi, cunotine; analiza
obiectivelor nvrii; conceperea unui sistem de transfer i de livrare a noilor cunotine.
Termenul de instruirea bazat pe tehnologie este, n sine, un termen destul de larg.
Astfel, el se refer la diversele forme de instruire cu implicarea altor medii nafar de sala de
curs tradiional.
Instruirea online se refer la procesul de instruire care se realizeaz prin utilizarea unui
calculator conectat la reeaua Internet, iar coninuturile educaionale pot fi sub forma unei lecii
tradiionale sau a unei sesiuni de lucru n colaborare cu colegii, realizat cu ajutorul tehnologiilor
de comunicaie. Suporturile educaionale se pot prezenta sub form de grafice, text, materiale
video, audio.
Instruirea bazat pe Web (WBL Web-Based Learning) i-a propus transformarea
spaiului WWW ntr-un veritabil vehicul pentru instruire, diversele materiale educaionale
utilizate fiind accesibile online: instrumente software dedicate instruirii, materiale didactice,
manuale electronice, legturi spre alte surse educaionale. WBL poate fi condus de instructor
sau bazat pe calculator.

21
Predarea pe Internet (WBT Web-Based Teaching) a permis extinderea nvmntul
online prin organizarea unor grupe de studeni ghidai de ctre un instructor (profesor, mentor),
nglobnd i o serie de modaliti de comnunicare ntre ei: e-mail, chat, forum, videoconferine
etc. [55].
Instruirea combinat (Blended Learning) este forma de instruire n care metodele
tradiionale de instruire sunt combinate cu cele care utilizeaz tehnologia.
Termenul de Blended Learning (BL) a fost lansat la sfritul sec. al XX-lea. Una dintre
cele mai vechi referine la conceptul respectiv apare ntr-un comunicat de pres din anul 1999 al
Interactive Learning Centers. n anul 2006, C.J. Bonk i C.R. Graham public primul Manual
de Blended Learning [14]. Autorii definesc sistemul de nvmnt BL ca fiind unul care
combin interaciunea direct dintre profesori i studeni cu instruirea asistat de calculator,
alegerea oferit utilizatorilor (profesori, studeni) constituind ideea central a acestuia. Astfel,
profesorii sunt favorizai s aleag cele mai bune metode de predare, n concordan cu stilul de
nvare al studenilor, ceea ce conduce la realizarea unui nvmnt centrat pe student.
Veriga puternic a unui sistem de tip BL este motivaia studenilor. Conform modelului
propus de B. Zimmerman [56], iniiativa, aptitudinile de planificare a procesului de nvare,
setarea de obiective, completarea cerinelor i evaluarea reprezint cheia de baz a motivaiei de
a nva. Modelul lui Malone i Lepper [57] prezint factorii ce influeneaz motivaia:
provocarea, curiozitatea, imaginaia, competiia, cooperarea, aprecierea.
Un Sistem pentru managementul coninutului nvrii (LCMS Learning Content
Management System) este un sistem software care asigur organizarea i gestionarea cursurilor
electronice i a instruiilor. De asemenea, permite administrarea i realizarea de coninuturi.
LCMS-urile sunt echipate cu sisteme vaste de drepturi i funcii de redactare, funcii de autori
etc.
Sistemul pentru managementul nvrii (LMS Learning Management System) la fel,
este un sistem software ce permite organizarea instruirii online, prin nregistrarea ntregului
proces de nvmnt, nregistrarea rezultatelor instruiilor la teste, prin parcurgerea ntregului
material educaional de transmis.
E-learning-ul reprezint interaciunea dintre procesul de predare nvare - evaluare i
TIC, acoperind un spectru larg de activiti, de la nvmntul asistat de calculator pn la
nvmntul desfurat n ntregime n manier online [55]. Un sistem de e-learning const n
planificarea procesului didactic, organizat de o instituie de nvmnt ce ofer resurse
educaionale stocate pe medii electronice ntr-o ordine secvenial i logic pentru a fi asimilate
de instruii ntr-un ritm propriu, fr a fi obligai la activiti sincrone. Scopul educaiei i

22
formrii orientate pe TIC nu este de a substitui modurile tradiionale de instruire, ci de a le
completa n scopul maximizrii randamentului acestora.
Un numr impuntor de universiti i centre de nvmnt aplic instrumentele oferite
de e-learning pentru a contrubui la mbuntirea sistemului tradiional de nvamnt. Dac sunt
corect gestionate, acest tip de complementaritate, nvare reciproc, valorific i multiplic
gama de activiti de nvare. Studenii colaboreaz cu colegii lor, n descoperirea, explorarea i
clarificarea cunotinelor. Astfel, relaia student idei - coninut nu este limitat doar la
interaciunea cu profesorii lor. n concluzie, e-learning-ul implic instruiii ntr-un mediu de
nvare proactiv [1].
Termenii cel mai des utilizai n domeniul nvmntului bazat pe TIC pot fi clasificai n
opt clase fundamentale: clasa Calculator (C), clasa Internet (I), clasa Tehnologie (T), clasa
Distan (D), clasa Online (O), clasa Web (W), clasa Electronic (E), clasa Resurse (R), n care
conceptele educaionale folosite sunt: instruire, nvare, predare, educaie. Clasele formate
difer una de alta prin tehnologia care este utilizat pentru susinerea sau gestionarea procesului
de instruire. Cu toate acestea, diferena dintre termenii n cadrul claselor C, I, R, T i
W este stabilit prin rolul acestei tehnologii n procesul de nvare [58]. Relaiile dintre
clasele descrise mai sus sunt reprezentate n figura 1.3.

nvmnt axat pe resurse


(R)
nvmnt axat pe tehnologie

nvmnt la distan (T)


(D)
e-Learning
(E)
nvmnt online
(O)
nvmnt axat pe Internet nvmnt axat
(I) pe calculator
nvmnt axat pe Web (C)
(W)

Fig.1.3. Relaiile dintre clasele Calculator, Internet, Tehnologie, Distan, Online, Web,
Electronic, Resurse

23
Ultimile dou decenii sunt marcate de contribuia important asupra modului n care este
conceptualizat, utilizat i dezvoltat TIC n raport cu promovarea paradigmei Free/Open
Source Software (FOSS).
Free software nu este o noiune nou. Iniial, calculatoarele au fost incluse n mediul
academic ca unelte de cercetare, iar aplicaiile software erau distribuite liber. nfiinarea n 1984
a Free Software Foundation (FSF) de ctre Richard Stallman, a modificat filosofia de dezvoltare
a aplicaiilor. O aplicaie free era caracterizat de libertatea acordat utilizatorilor si de a o
utiliza, copia, distribui, studia, modifica i mbunti i nu de pre.
Eric S. Raymond, Linus Torvalds i Bruce Perens n 1998, lanseaz conceptul Open
Source Software, care implic att libertatea ct i lipsa preului. Un proiect open source trebuie
s respecte o serie de reguli de design, transparen i deschidere [55].
Utilizarea TICE implic costuri suficient de mari legate de infrastructura de comunicare,
echipamente de calcul i de reea, pe cnd aplicarea FOSS elimin substanial aceste neajunsuri.
S-a constatat faptul c, absolvenii instituiilor de nvmnt tind s aplice aceleai tehnologii cu
care s-au ntlnit n timpul studiilor. Avnd o filosofie deschis, se promoveaz spiritul academic
deschis spre cunoatere i diseminare. Aplicnd FOSS se submineaz esenial pirateria software
att la nivel de instituie ct i la nivel de individ. Iniial produsele FOSS sunt create n limba
englez, ns pot fi adaptate n orice limb fr a implica dezvoltatorul original. Astfel,
avantajele imlementrii FOSS n mediul educaional sunt reflectate n figura 1.4.

Fig.1.4. Avantajele utilizrii FOSS n educaie


Printre cele mai frecvent utilizate platforme de e-learnig open sourse pot fi menionate:
Moodle, Claroline, Atutor, LogiCampus etc.

24
nvmntul la distan este forma de nvmnt instituionalizat la nceputul secolului
XX i sprijinit iniial pe facilitile de comunicare oferite prin intermediul potei, telefonului, iar
apoi al televiziunii. Anul 1900 este considerat anul instituionalizrii (legalizrii) nvmntului
la distan prin nfiinarea la University of Chicago a departamentului de predare prin
coresponden. n Europa, acest sistem de nvmnt ajunge prin 1939, cnd n Frana se creaz
Centrul Naional de nvmnt la Distan. n anul 1969 se nfiineaz Open University din
Marea Britanie - una dintre cele mai prestigioase instituii de nvmnt la distan din lume, la
momentul actual, care ofer o bogat documentaie n aa domenii ca chimie, geologie, muzic,
economie .a.
n sistemul de nvmnt din Republica Moldova nvmntul la distan a fost legalizat
prin adoptarea n 2014 a Codului Educaiei [59, art.8]. Factorii principali care definesc
nvmntul la distan sunt: materialele cursului sunt dinamice, perfecionate continuu;
adaptarea la stilul de nvare al studenilor; construrea procesului de nvare n echip cu
studenii; desfurarea online a cursurilor, asincron; comuniti de nvare, colaborare n
nvaare; profesorul are rolul de manager, ghid, mentor.

Dezvoltarea
competenelor
Obiectivele nvrii

Formarea
competenelor

Transfer de
cunotine

Centrat pe profesor Centrat pe Centrat pe


student grup de studeni
Modele ale procesului educaional

Fig.1.5. Gradul de colaborare dintre participanii la procesul didactic n dependen de model,


scopul nvrii i strategiile didactice cu implementarea TIC

25
Numrul universitilor i centrelor educaionale din ntreaga lume, care pun la dispoziie
programe de studii la distan, s-a mrit considerabil n ultimii ani.
innd cont de cele elucidate mai sus, se poate afirma c, dintre cele mai noi paradigme
educaionale vehiculate n nvmntul superior sunt paradigma e-lerning-ului, paradigma soft-
urilor libere, paradigma nvmntului la distan.
Prin urmare, aplicarea raional, dirijat i profesional a TIC n procesul de instruire
contribuie la sporirea nivelului de interaciune i colaborare dintre participanii la acest proces
(figura 1.5), fapt ce determin, n mod real, un progres n dobndirea i dezvoltarea
competenelor.

1.2. Aspecte didactice privind studierea disciplinei universitare Tehnici de programare


n alte ri. Studiu comparativ
Societatea de astzi este complet dependent de TIC, acestea reprezentnd sectorul
industrial cu cea mai rapid cretere. Scopul programelor de licen este de a satisface cererile
enorme ale societii pentru soluiile TIC i pregtirea unei noi generaii de specialiti de nalt
calificare. Evoluiile n domeniu, combinate cu o gam tot mai mare de aplicaii, le ofer
studenilor mai multe oportuniti interesante de a utiliza cunotinele dobndite n cadrul
programului de studii pentru o carier internaional sau pentru continuarea studiilor.
Strategiile de instruire, n funcie de gradul de includere a componentelor on-line, se
clasific n urmtoarele categorii: tradiionale (nu conin componente on-line); orientat pe web
(1-29% componente on-line; gestionate prin intermediul unui LMS sau LCMS); BL (30-79%
componente on-line; gestionate de o platform specializat n acest scop); on-line (peste 80%
componente on-line). Pentru fiecare din aceste strategii, rolul profesorului n procesul didactic
poate fi descris conform figurii 1.6.

Fig.1.6. Rolul profesorului n procesul didactic n funcie de strategia de instruire aleas

26
Din sursele documentare studiate de autor [60] rezult c, n universitile de peste hotare
instruirea electronic este realizat, de regul, n varianta Blended Learning. Aceast tehnologie
a facilitat adugarea n procesul de nvmnt a unui repertoriu bogat de servicii i aplicaii.
Cele mai importante instrumente implemetate sunt: blog-urile, microblogging-ul, paginile wiki,
podcast, reelele sociale, tehnologiile de syndication, instrumentele colaborative de editare,
sondajele, clasele virtuale.
Conform modelului de nvare 70/20/10, dezvoltat de Universitatea Princeton, 10% din
cele asimilate de un student i au rdcinile n nvmntul tradiional (prelegeri, audio, video),
20% au la baz observaiile, studiul unor modele i 70% viaa real, experiena proprie,
rezolvri de probleme i sarcini dificile [61]. Abordarea unei probleme din mai multe perspective
contribuie la creterea nivelului de cunotine. Astfel, n mare parte, universitile menionate
pun accentul pe nvarea colaborativ, metoda proiectelor etc.
Efectund o analiz a programelor de studii oferite de cele mai prestigioase universiti
din Statele Unite ale Americii: Universitatea Harvard [62], Universitatea Princeton [63] i
Institutul de Tehnologii din Massachusetts [64], s-a constatat c toate au inclus cursul Tehnici de
programare, abordat, ns, sub diferite aspecte (tabelele 1.1-1.3).
Tabelul 1.1. Coninutul cursurilor care in de tehnici de programare, Universitatea Harvard,
Departamentul Computer Science, anul de studii 2015-2016
Denumirea Coninutul succint al cursului Observaii
cursului
CSCI E-22 Structuri de date: lista, stiva, coada, arbori, 4 credite; semestrul toamn
Structuri de arbori binari; grafuri; algoritmi clasici ce 2015; 2 ore sptmnal; pentru
date implementeaz aceste structuri de date; implementare se utilizeaz
algoritmi de sortare i cutare; recursia; limbajul Java;
backtracking;
CSCI E-124 Acesta este un curs riguros axat pe 4 credite; semestrul primvar
Structuri de proiectarea i analiza algoritmilor eficieni
2016; n lista de prerecuzite sunt
date i i pe structurile de date asociate, metode de
incluse: cursul CSCI E-22
algoritmi proiectare a algoritmilor (recursia, Structuri de date (Data
divizarea n subprobleme independente, Structures) i cursul CSCI E-20
tehnica greedy, programarea dinamic Matematica discret pentru
etc.), algoritmi din teoria grafurilor, Informatic (Discrete
algoritmi aproximativi, algoritmi aleatori. Mathematics for Computer
Science).
Schema de calcul pentru stabilirea notei finale (cursul E-22) este urmtoarea: 50% din
nota pentru temele de acas (lucrri de laborator, proiect), 17% din nota de la examenul
intermediar (susinut la mijlocul perioadei), 33% din nota de la examenul final.
Studenii (cursanii) sunt avertizai c seturile de probleme sunt destul de dificile i
necesit mai mult timp de rezolvare: Nu lsai rezolvarea acestor probleme pentru ultimul

27
moment! Ar trebui s planificai sptmnal circa 10-20 de ore de munc. Avnd alte
angajamente importante, gndii-v bine dac merit s v nscriei la acest curs [62]. Aceste
sugestii sunt mai puin populare n Republica Moldova.
n instruire se aplic sistemele de nvare hibride (blended learning), adic integrarea
tehnologiilor de predare on-line n activitile proprii nvmntului tradiional. Resursele
didactice necesare cursului sunt disponibile on-line i distribuite studenilor, care le pot accesa
ntr-o manier flexibil. Astfel, pot fi gestionate clase mai mari i, prin ataarea resurselor
interactive, poate fi micorat timpul alocat nvrii n clas.
Pentru studenii care urmeaz programe de studii prin nvmnt la distan, prelegerile
inute de profesor sunt transmise on-line. Studentul are acces la nregistrarea video a prelegerii n
termen de 24-48 de ore de la sfritul prelegerii. Seminarele i orele de laborator, de asemenea,
sunt disponibile on-line, toate celelalte testri, examene etc., fiind life.
Pentru studeni sunt prevzute i sanciuni: temele pentru acas se prezint cu cel puin
10 minute nainte de nceperea cursului, n caz contrar se va considera o zi ntrziere; se va
penaliza studentul cu 10% din not dac este vorba de o ntrziere de patru zile i cu 20%
pentru una de 5-7 zile. Nu se accept temele de acas prezentate cu o ntrziere de mai mult de 7
zile.
Un accent deosebit se pune pe lupta contra plagiatului, copierii i furtului intelectual. Se
promoveaz lucrul individual i n echip: putei discuta ideile principale ale unei probleme
cu ali studeni, dar trebuie s scriei soluia problemei de unul singur [65].
Suportul de curs poate fi descrcat de pe site-ul cursului, iar manualele pot fi procurate de
la Harvard Coop sau sunt disponibile n biblioteca universitii.

Tabelul 1.2. Coninutul cursurilor care in de tehnici de programare, Universitatea Princeton,


Departamentul Computer Science, anul de studii 2014-2015
Denumirea Coninutul succint al cursului Observaii
cursului
COS226 Algoritmi i structuri de date utilizate (liste, Toamna 2014/ primvara
Algoritmi i stiva, coada, arbori, parcurgerea arborilor); 2015; 4/4 ore pe sptmn;
structuri de algoritmii de sortare, cutare i de prelucrare a algoritmii se implementeaz
date irurilor de caractere; tehnici de baz ale n limbajul de programare
(Algorithms programrii: recursia, divide et impera (cutarea Java;
and Data binar, quick sort), greedy (algoritmul lui Prim, se axeaz pe nelegerea
Structures) Kruskal), programarea dinamic; algoritmi din caracteristicilor de
teoria grafurilor; algoritmi de geometrie performan a algoritmilor
computaional; complexitatea algoritmilor (timp creai, precum i pe estimarea
de calcul, volum de memorie); clasificarea eficienei lor poteniale ntr-o
algoritmilor n funcie de complexitatea lor; aplicaie;

28
COS333 Acest curs este axat pe practica de programare i primvara 2015;
Tehnici de anume, nu doar pe scrierea codului, dar i pe 4 ore pe sptmn;
programare evaluarea programului: testarea, depanarea, n lista prerechizitelor este
avansate optimizarea, mbuntirea performanelor inclus cursul COS226
algoritmului; Algoritmi i Structuri de date;

COS423 Proiectarea i analiza algoritmilor prin aplicarea primvara 2015;


Teoria structurilor de date eficiente; tehnici generale de 4 ore pe sptmn;
algoritmilor proiectare i analiz a algoritmilor; introducere n
NP-completitudine;
COS487 Iniiaz studenii n calculabilitate toamna 2014;
Teoria (computability) i decidabilitate; teorema 4 ore pe sptmn.
computaional incompletitudinii lui Gdel; complexitatea
algoritmilor; NP-completitudine; probleme
irezolvabile; algoritmi polinomiali (P) versus
NP; subiecte suplimentare: stabilitatea soluiilor
aproximative, criptografie, calcul cuantic .a.

La unele cursuri, n prima jumtate a semestrului, studenii primesc sptmnal cte o


sarcin, care poate fi realizat n 5-6 ore; n a doua jumtate a semestrului, ei vor lucra la un
proiect, n grupuri de 3-5 studeni, utiliznd cunotinele legate de proiectarea, programarea,
testarea, implementarea i dezvoltarea unei aplicaii. Nu se pune accentul pe un anumit limbaj,
studenii sunt familiarizai cu limbajele de programare C, C++, Java, Python, JavaScript.
Rezultatele evalurii proiectului constituie 65% din nota final.
Tabelul 1.3. Coninutul cursurilor care in de tehnici de programare, Institutul de Tehnologii din
Massachusetts, (MIT), Departamentul Matematic i Facultatea Inginerie Electric i
Informatic, domeniul Informatic Teoretic i Aplicat
Denumirea Coninutul succint al cursului Observaii
cursului
6.006 Introducere n modelarea matematic a un semestru; 4 ore pe sptmn;
problemelor computaionale; se studiaz 8 module/24 de teme;
Introducere algoritmi clasici frecvent utilizai; limbajul de implementare a algoritmilor
n algoritmi paradigme de programare; structuri de este Python;
date utilizate; cursul pune accentul pe pe parcursul semestrului se aloc 7 seturi
relaia dintre algoritmi i programare, i de probleme;
introduce noiunea de performan de nota final este compus: 30% din nota
baz a algoritmului; tehnici de acordat pentru rezolvarea seturilor de
proiectare i analiz a algoritmilor; probleme, 20% teste de evaluare; 30%
nota de la examen.
6.046J / Tehnici de proiectare i analiz a un semestru; 4 ore pe sptmn; 23 de
18.410J algoritmilor eficieni; structuri de date; teme; pe parcursul semestrului se aloc 9
Proiectarea metode de sortare; arbori de cutare; seturi de probleme; seturile de probleme
i analiza tehnicile: divide et impera, programare rezolvate trebuie s fie prezentate n
algoritmilor dinamic, algoritmi greedy; algoritmi format PDF sau LaTeX, inclusiv
din teoria grafurilor; algoritmi aleatori; documentele scrise de mn (scanate),
algoritmi aproximativi; algoritmi de atta timp ct acestea sunt lizibile;

29
geometrie computaional; analiza nota final este compus din: 20% din
complexitii algoritmilor; algoritmi nota acordat pentru rezolvarea seturilor
polinomiali; probleme pentru care nu de probleme; 20% testul realizat n clas;
exist algoritmi de calcul polinomiali; 25% testul realizat acas; 30% examenul
calcul paralel. final; 5% rspunsuri orale.
O studiere mai aprofundat a subiectelor este oferit de cursurile: 6.045J/18.400J,
Automate, Calculabilitate i complexitate (Automata, Computability, and Complexity); 6.851
Structuri de date avansate (Advanced Data Structures); 6.854J/18.415J Algoritmi avansai
(Advanced Algorithms); 18.404J/6.840J Teoria Computaional (Theory of Computation),
dedicat studierii avansate a claselor de complexitate, problemelor decidabile i investigrii
problemei P=NP ?; 18.405J/6.841J Teoria avansat a complexitii (Advanced Complexity
Theory), .a.
La dispoziia studenilor sunt puse on-line: cursuri (prelegeri), materiale didactice,
exerciii, probe de la examenele anterioare, coduri de program, aplicaii de simulare a
algoritmilor. Evaluarea lucrului individual, a lucrrilor de laborator, a codurilor program scrise
este efectuat tot on-line. Studenilor li se distribuie cte un set de exerciii, ntrebri i sarcini. Ei
pot trimite maximum trei variante de rspuns. Pentru fiecare rspuns corect li se acord un
punctaj. La final, se nregistreaz punctajul maxim. Evident, pentru tentative suplimentare,
studentul este penalizat.
Analiznd materialele de curs [64], se poate observa c, algoritmii propui de profesor
sunt prezentai n pseudocod. Tehnicile de programare sunt explicate prin prisma aplicabilitii
lor, examinnd probleme concrete, punnd accentul pe interdisciplinaritate.
n cadrul disciplinei Proiectarea i analiza algoritmilor (Design and Analysis of
Algorithms, MIT), n afar de rezolvarea celor nou seturi de probleme [66], studenii mai susin
dou testri: una n timpul orelor de curs (80 minute) i una de tip home-work (testare compus
din dou pri). Testele de evaluare sunt formulate clar i au ca scop orientarea studentului spre
soluia problemei. Fiecare test este completat cu un set de instruciuni care trebuie urmate cu
strictee: timp acordat; modalitatea de trimitere a soluiilor; reguli de obinere a punctajului;
atenionarea studenilor asupra respectrii timpului alocat rezolvrii unei probleme etc. O atenie
deosebit se acord aspectelor ce in de integritate, copiatul fiind strict interzis. Studentului nu i
se cer n mod obligatoriu codurile program. Este suficient s se descrie algoritmul prin utilizarea
pseudocodului. Profesorul nu pune accentul pe un anumit limbaj de programare. n prim-plan
este plasat evaluarea complexitii algoritmului i demonstrarea corectitudinii lui.
Institutul Regal de Tehnologii din Melbourne (IRTM) [67], Australia este recunoscut pe
plan internaional pentru predare excelent i cercetare n domeniul TIC, cu accent pe

30
programarea i dezvoltarea de software. Programele de studii propuse de IRTM sunt flexibile i
reflect evoluia liderilor din domeniul TIC. Facultatea Informatic, Jocuri i Tehnologii
Informaionale (Computing, games and Information technology) ofer studenilor o gam larg
de specializri n domeniu: liceniat n Informatic, liceniat n Inginerie software, liceniat n
Business i Sisteme Informaionale aplicate, liceniat n Tehnologii Informaionale, liceniat n
Proiectarea jocurilor, liceniat n Tehnologii Informaionale, Jocuri i Grafic pe calculator .a.
Tabelul 1.4. Cursuri studiate la specialitatea Informatic, IRTM
Denumirea Coninutul succint al cursului Observaii
cursului
COSC 1284, Acest curs este consacrat studierii limbajului de 12 credite;
Tehnici de programare Java.
programare
COSC 1076, Studierea detaliat a limbajului de programare C; 12 credite;
Tehnici studierea acestui curs permite studenilor s
avansate dedezvolte aplicaii software practice, moderne;
programare acest curs este luat ca baz pentru continuarea
studiilor n Informatic i Inginerie Software;
cursul COSC Cursul ofer o nelegere mai profund a unei 12 credite; obiectivul
2123, Analiza game largi de algoritmi i structuri de date principal al acestui curs
algoritmilor fundamentale utilizate n dezvoltarea de software; este de a acumula
se concentreaz pe studierea algoritmilor instrumente i tehnici
fundamentali, clasici; analiza complexitii necesare pentru a
algoritmilor; se studiaz detaliat crearea modelului propune soluii practice
matematic al unei probleme, adic abstractizarea; la problemele din lumea
metodele de sortare, cutare, algoritmica real, care sunt limitate
grafurilor, prelucrarea string-urilor, probleme de teoretic i practic n timp
combinatoric, geometrie computaional. i spaiu;

Universitatea Tehnic Regal din Stockholm (KTH) [68], reprezint o treime din
capacitatea educativ i de cercetare la nivel universitar n inginerie a Suediei, plasndu-se pe
locul 30 la nivel mondial [69].
Programul de licen n Tehnologia Informaiei i Comunicaiilor (TIC) este predat n limba
englez i se bazeaz pe cercetrile efectuate de KTH n colaborare cu alte companii mari din
domeniu. Studenii sunt implicai n cele mai recente activiti de cercetare i evoluii n
domeniu, i interacioneaz cu personaliti eminente i profesori din ntreaga lume.
Programul este flexibil, deoarece studenii i pot personaliza programul n funcie de
necesitile i interesele individuale, meninnd n acelai timp o baz tiinific solid. Studenii
i dezvolt competene ntr-o gam larg de cunotine fundamentale cum sunt: tehnologia
informaiei i comunicaiilor, matematica, programarea, electronic i ingineria calculatoarelor,
reele de calculatoare .a.

31
Studiile au loc n Kista i sunt strns legate de industrie (colaboreaz cu companiile IBM,
Microsoft i Ericsson), un lucru foarte benefic pentru carier n viitor. Sunt practicate inerea de
prelegeri de ctre angajaii companiilor din domeniul TIC, excursii, proiecte pe teren, care ofer
o nelegere global a profesiei.
Tabelul 1.5. Cursuri studiate n cadrul programului de licen Tehnologia Informaiei i
Comunicaiilor (180 credite), KTH
Denumirea cursului Coninutul succint al cursului Observaii
SF1610 Matematica Cursul conine elemente din teoria grafurilor; 7.5 credite;
discret (Discrete bazele matematice ale criptografiei etc;
Mathematics)
ID1020 Algoritmi i Este o combinare a cursurilor Algoritmi i 7,5 credite;
structuri de date structuri de date i Teoria computaional
(Algorithms and (vezi, Universitatea Princeton).
Data Structures)
Programul de licen Ingineria Calculatoarelor i Telematic oferit de Universitatea Aveiro,
Portugalia, Facultatea Electronic, Telecomunicaii i Informatic include cursuri axate pe
studierea tehnicilor de programare:
- 43257, Programare II, (Programming II); 8 credite; anul 1, sem.2; 5 ore saptmnal (P-2, L-
3); acest curs este similar cu CSCI E-22, Structuri de date, Universitatea Harvard;
- 47003, Algoritmi i Complexitate (Algorithms And Complexity); 8 credite; anul 2, sem.2; 5
ore saptmnal (P-2, L-3); cursul cuprinde concepte fundamentale ale teoriei complexitii:
clase de complexitate; algoritmi determiniti i non- determiniti; clasele P i NP; probleme
NP-complete; tabele de dispersie; structuri dinamice de date; arbori i grafuri, precum i
operaiile asupra lor (parcurgeri, inserare, tergere etc.); arbori AVL; arbori de cutare;
analiza complexitii formal i empiric a algoritmilor iterativi i recursivi; determinarea
algoritmului optimal i structuri de date pentru diferite instane ale problemei.
Universitatea Aveiro este una din universitile cu care Universitatea de Stat din Tiraspol
are relaii de colaborare, de exemplu, n implementarea e-learning-ului n sistemul de nvmnt
universitar. Studiile efectuate mpreun cu mai multe universiti de vest au contribuit la
implementarea LMS-ului MOODLE n procesul didactic n mai multe universiti din ar.
La Chancellerie des Universits de Paris (Academia din Paris), Frana, condus de un
cancelar, include 17 universiti cu specializri n cele mai diverse domenii ale tiinei, tehnicii,
medicinei i artelor [70].
Studenii pot obine licen n tiine i Tehnologii, specializarea Informatic la
Universitatea Pierre i Maria Curie [71] (UPMC, Paris 6), Facultatea tiine i Medicin urmnd

32
un program de studii de trei ani. Specializarea are loc n anii 2 i 3 (anul 1 aparine trunchiului
comun pentru toate programele de licen) cu un volum de credite n informatic egal cu 105.
Tabelul 1.6. Cursuri studiate n cadrul specialitii Informatica, UPMC
Denumirea cursului Coninutul succint al cursului Observaii
2I003, Iniiere n Cursul este axat pe evaluarea complexitii unui 6 credite, anul
algoritmic algoritm; algoritmi de sortare; analiza complexitii 2, sem. 3;
algoritmilor de sortare; arbori binari, arbori binari
echilibrai; arbori n-ari; grafuri; grafuri bipartite;
cuplaje.
2I006 Algoritmic Cursul este o continuare a cursului 2I003 cu 6 credite, anul
Aplicat i implementri n limbajul de programare C. 2, sem. 4;
Structuri de Date
3I003, Algoritmica Se studiaz tehnicile de programare divide et impera, 6 credite, anul
greedy, programarea dinamic; algoritmi din teoria 3, sem. 5;
grafurilor; multiplicarea rapid; probleme de
complexitate.
3I007, Cursul include studierea problemei satisfiabilitii; sunt 3 credite, anul
Calculabilitate i studiate clasele de complexitate P i NP; teorema de 3, sem. 6;
Complexitate incompletitudine, teorema lui Coock; problema P=NP.
(opional)

Facultatea Matematic i Informatic este una dintre cele nou faculti ale Universitii
Descartes din Paris [72]. Un specialist n domeniul IT trebuie s stpneasc conceptele de baz
n domeniile cheie ale disciplinei Informatica: algoritmi, programare, inginerie software, sisteme
de operare, reele, baze de date etc. Masteratul n domeniul IT ofer o continuare i aprofundare
a studiilor deja obinute. Programul de licen cuprinde trei ani de studii. Primul an (semestrele 1
i 2 aparin trunchiului comun pentru toate programele de licen). Al doilea an (semestrele 3 i
4), este un an de specializare progresiv. Al treilea an este specific pentru fiecare specializare n
parte.
Tabelul 1.7. Cursuri axate pe studierea tehnicilor de programare, domeniul IT,
Universitatea Descartes din Paris
Denumirea cursului Coninutul succint al cursului Observaii
MLL3U1O, Structuri de date (tablouri, liste, stive, cozi, 42 de ore (P-18, L-24), anul 2,
Algoritmica arbori); metode de sortare i cutare; sem. 3; descrierea algoritmilor se
algoritmii recursivi; metode de creare a face n pseudocod;
algoritmilor;
MLL5U3O, Acest curs ofer posibilitatea modelrii unei 42 de ore (P-18, L-24), anul 3,
Algoritmica probleme att cantitativ ct i calitativ; sem. 5;
avansat evaluarea situaiilor complexe; optimizarea
unui proiect multitasking; rezolvarea
problemelor aplicnd teoria grafurilor;
programarea dinamic.

33
n anul 1 de studii sunt incluse dou cursuri Informatica 1 i Informatica 2, care sunt
axate pe cunotine de baz n informatic (arhitectura calculatorului, sisteme de operare etc.),
noiuni de programare (limbajul de programare C), programare funcional, elemente de logic
n informatic. Cursurile de specializare se ncep din anul 2 de studii.
Programul de licen Informatica pentru companii IT (Informatique des Organisations)
propus de Universitatea Dauphine [73], Paris este un program de studii pe o durat de trei ani.
n anul 1, semestrul 1, n cadrul disciplinei Algoritmic i programare 1 (4 credite) se
iniiaz studenii n programare cu ajutorul limbajului Python. Cursul este concentrat pe
elementele de baz ale limbajului de programare (tipuri de date, variabile, instruciuni, metode,
program). Introducerea conceptelor arhitecturale i de sistem pentru o mai bun nelegere a
mediului IT.
Disciplina Algoritmic i programare 2 (4 credite) se studiaz n anul 1, semestrul 2 i
are drept obiective introducerea n studiul algoritmilor de cutare (secvenial, binar, hash) i
sortare (selecie, inserie, merge sort, quick sort, bubble, heap sort); nvarea structurilor de date
cum ar fi stive, cozi, arbori i liste; introducere n analiza complexitii unui algoritm:
polinomial, exponenial, logaritmic.
Studierea tehnicilor de programare: recursia, backtracking, divide et impera, greedy,
programare dinamic; multiplicarea numerelor mari; teorema complexitii; fundamentele
teoretice ale complexitii algoritmului; estimarea prin calcule matematice a complexitii unui
algoritm: timp de calcul i volum de memorie; msurarea timpului de calcul a unui algoritm;
structuri de date avansate i implementarea lor n algoritmi concrei; optimizarea algoritmilor i
implementarea algoritmilor creai n limbajul de programare Python este realizat n cadrul
cursului Algoritmi i Aplicaii (5 credite), anul 2, semestrul 3.
Universitatea din Nantes [74], Facultatea tiine i Tehnic (UFR Sciences et
Techniques) oref studenilor programul de licen n Informatic cu durata de trei ani i
specializrile posibile n Informatic sau Matematic i Informatic. Competenele formate atest
studierea limbajelor de programare, microinformatica, algoritmica, limbaje funcionale,
arhitectura calculatorului, structura aplicaiilor, programare i arhitectur web, baze de date,
resurse informatice etc.
Studenii care doresc s obin specializare n Informatic, Informatic i Matematic
studiaz aa discipline informatice ca: Istoria algoritmicii; Algoritmic i programare; Algoritmi
i structuri de date 1 (X3I0010, 48 de ore) i 2 (X4I0030, 48 de ore), anul 2, semestrele 3 i 4;
Cercetarea algoritmilor (X5I0020, 48 de ore), anul 3, sem. 5; Algoritmi i structuri de date 3

34
(X5I0040, 48 de ore). Subiectele incluse n aceste cursuri sunt similare cu cele din tabelele
anterioare.
Situaia n unele universiti din Romnia este reflectat n figura 1.7. Efectund o analiz
a planelor de studii i a fielor unitilor de curs am constatat, c n cadrul acestor programe
subiectele disciplinei Tehnici de programare se regsesc n aa cursuri ca: Algoritmi i structuri
de date, Tehnici avansate de programare, Calculabilitate i complexitate, Algoritmi i
programare, Structuri de date, Algoritmi I, Algoritmi II, Proiectarea i analiza algoritmilor,
Proiectarea algoritmilor, Structuri de date i tehnici de elaborare a algoritmilor, Tehnici de
programare, Structuri de date si algoritmi. Aceste cursuri se studiaz, prioritar n anii de studii 1
i 2 cu un numr de credite de la 4 la 6.

Planurile de nvmnt sunt aprobate de Agenia Romn de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior.
Fig.1.7. Situaia n unele universiti din Romnia. Programe de studii propuse
Aceste cursuri includ urmtoarele subiecte: algoritmi, corectitudinea algoritmilor, analiza
performanelor algoritmilor; clase de complexitate; managementul memoriei; structuri de date
alocate static i dinamic: tablouri, liste, stive, cozi, arbori; algoritmi de sortare i cutare,
performanele lor; grafuri; metode de sortare; principiul lui Dirichlet; metoda greedy; metoda
backtracking; metoda divide et impera; metoda branch and bound; metoda programrii dinamice;
algoritmica irurilor: algoritmii DFA, Boyer-Moore (BM), Turbo BM, Karp-Rabin, Knuth-
Moriss-Pratt, Reverse factor, direct & reverse Collusi; algoritmi euristici; algoritmi probabiliti;

35
algoritmi genetici; algoritmi optimali; NP-completitudine; maini Turing; funcii recursive;
teorema lui Coock; teorema incompletitudinii a lui Godel; etc. Limbajele de programare aplicate
sunt: C, C++, Java, Python.
Metode de predare utilizate sunt: prelegerea participativ, dezbaterea, expunerea,
problematizarea, demonstraia, exerciiul, discuiile.
n Federaia Rus studierea informaticii i tehnicii de calcul este pus la un nivel destul
de nalt. Programele de studii elaborate conin un numr impuntor de cursuri. Tendinele legate
de flexibilitatea planelor de studii sunt urmate i aici. Un numr mare de cursuri sunt propuse la
alegere. Studentul are posibilitatea s-i formeze propria traiectorie de nvare reieind din
propriile necesiti, dorine i abiliti.
Astfel, la Universitatea M.V. Lomonosov din Moscova [80], Facultatea Matematic de
Calcul i Cibernetic n cadrul programelor de licen Matematica Aplicat i Informatic,
Informatic Fundamental i Tehnologii Informaionale se studiaz cursurile: Algoritmi i
analiza complexitii, Algoritmi i limbaje algoritmice, Bazele programrii, Complexitatea
algoritmilor care includ elemente de tehnici de programare i analiza performanelor unui
algoritm.
Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg [81], n cadrul programului de licen
Matematic Aplicat, Informatic Fundamental i Programare; Programare i Tehnologii
Informaionale de asemenea au inclus cursul Tehnici de programare ca disciplin fundamental.
Aa dar, coninuturile cursului Tehnici de programare sunt studiate n cadrul programelor
de formare iniial a viitorilor specialiti n domeniul programrii ntr-un numr impuntor de
universiti din toat lumea contribuind la dezvoltarea competenelor de programare, analiz i
dezvoltare a sistemelor informatice n general.

1.3. Evoluia calitativ a procesului de studiere a Informaticii n nvmntul universitar


i preuniversitar din Republica Moldova
Pioneratul studierii informaticii n instituiile de nvmnt superior din Republica
Moldova i revine Universitii de Stat din Moldova [82].
Anul 1976 este marcant pentru catedra Limbaje algoritmice i programare (constituit n
1971) prin startul cercetrilor tiinifice, metodologice i practice n domeniul tehnologiilor de
instruire asistate de calculator sub conducerea profesorului Rngaci V. n contextul respectiv, au
fost elaborate apte sisteme de programe pentru instruirea asistat de calculator. Cel mai bun
sistem de instruire automatizat AFRODITA a fost implementat n peste 50 de instituii din

36
fosta URSS i Bulgaria. n cercetrile ulterioare sunt puse n aplicare calculatoarele de tip IBM
386/486.
Profesorii USM, n colaborare cu cercettorii Institutului de Matematic i Centrul de
Calcul al Academiei de tiine a Moldovei au elaborat i tradus o serie de manuale, culegeri de
probleme, ghid-uri pentru profesorii universitari i preuniversitari interesai de studierea
algoritmilor; limbajelor de programare; analiza complexitii algoritmilor; metodelor de sortare;
metodelor de cutare; tehnicilor de programare [83,84].
Iniial, algoritmii erau studiai din punct de vedere matematic, apoi se translau n limbaje
de programare. Se programa n mnemocod, Assembler, mai trziu: Fortran, BASIC, Pascal, C
etc. Se studiau tehnicile de programare: recursia, trierea, divizarea etc.
Analiznd planul de studii a specialitii Matematic Aplicat, din perioada anilor 80 ai
sec. trecut, din cadrul facultii Matematic i Cibernetic, USM, pot fi scoase n eviden
disciplinele de studii: Maini de calcul i programare; Limbaje extensibile i sisteme; Limbaje de
programare i teoria gramaticii formale; Teoria algoritmilor; etc. Disciplina Teoria
algoritmilor era un curs destul de complicat, foarte matematizat. Aici am studiat aa subiecte ca:
noiunea de algoritm, tipuri de algoritmi (determinist, euristic, combinatorial etc.), maina lui
Turing, automate, corectitudinea algoritmului, complexitatea algoritmului, complexitate
temporal,vitez de calcul, volum de memorie etc., menioneaz dna Ala Gasna, astzi
profesor la Catedra Informatic i Tehnologii Informaionale, UST.
Cursul universitar Teoria algoritmilor este predat i astzi la Facultatea de Matematic i
Informatic, specialitatea Matematic i Informatic, domeniul general de studii tiine ale
educaiei.
Un aport important n acea perioad l are academicianul Soltan P., care s-a ocupat de
asigurarea matematic a calculatoarelor electronice. Unul din cursurile predate de Domnia sa
este Teoria grafurilor unde se studiaz algoritmii: Kruskal, Prim, Bellman-Ford, Roy - Floyd,
Lee etc. aplicai foarte frecvent n procesul de rezolvare a problemelor.
Traducerea primelor manuale colare de informatic [38,39,85] este realizat de
cercettorii Guu S., Ciubotaru V., Caner S. etc.
n 1990 autorii Bostan Gh., Guu S., Ciubotaru V. editeaz primul mic dicionar de
informatic rus-moldovenesc [86] n care pot fi gsite aa noiuni ca: algoritm, descrierea
algoritmului, algoritm deterministic, algoritm combinatorial, algoritm euristic, algoritmi de
sortare (metoda bulelor, sortarea rapid, sortarea prin inserie, sortarea prin interschimbare,
sortare optimal, sortarea prin selecie, sortare prin interclasare etc.), algoritmi de cutare
(binar, secvenial, prin interpolare, optim, prin inserare, aleatorie etc.), arbore, stiv, recursia,

37
apel recursiv, definiie recursiv, problem de triere, metoda (tehnica) trierii, problema
rucsacului, corectitudinea algoritmului, maina lui Turing, noiunea de tehnici de programare,
vitez de calcul, complexitatea algoritmului, complexitate temporal, volum de memorie, metoda
rafinrii succesive etc.
Realizrile tiinifice obinute au constituit fundamentul solid pentru introducerea n
procesul de formare iniial a studenilor a unui ir de noi discipline: Metode de programare,
Programarea logic, Tehnologii de programare, Automatizarea instruirii etc.
Fondarea n 1964 a Institutului Politehnic din Chiinu (azi Universitatea Tehnic a
Moldovei) contribuie semnificativ la cultivarea i dezvoltarea programrii n mediul ingineresc.
n anul 1967 este fondat Facultatea de Electrofizic. La aceast facultate se deschid noi
specialiti: Calculatoare (1978); Sisteme de prelucrare a informaiei i de comand (1979), azi
Tehnologii Informaionale. n 1994 i-a natere Facultatea Calculatoare, Informatic i
Microelectronic prin redenumirea Facultii de Electrofizic. Se deschide, n 1995, specialitatea
Informatica i Limbi Moderne Aplicate.
Fiind orientai, mai mult, n domeiile inginereti, profesorii UTM: Gremalschi A., Secrieru
N, Todos P., Botez C., Beliu V., Carcea L. .a., au elaborat o serie important de suporturi
didactice cu privire la limbajele de programare [87.88,89] i structuri de date [90,91].
n 1981 tehnica programrii dinamice se aplic la rezolvarea problemelor legate de
energia electric [92].
Un aport esenial a fost adus de profesorii Gremalschi A. [93], Lica D. [94], n colaborare
cu profesori din cadrul altor universiti din ar, la elaborarea de manuale, culegeri de probleme,
ghiduri pentru instituiile preuniversitare.
Analiznd unele programe de studii din acea perioad se poate afirma, c printre primele
limbaje de programare studiate au fost: Assembler, Algol, BASIC, Pascal, C etc. Studiind
materialul didactic, editat n anul 1992, pentru studenii din instituiile de nvmnt superior
pus la dispoziia studenilor de profesorii Gremalschi A., Cornea I., Secrieru N. [95] pot fi scoase
n eviden metodele i tehnicile de programare studiate (figura 2.1).
ncepnd cu anul 1992 n planul de formare a viitorilor specialiti n domeniul
informaticii i tehnicii de calcul se include disciplina Structuri de date i algoritmi. Mai trziu, se
introduce i disciplina Analiza i proiectarea algoritmilor. Aceste dou cursuri universitare sunt
inute pn n prezent la toate specialitile din domeniile informaticii, tehnologiilor
informaionale i inginereti.

38
Fig.2.1. Istoria studierii tehnicilor de programare, UTM
Bazele formrii specialitilor (specialitatea Matematic i Informatic) n domeniul
informaticii (tiine ale educaiei) la Institutul Pedagogic din Tiraspol (azi UST) sunt puse n
1985, odat cu fondarea Catedrei Informatic i Tehnic de Calcul (ITC, azi Catedra Informatic
i Tehnologii Informaionale) din cadrul Facultii Fizic i Matematic (azi Facultatea Fizic,
Matematic i Tehnologii Informaionale). n cadrul primelor discipline: bazele informaticii i
tehnicii de calcul, bazele matematice ale sistemelor de oprerare, tehnici de calcul i
algoritmizare, utilizarea tehnicii de calcul etc. se studia limbajul algortmic colar, limbajele de
programare BASIC i Pascal, sisteme de operare, baze de date, programarea BD etc.
Calculatoarele utlizate pentru procesul de studii, n anii 80, erau de tip -85,
, , Yamaha. Mai trziu, prin 1990, slile de laborator au fost dotate cu calculatoare
personale relativ mai performante: IBM, EC-1840, EC 1841.
Una din direciile principale de dezvoltare ale catedrei Informatic i Tehnologii
Informaionale (ITI), chiar de la nceput, a fost i rmne modernizarea procesului de nvmnt
prin implementarea TIC n procesul didactic.
n anii 1992-1998 un grup de profesori din Moldova: Gremalschi A., Gremalschi L.,
Vasilachi G., Spinei I., Guzun Iu., Mocanu Iu. mpreun cu Marcov Iu. lucreaz asupra tematicii
Susinerea didactic a procesului de nvmnt n nvmntul preuniversitar. n baza acestor

39
cercetri au fost elaborate programe de nvmnt pentru ciclul preuniversitar din Republica
Moldova.
Un alt proiect de cercetare Susinerea didactic a cursului de informatic n
nvmntul universitar desfurat n anii 1999-2000 (cond. Marcov Iu.) a contribuit la
reevaluarea i actualizarea unui ir de standarde curriculare la disciplinele de profil; au fost
editate suporturi de curs (inclusiv pentru studierea limbajelor de programare BASIC, Pascal i C)
i materiale didactice pentru leciile de laborator [96]. La catedr au fost elaborate programe de
instruire asistate de calculator ct i programe examinator sub form de teste computerizate. S-
au elaborat manuale electronice, culegeri de probleme, materiale didactice etc. stocate pe CD-uri
i puse la dispoziia studenilor.
Includerea limbajelor de programare n procesul de studiu a informaticii n UST nu este
unilateral. Astfel ncepe elaborarea de aplicaii sub Windows: programe examinator,
simulatoare, manuale electronice, jocuri didactice electronice, dicionare, mai trziu aplicaii
web etc., fapt ce contribuie esenial la implementarea cu succes a TIC n procesul didactic (figura
2.2).

Fig.2.2. Dinamica includerii limbajelor de programare n programele de formare iniial a


viitoarelor cadre didactice i specialiti n domeniile Informatic i TI. FMTI, UST
Disciplinele de studiu orientate spre formarea competenelor de aplicare eficient a
tehnicii de calcul n activitatea profesional, convenional, pot fi ilustrate n figura 2.3.

