Sunteți pe pagina 1din 6

Nr.

___________ / ______________ 2017 Fia de evaluare a fost aprobat n edina Consiliului de Administraie al ISJ
(numr de nregistrare dat n unitatea colar) Dambovita din data de 20.01.2017, n conformitate cu prevederile Anexei nr. 2
din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul
preuniversitar pentru anul colar 2017-2018, anex la Ordinul MENC Nr.
5739/14.11.2016.

Aprobat,
Inspector colar general Semnat digital de

ION SORIN ION SORIN


Punctaj
Prof. Sorin ION
TOTAL Data: 2017.01.25
09:41:03 +02'00'

FIA DE EVALUARE
pentru ierarhizarea candidailor participani la etapele mobilitii personalului didactic
(EDUCATOARE/INSTITUTORI/PROFESORI PENTRU INVMNT PRECOLAR)

a doamnei/domnului ____________________________________________, avnd CNP: _____________________________


titular() pe postul/catedra _______________________________________________________________, de la unitatea/
unitile de nvmnt _____________________________________________________, localitate __________, jude ____.
EVALUARE alt specializare la disciplina : _________________________________________________________

Punctaj Punctaj Verificat


Criterii pentru evaluarea personalului didactic MAXIM ACORDAT

I. Nivelul studiilor
A Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu
6p
diplom/certificat de absolvire.
B Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i
absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i 8p
studii universitare de scurt durat.
C Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i
absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i
8,5 p
studii universitare de scurt durat care i-au echivalat studiile conform art. 149 alin.
(3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Director,
D Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu
diplom/certificat de absolvire sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) i
9p
studii universitare de lung durat sau ciclul I de studii universitare de licen sau ciclul
II de studii universitare de masterat.
E Profesori de instruire practic/maitri-instructori, absolveni de coal
postliceal/coal de maitri cu diplom/certificat de absolvire/certificat de competene 5p
profesionale.
F Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai
institutului pedagogic cu durata de 3 ani cu diplom de absolvire. 8p
G Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai
institutului pedagogic cu durata de 3 ani, cu diplom de absolvire, care i-au echivalat
8,5 p
studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare.
H Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen. 9p
I Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen i cu
studii postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre. 9,5 p
J Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat cu diplom de
licen sau ai ciclului II de studii universitare de masterat. 10 p
K Absolveni cu diplom n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat sau
ai ciclului II de studii universitare de masterat i cu:
1. o alt licen; 4p
2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre; 3p
3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre; 3p

1
4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre; 2,5 p
5. masterat n sistem postuniversitar sau un alt masterat n cadrul ciclului II de studii de
studii universitare; 3p
6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre; 2p Director,
7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai
mic de 3 semestre; 2p
8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata
mai mic de 3 semestre. 1p
TOTAL CRITERIUL I. :

NOT:
1. Pentru profesorii pentru nvmntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer n specializarea
dobndit ulterior prin studii superioare se acord punctajul corespunztor studiilor superioare de lung/ciclului I de studii universitare de licen/ciclului II
de studii universitare de masterat.
2. Punctajul de la literele A-J nu se cumuleaz.
3. Punctajul de la literele J-K se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire,finalizat,universitar/postuniversitar de la litera K punctele 1-8

Punctaj Punctaj Verificat


Criterii pentru evaluarea personalului didactic MAXIM ACORDAT
II. (1) Gradul didactic
a) Definitivat 4p
b) Gradul didactic II 7p
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I 10 p
d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat n domeniul
14 p
specializrii/specializrilor nscrise pe diploma de licen Director,
(2) Categorii pentru antrenori:
a) Categoria a IV-a 4p
b) Categoriile a II-a i a III-a 7p
c) Categoria I 10 p
(3) Media de absolvire pentru debutani (0-2 ani) sau antrenori categoria a V-a:
Media 10 3p
Media 9-9,99 2,5 p
Media 8-8,99 2p
Media 7-7,99 1,5 p
Media 6-6,99 1p
TOTAL CRITERIUL II. :

NOT:
1. Punctajul pentru grade didactice i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz.
2. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie dobndit.
3. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug cte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad didactic la care s-a obinut media
10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).
4. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului admis i se echivaleaz acest calificativ cu media 10.

Punctaj Punctaj Verificat


Criterii pentru evaluarea personalului didactic MAXIM ACORDAT
III. Rezultatele obinute n activitatea didactic
Calificativele obinute n ultimii doi ani colari ncheiai (2014/2015 i 2015/2016) i
echivalentul acestora n puncte:
Foarte bine 10 p Director,
Bine 7p
Satisfctor 2p
Nesatisfctor 0p
TOTAL CRITERIUL III. :

NOT:
a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2015-2016 i
calificativul parial din anul colar 2016-2017.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n care
cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).

