Sunteți pe pagina 1din 9

APROBAT C.A.

I.S.J. GORJ
Data : 19.02.2016 VIZAT DIRECTOR,
Prof.
FIA DE EVALUARE
n vederea acordrii gradaiei de merit pentru
PROFESORI , 2016
CALIFICATIV
NUMELE I PRENUMELE : 2011 2012 2013 2014 2015
UNITATEA DE NVMNT :
GRADUL DIDACTIC:
VECHIMEA N NVMNT :

PERIOADA DE EVALUARE 1SEPTEMBRIE 2010 - 31 AUGUST 2015


Punctaj

Se va indica pagina

Punctaj comisie
Autoe-valu-are

pentru fiecare

Evaluare CC

Punctaj final
subcriteriu

contestatii
CRITERII DE EVALUARE

Max
1. Activiti complexe cu valoare instructiv-educativ -ponderea 80%
80
a) Rezultate deosebite obinute n pregtirea precolarilor i a elevilor n atingerea
obiectivelor/competenelor specifice impuse de curriculumul colar, materializate n progresul
elevilor la clas, n rezultate ale elevilor la clas, la testri i examene naionale de sfrit de ciclu,
10p
rezultate obinute cu clasa i individual la disciplinele de specialitate din nvmntul vocaional.

a1)n progresul inregistrat de elevi la clas 0,5 p/an 2,5p


a2)rezultate ale elevilor la clase 0,5 p/an 2,5p
a3)rezultate la testari si examene nationale de sfarsit deciclu 0,5 p/an 2,5p
a4)rezultate obtinute cu clasa si individual la disciplinele de specialitate din invatamantul vocational 0,5
2,5p
p/an
b) Iniierea i aplicarea unor proiecte de predare a disciplinei prin utilizarea platformelor
electronice de nvare i a softurilor educaionale specifice disciplinei, existente n unitatea de 3p
nvmnt;
activiti nregistrate pe platforme electronice de nvare; 0,5/an
softuri educationale 1p/soft
c) Performane dovedite n pregtirea elevilor distini la olimpiade colare i/sau concursuri de
profil, materializate prin obinerea premiilor I,II,III i a premiilor speciale la faza judeean i a
municipiului Bucureti /interjudeean/naional /internaional,desfurate n coordonarea i 30p
/sau finanarea Ministerului Educaiei Naionale (n = numrul de premii obinute).

Rezultate obinute la olimpiadele scolare


faza internationala +nationala Max 12p
internationala locul I 3xn
locul al II-lea 2,75x n
locul al III-lea 2,5 x n
mentiuni/premii speciale 2,25x n
faza nationala
locul I 2,2 5x n
locul al II-lea 2xn
locul al III-lea 1,75 x n
mentiuni/premii speciale 1,5x n
faza interjudeteana (ed-fizica) Max 2p
locul I 1x n
locul II 0,5xn
locul III 0,25xn
mentiuni 0,20xn
faza judeteana olimpiada Max 6 p
locul I 1,5x n
locul al II-lea 1,25 x n
locul al III-lea 1xn
mentiuni/premii speciale 0,75 x n

* Consursuri de profil desfasurate in coordonarea i/sau finanarea MEN


faza internationala +nationala Max 5,5 p
internationala locul I 2xn
locul al II-lea 1,75x n
locul al III-lea 1,5 x n
mentiuni/premii speciale 1,25 x n
faza nationala
locul I 1,25 x n
locul al II-lea 1x n
locul al III-lea 0,75x n
mentiuni/premii speciale 0,5 x n
faza interjudeean +judeteana Max 4,5 p
interjudeteana locul I 1xn
locul al II-lea 0,75x n
locul al III-lea 0,5x n
mentiuni/premii speciale 0,25xn
faza judeteana
locul I 0,75xn
locul al II-lea 0,5 x n
locul al III-lea 0,25x n
mentiuni/premii speciale 0,10xn

d)performante dovedite in pregatirea elevilor la concursuri cultural artistice , tehnico-stiintifice si 7p


sportive incluse in CAEN /regionale elaborate de MEN si materializate prin obtinerea locurilor
I,II,III ,mentiuni si premiilor speciale, unde n=nr. de premii
faza internaionala + nationala Max 4p
internationala locul I 2 xn
locul al II-lea 1,75x n
locul al III-lea 1 ,5 x n
mentiuni/premii speciale 1,25 x n
faza nationala
locul I 1,25 x n
locul al II-lea 1x n
locul al III-lea 0,75x n
mentiuni/premii speciale 0,5 x n
faza interjudeteana/regionala +judeteana Max 3p
interjudeteana-locul I 1xn
locul al II-lea 0,75 0,75x n
locul al III-lea 0,5x n
meniuni/premii speciale(acordate de ISJ) 0,25xn
faza judeteana
locul I 0,75xn
locul al II-lea 0,5 x n
locul al III-lea 0,25x n
meniuni/premii speciale(acordate de ISJ) 0,10xn
e)Pregtirea loturilor olimpice pentru concursurile colare, participarea, n calitate de membru al
comisiei de evaluare/organizare, la olimpiadele i concursurile colare i extracolare, fazele
judeene,interjudeene,naionale i internaionale,incluse n prograul de activiti i n calendarul 13p
inspectoratelor colare/Ministerului Educaiei Naionale.