Fig.2.3. Disciplinele de studiu axate pe studierea tehnologiilor informaionale (UST)

40
ncepnd din anul 1999, la iniiativa dlui profesor Chiriac Liubomir, n planele de studii,
se introduc dou discipline noi: Limbaje i Sisteme Contemporane de Programare (LSCP) i
Tehnici de programare (60 ore). Disciplina Tehnici de programare era predat dup cursul
Teoria grafurilor i combinatoric. Iniial, algoritmii elaborai erau implementai n limbajul de
programare Pascal, ca fiind un limbaj studiat i n colile din republic. Acest lucru este valabil
i n prezent, dei nu este prioritar. Azi algoritmii se implementeaz n toate limbajele studiate.
Implementarea NTI n procesul didactic rmne i azi una din direciile tiinifico-
didactice ale catedrei ITI. Acest fapt este confirmat de proiectele Tempus, Erasmus, .a. n care
sunt implicai profesorii catedrei.
Autorul a analizat programele de formare iniial a viitorilor specialiti n domeniile
generale de studii: tiine exacte (Informatic, Informatic aplicat, Management informaional),
tiine ale educaiei (Informatica, Matematic i Informatic, Fizic i Informatic, Informatic i
Matematic), inginerie i activiti inginereti (Tehnologii informaionale, Automatic i
Informatic, Calculatoare, Electronic, Ingineria Sistemelor Biomedicale, Microelectronica i
nanotehnologii, Securitatea informaional, Management informaional) din mai multe
universiti din ar: UST [97], USARB [98], USCH [99], USM [100], UTM [101], UPSC [102].
Se poate afirma c, coninuturile: metode de sortare i cutare; recursia, tehnica trierii, tehnica
divide et impera, tehnica backtracking, tehnica greedy, tehnica programrii dinamice, tehnica
branch and bound, analiza complexitii algoritmilor etc. sunt prezente n fiecare program de
studii, ns sub diferite aspecte i denumiri: Tehnici de programare; Structuri de date i
algoritmi (SDA); Teoria algoritmilor; Proiectarea i analiza algoritmilor (PAA); Analiza i
proiectarea algoritmilor; Algoritmic i programare; Bazele matematicii discrete, Logica
matematic i teoria algoritmilor; Tehnici de programare avansate; Metode de optimizare,
Ingineria programrii (Anexa 8).
Efectund o analiz a celor descrise mai sus, cu referire la predarea tehnicilor de
programare, a limbajelor de programare n universitile din Republica Moldova ct i asistena
tehnic a procesului educativ se contureaz, convenional, schema din figura 2.4.
ncepnd cu anul 1985, n colile din Republica Moldova se introduce un nou obiect de
studiu Bazele informaticii i tehnicii de calcul, care n anul 1987 a fost redenumit Bazele
informaticii i tehnicii computaionale [103]. Subiectele, din manualele respective, ineau de
studierea limbajului algoritmic colar, limbajele de programare RAPIRA sau BASIC. n
conformitate cu manualele elaborate de E A.., Mo .M., .a [38,39], n calitate de
tehnici de programare se studiaz, de exemplu, opional, recursia i aplicaiile ei.

41
Fig.2.4. Studierea tehnicilor de programare n universitile din Republica Moldova
Lipsa de materiale didactice, n mod special, n limba romn, pentru profesori, elevi,
studeni constituia un impediment n dezvoltarea acestei discipline moderne.
Astfel, n 1989 este editat prima culegere de probleme la informatic, cu un pronunat
caracter didactic, elaborat de profesorul Gheorghe Bostan [104]. Culegerea respectiv avea
menirea s completeze lipsa acut de materiale didactice la disciplina Bazele informaticii i
tehnicii computaionale i este adresat profesorilor de informatic, elevilor i studenilor. n
aceast culegere sunt examinate circa 100 de probleme din cursul colar de informatic.
Prezentarea algoritmilor este realizat n limbajul algoritmic colar i n limbajul de programare
BASIC. O atenie deosebit se acord metodelor de cutare [104, p.49-59] (cutarea binar,
secvenial), metodelor de sortare [104, p.91-108] (sortarea prin inserie, sortarea prin selecie,
sortarea prin metoda bulelor, sortarea prin distribuire, sortarea prin interclasare), algoritmilor

42
recursivi [104, p.127-135] (n!, Cnm , numerele Fibonacci, algoritmul lui Euclid de calculare a

CMMDC). Se explic foarte detaliat mecanismul recursiei.


n 1991, n sistemul preuniversitar din ar, se utilizeaz pe larg, un manual nou de
informatic, autor K A.. .a. [85], care a fost elaborat lund ca baz un concept
didactic mai performant n tratarea subiectelor de informatic. Astfel, n manualul respectiv, sunt
examinate relaii recurente i recursie [85, p.116,124], metoda rafinrii succesive cunoscut i
sub denumirea divide et impera [85, p.39], algoritmi cu o singur parcurgere [85, p.120-122]
(greedy). Se studiaz elemente de analiz a algoritmilor: numr de operaii, volum de memorie,
de exemplu, problemele 4, 13, 15,19, 22, 24 [85, p.132-133]. n mare parte, pentru problemele
incluse n manualul K nu sunt indicate restriciile. Chiar dac majoritatea tehnicilor
de programare sunt aplicate la dimensiuni mici, iar limbajele de implementare a algoritmilor sunt
limbajul algoritmic colar i limbajul BASIC, manualul respectiv reprezenta un suflu nou n
studierea informaticii.
Din anul 1992 studierea informaticii a fost introdus din clasa a VII n toate colile din
ar, iar din 1993 n programa colar este inclus limbajul de programare Turbo Pascal, care
ncepe s fie studiat din clasa IX-a.
Din 1994 Programa la Informatic pentru licee include studierea procedurilor i funciilor
recursive n limbajul Pascal (2-4 ore). Celelalte tehnici de programare (inclusiv tehnicile de
sortare i cutare) rmn la nivel intuitiv i se aplic la rezolvri de probleme.
Startul studierii tehnicilor de programare n nvmntul preuniversitar, ca compartiment
aparte inclus n curriculumul colar, este considerat anul 1999. Curriculumul disciplinar de
Informatic pentru clasele X XII, autor Gremalschi A., .a., prevede n acest scop circa 22 ore
(din 70) n clasa XI, profil real. Se studiaz tehnicile de programare: recursia, tehnica trierii,
tehnica greedy, tehnica backtracking, tehnica divide et impera, tehnica branch and bound
(opional).
Curriculumul pentru nvmntul liceal la informatic 2006, profil real, este completat
cu nc o tehnic de programare, studiat opional, tehnica programrii dinamice, iar numrul de
ore alocat rmne neschimbat.
n curriculumul pentru clasele a X-a a XII-a din anul 2010, la compartimentul Tehnici
de programare, pentru care se propun 24 de ore, nu sunt efectuate modificri substaniale. A fost
exclus studierea opional a programrii dinamice i a tehnicii branch and bound.

43
Curriculumul actualizat la informatic, clasele XXII, anul 2014, se aplic n calitate de
proiect-pilot n instituiile de nvmnt. Astfel, se propun orientativ 14 ore, pentru studierea
subiectelor: recursia, tehnica trierii, tehnica greedy n clasa XII, profil real.
Ideile dezvoltate mai sus, cu privire la studierea tehnicilor de programare n nvmntul
preuniversitar, sunt reflectate n tabelul 2.1.
Tabelul 2.1. Studierea tehnicilor de programare n cursul colar de Informatic
1985-1992 1993 1994 1998 1999 2006 2010 2015
Recursia O O + + + + + +
Trierea R R R R + + + +
Greedy R R R R + + + +
Divide et Impera R R R R + + + O
Backtracking - - - - + + + O
Programarea dinamic - - - - - O - -
Branch and bound - - - - O O - -
Semne convenionale utilizate n tabel: + - se studiaz; - nu se studiaz; O opional;
R rezolvare de probleme aplicnd intuitiv tehnica respectiv
Efectund un sondaj n cadrul Olimpiadei Republicane de Informatic, ediia 2016, s-a
determinat c, majoritatea elevilor olimpici i profesorilor de informatic consider c tehnicile
de programare trebuie studiate ncepnd cu: clasa VIII (elevi 15%, profesori 10%), clasa IX
(elevi 36%, profesori 27%), clasa X (elevi - 23%, profesori - 17%), clasa XI (elevi - 5%,
profesori - 23%). Din cele menionate mai sus este evident i explicabil faptul c elevii olimpici
tind s studieze tehnicile de programare ct mai devreme posibil. Cei mai muli profesori de
informatic nclin s cread c perioada cea mai favorabil pentru studierea tehnilor de
programare ar fi clasele IX-X.
Pentru a asigura performana i excelena n studiul compartimentului Tehnici de
programare, n manualul de informatic, elaborat de A. Gremalschi [105], pentru clasa XI, editat
n anul 2014, sunt tratate, destul de reuit, toate tehnicile de programare menionate mai sus i
astfel, cartea respectiv, reprezint un ghid excelent pentru profesori i elevi.

1.4. Necesitatea reexaminrii tehnologiilor didactice utilizate n studierea conceptelor i


tehnicilor de programare
Fluxul discuiilor n jurul dezvoltrii competenelor de programare devine din ce n ce
mai puternic n Europa i n ntreaga lume. Pentru a ne asigura c aceste competene sunt

44
dezvoltate ntr-un mod consistent i sunt de nalt calitate, este nevoie de o abordare
standardizat.
Atunci cnd se vorbete despre dezvoltarea competenelor digitale, care include n sine i
dezvoltarea competenelor de programare, sunt adesea folosii termenii programare (codarea),
informatica (tiina calculatoarelor) i gndirea algoritmic [106,107]. Pentru a clarifica aceti
termeni, vom folosi definiiile de lucru existente:
Programarea pe computer (Computer programming) este procesul de dezvoltare i
implementare a unor seturi de instruciuni pentru a permite unui computer s efectueze o
careva sarcin, s rezolve probleme i s ofere feedback uman; aceste instruciuni -
coduri surs, care sunt scrise ntr-un limbaj de programare, se consider programe de
computer;
tiina calculatoarelor (Computer science) este o disciplin academic ce acoper
principii precum algoritmi, structuri de date, programare, arhitectur de sistem, design,
rezolvare de probleme etc; tiina calculatoarelor cuprinde principii fundamentale
(precum teoria algoritmilor, teoria complexitii), idei i concepte cu o arie larg de
aplicare (precum structuri de date).
Informatica (Computing) este un domeniu larg care cuprinde att tiina calculatoarelor
ct i alfabetizarea digital.
Gndirea algoritmic (Computational thinking) este procesul axat pe rezolvarea
problemelor ce st la baza tiinei calculatoarelor; gndirea algoritmic implic
formularea de probleme care permit folosirea calculatorului pentru rezolvarea acestora;
organizarea logic i analiza datelor, reprezentarea datelor prin abstractizare,
automatizarea soluiilor prin gndire algoritmic; identificarea, analizarea i aplicarea
soluiilor n practic cu scopul de optimizare a algoritmilor creai; generalizarea i
transferul acestui proces de rezolvare a problemelor ctre o larg varietate de probleme
etc.
Alfabetizarea digital (Digital literacy) constituie deinerea unui set de baz de
competene necesare pentru implementarea TIC; competenele tipice includ abilitatea de
procesare a informaiei text i numerice (aplicaii de procesare de text i calcul tabelar),
abilitatea de a folosi un browser web, e-mail-ul i motoarele de cutare de pe Internet n
siguran i n mod eficient.
Discuiile pe marginea dezvoltrii competenelor digitale se concentreaz pe programare
ca fiind o competen digital cheie. Tendina respectiv a fost stimulat de faptul c, cererea de
specialiti n domeniul IT pe piaa muncii este n ascensiune, iar lipsa profesionitilor IT devine

45
din ce n ce mai proeminent. Programarea este promovat ca o competen important ce
dezvolt gndirea logic, creativitatea, capacitatea de rezolvare a problemelor i construiete o
nelegere a principiilor din spatele tehnologiilor digitale.
Ca urmare a acestor argumente, mai multe ri europene i din afara Europei au devenit
lideri n direcia de dezvoltare a competenelor de programare. Comisia European a promovat
programarea prin intermediul mai multor iniiative: iniiativa Opening up Education [108];
campania European e-Skills for Jobs [109]; sptmna EU Code [110]; includerea programrii
n curricula colar a Statelor Membre [111]; proiectul The European Coding Initiative [112]
condus de parteneri din industria tehnologiei, inclusiv Microsoft, SAP, Rovio, Liberty Global i
Facebook.
Aa ri ca Anglia, Belgia i Finlanda i doresc integrarea programrii ca parte
obligatorie a curriculei chiar din ciclul primar. n Republica Ceh, Grecia, Bulgaria, Cipru,
Portugalia, Polonia programarea este obligatorie n nvmntul secundar superior, iar n
majoritatea rilor programarea poate fi nvat prin activiti extracurriculare [106]. De
exemplu, n Hong Kong, programarea este accesibil n unele coli ca parte a curriculei formale
i este inclus n oferta centrelor private de training i n activiti extracolare.
Organizarea competiiilor de programare au ca scop sporirea interesului pentru
dezvoltarea tehnologiilor digitale. Astfel, printre cele mai remarcate concursuri de programare,
aprute recent, pot fi punctate:
campania Hour of Code 2015 din SUA care mai ofer i tutoriale (gratuit) pentru
doritorii de a nva programarea i resurse educaionale pentru profesori [113];
Information Processing Society (Japonia), care organizeaz competiii de programare
pentru tineri, de exemplu, SamurAI Coding din 2012 [114];
iniiativa ArabCode.org (Orientul Mijlociu) din 2015 [115] etc.
Guvernele, angajatorii, mediul academic, ONG-urile, sectorul privat din ntreaga lume
recunosc importana primordial a competenelor de programare i susin iniiativele din acest
domeniu.
Cea mai grav problem n predarea informaticii n instituiile preuniversitare este
insuficiena profesorilor calificai. Studiul demarat de European Schoolnet n 2014 a scos n
eviden c, aceast problema s-a dovedit a fi proeminent n toate rile europene. Motivele ar
fi: cererea ridicat de profesioniti n domeniul TIC pe piaa muncii; profesorii calificai sunt, n
mare parte, atrai de companiile IT care ofer job-uri mult mai bine pltite [109].
Predarea programrii i a informaticii variaz substanial la nivelul diferitelor ri. Au
fost iniiate mai multe discuii referitoare la alegerea limbajului de programare care trebuie

46
studiat de ctre studeni. Discuiile respective nu s-au soldat cu recomandri precise: s-a ajuns la
concluzia c, nvarea programrii nu se reduce la memorizarea sintaxei unui limbaj, ci la
dezvoltarea gndirii algoritmice a instruitului. O contribuie esenial n formarea gndirii
algoritmice o au tehnicile i practicile de programare pentru mbuntirea calitii codului surs.
Studierea minuioas a structurilor de date i a complexitii algoritmilor mpreun cu tehnicile
de programare sporesc exponenial gradul de optimalitate al algoritmului elaborat.
Cercetrile n domeniul analizei i proiectrii algoritmilor, tehniciilor de programare i-au
lsat o amprent vizibil n dezvoltarea tehnologiilor informaionale att la nivel hard ct i la
nivel soft. Acest fapt l confirm, de exemplu, decernarea premiului Turing de ctre Association
for Computing Machinery, adesea considerat Premiul Nobel pentru informatic. Este
important de subliniat, c primul laureat a fost, n 1966, Alan Perlis, Carnegie Institute of
Technology, SUA, pentru influena esenial n domeniul tehnicilor de programare avansate i
proiectrii compilatoarelor. Printre Laureaii Premiului Turing, ca recunoatere pentru
contribuiile sale la bazele teoriei algoritmilor, teoriei complexitii computaionale, teoria NP-
completitudinii se numr: Richard M. Karp (1985), Juris Hartmanis i Richard E. Stearns
(1993), Manuel Blum (1995). Pentru realizri fundamentale n proiectarea i analiza algoritmilor
i structurilor de date, teoriei grafurilor l-au avut Edsger W. Dijkstra (1972), Robert W. Floyd
(1978), John Hopcroft i Robert Tarjan (1986). Un loc aparte n lista laureailor premiului Turing
l are Donald E. Knuth (1974), premiat, pe bun dreptate, pentru contribuiile majore aduse
analizei algoritmilor i proiectrii limbajelor de programare, n particular pentru contribuiile sale
la Arta programrii calculatoarelor [116,117,118] prin deosebita i celebra sa serie de cri cu
acest titlu. Totui, printele informaticii teoretice i inteligenei artificiale este considerat Alan
Mathison Turing.
Analiza programelor de formare iniial n domeniul informaticii, propuse de cele mai
prestigioase universiti din lume, privind includerea tehnicilor de programare ca disciplin de
studii (capitolul 1, p.1.2) accentueaz, nc odat, importana vital n formarea iniial a
specialitilor nalt calificai n arta programrii. La fel, coninuturile incluse n cursul universitar
Tehnici de programare subliniaz c, este o disciplin de studiu destul de complicat n raport cu
asimilarea de cunotine i formarea de abiliti i competene, fapt ce necesit abordri didactice
speciale, uneori simulri ale procesului de implementare a algoritmului. Aceste procedee
didactice nu sunt cercetate suficient, mai ales pentru disciplina respectiv.
Tehnicile de programare au un rol important n formarea culturii informaionale, n
dezvoltarea capacitii de a gndi creativ i a elabora algoritmi optimi n scopul obinerii
soluiilor eficiente a problemelor examinate.

47
Problema fundamental, desprins din cele prezentate mai sus, i pus n faa cadrelor
didactice din instituiile de nvmnt superior este: Cum ar trebui modificat tehnologia
didactic actual pentru realizarea cu succes a procesului educativ: studentstudent+competene
de programare i optimizare a algoritmilorspecialist competitiv? [1119].
Progresul tiinelor educaionale a demonstrat c instruirea axat pe obiective nu mai
poate fi aplicat ntr-o societate a cunoaterii din cauza fragmentrii excesive a coninuturilor i
contientizrii n timp ndelungat a ntregului [120].
Dup cum meniona profesorul i inovatorul rus .. nc n anii 60 dac am
lua o pnz (desen) i am rupe-o n buci, apoi am pune elevul s le strng la loc pentru a
reface pnza, nu se tie dac se va forma o percepie ntegr despre imaginea de pe pnz.
Anume aa se pred n coal. Dar, dac i-am arta mai nti imaginea intreag, atunci bucelele
rupte uor i-ar gsi locul n refacerea pnzei [121].
Analiznd tehnologia didactic promovat de marele pedagog .. se constat
c, esena inovatoare a sistemului propus era implicarea elevului n procesul de studiu, motivarea
pentru nvare, trezirea curiozitii i a intereselor cognitive, dezvoltarea competenelor. La baza
metodologiei pedagogice a lui .. se plaseaz pedagogia cooperrii, construirea unei
relaii deschise ntre profesor i elev, evaluarea interactiv care modific procesul de nvare,
autoeducarea, ncurajarea lucrului independent etc.
Sistemul de instruire a lui .. include n sine ase elemente cheie:
repetarea, evaluarea cunotinelor, sistemul de evaluare a cunotinelor axat pe ncurajarea
elevilor, metodologia de rezolvare a problemelor de un grad de complexitate nalt, conspectele
de reper, activiti sportive cu copiii. Conspectele de reper sau semnalele de referin, cum le
numea , erau prezentate elevilor sub forma unor scheme formate din elemente grafice
conectate ntre ele, care permiteau elevului o nsuire mai rapid i de durat a materiei noi.
Revenind la conceptul sistemului de instruire modern, n instruirea axat pe competene,
obiectivele sunt plasate ca indicatori de competen. Obiectivele educaionale sunt vzute ca
intrri n procesul didactic, iar competenele ca ieiri din acest proces [122].
n documentul de politici educaionale Strategia Educaia 2020 [123] orientarea
sistemului de nvmnt spre formarea i dezvoltarea competenelor reprezint scopul de baz al
tuturor reformelor n sistemul educaional. Printre cele opt competene-cheie date n
Recomandarea Parlamentului European i a Consiliului Uniunii Europene [124] vom meniona
trei dintre ele, care se refer nemijlocit la subiectul tezei: competena matematic i competene
de baz n tiine i tehnologii, competena digital i competena de a nva s nvei. Astfel,
axndu-ne pe principiile europene, se poate sublinia c, stabilirea unui nivel nalt al

48
competenelor n tiinele reale i tehnologii este foarte important pentru dezvoltarea economic
a rii. n acest caz se va recurge la adoptarea de noi strategii i tehnologii didactice pentru
atingerea scopurilor puse i formarea de competene propuse.
Un alt pilon n dezvoltarea sistemului educaional este trecerea de la nvmntul centrat
pe profesor la nvmntul centrat pe instruit. Acest concept poate fi n mare msur realizat
prin adoptarea unor strategii i metode didactice interactive prin utilizarea de mijloace de
nvmnt adaptate pentru realizarea unei instruiri interactive.
Astfel, aplicarea noilor tehnologii informaionale i de comunicaie n procesul didactic,
permite interconectarea celor mai importante concepte ale nvmntului modern (figura 1.8).

Fig.1.8. Pilonii de baz ce contribuie la formarea unui specialist calificat


Autoarea Cojocariu V.-M. [125, p.70] definete mijloacele de nvmnt ca un
ansamblu de instrumente, material, produse, adaptate i selectate n mod intenionat pentru a
reui atingerea finalitilor procesului instructiv educativ. Acestea sunt resurse materiale, care
graie funciilor lor, conduc la realizarea scopurilor fundamentale ale aciunii didactice ce ajut la
desfurarea procesului de nvmnt; nu sunt altceva dect auxiliare care contribuie esenial la
creterea eficienei actului de nvare.
Tradiional n procesul de predare-nvare a cursului universitar Tehnici de programare
se folosesc un numr limitat de instrumente didactice. Astfel, la predarea acestei discipline,
profesorii din instituiile de nvmnt superior, se bazeaz, de obicei, pe utilizarea limbajelor
de programare: C, C++, Java, Turbo Pascal etc. Dar, n opinia noastr, lund n consideraie
progresul tehnologiilor informaionale, procesul de studiere a tehnicilor de programare poate fi
completat, destul de eficient, cu NTI, de exemplu, care in de implementarea tablei interactive,
sistemelor digitale de evaluare interactiv, sistemelor de management al nvrii, instrumentele
Google i, nu n ultimul rnd, resursele Internet. Din acest punct de vedere, este foarte important

49
ca profesorul s foloseasc metode active i stimulative care s-i solicite pe studeni s-i
ndeplineasc sarcinile de lucru i s ating obiectivele propuse [126,127].
Conceptul didactic de alfabetizarea vizual (visual literacy) devine nu numai popular
dar i eficient n procesul didactic. n contextul respectiv, la studeni se dezvolt gndirea vizual
care contribuie convingtor la consolidarea abilitilor ce in de tehnicile de programare.
Dezvoltarea gndirii critice, creterea abilitilor studenilor de a nelege i a utiliza
gndirea vizual este facilitat i de folosirea materialelor i resurselor didactice care pot coopta
atenia i stimula gndirea creativ prin intermediul paletei de culori. Astfel de instrumente
didactice, dup cum confirm unele cercetri [128], contribuie la eficientizarea procesului de
nvare, sporind viteza de memorare cu peste 40%, intensificnd motivaia studentului pentru
nvare, accentund atenia, stimulnd imaginaia, crescnd acuitatea de percepere i precizia
[129].
Cercettorul z H. [130] susine c, utilizarea tablelor interactive devine din ce n ce mai
rspndit n procesul didactic, deoarece ofer profesorilor i studenilor noi posibiliti de a
facilita predarea i nvarea. Dei exist multe beneficii aduse de tabla interactiv, rolul
profesorilor este s exploateze caracteristicile pozitive ale tablei interactive i s le integreze
elegant n metodologiile de predare actuale. Isman A., Abanmy F. A., Hussein H. B., Al Saadany
M. A. [131] susin c, factorul cel mai important n mbuntirea experienei de predare este
percepia profesorului. Pedagogii Gashan A.K. i Alshumaimeri Y.A. [132], la fel, au studiat
problema percepiiei profesorilor n raport cu tabla interactiv ca un instrument de predare
inovativ. Essig D. [133], n teza sa de doctor, afirm c, dac profesorul poate mbunti
procesul de predare-nvare prin aplicarea tablei interactive, atunci recompensa pentru
implicarea sa vor fi rezultatele mult mai bune obinute de studeni n procesul de nvare. Mai
mult dect att, integrarea eficient a tablei interactive n procesul didactic depinde de scopul
formrii, de ct de deschii sunt profesorii n raport cu ideea de aplicare a tablei interactive i ct
de mult sprijin este oferit de administraie.
Mai multe studii au examinat rolul tablelor interactive n instituiile de nvmnt din
ntreaga lume. Aceste studii s-au concentrat pe diferite aspecte ale tehnologiei respective n
activitile de nvare, inclusiv motivarea, atitudini, beneficii educaionale, precum i aspecte
tehnice legate de ncadrarea tablelor interactive n slile de clas. Cadrele didactice sunt ageni
semnificativi, care faciliteaz ncorporarea tablelor interactive ca instrumente didactice n slile
de clas [134,135]. Trebuie punctat, ns, c lucrrile metodice editate cu privire la aplicarea
tablei interactive n procesul educaional vizeaz mai mult clasele primare, nvmntul
preuniversitar, mai puin cel universitar. Mai mult a fost studiat aplicarea tablei interactive n

50
domeniul tiinelor umanitare. Numrul de suporturi didactco-metodice de implementare a tablei
interactive n procesul didactic este destul de redus la noi n ar ct i peste hotare.
Profesorii ar putea pune n aplicare table interactive din mai multe motive: reinerea
ateniei; facilitarea explicrii noiunilor complexe; simplificarea procesului educaional;
mbuntirea interaciunii ntre instruii; centrarea pe student; diminuarea rolului profesorului
declar cercettorii Jang S.J. i Tsai M.F [136]. Pedagogii .. [137], ..
[138], .. [139], . ., . . [140] menioneaz c, ncadrarea
tehnologiilor informaionale n procesul educaional produc un ir de schimbri pozitive:
activitatea cadrelor didactice devine mai creativ i atractiv; crete gradul de eficien a
nvrii studenilor; sporete productivitatea muncii; etc.
Kershner R., Mercer N., Warwick P., Kleine, J.S. [141], Baran B. [142], Celik S. [143]
consider c, tabla interactiv ofer un suport esenial n promovarea i accelerarea nivelului de
comunicare a participanilor la procesul educaional, contribuie la dezvoltarea gndirii critice, are
loc sporirea interactivitii ntregului grup de studeni. Integrarea tablei interactive n contexte
educaionale a demonstrat c, aceast tehnologie poate mbunti motivaia i performana celor
care nva, susine Syh-Jong J. [144]. Utilizarea regulat a tablei interactive n activitatea
pedagogic a schimbat metodologiile profesorilor de predare: de la metodele tradiionale la cele
interactive axate pe dialog i lucrul n grup.
Studiile cu privire la opiniile profesorilor n raport cu aplicarea tablei interactive n
procesul educaional au furnizat urmtoarele rezultate: (a) cei mai muli profesori sunt convini
c tabla interactiv poate fi folosit ca un instrument eficient pentru prezentarea coninuturilor i
asigur interactivitatea; (b) o mare parte din profesori aplic tabla interactiv ca proiector, pentru
navigarea pe Internet i nu folosesc la maxim resursele puse la dispoziie de aceasta; acest fapt
poate fi justificat de lipsa de cunotine cu privire la implementarea tablei interactive n
activitatea didactic. [132]. Cercettorii consider c profesorii au nevoie de mai mult formare
referitor la utilizarea tablei interactive n activitatea lor [145].
Exist abordri pedagogice care se axeaz pe stabilirea factorilor determinani ce
contribuie la implementarea tablei interactive n nvmntul superior [146]. Modalitile,
beneficiile, obstacolele etc. implemetrii tablei interactive n nvmntul superior au fost n
vizorul cercettorilor Demirli C., Trel, Y.K. [147] Mathews-Aydinli J., Elaziz F. [148],
Zastnceanu L. [149, p.94-98], Evdochimov R. [149, p.120-124], Popov L. [149, p.299-307],
M L., Lazr Iu., Lazr G. [150].

51
Astfel, n urma analizei cercetrilor tiinifico-didactice efectuate de autorii de la noi din
ar se poate sublinia c, tabla interactiv, sistemele de testare interactiv sunt instrumente
didactice digitale, relativ neexplorate n Republica Moldova.
Analiza cercetrilor metodologice existente n domeniul implementrii NTI n procesul
de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare a permis evidenierea nedefinitivrii
conceptelor metodice n raport cu aceast disciplin. Astfel, problema identificrii strategiilor,
mijloacelor i metodelor didactice efective de instruire n domeniul tehnicilor de programare este
actual.

1.5. Concluzii la capitolul 1


1. Implementarea NTI n procesul didactic este motivat de expansiunea TIC n toate ramurile
economiei globale, stimulnd, astfel, dezvoltarea economiei naionale i pregtind terenul
pentru integrarea rapid n economia regional care devine tot mai competitiv. Caracterul
TIC, ca factor integrator, devine tot mai pronunat n evidenierea conexiunilor
interdisciplinare i creterea importanei culturii informaionale.
2. Experiena pozitiv acumulat i practicile de succes n sistemul de nvmnt superior
internaional, privind implementarea TIC n educaia algoritmic, demonstreaz nivelul
avansat al culturii informaionale i pregtirea tinerii generaii de informaticieni pentru a face
fa provocrilor existente pe piaa muncii n domeniul IT.
3. Creterea performanelor i nivelului profesional ale profesorilor universitari este n
conexiune direct cu gradul de nelegere i cultivarea abilitilor privind implementarea
tehnologiilor didactice moderne i capacitatea de a regndi, reexamina strategiile
educaionale n procesul de predare-nvare-evaluare a cursurilor de informatic modern.
Obiectivele respective pot fi realizate asigurnd i dotnd sistemul de nvmnt superior cu
echipamente electronice avansate (table interactive, sisteme de testare interactive, tehnic de
calcul de ultima or etc.), instrumente software, manuale, ghiduri, materiale didactice
performante, adoptarea unor soluii open source n domeniul educaiei ct i posibiliti de
documentare i perfecionare n centre universitare recunoscute n acest domeniu.
4. NTI au o dinamic i un ritm de dezvoltare cu mult mai intens comparativ cu fundamentarea
didactic i implementarea lor n procesul de studiere a disciplinelor informatice de la noi din
ar, inclusiv, n raport cu disciplina universitar Tehnici de programare.
5. Tendina de aplicare a NTI n procesul didactic din aria universitar este mai sczut n
comparaie cu cea din mediul preuniversitar. Acest lucru este confirmat i de numrul mai
redus de lucrri metodice editate cu privire la implementarea TIC n procesul educaional

52
universitar.
6. Analiza programelor de formare iniial a viitoarelor cadre didactice i specialiti din
domeniile Informaticii i Tehnologiilor Informaionale, propuse de universitile de peste
hotare i de la noi din ar, privind includerea tehnicilor de programare ca disciplin de
studii, permite de a accentua importana acestui curs n formarea i dezvoltarea
competenelor ce in de arta programrii. Coninuturile incluse n cursul universitar Tehnici
de programare subliniaz c, este o disciplin de studiu destul de complicat n raport cu
asimilarea de cunotine i formarea de abiliti i competene, fapt ce necesit abordri
didactice speciale, care, la ziua de azi, nu sunt cercetate suficient, mai ales pentru disciplina
respectiv. Astfel, este relevant problema identificrii strategiilor, mijloacelor i metodelor
didactice efective de instruire n domeniul tehnicilor de programare.
7. Reieind din cele menionate conchidem c, este actual urmtoarea problem de cercetare:
determinarea fundamentelor teoretice i metodologice ale eficientizrii procesului de studiere
a disciplinei universitare Tehnici de programare prin intermediul NTI n cadrul formrii
iniiale a viitoarelor cadre didactice i specialiti din domeniile Informaticii i Tehnologiilor
Informaionale orientat spre dezvoltarea competenelor profesionale.
8. Pentru rezolvarea problemei de cercetare este necesar:
(a) de a elabora un model pedagogic orientat spre eficientizarea procesului didactic la
disciplina universitar Tehnici de programare prin implementarea NTI;
(b) de a argumenta reperele teoretice i metodologice de aplicare a modelului pedagogic n
studierea disciplinei universitare Tehnici de programare;
(c) de a perfeciona complexul instructiv-metodic la disciplina universitar Tehnici de
programare, cu implementarea NTI;
(d) de a valida prin experiment pedagogic eficiena modelului pedagogic propus i de a
optimiza procesul de predare - invare - evaluare a cursului universitar Tehnici de
programare prin valorificarea NTI.

53
2. MODELUL PEDAGOGIC I METODOLOGIA DE INTEGRARE A NOILOR
TEHNOLOGII INFORMAIONALE N PROCESUL DIDACTIC A DISCIPLINEI
UNIVERSITARE TEHNICI DE PROGRAMARE

2.1. Analiza didactico-istoric de utilizare a TIC n procesul educaional


Dezvoltarea TIC din ultimele decenii dicteaz abordarea de noi paradigme pentru
nregistrarea progresului educaional la diferite nivele. Se impun schimbri majore, structurale n
sistemul educaional din ntreaga lume. Trecerea la metodologia activ, centrat pe instruit i
axat pe formarea la instruii a competenelor i a capacitii de nvare continu, presupune
implicarea acestuia ct i a cadrului didactic n procesul de predare nvare - evaluare. n acest
context, TIC devin instrumentele principale pentru realizarea acestui proces.
Dezvoltnd ideile privind evoluia TIC punctate n [151], n opinia noastr, pot fi
evideniate urmtoarele etape principale caracterizate de un anumit indiciu:
1950-1960: interaciunea dintre om i calculator este n limbaj main; computerul este
disponibil numai pentru profesioniti;
1960-1970: crearea sistemelor de operare; procesarea mai multor operaii simultan
formulate de diferii utilizatori; obiectivul principal - utilizarea maxim a resurselor de
maini;
1970-1980: mrirea eficienei de prelucrare a datelor; dezvoltarea i ntreinerea
software-ului; apariia PC-urilor; modul interactiv de interaciune a mai multor utilizatori;
1980-1990: un nou salt calitativ al tehnologiei de dezvoltare de software; elementul-cheie
al noilor tehnologii informaionale este reprezentarea i prelucrarea cunotinelor; se
creeaz baze de cunotine, sisteme expert; distribuirea global a PC-urilor;
1990-2000: apariia Internet-ului; resursele web; conectarea n mas a PC-urilor la
Internet.
2000-2015: dezvoltarea intens a tehnologiilor hardware, software i de comunicaie, a
reelelor informaionale i diverselor platforme de comunicare i socializare pentru
utilizarea n mas.
Efectund o incursiune n istoria implementrii TIC n procesul educaional pot fi
evideniate urmtoarele etape [1]:
1920: Sidney Pressey, specialist n psihologie educaional, Ohio State University,
creeaz prima main pentru testarea cunotinelor studenilor pe baz de ntrebri cu
rspunsuri multiple;

54
1940: lecii radio; primele emisiuni televizate cu scop instructiv (SUA, Europa);
organizarea teleconferinelor cu subiecte educaionale; apar posturi TV educaionale att
la nivel national ct i internaional;
anii 50: B.F. Skinner dezvolt o nou variant a mainii lui Pressy n care organizarea
nvrii are la baz metoda instruirii programate. Calculatorul ofer un program didactic
liniar: informaiesarcinrspunsul instruitului aprecierea rspunsului n termeni
corect/greiturmtoarea secven de informaie. Ulterior apar programele cu
ramificaii: n dependen de rspunsul instruitului programul furnizeaz secvena
urmtoare sau el primete explicaii asupra greelilor comise;
anii 60: se ajunge la concluzia c primele programe software aveau la baz o strategie de
nvare rigid i utilizau computerul numai pentru a trece de la o pagin la alta; apare
ideea c nvarea unui limbaj de programare este un mod eficient de utilizare a
computerului n nvmnt;
anii 70: modificarea strategiei didactice, se trece de la programele aflate integral sub
controlul computerului la programe care permit iniiativa instruitului; inovaiile hardware
i crearea de terminale care permit accesul multi-user la calculatorul central; cercetri
experimentale privind modul de utilizare a computerului ca mediu de instruire;
anii 80 + : proliferarea calculatoarelor personale, relativ ieftine, i cu posibiliti extinse
de realizare a dialogului cu un utilizator neprofesionist; apariia Internet-ului; conectarea
la resursele web; pe msur ce subiecii ncep s scrie propriile programe, n diverse
limbaje de programare, se produce o cretere a gradului de maturizare intelectual,
specific situaiei n care cel ce nva este implicat direct n actul nvrii;
anii 2000+: dezvoltarea la nivel mondial a soft-urilor educaionale; apariia de politici i
strategii educaionale de implementare a TIC-ului n procesul didactic; dezvoltarea
tehnologiilor hardware, software i de comunicaie, integrarea lor n mediul educaional,
are ca consecin dezvoltarea metodologiilor de nvare noi, centrate pe instruit.
Analiznd situaia cu privire la implementarea TIC n procesul de studiere a tehnicilor de
programare se contureaz urmtoarele elemente de baz:
apariia limbajelor de programare i a calculatoarelor personale (anii 80), au permis
implementarea algoritmilor, descrii n pseudocod sau prin aplicarea schemelor logice,
ntr-un limbaj de programare; acest lucru a dus la studierea profund a stucturilor de date,
a complexitii algoritmilor etc;
dezvoltarea resurselor hardware i software (proiectorul, MS Office, anii 90+), au permis
o nou prezentare a tehnicilor de programare; cursurile electronice devin accesibile

55
pentru studeni; apariia limbajelor de programare visuale, de exemplu Delphi, ofer
posibilitate profesorilor n crearea de materiale didactice electronice: simulatoare, jocuri
didactice pe calculator, programe de instruire, programe de evaluare etc;
conectarea la resursele web deschide orizonturi enorme sporind posibilitile i viteza de
comunicare ntre instruii: pota electronic, crearea de forum-uri, chat-uri.
n 2001 este lansat platforma integrat de instruire asistat de calculator i gestiune a
coninutului AeL (SIVECO, Romnia), oferind suport pentru predare i nvare, testare
i evaluare, administrarea coninutului, monitorizarea procesului de nvmnt i
concepie curricular; AeL pune la dispoziia celor interesai de studierea tehnicilor de
programare suporturi didactice (material teoretic, simulatoare, rezolvri de probleme n
regim interactiv, coduri surs etc) pentru urmtoarele subiecte: structuri de date (liste,
stive, cozi, arbori), algoritmi de cutare pe iruri, recursia, tehnica backtracking, tehnica
divide et Impera, grafuri i algoritmi din teoria grafurilor etc;
lansarea site-ului .campion n 2003; aici pot di accesate software pe algoritmi din teoria
grafurilor cu indicarea algoritmului (pseudocod, limbajul Pascal, C++) i estimarea
complexitii ; arhiva de probleme; concurs online de programare;
site-ul infoarena.ro, lansat n 2003, conine: (a) arhiva educaional cu probleme ce
urmresc implementarea unui singur algoritm, structuri de date sau tehnici de
programare, acestea izoleaz un singur aspect teoretic; accesul la surse este deschis iar n
enun se gsesc indicii de rezolvare, link-uri ctre surse i articole pe subiect; (b) arhiva
de probleme conine peste 1600 de probleme; (c) probleme de la diverse concursuri de
programare; (d) articole pe diverse tematici (structuri de date, tehnici de programare,
noiuni matematice, algoritmi etc);
unul din cele mai populare site-uri web, accesat de profesorii de informatic, n predarea
tehnicilor de programare este youtube.com (anul lansrii 2005); aici pot fi gsite
materiale cu privire la: metodele de sortare, recursia, backtracking, divide et impera,
algoritmi greedy, programare dinamic, branch and bound algorithm; resurse plasate de
cele mai prestigioase universiti din lume;
site-urile utilizate pentru dezvoltarea competenelor de programare: codingame.com,
hakerrank.com, codeforces.com, codechef.com, root.me.org etc;
prin accesarea paginilor web a celor mai prestigioase universiti din lume, att profesorii
ct i studenii, au acces la materiale electronice de calitate (audio, video, simulatoare,
suport teoretic, teste, lucrri de laborator, coduri de program etc);
implementarea Learning Management System i LCMS-urilor;

56
aplicarea tablelor interactive, sistemelor de testarea interactiv pentru care, cu prere de
ru, nc nu sunt create suporturi didactice referitoare la implementarea lor n procesul de
studiere a tehnicilor de programare.
Examinnd evoluia dezvoltrii tehnologiilor informaionale, descris mai sus, se observ
i o dezvoltare accelerat a diverselor strategii i metode didactice implementate n procesul de
predare-nvare a informaticii.

2.2. Elaborarea modelului pedagogic de predare-nvare-evaluare al cursului universitar


Tehnici de programare prin implementarea NTI
n Republica Moldova printre universitile de top care asigur piaa muncii cu specialiti
de nalt calificare n domeniul Informaticii i Tehnologiilor Informaionale (domeniile tiine
exacte i tiie ale educaiei) sunt UTM, USM, UST, USARB, USCH, ASEM.
Cercettorii Cabac V. i Deinego N. [49] puncteaz un ir de particulariti legate de
formarea n domeniul programrii: (a) necesitatea de aliniere continu la schimbrile extrem de
rapide, care au loc n domeniul informaticii i tehnologiilor informaionale; (b) elaborarea
produselor program moderne presupune lucrul n echip; (c) n condiiile organizrii
nvmntului universitar pe cicluri, formarea specialistului presupune achiziionarea unui
fundament solid, care asigur dezvoltarea profesional i face posibil extinderea educaiei pe tt
parcursul vieii.
Necesitatea studierii tehnicilor de programare este dictat de dezvoltarea vertiginoas a
sistemelor informaionale, de apariia rapid a diverselor soft-uri, de necesitatea rezolvrii unui
set mare de probleme economice, medicale, de proiectare, de dezvoltare a unui ir ct mai larg de
simulatoare pentru diverse fenomene tehnice, biologice, fizice etc, iar pentru studenii cu profil
pedagogic: obinerea performanelor n domeniul programrii la diferite etape: colar, sector;
zonal, republican, internaional pentru a instrui ceteni competitivi pe piaa att naional ct
i internaional. Tehnicile de programare au un rol important n formarea culturii
informaionale, n dezvoltarea capacitii de a gndi creativ i a elabora algoritmi optimi n
scopul obinerii soluiilor eficiente a problemelor examinate.
Astfel, dup o analiz profund a cerinelor impuse de imperativele timpului i a
practicilor de aplicare a TIC n formarea iniial a specialitilor de informatic (domeniile tiine
ale educaiei i tiine exacte) a fost elaborat modelul pedagogic de predare nvare evaluare
al cursului universitar Tehnici de programare prin implementarea noilor tehnologii
informaionale (figura 2.5). Pe parcursul a mai multor ani, autorul a pus n aplicare mai multe
episoade (fragmente), componente actuale, ale acestui model complex.

57
Competene specifice cursului universitar Tehnici de programare

Principiile didactice prin prisma implementri noilor tehnologii informaionle n procesul de


Pro predare nvare evaluare: contientizare i patricipare; dezvoltarea gndirii abstracte;
accesibilitate i personalizare; transferul nvrii n circumstane noi; persistena n timp i
iect fidelitatea celor nsuite; continuitate n nvare.

are
Coninuturile disciplinei: complexitatea algoritmilor; recursia (direct, indirect); tehnica
backtracking (recursiv, nerecursiv); tehnica divide et impera; tehnici de sortare i cutare;
tehnica greedy; tehnica programrii dinamice.

Stategii, metode i tehnologii didactice


Tradiionale: exepunerea, conversaia didactic, demonstraia, observarea,
exerciiul.
Interactive: problematizarea, nvarea prin descoperire, clasa inversat,
Imp nvarea reciproc (peer instruction), studiul de caz, modelarea,
brainstorming electronic, metoda rezolvrii problemelor etc.
lem
ent
Mijloace TIC utilizate n procesul didactic Forme de organizare a
are Tradiionale: calculatorul, limbaje de procesului educaional
programare, prezentri Power Point. Traditionale: prelegeri, lecii de
Interactive: tabla interactiv, sisteme de testare laborator, consultaiile.
interactiv, LMS/ LCMS-uri, reeaua Internet, Activ - participative: prelegerea
wiki sourse, simulatoare de completare recursiv intensificat, lucrul n echipe,
a stivei. studiul individual, proiectele,
forum, chat.

Eva Autoevaluare: Evaluare realizat de


lucrri practice, profesor:
lucru independent, Coevaluare: formativ interactiv,
luar portofoliu, n perechi, sumativ (Test_1, Test_2,
teste pentru exersare n echipe Test_3), evaluare final
e ntre grupe (T_final).

Rezultate: creterea Ajustare la nivel de:


eficienei procesului de Analiz la nivel de: strategii, coninuturi; evaluare;
predare nvare - metode i tehnologii principii i strategii
Anal evaluare la disciplina didactice, mijloace TIC didactice; finaliti de studii.
iz/ Tehnici de programare utilizate, forme de organizare
a procesului educaional,
Ajus evaluare.
tare

Finaliti de studii
Fig.2.5. Modelul pedagogic de predare nvare evaluare a cursului
universitar Tehnici de programare prin implementarea noilor tehnologii informaionale

58
Analogiile model-realitate, n dezvoltarea tiinelor educaiei, constituie strategii de
cercetare importante, deseori necesare pentru cunoaterea fenomenelor i proceselor manifestate
n procesul educaional, oferind cmp de validare, mbuntire sau reorganizare a multitudinii
de metode de nvare.
Prin model putem nelege fie un sistem teoretic, fie un element concret, fizic, material
prin care sunt cercetate, ntr-o manier indirect calitile, caracteristicile, proprietile i
transformrile unui alt sistem, de regul mai complex, cu care primul sistem se gsete ntr-o
ipostaz de comparaie, de analogie. Modelul constituie resursa pedagogic esenial a metodei
modelrii cu potenial de strategie direct, multifuncional.
Dup C. Brzea [152] se disting trei sensuri n utilizarea termenului de model:
sensul normativ: imitarea sau reproducerea conduitei, datorit valorii i semnificaiei sale;
persoan, fapt sau obiect cu caliti reprezentative pentru o ntreag categorie; obiect
original dup care pot fi reproduse obiecte asemntoare, ntr-un numr infinit de copii;
sensul artistic: persoan sau obiect crora artistul le va reproduce imaginea; obiect de
aceeai form cu un alt obiect, mai mare sau mai mic; form miniaturizat sau mrit;
sensul tiinific: reprezentare grafic simplificat sau tridimensional a unei idei, a unui
proces sau sistem; ansamblu de elemente sau variabile care alctuiesc un sistem simbolic sau
social; reprezentare logic sau matematic a unei teorii.
Modelul poate fi considerat, n valorificarea sa epistemologic, psihologic i
pedagogic, o surs metodologic general care stimuleaz procesele de cunoatere total a
realitii. Din aceast perspectiv, putem nelege prin model o construcie real sau imaginat a
oricrui obiect, fenomen, proces care reflect trsturile eseniale ale obiectului cercetat.
.. [153] definete modelul pedagogic drept un sistem logic, consecutiv de
elemente specifice, care include: scopul educaiei, coninuturile didactice, proiectarea tehnologiei
didactice i a tehnologiei de gestionare a procesului de nvmnt, planele de nvmnt.
Autorul menionat identific urmtoarele tipuri de modele didactice: liniare, de grup,
integratoare, inovatoare, modelul adaptiv.
Modelul pedagogic impune obiectivele i schema de educaie, care determin: de ce? i
ce se va studia; cine i cum va pune n aplicare activitile de predare i nvare. Conform
clasificrii efectuate de .. a i .. n modelele didactice pot fi
evideniate: modele macro, care definesc conceptul de dezvoltare a sistemului de nvmnt i
modele de mijloc, care modeleaz calitatea procesului didactic ntr-o instituie de nvmnt
[154].