2
Punctaj Punctaj Verificat
Criterii pentru evaluarea personalului didactic MAXIM ACORDAT
IV. Activitatea metodic i tiinific dovedit prin documente justificative (conform detalierii aprobate n C.A al ISJ)
1) Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheiai(*) (2014/2015 i 2015/2016) la nivelul:
Responsabil comisie metodic/catedr, responsabil cu activitatea de 0,2p
perfecionare (0,1p/an)
Susinere de lecii demonstrative la comisia metodic(0,15 p/activitate) 0,3p
Activitate n comisia metodic (elaborare referat comisie metodic / 0,2p
implicarea n atelierele de lucru organizate n cadrul comisiei metodice
pentru elaborarea unor produse / instrumente cu caracter didactic) (0,1
p/an) Director,
Coordonator (responsabil) proiecte i programe (0,15p/an) 0,3p
Membru n Consiliul de administraie (0,2 p/an) 0.4p
Membru n structuri consultative de dialog social (lider sindicat) (0,1 0.2p
p/an)
Organizarea i desfurarea unor activiti educative cu caracter 0.3p
extracolar, altele dect cele punctate anterior (0,15 p/an)
1)
Activiti desfurate n cadrul asociaiilor profesionale ale cadrelor 0,2p
didactice (0,1p/activitate)
a) unitii de Coordonator proiect derulat la nivelul unitii (0,2p/ proiect coordonat ) 0,4p
nvmnt Membru echip de proiect derulat la nivelul unitii (0,1p/proiect- 0,2p
max. 6 p membru)
Rezultate la concursuri de specialitate (0,3p premiul I, 0,2p premiul 2p
II, 0,1p premiul III)
Coordonator (responsabil) comisia pentru evaluarea i asigurarea 0,5p
calitii n educaie (0,25p/an)
Coordonator/membru in colectivul de redactie al revistei colare 0,2p
elaborate la nivel de unitate (0,1p / anual)
Articole publicate n revista colii sau n reviste i ziare locale (diferite 0,1p
de revistele de specialitate) pentru promovarea imaginii grdiniei
(0,05 p/anual
ndrumtor practic pedagogic studeni/elevi (0,05 p / anual) 0,1p
Membru comisia pentru evaluarea i asigurarea calitii n educaie 0,2p
(0,1p/an)
Alte activiti i responsabiliti la nivelul unitii ( responsabili comisii 0,2p
funcionale:protecia muncii, P.S.I., educaie rutier, educaie pentru
sntate) (0,1p/an)
TOTAL a) : 6p
Metodist ISJ sau CCD ( 0,2p / an) 0,4p
Formator local 0,6p
0,1 p pentru certificatul de formator
0,3 p /program de formare continu n cadrul programelor
avizate MENC / an (conform adeverinei eliberate de CCD)
Membru n asociaii profesionale ale cadrelor didctice (0,1p/an) 0,2p
Membru al comisiei consultative pe discipline sau al consiliului 0,4p
consultativ al ISJ (0,2p/an)
Implicarea n derularea de proiecte la nivel judeean, parteneriate 0,6p
educaionale / schimburi de experien ( 0,3 p/an)
Membru n comisii de elaborare de subiecte i de evaluare n cadrul Maxim
b) judeului
concursurilor de ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la 0,6p
max. 8 p
nivel local/judeean (0,3p/comisie)
Coordonator/membru in colectivul de redactie al revistei colare 0,3p
elaborate la nivel de judet (0,15 p / anual)
Articole publicate la nivel judeean(0,1p/an) 0,2p
Responsabil/coordonator cerc pedagogic (0,2p) 0,4p
Susinere de lecii demonstrative la cercul pedagogic (0,15p/an ) 0,3p
Referat cerc pedagogic / participare la dezbateri / implicarea n 0,4p
atelierele de lucru n grup organizate n cercul pedagogic (0,2 p/an)
Participare cu lucrare la simpozion judeean/ interjudeean/ sesiuni de 0,6p
comunicri/ conferine, seminarii/ activiti specifice nvmntului
vocaional (festivaluri, concursuri, expoziii etc.) (0,3 p /lucrare )

