Sunteți pe pagina 1din 63
CRESTINUL LA SFANTA LITURGHIE | Pregatirea, participarea si folosul duhovnicesc | ‘ditura Insttutulul Bibi 1 de Mistune al Biserteil Ortodoxe Romane 1S1BN973-9332-65-X tite antrioare ale acestel cat au aparat sub hl Catauza crestinulu! la bisericd sau cum se cuvine 53 st Crestinul in biserica fa stujba Sfntel Liturahi. ‘Coperta: Emil Bojin ‘Toate drepturile rezervate. [EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC $I DE MISIUNE {AL BISERICH ORTODOXE ROMANE. 1S.B.N973-935265X PRECUVANTARE Din Sfanta Evanghelie dupa toan afm ca Mantuitorul Hristo, dupa ce saturase in chip minunat din “cine! paint ‘$1 dol pest” "ca a cinci mi” de oamen! (6, 9-10), vazand Se inconjurat a doua zi de aceeasi mulfime, lea spus cu vadita mahnire cateva cuvinte, care vor mustra intatdeau hha pe cei care cauta s4si mulfumeasca precumpanitor firea cea trupeasca si muritoare, spre paguba fir lor spt tuale si nepleritoare: “Adevarat, adevarat zie voUd: Ma ‘cdutati nu pentru ca ati vazut minum, cl pentru cd ai mar. ‘cat din pain! si vati saturat. Lucrati nu pentru mancarca leritoare, ct pentru mancarea ce ramine pentn viata vesnica” (6, 26-27). Dar care este mancarea aceasta Care are in ea Insist puterea de a da viaka vesnica omului. care, trupeste. este repede trecitor? Acestel indreptatie intre Dati i raspunde tot Domnul; "Cel ce manned Trupul Meu 31 bea Séngele Meu are viaf vesnica, si Eu i vol invia In ‘lua cea de apo" (6, 54) Greu de patruns aceste dumnezeiesti cuvinte pentru cel ce nusi deschide, in chip deplin i cu sinceritate ce prune, Inirma in fata lu tristos, Ful Iul Dumnezed, intrupat pent: 4 ne face partasl viet celei adevarate gi nestricatioase, De aceea, nu este de mirare ca, auzind asemenea eavinte ~ ne spune Sfantul loan -, mul dint cei cae i urmasera pe Domn Hristos, mai mult Ia vedere decat cr duhul lor, “sau dus inapol si nu mai umbiau cu EI" (6, 66 Dar hrana viett vesnice ~ Dumnezeiescul Trup i Dum nezeiescul Sange ale lul Histos, Jertfa de ispasire pentne Pcateleflecaruia dintre oament - este cea data Sub chipul ‘vamut al pain si al vinulul, la Cina cea de ‘Taina, cand ‘Mantuitoru! fea spus Sfinilor Sal Ucenic si Apostot “Laat ‘mancat, acesta este Trupul Meu... Beli tru acesta tof. Cah ‘acesta este Singele Meu, al Lei cell Noi. care pentru '8¢ vars, spre irtarea pacatelor (Mate| 26, 26:28). 3 lata, lubitl mel frat intru dreapta credinja, menirea de ‘capetenie a firtariiflecarul sfant locas crestin ortodox: ‘aducerea neincetata, in chip nesingeros, a Sfintel Jere ‘de pe Golgola “pentru viata lumi" (loan 6, 51), pentru 2 ‘se darul fleciral credincios pregatit si cu Iuare aminte ‘spovedit, painea “aceea din care, dacd mandnca cineva, ‘nu moare” (6, 50). Asadar, nu in primul rind pentru a se oferi omulul ‘un loc de reculegere, de meditatie sau Incantare a prvill sau auzulul este inaltata o biserica orto-

S-ar putea să vă placă și