59
Modelul pedagogic elaborat se deosebete de alte modele de formare a viitoarelor cadre
didactice i specialiti din domeniile Informaticii i Tehnologiilor Informaionale prin:
(1) scopul propus creretea calitii procesului de studiere a disciplinei universitare Tehnici de
programare prin aplicarea NTI sub aspect multifuncional: ca instrumente de predare, ca
instrumente de nvare i ca instrumente de evaluare n procesul de formare iniial a
viitorilor profesori de informatic i specialiti n domeniul informaticii i TI;
(2) coninuturile incluse n modelul propus coreleaz cu standardul curricular la disciplinele
informatice pentru programele de studii universitare - Computer Science Curricula (2013)
[155, p.55-61];
(3) adaptarea principiilor didactice tradiionale n nvarea centrat pe student prin prisma
implementrii TIC n procesul didactic (contientizare i participare, dezvoltarea gndirii
abstracte, accesibilitate i personalizare, transferul nvrii n circumstane noi, persistena
n timp i fidelitatea celor nsuite, continuitate n nvare);
(4) formarea iniial a viitoarelor cadre didactice i specialiti din domeniile Informaticii i
Tehnologiilor Informaionale este realizat ntr-un mediu tehnologizat. Astfel, tabla
interactiv, sistemele de evaluare interactiv sunt principalele instrumente didactice
utilizate, care fiind conectate cu tehnologiile informaionale de o larg circulaie ( sisteme de
management a nvrii, instrumente web (email, chat, forum, blog) ); tabla interactiv,
sistemele de evaluare interactiv sunt instrumente relativ noi, aplicate n procesul didactic,
iar experiena de utilizare a acestor instrumente a condus la creterea eficienei strategiilor
didactice interactive i, n final, la obinerea unor rezultate academice mai bune n grupele
experimentale;
(5) combinarea modurilor de organizare a instruirii n cadrul modelului este realizat face to
face cu elemente de nvmnt la distan, fiind aplicat i la secia cu frecven redus;
(6) modelul propus permite de a orienta ntregul proces de formare spre mbuntirea
experienelor de nvare a studenilor, spre implicarea lor activ n procesul didactic, prin
promovarea unei metodologii didactice centrate pe student prin strategii didactice interactive
cu implementarea NTI. O atenie deosebit se acord metodelor peer instruction,
problematizarea, rezolvarea problemelor etc;
(7) implementarea evalurii interactive, prin intermediul sistemelor digitale de testare
interactiv, n procesul de predare-nvare permite ajustarea demersului didactic, prin
modificarea tehnologiei didactice la specificul coninuturilor, la diferenele individuale ale
studenilor pentru stimularea nregistrrii performanelor academice cu scopul de a forma i
dezvolta competenele specifice cursului asigurnd finalitile de studii.

60
Proprietile fundamentale ale modelului pedagogic elaborat, punctate prin prisma disciplinei
Tehnici de programare, sunt:
Polivalen. Procesul de instruire la disciplina Tehnici de programare este direcionat
conform urmtoarei scheme: formarea competenelor se axeaz iniial pe prerechizitele
obligatorii (noiune de algoritm, structuri de date, fundamente matematice etc.), iar
dezvoltarea competenelor implic nemijlocit interdependena dintre competenele deja
formate. De exemplu, pentru nsuirea recursiei este necesar ca studentul s posede aa
noiuni ca: memorie, stiv, subprogram, definiia recursiv a unei funcii matematice etc.
Competenele formate la acest modul (recursia) vor fi ulterior dezvoltate i vor contribui la
formarea de noi competene, de exemplu, la studierea backtracking-ului recursiv, tehnicii
divide et impera cu implementare recursiv, programrii dinamice etc.
Flexibilitate. Competenele i finalitile de studii prevzute de standardul curricular la
disciplina Tehnici de programare pot fi modificate, dezvoltate/lrgite, nlocuite cu altele mult
mai complexe n dependen de cerinele angajatorului, de politicile educaionale adoptate,
i, nu n ultimul rnd, de necesitile proprii ale instruiilor. Acelai lucru se poate meniona
i despre subiectele incluse n standardul curricular la disciplina Tehnici de programare. Un
alt aspect al flexibilitii modelului este integrarea evalurii interactive n procesul de
predare-nvare.
Continuitate. Formarea competenelor specifice cursului universitar Tehnici de programare
ncepe de la prerechizite, trecnd prin blocurile principale ale modelului pedagogic propus
(proiectare, implementare, evaluare, ajustare) asigurnd finalitile de studii. Competenele
formate i dezvoltate n cadrul acestui curs servesc drept prerechizite pentru alte cursuri, de
exemplu, Teoria recursiilor, Bazele programrii dinamice (ciclul II, masterat) etc., asigurnd
astfel dezvoltarea unei competene principale ale secolului XXI - Life Long Learning.
Multifuncionalitate. n modelul pedagogic elaborat, NTI sunt implementate n cadrul celor
trei componente ale procesului didactic: predare, nvare, evaluare promovnd o instruire
centrat pe student i axat pe formarea de competene i asigurarea finalitilor de studii. n
modelul pedagogic propus are loc combinarea modurilor de organizare a instruirii: prezenial
cu elemente de nvmnt la distan, fiind dirijate de cadrul didactic.
Originalitate. Modelul pedagogic este inedit prin faptul c direcioneaz eficient
implementarea tehnologiilor informaionale existente ct i a celor care urmeaz s fie
dezvoltate, indiferent de complexitatea lor, n procesul de predare-nvare-evaluare a
cursului universitar Tehnici de programare, sporind astfel performana academic a
studenilor.

61
2.3. Metodologia utilizrii modelului elaborat
2.3.1. Competene, finaliti de studii, principii, strategii didactice dezvoltate i aplicate
n formarea iniial a studenilor n cadrul cursului universitar Tehnici de programare
Astzi, n mediul educaional, se discut tot mai intens problematica formrii
competenelor. Dup Guu Vl. competena reprezint capacitatea de selecie, combinare i
utilizare adecvat, sub forma unui ansamblu integrat i dinamic a cunotinelor, abilitilor
(cognitive, acionale, relaionale) i a altor achiziii (valori i atitudini), n vederea rezolvrii cu
succes a unei anumite categorii de situaii problem, n diferite contexte i n condiii de
eficacitate i eficien [156].
Pedagogul Botnari V. formuleaz noiunea de competen drept o integralitate imanent
a achiziiilor subiectului din momentul n care accept i i propune s ating un scop[157,
p.86].
Pedagogii Silistraru N. i Golubichi S. [158, p.71-87] menioneaz c a fi competent
nseamn a avea capacitatea de a rezolva o problem, a adopta o decizie, a desfura cu
eficacitate o anumit activitate.
Chi V. formuleaz definiia competenei astfel: Competena nseamn deinerea i
dezvoltarea cunotinelor i abilitilor, a atitudinilor adecvate i a experienelor necesare pentru
performane bune n rolurile asumate [159, p.190].
Dup Cuco C. competena reprezint ansambluri structurate de cunotine i deprinderi
dobndite prin nvare ce apar ca structuri operante cu ajutorul crora se pot identifica i
rezolva, n contexte diverse, probleme caracteristice unui anumit domeniu [160, p.50].
Cercettorul Minder M. definete competena drept cunotine dinamice, care pot fi
mobilizate n diverse situaii [161].
Competenele specifice se definesc pe un obiect de studiu (disciplin, curs universitar) i
se formeaz pe durata desfurrii cursului (un semestru, un an de studii); ele deriv din
competenele generale, fiind etape n achiziionarea acestora. Competenele specifice care vor fi
formate i dezvoltate n cadrul disciplinei Tehnici de programare sunt descrise n standardul
curricular al cursului [Anexa 2]. Etapele i algoritmul de formare a competenelor sunt ilustrate
n [162, p.84-85].
Axarea procesului de formare profesional pe formarea de competene mrete
considerabil funcionalitatea achiziiilor academice i condiioneaz instituiile de nvmnt
superior s se orienteze spre cerinele pieei muncii.
Profesorul Cabac V. susine c axarea programelor de studii pe finaliti de studii
reprezint un nou concept, o nou form de proiectare a procesului didactic, care cuprinde dou

62
direcii centrale: (1) plaseaz studentul n centrul procesului de formare i (2) face posibil
explicarea extinderii conceptului de competen n domeniul educaiei [163].
Definiia succint a finalitilor de studii este: formularea a ceea ce studentul va fi capabil
s cunoasc, s neleag, s demonstreze dup finalizarea procesului de instruire sau a unei pri
a lui (un curs universitar). Finalitile de studii reprezint conexiunea dintre angajatori i
instituiile de nvmnt.
Precizarea finalitilor de studii: la nivel internaional, naional, la nivel de instituie de
nvmnt, la nivel de program de studii i la nivel de unitate de curs asigur cele apte tipuri de
mobiliti (academic, profesional, vertical, orizontal, geografic, social, fizic) a studenilor
i absolvenilor.
Finalitile de studii a cursului universitar Tehnici de programare (UST, domeniile
generale de studii tiine exacte i tiine ale educaiei) sunt dictate de cerinele pieei de munc
n specialiti calificai n domeniul programrii, n buni profesori de informatic, capabili s
creasc i s educe o generaie competitiv n arta programrii att la nivel naional ct i
internaional [Anexa 2].
Un program de studii trebuie s conin att competenele ce vor fi dezvoltate la studeni
ct i finalitile de studii. Acest lucru poate fi explicat n felul urmtor: competena este utilizat
la descrierea standardelor profesionale, este folosit la locul de munc, iar finalitile de studii
evalueaz nivelul de dezvoltare a competenelor i se regsesc n documentele de calificare, ele
nu se refer direct la locul de munc [7. p.32-33].
Efectund o sintez a celor relatate mai sus i innd cont de documentele proiectului
Tuning [164] diferenele dintre noiunea de competen i finaliti de studii au fost sintetizate n
figura 2.6.

Fig.2.6. Diferenele dintre noiunea de competen i finaliti de studii


Relaiile dintre competene, scopuri, obiective i finaliti de studii sunt oglindite i n
[165, p.79-84].

63
Ca parte component a modelului didactic propus de autor sunt principiile didactice care
asigur, alturi de alte norme, reguli i legi normativitatea didactic, fapt ce contribuie la o
funcionalitate optim a procesului didactic.
Etimologic, termenul de principiu vine din latin: principium nceput, origine, baz,
temei, derivat din princeps - primul, cel mai mare, cel mai important - avnd sensul de nceput i
conducere.
Generaliznd experiena pozitiv a practicii educaionale, principiile didactice redau
ceea ce trebuie sau ceea ce nu trebuie s fie fcut n activitatea didactic: norme, reguli,
obligaii, restricii, i accepii referitoare la activitatea cadrului didactic i, evident, i la
activitatea studenilor.
Autorul propune o adaptare a principiilor didactice tradiionale n nvarea centrat pe
student prin prisma implementri TIC n procesul didactic:
contientizare i patricipare: plasarea studentului n centrul propriului proces de formare;
participarea interactiv att la nivel funcional: student, profesor TIC, ct i la nivel
relaional: cadru didactic student i invers; implicarea lui n activiti multiple desfurate
sincron/asincron cu stimularea dat de ndeplinirea a ct mai multe sarcini din cele propuse;
studenii vor fi implicai ntr-o multitudine de activiti, care s impun participare activ:
dezbateri, studii de caz, experimente simulate, rezolvare de probleme etc.; motivarea
studenilor prin publicarea rezultatelor pe blog-ul profesorului, n chat, forum-uri, e-mail
comun, astfel, el va manifesta un interes sporit i va depune un efort mai mare pentru ca
acestea s fie ct mai bune;
dezvoltarea gndirii abstracte: elaborarea de modele matematice a problemelor din viaa
real; crearea i utilizarea simulatoarelor; accesul la diverse simulatoare online; de exemplu,
de pe youtube.com, AeL etc.);
accesibilitate i personalizare: tehnologiile moderne permit crearea unui mediu de nvare
personalizat; implementarea se realizeaz cu respectarea particularitilor de vrst, dar i n
funcie de stilul de nvare i tipul de inteligen (cu referire la inteligenele multiple) i care
s permit parcurgerea n ritmul propriu; pot fi create module specifice pentru activiti
difereniate, n concordan cu posibilitile studenilor i dificultile de nvare;
transferul nvrii n circumstane noi: optimizarea algoritmilor elaborai anterior;
alctuirea modelelor matematice i crearea de programe pentru diverse probleme luate din
viaa cotidian; crearea de modele, simulatoare care ar permite vizualizarea unor situaii,
fenomene din viaa real;

64
persistena n timp i fidelitatea celor nsuite: cursul Tehnici de programare are o baza
intuitiv, concret - senzorial, cu suficiente aplicaii practice; cursul este sistematizat i
permite nsuirea contient i prin efort propriu, permind completri i aprofundri
continue; rezolvarea sarcinilor i nsuirea coninuturilor prin utilizarea TIC permit revenirea
pn la formarea deplin a competenelor;
continuitate n nvare: activitile se vor planifica riguros i se vor baza pe o parcurgere
logic, fireasc asigurnd viitorului specialist formarea unor competene solide, care s-i
asigure n viitor o dezvoltare profesional i care s-i permit de a-i continua educaia pe tt
parcursul vieii; este demonstrat de practica educaional c, o mare parte din activitile
cadrului didactic universitar sunt copiate de discipoli n carierele lor proprii; de exemplu,
etapizarea rezolvrii unei probleme, stilul de programare, TIC aplicate etc.)
O direcie fundamental n proiectarea i dezvoltarea educaiei este trasat de conceptul de
curriculum. Curriculumul este o parte component de baz a procesului didactic. Dicionarul
Oxford Advanced Learner's Dictionary definete noiunea de curriculum ca: subiecte incluse
ntr-un ciclu de studii ntr-o coal sau colegiu (The subjects comprising a course of study in a
school or college).
Semnificaia modern a noiunii de curriculum a fost lansat n pedagogia secolului XX
de John Dewey. Curriculumul se refer nu numai la coninuturile incluse n programele de studii,
ci i la experienele de nvare a subiecilor supui formrii.
Analiza procesului educaional din punct de vedere curricular atribuie activitii didactice
o imagine transparent asupra tuturor tipurilor de cunotine, capaciti necesare, conform
caracteristicilor culturii i ale colectivului de studeni [166].
Cercettorul i pedagogul romn, Cerghit I. opteaz pentru a trece de la paradigma
invechit a coninutului nvmntului ce vizeaz cunotinele, de la sintagma a ti, la
conceptul de curriculum, care pune accentul pe a ti s faci i se refer la formarea de
competene i finaliti de studii [167, p.14].
Din punct de vedere structural, curriculumul este un program de studiu care include:
finalitile de studii, definete competenele ce urmeaz a fi dezvoltate, timpul de instruire,
coninuturile nvrii, strategiile, metodologia, mijloacele didactice. Curriculum pe disciline de
studii este organizat dup modelul hexagonal [158, p.44-60].
Astfel, curriculumul la disciplina Tehnici de programare a fost elaborat dup modelul
hexagonal [158, p.51], iar coninuturile incluse n standardul curricular la disciplina Tehnici de
programare [Anexa 2] sunt prezentate n Anexa 3.

65
Traiectoria pe care ne deplasm de la necunoatere la cunoatere, de la idei la realiti, de
la scopuri la soluii poate fi redat i traversat n diferite feluri, aplicnd diferite strategii.
Recunoaterea c, predarea este o gndire strategic face posibil stpnirea reuit a situaiilor
de instruire, fcnd economie de efort (fizic, intelectual, psihologic) i avnd consecine maxime
pozitive [167, p.325-326].
Strategia didactic reprezint o combinare optim a metodelor, procedeelor, mijloacelor
didactice i a formelor de organizare a procesului de nvmnt; se structureaz n funcie de
concepia pedagogic a profesorului i de competenele de care dispune acesta; tipologie:
inductive/deductive, analoage, dirijate sau algoritmice/libere sau euristice [160,168].
Dup Cerghit I. [167], strategia didactic poate fi privit ca: un mod integrativ de tratare
i aciune; o structur procedural; un lan de decizii; o interaciune optim ntre strategiile de
predare, strategiile de nvare i cele de evaluare.
Oprea C.-L. Definete strategia didactic ca fiind ansamblul complex i circular de
metode, tehnici, mijloace de nvmnt i forme de organizare a activitii, complementare, pe
baza crora profesorul elaboreaz un plan de lucru cu elevii, n vederea realizrii cu eficien a
nvrii [169]. Etapele de elaborare a unei strategii didactice sunt ilustrate n figura 2.7.

Fig.2.7. Etapele de construire a unei strategii didactice


Cercetrile n domeniul didacticii pun la ndemna profesorului o diversitate larg de
strategii didactice. Sunt adoptate mai multe criterii de clasificare a strategiilor didactice: gradul
de generalitate, prioritile acordate n pocesul didactic, chintesena activitilor realizare de
student, nivelul de implicare a cadrului didactic n procesul de cunoatere, logica gndirii urmat

66
de studeni, gradul de dirijare a nvrii, factorii de motivare a nvrii, nivelul de implementare
TIC n procesul didactic [167].
Strategiile didactice aplicate de autor n procesul de instruire din cadrul cursului
universitar Tehnici de programare sunt reflectate n figura 2.8.

Fig.2.8. Strategii didactice aplicate n procesului de instruire din cadrul cursului


universitar Tehnici de programare
Strategiile didactice axate pe student sau pe grupuri de studeni au la baz un set de
metode didactice activ participative, care pun n valoare necesitile de nvare individuale ale
studentului. Studenii nu vor memora informaiile, dar vor nelege i vor aplica aceste cunotine
acumulate fiind considerai co-creatori n procesul de predare-nvare-evaluare.
Strategiile cognitive (de cunoatere) sunt aplicate pentru: achiziionarea de cunotine
noi, prelucrarea informaiei n moduri diferite, aplicarea cunotinelor acumulate n practic,
rezolvarea problemelor, procesarea i analiza situaiilor reale etc.
Metacogniia, sau gndirea la gndire se refer la procesele mentale care controleaz i
reglementeaz modul n care gndim.
Strategiile metacognitive sunt mai durabile i cu grad mai mare de generalitate dect
abilitile i strategiile cognitive.
Pentru a-i sprijini pe studeni n formarea lor metacognitiv este necesar ca prin
intermediul experienei acumulate, viziunii profesionale, profesorul, n primul rnd, considerm
noi, trebuie s prezinte i s cultive studenilor modele de gndire critic i nvare eficient, i,

67
n mod special, s promoveze conceptul nvrii independente, pentru ca discipolii si,
ulterior, fiind foarte motivai, s-i asume treptat responsabilitatea de a nva singuri, n scopul
creterii profesionale i integrrii cu succes pe piaa muncii.
Aplicarea i abordarea unor strategii inovative, adic crearea de noi tipuri de practici,
modaliti noi de abordare a procesului didactic este scopul principal al cercetrii noastre.
Strategiile didactice, care in seama de logica pe care studenii sunt solicitai s o practice
n situaiile de nvare evaluare, sunt binevenite n orice proces de formare fiind aplicate mai
mult sau mai puin, n dependen de caz, problem formulat sau aciune real.
n mare parte, menioneaz cercettorii Lupu I., Negara C. [46], metodologia de
organizare a procesului didactic se rezum la ...transmiterea informaiei ntr-un mod
unidirecional: prelegeri - de la cadrul didactic la student; seminare, examene de la student la
cadrul didactic. O astfel de form de organizare a procesului educativ nu este tocmai cea mai
potrivit.
Strategiile didactice interactive modific dialogul de pe vertical (profesor-student) pe
orizontal, avantajnd comunicarea, negocierea, nvarea automat. Astfel, strategiile didactice
interactive produc i susin conflictul socio-constructiv, ce constituie o surs de progres
intelectual, afectiv-emoional i social.
Pentru a pune n aciune o strategie de tip self management autorul a plasat pe platforma
MOODLE a UST cursul electronic Tehnici de programare, motivnd, astfel, studenii spre
autoinstruire, autoevaluare i autoreglare a propriului proces de cunoatere.
Convertirea NTI n strategii didactice s-a impus deja ca realitate ce caracterizeaz
sistemele educaionale, avnd un mare impact asupra creterii eficienei activitilor educaionale
prin: utilizarea operativ a gndirii logice, selective i analitice; dezvoltarea percepiei vizuale;
structurarea materiei; creterea ncrederii n forele proprii.
n dependen de valorificarea didactic a TIC exist urmtoarele clasificri ale
strategiilor didactice (figura 2.9):
innd cont de plasarea geografic a profesorului i a studenilor se disting: strategii face
to face; strategii de instruire la distan; strategii hybrid (BL);
n dependen de conectarea calculatorului la reea pot fi punctate: strategii de nvare
off-line; strategii de nvare on-line.
Implementarea raional a instrumentelor TIC aduce un suflu nou n stabilirea strategiei
i metodologiei didactice. Completarea instrumentarului pedagogic cu elemente TIC tinde:
- s mreasc posibilitile de combinare a materialelor didactice tradiionale cu materiale noi,
digitale;

68
Blended learning On-line
Face to face un mix dintre nvarea
n ritm propriu,
clas dotat cu face to face i cea on-line
autodirecionarea
instrumente TIC moderne axat pe coaching i
nvrii
mentoring

Fig.2.9. Strategii de nvare cu implementarea TIC


- s combine diferite tehnici, metode, mijloace sau procedee de predare nvare - evaluare
mai vechi cu alte mai noi i, odat cu aceasta, s plaseze studenii n variate contexte reale
i/sau virtuale;
- s activeze eforturile necesare gsirii celor mai potrivite soluii strategice de achiziionare,
prelucrare i cldire de cunotine noi, de formare a abilitilor, comportamentelor etc.;
- s stimuleze experimentarea, dezvoltarea, diversificarea i flexibilizarea de noi abordri
strategice inventive, activformative, favorabile ntreinerii unei intense interactiviti
student - TIC, care ar avea efecte pozitive asupra calitii formrii competenelor necesare
viitorilor absolveni.
Autorul i-a propus de a orienta ntregul proces de formare spre mbuntirea experienelor
de nvare a studenilor, spre implicarea lor activ n procesul didactic, prin promovarea unei
metodologii didactice centrate pe student prin strategii interactive cu implementarea TIC.

2.3.2. Aspecte metodologice privind utilizarea tablei interactive n procesul didactic


Odat cu implementarea noilor tehnologii informaionale, evident, se schimb i
strategiile didactice, instrumentele i abordrile cunoscute necesit revizuite iar subiectele care
in de planurile de nvmnt impun, n mod firesc, modificri i actualizri a tehnologiilor
didactice n funcie de noile paradigme i provocri tehnologice.
Rolul tablei interactive n procesul didactic i importana acesteia, att pentru profesori i
instruii, nu poate fi negat. Este irezonabil negarea importanei utilizrii tehnologiei respective
n activitile de predare-nvare-evaluare. Gruber B. [170, p.19] susine c, integrarea cu succes
a noilor tehnologii este scopul oricrei tehnologii educaionale. Cercettorii Thomas M. i

69
Schmid E.C. [171] au declarat c, multe coli din rile dezvoltate i cele n curs de dezvoltare au
ncredere n capacitile tehnologiei pentru a mbunti procesele educaionale.
Cercettorii .., .., .., .. accentueaz
c, utilizarea tablei interactive nu doar mbuntete vizibilitatea materialului, ceea ce face un
exerciiu atractiv, intrigant, dar, de asemenea, crete interesul studenilor n raport cu
memorizarea materialului nou. Studenii achiziioneaz n mod activ noile cunotine, rezolv
situaiile de problem, lucreaz cu diferite surse de informaii etc. Drept urmare, are loc o
mbuntire vizibil a capacitilor lor intelectuale i creative [172].
Tabla interactiv este un instrument didactic pe care profesorii l pot folosi pentru a spori
eficiena leciilor. Utilizarea tablei interactive poate servi drept catalizator pentru schimbarea de
la instruirea tradiional la cea interactiv bazat pe metode constructive. Aceast tehnologie
sprijin cadrele didactice s foloseasc metode de predare mult mai contemporane i diverse, s
utilizeze n cadrul predrii audio, video, imagini etc., care faciliteaz nvarea mai eficient
chiar i n timpul unei predri de rutin.
Cele mai importante brand-uri productoare de table interactive sunt: SMART,
Promethean, Mimio, Numonics, eInstructions, Polyvisions. Tehnologia evolueaz n
permanen. Putem considera c aceste instrumente au nregistrat n ultimii doi ani o ascensiune
formidabil.
Acest produs poate nlocui complet vechea tabl de scris, ct i o tabl alb normal, fiind
foarte mult aplicat n predare, inere de discursuri, conferine la distan, e-business, explicarea
unor rapoarte la serviciu, n domeniul medical, n training, cercetare tiinific, inginerie, design
de proiecte, evaluare de securitate, cartografie, meteorologie, astronomie, programare de
vehicole, instituii de educaie i diverse situaii educative ce necesit o predare prin asistena
calculatorului i/sau la distan. n mod tradiional, referindu-ne la ecran i proiector, profesorul
trebuie s opereze cu un calculator i s demonstreze pe tabl (ecran) n acelai timp, fiind forat
s se mite frecvent. innd cont de toate obiceiurile predrii n mod tradiional i a
discursurilor, tabla interactiv reuete s depeasc aceste dificulti [173].
Indiferent de activitatea pe care o desfoar, orice om, asimileaz un anumit volum de
informaie. Este bine cunoscut faptul c oamenii rein informaia n felul urmtor: 10% din ceea
ce citesc; 20% din ceea ce aud i vd; 30% din ceea ce demonstreaz; 50% din discuii; 75% din
ceea ce experimenteaz i exerseaz; 90% din ce-i nva pe alii [174].
Care sunt prghiile ce determin ntr-un mod simplu stimularea memoriei?

70
Culoarea poate stimula memoria, poate spori eficiena nvrii, poate dezvolta
creativitatea i imaginaia oamenilor. Materialele cromatice eficientizeaz actul nvrii prin
creterea interesului celui ce nva (elev, student), concentrarea ateniei, stimularea imaginaiei.
Cercetrile psiho-colorimetrice [175] au determinat creterea vitezei de memorare cu
peste 40% n cazul utilizrii materialelor didactice colorate, prin creterea acuitii de percepere
i a preciziei. La elaborarea materialelor didactice electronice se vor folosi culori tari i contraste
puternice pentru evidenierea informaiilor cu caracter de legitate (principii, reguli, ipoteze, legi)
i culori mai saturate, mai puin contrastate pentru evidenierea informaiilor exemplificatoare, a
unor legiti particulare (date, argumente, demonstraii, enumerri).
Culorile i cifrele sunt mai uor de perceput dect literele i formele geometrice. Viteza
de numrare a simbolurilor cromatice este de dou ori mai mare dect viteza de numrare a
simbolurilor acromatice.
Utiliznd n procesul de predare a cursului universitar Tehnici de programare tabla
interactiv i efectund un sondaj printre studenii din cadrul programelor de studii Informatic,
Informatic i Matematic, Matematic i Informatic, Fizic i Informatic (ciclul de licen)
autorul const c: folosirea culorilor i ajut pe 63% din studenii intervievai s proceseze mai
bine informaiile prezentate i s se concentreze asupra aspectelor importante.
Un alt avantaj al utilizrii tablelor interactive, cu o diversitate de culori, const n faptul
c, ajut la dezvoltarea nvrii vizuale, o abilitate important foarte util. 74% din studenii
chestionai au rspuns c vizual neleg mai bine subiectele discutate n cadrul orei. Termenul de
alfabetizare vizual desemneaz setul de abiliti care permit unui individ s neleag i s
foloseasc elementele vizuale pentru a comunica cu alii.
Un studiu publicat de Dr. Anne Bamford de la Art and Design University of Technology
din Sydney, Australia, subliniaz c ...o persoan trebuie s poat interpreta, crea i selecta
imagini pentru a exprima o gam de nelesuri [128]. Folosirea materialelor colorate stimuleaz
dezvoltarea abilitii studenilor de a nelege comunicarea vizual, ajutnd nu doar memoria, ci
i gndirea critic.
ntr-un alt studiu desfurat, pe parcursului unui an, de specialitii de la Universitatea
Massachusetts, s-a ajuns la urmtoarea concluzie: gndirea vizual n culori stimuleaz
nvarea util pe termen lung i capacitatea de rezolvare a problemelor [176, p.25].
De rnd cu toate avantajele oferite de implementarea tablei interactive n procesul
didactic trebuie punctate i unele dezavantaje, cum ar fi; ncrcarea excesiv a memoriei de lucru
care conduce, cu o mare probabilitate, la inhibarea sistemului cognitiv.

71
Cele elucidate mai sus interacioneaz direct cu teoria ncrcrii cognitive elaborat de
Sweller .a. [177, p.9-13], care ofer linii directoare pentru a facilita prezentarea informaiilor
ntr-un mod ce ncurajeaz nvarea pe termen lung. Prin folosirea acestei teorii, materiale
didactice pot fi proiectate pentru a mbunti procesul de achiziionare a cunotinelor i
dezvoltarea de competene. S-a ncercat de a descrie modul n care tabla interactiva poate fi
ncadrat n procesul didactic la disciplina Tehnici de programare, astfel nct s se valorifice
oportunitile oferite de acest instrument interactiv, lund n considerare teoria ncrcrii
cognitive.
Fiind aplicat raional, tabla interactiv poate fi unul din cele mai bune instrumente
tehnologice integrate n procesul educaional pentru a majora randamentul demersului didactic
oferind un grad de interactivitate sporit. Astfel, informaiile textuale, imaginile, diagramele,
animaiile, surse audio i video, site-urile accesate pot fi vzute ca o form de metode vizuale. n
msura n care aceste metode sunt integrate n procesul de instruire, ntr-un mod care s ia n
considerare limitele capacitii memoriei de lucru a studenilor, poate fi stabilit participarea
activ a studenilor n construirea propriei cunoateri.
O modalitate de a depi limitele individuale ale memoriei de lucru a studenilor este
nvarea prin colaborare (profesor - studeni, studeni - studeni). De exemplu, practicarea
lucrului n grup, permite de a implica mai multe memorii de lucru n acelai timp pentru
realizarea unei sarcini complexe. Astfel, are loc extinderea memoriei ntregului grup, fapt ce
contribuie la sporirea capacitii de lucru i la activizarea memoriei pe termen lung [178].
Reducerea ncrcrii cognitive extrinseci n procesul de studiere a disciplinei Tehnici de
programare prin implementarea noilor tehnologii informaionale, n mod special a tablei
interactive, s-a produs prin: studierea cazurilor particulare a unei probleme, fapt ce poate
conduce instruiii spre definirea cazului general; analiza problemelor rezolvate, ce contribuie la
clarificarea pailor necesari pentru soluionarea unor probleme din aceeai clas; probleme
incomplete, deoarece oferirea unei buci de soluie reduce gradul de dificultate a problemei;
prezentarea multimodal (diagrame, imagini etc. nsoite de explicaiile profesorului), deoarece
apeleaz la ambele canale de procesare a informaiei (auditiv i vizual) din memoria operativ
(de lucru) a instruitului; aplicarea LMS-urilir i LCMS-urilor (plasarea cursului Tehnici de
programare pe platforma MOODLE), adic asigurarea studenilor cu o surs sigur de
informare.
n calitate de metode de reducere a ncrcrii cognitive intriseci au fost aplicate:
prezentarea materiei de la simplu la compus i adaptarea materialului la nivelul de expertiz
(competenele studenilor la nivel de prerechizite, de materie studiat) al instruiilor.

72
Pentru sporirea ncrcrii cognitive relevante pentru nvare se aplic dou metode,
menionate i n literatura de specialitate: sporirea variabilitii sarcinilor de nvare i
stimularea instruiilor s i autoexplice materialul de studiu [177, p.12]. Prima metod se axeaz
pe propunerea de sarcini de nvare care reprezint fie variante diferite ale unor sarcini deja
studiate (de exemplu, aplicarea recursiei la studierea tehnicii backtracking; aplicarea algoritmului
de generare a permutrilor la rezolvarea problemei Comisvoiajorul etc.) fie sarcini diferite pentru
subieci diferii (lucrri de laborator individuale, sarcini de un grad de dificultate diferit, proiecte
realizate n grup etc). A doua metod a fost integrat n procesul didactic la disciplina Tehnici de
programare prin aplicarea metodei peer instruiction.
Aplicarea tablei interactive n cadrul studierii disciplinei Tehnici de programare este, n
opinia noastr, destul de interesant. Elaborarea unui scenariu de lecie necesit o abordare
creativ, un traseu organizat de operaii manuale i mentale.
Rolul profesorului, privind studierea fundamentelor teoretice, este acela de a-i nva pe
studeni cum s nvee, cum s culeag informaii, s le selecteze i s le sistematizeze, ntr-un
ansamblu logic i legic. Studentul trebuie s fie motivat pentru studierea mai nti teoretic i
apoi practic a temei date.
n cele ce urmez, pentru exemplificare, se vor sublinia aspectele metodologice privind
utlizarea tablei interactive n procesul de studiere a tehnicii divide et impera fiind o tehnic
complex ce implic att asimilarea de cunotine teoretice, ct i practice (rezolvri de
probleme) [179].
Profesorul ncepe prin a le comunica studenilor obiectivele pe care trebuie s le ating n
cadrul modulului supus studierii. Competenele ce trebuie formate, incluse de asemenea n aria
curricular, se refer la studiul individual, abiliti de comunicare, nelegere i reevaluare a
informaiilor i conexiunea acestora cu mediul natural i social. n acelai timp activitile vor
contribui la formarea de atitudini specifice precum: implementarea tehnicii divide et impera
mpreun cu alte tehnici de programare, interesul pentru explicarea logic a unei probleme
exprimat n limbaj natural (crearea modelului matematic) i stimularea curiozitii i
inventivitii.
Obiectivele studierii temei Tehnica divide et impera sunt:
- s posede cunotine elementare despre tehnica divide et impera;
- s defineasc etapele de rezolvare a unei probleme prin implementarea tehnicii divide et
impera;
- s aplice n diverse contexte algoritmul i modelul matematic al tehnicii divide et impera;

73
- s diferenieze tipurile de probleme (elementare, neelementare) rezolvate la fiecare etap de
divizare a problemei iniiale n subprobleme;
- s explice i s rezolve diverse exemple aplicnd tehnica divide et impera;
- s identifice probleme ce pot fi rezolvate prin aplicarea tehnicii divide et impera.
Avantajele tablei interactive n procesul de predare nvare a temei Tehnica divide et
impera vor fi identificate i explicate n continuare prin prezentarea unui scenariu de lecie cu
implementarea tablei interactive elaborat de autor cu ajutorul soft-ului SMART Notebook [181].
La nceputul leciei, dup anunarea temei i formularea obiectivelor, profesorul prezint
pe tabla interactiv, pe o pagin de fiier .notebook, cele trei faze ale tehnicii divide et impera.
Iniial, cele trei faze: divide, stpnete, combin vor fi acoperite prin utilizarea instrumentului

- masc ecran, care vor fi descoperite de profesor n momentul necesar. Prin crearea unei

pagini noi cu instrumentul - creare pagin profesorul are posibilitatea de a se opri la


fiecare etap atta timp ct are nevoie pentru a scrie cu cerneal digital unele noiuni sau pentru
a face precizri mai detaliate.
Pe o alt pagin s-au inserat fiiere compatibile cu Adobe Flash Player. Dup inserarea
unui astfel de fiier pe pagin n mod automat se ncepe redarea lui. ns acest proces poate fi
gestionat. Dac fiierul conine butoane de dirijare cu procesul de redare, ele pot fi acionate
direct de pe suprafaa interactiv. Dac obiectul Flash nu are butoane, pot fi folosite opiunile din
sgeata meniu a obiectului. Galeria conine o selecie de fiiere Flash *.swf, ns multe surse cu
coninut Flash sunt disponibile on-line.
De exemplu, printr-o simpl atingere a butoanelor A, B, C de pe suprafaa tablei, spre
atenia studenilor se propun studii de caz (simple, complexe, avansate) care vor fi trecute n
revist n cadrul studierii temei Tehnica divide et impera (figura 2.10).

Fig.2.10. Studiile de caz propuse pentru nsuirea tehnicii divide et impera

74
Prezentarea modelului matematic al metodei divide et impera a fost realizat de autor
aplicnd un nou instrument pus la dispoziia utilizatorului de SMART Notebook i, anume,
nregistrarea unei pagini, adic nregistrarea tuturor aciunilor care se efectuaz pe pagina activ
[180, p.30]. La includerea unui microfon se pot nregistra i secvene audio.
Iniial va fi vizibil doar problema iniial (P). Acionnd butonul de redare, situat n
partea de jos a paginii, pe suprafaa interactiv ncepe s apar divizarea problemei iniiale n
subprobleme. Acest proces poate fi dirijat prin folosirea butonului Pauz pentru a fi completat
cu anumite comentarii.
Colornd n culori diferite problemele de la diverse etape de descompunere, pentru
student este mai lesne s neleag ce se ntmpl la fiecare etap de divizare. De exemplu,
problemele elementare au fost colorate n verde (este valabil, evident, pentru orice etap);
problemele neelementare de la prima etap au fost colorate n galben; problemele neelementare
de la etap a doua au fost colorate n albastru; .a.m.d. Astfel, faza Divide devine vizual mult mai
clar.
Pentru a explica faza de Asamblare a fost aplicat acelai instrument nregistrarea paginii
(figura 2.11).

Fig.2.11. Modelul matematic construit pentru tehnica divide et impera, faza Asambleaz

Algoritmul tehnicii divide et impera poate fi afiat pe o pagin aparte de ctre profesor
sau poate fi construit imediat pe tabla interactiv.

75
Pentru construirea algoritmului este bine ca studenii s vad i modelul matematic creat.

Pentru aceasta se va aplica Afiarea pe dou pagini (figura 2.12).

Fig.2.12. Modul de afiare pe dou pagini. Afiarea modelului matematic i a


algoritmului general pentru tehnica divide et impera
Este foarte important ca profesorul s foloseasc tehnologii didactice care s-i stimuleze
pe studeni s realizeze sarcinile de lucru i s ating obiectivele propuse.
Studiile de caz simple pot fi organizate prin formularea unor probleme. De exemplu:
Problema 1. Minim ntr-un ir de numere. S se determine valoarea minim dintr-un ir de n
numere ntregi.
Pentru a rezolvarea problema aplicnd tehnica divide et impera studenilor li se propune
spre cercetare un exemplu: 5,-4,3,1,8,-2,6. Rezolvarea acestui exemplu a fost realizat pas cu pas
cu utilizarea mtii de ecran i a diferitor efecte de animaie pentru obiectele din pagin.
Studenii, etap cu etap, au realizat algoritmul tehnicii divide et impera (figura 2.13).
Faza de asamblare a soluiilor subproblemelor a fost iniial ascuns prin aplicarea
efectelor de animaie [180, p.31,67,68]. Analiznd fiecare etap, se cere ca studenii s enumere
i s identifice cele trei faze ale tehnicii divide et impera, iar cu cerneal digital s fixeze pe
tabla interactiv notaiile respective (figura 2.14). Codul program poate fi scris cu cerneal
digital sau afiat pe tabla interactiv.
Pentru a demonstra studenilor codul i realizarea programului dat n mediul de
programare Pascal (sau alt limbaj de programare), a fost creat un link spre acest fiier. O alt
modalitate de demonstrare este prin iniializarea mediului de programare i rularea nemijlocit a
programului dat. Atenie! Tabla interactiv poate fi utilizat i sub mediul DOS, ns, n acest
caz, SMART Ink nu va funciona i nu se va putea scrie cu cerneal digital.

76
Fig.2.13. Modelul de rezolvare a problemei Minim ntr-un ir de numere ntregi

Fig.2.14. Cele trei faze ale algoritmului divide et impera pentru problema Minim ntr-un
ir de numere ntregi
Problema 2. Turnurile din Hanoi. Se dau trei tije, a, b i c. Pe tija a se afl n discuri de
dimensiuni diferite, ordonate n ordinea diametrelor (discul cel mai mare la baz). Se dorete
mutarea tuturor discurilor de pe tija a pe tija b, utiliznd tija intermediar c, cu condiia ca un
disc cu diametrul mai mare s nu fie pus pe vreo tij peste un disc cu dimensiune mai mic.
Pentru rezolvarea acestei probleme s-a utilizat metoda Vede nainte de a auzi. Este un
model revizuit al modelului creat de Mary Lynn Manns (professor in the Department of
Management and Accountancy at the University of North Carolina, Asheville) [129].
Mary Lynn Manns afirm c, adesea, studenii gsesc cu dificultate convertirea noiunilor
pe care le aud n clas la predarea leciei n abiliti pe care ei le pot folosi n afara clasei. De
regul, i reamintesc mai puin ceea ce au auzit dect ceea ce au vzut sau au experimentat.
Abordarea aude nainte de a vedea este extrem de abstract i poate face, pentru

77
studeni, foarte dificil aplicarea noiunilor teoretice n practic. De aceea, este necesar s li se
creeze oportunitatea de a vedea i experimenta un nou concept nainte de a auzi despre el.
De exemplu: Vede: se ofer studenilor mai multe pagini nregistrate ce includ mutarea unui disc,
dou, trei discuri i patru discuri de pe o tij pe alta (figura 2.15). Procesul de mutare a discurilor
de pe o tij pe alta poate fi oprit n orice moment cu ajutorul butoanelor de redare. Profesorul
poate face comentarii, poate ateniona studenii la o anumit etap de mutare a discurilor pentru a
conduce spre obinerea definirii recursive a procesului dat.
Aude: urmrind atent cteva exemple vede rezolvri particulare a problemei propuse i
aude comentariile profesorului, astfel, poate asigura solidificarea noilor concepte care au fost
introduse prin exemplele respective. Se poate face n permanen referire la ceea ce au facut
studenii n timpul experienelor realizate n faza vede.

Fig.2.15. Problema Turnurile din Hanoi. Mutarea a patru discuri de pe o tij pe alta
Este important ca studenii s vad i s poat identifica i defini care sunt
subproblemele i care este problema elementar n cazul Turnurilor din Hanoi. Evident, uor se
clarific c, problema elementar este n cazul cnd exist un singur disc, adic n=1; n acest
caz se efectueaz mutarea XY. Studenii au fost ghidai spre implementarea recursiv a tehnicii
divide et impera pentru rezolvarea problemei Turnurile din Hanoi.

Fig.2.16. Fi colorat cu ntrebare i rspuns pe verso

78
Ei au fost atenionai la urmtoarele momente:
- s indice numrul de parametri al subprogramului Hanoi (figura 2.16);
(R: Hanoi(n,X,Y,Z), unde n numrul de discuri);

- pentru n=2: Cte mutri se efectueaz? (R: trei, 22 1 3 : XZ,XY,ZY);


- pentru n=3: Cte mutri se efectueaz? Pe care tij au fost mutate primele 2 discuri nainte
de a-l muta pe cel mai mare disc de pe X pe Y? (R: apte, 23 1 7 :
XY,XZ,YZ,XY,ZX,ZY,XY; pe tija Z);
- pentru n=4: Cte mutri se efectueaz? Pe care tij au fost mutate primele 3 discuri nainte
de a-l muta pe cel mai mare disc de pe X pe Y? (R: 15, 24 1 15 ; pe tija Z);
- pentru n=k: Cte mutri se efectueaz? Pe care tij vom muta primele k-1 discuri nainte de
a-l muta pe cel mai mare disc de pe X pe Y? (R: 2 k 1 mutri, acesta nu este altceva dect
numrul al n-lea a lui Mersenne [181]; pe tija Z);
- Care este prima subproblem? (R: mutarea a n-1 discuri de pe tija X pe tija Z);
- Care tij este intermediar n acest caz? (R: Y);
- Este aceast subproblem o problem elementar sau nu? (R:Nu);
- Cum poate fi scris aceast problem? (R: Hanoi(n-1,X,Z,Y));
- Dup mutarea a n-1 discuri de pe X pe Z ce mutare urmeaz? (R: ultimul disc se mut de pe
X pe Y);
- Ce fel de problem se rezolv n cazul descris mai sus: elementar sau neelementar? (R:
elementar, XY);
- Care va fi urmtoarea problem care trebuie rezolvat? (R: mutarea a n-1 discuri de pe tija Z
pe tija Y, utiliznd tija intermediar X);
- Cum poate fi scris acest problem? (R: Hanoi(n-1,Z,Y,X));
- Ce fel de problem se rezolv: elementar sau neelementar? (R: neelementar);
- Scriei, relaia recursiv a problemei Turnurile din Hanoi.
XY , n 1
(R: Hanoi(n, X , Y , Z ) );
Hanoi(n 1, X , Z , Y ), XY , Hanoi(n 1, Z , Y , X )
- Vom avea sau nu faz de asamblare a soluiilor? (R: nu, deoarece soluia problemei iniiale a
fost obinut simultan cu etapele de descompunere a problemei iniiale n subprobleme).
Apelurile recursive sunt prezentate n figura 2.17.
Majoritatea cercettorilor accentueaz asupra faptului c autoreglarea nvrii
antreneaz studenii s-i fixeze un scop al nvrii, s se implice n aciuni de autodirecionare

79
spre reliazarea elului pus, s-i monitorizeze comportamentele de nvare, ajustndu-le astfel ca
s le asigure succesul [126].
Reieind din acest context, autorul afirm c, implicarea ct mai activ a studenilor n
procesul de predare-nvare, stabilirea unui feedback pozitiv, i ajut pe studeni s devin
contieni de propria gndire, s-i direcioneze motivaia spre scopuri academice valoroase, s
nvee a fi propriul su nvtor.
Tindem s credem c, problemele propuse n continuare confirm, nc o dat,
necesitatea i rolul benefic al tablei interactive n procesul de asimilare rapid a noilor concepte
de ctre studeni [182].

Fig.2.17. Apelurile recursive i ordinea afirii mutrilor pentru problema Turnurile din Hanoi

Problema 3: Cutare binar. Se d un ir de n numere ntregi ordonate cresctor. S se


determine dac irul conine valoarea dat x [118, p.483-492].

80
Din propria experien, rezolvarea acestei probleme trebuie nceput prin soluionarea
unui caz particular. Rezolvnd exemplul propus, pas cu pas, studentului i se ofer posibilitatea
de a nelege mai uor noile noiuni, de a ajunge singur la concluziile necesare. Implicarea
activ n procesul de descoperire a noilor concepte permite formarea de competene durabile,
mult mai stabile n spaiu i n timp.
Utiliznd tabla interactiv situaia creat poate fi eficient dirijat. Studentul este ghidat
de profesor spre rspunsuri i concluzii corecte prin utilizarea fielor colorate, a mtii de ecran,
a efectelor de animaie i, nu n ultimul rnd, de notaiile fcute cu cerneal digital pe tabl. De
exemplu, pentru irul de numere A=(-4, -2, 0, 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14) i x=8 vom avea situaia
din figura 2.18.