3
Maxim
Rezultate obinute la olimpiadele i concursurile colare, faza judeean 2,4p
premiul I 0,8 p / elev Inspector
premiul al II- lea 0,6 p / elev de
premiul al III-lea 0,4p / elev specialitate,
meniune / premii speciale 0,2 p / elev
participare 0,1 p / an
Membru al comisiilor de organizare i desfurare a concursurilor Maxim
colare judeene (profesor asistent - 0,1 p; profesor evaluator - 0,2 p, 0,6p
membru comisie 0,3 p /an)
TOTAL b) : 8p
c) naional Activitate de formare susinut cu documente eliberate n calitate de Maxim
max. 10 p formator (0,75p/program de formare acreditat / an) 1,5p
Membru al comisiei naionale de specialitate/ al altor comisii naionale 1p
menionate n Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare ( 0,5 p / an)
Coordonator sau membru n comitetul de organizare al unor 1p
manifestri naionale din graficul M.E.N.C.S /avizate ( 0,5p / an)
Coordonator/membru al unor colective redacionale reviste de 1p
specialitate de circulaie naional , cu ISSN sau avizate
M.E.N.C.S(0,5p/an)
Articole publicate la nivel naional n reviste de specialitate de 0,5p
circulaie naional , cu ISSN sau avizate M.E.N.C.S (0,25 p /an)
Implicarea n derulare de proiecte, parteneriate educaionale / 05p
schimburi de experien, la nivel naional i interjudeean ( 0,25 p/an)
Rezultate obinute la concursurile / olimpiadele colare / concursuri Maxim
specifice nvmntului vocaional(festivaluri, concerte, expoziii etc. 3p
organizate de M.E.N., etapa naional
premiul I 2 p / elev
premiul al II- lea 1,5 p / elev
premiul al III-lea 1 p / elev
meniune / premii speciale 0,5 p / elev
participare 0,25 p / an Inspector
Participare cu lucrare la simpozioane naionale / sesiuni de comunicri Maxim de
specialitate,
tiinifice /seminarii/conferine avizate de M.E.N.C.. (0,5 p / 1p
an/lucrare )
Participare la conferine / congrese /seminarii naionale / Programe de 0,5p
documentare i schimb de experien la nivel naional avizate de
M.E.N.C.. ( 0,25 p/program)
TOTAL c) : 10 p
d) Activitate n cadrul unor grupuri de lucru internaionale, pe probleme 1p
internaional de educaie (0,50/an)
max. 12 p Membru al unei asociaii internaionale n domeniul educaional (0,25 0,5 p
p/an)
Coordonator al unor manifestri internaionale sau membru al Maxim
comitetului de organizare / moderator /colaborator (conferine, 1,5 p
simpozioane, congrese, seminarii, concursuri internaionale etc.)
coordonator/ organizator - 0,75 p/ an
moderator /colaborator - 0,5 p/ an
Coordonator/membru al unor colective redacionale/articole publicate - 1p
reviste de specialitate de circulaie internaional (0,5 p/an, articol)
Participarea cu lucrare la simpozioane / seminarii / conferine/ congrese 1p
/ sesiuni de comunicri cu caracter internaional (0,5 p / lucrare)
Participare la conferine /congrese /seminarii internaionale etc. (0,5 1p
p/an)
Rezultate obinute la concursurile i olimpiadele colare recunoscute Inspector
M.E.N.C., faza internaional premii, meniuni, participare Maxim de
premiul I 3 p / elev 6p specialitate,
premiul al II- lea 2,5 p / elev
premiul al III-lea 2 p / elev
meniune/premii speciale 1,5 p / elev
participare 1 p /an
Observaie: la nvmntul vocaional premiile speciale se asimileaz
ca punctaj cu premiul I
TOTAL d): 12 p

4
e) max. 1 p se acord la nivelul unitii de nvmnt, n situaia
suplimentar prevzut n Not, la punctul c) : La nivelul colii se acord 1 punct Maxim Director,
suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani 1p
colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din
nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a.(0,5p
pentru 1-5copii/ elevi i 1p pentru mai mult de 5 copii/ elevi)
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat
pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de cel mult 5
ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT:
a) Pentru absolvenii promoiei 2016 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2016-2017.
b) Pentru absolvenii promoiei 2015 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2015-2016.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari ncheiai, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii
doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
e) Pentru directorii/ directorii adjunci numii/ detaai n funcii de conducere se acord la subcriteriul IV 1 a) 4p, cte 2p pe an colar pentru care a
ndeplinit funcia de conducere. Vechimea minim necesar pentru acordarea punctajului este de 6 luni n funcia de conducere respectiv (fr a depi
punctajul maxim).
f) Pe inspectorii/ inspectorii de specialitate se acord la subcriteriul IV 1 a) 5p, cte 2,5p pe an colar pentru care a ndeplinit funcia de conducere.
Vechimea minim necesar pentru acordarea punctajului este de 6 luni n funcia de conducere respectiv (fr a depi punctajul maxim).

