Sunteți pe pagina 1din 6

ADRIANANDREIRUSU

CASTELAREACARPATIC

FORTIFICAIIICETIDINTRANSILVANIA
ITERITORIILENVECINATE
(SEC.XIIIXIV)


EdituraMEGA
ClujNapoca,2005
Ilustraii foto: Adrian Andrei Rusu, Radu Lupescu, Sos Zoltn, Szcs Peter L., Ioan
Marianiplic,IosifV.Feren,HoriaPop,FlorinMrginean,FlorinHornoiu,CornelGaiu,
CosminPopaGorjanu,MihailCstian
Concepiaiseleciadesenelorgrafice;hriitabele:AdrianAndreiRusu
Execuiadesenelorgrafice:RaduLupescu,NoraDrgan,AncaDiaconescu
Traducerearezumatuluienglez:IoanaAlinaCmpean
Coperta:colajcuimaginialeCroniciipictatedelaViena(sec.alXIVlea)
Tehnoredactare:CrinaSincovici
ConcepieirealizareCDilustraie:MariusSincovici

Lectori:IleanaBurnichioiu,TudorSlgean

AdrianAndreiRusu2005

AcestvolumaaprutmulumitstagiilordecercetareacordatedectreCollegium
Budapest(InstitutforAdvancesStudies)iCentralEuropeanUniversity,Budapest

DescriereaCIPaBiblioteciiNaionaleaRomniei
RUSU,AdrianAndrei
Castelareacarpatic:fortificaiiicetidinTransilvaniaiteritoriilenvecinate:
(sec.XIIIXIV)/AdrianAndreiRusu.ClujNapoca:Mega,2005.
653p.;24cm.+[1]CD:il.
Cubibliogr.
ISBN9737867270
1.Transilvania(Romnia)IstorieSec.1314.2.UngariaIstorieSec.1314.
3.Transilvania(Romnia)SituaiepoliticSec.1314.4.UngariaSituaiepolitic
Sec.1314.5.ArhitecturmedievalTransilvania(Romnia).

CZU94(498.4)12/13
94(439)12/13
32(498.4)12/13
32(439)12/13
728.81(498.4)12/13

EdituraMEGA
ClujNapoca,str.Decebalnr.45/3
Tel.:0264534418;0788453720
email:mega@edituramega.ro
www.edituramega.ro

CUPRINSUL


Introducere ...........................................................................................................................9

I.ABORDAREAMETODOLOGIC ...........................................................................11
1.Delimitrile ......................................................................................................................11
2.Izvoarelecercetrii...........................................................................................................14
a.Arheologiafortificaiilor.................................................................................14
b.Monumentele...................................................................................................26
c.Izvoarelescrise.................................................................................................32
d.Alteizvoare......................................................................................................36
3.Istoriografia ......................................................................................................................46
4.Terminologia ...................................................................................................................54
5.Metodologiile ...................................................................................................................69

II.CASTELAREATRANSILVANIEI ...........................................................................76
1.Preliminarii ......................................................................................................................76
a.Motenireamaterialaantichitii ...............................................................76
b.Origineaievoluiaprimelorfortificaiidepmntidelemn ...............80
c.Cetilearpadiene............................................................................................94
d.nceputurilefortificaiiloricetilormedievaleclasice............................98
2.ArhitecturamilitarasecolelorXIIIXIV ......................................................................104
a.Construireafortificaiilor .............................................................................104
Alegereaipregtireaterenului........................................................104
Materialeledeconstrucie..................................................................105
Uneltele.................................................................................................120
Meterii.................................................................................................124
Lucrtorii..............................................................................................133
antierul ..............................................................................................134
Costurile ...............................................................................................136
b.Elementeleconstitutive ................................................................................136
Valurilelungi.......................................................................................136
Valurilescurte .....................................................................................141
Palisadele .............................................................................................144
anurile ...............................................................................................146
Curtineledepiatr ..............................................................................148
Turnurile ..............................................................................................154
Imaginideansamblu ..........................................................................170
c.Amenajrileexterioareiinterioare ............................................................175
Zoneledeprotecie .............................................................................177
Ciledeacces.......................................................................................178
Porile....................................................................................................180
Donjoanele ...........................................................................................184
Palatele .................................................................................................195
Capelele ................................................................................................202
Altecldiri............................................................................................219
Spaiileexclusive.................................................................................225
Fntnileicisternele .........................................................................226
Curileinterioare .................................................................................236
Grdinile...............................................................................................237


III.POLIFUNCIONALITATEAFORTIFICAIILORICETILOR .............239
1.Organizareaintern .......................................................................................................239
a.Castelania .......................................................................................................239
b.Castelanii........................................................................................................239
c.Vicecastelanii..................................................................................................249
d.Slujitoriiioficialii ........................................................................................250
e.Altecategoriiioameniicetilor................................................................254
2.Stpnii ..........................................................................................................................254
a.Criticacetilorrneti ..........................................................................254
b.Problematicadreptuluideconstrucie .......................................................259
c.Stpniireali...................................................................................................263
3.Putereadeintorilor ......................................................................................................285
a.Ecuaiaputeriiinterne ..................................................................................286
b.Cetiledegrani .........................................................................................295
c.Rzboiuldinjurulcetilor ..........................................................................312
4.Averilecastelaniilor........................................................................................................317
a.Genezadomeniilor........................................................................................317
b.Colonizarearural ........................................................................................326
c.Consistenaicontrolulresurselor..............................................................329
d.Cetiiorae.................................................................................................339
5.Viaanceti .................................................................................................................359
6.Istoriageneralafortificaiiloricetilor .....................................................................382


IV.SUBIECTESPECIALE............................................................................................401
1.Etnicitateifortificaii....................................................................................................401
a.Cetilesseti ............................................................................................401
b.Cetilesecuieti ........................................................................................412
c.Romniiicetile..........................................................................................419
2.Fortificaiiibiserici.......................................................................................................434
a.Cetilecavalerilorteutoni...........................................................................434
b.Cavaleriiioaniiiconstruciadeceti .....................................................443
c.Bisericilefortificate ........................................................................................444
3.Cetileextracarpatice ....................................................................................................456
a.Moldova..........................................................................................................459
Primelegeneraiidecetimoldovene....................................................459
Cetiledefacturpolonobaltic.......................................................469
b.araRomneasc ..........................................................................................473
Severinulicetiledinjurulsu..........................................................474
Arianordic ...........................................................................................486
c.Dobrogeaiariasudic.................................................................................494
V.REPERTORIULFORTIFICAIILORDINSECOLELEXIIIXIV.....................500
1.Fortificaiicerte ..............................................................................................................500
2.Fortificaiipresupusecaaparinndintervalului...........................................................543
3.Fortificaiifalsatribuiteintervalului .............................................................................560

VI.ANEXE .......................................................................................................................566
1.Bibliografieiabrevieribibliografice ..............................................................................566
a.Problemegenerale.........................................................................................566
b.Documente,repertorii,abrevieridesursedocumentarescrisei
arheologice.....................................................................................................567
c.FortificaiiledinUngariamedieval ...........................................................569
d.FortificaiiledinTransilvania,Banat,CrianaiMaramure .................571
e.FortificaiiledinaraRomneasc,MoldovaiDobrogea......................578
2.Abrevierideperiodice .....................................................................................................579
3.Alteabrevieriisimboluri ..............................................................................................581
4.Listailustraiei ...............................................................................................................582
5.TheCarpathianCastellation.CastlesandFortificatiosfromTransylvania
anditsVicinity(XIIIthXIVthCenturies).Summary......................................................590
6.Indicedenume ...............................................................................................................629