Fig.2.18. Algoritmul Cutare binar realizat prin tehnica divide et impera


Rezolvnd acest exemplu, studenii sunt ghidai s caute rspuns la urmtoarele ntrebri
cheie:
- Ce tehnic se aplic pentru rezolvarea acestei probleme? (R: divide et impera)
- n cte subprobleme se divide problema iniial? (R: n trei)
- Care sunt dimensiunile acestor subprobleme? (R: dou subprobleme au dimensiunea (n-
1)/2, iar o problem are dimensiunea 1)
- Care din aceste subprobleme este elementar? (R: cea de dimensiunea 1)
- n calitate de subprogram vom utiliza o procedur sau o funcie? (R: o funcie de tip
logic - Cautare)

81
- Care vor fi parametrii subprogramului dat? (R: vom avea doi parametri p,q, indicele
primului element i indicele ultimului element din ir respectiv)
- Vom utiliza o implementare iterativ sau recursiv a subprogramului dat? (R: recursiv)
- Care este definirea recursiv a algoritmului Cutare binar?
false, q p

true, x a[mij ], mij p q
Cautare( p, q) 2
Cautare( p, mij 1), x a[mij ]

Cautare(mij 1, q), x a[mij ]

- Cum este realizat faza de asamblare a soluiilor subproblemelor? (R: nu exist, deoarece
soluia unei subprobleme reprezint soluia problemei iniiale.)
- Scriei subprogramul (n pseudocod) pentru algoritmul Cutare binar.
Function Cautare(p,q:ntreg):logic
nceput
dac q<p atunci Cautare false
altfel
nceput
mij (p+q) div 2
dac x=a[mij] atunci Cautare true
atunci
nceput
dac x<a[mij] atunci Cautare Cautare(p,mij-1)
dac x>a[mij] atunci Cautare Cautare(mij+1,q)
sfrit atunci
sfrit dac
sfrit Cautare.
(Anexa 7)
n continuare se va examina urmtoarea problem.
Problema 4. Sortarea prin metoda QuickSort. Se d un ir de n numere ntregi. S se ordoneze
cresctor acest ir.
Algoritmul a fost dezvoltat de Charles Antony Richard Hoare n 1960. Sortarea prin
aceast metod are la baz urmtorul principiu: tabloul este ordonat n aa fel, nct pentru
fiecare element x[i] din tablou, elementele situate la stnga sunt mai mici dect pivot, iar cele din
dreapta sunt mai mari sau egale dect pivot. Sortarea tabloului x decurge astfel:
- se prelucreaz o secven din vector cu indici cuprini ntre p i q;
- se ia una din aceste componente, fie pivot =x[p], care se consider element pivot;
- n interiorul tabloului se fac interschimbri de componente, astfel nct toate cele mai
mici dect valoarea pivot s treac n partea stng a acestuia, iar elementele cu valoare
mai mare dect pivot s treac n dreapta; prin aceast operaie se va deplasa i valoarea

82
pivot, astfel c ea nu se va mai gsi pe poziia iniial ci pe o poziie corespunztoare
relaiei de ordine. Fie aceasta este notat prin k.
- Atenie! Parcurgnd acest set de operaii, elementele din stnga sunt mai mici dect pivot,
dar nu neaprat i n ordine. La fel, cele din dreapta sunt mai mari, dar nu neaprat i n
ordine;
- se continu setul de operaii similare, aplicnd recursiv metoda pentru zona de tablou
situat n stnga componentei pivot i pentru cea din dreapta acesteia;
- oprirea recursiei se face cnd lungimea zonei de tablou care trebuie sortat devine egal
cu unitatea [183, p.114-124].
Metoda de sortare QuickSort este o metod mai dificil de neles, dei este una din cele
mai rapide metode de sortare. Utilizarea a doi indici care tot timpul i modific valorile i a unei
valori pivot este nu tocmai simplu de asimilat. n astfel de cazuri, rezolvarea mai multor exemple
poate ajuta studentul s ineleag mai rapid aceast metod. La rezolvarea i exemplificarea
acestei probleme se va utiliza aa o opiune a soft-ului SMARTNotebook pentru tablele
interactive cum este clonarea obiectelor (figura 2.19).

Fig.2.19. Sortarea QuickSort aplicnd tehnica divide et impera


Iniial pe tabl se va afia irul de numere X=(6, 9, 4, 8, 0, 1, 5, 3, 2, 7) i marcatorii

(indicii) p - i q - . Profesorul va explica, pe baza exemplului propus, n ce const


metoda de sortare QuickSort. Pentru aceasta:
- va clona irul de numere iniial i va efectua prima parcurgere;
- se vor evidenia care sunt subproblemele problemei iniiale;
- se va aplica algoritmul QuickSort pentru fiecare din subproblemele obinute;
- subprobleme obinute n faza final vor indica irul de numere iniial sortat cresctor;

83
- se va cere formularea concluziei referitor la faza de asamblare, care nu exist, deoarece
irul obinut n final este cel sortat;
- se va cere studenilor s scrie definiia recursiv a metodei de sortare QuickSort;
- complexitatea algoritmului de sortare QuickSort este O(n*log(n)).
Scopul oricrei activiti de predare este de a narma studenii cu un sistem de
cunotine armonios i corect din punct de vedere tiinific. Logica intern a disciplinei i legile
generale ale dezvoltrii capacitilor de cunoatere individuale impun asigurarea continuitii,
dar i necesitatea sistematizrii materiei. Noile informaii relevante vor fi legate de cele deja
introduse i vor prefigura informaiile ulterioare. Baza principiului sistematizrii cunotinelor
se concretizeaz prin expuneri organizate asupra cunotinelor de asimilat, respectndu-se un
anumit plan.
Instruirea are misiunea de a forma competene, capaciti, abiliti i deprinderi, care vor
permite o adaptare rapid a individului la situaiile de via curente cu care va fi confruntat.
Fixarea comportamentelor nu implic, totui, n mod automat, o exigen de repetare mecanic.
Funcia de stabilizare a cunotinelor este strns legat de cea de exersare, dar nu cu cea de
repetare automat a celor nvate. Cum s evitm nvarea pe de rost i exersarea strict
mecanic? Modelul lui Tirtiaux [161] d un rspuns la aceste ntrebri, propunnd o gradaie
calitativ a unor exerciii funcionale. Problema propus, n continuare, i explicat prin
implementarea tablei interactive i respect toate etapele modelului propus de Tirtiaux.
Problema 5. Foaia de tabl. Se d o foaie de tabl de dimensiune dreptunghiular. Foaia
respectiv conine n guri. Se cere de tiat din foaia dat o bucat de tabl de arie maxim,
care s nu aib guri. Se cunosc coordonatele diagonalei foii de tabl (x1,y1) i (x2,y2).
Coordonatele gurilor identificate sunt numere intregi. Sunt permise numai tieturi orizontale i
verticale.
Rezolvarea acestei probleme implic urmtoarele cunotine elementare: coordonate
carteziene n plan; aria unui dreptunghi; aflarea maximului dintre dou numere; probleme
elementare i neelementare, tehnica divide et impera; definirea subproblemelor unei probleme;
recursia .a. Dup actualizarea acestor cunotine studenii vor trebui s rspund la ntrebrile:
Ce se ntmpl n cazul cnd tabla nu are nici o gaur? Cu ce poate fi asociat cazul particular?
(R: se calculeaz aria; este o problem elementar), apoi s scrie formula de calculare a ariei
unui dreptunghi definit de punctele diagonale (x1,y1) i (x2,y2): aria=(x2-x1)(y2-y1).
Utiliznd instrumentul Captur de ecran profesorul poate complica problema, i anume,
prin indicarea unei guri de coordonate (x[i],y[i]). Scopul profesorului este ca studenii s
clarifice ce tehnic de programare se va utiliza, s identifice subproblemele problemei iniiale i

84
s descrie care vor fi etapele algoritmului de calcul i cum se va implementa acest algoritm:
recursiv sau iterativ pentru problema Foaia de tabl.
Analiznd imaginea din figura 2.20 profesorul va conduce studenii spre urmtoarea
concluzie: aria=max(D1, D2, D3, D4), unde D[i] (i=1,2,3,4) este aria unui dreptunghi obinut
prin tierea orizontal sau vertical a dreptunghiului iniial (n dependen de coordonatele
gurii).

Fig.2.20. Problema Foaia de tabl. Analiza cazurilor n=0, n=1prin tehnica divide et impera
Explicnd i analiznd cazul n=1 (o singur gaur) pentru studeni va fi mai dificil s
vad care sunt subproblemele problemei iniiale i unde este implementarea recursiv. Pentru a
obine rezultatul scontat, adic pentru a primi de la studeni subproblemele problemei iniiale i
definirea recursiv a problemei iniiale, profesorul va propune studenilor s clarifice situaia
cnd tabla conine dou guri (figura 2.21). Analog, pentru a economisi timp, se va utiliza
instrumentul Captur de ecran. Din imagini este clar, c se va efectua o nou divizare (vertical,
orizontal) pentru dreptunghiul de arie D1 i, respectiv, dreptunchiul de arie D4. Aa dar:
- subproblemele problemei iniiale sunt: problema elementar (n=0) aria=(x2-x1)(y1-
y1); subprobleme neelementare (n>0) - aria(x1,,y1,x2,y[i]); aria(x1,,y[i],x2,y2);
aria(x1,,y1,x[i],y2); aria(x[i],,y1,x2,y2);
- definiia recursiv de calculare a ariei unui dreptunghi de arie maxim este [97]:

85
( x 2 x1) ( y 2 y1), n 0
max{max[ aria( x1, y1, x 2, y[i ]), aria( x1, y[i], x 2, y 2)],

aria( x1, y1, x 2, y 2)
max[ aria( x1, y1, x[i ], y 2), aria( x[i ], y1, x 2, y 2)]}, n 0,

( x[i ], y[i ]) coord .gaurii
unde n numrul de guri.
Se va scrie, mpreun cu studenii, secvena de program pentru algoritmul descris mai sus.

Fig.2.21. Problema Foaia de tabl, cazul n=2, rezolvat prin aplicarea tehnicii divide et impera
Teoretic, strategia didactic ia sfrit cu o constatare de nvare pozitiv: a fost atins
obiectivul fixat, a fost achiziionat noua competen, a intervenit modificarea comportamental,
dar nu nainte de a puncta anumite concluzii referitoare la noul concept studiat. Concluziile date
vor fi iniial acoperite cu masca de ecran pentru a fi descoperite de studeni independent.
Aa dar, este foarte important s se construiasc un sistem activ de cunotine, generat de
activitatea independent a studentului, care presupune descoperire prin nvarea sistematic.
Astfel de scenarii de lecii au fost elaborate de autor pentru fiecare tem inclus n
standardul curricular la disciplina Tehnici de programare.
Tabla interactiv devine un mijloc de trezire a curiozitii i de dezvoltare a interesului
studenilor, sursa principal de informare, dar i spaiul de aplicare a cunotinelor. Tabla
interactiv poate fi folosit cu aceeai eficien i interes att de profesori, ct i de studeni la

86
toate disciplinele de studiu, inclusiv n cadrul cursul Tehnici de Programare. Un avantaj esenial
ar fi i acela c informaiile terse i secvenele nchise pot fi readuse pe tabl n orice moment,
fapt imposibil pentru orice alt tip de tabl.
Tabla interactiv reprezint un instrument eficient i, n acelai timp, elegant ce poate fi
integrat cu succes n procesul didactic: prelegeri, seminare, sesiuni de training, workshopuri etc.,
transformnd, astfel, orice spaiu ntr-un cadru interactiv.
n concluzie, noile tehnologii informaionale modific, uneori semnificativ, strategiile
didactice i stimuleaz cercetrile didactice n aceast direcie. n contextul respectiv, apariia
tablelor digitale denot, credem noi, nceputul unei noi perioade n implementarea acestui
instrument performant n procesul educativ-didactic.

2.3.3. Metode, mijloace i abordri didactice n predarea-nvarea-evalaurea unitilor


de nvare din cursul universitar Tehnici de programre
Principala direcie a didacticii, ca stiin a procesului de nvmnt, o reprezint
problematica tehnologiei didactice. Dup Cuco C. prin tehnologie didactic se desemneaz
ansamblul mijloacelor audio-vizuale utilizate n practica educativ [160, p.80-81]. Aceast
modalitate de definire vizeaz accepia restrns a conceptului n cauz, folosit, de altfel, tot
mai puin.
n dicionarul de termeni pedagogici de Cristea S. tehnologia pedagogic (didactic)
reprezint ansamblul tehnicilor i cunotinelor practice necesare pentru a organiza, atesta i
asigura funcionalitatea instituiei de nvmnt la nivel de sistem; tiin pedagogic aplicat;
activitate educativ/didactic n ansamblul su (proiectarea: obiectivelor, coninuturilor,
metodelor, modalitilor de evaluare), abordabil i perfectibil la nivel de sistem i de proces
[166, p.440].
Cercettorul . . [184] definete tehnologia didactic ca o latur component a
sistemului de nvmnt, care conecteaz procesele de instruire, nvare, evaluare, mijloacele i
formele de organizare a procesului didactic.
De-a lungul timpului tehnologia didactic a evoluat calitativ prin trecerea de la
nvmntul axat pe metode dominante, la un proces didactic centrat pe dinamism, flexibilitate;
de la nvmntul centrat pe profesor la cel centrat pe student; de la nvmntul care separa
evaluarea de predare - nvare, la un proces didactic ce opteaz pentru integrarea evalurii n
procesul de predare - nvare, accentund evaluarea formativ i instruirea studenilor pentru
autoevaluare.

87
Analiznd coninutul tehnologiei didactice putem distinge n cadrul ei trei domenii
fundamentale: strategiile didactice, mijloacele de nvmnt i formele de organizare a
procesului de nvmnt.
Prin mijloace de nvmnt, n sens larg, nelegem ansamblul instrumentelor materiale,
naturale sau tehnice, selectate i adaptate pedagogic la nivelul metodelor i procedeelor de
instruire, pentru realizarea eficient a sarcinilor de predare-nvare-evaluare [166, p.308-309].
Funciile mijloacelor de nvmnt: (1) stimulativ: motivarea educabililor pentru studiu,
stimularea curiozitii i procovarea interesului pentru cunoatere; (2) de comunicare:
transmiterea de informaii; (3) ilustrativ-demonstrativ: formarea la instruii a reprezentrilor,
nsuirea de noi cunotine, fixarea i sistematizarea etc.; (4) formativ-educativ: exersarea i
dezvoltarea operaiilor gndirii, formarea deprinderilor intelectuale i practice; (5) ergonomic:
raionalizarea eforturilor profesorului i educabililor n activitatea didactic; (6) estetic:
cultivare a capacitii de receptare i apreciere a frumosului; (7) de evaluare: diagnoz i
apreciere a progreselor.
NTI reprezint mijloacele didactice de ultim or. S-a stabilit c, implementarea NTI n
procesul didactic stabilete un ir de noi cerine:
- n faa cadrului didactic: abiliti complexe de utilizare TIC; experien TIC pentru
proiectare; costuri mari de timp pentru proiectare i realizare;
- n faa instituiei de nvmnt: infrastructur informaional instituional modernizat
(sistem informaional performant, cadre calificate n domeniul TIC); viziune privind
dezvoltarea interdisciplinar prin implementarea TIC; ajustarea programelor de studii la
cerinele pieii muncii naionale i internaionale;
- n faa studenilor: automotivare pentru cunoatere; cunotine performante n domeniul TIC
i dezvoltarea capacitilor profesionale de a se integra n piaa muncii internaional.
Punerea n valoare a potenialului formativ al noilor tehnologii informaionale devine
realitate numai atunci cnd att studenii ct i cadrele didactice au acces deplin la utilizarea TIC
n sala de curs i n afara acesteia.
Instrumentele TIC sunt divizate n dou mari compartimente:
instrumente hardware: echipamentele digitale universale sau specializate, utilizate pentru
desfurarea procesului didactic; de exemplu, calculatorul, monitoare video, imprimante,
scanere, table interactive, proiectoare multimedia, echipamente de stocare a informaiei
etc;

88
instrumente software: resurse pasive: documente text, imagini, secvene sonore sau video,
dicionare digitale; obiecte de nvare standardizate; aplicaii de simulare; aplicaii
pentru evaluare; LMS; LCMS.
nvmntul electronic a fost de curnd oficializat n sistemul de nvmnt din
Republica Moldova prin adoptarea n 2014 a Codului Educaiei. Acest tip de nvmnt i-a
fcut apariia pe arena naional graie rezultatelor unor entuziati de la diferite instituii din ar:
UST, USARB, USCH, UPSC, USM, UTM dar, a obinut, ulterior, un sprijin esenial n cadrul a
mai multor proiecte Tempus (WETEN, TEREC, CRUNT etc.) [44]
Practica educaional demonstreaz c gradul de individualizare a procesului didactic n
universiti este determinat de nivelul de implementare TIC n mediile de nvare [7, p.221-
224]. Utilizarea NTI n nvmntul superior a generat un ir vast de noi abordri a procesului
didactic. Actualmente se mrete numrul de instituii superioare de nvmnt care
implementeaz n procesul de formare instrumente de e-learning ca parte component a
sistemelor proprii de nvare i pentru a introduce elemente de interactivitate, alternative
didacticii tradiionale.
n mijloacele de nvmnt digitale utilizate n procesul de predare nvare evaluare
a cursului universitar Tehnici de programare se includ att cele tradiionale: calculatorul,
prezentrile electronice, reeaua Internet, wiki sourse, simulatoarele, LMS, LCMS -uri etc. ct i
NTI, adic mijloace interactive: tabla interactiv, sistemele digitale de testare interactiv. Aceste
mijloace didactice (tabla interactiv, sistemele digitale de testare interactiv) sunt dintre cele mai
noi tehnologii informaionale integrate n procesulul didactic, n mod special, n Republica
Moldova, deoarece metodologia de implementare a lor n acest proces este puin reflectat n
lucrrile metodice publicate anterior, mai ales, n cadrul nvmntului universitar.
Adoptarea platformei MOODLE integreaz o universitate ntr-o veritabil comunitate
internaional, avnd acces la experiena pedagogic i tiinific a acesteia. Scopul principal al
platformei ntr-o instituie superioar de nvmnt este de a oferi un cadru de interaciune
pentru profesori i studeni. Avantajul utilizrii MOODLE este c, acest sistem ofer posibilitate
studenilor de a face lucrurile n manier proprie, de a-i forma propriul traseu de formare,
adaptat la propriul stil de nvare - metod care de cele mai multe ori conduce la perspicacitate
i creativitate. Nivelul de interactivitate reprezint indicatorul principal al calitii unui curs
electronic [7, p.237-256].
Cele mai importante funcionaliti ale platformei MOODLE sunt rezumate n figura 2.22.

89
Fig.2.22. Funcionalitiile platformei MOODLE
Universitatea de Stat din Tiraspol la fel este parte component a comunitii MOODLE.
Cursul electronic plasat pe platforma moodle.ust.md i inclus n procesul de formare iniial din
cadrul cursului universitar Tehnici de programare ofer studenilor material teoretic, rezolvri de
probleme, link-uri ce conin simulri de realizare a unor algoritmi, teste de evaluare propuse
pentru exersare n ritm propriu, materiale audio i video (lecii), forum, chat etc. Pentru a putea
accesa resursele aflate pe platforma MOODLE este necesar crearea unui cont i cheia de
nscriere la curs.
Utilizarea TIC n educaie este dictat de noile cerine ale societii i permit implicarea
activ a studenilor n procesul didactic, diversific metodele i formele de predare nvare
evaluare, economisind att timpul profesorului ct i al studentului.
De rnd cu alte mijloace tehnice inovative, cum ar fi tabla interactiva, proiectorul
multimedia, soft-urile de testare online pot fi utilizate i sistemele de sondaj i testare. Sistemele
de testare interactiv sunt utilizate pentru a mbunti eficiena procesului educaional,
feedback-ul operaional, implicarea activ a studenilor n procesul didactic [185]. Avantajul
acestor sisteme este c nu necesit, n mod obligatoriu, un calculator pentru fiecare student. Sunt
sufuciente: calculatorul profesorului, tabla interactiv sau un proiector cu ecran i sistemul de
testare, adic pot fi aplicate i n slile de curs. Dintre cele mai noi sisteme de sondaj i testare
interactiv, aplicate n sistemul educaional de la noi din ar sunt SMART Response i Turning
Point.
Un sistem de testare interactiv include: un set de console pentru alegerea variantelor de
rspuns; receiver-ul (receptor), care se conecteaz la calculatorul profesorului prin port USB;
soft-ul care permite prelucrarea datelor. Numrul de studeni implicai n procesul de testare

90
interactiv poate fi mrit pn la 1000. Toate consolele au un numr care permit identificarea
rspunsurilor studenilor. Sunt puse la dispoziie ncepnd cu cele mai simple console ce permit
de a alege din cteva variante de rspuns pn la console cu tastatur i ecran, care permit
realizarea testrilor de diferit complexitate i structur.
Sistemele de evaluare interactiv permite profesorului s verifice nivelul de asimilare a
cunotinelor la diferite etape ale procesului de instruire, s afieze imediat rezultatele pe tabla
interactiv sau pe ecranul proiectorului sub form de tabele, grafice, diagrame.
Alte aspecte pozitive ale acestei forme de evaluare este posibilitatea de a utiliza repetat
materialele (testele) create i economisirea timpul profesorului folosit la verificarea testelor.
Utilizarea sistemelor de testare interactiv n combinaie cu alte mijloace tehnice permit
modelarea activitilor didactice n cadrul orelor facilitnd, astfel, obinerea unei caliti ridicate
de nsuire a cursului universitar Tehnici de programare.
Aplicarea instrumentelor Google pentru mediul individual de nvare sunt n ascensiune
direct. Cel mai des utilizat instrument este Google mail. Instrumentul asigur realizarea tuturor
cerinelor comunicative naintate unui mediu de nvare: transmitere de mesaje, posibilitatea de
cutare n mail, etichetarea mesajelor, arhivarea mesajelor, formarea grupurilor de mail i a
conversaiilor, chat i forum ncorporat.
Acest instrument este aplicat de autor, n cadrul disciplinei Tehnici de programare, dup
schema din figura 2.23 i contribuie la intensificarea relaiilor de colaborare i cooperare:
profesor student, student student. Leciile create n SMART Notebook sunt salvate n format
PDF i transmise prin email grupei de studeni.

lecii SMART Notebook n format PDF; coninutul lucrrilor


de laborator; coduri program elaborate n comun cu
studenii; lucru individual; prezentri Power Point; manuale
n format electronic; teme de cercetare etc.
Profesor Studeni

lucrri de laborator rezolvate; coduri program elaborate;


lucru individual; proiecte etc.

Fig.2.23. Aplicarea instrumentului Google mail n cadrul cursului Tehnici de programare


Implementarea aplicaiilor de simulare n procesul de predare faciliteaz percepia,
nelegerea mai rapid a unor fenomene sau procese dificile. Avnd un comportament analog cu
sistemul real, acestea ofer posibilitatea modificrii unor parametri i observarea
comportamentului procesului. Capacitatea utilizatorului de a observa sau modela un fenomen sau

91
aciune fr o implicare real n acestea este caracteristica dominant a aplicaiilor de acest tip.
La categoria aceasta se afiliaz i jocurile educaionale.

Activeaz i oprete Afieaz sau elimin forma unde se


realizarea algoritmului afieaz completarea stivei n timp
real.

Lista problemelor rezolvate

Forma n care se afieaz


completarea stivei n timp real

Spaiul de afiare a soluiilor


problemei selectate

Butonul care iniializeaz


realizarea algoritmului ales cu
datele iniiale din casetele de
mai jos (n i k)

Fig.2.24. Aplicaie-simulator de completare recursiv a stivei ntr-un algoritm backtracking


Coninuturile cursului universitar Tehnici de programare sunt, n mare parte, destul de
dificile. De exemplu, pentru studeni este complicat de a nelege cum are loc completarea stivei
ntr-un algoritm backtracking. n acest scop, autorul a utilizat o aplicaie care modeleaz
completarea stivei n timp real (figura 2.24). Completarea stivei are loc sincron - odat cu
realizarea algoritmului. Viteza de completare a stivei poate fi modificat accesnd fila Setri.
O larg varietate de simulatoare la disciplina Tehnici de programare sunt puse la
dispoziia cadrelor didactice de: LCMS-ul AeL - prima platform de elearning romneasc;
arhiva educaional .campion; Wikipedia; Youtube .a.
n cercetarea noastr, TIC, descise mai sus, au fost integrate n procesul didactic la
disciplina Tehnici de programare prin interconectarea cu noua tehnologie informaional - tabla

92
interactiv (figura 2.25). Fiecare tehnologie utilizat a fost aplicat de autor prin prisma tablei
interactive, subliniind, astfel, posibilitile nelimitate ale acestui instrument didactic digital.

Fig.2.25. Integrarea NTI n procesul didactic la disciplina universitar Tehnici de programare.


Aa dar, NTI au capacitatea de a integra mai multe instrumente (mijloace) digitale n
acelai timp, asigurnd interactivitatea i un nivel nalt de flexibilitate i conectivitate. NTI
permit extinderea caracteristicilor spaiu i timp crend un context didactic nou, flexibil, axat pe
instruit, transformnd procesul didactic n unul activ i lrgind baza de instrumente didactice
digitale.
Pentru a fi realizate la nivel maxim de calitate, activitile socio-umane, inclusiv i cele
didactice, necesit o organizare i proiectare minuioas. Procesul de nvmnt universitar, la
fel, deine un caracter organizat i se realizeaz n cadrul anumitor forme.
Formele de organizare a procesului didactic constituie structura organizatoric, cadrul
organizatoric de derulare a activitii didactice formale i informale, totalitatea modalitilor
specifice i operaionale de desfurare a acestui proces. Principalele variabile n jurul crora se
centralizeaz formele de activitate didactic sunt cadrul didactic i studenii.
Formele de organizare a activitii studenilor ntrunesc modurile de proiectare i
realizare a interaciunilor profesor student, student student n vederea atingerii finalitilor
educaionale scontate prin stabilirea unor relaii de colaborare ntre ei.

93
Formele de organizare a instruirii n nvmntul superior se clasific, n dependen de
modul dirijrii activitii cognitive a instruiilor, n: prelegeri (curs), seminare, lucrri de
laborator, activiti practice, lucru independent, cercetare tiinific, practic (de producie,
pedagogic, de licen etc). n funcie de numrul de studeni implicai n procesul didactic
distingem formele de instruire: individual, de grup, frontal [158, p.102-105].
Prelegerea, ca form de organizare a actului instructiv educativ n instituiile de
nvmnt superior realizeaz funcii de informare, de stimulare, educativ i formativ, de
ghidare, dezvoltativ, de convingere, de sistematizare i structurare a cunotinelor acumulate n
cadrul discilinei de studiu [186].
La ora actual exist nc critici negative cu privire la prelegere de genul: prelegerea
depinde de studeni i modul lor de a sesiza pasiv informaia formulat de profesor; nu solicit
gndirea acestora, dect la nivel de recunoatere, rememorare; inhib motivarea pentru lucru
independent; nu ine cont de ritmul propriu al studenilor de a reine materia nou etc.
Aceste neajunsuri trebuie, i pot fi, eliminate printr-o adoptare i implementare a unei
metodologii didactice corecte, axate pe formarea de competene, centrate pe principalul subiect
al actului educativ studentul i prin organizarea raional a materiei de studiu.
Adoptarea formatului de prelegere intensificat i ajut pe studeni s patrund n esena
temei abordate, s reflecteze la aceasta i s o interpreteze corect.
Prelegerea intensificat este o metod de dezvoltare a gndirii critice la studeni. Ea
atenueaz dezavantajele prelegerii tradiionale, prin activiti de evaluare, interpretare
(transpunere) i/sau de reflecie [187, p.81-102]. O astfel de form de organizare a procesului
didactic este adoptat i de autor. Etapele unei prelegeri intensificate sunt schiate n figura 2.26.

Evaluarea
interactiv

Fig.2.26. Etapele prelegerii intensificate

94
Etapa de evocare sau organizarea cunotinelor se refer la actualizarea cunotinelor
anterioare, conexiuni ntre idei sau concepte, ntocmirea unor liste de idei (se poate utiliza harta
conceptual). La aceast etap profesorul, prin ntrebri, discuii dirijeaz i orienteaz studenii
spre o nou cunoatere. Durata acestei etape depinde de mai muli factori: subiectul ce urmeaz a
fi expus, complexitatea lui, competenele pe care le dein studenii, nivelul la care este prezentat
subiectul etc.
Prezentarea coninutului prelegerii, alternat cu momente de reflecie i evaluare a
studenilor constitue etapa de realizare a sensului. Evaluarea interactiv are scopul de a da
rspuns la urmtoarele ntrebri: ct de bine a neles/nsuit materia?, o poate aplica sau
nu? i cum o poate aplica?, fapt ce permite dirijarea de mai departe a procesului de predare,
care poate decurge pe dou direcii: continuare sau este necesar o bucl o ntoarcere napoi, o
modificare de metode i strategii didactice, pentru a completa lacunele descoperite n cadrul
evalurii efectuate.
La etapa de reflectie se puncteaz momentele cheie ale leciei, se formuleaz concluzii,
se rezolv exerciii, se fac constatri cu privire la felul n care studenii au receptat noile
coninuturi, se traseaz noi direcii pentru urmtoarea prelegere.
Aplicarea n practic a prelegerii intensificate are un ir de avantaje:
- activarea gndirii studenilor;
- stabilirea de noi scopuri de cunoatere;
- formularea de noi teme de cercetare i dezbateri pentru studeni;
- motivarea studenilor pentru implicarea activ cognitiv i emoional n procesul didactic;
- este stimulat reflecia i exprimarea liber;
- studenii sunt ghidai spre formularea de ntrebri proprii;
- se asigur, la un nivel mai ridicat, procesarea informaiei, achiziionarea unor cunotine
durabile;
- contribuie substanial la dezvoltarea gndirii critice.
Practica educaional permite de a afirma c, cadrele didactice care aplic un astfel de
cadru de predare - nvare, centrat pe implicarea activ a studenilor n procesul didactic,
primete ca beneficiu cunotinele, performanele i creativitatea aproape a tuturor studenilor din
grup/serie.
Autoarea Foca-Semionov S. [126] menioneaz c, studenii trebuie nvai tot timpul pe
dou direcii fundamentale: (1) achiziia de cunotine noi i (2) nvarea procesului de nvare.
n prezent, pedagogia centrat pe obiective s-a retras cednd tot mai mult teren pedagogiei
axate pe competene. Astfel, s-a realizat o trecere de la psihologia comportamentalist la

95
psihologia cognitiv. Transformrile menionate au dus i la schimbarea obiectului evalurii.
Actualmente, esena este de a evalua nu ct? ci s evalum cum?
Evaluarea unei competene este determinarea totalitii componentelor sale care permit
evaluatorului de a o nelege; este un punct de plecare pentru reorganizarea ntregului proces
didactic. Evaluarea este, n mod obligatoriu, ncorporat ntr-o pedagogie interactiv coerent i
are ca scop analiza progresului nvrii i cunoaterii realizate de instruii. A evalua nseamn: a
compara un ansamblu de cunotine/competene prevzute de un standard (de exemplu,
standardul curricular la o disciplin de studiu) cu setul de cunotine/competene deinute de
instruit; a lua decizii; a remodela continuu tehnologia didactic; a mbunti continuu procesele
i produsele curriculare [188, p.111]. Funciile evalurii sunt prezentate n tabelul 2.2.
Tabelul 2.2. Funciile evalurii raportate la actorii procesului de predare - nvare (cadru
didactic, student) dup Chi V. [159]
Funciile evalurii Cadru didactic Student
de constatare pregtete procesul de formare, apreciaz nivelul de
stabilete strategii didactice ce vor fi cunotine/competene i le
aplicate n procesul didactic; compar cu cele stabilite de
profesor;
de diagnostic ofer diagnostic referitor la punctele identific lacunele din propriul
tari i slabe ale procesului didactic i proces de formare;
a celor ce se instruiesc;
de prognozare anticiparea situaiilor n procesul de crearea unui demers propriu de
instruire; reglarea i reconsiderarea formare; optimizarea stilurilor
strategiilor didactice; de nvare;
de motivare reglarea procesului didactic n micorarea sau stimularea
dependen de performanele efortului n dependen de
instruiilor; dinamica performanelor
nregistrate.
n baza performanelor nregistrate de instruii se apreciciaz dac tehnologia didactic
adoptat i-a atins scopul sau necesit modificri.
La baza clasificrii evalurii se afl trei criterii: (I) nivelul de cunotine/competene care
trebuie s le dein studentul i care trebuie evaluate: evaluare parial sau global; (II) dup axa
temporal la care se raporteaz evaluarea: la nceputul, pe parcursul i la sfritul formrii; (III)
sistemul de referin pentru pronunarea de concluzii de valoare asupra rezultatelor evaluate:
evaluarea criterial, comparativ, normativ, clasificatoare. n raport cu aceste trei criterii
distingem: evaluarea iniial (de orientare); evaluarea formativ i formatoare; evaluarea
sumativ (final).

96
Funcia principal a evalurii iniiale este aceea de a motiva, de a stimula i, mai ales, de
a indica direcia care trebuie parcurs n procesul de formare a competenelor cu scopul atingerii
finalitilor de studii.
Evaluarea formativ se realizeaz pe ntreaga durat a programului de studii i are ca
finalitate remedierea lacunelor sau deficienelor svrite de studeni. Ea este adaptat cerinelor
educaionale ale studenilor i are drept scop determinarea i reglarea cea mai adecvat a
neajunsurilor de nvare ale fiecrui student, localizarea originii problemelor depistate i a
surselor de erori, evidenierea elementelor care faciliteaz sau frneaz procesul de nvare, cu
scopul de a-l ajuta pe student s nregisteze progrese n nvare i de a dirija strategiile cognitive
i metacognitive. n cadrul evalurii formative studentul nu trebuie judecat sau clasificat ci doar
se compar performanele lui cu un grad de performane stabilit anterior. Evaluarea formativ
formeaz comportamentul i autoregleaz nvarea studentului.
Evaluarea sumativ ncheie o perioad de formare i este orientat spre acordarea unui
calificativ (not, certificat, diplom); este un bilan al nvrii; este centrat pe rezultate globale;
permite stabilirea nivelului de cunotine/competene atins de student.
Instruirea interactiv, nvarea interactiv sunt asistate de o evaluare interactiv, care se
prezint ca o evaluare formativ i formatoare.
Dup Boco M.-D. [188, p.113] evaluarea interactiv are funcie formativ deoarece
face posibil reglarea interactiv a predrii i nvrii, permind studentului s i autoanalizeze
procesul de nvare, raportndu-se la obiectivele urmrite, i, respectiv, s proiecteze activitatea
de nvare viitoare, iar profesorului i permite s i adapteze i remodeleze predarea prin reglri
interactive. Evaluarea interactiv poate include: evaluarea realizat de profesor; coevaluarea sau
interevaluarea (perechi, grupuri de studeni); autoevaluarea [189].
Cercettoarea Deinego N. [7, p.141] menioneaz c evaluarea formativ interactiv se
realizeaz prin observarea studenilor n timpul nvrii; interaciunile ntre subiecii procesului
didactic (cadru didactic, studeni) reprezint motive de evaluare/autoevaluare i de ajustare a
situaiilor de predare nvare.
Evaluarea interactiv poate fi definit ca o extensie veritabil a nvrii interactive
realizate de studeni i prin studeni, un alt mod de predare, transmitere i achiziionare de
cunotine, formare de capaciti, abiliti, competene, comportamente etc.
Realizarea evalurii interactive prin intermediul sistemului digital de testare interactiv,
menionat mai sus, n procesul de formare iniial din cadrul cursului universitar Tehnici de
programare a permis autorului s monitorizeze procesul de nvare a studenilor, s ajusteze
imediat demersul didactic n funcie de rezultatele nregistrate la testele propuse, s anticipeze

97
unele situaii dificile n procesul didactic, s contribuie la sporirea succesului academic al
studenilor.
Obiectul evalurii este constituit din: cunotinele acumulate i nivelul de dezvoltare a
competenei msurate prin abilitile studentului de a integra aceste cunotine n diverse situaii.
n timpul evalurii complexitatea situaiilor n care este plasat studentul se afl n cretere, adic
ordinea itemilor este de la simplu la compus. Gradul de dificultate a unui item este determinat de
volumul de cunotine, abiliti etc. necesare pentru rezolvarea lui. Astfel, studentul este pus n
condiia de a aplica n cretere numrul de cunotine, abiliti, atitudini etc. achiziionate.
Referindu-ne la cursul universitar Tehnici de programare, autorul a aplicat evaluarea
interactiv mai mult la etapele de nvare de baz (integrare i transfer) n cadrul orelor de curs
(prelegeri). Evaluarea interactiv s-a inserat n procesul de predare dup introducerea unor
noiuni noi, dup trecerea de la rezolvarea unor cazuri particulare la alte cazuri similare, dup
schimbarea situaiilor n funcie de situaia-model etc. n calitate de instrument de evaluare a
servit testul.
Evaluarea interactiv este detalizat, poate cuprinde doar o parte din unitatea de nvare,
iar timpul alocat testrii este de 5-10 min.
n timpul realizrii evalurii interactive, rezultatele se afieaz pe tabla interactiv dup
fiecare item, sub forma unei diagrame, de ndat ce toi studenii au furnizat rspunsul sau dup
expirarea timpului alocat pentru rezolvarea itemului respectiv. n figura 2.27. sunt reflectate
situaiile nainte i dup rspunsurile studenilor la un item.

pn Dup

Fig.2.27. Afiarea procentajului nregistrat de studeni pentru itemul rezolvat


Dup ncheierea testrii poate fi afiat situaia per total (figura 2.28).

98
Scorul total nregistrat de
un student.

Scorul total nregistrat de grupa Scorul total nregistrat de


de studeni pentru un item. grupa de studeni per test.

Fig.2.28. Raport detaliat privind rezultatele testrii


n cadrul experimentului pedagogic, desfurat de autor, rezultatele evalurii interactive,
au fost analizate pe vertical (item), orizontal (student) i diagonal (item*student). Analiza
situaiilor pe vertical se fac interactiv, n cadrul orei, iar deciziile sunt rapide i cu
implementare, de cele mai multe ori, imediat. Studierea rezultatelor detaliate pe orizontal i
diagonal s-au efectuat n afara orelor, pentru a evidenia progresul/situaiile dificile fiecrui
student. Msurile luate cu privire la lichidarea deficienelor majore n procesul de nvare a
studenilor s-a efectuat n cadrul lucrului individual.
Pentru a ncadra rezultatele obinute la testrile interactive n anumite standarde i pentru
a lua decizii, noi am adoptat o scal de performane descris n tabelul 2.3.
Tabelul 2.3. Scala de performane
Procentaj
nregistrat Calificativ Nota Descriere
%
95-100 A 9,5-10 Foarte bine
85-94 B 8,5-9,49 Bine
70-84 C 7-8,49 Relativ bine
55-69 D 5-6,99 Suficient
0-54 E 1-4,99 Insuficient

99
n dependen de nivelul de pregtire al grupei (media), i ali factori, profesorul poate
accepta o anumit limit pentru continuarea demersului didactic, n caz contrar se realizeaz o
bucl de tip repeat...until de ntoarcere (figura 2.29.). Semnele + i - din acest figur se pot
referi la: (1) procentul nregistrat de studeni la un item sau (2) procentul nregistrat de studeni la
test.

Cunotine, Evaluare Continuarea


competene interactiv demersului
didactic

Ajustarea strategiilor
didactice

Fig.2.29. Rolul evalurii interactive n procesul de predare

De exemplu, fiind analizate rezultatele din figura 2.28., autorul ia decizia c, scorul total
este unul bun (acceptat) 85,71%, ns pentru itemul 2 s-au nregistrat 55% - un rezultat
suficient, dar neacceptat. Prin urmare, s-au modificat strategiile didactice pentru a acoperi
golurile cu privire la cunotinele i competenele necesare pentru rezolvarea itemului dat (bucl
de tip (1)).
O informaie mai deplin este livrat de rapoartele pe itemi (figurile 2.27, 2.30).

Fig.2.30. Rezultatele afiate de sistemul de testare interactiv Turning Point pentru un item
Pentru cazul afiat n figura 2.30 s-a nregistrat un scor acceptat, iar pentru itemul din
figura 2.27. scorul obinut este inacceptabil. Se observ o problem la nivel de completare a
stivei. Mai mult, studenii nu au neles ordinea de depunere a valorilor n stiv. Dei elementele
care se depun pe ultimul nivel n stiv aparin unei mulimi, iar ntr-o mulime nu se respect

100
relaia de ordine, n cadrul implementrii unui algoritm backtracking depunerea valorilor n stiv
se realizeaz ntr-un ciclu, deci sunt ntr-o ordine. Aa dar, a fost evideniat momentul unde se
comite greeala i prin exemple se va completa acest gol.
nregistrarea unui procentaj neacceptat pentru ntreaga grup (de exemplu, 64,10%)
semnaleaz profesorului existena unei probleme de nelegere (nvare) la nivelul ntregii grupe
i ntregului demers didactic (figura 2.31).

Fig.2.31. Rezultate neacceptate pentru un test interactiv


Astfel de situaii cer modificarea ntregului demers didactic pentru unitatea de nvare
supus testrii i ajustarea global a strategiilor didactice n scopul obinerii rezultatului scontat
(bucl de tip (2)). Tot aici, se observ c studenii nu au reuit s rezolve itemul Q4. n acest caz,
dac itemul este de tip rezolvare de problem, se va modifica timpul alocat pentru rezolvarea
itemului.

101
Autorul recomand: dac n procesul de predare, n urma evalurii interactive, au avut loc
bucle, atunci se poate recurge la o alt evaluare interactiv cu includerea acelor resurse
(cunotine, competene) care au cauzat bucla.
n calitate de concluzie, se poate sublinia c, evaluarea interactiv are un caracter
formativ, de estimare n baza unor criterii bine determinate, standarde, i se ncadreaz organic n
procesul didactic, accentund centrarea pe instruit a ntregului proces de formare.
Lecia interactiv reprezint un instrument puternic i flexibil n minile profesorului.
mbinarea elegant a multiplelor metode didactice pot mbogi procesul tradiional de predare i
pot spori esenial motivarea studenilor pentru nvare. Astfel, studenii sunt stimulai s
experimenteze ceea ce nv, s aplice n practic cunotinele dobndite, iar procesul didactic
devenind mult mai calitativ i eficient.
Metoda este un element - cheie al tehnologiei didactice, care include anumite
caracteristici:
a) se alege de profesor fiind pus n aplicare n cadrul procesului didactic cu ajutorul
instruiilor;
b) presupune mai multe tipuri de colaborri: profesor - instruit; instruit profesor; instruit -
instruit;
c) poate fi aplicat n mai multe moduri sau n calitate de procedeu n cadrul altei metode;
d) permite integrarea profesorului n procesul instructiv - educativ n diferite roluri: surs de
informaie, ghid, mentor, antrenor, evaluator etc.
Importana i necesitatea formrii la studeni de competene profesionale, stimularea
procesului de formare, dezvoltarea abilitilor de lucru n grup/echip ne-a ghidat spre utilizarea
n modelul pedagogic elaborat a unor metode interactiv-participative cu accent pe implementarea
TIC n procesul didactic.
Dezvoltarea spiritului creativ la instruii este una din prioritile de baz a fiecrui cadru
didactic. Spiritul creativ este considerat, pe bun dreptate, o competen esenial, transversal i
care se produce longitudinal, adic peste disciplinele de studiu i practicile educaionale.
Abilitile intelectuale ce stau la baza acestei competene unice sunt:
- concentrate pe divergene: flexibilitatea, originalitatea, fluiditatea;
- concentrate pe cunoatere: curiozitatea, sensibilitatea, cutarea, descoperirea;
- concentrate pe convergen: redefinirea, perfecionarea;
- concentrate pe evaluare: analiza erorilor, raionarea logic, autoevaluarea.
n cadrul experimentului pedagogic, autorul a integrat mai multe metode prin prisma
implementrii TIC. Aplicnd n cadrul procesului didactic aa forme de organizare a nvrii ca

102
forum-ul, chat-ul, Google mail se poate da o nou interpretare metodei brainstorming i anume,
ceea ce n literatura de specialitate se numete brainstorming electronic. Avantajele obinute n
aplicarea acestei metode sunt:
- cursanii devin mai motivai: fiecare dintre ei se afl n propriul spaiu unde comoditatea
participrii este asigurat; participanii pot rmne anonimi;
- dezinhibarea instruiilor: ce poate genera curajul exprimrii unor idei novative;
- numrul de participani este mult mai mare: dispar barierele de statut i localizare
geografic etc.
Dezavantajele brainstorming-ului electronic sunt: posibilitatea apariiei degrevrii
responsabilitii; nemprtirea unui spaiu comun poate duce la izolare, dispariia sentimentului
de apartenen la grup; lipsa unui feedback imediat care s permit adaptarea procesului n timp
util etc.
Pentru nlturarea acestor limite, autorul a practicat o alt metod numit ingineria
ideilor, care se deosebete de brainstorming prin faptul c profesorul dirijeaz dezbaterile spre
anumite obiective concrete. Implicarea profesorului n procesul de generare a ideilor i ghidarea,
concentrarea studenilor pe ceva precis, micoreaz efortul intelectual i reduce timpul de gsire
a soluiilor.
Metoda rezolvrii problemelor este pe larg aplicat n predarea nvarea tiinelor
reale. Rezolvarea unei probleme prin mai multe metode, aplicnd diferite tehnici de programare
i structuri de date joac un rol important n nsuirea temeinic i profund a cunotinelor,
contribuie, de asemenea, la dezvoltarea i desvrirea intereselor cognitive, a activitii
creatoare, la lrgirea orizontului studentului. Participarea la concursuri naionale sau
internaioanale de informatic impune condiii de cunoatere la nivel bine sau chiar foarte bine a
tehnicilor de programare [45].
Autorul a practicat aa metod ca - lecia unei singure probleme. Ideia const n
urmtoarele: se formuleaz o problem, avnd restricii mici (sau lipsa restriciilor) i o rezolvare
simpl. Apoi, pe parcurs, se adaug condiii noi, se lrgesc restriciile etc. Acest fapt cere de la
studeni analiza tehnicilor de programare nvate n scopul alegerii celei mai bune, optime
pentru rezolvarea problemei puse. Un astfel de model de lecie este descris n [190].
Astfel, sunt tehnici de programare care ofer: (a) posibilitatea scrierii unui program mic,
dar de cele mai dese ori greu de parcurs (pas cu pas) i care ncarc considerabil memoria
(recursia); (b) toate soluiile unei probleme, dar necesit un timp de calcul mare (backtracking);
(c) rapid o soluie, dar nu de fiecare dat a celei mai bune, optime (greedy); (d) cea mai optim
soluie, n timp de calcul util, dar care cere de la programator cunotine matematice vaste

103
(programarea dinamic). Aceste afirmaii pot fi demonstrate i prin rezolvarea pas cu pas a mai
multor probleme mrind treptat gradul lor de dificultate [191,192].
Dei n esen rezolvarea problemelor const n cteva faze eseniale: formularea
problemei, analiza situaiei existente, gsirea i aplicarea soluiei, n practic exist mai multe
metodologii de rezolvare a problemelor grupate n metodologii de rezolvare analitic a
problemelor i metodologii de rezolvare creativ a problemelor [190].
Pentru practica instruirii interactive problematizarea i nvarea prin descoperire sunt
dou direcii didactice inovative, dou forme didactice particulare ale euristicii [188, p.293].
Didactica modern atribuie problematizrii un statut mult mai complex unul de
orientare didactic, de principiu metodologic fundamental i accelerator al activitilor
instruiilor. nvarea prin problematizare constituie un model de implicare activ i interactiv a
studenilor n procesul didactic concentrat pe proiectarea activitilor de lucru independent
(individual sau de grup) n cutarea soluiilor unei probleme dificile.
Problematizarea i nvarea prin descoperire ca metod didactic a fost integrat de autor
n procesul didactic fiind combinat cu metoda clasei inversate (flip classroom). Fiind
experimentat nc n anii 1990, n SUA de specialitii de la Universitatea Harvard, aceast
metod de instruire const n schimbarea rolului profesorului, din surs de informaie, informator
n ghid al studenilor, n scopul realizrii unor sarcini complexe prin comunicarea studenilor a
temei pentru acas o nou unitate de nvare (o nou tem). n cadrul experimentului
pedagogic desfurat de autor, materialele didactice puse la dispoziia studenilor pentru
autoinstruire se constituie din: cursul electronic Tehnici de programare plasat pe platforma
MOODLE care conine att fiiere n format pdf, prezentri Power Point, coduri de program ct
i link-uri la materiale video de pe youtube.com, care ofer o vast informaie pentru ulterioara
activitate realizat face to face. n astfel de situaie, profesorul poate urmri mai atent, modul n
care fiecare student asimileaz un anumit tip de informaie, iar studenilor li se ofer
oportunitatea de a-i manifesta creativitatea. Aceast metod ofer posibilitate profesorului s
promoveze conceptul nvrii independente, n scopul creterii profesionale a viitorilor
specialiti i integrri reuite pe piaa muncii.
Metoda instruirii reciproce (peer instruction) introdus i dezvoltat n anii 90 de Eric
Mazur [193], profesor de fizic i fizic aplicat la Universitatea Harvard, fiind o metod de
dezvoltare a gndirii critice, este orientat pe dezvoltarea dialogului student student; asigur
cooperarea n nelegerea leciilor i i implic pe instruii n propria lor educaie. Prin metoda
instruirii reciproce studenii au posibilitatea de a fi ei nsui profesori i de a explica colegilor
noiuni noi, nenelese. Mazur afirm c, atunci cnd un student are raspunsul corect, iar cellalt

104
nu, este mult mai probabil ca primul s-l conving pe al doilea. Este greu ca cineva s fie
convins de un individ care a dat un rspuns greit, atunci cnd deine unul corect. Mai important,
un coleg are mai mari anse s ajute un alt coleg la completarea golului dect profesorul, aceasta
constituind esena metodei. Studentul nv recent aceste lucruri, aa c tie exact unde a
ntmpinat dificulti. Aceast metod poate fi perfect combinat cu metoda clasei inversate.
n cadrul modelului pedagogic elaborat, autorul a aplicat aceast metod dup evaluarea
interactiv, i anume, la realizarea buclei de ntoarcere, pentru completarea golurilor depistate i
rezolvarea greelilor.
Studenii instruii prin metoda peer instruction cu implicarea lor activ n procesul de
predare/nvare pentru nelegerea de noi concepte tiinifice i formeaz un sistem de
cunotine de lung durat, subliniaz expertul.
Pedagogia interactiv transform studenii pasivi i luarea de notie n profesori activi,
care explic ideile lor altor studeni i lupt pentru punctele lor de vedere. Persoana care nva
cel mai mult n sala de clas, declar Mazur, este profesorul.
Expertul internaional n tehnologii educaionale de nvare online i la distan Bates
A.W. subliniaz c, valoarea unei tehnologii informaionale depinde de modul inteligent n care
aceasta este inclus n procesul didactic ncercnd n mod direct sl mbunteasc. Valenele
TIC sunt dependente de modul concret n care sunt utilizate n procesul de predare nvare
evaluare. Simpla integrare a lor n activitile didactice nu este suficient, deoarece TIC nu i
manifest de la sine oportunitile i multiplele posibiliti oferite [9].
Fr o abordare de ordin metodologic din partea cadrului didactic, ele nu pot avea un
impact de profunzime asupra procesului de formare. La etapa actual nc lipsete o metodologie
eficient de a pune n valoare potenialul TIC, nc nu este definit clar care este cea mai bun
utilizare a tehnologiilor informaionale n procesul didactic [126].