Cadru didactic asistent olimpiade / concursuri scolare 0,25/activit.


Pregatirea lotului pentru etapa judeteana/olimpiade concursuri 0,25p/an
Pregatirea lotului pentru etapa interjudeteana a olimpiadei si concursurilor 0,5p/an
Pregatirea lotului pentru etapa naional 0,75p/an
Profesor evaluator la olimpiada judeean / concursuri judeene, examene din calendarul privind
0,5p/an
mobilitatea personalului didactic
Membru n comisia internaional evaluare/organizare la disciplin 2p/an
Membru n comisia naional evaluare/organizare la disciplin 1,5/an
Membru n comisia judeean organizare/elaborare subiecte la disciplin faza locala/ jud. 0,75p/an
Membru in comisia locala de evaluarea olimpiadei si concursurilor 0.25/an
Insoitor al lotului judeean la faza interjudeteana /naional a olimpiadei 1p/an
f) organizarea de concursuri i festivaluri, la nivel internaional, naional sau
regional/interjudeean:organizarea de spectacole, expoziii, concerte la nivel internaional, naional
ori regional/interjudeean incluse n programul de activiti i n calendarul inspectoratelor 6p
colare/Ministerului Educaiei Naionale, certificate prin diplome sau adeverine;

local 0,5p
judeean/interjudeean 1,25p
naional 2p
internaional 2,25p
g)activitatea i rezultatele obinute n centrele de excelen,certificate de inspectorul de specialitate
, sau cu elevi cu dificulti de nvare,certificate de centrele judeene de resurese i asisten
educaional/Centrul Municipiului Bucureti de Resurse i Asisten Educaional; 5p

local 1p
judeean/interjudeean 1,5
naional/international 2,5
h) Activitatea de coordonator de programe educative colare i extracolare sau ndrumarea
colectivelor redacionale ale revistelor colare avizate de inspectoratul colar; 2p

coordonator de programe educative scolare si extrascolare


0,5 program
indrumarea colectivelor redactionare/membru al colectivului de redactie
0,5p/an

i) activitate dovedit n cadrul Strategiei naionale de aciune comunitar; 2p

educaie incluziv,nediscriminatorie de educaie multicultural/ intercultural 1,5p


programe de educaie a prinilor recunoscute la nivel judeean/naional 0,5p
j)crearea de softuri educaionale n specialitate , platforme de e-learning pentru susinerea
progresului colar, avizate de Ministerul Educaiei Naionale; 2p

2. Criteriul privind performane deosebite n inovarea didactic/managerial ponderea 10%


10p

a+b max4p

a) elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ghiduri metodice,


manuale colare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul colar sau de MEN, dup caz; cri
n domeniul educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN, elaborarea de programe colare pentru
discipline opionale noi, nsoite de suportul de curs sau viznd curriculumul pentru opional 2p
integrat n dezvoltarea local,avizate de inspectoratul colar;

elaborarea de programe colare, regulamente, metodologii, ndrumtoare/ghiduri metodice, manuale


colare, auxiliare didactice, avizate de inspectoratul colar sau de MEN, dup caz; cri n domeniul 1p/doc
educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN,

elaborarea de programe colare pentru discipline opionale noi, nsoite de suportul de curs sau
viznd curriculumul pentru opional integrat n dezvoltarea local,avizate de inspectorul colar; 1p/opt.

b) Elaborarea de cri i lucrri tiinifice publicate, n domeniul didacticii, specialitii i


managementului educaional, nregistrate cu ISBN/ISSN. Punctajul se imparte la numarul de 2p
autori.
elaborarea de cri n domeniul didacticii nregistrate cu ISBN 1,5p/carte
elaborarea de cri n domeniul specialitii nregistrate cu ISBN 2p/carte
elaborarea de cri n domeniul managementului nregistrate cu ISBN 1,5p/carte
articole de specialitate, management nregistrate cu ISSN/ISBN o,5/articol
c+d max 5p
c) Activitatea de evaluator de manuale, de mentorat, de formator n formarea continu a personalului de
nvmnt, activitate n cadrul comisiilor paritare /de dialog social,activitate n organismele de conducere ale
organizaiilor sindicale afiliate in inv.preuniversitar, precum i n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor
didactice, la nivel local/judeean/naional/internaional,participarea cu comunicri la smpozioanele naionale
i/sau Casa Corpului Didactic, n calitate de formator, contribuia la cercetri tiinifice, n specialitate sau n
3p
domeniul problematicii nvmntului i educaiei, atestat prin publicaii nregistrate cu ISBN/ISSN