Punctaj Verificat
Criterii pentru evaluarea personalului didactic Punctaj MAXIM ACORD
AT
Participare n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea
IV. activitii specifice domeniului nvmnt, n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii
dosarului la inspectoratul colar):
2) a) metodologii, regulamente, instruciuni aprobate
2p/metodologie, regulament, instruciune,
de Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii max. 6 p pentru toate actele normative
tiinifice (participarea n colective de elaborare);
b) programe colare, aprobate de Ministerul
1 p/program colar, max. 4 p pentru toate
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice programele
(participarea n colective de elaborare);
c) manuale colare aprobate de Ministerul
7 p/manual/ mprite la numrul de autori Inspector
Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice;
de
d) monografii/lucrri tiinifice nregistrate ISBN; 5 p/lucrare/ monografie/mprite la numrul
specialitate,
de autori
dar nu mai mult de 10 p pentru toate
monografiile/lucrrile
e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare 1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/
curriculare/de sprijin; mprite la numrul de autori,
dar nu mai mult de 4 p pentru toate
ghidurile/auxiliare curriculare
f) articole de specialitate/studii de specialitate, 0,5 p/articol/ mprite la numrul de autori
publicate n reviste de specialitate, la nivel articol,
judeean sau naional nregistrate cu ISSN; dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele
1 p/studiu/mprit la numrul de autori
studiu,
dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile
g) cri n domeniul educaional/de specialitate, 5 p pentru fiecare carte publicat/ mprite la
publicate cu ISBN, cu referent tiinific din numrul de autori,
domeniu; dar nu mai mult de 10 p pentru toate crile
h) mijloace de nvmnt omologate de ctre
Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii max. 5 p/mprite la numrul de autori
tiinifice.
TOTAL 2) :

5
Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de
Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice n ultimii 5 (cinci) Inspector
ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar): de
IV. 1 p/program specialitate,
formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca Mondial, Socrates, Arion, Lifelong
sau proiect
Learning Programme/nvare pe Tot Parcursul Vieii (Leonardo da Vinci, Maxim 5 p
3) Comenius, Grundtvig, Vizite de studiu, Youth in Action/Tineret n Aciune),
ERASMUS+, proiecte finanate din fonduri structurale i de coeziune
(POSDRU, POSCCE, PODCA, POR etc), altele dect cele punctate anterior.
Participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de
IV. Ministerul Educaiei Naionale i Cercetrii tiinifice n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data Inspector
depunerii dosarului la inspectoratul colar), finalizate cu Certificat de competen profesional de
sau adeverin echivalent : specialitate,
4)
a) program de lung durat (90 de credite)
b) program de durat medie (60 de credite) 0,1 p/3
c) program de scurt durat (30 de credite) credite,
Maxim 6 p
d) program cu mai puin de 30 credite
Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n
cadrul programelor de formare continu aprobate de Ministerul Educaiei Inspector
IV. 0,1 p/10 ore de
Naionale i Cercetrii tiinifice sau alte instituii abilitate (Institutul
de curs, specialitate,
Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5
5) (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu
Maxim 5 p

adeverin/certificat/diplom.
TOTAL CRITERIUL IV. :

NOT:
Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul n alt specializare se evalueaz activitatea metodic i
tiinific pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate pentru ntreaga activitate.

Punctaj Verificat
Criterii pentru evaluarea personalului didactic Punctaj maxim
acordat
Criterii de vechime:
V. - vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei cte 0,3 p / pentru Director,
fiecare an ntreg de
nvmnt
TOTAL CRITERIUL IV. :
NOT

ului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru departajare, criterii social-umanitare, n urmtoarea ordine:
a) so (soie) cu activitatea n nvmnt, n aceeai localitate;
b) so (soie) cu domiciliul n localitate;
c) prini cu domiciliul n localitate;
d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de munc);
e) soul/soia s lucreze n nvmnt;
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea respectiv, minori n ntreinere, prini
bolnavi, proprieti imobiliare n localitate).

Punctaj I Punctaj II Punctaj III Punctaj IV Punctaj V PUNCTAJ TOTAL (punctajul total acordat se
trece i pe prima pagin,
stnga sus)

DIRECTOR, CADRUL DIDACTIC EVALUAT,


Numele __________________________ De acord cu punctajul acordat,
Semntura ________________________ Numele _________________________
Semntura _______________________

S-ar putea să vă placă și