2.4. Concluzii la capitolul 2


Dezvoltarea ultrarapid a TIC din ultimele decenii conduce la configurarea unor noi
paradigme n abordarea calitativ a procesului educaional naional. Au fost analizate avantajele
frit de noile tehnologii informaionale i rgumentt utilitatea implementrii noilor
tehnologii informaionale n ri didactic universitar. Astfel, NTI devin instrumentele
principale pentru realizarea acestui proces. Trecerea la metodologii didactice active, centrate pe
instruit i axate pe formarea la instruit a competenelor i a capacitii de nvare continu,
necesit implicarea eficient a cadrului didactic n procesul de predare nvare - evaluare. n
acest context, pot fi evideniate urmtoarele rezultate ale cercetrii:

105
1. S-a elaborat modelul pedagogic centrat pe implementarea NTI n procesul didactic la
disciplina universitar Tehnici de programare; s-au evideniat properietile i s-a demonstrat
unicitatea modelului elaborat.
2. S-a elaborat i fundamentat: teoretic i practic metodologia de implementare a modelului
propus prin aplicarea strategiilor interactive etc. i a metodelor didactice moderne centrate pe
student i orientate spre dezvoltarea gndirii critice.
3. S-a argumentat c, utilizarea tablei interactive, a sistemelor digitale de testare interactiv
ofer oportuniti mari n elaborarea i implementarea cu succes a unor strategii didactice
moderne n procesul de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare. n cadrul
procesului instructiv-educativ implementarea NTI genereaz oportuniti noi i ofer
avantaje suplimentare la nsuirea tehnicilor de programare. n contextul respectiv
menionm urmtoarele avantaje: creterea accesibilitii i ilustrativitii; creterea
abilitilor de programare; consolidarea deprinderilor privind implementarea algoritmilor la
soluionarea problemelor concrete; claritatea prezentrii metodelor i tehnicilor de
programare; economisirea timpului n procesul didactic; evaluarea rapid i eficient.
4. S-a elucidat faptul c, aplicarea modelului pedagogic propus contribuie favorabil la
intensificarea relaiilor de colaborare i cooperare: profesor student, student student i,
respectiv, la eficientizarea procesului de instruire la disciplina Tehnici de Programare.
5. S-a extins, graie modelului pedagogic elaborat, complexul instructiv-metodic la disciplina
universitar Tehnici de programare, cu implementarea noilor tehnologii informaionale.
Rezultatele obinute ofer oportunitatea de a soluiona problema de cercetare i realizarea
obiectivelor naintate n scopul sporii calitii procesului didactic la disciplina universitar
Tehnici de programare orientate spre formarea i dezvoltarea competenelor specifice cursului
respectiv i asigurarea finalitilor de studii prin integrarea calitativ a NTI n procesul didactic.

106
3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTAL A EFICIENEI MODELULUI
PEDAGOGIC I A METODOLOGIEI ELABORATE

3.1.Descrierea experimentului pedagogic


3.1.1. Experimentul de constatare
Cercetarea pedagogic este acea cercetare care urmrete nelegerea, interpretarea,
analiza, descrierea, dezvoltarea educaiei i a problemelor sale. Reformele educaionale se
bazeaz pe studii de caz i pe cercetri prealabile nainte de implementarea unor soluii practice.
Autorii Aniei M. [194], Dumitriu C. [195], definesc experimentul sau metoda
experimental ca o metod principal de investigaie pedagogic direct, fiind definit ca o
observaie provocat, care are ca scop optimizarea procesului pedagogic urmrind fie
ameliorarea unor soluii instructiv-educative, fie descoperirea altor soluii noi, calitativ
superioare, mai moderne i mai eficiente.
Experimentul pedagogic, demarat n cercetarea noastr, a fost constituit din dou pri:
experimenul de constatare i experimentul de formare.
Experimentul de constatare s-a realizat n dou faze: (1) determinarea reperelor
metodologice de aplicare a tehnologiilor informaionale n procesul didactic la acest disciplin,
realizat n anul de studiu 2013-2014; (2) selectarea eantioanelor experimentale i de control prin
verificarea omogenitii acestor eantioane, anii de studiu 2014-2015 i 2015-2016.
Experimentul de formare s-a realizat n dou etape: anul de stidiu 2014-2015 i anul de
studiu 2015-2016. n experimentul de formare au fost implicai 179 studeni.
n anul 2014-2015 au fost implicai n experiment 40 studeni: 23 studeni din cadrul
UST, Facultatea Fizic, Matematic i Tehnologii Informaionale, specialitile Matematic i
Informatic, Fizic i Informatic, grupele 4MI, 4FI (secia cu frecven la zi), care au constituit
eantionul experimental i 17 studeni de la USARB, Facultatea tiine Reale, Economice i ale
Mediului, specialitatea Informatic, grupa I21Z (secia cu frecven la zi), care a format
eantionul de control.
Experimentul de formare realizat n anul de studiu 2015-2016 (n total 139 studeni) a
fost desfurat att la secia cu frecven la zi ct i la secia cu frecven redus. La secia cu
frecven la zi, eantionul experimental a fost format din 46 studeni de la UST, grupele 3I, 4MI,
4FI, Facultatea Fizic, Matematic i Tehnologii Informaionale, specialitile Informatic,
Matematic i Informatic, Fizic i Informatic i 34 studeni de la USCH, Facultatea
Economie, Inginerie i tiine Aplicate, specialitile Informatic, Matematic i Informatic,
grupele IM1301, IT1301 i IT1401, care au constituit eantionul de control. La secia cu

107
frecven redus, att eantionul experimental (32 studeni) ct i cel de control (27 studeni) au
fost formate din studenii UST, Facultatea Fizic, Matematic i Tehnologii Informaionale,
specialitatea Informatic, grupele 41I i 31I respectiv.
Tabelul 3.1. Numrul de studeni implicai n experimentul pedagogic
Anul de studii EE EC
2014-2015 23 (UST) 17 (USARB)
2015-2016
46 (UST) 34 (USCH)
(secia cu frecven la zi)
2015-2016
32 (UST) 27 (UST)
(secia cu frecven redus)
Total 101 78

Iniial, a fost analizat standardul curricular la disciplina Tehnici de programare, a fost


studiat Cadrul Strategic pentru Educaie i Formare Profesional (Education and Training 2020)
cu privire la promovarea creativitii i a inovrii, inclusiv prin utilizarea noilor instrumente TIC
n formarea cadrelor didactice, ca fiind unul dintre domeniile prioritare. Tot n prima faz a
experimentului de constatare a fost examinat literatura de specialitate, att cea psiho-
pedagogic, ct i cea din domeniul tehnicilor de programare.
n cadrul primei faze a experimentului de constatare (2013-2014) au fost implicai 72
studeni care studiau disciplina Tehnici de programare din cadrul programelor de studii
Informatic, Informatic i Matematic, Matematic i Informatic i Fizic i Informatic
(ciclul de licen), facultatea Fizic, Matematic i Tehnologii Informaionale, UST (40 studeni
din anii 2,3,4, secia cu frecven la zi (gr. 2I, 3IML, 4MI, 4FI) i 32 studeni din anul 3, secia
cu frecven redus (gr.31Ia, 31Ib)).
Din standardul curricular la disciplina Tehninici de programare [Anexa 2] au fost
selectate trei subiecte (recursia direct, recursia indirect, backtracking nerecursiv) care au fost
predate de autor, la orele de curs i leciile de laborator, fr aplicarea TIC, n special a tablei
interactive. Pentru subiectele rmase au fost create lecii digitale (integrale sau secvene de lecii)
aplicnd soft-ul SMART Notebook. n cadrul orelor (curs, laborator) autorul a aplicat i alte
tehnologii informaionale: reeaua Internet, simulatoare, Google mail etc i, evident limbaje de
programare.
La finele semestrului, dup testarea final, s-a aplicat un chestionar [Anexa 1] privind
evaluarea opiniilor studenilor vis--vis de implementarea tablei interactive n procesul didactic a

108
cursului universitar Tehnici de programare. Efectund o analiz a rspunsurilor studenilor s-au
stabilit urmtoarele:
Toi studenii au rspuns Da la primele trei ntrebri. Ei consider c tabla interactiv i
ajut s neleag mai uor i mai bine materia de studiu, l ajut pe profesor s interacioneze
mai bine cu studenii i consider c, tabla interactiv trebuie aplicat n procesul de predare-
nvare i a altor cursuri universitare.
Dintre cele opt teme predate i propuse pentru analiz, temele: recursia direct, recursia
indirect, backtracking nerecursiv au fost predate fr implementarea tablei interactive i TIC.
Analiza rezultatelor obinute ne permit de a evidenia urmtoarele: 37% din respondeni
afirm c nu au ntlnit dificulti n studierea temei recursia direct, 29% - recursia indirect,
66% - backtracking recursiv, 34% - backtracking nerecursiv, 74 - greedy, 72% - divide et
impera, 83% - tehnici de sortare, 71% - programarea dinamic. Prin urmare, se poate afirma
c, tehnologiile informaionale aplicate n procesul didactic la disciplina Tehnici de
programare creaz condiii favorabile pentru nsuirea materiei de studiu.
Circa 80% din studeni au susinut c, lecia este mai atractiv prin utilizarea de mijloace
tehnice noi.
Aplicarea tablei interactive n procesul didactic l face (procesul) mai dinamic, susin 69% din
cei chestionai.
Unul din scopurile principale ale unui profesor modern este de a-i motiva pe studeni n
procesul de cunoatere. Motivaia face ca nvarea s se produc i s se autosusin; este
generatoare de energie i stimulatoare pentru noi experiene de internalizare a valorilor.
Astfel, 67% din respondeni afirm c, prin implementarea noilor tehnologii informaionale n
cadrul procesului didactic crete motivaia de a asculta lecia i de a se implica mai activ n
acest proces.
73% subliniaz c, cantitatea de materie acumulat n timpul orei este mai mare dect cea
acumulat n cadrul predrii tradiionale (tabla, crpa i creta).
Un alt avantaj al utilizrii tablelor interactive, cu o diversitate de culori, const n faptul c,
ajut la dezvoltarea nvrii vizuale, o abilitate important, foarte util. 74% din studenii
chestionai au rspuns c vizual neleg mai bine subiectele discutate n cadrul orei.
67 % dintre cei intervievai susin c evaluarea se efectueaz rapid i corect.
Folosirea, de exemplu, a culorilor (caracteristica C5 din figura 3.1) i ajut pe 63% din
studenii intervievai s proceseze mai bine informaiile prezentate i s se concentreze asupra
aspectelor importante.

109
C1-Lecia este mai atractiv; C2-Procesul didactic este mai dinamic; C3-Motivaia este mai mare de a asculta lecia;
C4 - Vizual nelegei mai bine subiectele; C5 - Multitudinea de culori explic mai detaliat anumite subiecte; C6 -
Este o tehnologie nou implementat actual; C7 - Este un produs ecologic curat; C8 - Cantitatea de materie
acumulat n timpul orei este mai mare dect cea acumulat n cadrul predrii tradiionale (tabla, crpa i creta);
C9 - Evaluarea se efectueaz rapid i corect.
Fig.3.1. Rezultatele chestionrii privind avantajele implementrii tablei interactive
n chestionar studenii au menionat o serie de argumente care se refer la procesul de
implementare a tablei interactive. Astfel:
doleanele cele mai solicitate de studeni au fost: un numr mai mare de ore la obiectul
Tehnici de programare; s lucreze mai mult independent pentru a-i dezvolta abilitile
proprii de predare prin implementarea tablei interactive; s se implementeze tabla
interactiv i n cadrul predrii altor cursuri, mai ales la predarea limbajelor de
programare; s fie ct mai multe sli de clas dotate cu table interactive;
studenii au mai menionat urmtoarele avantaje ale tablei interactive: informaia scris de
profesor sau student pe tabla interactiv poate fi salvat, iar apoi reutilizat, la necesitate;
aplicarea tablei interactive n procesul didactic este un mod mult mai practic de studiere a
cursului; tabla interactiv ofer o cantitate mult mai vast de scheme, desene, tabele .a.
ce fac munca profesorului mai uoar; economisete timpul n cadrul orei, iar studentul
poate asimila mult mai clar i mai multe cunotine n cadrul orei de curs.
Chestionarea efectuat ne-a ajutat s identificm rolul TIC n procesul de predare-
nvare-evaluare a cursului universitar Tehnici de programare, inclusiv n formarea iniial a
viitorilor specialiti n domeniul informaticii. Menionm faptul c tendine similare, privind

110
opiniile studenilor vis--vis de avantajele implementrii tablei interactive, au fost punctate i
de L. Popov n lucrarea [196].
n baza rezultatelor primei faze a experimentului de constatare a fost editat ghidul
metodic SMART Notebook 11. Ghid de iniiere [180]. Acest ghid este primul editat n Republica
Moldova ce ilustreaz metodologia de utilizare a soft-ului SMART Notebook 11. Soft-ul
respectiv este dintre cele mai noi, cunoscute i aplicate n elaborarea materialelor didactice
digitale pentru utilizarea tablei interactive n sistemul universitar din ara noastr. Prezenta
lucrare const din 8 capitole: Interfaa de baz; Gestiunea fiierilor; Crearea i gestionarea
paginilor; Crearea obiectelor de baz; Gestionarea obiectelor; Inserarea obiectelor; Galeria;
Crearea i prezentarea activitilor. Ultimul capitol Crearea i prezentarea activitilor conine
elemente didactice de creare a leciilor digitale interactive.
n fiecare din capitolele scoase n eviden, materia este tratat de la simplu la compus,
respectnd principiile didactice, destul de accesibil att pentru profesori, ct i pentru studeni.
Toate subiectele prezentate n lucrare sunt nsoite de o serie de exemple, care au
conexiune direct cu obiectul studiului, i care ilustreaz aspectele teoretice expuse n lucrare.
Ghidul a fost pus la dispoziia studenilor de la toate facultile Universitii de Stat
Tiraspol ct i profesorilor care doresc s fie la curent cu realizrile n domeniul tehnologiilor
informaionale i s le aplice n procesul didactic.
Avnd o experien pozitiv cu studenii de aplicare a platformei MOODLE la disciplina
universitar Metode numerice, autorul a plasat pe aceast platform cursul electronic Tehnici de
programare, care include: suport teoretic i practic (probleme rezolvate), teste de evaluare pentru
exersare, link-uri utile etc. Acest suport electronic a fost utilizat de studeni ncepnd cu anul de
studiu 2014-2015.
n urma analizei rezultatelor, situaiilor didactice create, a experienei proprii i a actelor
normative: a fost elaborat modelul pedagogic de predare nvare evaluare a cursului
universitar Tehnici de programare prin implementarea noilor tehnologii informaionale; a fost
specificat metodologia de implementare a modelului creat; au fost revzute i completate
materialele didactice digitale utilizate n experimentul de constatare. De asemenea, au fost create
seturi de teste de evaluare (formativ-interactiv, sumativ, final).
A doua faz a experimentului de constatare a fost axat pe selectarea eantioanelor
experimentale i de control urmrindu-se omogenitatea eantioanelor, adic lipsa diferenelor
semnificative ntre mediile acestor dou eantioane.
n anul de studii 2014-2015 au fost implicai n experiment 40 studeni, dintre care 23
studeni au constituit eantionul experimental, iar 17 eantionul de control. Pentru anul de

111
studii 2015-2016 experimentul de formare a fost efectuat la secia cu frecven la zi 80
studeni, unde eantionul experimental a fost format din 46 studeni, iar eantionul de control din
34 studeni i la secia cu frecven redus - 59 studeni divizai n eantionul experimental 32
studeni i eantionul de control 27 studeni. n tabelul 3.1 este indicat numrul de studeni
pentru fiecare eantion (EE eantionul experimental, EC eantionul de control).
nainte de a ncepe experimentul, pentru formarea eantioanelor de control i
experimental, iniial, a fost calculat media fiecrui student la obiectele ce in de limbajele de
programare (Turbo Pascal, C, C++, Delphi), apoi calculat media pe eantion. S-a urmrit ca
nivelul de pregtire pentru ambele eantioane s fie aproximativ acelai.
Ulterior, a fost verificat dac ntre cele dou eantioane: de control i experimental nu
exist diferene semnificative.
Pentru verificarea omogenitii celor dou serii de date pot fi aplicate att teste
parametrice: testul t Student [197, p.214-216], testul z [197, p.212; 198] ct i teste
neparametrice, precum: testul medianei, testul U Mann-Whitney [197, p. 192-197; 199, p.49],
testul Wald-Wolfowitz [197, p.197], testul Colin-White [197] .a. Aceste teste verific dac ntre
eantioanele selectate exist sau nu diferene semnificative ntre medii.
Pentru analiza statistic a datelor colectate de noi au fost aplicate testele t-Student i
testul (U) Mann Whitney pentru dou eantioane independente. Calculele au fost efectuate
utiliznd aplicaia SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) [200], ca fiind unul din cele
mai aplicate programe statistice pentru analiza datelor n tiinele sociale i MS Excel. Aceast
aplicaie pune la dispoziia cercettorului o metod simpl de organizare a bazelor de date,
prezentarea elementelor de cel mai nalt nivel i oferirea unei modaliti de prezentare a
rezultatelor obinute n acord cu standardele APA [201] (Asociaia Psihologilor Americani),
forul cu cea mai mare autoritate n domeniul tiinelor sociale.
Iniial a fost creat baza de date. Paii de lucru sunt similari cu crearea unei baze de date
n MS Access, adic se definesc iniial variabilele (cmpurile) bazei de date, proprietile fiecrei
variabile (figura 3.2), apoi se completeaz baza de date cu valori (figura 3.3).

Fig.3.2. Definirea variabilelor bazei de date n SPSS

112
Fig.3.3. Completarea bazei de date n SPSS
Eantioanele de control i cel experimentatl sunt eantioane independente deoarece,
grupele de subieci din planul nostru de cercetare conin elemente diferite, adic selectarea unui
element ntr-un eantion nu are nimic comun cu selectarea elementelor din al doilea eantion
(studentul X este inclus ntr-un singur eantion).
n contextul celor prezentate mai sus au fost formulate urmtoarele ipoteze de cercetare:
H0: m1=m2 - Nu exist diferene semnificative ntre media eantionului experimental i media
eantionului de control;
H1: m1m2 - Exist diferene semnificative ntre media eantionului experimental i media
eantionului de control.
Aplicm testele t Student i (U) Mann-Whitney pentru a verifica dac exist diferene
semnificative ntre mediile eantioanelor experimental i cel de control.
Testul t Student. Testul t este utilizat pentru testarea diferenei dintre mediile aceleiai
variabile dependente msurate pe dou eantioane formate din subieci diferii. Teoretic, testul t
poate fi utilizat i pentru eantioane mici, dac distribuia de eantionare pentru cele dou grupuri
este normal i dac variaia valorilor n cele dou grupuri nu difer semnificativ. Condiia
egalitii varianei este testat cu teste specifice, de exemplu Levene [197, p.216], iar n funcie
de rezultat se calculeaz t pe dou ci.
Dac cele dou eantioane au aceleai variane, compararea mediilor se poate face
conform formulei:
m1 m2
t (3.1)
s (n1 1) s22 (n2 1) 1 1
2
1
( )
n1 n2 2 n1 n 2

113
unde n1 ,n2 - numrul de subieci din fiecare eantion; m1 ,m2 - mediile celor dou eantioane;

s1 , s2 - abaterile (deviaia) standard pentru fiecare eantion.


Formula (3.1) se aplic doar cnd abaterile standard s1 i s2 sunt egale (sau dispersia s2).

n experimentul nostru cele dou variane nu sunt egale: s1 2.07754, s2 0.92729 , adic
s1 s2 . n acest caz, se va folosi o formul ajustat pentru testul t-Student:
m m2
t 1 (3,2)
s12 s22

n1 n 2

nlocuind datele din tabelul 3.2 (pentru anul de studii 2014-2015) n formula (3.2), obinem:
m1 m2 6.7647 6.9239 0.15921
t 0.295 (3.3)
2 2 2 2
s s (2,07754) (0,0.92759) 0.2913
1
2

n1 n 2 17 23

Din anexa 4 [197, p.358] (Praguri de semnificaie la diferite valori ale testului t pentru
loturi de cercetare de diferite dimensiuni), pentru p<0,05 i df=38 citim tcr 2,024 . Aa dar, s-a

obinut 0,295 2,024 , adic t tcr . Deci, se menine ipoteza nul H0: m1=m2 - nu exist

diferene semnificative ntre mediile eantioanelor experimental i cel de control i se respinge


ipoteza H1.
n continuare, pentru a fi convini de justeea rezultatului obinut, s-a aplicat testul t-Student
pe eantioanele experimental i de control, anul de studii 2014-2015 utiliznd i aplicaia SPSS.
n acest scop au fost parcuri urmtoarii pai:
1. Se deschide fiierul (experiment_2014_2015.sav), care conine baza de date: codul
studentului, media fiecrui student etc. din eantioanele experimental i cel de control;
2. Calea n SPSS este redat n figura 3.4:

Fig.3.4. Calea n SPSS pentru aplicarea testului t-Student pe doua eantioane independente
3. n caseta de dialog Independent SimplesT Test se specific variabila (cmpul) asupra
cruia va fi aplicat testul (n cazul nostru T_initial) i dup care variabile se va face

114
gruparea (Grup-eantion). Se definesc eantioanele: cu 1 a fost notat eantionul de
control, iar cu 2 eantionul experimental dup care se acioneaz butonul Continue,
apoi se tasteaz Ok.

Fig.3.5. Caseta de dialog Independent SimplesT Test


n urma parcurgerii acestor pai, pentru media pe eantion calculat la obiectele ce in de
limbajele de programare, au fost calculai indicatorii statistici de baz pentru fiecare eantion
implicat n experiment (anii 2014-2015, 2015-2016) iar rezultatele sunt reflectate n tabelul 3.2.
Tabelul 3.2. Indicatorii statistici de baz calculai pentru fiecare eantion implicat n experiment
Numrul de Media Abaterea
Anul Eantion
subieci (n) (m) standard (s)
2014-2015 EE 23 6,92 0,92759
EC 17 6,77 2,07754
2015-2016, zi EE 46 7,30 1,58982
EC 34 7,74 1,18855
2015-2016, f/r EE 32 6,41 1,08436
EC 27 6,22 1,12639

Tabelul 3.3. Rezultatele testului t-Student pentru eantioane independente (2014-2015)


Testul Levene de
egalitate a Testul t Student de omogenitate a mediilor
varianelor
Pragul Diferena Eroarea 95% intervalul de
Grade
de dintre standard a ncredere pentru
de
F Sig. t semnifi medii diferenei diferen
libertate
caie Jos Sus
df
p
Se 19,008 ,000096 -,327 38 0,745 -,15921 ,48670 -,14448 ,826
asum
variane
egale
Nu se -,295 38 0,771 -,15921 ,53972 -,28250 ,964
asum
variane
egale

115
Aa cum, rezultatul testului Levene de egalitate a varianelor este semnificativ:
F(38)=19,008 cu pragul de semnificaie 0,000096<0,05, atunci se constat c varianele sunt

inegale ( sC 2.07754 , sE 0.92729 , sC sE ; sC2 4.316 , sE 0.86 ). n acest caz se citesc


2

rezultatele din linia de jos (Nu se asum variane egale) a tabelului 3.3. Analiznd rezultul
calculat manual aplicnd formula (3.3), t=-0,295 i cel obinut prin intermediul aplicaiei SPSS
(tabelul 3.3, t=-0,295), se observ c ele sunt egale, iar pragul de semnificaie p=0,771>0,05.
Deci, i n acest caz, se menine ipoteza nul H0: m1=m2 - nu exist diferene semnificative ntre
mediile eantioanelor experimental i cel de control i se respinge ipoteza H1.
n mod analog s-a procedat i cu datele din anul de studii 2015-2016, secia cu frecven
la zi, pstrnd aceleai convenii (1 eantionul de control, 2 eantionul experimental). Citind
baza de date din fiierul experiment_2015_2016_zi.sav i aplicnd testul t-Student pentru aceste
date n fiierul de output Test_T_MW_initial_15_16_zi.spv au fost stocate rezultatele reflectate
n tabelul 3.4.
Tabelul 3.4. Rezultatele testului t-Student pentru eantioane independente (2015-2016,
secia zi)
Testul Levene
de egalitate a Testul t Student de omogenitate a mediilor
varianelor
Pragul Diferena Eroarea 95% intervalul de
Grade
de dintre standard a ncredere pentru
de
F Sig. t semnifi medii diferenei diferen
libertate
caie Jos Sus
df
p
Se 3,872 ,053 1,329 78 ,188 ,43095 ,32428 -,2147 1,0765
asum
variane
egale
Nu se 1,387 78 ,169 ,43095 ,31064 -,18749 1,0494
asum
variane
egale

Analiznd rezultatele din tabelul 3.4 se observ c, testul Levene este nesemnificativ:
F(78)=3,872 cu pragul de semnificaie 0,053>0,05, atunci se constat c varianele sunt egale.
Defapt, testul este la limit (p=0,053). Rezultatele pot fi citite att din linia de sus ct i din linia
de jos a tabelului 3.7: t=1,329. Citim, din anexa 4 [197, p.358], tcr 2,00 , pentru p<0,05 i

df=60 (valoarea imediat inferioar valorii 78). Se obine: t tcr , 1,329<2,00 i p=0,188>0,05.
Concluzia este c, i pentru aceste dou eantiane s-a meninut ipoteza nul H0, adic nu exist
nici o diferen ntre mediile acestor dou eantioane.

116
Pentru eantionul de control i eantionul experimental din anul de studii 2015-2016,
secia cu frecven redus, la fel a fost aplicat testul t-Student pentru a evidenia dac sunt sau nu
diferene ntre mediile acestor dou eantioane. Baza de date s-a citit din fiierul
experiment_2015_2016_ff.sav, iar n fiierul de ieire Test_T_MW_initial_15_16_ff.spv au fost
stocate rezultatele care sunt oglindite n tabelul 3.5.
Tabelul 3.5. Rezultatele testului t-Student pentru eantioane independente (2015-2016, secia f/r)
Testul Levene
de egalitate a Testul t Student de omogenitate a mediilor
varianelor
Pragul Diferena Eroarea 95% intervalul de
Grade de de dintre standard ncredere pentru
F Sig. t libertate semnifi medii a diferen
df caie diferenei Jos Sus
p
Se ,173 ,679 ,630 57 ,531 ,19184 ,30469 -,41830 ,80198
asum
variane
egale
Nu se ,622 57 ,537 ,19184 ,30856 -,42739 ,81107
asum
variane
egale

Din tabelul 3.5 se citesc rezultatele testului Levene care sunt nesemnificative:
F(57)=0,173 i pragul de semnificaie 0,679>0,05, ceea ce ne permite s facem concluzia c, se
satisface omogenitatea varianelor. S-a obinut t=0,630 i p=0,531>0,05. Din anexa 4 [197,
p.358] s-a citit tcr 2,009 . Se observ c, t tcr , 0,630<2,009, aceasta nsemnnd c, i n

acest caz, nu exist diferene semnificative ntre mediile eantioanelor experimental i cel de
control, adic s-a meninut ipoteza nul.
Testul neparametric (U) Mann-Whitney. Pentru o veridicitate mai mare i pentru
confirmarea rezultatelor anterioare a fost aplicat i testul neparametric (U) Mann-Whitney. Acest
test statistic este unul dintre cele mai aplicate teste de analiz statistic a datelor din sfera
neparametric, alturi de testul Wilcoxon. Testul nu este sensibil la distribuia datelor ci doar la
numrul de cazuri.
Pentru a determina valoarea exact a testului statistic, trebuie, n primul rnd, ordonate
cresctor sau descresctor datele, apoi se calculeaz rangurile. Acest lucru poate fi realizat prin
cumularea celor dou eantioane ntr-unul singur. Pentru anul 2014-2015 eantionul de control a
fost compus din n1 17 studeni, iar eantionul experimental din n2 23 studeni,
n n1 n2 17 23 40 . Se atribuie ranguri valorilor ordonate cu prelucrarea cazurilor de

117
egalitate (tabelul 3.6). De exemplu, pentru studenii x1, x2, x3, x4 cu numerele de ordine q1, q2, q3,
q1 q4
q4 care au nregistrat la testul iniial nota m li se va atribui rangul .
2
Tabelul 3.6. Eantionul experimental i eantionul de control dup atribuirea rangurilor, anul
2014-2015 (1 eantionul de control, 2 eantionul experimental)

Cod T_initial Eantion Rang N d/o Cod T_initial Eantion Rang N d/o
BD 5 1 3,5 1 A13 6,5 2 20,5 21
JD 5 1 3,5 2 A22 6,5 2 20,5 22
NV 5 1 3,5 3 A11 6,75 2 23,5 23
SI 5 1 3,5 4 A15 6,75 2 23,5 24
SA 5 1 3,5 5 A10 7 2 25,5 25
TV 5 1 3,5 6 A19 7 2 25,5 26
A21 5,25 2 8,5 7 A5 7,25 2 27 27
A16 5,75 2 8,5 8 A4 7,5 2 28,5 28
A17 5,75 2 8,5 9 A14 7,5 2 28,5 29
A23 5,75 2 8,5 10 A6 7,75 2 30 30
A18 6 2 14 11 A1 8 2 32 31
GS 6 1 14 12 A3 8 2 32 32
IN 6 1 14 13 A9 8 2 32 33
MS 6 1 14 14 A2 8,5 2 34,5 34
SE 6 1 14 15 A8 8,5 2 34,5 35
TE 6 1 14 16 DP 9 1 36 36
TV1 6 1 14 17 GV 10 1 38,5 37
A20 6,25 2 18 18 GT 10 1 38,5 38
A7 6,5 2 20,5 19 MR 10 1 38,5 39
A12 6,5 2 20,5 20 PC 10 1 38,5 40

La urmtoarea etap se calculeaz suma rangurilor pentru fiecare grup de cercetare. Se


obine: R1 295 i R 2 525 . Suma total a rangurilor este R R
1 2 295 525 820

n(n 1)
Acest rezultat se poate verifica comparndu-l cu rezultatul obinut din formula , unde n
2
n(n 1) 40(40 1)
este numrul total de subieci. Pentru cazul nostru, 820 . Deci, rezultatele
2 2
au fost calculate corect.
Formula de calcul a valorii testului statistic (U) Mann-Whitney este:
n1 (n1 1) n (n 1)
U min( R1 , R2 2 2 ) (3.4)
2 2
Valoarea testului statistic (U) Mann-Whitney pentru datele noastre experimentale:

118
n1 (n1 1) n (n 1) 17(17 1) 23(23 1)
U min( R1 , R2 2 2 ) min( 295 ,525 )
2 2 2 2
min(142,249) 142
n cazul n care cele dou eantioane nu sunt mai mari de 20 subieci, valoarea U se poate
raporta direct la anexa 8 [197, p.364] (Valori critice pentru testul (U) Mann-Whitney la un prag
de semnificaie p < 0,05). Pentru a fi semnificativ la acest prag, valoarea U trebuie s fie mai
mic sau cel mult egal cu valoarea de referin din acest tabel.
n cazul nostru, numrul de subieci din eantionul experimental este mai mare de 20
( n2 23 ), atunci distribuia testului U se apropie de distribuia normal. n astfel de cazuri, se
calculeaz varianta standartizat a testului statistic (U) Mann-Whitney numit scorul z al testului
U dup formula:
n1n2
U
z 2 (3.5)
n1n2 (n1 n2 1)
12
Dac se lucreaz cu scorul z, atunci valoarea scorului z pentru testul U trebuie s fie mai
mare dect valorile prag pentru ca acesta s prezinte semnificaie statistic.
nlocuind n formula 3.5 valorile U=142, n1 17 , n2 23 , obinem:
n1n2 17 23
U 142
2 2 53.5 53.5
z 1.4673 .
n1n2 (n1 n2 1) 17 23(17 23 1) 1335.9167 36.550194
12 12
Valorile prag pentru distribuia z sunt zcr=1,96 la un prag de semnificaie p mai mic de
0,05 i zcr=2,58 pentru un prag de semnificaie mai mic de 0,01. Valoarea obinut de noi este z=-
1,4673, valoare care se ia dup modul (fr semn). Comparnd z cu zcr, 1,4673<1.96 (nivelul de
semnificaie 0.05) i 1,4673<2,58 (pragul de semnificaie 0.01) se deduce c testul (U) Mann-
Whitney este nesemnificativ, adic se menine ipoteza nul, formulat mai sus, pentru
eantioanele din anul 2014-2015.
Aplicaia SPSS pune la dispozia cercettorilor instrumente de calcul a testului (U) Mann-
Whitney. Fiierele de input i output sunt identice cu cele utilizate pentru aplicarea testului t-
Student.
Calea n SPSS este redat n figura 3.6:

119
Fig.3.6. Calea n SPSS pentru aplicarea testului (U) Mann-Whitney pe doua eantioane
independente
n mod analog, se selecteaz variabila asupra cruia va fi aplicat testul (T_initial) i dup
care variabile se va face gruparea (Grup-eantion). Rezultatele aplicrii testului (U) Mann-
Whitney sunt afiate n tabelul 3.7.
Tabelul 3.7. Rezultatele testului (U) Mann-Whitney
Media Suma (U) Mann- Z Pragul de
Anul
Eantion n rangurilor rangurilor Whitney semnificaie
EE 23 22,83 525,00
2014-2015 142,000 -1,472 ,141
EC 17 17,35 295,00

2015-2016 EE 46 37,55 1727,50


646,500 -1,347 ,178
secia zi EC 34 44,49 1512,50

2015-2016 EE 32 31,08 994,50


397,500 -,528 ,598
secia f/r EC 27 28,72 775,50

Pentru anul de studii 2014-2015 s-a obinut un prag de semnificaie p=0,141>0,05, fapt ce
demonstreaz c testul este nesemnificativ.
Datele furnizate de aplicaia SPSS, pentru eantioanele din anul academic 2015-2016,
secia cu frecven la zi, sunt: R1 1512.5 i R2 1727.5 , U=646, z=1,347<1.96,

120
p=0,178>0,05. Astfel, i ntre aceste dou grupe nu exist diferene semnificative, adic se
respinge ipoteza H1 i se menine ipoteza H0.
Valorile calculate n SPSS pentru eantioanele din anul academic 2015-2016, secia cu
frecven redus, sunt: R
1 775.5 i R2 994.5 , U=397,5, z=0,528<1.96, p=0,598>0,05

ceea ce demonstreaz faptul c nu exist diferene semnificative ntre mediile acestor dou
eantioane.

3.1.2. Experimentul de formare


Experimentul de formare s-a realizat timp de doi ani de studiu: 2014-2015 i 2015-2016.
n anul 2014-2015, procesul didactic la disciplina Tehnici de programare n eantionul
experimental (23 studeni) a fost dirijat de autor, iar eantionul de control a fost de la USARB
(17 studeni). Studenii, inclui n eantionul experimental (dou grupe academice), au format o
singur serie comun unde, att orele de curs ct i cele de laborator, la disciplina Tehnici de
programare au fost predate avnd la baz modelului pedagogic elaborat axat pe implementarea
NTI n procesul didactic.
Metodele aplicate n cadrul orelor de curs au fost: problematizarea, metoda clasei
inversate, nvarea prin descoperire, metoda instruirii reciproce (peer instruction) etc. Metoda
clasei inversate a fost aplicat de autor cu scopul de a forma i dezvolta competena-cheie a
nva s nvei (Learning to learn) recomandat de Parlamentul European i Comisia European
[6,124]. Deinerea acestei competene i permite studentului s-i organizeze propria pregtire, s
contientizeze procesul de a nva, s depeasc diverse obstacole pentru a nva cu succes.
Aceast competen i permite instruitului s aplice cele nvate anterior pentru dobndirea de
noi cunotine pe care s le poat utiliza i aplica n diferite contexte - acas, la orele de curs sau
laborator etc. Pentru a simplifica i facilita nvarea individual studenilor le-a fost propus de a
utiliza cursul electronic plasat pe platforma MOODLE. n cadrul orelor de curs, profesorul
mpreun cu studenii discutau i completau acele momente care erau neclare pentru studeni.
Deseori pentru realizarea acestei activiti a fost aplicat metoda instruirii reciproce.
Adoptarea formei de organizare a actului didactic sub form de prelegeri intensificate
(p.2.3.3), care stimuleaz dezvoltarea gndirii critice la studeni, a permis integrarea evalurii
interactive n timpul orelor de curs fapt ce a condus la monitorizarea nivelului de asimilare a
materialului de ctre studeni n timpul orei. Aceste evaluri, iniial erau proiectate pe tabla
interactiv, iar profesorul, in dependen de rspunsurile studenilor, ajusta demersul didactic la
necesitile instruiilor.

121
n cadrul orelor de laborator, la baza crora s-a aflat acelai model pedagogic, studenii
din grupul experimental au avut posibilitatea s interacioneze individual cu tehnologiile
informaionale utilizate.
Procesul de creare a unui program ntr-un limbaj de programare era precedat de crearea
algoritmului de rezolvare a problemei prin implementarea tehnicilor de programare nvate i
stabilirea structurilor de date utilizate. Deseori, n cadrul leciilor de laborator, programul era
introdus de la tastatur de profesor sau de un student, care lua locul profesorului, n colaborare
cu ntreaga grup. n calitate de ecran era folosit tabla interactiv. Aceast abordare colegial de
cooperare atenua personalitatea profesorului transformndu-l n unul de-al lor ns nu neglija
rolul profesorului n procesul didactic. Etapele de creare, rulare i redactare erau vizualizate de
studeni n timp real.
Pentru cei mai buni studeni au fost propuse teme de cercetare, probleme de un grad inalt
de dificultate, care au fost realizate n grup.
Aplicarea Google mail la sfritul orei de laborator a permis de a expedia studenilor
(fiecare grup academic i-a creat un email comun) materialul prelucrat la lecie: leciile
interactive create de profesor sau mpreun cu studenii n format PDF; coninutul lucrrilor de
laborator; coduri program elaborate n comun cu studenii; sarcini individuale; prezentri
Power Point; manuale n format electronic; teme de cercetare etc. Feedback-ul a fost realizat prin
intermediul chat-ul pe MOODLE, reelelor de socializare, email-ul profesorului etc. Lucrrile de
laborator i sarcinile individuale au fost expediate profesorului prin email, n format electronic.
Apoi, n cadrul lucrului individual cu studenii, fiecare student a prezentat produsele elaborate, n
format electronic, demonstrnd gradul de implicare n realizarea codurilor prezentate. La
sfritul semestrului fiecare student a prezentat un portofoliu constituit din: problemele rezolvate
la ore; lucrrile de laborator; sarcinile individuale n format imprimat, acesta constituind lucrul
individual al studentului i care constutuia 20% din nota final la curs.
Pe parcursul semestrului au fost realizate trei evaluri curente sumative realizate sub
form de test. Aceste evaluri au acoperit n totalitate coninutul curriculumului la disciplina
Tehnici de programare, fiind axate pe testarea competenelor specifice formate att n cadrul
orelor de curs ct i n cadrul orelor de laborator. Media aritmetic a notelor nregistrate de
student la aceste trei evaluri a format 40% din nota final la curs. Nota de la evaluarea final
(testul final) a constituit, la fel, 40% din nota final.
Pentru a efectua o comparaie corect: succesul academic obinut de grupa experimental
vis--vis succesul academic nregistrat de grupul de control, autorul a pus la dispoziia grupului
de control (de fapt, a profesorului) aceleai teste de evaluare sumativ i testul final.

122
n urma unei analize calitative a rezultatelor obinute la prima etap a experimentului de
formare (anul de studiu 2014-2015) s-a intervenit cu unele ajustri asupra modelului pedagogic
elaborat.
Deoarece, procesarea rspunsurilor la testul interactiv, integrat n timpul orei de curs,
trebuia s fie efectuat de profesor imediat, iar acest lucru era un pic complicat (sala de curs,
lipsa calculatoarealor, timp) s-a decis de a aplica un sistem digital de testare interactiv (Turning
Point) care reduce aceste deficiene. Sistemul prelucreaz rezultatele imediat i permite de a le
afia pe tabla interactiv sub form de diagrame, tabele etc.
Astfel, a fost demarat cea de-a doua etap a experimentului de formare realizat n anul
de studiu 2015-2016 cu scopul de a aplica acest sistem digital de testare interactiv, dar i pentru
a demonstra repetat eficacitatea modelului elaborat i a metodologiei propuse. Constituirea
eantioanelor experimentale i de control (zi i frecven redus) a fost descris n p.3.1.1.
Pentru aplicarea sistemului de testare interactiv Turning Point autorul a efectuat
urmtoarele aciuni: a fost creat (n acest sistem) lista tuturor participanilor la testare punnd n
coresponden fiecrui participant o consol; au fost create teste interactive n aplicaia Turning
Point [anexa 4]; au fost instruii, anterior, studenii referitor la utilizarea consolelor.
Paralel cu cursul Tehnici de programare, autorul a aplicat modelul pedagogic elaborat
(integral sau doar unele elemente) i n procesul didactic la disciplinele Fundamentele
programrii, Structuri de date i algoritmi, Metode numerice, Criptarea informaiei (anul 2014-
2015, la masterat). Rezultatele obinute i nivelul de pregtire al studenilor fiind cu mult mai
bun comparativ cu anii precedeni.
innd cont de faptul c, profilul de baz al UST este formarea iniial a cadrelor
didactice, autorul, cu scopul de a promova integrarea TIC n procesul educaional, a coordonat
mai multe teze de licen cu implemetrarea TIC n educaie. De exemplu, una din tezele de
licen dirijate de autor este dedicat modelrii jocurilor logice prin implementarea tablei
interactive. Teza conine probleme i jocuri logice create i modelate cu ajutorul soft-ului
SMART Notebook pentru tabla interactiv SMART. Acest soft a fost aplicat i la elaborarea
altor teze (licen, master) pentru crearea de activiti interactive.
Rezultatele cercetrii au fost diseminate prin lecii deschise inute de autor n faa
colegilor de la catedr i de la faculatatea FMTI, UST. De asemenea, la cererea profesorilor de la
facultatea Biologie i Chimie, UST, autorul a inut cursuri de formare continu privind
implementarea tablei interactive n procesul didactic. Astfel de cursuri au fost realizate i cu
profesorii colari de matematic n cadrul crora au fost aplicate i alte tehnologii
informaionale.

123
3.2. Analiza statistic a rezultatelor experimentale
n rezultatul implementrii modelului pedagogic creat i a metodologiei propuse au fost
colectate mai multe seturi de date i anume: rezultatele (notele) studenilor la trei teste de
evaluare sumativ i notele de la testul final (evaluarea final). n tabelul 3.8. sunt prezentate
mediile nregistrate de studeni la cele trei teste sumative i la testul final, iar n figura 3.7. se
conine analiza comparativ a acestor rezultate.
Tabelul 3.8. Mediile nregistrate de studeni la cele trei teste sumative i testul final
EE EC EE EC EE EC
2014-2015 2014-2015 2015-2016 2015-2016 2015-2016 2015-2016
(zi) (zi) (f/r) (f/r)
Test 1 7,39 6 7,54 6,44 7,09 5,74
Test 2 8 5,82 7,61 6,32 7,19 6
Test 3 7,74 5,88 7,72 6,06 7,31 5,89
T_final 7,87 6,59 7,91 6,62 7,38 6,26

Colecia de date obinut a fost supus unor operaii de clasificare, ordonare, analiz,
interpretare n vederea evidenierii unor legiti sau dependene. [195, p.136].
Autorul a aplicat ambele tipuri de analiz statistic: cantitativ i calitativ asupra testelor de
evaluare sumativ i testului final pentru fiecare eantion (experimental, de control). Astfel,
analiza statistic a fost realizat prin calcularea indicelui de asimetrie Fisher [199, p.15-24],
testele de contrast polinomiale [200, p.165], testul parametric t-Student, testul neparametric (U)
Mann-Whitney, indicatori a mrimii efectului.

Fig.3.7. Analiza comparativ a mediilor acumulate: eantion experimental vis--vis eantion de


control
Pentru a afia distribuia variabilelor cantitative (notele la cele trei teste sumative i testul
final) a fost aplicat soft-ul SPSS. Una din modalitile de obinere a histogramei n SPSS este:

124
1. se seteaz datele din:
[DataSet1]C:\Desktop\Teza_A_Globa\Statistica\experimentul_ped\esantion_exp_2014_2015.sav;
2. se parcurge calea indicat n figura 3.8;

Fig.3.8. Calea n SPSS pentru construirea histogramei de distribuie a variabilei


cantitative
3. se specific variabila pentru care se va face reprezentarea grafic a distribuiei; n cazul
nostru Test_1 (eval_1); se bifeaz opiunea Display normal curve pentru a fi afiat i
curba normal ideal pentru comparaie;
4. n fiierul de output EE_2014_2015.spv se stocheaz histogramele construite;
5. se afieaz, de asemenea, media i abaterea (deviaia) standard calculate pentru variabila
cantitativ (Test_1, Test_2, Test_3, Test_final) i numrul de subieci luat n calcul
(figura 3.9).
Pentru a determina indicele de asimetrie A a lui Fisher a fost aplicat formula de calcul:
n

d i
3

A i 1
(3.6.)
n S3
unde di xi m - abaterea valorii xi de la media m, S abaterea standard, n numrul de

subieci.
n cazul asimetriei cu nclinaie spre dreapta (A>0) n distribuie se ntlnesc valori mai
mici, iar ntr-o distribuie asimetric la stnga (A<0), predomin scorurile mari. Pentru distribuia
normal simetric (ideal, teoretic) A=0 sau media, mediana i modul au valori egale sau
apropiate [199, p.15-24].

