Sunteți pe pagina 1din 2

Subiectdesintez

Legeaaplicabilcontractelordetransport
Legeaaplicabilcontractuluidetransportdemrfuri
nprincipalcontractuldetransportdemrfuriesteguvernatdelegeaaleasdepri
(lexvoluntatis).
nlipsdelexvoluntatiscontractuldetransportdemrfuripestesupuslegiiriin
careiarereedinaobinuittransportatorul,cucondiiacaloculdencrcaresaucel
delivrare sau reedinaobinuitaexpeditorului sfie,deasemenea,situate nara
respectiv.
Dacacestecerinenusuntndeplinitesevaaplicalegeariincareestesituatlocul
delivrareconvenitdeprinconformitatecuart.5alin.(1)dinRegulamentul(CE)nr.
593/2008;
Legeaaplicabilcontractuluidetransportdepasageri
nprincipalcontractuldetransportdepasageriesteguvernatdelegeaaleasdepri
(lexvoluntatis).Libertareadealegerenuestensdeplincilimitat.
nconformitatecuart.5alin.(2)dinRegulament, prilepotalegecalegeaplicabil
contractuluidetransportdepasagerinumaiunadinurmtoarelelegi:
legeariincareseaflreedinaobinuitapasagerului;sau
legeariincareseaflreedinaobinuitatransportatorului;sau
legeariincareseaflsediuladministraieicentralealtransportatorului;
Sau
legeariiundeestesituatloculdeplecare;sau
legeariiestesituatloculdesosire.
nunelecazuri,nlipsauneialegerialegiiaplicabile,poaterezultafrechivocdin
ansamblulcircumstanelorcauzeicrespectivulcontractarenmodvditolegturmai
strnscuoaltardectceamenionatanterior,cazncaresecaaplicalegeadinacea
altar.
Legeaaplicabilnlipsdelexvoluntatis
n lips de lex voluntatis contractul de transport de pasageri peste supus legea
aplicabilestelegeariincareiarereedinaobinuitpasagerul,cucondiiaca
loculdeplecaresauceldesosiresfie,deasemenea,situatenararespectiv. Dac
aceste cerine nu sunt ndeplinite se va aplica se aplic legea rii n care i are
reedinaobinuittransportatorulnconformitatecuart.5alin.(2)dinRegulamentul
(CE)nr.593/2008;