activitatea de evaluator de manuale 2p/


activitatea de mentorat 0,5p/activit.
activitatea de formator 1p/activit.
activitate in cadrul asociatiilor profesionale ale cadrelor didactice 0,25p/an
activitate in cadrul comisiilor paritare/de dialog social 0,25p/an
activitate n domeniul sindical:
local -lider de scoala 0,25p/an
judetean 0,5p/an
national/ international o,75p/an
participarea cu comunicri la simpozioane judeene, regionale (zonale), naionale i/sau
internaionale (n specialitate)
judeene 0.25/part.
regionale (zonale) 0,5/part.
naionale/internaionale 0.75/part.
participarea la formarea personalului didactic prin CCD, n calitate de formator / contribuie la
cercetri tiinifice
n specialitate 0,5/activit
n domeniul managementului, problematicii nvmntului i educaiei. 0,25/activit.
d) Activitate ca metodist, membru n Consiliul consultativ de specialitate de la nivelul
inspectoratului scolar, n Comisia Naional de specialitate, coordonator cerc pedagogic. 2p

metodist 0,5/an
membru n Consiliul consultativ de specialitate 0,5/an
membru n Comisia Naional de specialitate 1p/an
responsabil cerc pedagogic 0,75 p/an
e) Activitatea desfurat n urma solicitrii MEN,n cadrul unor comisii tehnice de elaborare a max1p
unor acte normative/ administrative cu caracter normativ i n comisiile naionale de
specialitate/control 1p/comisie

3. Criteriul privind participarea la proiecte.5%


5p
a)Proiecte europene, proiecte internaionale care au ca obiective performana colar, progresul
colar, dezvoltarea competenelor i abilitilor precolarilor i elevilor, educaie civic, educaie
complementar, formarea personalitii precolarilor i elevilor, dezvoltarea capacitii de 4p
adaptare la schimbare, dezvoltarea profesional a cadrelor didactice.

a1-coordonator,membru proiecte din fonduri structurale europene, coordonate de MEN / participare ca


grup int 1p/0,5p

a2-coordonare/participare la proiecte internaionale 1p/0,5p


a3-proiect de parteneriat educaional, la nivel local/judeean/ naional/internaional recunoscute de
ISJ/MEN 0,5/proiect

a4- proiecte/programe realizate n parteneriat ntre coal i asociaiile reprezentative de 0,5/proiect


prini/comunitatea local/operatori economici;

a5-proiecte/programe europene realizate prin Agenia Naional pentru Programe Comunitare n


Domeniul Educaiei i Formrii Profesionale - Socrates, Comenius, Arion, Leonardo, Grundtvig 1p/proiect
etc.;participarea la proiecte de Mobilitate privind formarea profesionala,vizite de studiu finantate prin
Programul Sectorial Comenius ,sau de alti parteneri
a6-proiecte/programe coordonate de Ministerul Educaiei Naionale, inspectoratul colar, de ali
parteneri - Institutul Francez, Institutul Cervantes, British Council, ZFA (Centrala pentru Activitate 0,5/proiect
colar din Germania), Fundaia Communitas, MATRA, UNICEF, Institutul Goethe, Banca Mondial,
Organizaia "Salvai Copiii", etc.
0,5/proiect
a7-alte proiecte/programe, recunoscute de inspectoratul colar/Ministerul Educaiei Naionale
b)Proiecte elaborate i implementate n baza prevederilor Metodologiei i criteriilor privind 1p
acordarea gradaiei de merit n nvmntul preuniversitar , aprobat prin Ordinul Ministrului
Educaiei , Cercetrii, Tineretului i Sportului nr.5486/2011, materializate prin raportul de
activitate i portofoliul personal.

4. Criteriul privind contribuia la dezvoltarea instituional. 5% 5p


a) atragerea de finantari extrabugetare pentru unitatea de nvmnt, programe i proiecte educaionale,
centre de documentare si informare, laboratoare etc, avand ca efect cresterea calitatii institutiilor si a 2,5p
procesului de predare-invatare-evaluare, a bazei didactico-materiale.

b) realizarea de proiecte extracurriculare, cu finanare extrabugetar , avnd drept obiectiv creterea


calitii procesului de nvmnt; 2,5p

TOTAL GENERAL 100p

Data:
Semntura:

Not:

Fia de (auto)evaluare a fost elaborat de Comisia Paritar de la nivelul Inspectoratului colar Judeean Gorj n edina din data de 19.02.2016.

Pentru nscriere punctajul minim realizat trebuie s fie de 35 de puncte.


Punctaj
Maxim Autoevaluare Evaluare ISJ
100

Semntura evaluatorilor___________________________
________________________
________________________
________________________

Se completeaz de ctre inspectorul colar :

Raportul de autoevaluare
Aprecierea Consiliului profesoral
Aprecierea directorului unitatii de invatamant
Raportul inspectorului scolar

REEVALUARE I..J. Semntura inspectorilor colar de specialitate,