125
Mean media (m); Std.Dev abaterea standard (s); N numrul de studeni din eantion (n); pe axa sunt
plasate notele nregistrate de studeni la test, iar pe axa - numrul de studeni.
.
Fig.3.9. Reprezentarea grafic a distribuiei variabilelor cantitative: testele sumative (1,2,3) i
testul final, pentru eantionul experimental, anul de studii 2014-2015
Pentru eantionul experimental din anul 2014-2015 s-a calculat coeficientul de asimetrie
Fisher pentru testele sumative i testul final (tabelul 3.9). Deoarece, indicatorul lui Fisher pentru
fiecare test este negativ, conchidem c, toate cele patru variabile (notele la cele trei teste
sumative i testul final) au o distribuie asimetric la stnga (A<0), adic predomin scorurile
mari.
Tabelul 3.9. Indicatorul de asimetrie Fisher, eantionul experimental, anul 2014-2015
n=23 Test_1 Test_2 Test_3 Test_final
Media
7,39 8,00 7,74 7,87
(m)
Abaterea standard
1,725 1,477 1,544 1,456
(s)
Indicatorul lui
-0,0883 -0,40481 -0,21918 -0,03818
Fisher (A)

126
De exemplu, pentru testul final (Test_final, Fig. 3.9) avem c 13 studeni, adic circa
57%, au nregistrat note mai ridicate dect media general 7,74.
Tabelul 3.10. Indicatorul de asimetrie Fisher, eantionul de control, anul 2014-2015
n=17 Test_1 Test_2 Test_3 Test_final
Media
6,00 5,82 5,88 6,59
(m)
Abaterea standard
1,658 1,51 1,536 1,583
(s)
Indicatorul lui
1,007 0,9 1,16 0,74
Fisher (A)

Rezultatele afiate n tabelul 3.10 denot o distribuie asimetric spre dreapta, adic s-au
nregistrat mai multe note mici. Analiznd rezultatele din figura 3.10 se constat c, 10 studeni
din eantionul de control (59%) au nregistrat la testul final note sub media general 6,59 (mai
mic dect media eantionului expermiental 7,74) i doar 7 studeni au note mai mari dect
media calculat. n acelai timp numai 4 studeni (circa 24%) din eantionul de control au
obinut note peste media 7,74.

Fig.3.10. Reprezentarea grafic a distribuiei notelor pentru testul final n eantionul de control,
anul de studii 2014-2015
Indicatorul lui Fisher a fost calculat i pentru eantioanele experimental i de control,
secia cu frecven la zi i secia cu frecven redus, anul de studii 2015-2016. Rezultatele sunt
reflectate n tabelul 3.11.
Tabelul 3.11. Indicatorul de asimetrie Fisher, anul de studii 2015-2016, secia zi
Test_1 Test_2 Test_3 Test_final
EE EC EE EC EE EC EE EC
Indicatorul de
-0,05 0,613 -0,214 0,718 -0,428 0,894 -0,472 0,384
asimetrie Fisher

127
Analiznd rezultatele concentrate n tabelul 3.11, se poate afirma c, pentru eantionul
experimental A<0, predomin notele mai mari dect media general nregistrat de studeni
pentru fiecare test, iar pentru eantionul de control A>0, respectiv a fost nregistrat un numr mai
mare de note mai mici dect media general calculat pentru fiecare test.
Efectund o analiz a valorilor indicatorului lui Fisher pentru eantioanele experimental
i de control, anul de studii 2015-2016, secia cu frecven redus [Anexele 10,11,14] se pot
evidenia urmtoarele concluzii:
- pentru ambele eantioane A>0 ceea ce denot o distribuie asimetric spre dreapta;
- studenii din eantionul experimental au nregistrat note de 7, 8, 9 i 10 la testele 1, 2, 3 i
testul final n proporie de 75%, 75%, 72% i 75% respectiv;
- studenii care fac parte din eantionul de control au nregistrat note de 7, 8, 9 i 10 la testele
1, 2, 3 i testul final n proporie de 22%, 33%, 26% i 41% respectiv.
n continuare, pentru confirmarea ipotezei de cercetare H1, au fost aplicate asupra
grupurilor participante n experiment testele statistice t-Student, (U) Mann-Whitney aplicnd
soft-ul SPSS. Rezultatele se vor analiza conform etapelor de desfurare a experimentului
pedagogic: anul 2014-2015 i, respectiv, anul 2015-2016.
Iniial, au fost calculai indicatorii statistici de baz pentru fiecare eantion implicat n
experiment (anii de studii 2014-2015, 2015-2016) utiliznd notele obinute de studeni la testul
final. Rezultatele sunt reflectate n tabelul 3.12.
Tabelul 3.12.Indicatorii statistici de baz calculai pentru fiecare eantion implicat n experiment
Anul Eantion Numrul de subieci Media Abaterea standard
2014-2015 EE 23 7,8696 1,45553
EC 17 6,5882 1,58346
2015-2016, zi EE 46 7,9130 1,71044
EC 34 6,6176 1,23128
2015-2016, f/r EE 32 7,3750 1,26364
EC 27 6,2593 1,05948

Procedura de aplicare a testelor t-Student i (U) Mann-Whitney a fost descris n paragraful 3.1.
Conform datelor din tabelul 3.13, rezultatul testului Levene este nesemnificativ:
F(38)=0,113 i p=0,739>0,05, adic se satisface condiia de omogenitate a varianelor. S-a
obinut t=2,652 i p=0,012<0,05. Din anexa 4 [197, p.358] s-a citit tcr 2,024 . Aa cum,

t tcr , 2,652>2,024, rezult c, exist diferene semnificative ntre mediile eantioanelor


experimental i cel de control, adic se menine ipoteza H1 i se respinge ipoteza nul H0. Se

128
constat c, se ndeplinete relaia 1 m 2 , 0,30315<1,2813<2,25951, unde 1, 2 , m sunt

limitele intervalului de ncredere cu o probabilitate de 95% i diferena dintre mediile


eantioanelor examinate. Aa cum, 0(0.30315;0,25951), se demonstreaz c, diferena dintre
mediile eantionului experimental i media eantionului de control este semnificativ.
Tabelul 3.13. Rezultatele testul t-Student pentru eantioane independente, 2014-2015
Testul Levene
de egalitate a Testul t Student de omogenitate a mediilor
varianelor
Pragul Diferena Eroarea IID (95%)
Grade
de dintre standard Jos (1) Sus (2)
de
F Sig. t libertate
semnifi medii a
caie m diferenei
df
p
Se asum ,113 ,739 2,652 38 ,012 1,2813 ,4832 ,30315 2,2595
variane
egale
Nu se 2,618 38 ,013 1,2813 ,48949 ,28533 2,2773
asum
variane
egale
*IID - intervalul de ncredere pentru diferen

Au fost analizate i rezultatele testului (U) Mann-Whitney pe aceleai eantioane. Soft-ul


SPSS a stocat n fiierul de ieire T_fin_2014_2015.spv datele incluse n tabelele 3.14 i 3.15.
Tabelul 3.14. Suma rangurilor, anul 2014-2015

Media Suma
Eantion n rangurilor rangurilor
T_final experimental 23 24,50 563,50
control 17 15,09 256,50

Tabelul 3.14 conine numrul de studeni ncadrai n cercetare, suma rangurilor

R EE 563,50 i R EC 265,50 , media rangurilor. Aa cum, are loc realia R EE REC ,

se deduce c, studenii din grupul experimental au nregistrat note mai mari dect studenii din
grupul de control.
Tabelul 3.15. Testul U Mann-Whitney, anul 2014-2015

T_final
Mann-Whitney U 103,500
Z -2,557
Pragul de semnificaie 0,011

129
Analiznd rezultatele din tabelul 3.15: U=103,5; z=2,557>1.96, p=0,011<0,05 se observ
c, acest test confirm existena diferenelor semnificative ntre eantionul experimental i
eantionul de control. Aa dar, rezultatul testului (U) Mann-Whitney aplicat pe eantioanele din
anul de studii 2014-2015 respinge ipoteza H0 i menine ipoteza H1.
Aceleai teste, t-Student i (U) Mann-Whitney, au fost aplicate i asupra eantioanelor
din anul de studii 2015-2016, secia zi.
Tabelul 3.16. Rezultatele testul t-Student pentru eantioane independente, 2015-2016, secia zi
Testul Levene
de egalitate a Testul t Student de omogenitate a mediilor
varianelor
Pragul Diferena Eroarea IID (95%)
Grade
de dintre standard Jos Sus (2)
de
F Sig. t libertate
semnifi medii a (1)
caie m diferenei
df
p
Se asum 3,180 0,078 -3,753 78 ,000 -1,295 ,34517 -1,983 -,6082
variane
egale
Nu se -3,938 78 ,000 -1,295 ,32892 -1,950 -,6406
asum
variane
egale
*IID - intervalul de ncredere pentru diferen

Din tabelul 3.16 se observ c, rezultatele testului Levene sunt nesemnificative:


F(38)=3,18 i p=0,078>0,05 ceea ce demonstreaz omogenitatea varianelor. Pentru t i p s-au
obinut valorile: t=3,753 i p=0,00<0,05. Pentru gradele de libertate df=78, se citete tcr 2,000

din anexa 4 [197, p.358]. Deoarece: t tcr , 3.753>2,00, acest fapt confirm existena unor

diferene semnificative ntre mediile eantioanelor experimental i cel de control. La fel, ca i n


situaia precedent (anul 2014-2015) se satisface relaia 1 m 2 . Nici n cazul dat

0 (1,983;0,60821) , ceea ce confirm o diferena semnificativ ntre mediile eantionului


experimental i eantionului de control.
Testul (U) Mann-Whitney aplicat pe aceleai eantioane furnizeaz rezultatele din
tabelele 3.17 i 3.18.
Tabelul 3.17. Suma rangurilor, anul 2015-2016, secia zi

Media Suma
Eantion n rangurilor rangurilor
T_final experimental 46 48,13 2214,50
control 34 30,18 1026,00

130
Tabelul 3.18. Testul (U) Mann-Whitney, anul 2015-2016, secia zi

T_final
Mann-Whitney U 431,000
Z -3,468
Pragul de semnificaie 0,001

Testul (U) Mann-Whitney aplicat pe aceste eantioane dovedete adevrul realiei

R EE REC i faptul c, notele obinute de studenii din grupul experimental sunt mai mari

dect notele luate de studenii din grupul de control. Pentru datele din tabelul 3.18: U=431,00;
z=3,468; p=0,001 au loc relaiile: z>1.96, p<0,05 ceea ce atest diferene semnificative ntre
media eantionului experimental i media eantionului de control.
Rezultatele testului, t-Student pentru anul de studii 2015-2016, secia cu frecven redus
sunt prezentate n tabelul 3.19.
Tabelul 3.19. Rezultatele testul t-Student pentru eantioane independente, 2015-2016, secia f/r
Testul Levene
de egalitate a Testul t Student de omogenitate a mediilor
varianelor
Pragul Diferena Eroarea IID (95%)
Grade
de dintre standard Jos Sus (2)
de
F Sig. t libertate
semnifi medii a (1)
caie m diferenei
df
p
Se asum ,400 ,530 3,634 57 ,001 1,116 ,3070 ,5009 1,7306
variane
egale
Nu se 3,689 57 ,001 1,116 ,3025 ,5101 1,7214
asum
variane
egale
*IID - intervalul de ncredere pentru diferen

Omogenitatea varianelor este demonstrat de testul Levene care este nesemnificativ:


F(57)=0,4 iar p=0,53>0,05. S-a obinut, t=3,634 i p=0,001<0,05 iar tcr 2,009 pentru df=57.

Aa cum, t tcr , 3.634>2,009 se stabilete, i n acest caz, existena diferenelor semnificative

ntre mediile eantioanelor experimental i cel de control. Are loc relaia: 1 m 2 iar

0 (0,50093;1,7306) , atunci se adeverete repetat c diferena dintre medii este semnificativ.


Testul (U) Mann-Whitney verificat pe eantioanele din anul de studii 2015-2016, secia
cu frecven redus a furnizat rezultatele prezentate n tabelele 3.20 i 3.21.

131
Tabelul 3.20. Suma rangurilor, anul 2015-2016, secia f/r

Media Suma
Eantion n rangurilor rangurilor
T_final experimental 32 36,42 1165,50
control 27 22,39 604,50

Tabelul 3.21. Testul (U) Mann-Whitney, anul 2015-2016, secia f/r

T_final
Mann-Whitney U 226,500
Z -3,219
Pragul de semnificaie 0,001

Analiznd rezultatele obinute, se poate meniona c, i de data aceasta, suma rangurilor


i media rangurilor calculate pentru eantionul experimental sunt mai mari dect cele calculate
pentru eantionul de control. La fel, din tabelul 3.21 pentru U=226,00; z=3,219; p=0,001 au loc
relaiile: z>1.96, p<0,05. Acest fapt confirm existena diferenelor semnificative ntre mediile
eantioanelor experimental i cel de control.
Mrimea efectului. Respingerea ipotezei nule pentru diferena dintre dou medii i
concluzionarea existenei unei diferene statistic semnificative ne spune c diferena dintre
mediile comparate este mai mare dect ar putea fi o diferen ntmpltoare pe distribuia
normal, corespunztoare probabilitii p=0,05. Dar, acest lucru nu nseamn i faptul c,
diferena dintre cele dou medii este mare. n timp ce semnificaia statistic ne indic n ce
msur rezultatul eantionului depete nivelul probabilitii p, mrimea efectului poate fi
definit drept o mrime statistic ce cuantific gradul n care rezultatele eantionului se
ndeprteaz de ateptrile definite prin ipoteza nul. Cu alte cuvinte, prin mrimea efectului, de
exemplu, ne putem face o imagine despre ct de mare este diferena dintre medii sau ct de
intens este corelaia dintre variabile. Mrimea efectului este un indicator statistic care cuantific
mrimea diferenei dintre medii sau intensitatea asocierii dintre variabile. Putem nelege
conceptul de mrime a efectului prin gradul de suprapunere dintre distribuia de nul (ipoteza H 0)
i distribuia cercetrii (ipoteza H1) urmrind figura 3.11 [202].
Calcularea i raportarea mrimii efectului a devenit n prezent o cerin obligatorie
impus de APA (Asociaia Psihologilor Americani) i Society for Industrial and Organizational
Psychology (Asociaia de Psihologie Industrial i Organizaional) [201, p.116]. Cercettorul
Wilkinson L.M. [203] subliniaz c, ntotdeauna trebuie prezentai indicatori ai mrimii
efectului.

132
Fig.3.11. Suprapunerea distribuiilor H0 i H1 n funcie de mrimea efectului
Exist un numr mare de indicatori ai mrimii efectului, ce pot fi clasificai n dou
categorii: a) indicatori care se bazeaz pe diferena standardizat dintre medii, de exemplu
indicatorul d a lui Jacob Cohen, indicatorul delta () al lui Glass etc.; b) indicatori care se
bazeaz pe gradul de asociere dintre variabile, de exemplu, r, r2, 2 [200, p.82-83]. Pentru
calcularea mrimii efectului de cele mai dese ori se calculeaz indicatorul d a lui Chohen sau
indicatorul r [197, p.238-249].
n prezenta lucrare, pentru analiza statistic a datelor experimentale obinute, autorul a
aplicat att teste parametrice (testul t-Student) ct i teste neparametrice (testul (U) Mann-
Whitney). Formulele de calcul pentru indicatorii d i r sunt:
1. pentru testul t-Student; eantioane independente; grupe inegale de subieci:
m1 m2
d* (3.7)
( s12 s22 )
2
t (n1 n2 )
d (3.8)
df n1n2

t (n1 n2 )
r (3.9)
t (n1 n2 ) 2 4df n1n2
2

d n1n2
r* (3.10)
d (n1n2 ) (n1 n2 ) 2

2. pentru teste neparametrice z ((U) Mann-Whitney, 2):

z2
r
n (3.11)
unde n1 ,n2 - numrul de subieci din fiecare eantion; n n1 n2 ; m1 ,m2 - mediile

eantioanelor; s1 , s2 - abaterile standard; df gradele de libertate. Formulele 3.7 i 3.10 nu

133
folosesc rezultatele testului t, ns rezultatele obinute cu aplicarea lor trebuie s fie egale cu cele
obinute cu formulele 3.8, 3.9 respectiv.
Formulele 3.7 3.11 s-au aplicat pentru a determina mrimea efectului pentru toate
eantioanele incluse n experiment. Astfel, realiznd o sintez a rezultatelor obinute mai sus
construim tabelul 3.22.
Tabelul 3.22. Mrimea efectului calculat pentru eantioanele independente implicate n
experimentul pedagogic (anii de studii 2014-2015, 2015-2016)
2014-2015 2015-2016, secia zi 2015-2016, secia f/r
Eantion EE EC EE EC EE EC
Numrul de studeni
23 17 46 34 32 27
(n)
Abaterea standard
1,456 1,583 1,7104 1,2313 1,2636 1,0595
(s)
Grade de libertate (df) 38 78 57
Diferenta dintre medii
1,281 1,295 1,116
( m m1 m2 )
Testul t-Student
Indicatorul testului
2,652 3,753 3,634
t-Student (t)
Mrimea efectului
d=0,87 d=0,86 d=0,966
calculat dup
d* 0,843 d* 0,869 d* 0,957
indicatorul d (Cohen)
Mrimea efectului r=0,399 r=0,395 r=0,435
calculat dup
r* 0,391 r* 0,386 r* 0,432
indicatorul r
Testul (U) Mann-Whitney
Indicatorul testului (U)
2,557 3,468 3,219
Mann-Whitney (z)
Mrimea efectului
calculat dup 0,4043 0,387734 0,419078
indicatorul r

Astfel, analiznd rezultatele testului t-Student prin prisma mrimii efectului se poate
emite urmtoarea concluzie: efectul produs asupra performanelor studenilor din eantionul
experimental, prin implementarea noilor tehnologii informaionale n procesul didactic a
disciplinei universitare Tehnici de programare, este:
1. puternic ( d 0,80 ), conform indicatorului d a lui Cohen, caracterizat de diferena
standardizat dintre medii;

134
2. de la moderat spre puternic ( 0,30 r 0.50 ), conform indicatorului r, care se bazeaz
pe gradul de asociere dintre variabile.
Indicatorul mrimii efectului calculat tinnd cont de rezultatele obinute la aplicarea
testului (U) Mann-Whitney asupra eantioanelor antrenate n experimentul pedagogic ne permite
s constatm faptul c, i n acest caz, noua metodologie propus de noi a avut un efect de la
moderat spre puternic ( 0,30 r 0.50 ) asupra performanelor academice nregistrate de
studenii din grupele experimentale la disciplina Tehnici de programare.
Testele de contrast sau comparaiile sunt folosite pentru a determina relaiile ntre mediile
mai multor grupuri sau mediile aceluiai grup n diferite situaii. Prin intermediul contrastelor
putem determina tendina unui sau altui grup cercetat. Pentru analiza datelor obinute n
experimentul desfurat de autor s-au aplicat testele de contrast polinomiale [200, p.168-169].
Testele de contrast polinomiale reprezint creteri (sau descreteri) liniare, curbilinii, cubice etc.
de-a lungul unui set ierarhizat de medii.
Ideea care st la baza analizei de tendin este de a portivi o funcie polinomial la cele n
medii. Exist patru tipuri de direcii a datelor: liniar (poate apare n design-uri experimentale cu
dou sau mai multe grupe); curbiliniar (poate apare experimente cu trei sau mai multe grupe);
exponenial sau cubic (poate apare n experimente cu patru sau mai multe grupe); cuartic
(poate apare n design-uri experimentale cu cinci sau mai multe grupe).
Cea mai simpl astfel de funcie este cea liniar i presupune o evoluie constant a
mediilor. Tendina liniar poate fi sub forma unei creteri liniare sau descreteri liniare.
Urmtoarea funcie este funcia curbiliniar, care are o ndoitur n mijloc, care poate fi
de forma tendin de descretere curbiliniar sau tendin de cretere curbiliniar.
Funcia cubic este o funcie mai complex, care are dou ndoituri, dou schimbri de
tendin: a) cretere-descretere-cretere - tendina de cretere cubic; b) descretere-cretere-
descretere tendina de descretere cubic.
Funcia cuartic are minim trei ndoituri: a) cretere-descretere-cretere-descretere
tendina de cretere cuartic, nsoit de descreteri discontinui; b) descretere-cretere-
descretere-cretere tendina de descretere cuartic, nsoit de creteri discontinui.
Pentru a efectua o analiz direcional s-au ntegistrat n tabelul 3.23 mediile obinute de
studeni n cadrul experimentului pedagogic la cele trei testri sumative i media de la testul
final, anul academic 2014-2015, secia cu frecven la zi.

135
Tabelul 3.23. Mediile nregistrare de grupurile experimental i de control, anul 2014-2015
Test 1 Test 2 Test 3 T_final
m (EE) 7,39 8,00 7,74 7,87
m (EC) 6,00 5,82 5,88 6,59

Fig.3.12. Analiza direcional, anul 2014-2015


Efectund o analiz a graficelor din figura 3.12, se poate observa c pentru studenii din
eantionul experimental s-a nregistrat o tendin de cretere cubic, adic au fost nregistrate
performane academice n cadrul studierii cursului universitar Tehnici de programare. Tendina
eantionului de control este o descretere curbiliniar, ceea ce denot faptul c, n acest caz nu a
fost nregistrat succes academic.
n mod similar, pentru confirmare, s-a procedat i cu grupurile participante n experiment
n anul 2015- 2016, secia cu frecven la zi i secia cu frecven redus. Rezultatele sunt afiate
n tabelele 3.24 i 3.25 iar graficele tendinelor n figurile 3.13, 3.14.
Tabelul 3.24. Mediile nregistrare de grupurile experimental i de control, anul 2015-2016, secia
cu frecven la zi
Test 1 Test 2 Test 3 T_final
m (EE) 7,54 7,61 7,72 7,91
m (EC) 6,44 6,32 6,06 6,62

Fig.3.13. Analiza direcional, anul 2015-2016, secia cu frecven la zi

136
Din figura 3.13 uor putem deduce c, pentru eantionul experimental s-a nregistrat o
cretere liniar a succesului academic, iar pentru eantionul de control are loc o descretere
curbiliniar, adic nu au fost observate performane academice.
Tabelul 3.25. Mediile nregistrare de grupurile experimental i de control, anul 2015-2016,
secia cu frecven redus
Test 1 Test 2 Test 3 T_final
m (EC) 5,74 6,00 5,89 6,26
m (EE) 7,09 7,19 7,31 7,38

Fig.3.14. Analiza direcional, anul 2015-2016, secia cu frecven redus


Graficile din figura 3.14 ne demonstreaz c, pentru eantionul experimental s-a
nregistrat o cretere liniar a performanelor academice, iar mediile eantionului de control dei
sunt situate nte limitele 5.74 i 6.26, mult mai mici dect 7.09 i 7.37 respectiv, denot, totui, o
tendin de cretere cubic.
Astfel, n urma prelucrrii datelor statistice, s-a demonstrat c, utilizarea noilor tehnologii
informaionale, n special a resurselor interactive, n procesul de predare - nvare evaluare a
disciplinei universitare Tehnici de programare a avut un efect benefic n grupa experimental iar
studenii au ntegistrat rezultate mai bune n comparaie cu grupele de control.
Prin aceasta s-a confirmat complet ipoteza cercetrii.

3.3. Concluzii la capitolul 3


Organizarea i desfurarea experimentului pedagogic a permis de a evidenia
urmtoarele concluzii:
1. Experimentul de constatare a demonstrat relevana aplicrii NTI n procesul de studiere a
cursului universitar Tehnici de programare direcionnd astfel spre elaborarea unui model
pedagogic i a unei metodologii de implementare efeciente axate pe integrarea noilor
tehnologii informaionale n procesul didactic n scopul formrii iniiale a viitorilor specialiti

137
de informatic, domeniile generale de studii tiine ale educaiei i tiine exacte, care se vor
integra cu succes pe piaa muncii att naionale ct i internaionale.
2. n experimentul de formare, realizat pe parcursul a doi ani de studii 2014-2015 i 2015-2016,
s-a demonstrat eficiena utilizrii NTI n studierea disciplinei Tehnici de programare. n mod
special, s-a pus accentul pe tabla interactiv, sistemele digitale de testare interactiv graie
avantajelor i performanelor instrumentelor respective n raport cu alte mijloace electronice.
3. Realizarea experimentului pedagogic:
a contribuit la validarea eficienei modelului pedagogic de predare-nvare-evaluare a
disciplinei universitare Tehnici de programare prin implementarea NTI n procesul
didactic i a metodologiei elaborate care presupune, n mod special, utilizarea tablei
interactive, combinat cu alte instrumente tradiionale de predare;
a permis identificarea unei dependene directe dintre metodele didactice interactive cu
integrarea n procesul didactic a NTI i creterea gradului de pregtire al studenilor la
disciplina Tehnici de programare;
a permis sesizarea schimbrilor semnificative n grupa experimental privind
creterea motivaiei, gradului de colaborare, succesului academic al studenilor n
procesul de studiere a tehnicilor de programare prin ntegistrarea unui numr mai
ridicat de note de 7,8,9,10 la testele summative (1,2,3) i testul final n proporie de
circa 74% pentru grupele experimentale i 35% pentru grupele de control (secia cu
frecven la zi) i de circa 74% (EE) la 31% (EC) pentru studenii de la secia cu
frecven redus.
a fost atins scopul n soluionarea deplin a problemei cercetrii privind determinarea
fundamentelor teoretice i metodologice ale eficientizrii procesului de studiere a
disciplinei universitare Tehnici de programare, fapt ce a condus la fundamentarea
teoretic i elaborarea unui model pedagogic de predare-nvare-evaluare a cursului
universitar Tehnici de programare prin intermediul NTI orientat spre procesul de
formare iniial a competenelor profesionale ale viitoarelor cadre didactice i
specialiti din domeniile Informaticii i Tehnologiilor Informaionale.

138
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI

Cercetarea teoretic i experimental efectuat a vizat constituirea bazei teoretico-


metodologice a procesului de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare i
elaborarea metodologiei privind aplicarea noilor tehnologii informaionale n studierea
disciplinei respective.
n urma analizei sistemelor didactice de studiere a disciplinei Tehnici de programare, n
universitile din diferite ri ct i n sistemul universitar i preuniversitar de la noi din ar, i a
evoluiei procesului de integrare a TIC n procesul educaional, a fost evideniat urmtoarea
ideie central: implementarea TIC are un impact substanial i randament avansat, spre deosebire
de tehnologiile educaionale clasice de nvmnt, nu doar din perspectiv cognitiv sau a
evalurii, dar, i n spaiul cultivrii sentimentelor i motivaiei pentru nvtur i pentru
studierea permanent a NTI asigurnd realizarea principiului continuitii n nvare adaptat prin
prisma implementrii TIC n procesul didactic.
Din analiza rezultatelor obinute se pot sintetiza urmtoarele concluzii:
1. n scopul sporirii calitii procesului didactic la disciplina universitar Tehnici de programare
a fost elaborat modelul pedagogic i metodologia de implementare a modelului, centrate pe
integrarea NTI n procesul didactic i orientate spre formarea i dezvoltarea competenelor
specifice cursului respectiv i asigurarea finalitilor de studii. Modelul propus este
caracterizat de urmtoarele proprieti fundamentale: polivalen, flexibilitate,
multifuncionalitate, continuitate i originalitate.
2. Metodologia de implementare a modelului pedagogic elaborat include:
strategii didactice inovative, metacognitive, interactive etc. i metode didactice
moderne centrate pe student i orientate spre dezvoltarea gndirii critice, care au
contribuit la sporirea capacitii de nelegere i creterea nivelului de instruire al
studenilor, crend premise pentru sporirea gradului de motivare pentru nvare,
eficientiznd asimilarea n mod independent a materialului;
mijloace didactice digitale de ultima generaie: tabla interactiv, sistemele digitale de
testare interactiv interconectate eficient cu alte mijloace TIC (LMS-uri, LCMS-uri,
simulatoare, instrumente web etc.) care au condus la creterea eficienei strategiilor
didactice interactive i, n final, la obinerea unor rezultate academice mai bune n
grupele experimentale;
forme de organizare activ-participative a procesului educaional: prelegerea
intensificat, lucrul n echipe, studiul individual gradat, forum, chat etc., care

139
contribuie substanial la sporirea activismului instructiv-cognitiv al studenilor i la
dezvoltarea competenei - cheie a nva s nvei (Learning to learn);
evaluri formative, sumative, co-evaluri, autoevaluri i evaluri formativ-interactive,
realizate prin intermediul sistemelor digitale de testare interactiv, care permit de a
interveni, imediat, cu ajustri asupra demersului didactic, n dependen de rezultate,
contribuind substanial la lichidarea lacunelor din spaiul cognitiv al studenilor i la
definirea propriei traiectorii de nvare.
3. n baza modelului elaborat, a fost extins arsenalul de complexe instructiv-metodice la
disciplina Tehnici de programare prin elaborarea de materiale didactice noi (ghidul metodic,
cursul electronic, lecii digitale, lucrri de laborator, teste de evaluare interactive-formative,
sumative i finale, seturi de sarcini individuale), fapt ce a permis ca coninutul s fie
desfurat, profund i informativ.
4. S-a argumentat, c demersul didactic a disciplinelor informatice din nvmntul universitar
poate fi realizat n baza modelului pedagogic elaborat fiind ajustat particularitilor unitilor
de curs respective.
5. Experimentul pedagogic, realizat n dou etape (2014-2015, 2015-2016), a permis
sintetizarea urmtoarelor concluzii n baza analizei statistice efectuate:
s-a demonstrat eficiena modelului pedagogic elaborat axat pe valorificarea NTI n
procesul de studiu a cursului universitar Tehnici de programare i a metodologiei de
implementare prin nregistrarea de rezultate mult mai bune n grupele experimentale
comparativ cu grupele de control;
s-a demonstrat c, implementarea modelului pedagogic centrat pe integrarea NTI n
procesul didactic la disciplina Tehnici de programare a contribuit la nregistrarea unei
tendine de cretere liniar ori cubic a performanelor academice pentru studenii din
grupele experimentale n comparaie cu grupele de control;
s-a identificat dependena direct dintre metodele didactice interactive cu integrarea n
procesul didactic a NTI i creterea gradului de pregtire al studenilor la disciplina
Tehnici de programare;
6. Obiectivele cercetrii au fost realizate, contribuind astfel la soluionarea deplin a problemei
cercetrii care rezid n determinarea fundamentelor teoretice i metodologice ale
eficientizrii procesului de studiere a disciplinei universitare Tehnici de programare prin
intermediul NTI n cadrul formrii iniiale a viitoarelor cadre didactice i specialiti din
domeniile Informaticii i Tehnologiilor Informaionale orientat spre dezvoltarea
competenelor profesionale.

140
Rezolvarea problemei de cercetare i realizarea obiectivelor propuse sunt confirmate de
rezultatele obinute publicate n lucrrile [60,103,119,129,173,179,180,190,192,204] i ofer
oportunitatea de a majora calitatea procesului instructiv la disciplinele informatice, inclusiv la
cursul universitar Tehnici de programare, prin integrarea calitativ a noilor tehnologii
informaionale i de comunicaie n acest proces.
Lund n consideraie cele menionate mai sus, putem face urmtoarele recomandri
practice:
- pentru profesori:
innd cont de prevederile Codului Educaiei [59], a Strategiei Educaia 2020 [123] i a
altor acte normative [6,50,107,124] ce scot n eviden direciile i necesitatea integrarrii
TIC n educaie propunem implementarea modelului i a metodologiei elaborate n vederea
sporirii calitii instruirii n predarea disciplinelor universitare;
n scopul mbuntirii activitii cadrelor didactice din nvmntul universitar i
preuniversitar, prin implementarea calitativ a noilor tehnologii informaionale i de
comunicaie n procesul educaional, este necesar: documentarea i utilizarea complexelor
instructiv-metodice elaborate n conformitate cu cerinele i standardele modelului
pedagogic propus.
Eficientizarea activitii cadrelor didactice din nvmntul universitar i preuniversitar
primar n raport cu integrarea eficient a instrumentelor TIC n activitatea educaional
prin formarea continu n acest domeniu, prin studierea materialelor publicate la acest
compartiment i a experienei pedagogice a altor cadre didactice inovatoare.
- pentru autorii de manuale i materiale didactice:
Aplicarea rezultatelor obinute la elaborarea noilor manuale i materiale didactice destinate
metodelor i tehnicilor de programare.
- pentru studeni i masteranzi:
Rezultatele obinute pot fi integrate n procesul de formare iniial a cadrelor didactice prin
studierea modelului pedagogic i a metodologiei de implementare elaborate n scopul
ulterioarei aplicri n activitatea didactic pe care o vor desfura, la realizarea tezelor de
licen i masterat, n cercetrile ulterioare.

141
BIBLIOGRAFIE

1. Corlat S., Karlsson G., Braicov A. .a. Metodologia utilizrii Tehnologiilor Informaionale
i de Comunicaie n nvmntul superior. Chiinu: UST, 2011. 204 p.
2. Boar B.H. The Art of Strategic Planning for Information Technologies. 2nd edition. New
York: John Wiley & Sons, Inc., 2001. 343 p. ISBN 0-471-37655-8.
http://old.shahed.ac.ir/references/1.ArtofITStrategicPlanning.pdf (vizitat 15.05.2014)
3. . . :
. n: , Nr. 2, 2008. .16-18.
4. . ., . .
( ). : , 2009. 448 .
ISBN 978-5-7974-0207-7.
5. .., ... :
. : +, 2006. 191 c.
6. European Commission - Directorate General for Education and Culture. European Report
on the Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators. Report based on the work
of the Working Committee on Quality Indicators, may 2000.
http://aei.pitt.edu/42406/1/A6503.pdf (vizitat 12.11.2013)
7. Formarea universitar n medii digitale: cercetri teoretico-experimentale. Omagiu
doctorului habilitat n pedagogie, profesorului universitar Ilie Lupu. Universitatea Alecu
Russo din Bli. Bli: Presa universitar blean, 2015. 278 p.
8. Wills S., Alexander S. Managing the introduction of technology in teaching and learning.
In D. Nation & T. D. Evans (Eds.), Changing University Teaching: Reflections on Creating
Educational Technologies. UK, London: Kogan Page Limited, 2000. p.56-72.
9. Bates A., Sangr A. Managing Technology in Higher Education: Strategies for
Transforming Teaching and Learning. San Francisco: Jossey-Bass/John Wiley & Co, 2011.
288 p. ISBN: 978-0-470-58472-9.
10. Karlsson G. Distance Courses in Mechanics and in Distance Instructor Training. European
Journal of Engineering Education. Vol.29, 2004, pp.41-51.
11. Granberg C. ICT and learning in teacher education The social construction of pedagogical
ICT discourse and design. Doctoral Dissertations, comprehensive summary. Sweden:
Ume University, 2011. 52 p.
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:414445/FULLTEXT03.pdf (vizitat 11.04.2014)

142
12. Mukama E. Information and Communication Technology in teacher education. Doctoral
Dissertations. Linkping University, 2009. 75 p.
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:133674/FULLTEXT01.pdf (vizitat 03.12.2013)
13. Huet I., Rutkauskiene D., Gudoniene D. (Eds.) Pedagogic traditions, skills and
competences in higher education. Comparative analysis. Kaunas: Kaunas University of
Technology, 2011. 64 p.
14. Bonk C., Graham C. Handbook of blended learning: Global perspectives, local designs.
San Francisco: CA Pfeiffer, 2006. 624 p.
15. Schreier U. .a. Information System Support for Quality Management Applying European
Standards and Guidelines for Higher Education. The 6th International Conference on
Computer Supported Education. Vol.1, April 1-3, 2014, Barcelona, Spain, 2014. p. 309 316.
16. Arnold O. .a. Exploring and understanding the abstract by direct manipulation of the
concrete. The 4th International Conference on Computer Supported Education.
Proceedings. Vol.2, Porto, Portugal, 16 - 18 April, 2012. p.100-107.
17. Dias M.C. .a. An Embedded Asterisk Platform Instructional Design to Teach Voice over
IP in Information Technology Undergraduate Courses - Using Raspberry PI and Asterisk to
Build an Embedded Portable Didactic Tool. n: Proceedings of the 7th International
Conference on Computer Supported Education. Vol.1., May 23-25, 2015. Portugal, Lisbon,
2045. p.461-466. ISBN: 978-989-758-107-6.
18. Pombo L. .a. The Use of Communication Technologies in Higher Education in Portugal:
Best Practices and Future Trends. n: ICT in Education. Multiple and Inclusive
Perspectives, Springer International Publishing, Switzerland, 2016. p.1-20. ISBN: 978-3-
319-22899-0.
19. Wastiau P.(et al.). The Use of ICT in Education: a survey of schools in Europe. n:
European Journal of Education. Special Issue: ICT and Education: taking stock of progress
and looking at the future. Blackwell Publishing Ltd. Vol.48, Issue 1, March 2013. p.1127.
20. Fong J., Kwan R., Wang F. Hybrid Learning and Education. n: First International
Conference, ICHL 2008. Hong Kong, China, August 13-15, 2008. p.40-53.
21. Karagiannidis C., Politis P., Karasavvidis I. (Eds.). Research on e-Learning and ICT in
Education Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives. US: Springer
Science and Business Media, New York, 2014. p.52-54.
22. Vlada M. New Technologies in Education and Research. Models and Methodologies,
Technologies and Software Solutions. LAMBERT Academic Publishing, 2010. 260 p.
ISBN 978-3-8433-6391-4.

143
23. Vlada M., Jugureanu R., Albeanu G. The Romanian Projects for e-Learning Technologies.
Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning (ICVL), Bucharest
University Press, 2011. p. 71-77. ISSN 1844-8933.
24. Marcu V., Marinescu M. Implementarea tehnologiilor n educaie sau educaia tehnologic.
http://www.1educat.ro/resurse/software_educational/tehnologii_in_educatie.pdf (vizitat
02.03.2016)
25. Holotescu M.-C. Emerging technologies in education. Conceiving and building a
microblogging platform for formal and informal learning. Tez de doctor. Timioara:
Editura Politehnica, 2015. 232 p.
26. Noveanu G.-N., Vldoiu D. Folosirea TIC n procesul de predare - nvare. Bucureti:
Educaia 2000+, 2009. 62 p.
http://proiecte.pmu.ro/c/document_library/get_file?p_l_id=14661&folderId=18026&name
=DLFE-1001.pdf (vizitat 14.02.2015)
27. Timi I. Utilizarea mijloacelor educaionale moderne i impactul lor asupra elevilor i
profesorilor. n: iTeach: Experiene didactice. Nr. 14, octombrie 2012. p.1. ISSN 2247
966X.
28. Istrate O. Oportunitatea unui program de integrare a noilor tehnologii n educaie. n:
iTeach: Experiene didactice. Nr. 14/ octombrie 2012. Bucureti: TEHNE- Centrul pentru
Inovare n Educaie, 2012. p.1-2. ISSN 2247 966X.
http://iteach.ro/experientedidactice/wp-content/experiente-didactice/10-2012.pdf (vizitat
15.02.2015)
29. , . .
. n: . 3 (76), 2014. p. 7176.
30. .. . n:
. 2 (10), 2015. p. 113-119.
31. .. . n:
. 5, 2014. p. 74-78.
32. .., .. . n:
. 2(2), 2012. p. 80-83.
33. . ., . ., . .
: , , . n:
(), 6 (80), 2013. p. 88-102.
34. .. . :
. n: . 2(14), 2012. p.3-26.

144
35. . . . .
,
, 2013. : , 2013. p.14-15.
36. . . -
. n:
. .,
2012. : -, 2012. p.357-359.
37. .. . n:
. 4,
2015. p. 47-55.
38. .., .. . .
1. . :
, 1985. 96 p.
39. .., .. . .
. . :
, 1986. 143 c.
40. .. : .
o: , 1987. 264 p.
41. .. . :
,1995. 336 .
42. .. : . 2-
., . . : , 1984. 344 c.
43. Gremalschi A. Modernizarea nvmntului preuniversitar prin implementarea pe scar
larg a tehnologiei informaiei i a comunicaiilor. n: Didactica Pro, revist de teorie i
practic educaional, nr. 6(64), 2010. p. 2-5.
44. Cabac V. Cabac E. Experiena de evaluare a cursurilor electronice. n: nvmntul
superior din Republica Moldova la 85 de ani. Materialele conferinei tiinifice naionale cu
participare internaional. V.III. Probleme actuale ale didacticii tiinelor. Chiinu:
Universitatea de Stat din Tiraspol, 24-25 septembrie, 2015. p.111-116.
45. Chiriac L., Globa A., Bobeic N. Procedee metodice privind pregtirea i
desfurarea olimpiadelor de informatic. Mathematics & Information Technologies:
Research and Education (MITRE 2011) dedicated to the 65th anniversary of the
Moldova State University. Chiinu, august 22-25, 2011. p.168-169.

145
46. Lupu I., Negara C. Profesionalizarea formrii iniiale a profesorilor de informatic prin
strategii interactive. Bli: Presa universitar blean, 2011. 157 p.
47. Mihlache L. Abordri metodice privind aplicarea complex a tehnologiilor
computaionale n procesul de predare-nvare a compartimentului Modelare i metode de
calcul n cursul liceal de informatic. Tez de doctor n pedagogie. Chiinu: UST, 2013.
170 p.
48. Pavel M. Formarea iniial a viitorilor nvtori prin utilizarea tehnologiilor informaionale
i comunicaiilor. Tez de doctor n tiine pedagogice. Chiinu: UST, 2015. 191 p.
49. Deinego N. Testarea adaptiv ca factor de optimizare a procesului de instruire n
nvmntul universitar. Tez de doctor n pedagogie. Teoria i metodologia instruirii
(informatica). Bli, 2009. 173 p.
50. Banca Mondial & International Bank for Reconstruction and Development. Regional
Seminar for UNESCO Resource Distribution and Training Centres (RDTC); Teacher
Training To Promote Safe, Effective and Responsible Use of ICT (SERU-ICT), South
China Normal University, Guangzhou, PR China, 11-13 November 2015.
http://www.unescobkk.org/ (vizitat 21.02.2016)
51. British Educational Communications and Technology Agency: Harnessing Technology
Rewiev 2008: The role of technology and its impact on education. London: BECTA, 2008.
38 p. http://mirandanet.ac.uk/wp-content/uploads/2016/04/ht_review08_summary.pdf
(vizitat 18.02.2016)
52. British Educational Communications and Technology Agency: Harnessing Technology
Review 2009: The role of technology in education and skills. BECTA, 2009. 51 p. Online:
http://dera.ioe.ac.uk/10477/2/A9RB0A0_Redacted.pdf (vizitat 16.02.2016).
53. Ministerul Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor din Republica Moldova:
http://www.mtic.gov.md/ro/transparency/hotarire-nr-857-din-31102013-cu-privire-la-
strategia-nationala-de-dezvoltare-societatii (vizitat 19.02.2016).
54. Agenia Naional pentru Ocuparea Forei de Munc din Republica Moldova:
http://www.anofm.md/ (vizitat 20.02.2016).
55. Brut M. Instrumente pentru e-learning. Ghidul informatic al profesorului modern. Iai:
Polirom, 2006. 248 p. ISBN 973-46-0251-9.
56. Zimmerman B. J. Attaining self-regulation: A social cognitive perspective. n: Boekaerts
M., Pintrich P. R., Zeidner M. (Eds.). Handbook of self-regulation. San Diego, CA:
Academic Press, 2000. p. 451-502.

146
57. Malone Th.W., Lepper M. R. Making Learning Fun: A Taxonomy of Intrinsic Motivations
for Learning. n: Snow R., Farr M. J. (Ed). Aptitude, Learning, and Instruction. Volume 3:
Conative and Affective Process Analyses. Hillsdale, NJ :Erlbaum, 1987. p. 223-253.
58. Anohina A. Analysis of the terminology used in the field of virtual learning. n:
Educational Technology & Society, 8 (3), 2005. p.91-102.
http://www.ifets.info/journals/8_3/9.pdf (vizitat 16.10.2015).
59. Codul Educaiei al Republicii Moldova: http://lex.justice.md/md/355156/ (vizitat
18.11.2015).
60. Globa A. Aspecte didactice privind implementarea strategiilor de instruire la predarea
tehnicilor de programare n alte ri. n: Didactica Pro... Revist de teorie i practic
educaional a Centrului Educaional PRO DIDACTICA. Nr.5-6 (93-94), 2015. p.52-58.
ISSN:1810-6455.
61. Lombardo M. M., Eichinger R.W. The Career Architect Development Planner (1st ed.).
Minneapolis: Lominger, 1996.
62. Universitatea Harvard:
http://www.extension.harvard.edu/academics/courses/subject/computer-science/e-csci
(vizitat 09.07.2015)
63. Universitatea Princeton: http://www.cs.princeton.edu/courses/ (vizitat 13.07.2015)
64. MIT: http://ocw.mit.edu/courses/find-by-department/ (vizitat 14.07.2015)
65. www.extension.harvard.edu/resources-policies/student-conduct/academic-integrity (vizitat
03.08.2015)
66. http://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-046j-design-and-
analysis-of-algorithms-spring-2012/assignments/MIT6_046JS12_ps1.pdf
67. IRTM: http://www1.rmit.edu.au/courses (vizitat 14.07.2015).
68. Universitatea Tehnic Regal din Stockholm:
http://www.kth.se/en/studies/bachelor/information-communication-technology (vizitat
14.07.2015)
69. Subject Ranking 2014-15: Engineering & Technology.
https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/subject-
ranking/engineering-and-IT/#/ (vizitat 14.07.2015)
70. La Chancellerie des Universits de Paris: http://www.sorbonne.fr/
71. UPMC: http://www.sorbonne.fr/etablissement/les-universites/universite-pierre-et-marie-
curie-sciences-et-medecine-upmc-paris-6/ (vizitat 10.07.2015)
72. Universitatea Descartes din Paris:

147
(http://www.math-info.univ-paris5.fr/index.php/fr/Formations/Licence-d-
Informatique/Informatique (vizitat 12.07.2015)
73. Universitatea Dauphine Paris: http://formations.dauphine.fr (vizitat 15.07.2015)
74. Universitatea din Nantes:
(http://www.sciences-techniques.univ-
nantes.fr/17421263/0/fiche___pagelibre/&RH=1183048374095 (vizitat 15.07.2015)
75. Universitatea din Bucureti: http://www.fmi.unibuc.ro (vizitat 15.07.2015)
76. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iai: http://www.uaic.ro/ (vizitat 16.07.2015)
77. Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai: http://www.ace.tuiasi.ro/ (vizitat
12.07.2015)
78. Universitatea Tehnic din Cluj-Napoca: http://stiinte.utcluj.ro/planuri-de-invatamant.html
(vizitat 16.07.2015)
79. Universitatea Politehnic din Timioara: http://www.upt.ro/ (vizitat 11.07.2015)
80. Universitatea M.V. Lomonosov din Moscova: http://www.msu.ru/ (vizitat 16.07.2015)
81. Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg: http://spbu.ru/ (vizitat 16.07.2015)
82. Cozma V. Istoria Universitii de Stat din Moldova 1946-1996. Chiinu: F.E.P.
Tipografia Central, 1996. 560 p.
83. Comanescu S., Comanescu M. (red. Valu I.) Elemente de analiz calitativ a algoritmilor.
Chiinu: tiina, 1988. 54 p.
84. . . (red. Gaindric C.) . : , 1989. 146 c.
85. Kunirenko A.Gh., Lebedev G.V., Svoreni R.A. Bazele informaticii i ale tehnicii
computaionale. Chiinu: Lumina, 1991. 224 p.
86. Bostan Gh., Guu S., Ciubotaru V. Mic dicionar de informatic rus-moldovenesc.
Chiinu: Lumina, 1990. 154 p.
87. Secrieru N. Programarea microprocesoarelor n limbaj de asamblare. Manual pentru
instituiile de nvmnt superior. Chiinu: Universitas, 1994. 340 p.
88. Todos P. .a. Programare pe calculatoare personale. Chiinu: Tehnica, 1997. 308 p.
89. Beliu V. .a. Programarea n Windows. ndrumar metodic pentru lucrri de laborator.
Chiinu: U.T.M., 2006. 68 p.
90. Gremalschi A., Bejan V., arigradschi S. Structuri dinamice de date. Material didactic.
Chiinu: U.T.M.,1998. 65 p.
91. Luchianov L. Turbo Pascal 7.0: a course on Structured Data. Chiinu: U.T.M., 2001. 144 p.
92. .., ..
. Chiinu: tiina, 1981. 135 p.

148
93. Gremalschi A., Mocanu Iu., Spinei I. Informatica. Limbajul Pascal. Manual pentru clasele
IX-XI. Chiinu: tiina, 1999. 256 p.
94. Lica D., Marinciuc M., Todoroi D. Programarea la calculatoare electronice. Limbajul
FORTRAN. Carte pentru elevi. Chiinu: Lumina, 1985. 120 p.
95. Gremalschi A., Cornea I., Secrieru N. Limbajul algoritmic BASIC. Chiinu: Lumina,
1992. 268 p.
96. Marcov Iu. Iniiere n BASIC. Chiinu: Universitatea de Stat din Tiraspol, 1999.
97. UST: http://ust.md/ (vizitat 12.06.2015)
98. USARB: http://www.usarb.md (vizitat 20.06.2015)
99. USCH: http://usch.md/ (vizitat 21.06.2015)
100. USM: http://usm.md (vizitat 27.07.2015)
101. UTM: http://www.utm.md (vizitat 15.07.2015)
102. UPSC: http://planstudii.upsc.md/?p=1048 (vizitat 20.07.2015)
103. Chiriac L., Globa A. Studierea informaticii n nvmntul preuniversitar prin prisma
metodelor i tehniciilor moderne de programare. n: Studia Universitatis. Seria tiine
ale educaiei, Nr. 5(95), 2016. Chiinu: Universitatea de Stat din Moldova, 2016. p.231-
241. ISSN:1857-2103.
104. Bostan Gh.A. 100 de probleme la informatic. Pentru nvtori. Chiinu: Lumina, 1989.
196 p.
105. Gremalschi A. Informatic. Manual pentru clasa a 11-a. Ministerul Educaiei al Republicii
Moldova.Chiinu: .E.P. tiina, 2014. 192 p.
106. Informatica i Alfabetizarea digital. Apel pentru o abordare integrat. ECDL Foundation,
2015.http://www.ecdl.org.ro/uploads/stiri/resources/files/Document_de_pozitie_ECDL_Fo
undation_-_Informatica_si_Alfabetizarea_digitala.pdf (vizitat 25.11.2015)
107. European Schoolnet. Computing our Future. Computer programming and coding
priorities. School curricula and initiatives across Europe, 2014.
http://fcl.eun.org/documents/10180/14689/Computing+our+future_final.pdf/746e36b1-
e1a6-4bf1-8105-ea27c0d2bbe0 (vizitat 25.11.2015)
108. Comunicarea final a Comisiei Europene. Opening up Education: Innovative teaching and
learning for all through new technologies and Open Educational Resources. Brussels, 25
Septembrie 2013. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-654-EN-
F1-1.Pdf (vizitat 02.12.2015)
109. Campania European e-Skills for Jobs: http://eskills-week.ec.europa.eu/ (vizitat 03.12.2015)
110. European Code Week: http://codeweek.eu/ (vizitat 30.11.2015)

149
111. Kroes N., Vassiliou A. Scrisoare deschis ctre ministerele educaiei din UE. Bruxelles, 25
Iulie 2014.
112. Site web All you need is code: http://www.allyouneediscode.eu/ (vizitat 03.12.2015)
113. http://code.org/ (vizitat 05.12.2015)
114. http://samuraicoding.info/ (vizitat 06.12.2015)
115. http://www.arabcode.org/ (vizitat 06.12.2015)
116. . . .1. . :
, 1976. 735 .
117. . . .2. .
: , 1977. 724 .
118. . . .3. . : ,
1978. 844 .
119. Globa A. Necesitatea reexaminrii tehnologiilor didactice n predarea conceptelor i
tehnicilor de programare. Mathematics & Information Technologies: Research and
Education (MITRE-2016) dedicated to the 70th anniversary of the Moldova State
University. Chiinu, iunie 23-26, 2016. p.102.
120. Dumbrveanu R., Pslaru V., Cabac V. Competene ale pedagogilor. nterpretri. Chiinu:
Continental Grup, 2014. 192 p.
121. .. . : --, 2001. 88p.
122. Guu V. Curriculum educational: Cercetare. Dezvoltare. Optimizare. Universitatea de Stat
din Moldova. Chiinu: CEP USM, 2014. 230 p.
123. Strategia Educaia 2020. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr.944 din
14.11.2014. Monitorul Oficial, nr. 345-351 din 21.11.2014, art.nr.1014.
124. Recommendation of the European Parlament and of the Council of 18 December 2006 on
key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Official Journal of the European
Union, 30 decembrie 2006.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2006.394.01.0010.01.
ENG&toc=OJ:L:2006:394:TOC (vizitat 12.09.2014)
125. Cojocariu V.-M. Teoria i metodologia instruirii. Ediia a 3-a. Bucureti: Editura Didactic
i Pedagogic, 2008. 166 p.
126. Foca-Semionov S., nvarea autoreglat, Teorie i aplicaii educaionale, Chiinu,
Epigraf, 2010. 360 p.
127. Masalagiu C., Asiminoaei I. Didactica predrii informaticii. Iai: Polirom, 2004. 232 p.

150
128. Bamford A. The Wow Factor. Global Research Compendium on the Impact of the Arts in
Education. Mnchen Munich: Waxmann, 2006. 180 p.
129. GlobaA. Unele aspecte psiho-pedagogice utilizate n procesul de predare-nvare-
evaluare a cursului universitar Tehnici de programare. The 23rd Conference on
Applied and Industrial Mathematics, Suceava, Romnia, September 17-20, 2015. p.
80-81.
130. z H. Teachers and students perceptions of interactive whiteboards in the English as a
foreign language classroom. n: Turkish Online Journal of Educational Technology -
TOJET, Vol.13, nr.3, 2014. p.156-177. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1034243.pdf
(vizitat 10.03.2016)
131. Isman A. et.al. Saudi Secondary School Teachers Attitudes towards Using Interactive
Whiteboard in Classrooms. n: Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET,
Vol.11, nr.3, 2012. p.286-296.
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ989220.pdf (vizitat 10.03.2016)
132. Gashan A.K., Alshumaimeri Y.A. TeachersAttitudes toward Using Interactive
Whiteboards in English Language Classrooms. n: International Education Studies; Vol.8,
nr. 12, 2015. p. 176-184. http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ies/article/view/45104
(vizitat 11.03.2016)
133. Essig D. A case study of interactive whiteboard professional development for elementary
mathematics teachers. Doctoral dissertation. Minnesota, Minneapolis: Walden University,
2011. 229 p.
134. Turel Y.K., Johnson, T.E. Teachers Belief and Use of Interactive Whiteboards for
Teaching and Learning. n: Educational Teaching & Society, 2012. p.381-382.
135. Sweeney T. Understanding the use of interactive whiteboards in primary science. n:
Australian Journal of Educational Technology, 29(2), 2013. p.217-232.
136. Jang S.J., Tsai M.F. Reasons for using or not using interactive whiteboards: Perspectives of
Taiwanese elementary mathematics and science teachers. n: Australian Journal of
Educational Technology, 28(8), 2012. p.1451-1465.
137. . . . ,
. : -, 2013. 192 .
138. . . .
-: -, 2010. 336 .
139. . . :
: - . : , 2010. 169 .

151
140. . ., . . n:
. Nr.5, 2014. p.26-29. http://www.moluch.ru/archive/64/10229/ (vizitat 13.03.2016)
141. Kershner R. et al. Can the interactive whiteboard support young childrens collaborative
communication and thinking in classroom science activities? n: International Journal of
Computer-Supported Collaborative Learning, 5(4), 2010. p.359-383.
http://dx.doi.org/10.1007/s11412-010-9096-2 (vizitat 13.03.2016)
142. Baran B. Experiences from the process of designing lessons with interactive whiteboard:
ASSURE as a road map. n: Contemporary Educational Technology, 1(4), 2010. p.367-380.
143. Celik S. Competency levels of teachers in using interactive whiteboards. n: Contemporary
Educational Technology, 3(2), 2012. p.115-129.
144. Syh-Jong J. Integrating the interactive whiteboard and peer coaching to develop the
TPACK of secondary science teachers. n: Computers & Education Volume, 55(4), 2010.
p.1744-1751.
145. ..
. : (),
2012. 32 .
146. Al-Qirim N. Determinants of Interactive White Board Success in Teaching in Higher
Education Institutions. n: Computers & Education, 56(3), 2011. p.827-838.
147. Demirli C., Trel Y.K. Interactive Whiteboards in Higher Education: Instructors First
Impressions. n: Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 49, 2012.
p.199-214.
148. Mathews-Aydinli J., Elaziz F. Turkish Students and Teachers Attitudes toward the Use of
Interactive Whiteboards in EFL Classrooms. n: Computer Assisted Language Learning,
23(3), 2010. p.235-252.
149. CRUNT 2014. Bunele practici de instruire E-Learning/Online. Culegere de articole. 24-27
septembrie 2014. Chiinu: Bons Offices, 2014. 297 p.
http://www.utm.md/anunturi/crunt.pdf (vizitat 18.03.2016)
150. M L., Lazr Iu., Lazr G. A literature review of studies based on investigating attitudes
towards interactive boards. n: Journal of Innovation in Psychology, Education and
Didactics, Vol. 19, Nr. 1, 2015. p. 91-100.
151. Vlada M. Tehnologiile societii informaionale. Conferina Naional de nvmnt
Virtual (CNIV) Software i Management Educaional: 2010-ctre o societate a
cunoaterii-2030 dedicat mplinirii a 100 de ani de la naterea lui Grigore C. Moisil.
Ediia a III-a, 2005. Romnia, Universitatea din Bucureti, 28-30 octombrie 2005. p.19-32.

152
152. Brzea C. Arta i tiina educaiei. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1995. 218 p.
153. . . : . 2007.
http://www.bestreferat.ru/referat-78582.html (vizat 19.02.2015)
154. .., ..
. . 1, 2005. p. 113-119.
155. Computer Science Curricula 2013. Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree
Programs in Computer Science. December 20, 2013. Association for Computing
Machinery (ACM) IEEE Computer Society.
https://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf (vizat 19.01.2016)
156. Guu Vl. Proiectarea didactic n nvmntul superior. Chiinu: CEP USM, 2007. 250 p.
157. Botnari V., Lacu L. Valori epistemologice n conturarea conceptului: competen de self-
management a activitii de nvare la studeni. Materialele conferinei tiinifico-metodice
Perspectivele nvmntului preuniversitar i universitar n contextul societii bazate pe
cunoatere. Vol.I, 7-8 noiembrie, Chiinu: UST, 2014. p.82-93.
158. Silistraru N, Golubichi S. Pedagogia nvmntului superior: Ghid metodologic.
Chiinu: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2013. 206 p.
159. Chi V. Pedagogia contemporan, pedagogia pentru competene. Cluj Napoca: Editura
Casa Crii de tiin, 2005. 270 p.
160. Cuco C. Pedagogie. Ediia a II-a revzut i adugat. Iai: Polirom, 2006. 462 p.
161. Minder M. Didactica funcional: obiective, strategii, evaluare. Chiinu: Cartier, 2003.
360 p.
162. Declaraia de la Bologna. 1999.
http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/MDC/BOLOGNA_DE
CLARATION1.pdf (vizitat 05.04.2014)
163. Cabac V. Noiunea de competen n cursul universitar Didactica informaticii (I). n:
Art i educaie artistic, nr.2(5), Bli, 2007. p. 125-135.
164. A TUNING Guide to Formulating Degree Programme Profiles, including Programme
Competences and Programme Learning Outcomes. Bilbao, Groningen and The Hague:
University Deusto, 2010. 96 p.
165. Dumbrveanu R. .a. Proiectare curricular n nvmntul superior. Curs pentru cadrele
didactice universitare. Chiinu: Continental Grup SRL, 2011. 216 p.
166. Cristea S. Dicionar de termeni pedagogici. Bucureti: Editura didactic i pedagogic,
1998. 479 p. https://www.scribd.com/doc/21410959/Sorin-Cristea-Dictionar-de-Termeni-
Pedagogici (vizitat 23.10.2014)

153
167. Cerghit I. Sisteme de instruire alternative i complementare: structure, stiluri i strategii.
Ediia a II-a revzut i adugat. Iai: Editura Polirom, 2008. 395 p.
168. Nicu A. Strategii de formare a gndirii critice. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic,
2007. 334 p.
169. Oprea C.-L. Strategii didactice interactive. Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic,
2009. 316 p.
170. Gruber B. A Case Study of an Interactive Whiteboard District-Wide Technology Initiative
Into Middle School Classrooms. A dissertation submitted in partial fulfillment of the
requirements for the degree of Doctor of Philosophy at George Mason University. Virginia,
Fairfax: George Mason University, 2011. 301 p.
171. Thomas M., Schmid E. C. (Eds.). Interactive whiteboards for education: Theory, research
and practice. New York: IGI Global, 2010. 340p.
172. .. . A
SMART BOARD. n: .
Nr.12-4, 2015. p.714-718. http://top-technologies.ru/ru/article/view?id=35358 (vizitat
15.05.2015)
173. Globa A. Abordri didactice privind aplicarea tablelor interactive n procesul de
predare-nvare-evaluare a cursurilor universitare de informatic. Probleme actuale
ale didacticii tiinelor reale. Conferina tiinifico-didactic naional cu participare
internaional consacrat aniversrii a 80-a de la naterea profesorului universitar
Andrei Hariton. Chiinu, 4-6 octombrie, 2013. p.117-119.
174. The learning pyramid. Bethel, Maine, USA: The National Training Laboratories.
www.ntl.org. (vizitat 06.12.2014)
175. . . -
: . -: , 2007. 128 . ISBN 5-
9268-0448-5.
176. Documenting the future: A K-12 education handbook, Center for digital education, 2006.
48 p. http://www.xerox.com/downloads/usa/en/s/seg_Documenting_the_Future.pdf (vizitat
14.05.2014)
177. Mihalca L. Proiectarea i evaluarea tehnologiilor instrucionale computerizate. O
perspectiv cognitiv. Rezumatul tezei de doctor n psihologie. Cluj-Napoca, 2011. 97 p.
178. Stoica D. et al. The interactive whiteboard and the instructional design in teaching physics.
Third World Conference on Educational Sciences (WCES 2011), Istanbul, February 4-8,

154
2011. Published by Elsevier Ltd. in Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 15,
2011. p. 3316-3321.
179. Globa A. Utilizarea tablei interactive n procesul de predare-nvare a tehnicii Divide
et Impera din cadrul cursului universitar Tehnici de programare. n: Univers
Pedagogic Nr. 2 (46), 2015. p. 45-55.
180. Globa A., Pavel D., SMART Notebook 11. Ghid de iniiere. UST, Chiinu, 2014, 102
p. ISBN 978-9975-76-121-5.
181. Globa A. Metode de optimizare a algoritmilor utiliznd irurile de numere ilustre.
The 20 Conference on Applied and Industrial Mathematics dedicated to academician
Mitrofan M. Ciobanu. Chiinau, august 22-25, 2012. p.151-161.
182. Globa A. Abordri didactice complexe privind predarea nvarea tehnicii Divide et
Impera prin intermediul tablei interactive. n: Acta et Commentationes. tiine ale
Educaiei. Revist tiinific Nr.2(7) (2015). Chiinu: Universitatea de Stat din
Tiraspol, 2015. p.14-23. ISSN 1857-0623.
183. . . : , 1989, 360 .
184. . . : . :
, 1998. 256 .
185. TURNING technologies: https://www.turningtechnologies.com/higher-education/best-
practices (vizitat 18.05.2014)
186. evciuc M. (coord.) Didactica universitar: studii i experiene. Chiinu: Editura CEP,
USM, 2011. 294 p.
187. Johnson D., Johnson R., Smith K. Cooperative Learning: Increasing College Faculty
Instructional Productivity. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 4. Washington,
D.C.: The George Washington University, School of Education and Human Development,
1991. 168 p. http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED343465.pdf. (vizitat 23.04.2015)
188. Boco M-.D. Instruirea interactiv: repere axiologice i metodologice. Iai: Polirom, 2013.
470 p.
189. Manolescu M. Teoria i metodologia evalurii. Bucureti: Editura Universitar, 2010. 330 p.
190. Globa A. Abordri metodice privind implementarea unor tehnici de programare prin
prisma complexitii algoritmilor. n: Acta et Commentationes. tiine ale Educaiei.
Revist tiinific Nr.1(4) (2014). Chiinu: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2014.
p.41-49. ISSN 1857-0623.

155
191. Globa A. Aspecte metodice privind elaborarea algoritmilor de operare cu numere
mari. The 20 Conference on Applied and Industrial Mathematics dedicated to
academician Mitrofan M. Ciobanu, Chiinau, august 22-25, 2012. p.161-172.
192. Globa A., Braicov A. Tehnici de aplicare a congruenei modulo n programare.
Simpozion Internaional: Carte-coal-Via o abordare creativ i
interdisciplinar. Romnia, Suceava: Editura George Tofan, Gura Humorului, 9-10
iunie, 2016. p.35-40. ISBN 978-606-625-192-1.
193. Mazur E. Peer Instruction: A Users Manual. New Jersey: Prentice Hall Upper Saddle
River, 1997. 253 p.
194. Aniei M. Psihologie experimentala. Iai: Editura Polirom, 2007. 400 p.
195. Dumitriu C. Introducere n cercetarea psihopedagogic. Bucureti: Editura didactic i
pedagogic, R.A., 2004. 230 p.
196. Popov L. Unele aspecte didactice n utilizarea tablei interactive la predarea disciplinelor
informatice. n: Didactica Pro. Revist de teorie i practic educaional a Centrului
Educaional PRO DIDACTICA. Competena de comunicare n limbi strine. Nr. 4 (86),
2014. p. 41-45.
197. Opariuc-Dan C. Statistica aplicat n tiinele socio-umane. Analiza asocierilor i a
diferenelor statistice. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2011. 373 p.
198. Valorile z corespunzatoare unei curbe normale,
http://statisticasociala.tripod.com/tabele.htm (vizitat 09.01.2016).
199. E. . M: , 2010. 350.
200. Labr A.V. SPSS pentru tiinele educaiei. Iai: Editura Polirom, 2008. 347 p.
201. Publication manual of the American Psychological Association (ed. a VI). Washington DC:
American Psychological Association, 2003. 272 p.
202. Popa M. Statistici multivariate aplicate n psihologie. Iai: Editura Polirom, 2010. 360p.
203. Wilkinson L.M. and the Task Force on Statistical Inference APA Board of Scientific
Affairs. Statistical Methods in Psichology Journal: Guidelines and Explanations. American
Psychologist, vol.54, nr.8, 1999. p.594-604.
204. Chiriac L.,Globa A. Integrarea evalurii interactive n procesul de studiere a cursului
universitar Tehnici de programare. The 24rd Conference on Aplplied and Industrial
Mathematics. Romnia, Craiova, 15-18 septembrie, 2016. p.93-94.

156
ANEXE
Anexa 1. Chestionarul iniial
Chestionar
privind evaluarea opiniilor studenilor vis--vis de implementarea tablei interactive
n procesul de predare-nvare-evaluare a cursului universitar Tehnici de programare

1. Considerai c tabla interactiv v ajut s nelegei mai uor i mai bine materia de studiu?
ncercuii opiunea aleas.
a) Da;
b) Nu;
c) Nu tiu/Nu pot rspunde.
2. Considerai c utilizarea tablei interactive l ajut pe profesor s interacioneze mai bine cu
studentul? ncercuii opiunea aleas.
a) Da;
b) Nu;
c) Nu tiu/Nu pot rspunde.
3. Credei c ar fi bine de utilizat tabla interactiv n procesul de predare-nvare i la alte cursuri?
ncercuii opiunea aleas.
a) Da;
b) Nu;
c) Nu tiu/Nu pot rspunde.
4. Care din temele, menionate mai jos, predate i nvate prin intermediul implementrii tablei
interactive ai reuit s le studiai fr dificulti? Selectai 5 variante.
1. Recursia direct
2. Recursia indirect
3. Tehnica Backtracking recursiv
4. Tehnica Backtracking nerecursiv
5. Tehnica Greedy
6. Tehnica Divide et Impera
7. Tehnici de sortare
8. Programarea dinamic
5. Care din caracteristicile enumerate mai jos considerai c sunt valabile n cazul utilizrii tablei
interactive n procesul de predare-nvare-evaluare? Bifai 5 caracteristici.
C1. Lecia este mai atractiv
C2. Procesul didactic este mai dinamic
C3. Motivaia este mai mare de a asculta lecia
C4. Vizual nelegei mai bine subiectele
C5. Multitudinea de culori explic mai detaliat anumite subiecte
C6. Este o tehnologie nou implementat actual
C7. Este un produs ecologic curat
C8. Cantitatea de materie acumulat n timpul orei este mai mare dect cea acumulat n
cadrul predrii tradiionale (tabla, crpa i creta)
C9. Evaluarea se efectueaz rapid i corect
6. Ce altceva ai dori s menionai n mod obligatoriu n raport cu implementarea tablei interactive n
procesul de predare-nvare-evaluare a cursului universitar Tehnici de programare?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
V mulumesc pentru colaborare

157
Anexa 2. Standard curricular la disciplina Tehnici de programare

Denumirea universitii: Universitatea de Stat din Tiraspol


Denumirea programului de studii: Matematic i Informatic
Ciclul: 1
Denumirea cursului: Tehnici de programare
Codul cursului n programul de studii: S07.O.259
Domeniul tiinific la care se refer cursul: Tehnologii ale Informaiei
Facultatea/catedra responsabil de curs: Catedra Informatic i Tehnologii Informaionale
Numr de credite ECTS: 4
Anul i semestrul n care se pred cursul: anul 4, semestrul 1
Titular/Responsabil de curs: lector superior, Angela Globa
Cadre didactice implicate: Liubomir Chiriac, Sergiu Corlat, Andrei Braicov

Descriere succint a corelrii/integrrii cursului cu/n programul de studii


Cursul vizeaz urmtoarele aspecte: familiarizarea cu conceptul de complexitate a algoritmilor,
utilizarea abilitii de descriere a unui algoritm aplicnd schemele logice i pseudocodul;
algoritmii elaborai vor fi implementai apoi n diverse limbaje de programare (Pascal, C, C++,
Delphi); cunoaterea principalilor algoritmi de sortare i cutare; prezentarea principalelor
tehnici de programare utilizate, ca modaliti generale de elaborare a algoritmilor. Avnd
n vedere ca unele utilizeaz recursivitatea, se vor studia i principiile de baz ale
recursivitii.
Competene dezvoltate n cadrul cursului:
Competene cognitive: de cutare, de aplicare i analiz a informaiei din diferite surse
cu privire la tehnicile de programare; algoritmi de sortare i cutare; complexitatea
algoritmilor;
Competene de nvare: de autoevaluare a performanelor profesionale i de formulare
de obiective cognitive i de alegere a modalitilor/cilor de atingere a lor, printr-un
proiect individual sau colectiv de perfecionare profesional;
Competene de aplicare: de a aplica structurile de date, tehnicile de programare studiate
la elaborarea de programe n diverse limbaje de programer; de interpretare i explicare a
fundamentelor teoretice ale tehnicilor de programare, ale tehnicilor de sortare i cutare;
de a aplica tehnicile de sortare i cutare n realizarea produselor digitale utilizabile;

158
Competene de analiz: analiza tehnicilor de programare studiate; a algoritmilor de
sortare i cutare n scopul aprecierii performanelor lor; de a efectua analiza
algoritmilor;
Competene de comunicare: n limba matern ntr-o manier clar i precis, oral i n
scris, inclusiv utiliznd tehnologiile informaiei i de comunicaii, n diverse contexte
socio-culturale i profesionale; competene de comunicare n limba englez (citirea
textelor de specialitate).
Finaliti de studii realizate la finele cursului:
S proiecteze algoritmi cu implementarea tehnicilor de programare studiate. Tehnicile de
programare sunt pilonii de baz n programare, deaceea deprinderea utilizrii lor este
esenial;
S aplice gnirea algoritmic la elaborarea unui algoritm pentru a anumit problem
propus; s descrie algoritmii folosind scheme logice sau pseudocod;
S explice i s interpreteze fundamentele teoretice ale tehnicilor de programare, ale
tehnicilor de sortare i de cutare obinute n cadrul cursului i a celor colectate sub
ndrumare;
S analizeze tehnicile de sortare i cutare n scopul implementrii celei mai raionale
tehnici pentru o problem i s scrie algoritmi n care intervin sortri i cutri;
S elaboreze programe n diverse limbaje de programare prin implementarea algoritmilor
de sortare i cutare studiai;
S elaboreze programe n diverse limbaje de programare sau pseudocod prin
implementarea tehnicilor de programare studiate;
S analizeze tehnicile de programare n scopul implementrii celei mai raionale tehnici
pentru o problem i s scrie algoritmi cu aplicarea tehnicii de programare alese;
S evaluieze algoritmii dup criteriul complexitii lor i s aleag cel mai bun algoritm
corespunztor acestui criteriu.
Prerechizite:
Cunotine de baz din matematic: funcie, monotonia funciei, asimptotele unei funcii, clase
de funcii; elemente de combinatoric; iruri, limita unui ir, suma irului; vectori; matrici;
progresie aritmetic, geometric; medii etc. Cunotine elementare despre bazele matematice i
fizice ale unui calculator. Studenii trebuie s cunoasc stucturile de date i cel puin unul din
limbajele de programare: Pascal, C, C++, Delphi, Java etc.

159
Teme de baz: Analiza complexitii algoritmilor: complexitate spaiu, complexitate timp,
notaii asimptotice, clase de complexitate. Tehnici de programare: noiune de recursivitate,
tehnica backtracking, tehnica Divide et Impera, tehnica Greedy, tehnica programrii dinamice.
Algoritmi de sortare: sortarea prin selecie; sortarea prin inserie; sortarea prin interschimbare;
sortarea prin metoa bulelor, sortarea Quik Sort. Algoritmi de cutare: problema cutrii, cutarea
secvenial, cutarea binar, inserarea n tabel.
Strategii de predare-nvare: strategii centrate pe student sau centrate pe grup; strategii
cognitive i metacognitive (de nvare a nvrii); strategii inovative; strategii inductive,
deductive, divergente, dialectice, ipotetice, analogice, integrative, mixte; staregii euristice;
strategiile interactive; strategii externe i interne (de autoreglare; self - management)
Strategii de evaluare: evaluare iniial, evaluare formativ, evaluare interactiv, evaluare
sumativ. Evaluare realizat prin diverse metode: oral i n scris, prezentri, rapoarte,
prezentarea rezultatelor de la lucrri de laborator/de control, participarea la discuii, portofolii,
proiecte individuale sau de grup etc. Evaluarea formativ se bazeaz pe rezultatele de la testrile
interactive, pe rezolvri de exerciii, susinerea lucrrilor de laborator, participarea la discuii n
timpul orelor, prezentri orale a unor teme.
Nota final se constituie din urmtoarele componente: 40% - testul de examen, 40% - media
notelor la testele de evaluare sumativ, 20% - portofoliul compus din lucrri de laborator
adnotate, sarcini individuale, prezentri etc.
Bibliografie
Obligatorie:
1. Knuth D. Arta programrii calculatoarelor. V. 1,2,3. Bucureti: Editura Teora, 1999.
2. Bologa C. Algoritmi i structuri de date. Bucureti: Editura Risoprint, 2006.
3. Popovici P. Structuri de date liniare i arborescente. Timioara: Editura Eubeea, 2002,
reeditare.
4. Giumale C., Negreanu L., Clinoiu S., Proiectarea i analiza algoritmilor. Algoritmi de
Sortare. Bucuresti: Editura ALL, 1996.
Opional:
1. . . : , 1989, 360 .
2. Cormen Th., Leiserson Ch., Rivest R. ntroducere n Algoritmi, Editura Agora, 2000.
3. Gremalschi A., Bejan V., arigradschi S. Structuri dinamice de date. Material didactic.
Chiinu: U.T.M.,1998. 65 p.
4. Gremalschi A. Informatic. Manual pentru clasa a 11-a. Ministerul Educaiei al
Republicii Moldova.Chiinu: .E.P. tiina, 2014. 192 p.
5. Negrescu L. Limbajele C i C++ pentru nceptori. V. 1 i 2. Cluj-Napoca: Editura
Microinformatica, 1994 (reeditate 2001).
6. Albeanu G. Programarea n Pascal i Turbo Pascal. Bucureti: Ed.Tehnic, 1994.
7. 7.0. 3-, . : BHV, 1996.

160
Anexa 3. Subiectele incluse n standardul curricular la disciplina Tehnici de programare
(specialitile Matematic i Informatic, Fizic i Informatic)
Subiecte incluse n modulul de Ore
Modulul Competene dezvoltate
baz P/L
- noiune de complexitate a - cunoaterea conceptelor
de complexitate a
algoritmului algoritmului, clase de
- complexitate spaiu complexitate, teorema lui
Gdel;
- complexitate timp - s aplice noiunile nvate
- notaii asimptotice la calcularea volumului de
Analiza memorie cerut de
complexitii - clase de complexitate algoritm, complexitatea 6/4
algoritmilor - probleme irezolvabile temporal a unui algoritm
prin diverse metode;
- algoritmi polinomiali (P) versus - s poat analiza i deosebi
NP algoritmii din punct de
vedere a complexitii lor;
- teorema incompletitudinii lui - s formulize probleme
Gdel care se ncadreaz n clase
diferite de complexitate;
- s cunoasc algoritmii
metodelor se sortare;
- s implementeze tehnicile
de sortare ntr-un limbaj
de programare;
- sortarea prin selecie
- s aplice tehnicile de
sortare la rezolvarea
- sortarea prin inserie
problemelor i la
Algoritmi de 4/2
realizarea produselor
sortare - sortarea prin interschimbare
digitale utilizabile;
- s analizeze algoritmii de
- sortarea prin metoa bulelor
sortare n scopul aprecierii
performanelor lor;
- s determine, pentru o
situaie concret, care
metod de sortare este
raional de a fi aplicat;
- s cunoasc algoritmii de
cutare;
- s implementeze
- problema cutrii
algoritmii de cutare ntr-
un limbaj de programare;
Algoritmi de - cutarea secvenial 4/2
- s rezolve probleme n
cutare
care intervin cutri;
- inserarea n tabel
- s analizeze algoritmii de
cutare n scopul
aprecierii performanelor
lor;

161
- s determine, pentru o
situaie concret, care
algoritmi de cutare este
raional de a fi aplicat;
- s explice i s
interpreteze fundamentele
teoretice ale tehnicilor de
- noiune de recursivitate programare;
- recursia direct - s proiecteze algoritmi cu
implementarea tehnicilor
- recursia indirect de programare studiate;
- recursia vis--vis iteraie - s resolve probleme
aplicnd tehnicile de
- recursivitatea grafic programare studiate;
- tehnica backtracking (recursiv, - s analizeze tehnicile de
programare n scopul
Tehnici de nerecursiv) 30/28
implementrii celei mai
programare
- tehnica Divide et Impera raionale tehnici pentru o
problem i s scrie
- sortarea Quik Sort programe ce
- cutarea binar implementeaz tehnica de
programare alese;
- tehnica Greedy - s evalueze algoritmii
- tehnica programrii dinamice dup criteriul
complexitii lor i s
- tehnica Branch and Bound aleag cel mai bun
algoritm corespunztor
acestui criteriu.

P prelegeri; L lecii de laborator 44/36

162
Anexa 4. Modele de teste pentru evaluarea interactiv

Test
Tehnica Backtracking
(esena tehnicii backtracking, etapele unui algoritm backtracking, completarea stivei)

1. Tehnica backtracking este caracterizat de:


1. evit generarea soluiilor inutile
2. returneaz toate soluiile problemei care satisfac anumite condiii specific
3. de cele mai multe ori conduce la un timp de calcul polinomial
4. de cele mai multe ori conduce la un timp de calcul exponenial

2. Soluiile problemei se genereaz ntr-o:


1. coad
2. stiv
3. list
4. mulime

3. Pentru problema examinat mai sus, care din configuraiile stivei, afiate mai jos, sunt
soluii pariale?

A. 1,2,3,4,5,6
B. 2,5,6
C. 1,3,4
D. 3,4,5

4. Fie data procedura recursiv Backtracking:


Procedura Backtracking (intreg k);pentru valk de la a1 la an
execut
nceput
st[k]=valk {pune o nou valoare pe nivelul k}
dac Valid(k)=true atunci {verific dac soluia parial este
valid}
dac <_________________>Tipar(k) {tiprete}
altfel Backtracking (k+1) {trece la nivelul urmtor n stiv}
sfrit
Cu care din variantele afiate mai jos trebuie completat spaiul gol?
1. soluia este posibil

163
2. soluia este final
3. dac soluia este parial
4. soluia este parial i final

5. La fiecare execuie din lanul de auto-apeluri procedura Backtracking proceseaz:


1. nivelul n al stivei
2. nivelele de la 1 la k-1 ale stivei
3. nivelele de la 1 la k ale stivei
4. nivelul k al stivei

6. n stiv s-a obinut urmtoarea soluie valid:

Care vor fi urmtorii pai?


1. tiprete soluia i ulterior face un pas nainte
2. tiprete soluia i ulterior face un pas napoi
3. tiprete soluia i abandoneaz lanul de auto-apeluri
4. valideaz soluia i ulterior face un pas napoi

7. Dac obinem soluia final n urmtoarea form

atunci urmtorul pas, conform tehnicii backtracking, va fi:


1. se va testa soluia pentru valoarea C depus pe nivelul 3 n stiv
2. se va testa soluia pentru valoarea B depus pe nivelul 3 n stiv
3. se va efectua un pas la nivelul k=2
4. se va trece imediat la nivelul k=1

164
Test
Tehnica Divide et Impera
(Cutare binar, metoda de sortare Quick Sort)

1. Varianta iterativ de implementare a tehnicii Divide et Impera este mai uor de


implementat?
a. True
b. False

2. Care sunt subproblemele pentru algoritmul Cutare binar?


a. divimp(ap,..,am), divimp(am+1,..,aq)
b. divimp(a1,..,am-1), (am), i divimp(am+1,..,an)
c. divimp(ap,..,am-1), (am), i divimp(am+1,..,aq)

3. Pentru algoritmul Cutare binar exist faza de asamblare a soluiilor?


a. NU
b. DA

4. Cnd subprogramul Cautare (p,q:integer) va ntoarce valoarea true?


a. x<a[mij]
b. x=a[mij]
c. x>a[mij]

5. Dac se ndeplinete condiia x<a[mij], atunci subprogramului Cautare i se atribuie


valorea:
a. true
b. Cautare(p,mij-1)
c. Cautare (mij+1,q)

6. Avem urmtoarea situaie furnizat de realizarea algoritmului Quick Sort:


-3,0,4,7,9,1,2,5 p=3, q=7, pivot=2. Ce se va ntmpla la urmtoarea etap?
a. -3,0,4,7,9,1,2,5 p=4, q=7
b. -3,0,2,7,9,1,4,5 p=3, q=6
c. -3,0,2,7,9,1,4,5 p=4, q=6

7. Pentru problema Cutare binar cu datele de intrare a={-4,-


2,0,1,3,5,6,8,9,11,14} i x=8, p=1, q=11 s-a calculat mij=6, a[mij]
=5. Care va fi valoarea parametrilor actuali p i q pentru funcia recursiv
Cautare(p,q:integer)?
a. p=7, q=11
b. p=1, q=8
c. p=5, q=11

165
Anexa 5. Teste de evaluare sumativ
Tehnici de programare
Test 1
Varianta I
1. Depistai erorile produse n acest pseudocod, care calculeaz CMMDC a dou numere diferite
de zero citite de la tastaur:
Funcie Cmmdc(a,b intregi):longint
dac a=b atunci Cmmdc ____
altfel
dac a>b atunci Cmmdc ____________________
altfel Cmmdc Cmmdc(a,b-a)
sfrit Cmmdc

Procedure Init(m,n ntregi)


citete m
citete ___
scrie Cmmdc(____________________
sfrit Init

2. Un algoritm backtracking genereaz toate irurile alctuite din cte 4 cifre binare (0 i 1) cu
respectarea condiiei: nu se admit n ir trei zerouri consecutive. La scrierea funciei de validare
i la completarea stivei s-au comis greeli. Gsii i corectai aceste greeli.

Funcie Valid(p ntreg):logic


Valid true
dac (p>1) and (st[_______________________ atunci Valid _________________
sfrit Valid

De exemplu,

166
3. Se consider urmtoarea funcie recursiv:
Funcie S(n ntreg):ntreg
dac n=0 atunci S 0 altfel S S(n-1)+(4*n-3)
sfrit S
Ce problem rezolv aceast funcie?
1. calcularea sumei primelor n termeni ai irului: 1, 3, 5, 7, ...,an;
2. calcularea sumei primelor n termeni ai irului: 1, 5, 9, 13, ..., an;
3. calcularea sumei primelor n termeni ai irului: 2, 7, 12, 17, ..., an;.
4. calcularea sumei primelor n termeni ai irului: 1, 4, 12, 15, ..., an.

4. Ce se va afia n cazul apelului Q(22354) pentru subalgoritmul recursiv:


Funcie Q(x ntreg):longint
dac x=0 atunci Q 1 altfel else Q x mod 10*Q(x div 10)
sfrit Q

a.16
b.240
c.120
d.1 Argumentai rspunsul prin parcurgerea pas cu pas a algoritmului descris mai sus.

5. Se consider mulimea {1,7,5,16,12}. Se genereaz prin metoda backtracking toate


submulimile sale formate din exact 3 elemente: primele patru soluii generate sunt, n ordine:
{1, 7, 5}, {1, 7, 16}, {1, 7, 12}. Aranjai soluiile de mai jos n ordinea generrii lor.
Scriei n casetele de mai jos numrul de ordine respectiv.

6. Folosind un algoritm de generare putem obine numere naturale de k cifre care au suma
cifrelor egal cu un numar natural s introdus de la tastatur, unde s i k sunt numere naturale
nenule. Astfel pentru valorile k = 2 i s = 6 se genereaz numerele: 15, 24, 33, 42, 51, 60.
Completai stiva pentru a genera cteva numere pentru k = 3 i s = 8.

167
m
7. Aplicnd un algoritm recursiv, s se simplifice fracia , unde m, n N , pn la o fracie
n
ireductibil.
8. Ionel a rezolvat la calculator urmtoarea problem: Gigel, fiind ef de laborator, s-a gndit s
secretizeze bunurile laboratorului su. Pentru aceasta el a hotrt s instaleze un cod la ua de la
intrare. Bul, fiind concurentul lui Gigel, vrea s ptrund n acel laborator. Prin anumite ci el a
aflat c lungimea codului este k, codul este format din cifre pare distincte, iar ultimile dou cifre
ale codului sunt impare. Generai toate variantele posibile pe care le va ncerca Bul pentru a
sparge codul de la ua laboratorului lui Gigel. Mriuca, sora lui mai mic, a ters din greeal
cteva secvene din acest algoritm. Ajutai-l pe Ionel s restabileasc algoritmul creat.

Procedur Initial
i,k ntreg
cirete k
pentru i=1,k repet st[i] 0
sfrit Initial

Funcie valid(p ntreg):logic


i ntreg
Valid true
dac (p<k-1) and (st[_______________ atunci Valid _____________
altfel
pentru i=1,p-1 repet
dac st[p]= _________ atunci Valid false
sfrit Valid

Procedur Tipar(p ntreg)


i ntreg
dac (st[k-1] mod 2=1) and (st[k] mod 2=1) atunci
pentru i=1,p repet
scrie st[i],' '
sfrit Tipar

Procedur Backtr(p ntreg)


pval ntreg
pentru pval=0,___ repet
st[p] pval

168
dac Valid(p) atunci
dac p=k atunci Tipar(p) altfel Backtr(p+1)
sfrit ciclul pentru
sfrit Backtr

Procedur Codul
st tablou unudimensional de tip ntreg
Initial
Backtr(1)
sfrit Codul

Barem de notare (Test 1)

Item 1 2 3 4 5 6 7 8
Punctaj 8 10 5 9 8 12 10 12

Itemul 1: se aloc 8 puncte, cte 2 puncte pentru fiecare greal corectat.


Itemul 2: se aloc 10 puncte: pentru corectarea greelilor din funcia de validare se aloc 4
puncte (pentru corectarea greelii Valid:=False se aloc 1 punct, pentru corectarea celeilate
greeli din funcia de validare 3 puncte); pentru corectarea greelilor din stiv se aloc 6
puncte, mprite n mod egal la numrul de greeli.
Itemul 3: se aloc 5 puncte;
Itemul 4: se aloc 9 puncte: 1 punct pentru ncercuirea rspunsului corect fr argumentare; 8
puncte pentru argumentarea corect.
Itemul 5: se aloc 8 puncte, cte 2 puncte pentru fiecare numerotare corect.
Itemul 6: se aloc 12 puncte; se vor completa 24 de stive, cte 0,5 puncte pentru fiecare stiv
completat corect.
Itemul 7: se aloc 10 puncte: 5 puncte dac a scris corect relaia de recuren i 5 puncte pentru
scrierea corect a programului.
Itemul 8: se aloc 12 puncte, cte 3 puncte pentru fiecare greel corectat.

Un punct din oficiu.

Nota 5 6 7 8 9 10
Punctaj 30-37 38-44 45-52 53-59 60-66 67-75

169
Tehnici de programare
Test 2
Varianta I
1. Completai spaiile libere din funcia Divimp, care determin elementul maxim dintr-un ir de
n numere ntregi:
Funcie Divimp(p,q ntreg):ntreg {Vectorul X contine elemente numere
intregi}
mij,max1,max2 ntreg
dac p=q atunci _______________________
altfel
mij (p+q) div 2
_______________________
max2 Divimp(mij+1,q)
dac max1>max2 atunci Divimp max1
altfel___________________
sfrit Divimp

2. Se d irul de numere ntregi -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,35 i valoarea t=-5. Aplicnd algoritmul Cutarea
binar ntr-un ir de numere ntregi s se parcurg irul de numere i s se determine care va fi
valoarea funciei Divimp(1,33), efectund toate calculele intermediare.
Funcie Divimp(p,q ntreg):logic
mij ntreg
dac q<p atunci Divimp false
altfel
mij (p+q) div 2
dac t=x[mij] atunci Divimp true
altfel
dac t<x[mij] atunci Divimp Divimp(p,mij-1)
dac t>x[mij] atunci Divimp Divimp(mij+1,q)
sfrit Divimp
p q mij xmij t xmij t xmij t xmij

Pasul 1. 1 33 17 9 ___=9(______) ___<9(______) ___>9(______)


Pasul 2.
Pasul 3.
Pasul 4.
Pasul 5.

(n paranteze se va scrie true sau false)


Divimp(1,33)=__________.

3. Problema Turnurilor din Hanoi. Se dau 3 tije simbolizate prin a,b,c. Pe tija a se gsesc n
discuri de diametre diferite, aezate n ordine descresctoare a diametrelor privite de jos n sus.

170
Se cere s se mute cele n discuri de pe tija a pe tija b, utiliznd ca tij intermediar tija c,
respectnd urmtoarele reguli:
- la fiecare pas se mut un singur disc;
- nu este permis s se aeze un disc cu diametrul mai mare peste un disc cu diametrul mai mic.
Se cunoate definiia recursiv a problemei Turnurilor din Hanoi:
ab; n 1
Hanoi(n, a, b, c)
Hanoi(n 1, a, c, b), ab, Hanoi(n 1, c, b, a); n 1
Completai stiva pentru n=3.

4. Foaia de tabl. Se d o foaie de tabl de dimensiune dreptunghiular. Foaia respectiv


conine n guri. Se cere de tiat din foaia dat o bucat de tabl de arie maxim, care s nu
conin guri. Se cunosc coordonatele diagonalei foii de tabl
(x1,y1), (x2,y2) i coordonatele gurilor (x[i],y[i]),
i=1,2,..,n,(numere intregi). Sunt permise numai tieturi orizontale i
verticale.
Care va fi aria maxim returnat de funcia arie i care vor fi
coordonatele dreptunghiului de arie maxim pentru datele iniiale
x1=0, y1=0, x2=60, y2=60 i coordonatele gurilor x[1]=10,
y[1]=10, x[2]=40, y[2]=40.

171
Funcie Arie(x1,y1,x2,y2 ntreg):ntreg
i ntreg
nl logic
i 1; nl false
repet
nlx1<x[i] and x[i]<x2 and y1<y[i] and y[i]<y2
i i+1
pn (nl or i=n+1)
i i-1;
dac not(nl) atunci Arie:=(x2-x1)*(y2-y1)
altfel
Arie:=Max(Max(Arie(x1,y1,x2,y[i]),Arie(x1,y[i],x2,y2)),
Max(Arie(x1,y1,x[i],y2),Arie(x[i],y1,x2,y2)));
sfrit Arie.
Argumentai rspunsul prin parcurgerea pas cu pas a algoritmului descris mai sus.

Arie(__,__,60,__)

_____(0,__,60,__)

Arie(0,__,60,__)

Arie(0,0, __,__)

Arie(10,__,__,60)

Aria maxim este: ______


Coordonatele dreptunghiului de arie maxim sunt: _______________________.

5. Se consider vectorul cu elemente numere ntregi x={7,1,5,10,8,0,2}. Pentru a aranja


elementele vectorului n ordine cresctoare se aplic algoritmul QuickSort afiat ma jos.

172
Parcurgei pas cu pas procedura Quick i afiai vectorul dup prima parcurgere. Scriei care
vor fi subproblemele dup prima parcurgere a vectorului.
Procedur Quick(a,b ntreg) {Vectorul X conine elemente numere ntregi}
p,q,t,tm ntreg
p a; q b;
repet
ct timp x[p]<x[q] repet q:=q-1
t x[p]
x[p] x[q]
x[q] t
p p+1; tm 1
dac p<q atunci
ct timp x[p]<x[q] repet p:=p+1
t x[q]; x[q] x[p]; x[p] t
q q-1; tm 0
pn q<=p
dac a<p-tm atunci Quick(a,p-tm)
dac p-tm+1<b atunci Quick(p-tm+1,b)
sfrit Quick

Subproblemele sunt:____________________. Vectorul dup prima parcurgere


este:______________.

6. Ionel scrie algoritmul pentru ordonarea elementelor unui vector prin metoda inseriei. Din
greeal el nu a scris cteva rnduri. V rugm s completai algoritmul.
Procedur Insertie
a tablou unudimensional de tip ntreg
n,i,j,x ntreg
cirete n

173
pentru i=1,n repet
citete a[i]
pentru i=2,n repet
x a[i]; j i-1;
ct timp ___________________________
__________________
_______________________
_______________
a[j+1] x;
sfrit ciclul pentru
scrie 'Tabloul A crescator'
pentru i=1,n repet
scrie a[i]
sfrit Insertie

Barem de notare
Item 1 2 3 4 5 6
Punctaj 9 10 14 25 17 10

Itemul 1: se aloc 9 puncte, cte 3 puncte pentru fiecare instruciune scris corect.
Itemul 2: se aloc 10 puncte: 1 punct pentru scrierea corect a rspunsului
(divimp(1,33)=true.); 1 punct pentru completarea corect a pasului 1; cte 2 puncte pentru
fiecare pas, de la 2 la 5, completat corect.
Itemul 3: se aloc 14 puncte: cte 1 punct pentru fiecare csu (nivel) completat corect.
Itemul 4: se aloc 25 de puncte: 1 punct pentru scrierea corect a rspunsului - aria maxim
este____;
1 punct pentru scrierea corect a rspunsului - coordonatele dreptunghiului de arie maxim sunt:
_______; cte 1 punct pentru fiecare apel de funcie completat corect ct i pentru fiecare
valoare ntoars de funcie scris corect. De exemplu, la apelul funciei arie(0,0,10,50)
care ntroarce valoarea 500 se va acorda 1 punct pentru completarea corect a parametrilor
actuali ai funciei arie 0 i 50 i 1 punt pentru scrierea corect a valorii ntoarse de funcia
arie 500; n total 2 puncte.
Itemul 5: se aloc 17 puncte; 1 punct pentru scrierea corect a rspunsului subproblemele
sunt____;
1 punct pentru scrierea corect a rspunsului vectorul dup prima parcurgere____; cte 3
puncte pentru fiecare pas completat corect (trebuie completai nc 5 pai) n felul urmtor: a
scris corect vectorul 1 punct, a scris corect valoarea parametrului p 1 punct, , a scris corect
valoarea parametrului q 1 punct.
Itemul 6: se aloc 10 puncte; n acest item trebuie s completeze corect o instruciune; se vor
acorda 5 puncte dac a scris corect condiia (pentru instruciunea while sau if) i 5 puncte
pentru scrierea corect a corpului ciclului while sau a instruciunii compuse ce urmeaz dup
then.
Un punct din oficiu.
Nota 5 6 7 8 9 10
Punctaj 40-50 51-59 60-67 68-74 75-80 81-85

174
Tehnici de programare
Test 3
Varianta I
De la tastatur se introduc consecutiv un ir de numere ntregi (introducerea irului se termin
cu 0). S se calculeze cele mai mici dou numere pare a1 i a2 din acest ir. Completai
algoritmul cu secvenele lips i parcurgei pas cu pas algoritmul pentru irul de numere:
2, -6, -12, -4, -13, -8, 1, -6, 7, 12.
nteg a1,a2,n,c
a110000; a210000; n10000;
ct timp n<>0
nceput
dac _____________atunci
dac _____ atunci a1n;
dac _____ atunci
ca1; a1a2; a2c;
citete n
sfrit
scrie a1
scrie a2

n a1 a2 n este numr n este mai mic a2 este mai


par ca a1 mare ca a1
10000 10000 10000 true false false
2 10000 2 true true true
-6
-12
-4
-13
-8
1
-6
7
12
___, stop

Problema colorrii hrilor. Sunt date n ri, numerotate de la 1 la n, precizndu-se relaiile


de vecintate (0-dac ara i nu este vecin cu ara j; 1-dac ara i este vecin cu ara j). Se cere
s se determine o posibilitate de colorare a hrii, astfel nct s nu existe ri vecine colorate
la fel.
2.1. completai matricea de adiacen pentru exemplul din desenul 1;

Desenul 1.

175
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1
3 1 0 0 1 1 0 0 0 1 ___ 0
4 ___ 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0
5 1 1 ___ ___ 0 1 0 0 ___ 1 1
6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 0 1 0 1 ___ 0 0 1 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 1 ___ 1 0 1
9 0 0 1 1 0 0 0 1 0 ___ 0
10 0 0 1 0 ___ 0 0 0 1 0 0
11 0 1 0 0 1 1 0 ___ 0 0 0
2.2. completai lacunele din program;
2.3. parcurgei pas cu pas algoritmul dat i scriei soluia problemei pentru exemplul dat.
ntreg A[1..50,1..50]
ntreg C[1..50]
ntreg n,i,j,culoare
logic gasit
citete n
pentru i1 pn la n
pentru j1 pn la i-1
nceput
citete A[i,j]
A[j,i] ________; {1 lacun}
sfrit
C[1] __; {2 lacun}
pentru i2 pn la n
nceput
culoare1
repet
gasitfalse
pentru j1 pn la i-1
dac ______________ and culoare=C[j] atunci gasittrue {3 lacun}
dac not(gasit) atunci C[i] culoare altfel _______________;{4 lacun}
pn cnd not(gasit)
sfrit
pentru i1 pn la n
scrie 'tara ',i,' culoarea ',C[i];

2.4.Conform algoritmului Greedy, descris mai sus, cu cte culori va fi colorat harta?
a) 3 culori;
b) 4 culori
c) 5 culori

176
d) 6 culori
ara 1; culoarea - ___
ara 2; culoarea - ___
ara 3; culoarea 2 (3 vecin cu 1; 3 nu este vecin cu 2)
ara 4; culoarea - ___
ara 5; culoarea 3 (5 vecin cu 1; 5 vecin cu 2 i 3; 5 nu este vecin cu 4)
ara 6; culoarea 1 (6 nu este vecin cu 1)
ara 7; culoarea - ___
ara 8; culoarea - ___
ara 9; culoarea 1 (9 nu este vecin cu 1 i 7)
ara 10; culoarea - ___
ara 11; culoarea - ___

Se consider un triunghi de numere naturale format din n linii. Prima linie conine un numr,
a doua linie - dou numere, ... , ultima linie - n numere naturale. Cu ajutorul acestui triunghi
se pot forma sume de numere naturale n felul urmtor:
a. se pornete cu numrul din linia 1;
b. succesorul unui numr se afl pe linia urmtoare plasat sub el (aceeai
coloan) sau pe diagonal la dreapta (coloana crete cu 1).
Se d triungiul de numere:
14
3 5
6 8 9
8 2 4 1.
Care este cea mai mare suma care se poate forma astfel i care sunt numerele care o alctuiesc?
3.1. Care principiu de optimalitate se aplic pentru rezolvarea acestei probleme?
metoda ____________

a) C[i, j ] T [ j, i]; i n; j 1, n

max{T [i 1, j ] C[i 1, j ]; T [i 1, j ] C[i 1, j 1]}; i 1, n 1; j 1, n 1


b) C[i, j ] T [i, j ]; i n; j 1, n

max{T [i 1, j 1] C[i 1, j ]; T [i 1, j 1] C[i 1, j 1]}; i 1, n 1; j 1, n 1


c) C[i, j ] T [i, j ]; i n; j 1, n

max{T [i, j ] C[i 1, j ]; T [i, j ] C[i 1, j 1]}; i 1, n 1; j 1, n 1


d) C[i, j ] T [i, j ]; j n; i 1, n

max{T [i, j ] C[i, j ]; T [i, j ] C[i 1, j 1]}; i 1, n 1; j 1, n 1

3.3. Completai pas cu pas matricea C, ce conine sumele maxime care se pot forma cu fiecare
numr (matricea T conine triunghiul de numere dat).

177
Matricea T Matricea C
1 2 3 4 1 2 3 4
1 14 1 __
2 __ 5 2 __ 18
3 __ __ __ 3 __ 12 __
4 __ __ __ 1 4 8 2 __ __

Linia 4 a matricei C este format din elementele:


8,2,__,1
Linia 3 se calculeaz astfel:
C[3,1]=max{T[3,1]+_____; _____+_____}=max{__+__;__+2}=__
C[__,2]=max{_____+C[4,2]; _____+_____}=max{8+2;8+4}=12
C[3, __]=max{_____+_____; _____+C[4,4]}=max{__+4;9+__}=__
Linia 2:
C[__,__]=max{_____+C[3,1]; _____+C[3,2]}=max{3+__;__+12}=__
C[__,2]=max{_____+_____; T[2,2]+ _____}=max{__+__;5+13}=18
Linia 1:
C[1,1]=max{_____+_____; _____+_____}=max{__+__;14+__}=__

3.4.Care este cea mai mare sum i care sunt numerele care o formeaz?
Smax=_______
Numerele care formeaz suma maxim: __________________.

Se citesc de la tastatur n numere naturale distincte (n numr natural). Se cere s se afieze


cea mai mare sum care se poate forma utiliznd cele n numere naturale (fiecare numr poate
participa o singur dat n calcului sumei) i care se divide cu n precum i numerele care
alctuiesc aceast sum.
Se d mulimea A={2,5,6,10}. Care este suma maxim care se divide cu n i care sunt
numerele ce o alctuiesc?

4.1. Care principiu de optimalitate se aplic pentru rezolvarea acestei probleme?


metoda ____________
4.2. Descriei structurile de date ce se utilizeaz pentru a memoriza sumele maxime care
mprite la n dau resturile (0,1,...,n-1) i mulimea numerelor care alctuiesc o astfel de sum.

178
ntreg S[0..255],S1[0..255],Numar[0..255]
Stare[0..255],Stare1[0..255] cu elemente de tip mulime de numere ntregi
Citete n
Pentru i1 pn la n
nceput
citete numar[i]
Stare[i-1][]; S[i-1]0;
sfrit
S[numar[1] mod n]numar[1]
Stare[numar[1] mod n][1]
pentru i2 pn la n
nceput
s1s; stare1stare;
dac S1[numar[i] mod n]<Numar[j] atunci
s[numar[i] mod n] numar[i]
stare[numar[i] mod n] [i]
pentru j0 pn la n-1
nceput
dac s1[j]+numar[i]>s[(s1[j]+numar[i]) mod n] then
s[(s1[j]+numar[i]) mod n]:=s1[j]+numar[i];
stare[(s1[j]+numar[i]) mod n]:=stare1[s1[j] mod n]+[i] ;
sfrit
sfrit
scrie 'Suma este egala cu ',s[0]
scrie 'Numerele ce o formeaza sunt: '
pentru j0 pn la 255
nceput
dac j in stare[0] atunci tipar j,' ',numar[j]
sfrit

a) structura de date ce se utilizeaz pentru a memoriza sumele maxime care mprite la n dau
resturile (0,1,...,n-1) este S1[0..255] cu elemente de tip mulime de numere ntregi i
structura de date ce se utilizeaz pentru a memoriza mulimea numerelor care alctuiesc o astfel
de sum este:
ntreg Stare[0..255]
b) structura de date ce se utilizeaz pentru a memoriza sumele maxime care mprite la n dau
resturile (0,1,...,n-1) este ntreg S[0..255],S1[0..255] i structura de date ce se utilizeaz
pentru a memoriza mulimea numerelor care alctuiesc o astfel de sum este Stare[0..255],
Stare1[0..255] cu elemente de tip mulime de numere ntregi;
c) structura de date ce se utilizeaz pentru a memoriza sumele maxime care mprite la n dau
resturile (0,1,...,n-1) este ntreg Numar[0..255],S1[0..255] i structura de date ce se
utilizeaz pentru a memoriza mulimea numerelor care alctuiesc o astfel de sum este
Stare1[0..255] cu elemente de tip mulime de numere ntregi;
d) structura de date ce se utilizeaz pentru a memoriza sumele maxime care mprite la n dau
resturile (0,1,...,n-1) este ntreg Numar[0..255],S[0..255] i structura de date ce se

179
utilizeaz pentru a memoriza mulimea numerelor care alctuiesc o astfel de sum este
Stare[0..255] cu elemente de tip mulime de numere ntregi.
4.3. Scrie-i, pas cu pas, cum se completeaz mulimea de sum maxim divizibil cu n.

Formm sumele maxime posibile cu elementul 2: Tabelul 1


Rest __ __ __ __
S

Stare

S1

Stare1

Calcule: 2 mod 4=2

Formm sumele maxime posibile cu elementul 5: Tabelul 2


Rest 0 __ __ 3
S 0 5 2 7
Stare [] [5] [2] [2,5]
S1 0 0 2 0
Stare1 [] [] [2] []
Calcule: 5 mod 4=1; (5+2) mod 4=3;

Formm sumele maxime posibile cu elementul 6: Tabelul 3


Rest __ __ __ __
S 13
Stare [6]
S1 5 7
Stare1 [5] [2,5]
Calcule: __ mod 4=2;

Formm sumele maxime posibile cu elementul 10: Tabelul 4


Rest __ __ __ __
S 21 18
Stare [10,6,5]

180
S1 8 11
Stare1 [6,5]
Calcule: __ mod 4=2;
Smax=____; numerele care formeaz suma maxim sunt:_________.
Barem de notare (Test 3)
Itemul 1: se aloc 15 puncte: cte 2 puncte pentru fiecare condiie scris corect; cte 1 punct
pentru fiecare linie a tabelului completat corect (0,2 puncte pentru fiecare celul completat
corect).
Itemul 2: se aloc 25 puncte: 5 puncte completarea corect a matricei de adiacen (cte 0,5
puncte pentru fiecare element scris corect); 1 punct dac a completat corect lacuna 1; 1 punct
dac a completat corect lacuna 2; 2 puncte dac a completat corect lacuna 3; 2 puncte dac a
completat corect lacuna 4; cte 1 punct pentru scrierea corect a culorii n care va fi colorat ara
i, 1 punct pentru argumentarea corect a deciziiei luate (este vorba de culoarea care a foct
selectat pentru ara i); 1 punct pentru ncercuierea variantei corecte din subpunctul 2.4.
Itemul 3: se aloc 30 puncte: 1 punct, dac a rspuns corect la ntrebarea din 3.1. (metoda
nainte); 5 puncte, dac a ncercuit corect rspunsul la ntrebarea din 3.1. (c); cte 1 punct, dac a
completat corect matricile T i C; cte 0,5 puncte pentru fiecare celul completat corect
ncepnd cu linia: Linia 4 a matricei C este format din elementele: pn la subpunctul 3.4.;
cte 1 punct pentru scrierea corect a rspunsurilor S max=_______ i Numerele care formeaz
suma maxim__________.
Itemul 4: se aloc 42 de puncte: 1 punct, dac a rspuns corect la ntrebarea din 4.1. (metoda
napoi); 5 puncte, dac a ncercuit corect rspunsul la ntrebarea din 4.2. (b);10 puncte pentru
completarea tabelului 1 (cte 0,5 puncte pentru completarea corect a unei celule din tabel); 1
punct pentru completarea tabelului 2 (cte 0,5 puncte pentru completarea corect a unei celule
din tabel); 7 puncte pentru completarea tabelului 3 (cte 0,5 puncte pentru completarea corect a
unei celule din tabel) i 4 puncte pentru scrierea corect a calculelor respective (cte 1 punct
pentru fiecare calcul de tipul (5+2) mod 4=3); 7 puncte pentru completarea tabelului 4 (cte 0,5
puncte pentru completarea corect a unei celule din tabel) i 5 puncte pentru scrierea corect a
calculelor respective (cte 1 punct pentru fiecare calcul de tipul (5+2) mod 4=3); cte 1 punct
pentru scrierea corect a rspunsurilor Smax=_______ i numerele care formeaz suma maxim
sunt: __________________.

Nota 5 6 7 8 9 10
Punctaj 50-63 64-78 79-89 90-102 103-109 110-112

181
Anexa 6. Teste de evaluare final
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
Testul Nr. 1
Aprob
eful catedrei ___________
Pentru examenul la obiectul Tehnici de programare
Anul 3,4 grupele 3I, 4FI, 4MI
facultatea Fizic, Matematic i Tehnologii Informaionale

1. (10 puncte) ncercuii True sau False pentru urmtoarea afirmaie:


Soluia unei probleme poate fi calculat recursiv ntr-un timp de calcul T (n) 2 n T (n 1) , adic
T (n) (( 2 ) n n ) . (Se presupune T(0) = 1). S se argumenteze rspunsul selectat. n
2

dependen de justificrile fcute de dvs. va fi acordat punctajul.


True False (1 punct)
Argumentai.(9 puncte)

2. (35 puncte) Problema Sritura calului. Pe o tabl de ah nxn n colul din stnga-sus (poziia
(1,1)) se afl un cal. Un juctor trebuie s efectuieze mutri, astfel nct s treac prin toate
poziiile de pe tabla de ah o singur dat i s ajung n ultima poziie (n,n). Se se afieze toate
mutrile corecte pe care le poate face juctorul pornind din poziia (1,1). Tabla de ah este liber,
adic nu mai conine alte piese, nafar de cal.

1. Ce tehnic de programare se aplic?


________________________________________ (2 puncte)
2. n care din problemele standard: combinatorica (combinri permutri aranjamente), produs
cartezian, submulimile unei mulimi poate fi ncadrat aceast problem?
_______________________________________ (3 puncte)
3. Care va fi numrul maxim de nivele completate n stiv pentru n=5? (3 puncte)
1. 5
2. 10
3. 25
4. 64
4. Cu ce valori va fi completat ultimul nivel n stiv? (n=5)
k=____; st[k,1]=____; st[k,2]=____; (3 puncte)

182
5. Scriei dou condiii de validate pentru problema Sritura calului. (12 puncte)
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Dac se cunosc mutrile posibile ale unui cal (figura 1), continuai s completai structura de
date care reine aceste micri. (8 puncte)

linie coloan
m[1,1]:=-2; m[1,2]:=1

m[4,1]:=2

Figura 1.
m[7,2]:=-2

7. S se completeze, n stivele de mai jos, nivele 3 i 4 cu valori valide dac se cunosc mutrile
posibile ale unui cal (figura 1), pentru n=5. (4 puncte)
... ... ... ...
nivelul 4
nivelul 3
nivelul 2 3 2 2 3
... nivelul 1 1 1 ... 1 1

3. (30 puncte) Problema Perechi de numere: Se d o pereche de numere de forma (a,b) asupra
creia pot fi efectuate urmtoarele operaii:
1. (a, b) (a - b, b); 2. (a, b) (a + b, b); 3. (a, b) (b, a) . Dndu-se valorile (a,b), s se afieze
numrul minim de operaii care trebuie efectuate pentru a ajunge la perechea (c,d), dac acest
lucru este posibil, sau s se afieze Nu se poate, dac acest lucru nu este posibil. Numerele
a,b,c,d sunt naturale.
De exemplu, fie (a,b)=(4,5) i (c,d)=(5,1). Obinem:
Operaia 1. (4,5)(5,4) (s-a efectuat operaia 3);
Operaia 2. (5,4) (1,4) (s-a efectuat operaia 1);
Operaia 3. (1,4) (4,1) (s-a efectuat operaia 3);

183
Operaia 4. (4,1) (5,1) (s-a efectuat operaia 2).
Deci, numrul minim de operaii este 4.
1. Ce tehnic de programare se aplic? (2 puncte)
_______________________________________
2. Ce algoritm cunoscut se utilizeaz pentru rezolvarea acestei probleme? (2 puncte)
a. Algortimul lui Dijkstra; 2. Algoritmul lui Lee; 2. Algoritmul Roy-Floyd.

3. Completai matricea pentru datele de intrare (a,b)=(2,3) i (c,d)=(2,1). Indicai numrul maxim
de operaii necesare. (11 puncte)

i\j 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 100


0
1
2
3 1
4
5
6
7
8 2
9
10
11 3
...
100

Lee[c,d]=_____
4. Completai programul cu secvenele care lipsesc. (15 puncte)
Program pereche;
uses crt;
const n_inf=-1;max=100;
var ____________________________________________________ (1 lacun)
op,i,j,a,b,c,d:integer;
tranformare:boolean;

Function Neselectat(i,j:integer):boolean;
begin
if (i in [1..max]) and (j in [1..max]) and (Lee[i,j]=n_inf)
then Neselectat:=true else Neselectat:=false;
end;

Procedure Selectat(i,j:integer);

184
begin
Lee[i,j]:=op+1; tranformare:=true;
end;

Begin
clrscr;
write('(a,b)='); readln(a,b);
write('(c,d)='); readln(c,d);
for i:=1 to max do
for j:=1 to max do Lee[i,j]:=n_inf;

Lee[a,b]:=0; op:=0; tranformare:=true;


while tranformare do
begin
tranformare:=false;
for i:=1 to nmax do
for j:=1 to nmax do
if ____________________ then (2 lacun)
begin
if Neselectat(i-j,j) then Selectat(i-j,j);
if Neselectat(i+j,j) then Selectat(i+j,j);
____________________________________________________ (3 lacun)
if Lee[c,d]<>n_inf then
begin
i:=max; j:=max; tranformare:=false;
end;
end;
op:=op+1;
end;
if ___________________________ then writeln('Nu se poate') (4 lacun)
else writeln('Sunt necesare ',Lee[c,d],' operatii');
readkey;
End.
Variante de rspuns pentru lacuna Variante de rspuns pentru lacuna 4:
2: 1. Lee[c,d] =100
a. Lee[j,i]=op 2. Lee[i,j] =n_inf
b. Lee[i,j]=op 3. Lee[c,d] =n_inf
c. Lee[c,d]=op 4. Lee[a,b] =n_inf
d. Lee[a,b]=op

4. (25 puncte) Se d matricea A[1..m,1..n] de tip ntreg, ( 1 m, n 50 ). Aplicnd tehnica Divide et


Impera scriei un program pentru determinarea elementului maxim din fiecare linie a matricii
date. Datele de intrare se citesc de la tastatur, iar datele de ieire se afieaz la ecranul
monitorului.

3 decembrie 2015 Examinator ______________________

185
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL
Testul Nr. 2
Aprob
eful catedrei ___________
Pentru examenul la obiectul Tehnici de programare
Anul 4 grupele 4FI, 4MI
facultatea Fizic, Matematic i Tehnologii Informaionale

(10 puncte) ncercuii T sau F pentru urmtoarea afirmaie:


n
Soluia unei probleme poate fi calculat recursiv ntr-un timp de calcul T (n) 3 T (n 1) , adic
2

T (n) ((4 3 )n n ) . (Se presupune T(0) = 1). S se argumenteze rspunsul selectat. n


2

dependen de justificrile fcute de dvs. va fi acordat punctajul.


True False (1 punct)
Argumentai. (9 puncte)

(35 puncte) Problema Labirint: Nicuor a nimerit ntr-un labirint de dimensiunile mxn.
Labirintul este format din coridoare i ziduri. Nicuor se poate deplasa n cele patru direcii
cardinale: Nord, Sud, Est, Vest cu o poziie. S se afieze toate drumurile posibile pe care le
poate urma Nicuor pentru a iei din labirint.

a. Ce tehnic de programare se aplic? (2 puncte)


________________________________________
b. n care din problemele standard: combinatorica (combinri
permutri aranjamente), produs cartezian, submulimile
unei mulimi poate fi ncadrat aceast problem?
_______________________________________ (3
puncte)

c. Ce structur de date vei utiliza pentru a memoriza


labirintul dat?
_______________________________________
(2 puncte) Figura 1.

186
d. Cu ce valori va fi completat primul nivel n stiv? (pentru exemplul din figura 1)
k=____; st[k,1]=____; st[k,2]=____; (3 puncte)

Completai funcia de validare pentru problema Labirint. (13 puncte)


function valid(p:integer):boolean;
var k:integer;
begin
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________
end;

e. Dac se cunosc cele patru direcii cardinale: Nord, Sud, Est, Vest (figura 1), completai structura
de date care reine aceste direcii. (8 puncte)

f. S se completeze nivele stivelor de mai jos cu valori valide utiliznd datele din figura 1. (4
puncte)

2 3 3 2
3 3 ... 3 3

(30 puncte) Problema Determinarea celui mai lung subir cresctor: Se d un ir de numere
ntregi. S se afieze cel mai lung subir cresctor, care se poate forma cu elementele acestui
vector luate de la stnga spre dreapta. De exemplu, pentru irul 8,1,5,2,2,4,4,-1,6 se va obine
subirul 1,2,4,6.

187
a. Ce tehnic de programare se aplic? (2 puncte)
_______________________________________
b. Ce structur de date se va implementa pentru memorizarea lungimii irului format ncepnd cu
elementul sir[i]?
_____________________________________________ (2 puncte)

c. Fie dat irul: 5, 2, 3, 18, 7, 20, 9, 11, 2, 16. Efectuai calculele necesare i indicai lungimea celui
mai lung subir cresctor care se poate forma cu elementele acestui vector. (11 puncte)
_____________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________________________________
__________________________________
__________________________________
___________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

max=_____
d. Completai programul cu secvenele care lipsesc. (15 puncte)
Program Subsir_crec;
uses crt;
var ___________________________________________________ (1 lacun)
n,i,k,max,temp:integer;
Begin
clrscr;
write('n='); readln(n);
for i:=1 to n do readln(sir[i]);
writeln('Sirul introdus este:');
for i:=1 to n do write(sir[i], );
writeln;

Lungime[n]:=1;
for k:=n-1 downto 1 do
begin
max:=0;
for i:=k+1 to n do
if ____________________________________ then max:=Lungime[i]; (2 lacun)
Lungime[k]:=1+max;
end;
max:=Lungime[1];
temp:=1;
for k:=1 to n do
if Lungime[k]>max then

188
begin
________________________________ (3 lacun)
temp:=k;
end;
writeln('Lungimea celui mai lung subsir crescator este ', max);
writeln('Subsirul crescator de lungime maxima este:');
write(sir[temp]:5);
for i:=temp+1 to n do
if _________________________________________________ then (4 lacun)
begin
write(sir[i]:5);
max:=max-1;
end;
readkey;
End.

(30 puncte) Se d matricea A[1..m,1..n] de tip ntreg, ( 1 m, n 50 ). Aplicnd tehnica


Divide et Impera scriei un program pentru determinarea elementului minim din fiecare coloan
a matricii date. Datele de intrare se citesc de la tastatur,iar datele de ieire se afieaz la ecranul
monitorului.

3 decembrie 2015 Examinator ______________________

Barem de notare

Itemul 1. (10 puncte) Se va acorda 1 punct dac a ncercuit corect i 9 puncte pentru
argumentarea corect a rspunsului selectat.
Itemul 2. (35 puncte)
2.a. 2 puncte; 2.b. 3 puncte, 2.c. 2 puncte;
2.d. 3 puncte (cte 1 punct pentru fiecare valoare completat corect)
2.e. 13 puncte: 1 punct dac a atribuit corect valoarea iniial funciei Valid; 6 puncte dac a
ascris corect condiia logic pentru primul if; 6 puncte dac a ascris corect condiia logic
pentru al doilea if.
2.f. 8 puncte; 2.g. 4 puncte.
Itemul 3. (30 puncte)
3.a. 2 puncte
3.b. 2 puncte
3.c. 11 puncte: cte 1 punct pentru fiecare calcul efectuat corect (completarea unei celule a
tabelului sau calcularea unui element a vectorului Lungime); 1 punct pentru completarea corect
a valorii max=___ sau Lee[c,d]=_____ .
3.d. 15 puncte: 3 puncte pentru lacuna 1; cte 4 puncte pentru lacunile 2,3,4.
Itemul 4. (35 puncte) Se acord 10 puncte dac a scris corect numai funcia recursiv pentru
calcularea elementului maxim (minim) dintr-un ir de numere;
35 puncte pentru scrierea corect a algoritmului (program, pseudocod, schem logic): 5 puncte
se acord pentru definirea corect a structurilor de date utilizate; 5 puncte pentru citirea datelor;
5 puncte pentru afiarea datelor; 10 puncte dac a scris corect funcia recursiv pentru calcularea
elementului maxim (minim) dintr-un ir de numere; 10 puncte pentru calcularea elementului
maxim (minim) din fiecare linie (coloan).
Nota 5 6 7 8 9 10
Punctaj 40-54 55-64 65-74 75-84 85-94 95-100

189
Anexa 7. Algorimul problemei Cutare binar implementat n limbajele Pascal i C/C++
Pascal:
Function Cautare(p,q:integer):boolean;
var mij:integer;
begin
if q<p then Cautare:=false
else
begin
mij:=(p+q) div 2;
if x=a[mij] then Cautare:=true
else
begin
if x<a[mij] then Cautare:=Cautare(p,mij-1);
if x>a[mij] then Cautare:=Cautare(mij+1,q);
end;
end;
end;

C:
int cautare(int p,int q)
{
int mij;
if (q<p) return 0;
else
{
mij=(p+q)/2;
if (x==a[mij]) return 1;
else
{
if (x<a[mij])
return Cautare(p,mij-1);
if (x>a[mij])
return Cautare(mij+1,q);
}
}
}

190
Anexa 8. Analiza comparativ a programelor de studii din universitile din Republica
Moldova, n baza documentelor la care a avut acces autorul, vis--vis de disciplinele ce
includ tehnicile de programare i analiza complexitii algoritmilor
Instituia Total ore
An/
de Programul de studii Disciplina Contact Lucru P L/S Credite
sem.
nvmnt direct ind.
Facultatea Fizic, Matematic i Tehnologii Informaionale
Informatica, tiine exacte, 3 Tehnici de 3/V 105 75 60 45 6
ani programare
Matematic i Informatic, Tehnici de 4/VII 45 35
Fizic i Informatic, programare
tiine ale educaiei, 4 ani
UST Matematic i Informatic, SDA 2/III 45 45 30 15 3
Fizic i Informatic,
tiine ale educaiei, 4 ani PAA 3/VI 36 54 24 12 3
(program nou) (opional)
Informatic i Matematic, SDA 2/III 60 30 30 30 3
tiine ale educaiei, 4 ani PAA
(program nou) (opional) 3/VI 36 54 24 12 3
Facultatea de tiine Reale, Economice i ale Mediului
Informatica, tiine exacte, 3 Tehnici de 3/V 60 60 30 30 4
ani programare
/analiza
algoritmilor
USARB Informatica, tiine ale Tehnici de 3/V 75 75 45 30 5
educaiei, 3 ani programare
Informatic i Limba Tehnici de 4/VIII 80 70 40 40 5
englez, tiine ale educaiei, programare
4 ani
Facultatea Economie, Inginerie i tiine Aplicate
Informatic i matematic Ingineria 3/VI 75 75 25 50 5
programrii
Informatic Algoritmi i 1/I 90 90 30 60 6
programare
USCH Elemente
din teoria
grafurilor 1/I 60 60 30 30 4
Bazele
programrii 1/II 75 105 30 45 6
Ingineria
programrii 3/VI 45 45 30 15 3
Facultatea de Calculatoare, Informatic i Microelectronic
Calculatoare, Ingineria SDA 1/II 75 75 30 45 5
Sistemelor Biomedicale,
Microelectronica i
nanotehnologii, Securitatea
informaional, Tehnologii
informaionale, domeniul
UTM general de studii: Inginerie i
activiti inginereti, 4 ani
Infrormatica aplicat, SDA 1/II 90 90 30 60 6
Management informaional,
domeniul general de studii:
Inginerie i activiti
inginereti, 4 ani
Securitatea informaional, Analiza i 2/III 60 60 30 30 4
Tehnologii informaionale, proiectarea

191
Instituia Disciplina An/ Total ore P L/S Credite
de Programul
domeniul generalde studii
de studii: algoritmilor sem.
nvmnt Inginerie i activiti
inginereti, 4 ani
Facultatea de Matematic i Informatic
Matematic i Informatic, Algoritmic 1/II 45 45 15 30 3
tiine ale educaiei, 4 ani i progr.
Teoria
algoritmilor 3/V 60 60 30 30 4
Informatic, tiine ale Tehnici de 1/II 90 90 45 45 6
educaiei, 3 ani programare
Informatic, Informatic Tehnici de 1/II 90 90 45 45 6
aplicat, Management programare
USM informaional, tiine exacte, Tehnici de
3 ani programare
avansate 2/IV 60 60 30 30 4
Facultatea Fizic i Inginerie
Tehnologii informaionale, Bazele 1/II 90 90 60 30 6
Automatic i Informatic, matematicii
Calculatoare, Electronic, discrete,
domeniul general de studii: logica
Inginerie i activiti matematic
inginereti, 4 ani i teoria
algoritmilor
Facultatea Informatic i Tehnologii Informaionale n Instruire
Matematic i Informatic, Metode de 4/VII 64 64 32 32 5
Informatic i Matematic, optimizare
UPSC tiine ale educaiei, 4 ani
Informatica, tiine ale Metode de 3/VI 60 60 30 30 4
educaiei, 3 ani optimizare 2

192
Anexa 9. Selecii din ghidul metodic SMART Notebook 11. Ghid de iniiere.

Angela GLOBA, Dorin PAVEL

193
194
195
196
197
198
199
200
201
Anexa 10. Indicatorii statistici calculai cu aplicaia SPSS pentru eantionul
experimental, anul de studii 2015-2016, secia cu frecven redus
GET
FILE='C:\Users\BOSS\Desktop\Lucrare important\Teza_A_Globa\Statistica_30.01.2016\
experimentul_ped\Experimentul de formare\esantion_exp_2015_2016_ff.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
FREQUENCIES VARIABLES=eval_1
/FORMAT=NOTABLE
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE
SKEWNESS SESKEW
/ORDER=ANALYSIS.
Test_1 Test_2
N 32 N 32
Mean 7,0938 Mean 7,1875
Median 7,0000 Median 7,0000
Mode 7,00 Mode 7,00
Std. Deviation 1,20106 Std. Deviation 1,33047
Variance 1,443 Variance 1,770
Skewness ,524 Skewness ,247
Std. Error of Skewness ,414 Std. Error of Skewness ,414
Minimum 5,00 Minimum 5,00
Maximum 10,00 Maximum 10,00

Test_3 Test_final
N 32 N 32
Mean 7,3125 Mean 7,3750
Median 7,0000 Median 7,0000
Mode 7,00 Mode 7,00
Std. Deviation 1,42416 Std. Deviation 1,26364
Variance 2,028 Variance 1,597
Skewness ,406 Skewness ,556
Std. Error of Skewness ,414 Std. Error of Skewness ,414
Minimum 5,00 Minimum 5,00
Maximum 10,00 Maximum 10,00

202
Anexa 11. Indicatorii statistici calculai cu aplicaia SPSS pentru eantionul de control,
anul de studii 2015-2016, secia cu frecven redus
GET
FILE='C:\Users\BOSS\Desktop\Lucrarei mportant\Teza_A_Globa\Statistica_30.01.2016\
experimentul_ped\Experimentul de formare\esantion_Control_2015_2016_ff.sav'.
DATASET NAME DataSet1 WINDOW=FRONT.
FREQUENCIES VARIABLES=eval_1
/FORMAT=NOTABLE
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SKEWNESS
SESKEW
/ORDER=ANALYSIS.
Test_1 Test_2
N 27 N 27
Mean 5,7407 Mean 6,0000
Median 5,0000 Median 6,0000
Mode 5,00 Mode 5,00a
Std. Deviation ,90267 Std. Deviation ,83205
Variance ,815 Variance ,692
Skewness ,901 Skewness ,000
Std. Error of Skewness ,448 Std. Error of Skewness ,448
Maximum 8,00 Maximum 7,00
Multiple modes exist. The smallest
value is shown

Test_3 Test_final
N 27 N 27
Mean 5,8889 Mean 6,2593
Median 6,0000 Median 6,0000
Mode 5,00 Mode 5,00a
Std. Deviation ,89156 Std. Deviation 1,05948
Variance ,795 Variance 1,123
Skewness ,582 Skewness ,273
Std. Error of Skewness ,448 Std. Error of Skewness ,448
Maximum 8,00 Maximum 8,00
Multiple modes exist. The smallest
value is shown

203
Anexa 12. Rezultatele experimentului pedagogic, anul de studii 2014-2015
Id_pers (EE) Initial eval_1 eval_2 eval_3 t_final
A1 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00
A2 8.50 10.00 10.00 10.00 10.00
A3 8.00 10.00 10.00 10.00 9.00
A4 7.50 9.00 10.00 9.00 10.00
A5 7.25 9.00 9.00 9.00 9.00
A6 7.75 9.00 9.00 9.00 10.00
A7 6.50 8.00 9.00 9.00 9.00
A8 8.50 8.00 9.00 9.00 8.00
A9 8.00 8.00 9.00 8.00 9.00
A10 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00
A11 6.75 8.00 8.00 8.00 8.00
A12 6.50 8.00 8.00 8.00 7.00
A13 6.50 8.00 8.00 8.00 8.00
A14 7.50 7.00 8.00 8.00 8.00
A15 6.75 7.00 8.00 7.00 7.00
A16 5.75 6.00 7.00 7.00 7.00
A17 5.75 6.00 7.00 7.00 6.00
A18 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00
A19 7.00 5.00 7.00 6.00 7.00
A20 6.25 5.00 7.00 6.00 7.00
A21 5.25 5.00 6.00 6.00 5.00
A22 6.50 5.00 5.00 5.00 7.00
A23 5.75 5.00 5.00 5.00 6.00

Id_pers (EC) Initial eval_1 eval_2 eval_3 t_final


BD 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
DP 9.00 7.00 7.00 6.00 7.00
GV 10.00 9.00 8.00 9.00 9.00
GT 10.00 8.00 8.00 8.00 10.00
GS 6.00 5.00 5.00 5.00 7.00
IN 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00
JD 5.00 5.00 4.00 5.00 6.00
MR 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00
MS 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00
NV 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
PC 10.00 9.00 8.00 8.00 8.00
SI 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
SE 6.00 5.00 5.00 5.00 7.00
SA 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
TV 5.00 5.00 5.00 5.00 6.00
TE 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00
TV1 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00

204
Anexa 13. Rezultatele experimentului pedagogic, anul de studii 2015-2016, secia zi
Id_pers (EE) Initial eval_1 eval_2 eval_3 t_final
D1 8.00 9.00 9.00 9.00 9.00
D2 7.00 7.00 8.00 7.00 7.00
D3 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00
D4 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00
D5 9.00 9.00 9.00 9.00 10.00
D6 8.00 8.00 8.00 9.00 9.00
D7 9.00 10.00 9.00 9.00 10.00
D8 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00
D9 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
D10 7.00 8.00 9.00 8.00 8.00
D11 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
D12 8.00 9.00 10.00 9.00 9.00
D13 6.00 7.00 8.00 8.00 7.00
D14 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
D15 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00
D16 10.00 9.00 8.00 9.00 10.00
D17 7.00 7.00 8.00 8.00 8.00
D18 7.00 8.00 7.00 8.00 8.00
D19 7.00 7.00 8.00 7.00 8.00
D20 7.00 7.00 7.00 8.00 8.00
D21 8.00 9.00 8.00 9.00 9.00
D22 9.00 10.00 9.00 8.00 9.00
D23 6.00 5.00 7.00 8.00 6.00
D24 5.00 5.00 5.00 7.00 6.00
D25 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00
D26 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
D27 7.00 6.00 7.00 7.00 8.00
D28 9.00 9.00 10.00 10.00 10.00
D29 10.00 9.00 10.00 10.00 10.00
D30 9.00 9.00 9.00 10.00 10.00
D31 7.00 10.00 7.00 6.00 7.00
D32 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00
D33 6.00 6.00 6.00 7.00 7.00
D34 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00
D35 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
D36 7.00 7.00 9.00 8.00 9.00
D37 7.00 5.00 7.00 8.00 8.00
D38 9.00 10.00 10.00 10.00 10.00
D39 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
D40 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
D41 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00
D42 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

205
D43 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00
D44 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00
D45 5.00 6.00 6.00 5.00 5.00
D46 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

Id_pers (EC) Initial eval_1 eval_2 eval_3 t_final


Y1 8.00 6.00 6.00 5.00 6.00
Y2 8.00 5.00 6.00 6.00 6.00
Y3 8.00 7.00 7.00 6.00 7.00
Y4 8.00 5.00 6.00 5.00 7.00
Y5 7.00 5.00 6.00 5.00 5.00
Y6 7.00 5.00 6.00 6.00 6.00
Y7 7.00 5.00 6.00 7.00 5.00
Y8 7.00 7.00 6.00 6.00 6.00
Y9 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Y10 10.00 8.00 7.00 6.00 8.00
Y11 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00
Y12 9.00 9.00 8.00 7.00 8.00
Y13 8.00 7.00 6.00 5.00 6.00
Y14 8.00 6.00 5.00 5.00 7.00
Y15 8.00 6.00 8.00 6.00 7.00
Y16 8.00 6.00 7.00 6.00 6.00
Y17 7.00 5.00 5.00 6.00 6.00
Y18 7.00 5.00 7.00 7.00 7.00
Y19 6.00 5.00 6.00 6.00 5.00
Y20 6.00 5.00 5.00 6.00 5.00
Y21 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Y22 9.00 7.00 7.00 7.00 8.00
Y23 9.00 8.00 7.00 8.00 8.00
Y24 9.00 6.00 7.00 7.00 8.00
Y25 9.00 8.00 9.00 7.00 9.00
Y26 9.00 9.00 8.00 7.00 7.00
Y27 9.00 9.00 7.00 7.00 9.00
Y28 8.00 6.00 6.00 6.00 7.00
Y29 8.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Y30 8.00 7.00 6.00 5.00 7.00
Y31 7.00 8.00 5.00 6.00 7.00
Y32 7.00 6.00 5.00 5.00 5.00
Y33 7.00 7.00 5.00 5.00 6.00
Y34 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00

206
Anexa 14. Rezultatele experimentului pedagogic, anul de studii 2015-2016, secia f/r
Id_pers (EE) Initial eval_1 eval_2 eval_3 t_final
B1 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
B2 5.50 7.00 7.00 8.00 8.00
B3 7.00 8.00 8.00 8.00 8.00
B4 5.00 7.00 7.00 7.00 7.00
B5 6.25 7.00 7.00 8.00 8.00
B6 8.75 8.00 9.00 10.00 10.00
B7 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00
B8 6.25 6.00 6.00 6.00 6.00
B9 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00
B10 5.50 7.00 7.00 7.00 7.00
B11 5.50 7.00 7.00 6.00 7.00
B12 5.50 7.00 6.00 6.00 6.00
B13 5.75 5.00 5.00 6.00 6.00
B14 6.75 8.00 9.00 9.00 9.00
B15 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00
B16 5.75 5.00 5.00 7.00 6.00
B17 8.50 5.00 5.00 7.00 7.00
B18 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00
B19 8.00 10.00 10.00 10.00 10.00
B20 6.00 7.00 7.00 7.00 7.00
B21 5.50 7.00 8.00 7.00 7.00
B22 6.50 7.00 7.00 8.00 7.00
B23 5.00 7.00 7.00 8.00 7.00
B24 6.25 7.00 8.00 8.00 8.00
B25 5.75 7.00 7.00 6.00 7.00
B26 8.00 9.00 9.00 10.00 9.00
B27 5.75 7.00 7.00 7.00 7.00
B28 8.00 7.00 8.00 8.00 8.00
B29 6.00 6.00 7.00 6.00 6.00
B30 5.00 6.00 6.00 5.00 6.00
B31 6.75 8.00 8.00 7.00 8.00
B32 5.75 8.00 7.00 7.00 7.00

207
Id_pers (EC) Initial eval_1 eval_2 eval_3 t_final
E1 8.00 7.00 7.00 7.00 8.00
E2 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00
E3 6.25 6.00 7.00 7.00 7.00
E4 9.00 6.00 6.00 7.00 7.00
E5 6.00 6.00 7.00 6.00 7.00
E6 7.00 7.00 7.00 7.00 8.00
E7 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00
E8 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00
E9 8.00 5.00 7.00 7.00 7.00
E10 5.75 5.00 5.00 6.00 5.00
E11 7.00 7.00 7.00 6.00 7.00
E12 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00
E13 5.50 5.00 5.00 5.00 6.00
E14 5.25 5.00 5.00 5.00 5.00
E15 6.75 7.00 7.00 6.00 7.00
E16 6.00 5.00 5.00 5.00 6.00
E17 5.50 5.00 6.00 6.00 5.00
E18 5.25 5.00 5.00 5.00 6.00
E19 6.25 5.00 5.00 5.00 5.00
E20 8.50 8.00 7.00 8.00 8.00
E21 5.25 6.00 6.00 5.00 5.00
E22 7.50 7.00 7.00 5.00 8.00
E23 7.25 5.00 6.00 5.00 6.00
E24 5.75 5.00 6.00 6.00 5.00
E25 5.50 6.00 6.00 5.00 7.00
E26 4.00 5.00 6.00 5.00 6.00
E27 3.75 5.00 5.00 5.00 5.00

208
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII

Subsemnatul, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza de doctor


sunt rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz contrar, urmeaz
s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Angela Globa

31.05.2016

209
CURRICULUM VITAE

Numele: Globa
Prenumele: Angela
Data naterii: 22.09.1970, s. Berezlogi, r. Orhei, Republica Moldova

Educaia i formare:
2013-2016 - studii prin doctorat la specialitatea 532.02 Didactica
informaticii, UST
2002-2003 studii prin masterat n matematic, UST
1987-1992 studii de licen n matematic i informatic, UST
1977-1987 studii medii, coala medie din s. Berezlogi, r. Orhei.
Stagii:
Cursuri de perfecionare. Platforma MOODLE. Crearea i gestionarea cursurilor electronice cu
platforma MOODLE. 20-25 mai 2012, Academia Istropolitana Nova, Republica Slovacia.
Cursuri de perfecionare. Aplicarea e-learning-ului (nvmntul la distan) n instituiile
superioare de nvmnt. Metode interactive de predare/nvare/evaluare. 19-22 august 2013,
Academia Istropolitana Nova, Republica Slovacia.
Cursuri de perfecionare. Description of Qualifications in Higher Education in the Republic of
Moldova. (n cadrul proiectului Development of Quality Assurance in Higher Education in
Moldova - QUAEM). 4-18 septembrie, 2015, Universitatea de Stat din Tiraspol.

Domenii de interes tiinific: didactica informaticii; implementarea TIC n procesul didactic; tehnici de
programare; analiza i proiectarea algoritmilor; analiz numeric; geometrie computaional.

Participri n proiecte tiinifice naionale i internaionale: membru executor al Proiectului Tempus


Reea educaional a profesorilor universitari Vest-Est (WETEN), conductor de proiect - dr.,
confereniar universitar Andrei Braicov (2009-2011);

Participri la foruri tiinifice naionale i internaionale:


Conferina tiinific internaional Mathematics & Information Technologies: Research and
Education. Dedicated to the 65th anniversary of the Moldova State University, August 22-25,
Chiinu 2011;
Conferina tiinific internaional The 20TH Conference on Applied and Industrial Mathematics:
Dedicated to Academician Mitrofan M. Cioban, August 22-25, Chiinu, 2012;

210
Conferina internaional Instruirea asistat de calculator n Agenda european a educaiei. Cazul
Slovaciei i al Moldovei, desfurat sub egida Ministerului Educaiei n cadrul proiectului
Formarea iniial i continu a cadrelor didactice n domeniul instruirii asitate de calculator,
finanat de Agenia Slovac de Asisten. Organizatori: Academia Istropolitana Nova (Slovacia),
Institutul de Politici Publice (Moldova). Chiinu, 25 aprilie 2013.
Conferina tiinifico-didactic naional cu participare internaional Probleme actuale ale didacticii
tiinelor reale consacrat aniversrii a 80-a de la naterea profesorului universitar Andrei Hariton.
Chiinu, 4-6 octombrie, 2013;
Conferina tiinific internaional nvmntul de performan la disciplinele din ariile curriculare
tiine exacte i naturale. Obiective. Strategii. Perspective. Chiinu, Universitatea de Stat din
Tiraspol, 25 28 septembrie, 2014;
Conferina tiinific internaional The 23 rd Conference on Aplplied and Industrial Mathematics,
Suceava, Romnia, September 17-20, 2015.
Conferina tiinifico-didactic naional cu participare internaional nvmntul superior din
Republica Moldova la 85 de ani. Chiinu, 24-25 septembrie, 2015.
Simpozion Internaional: Carte-coal-Via o abordare creativ i interdisciplinar. Romnia,
Suceava, Gura Humorului, 9-10 iunie, 2016.
Conferina tiinific internaional Mathematics & Information Technologies: Research and
Education. Dedicated to the 70th anniversary of the Moldova State University. Chiinu, iunie 23-26,
2016.

Lucrri tiinifice i tiinifico-metodice publicate: 3 articole tiinifice n reviste naionale de


Categoriile B i C, 9 comunicri la conferinele tiinifice, o lucrare metodico-didactic (ghid de iniiere).
Activiti extracurriculare
Membru al Comisiei de organizare a Olimpiadei de Informatic din cadrul UST, 2010-prezent;
Membru al Consiliului de organizare a Olimpiadei Republicane la Informatic din Republica
Moldova, 2014, 2015, 2016;
Cunoaterea limbilor:
L. rus L. englez L.francez
Abilitatea de a citi Excelent Bine Excelent
Abilitatea de a scrie Excelent Bine Bine
Abilitatea de a vorbi Excelent Satisfctor Satisfctor
Date de contact de serviciu:
Adresa: or. Chiinu, str. Gh. Iablocikin 5.
Telefon: 079105541; e-mail: angelagloba@gmail.com

211