Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI

FACULTATEA URBANISM I ARHITECTUR


Departamentul Drumuri, Materiale, Maini pentru Construcii
Program Ci Ferate, Drumuri, Poduri

Lucrri practice
La disciplina: nreinerea cilor ferate

A efectuat: st. gr.CFDP-131


Gori Dumitru

A verificat: lector superior


Saracuta Petru

Chisinau 2017
Lucrare practica nr. 1

Tema: Semnale si indicatoare feroviare pentru acoperirea lucrarilor de cale.

1. Acoperirea obstacolelor pentru circulatia trenurilor si a locurilor unde se


desfasoara lucrari din linia curenta

Orice obstacol pentru circulatia trenurilor pe linie curenta trebuie sa fie acoperit cu indicatoare
de oprire, indifferent daca se asteapta sau nu sosirea trenului.
Locurile de executare a lucrarilor din linia curenta, ce necesita oprirea trenurilor, se acopera ca si
obstacolele.
Obstacolele pe linia curenta se acopera din ambele parti pe o distant de 50 m de la hotarul
sectorului acoperit cu semnale portative rosii. De la aceste semnale pe distanta B indicate in coloana
4 a tab.3.1 , in functie de panta conducatoare si viteza maxima de circulatie a trenurilor admisa pe
linie curenta, se aeseaza cite trei capse pocnitoare si distanta de 200 m de la prima, cea mai apropiata
capsa pocnitoare de locul unde se executa lucrarile, in directia dinspre locul lucrarilor, se instaleaza
semnale portative de reducere a vitezei.

Coala

1
Mod Coala Nr.docum. Semnat Data
Schemele de acoperire a obstacolelor si a locurilor de executare a lucrarilor pe un sector de cale
simpla sunt date in fig.3.4.a, iar pe singura linie a unui sector de cale dubla in fig.3.4.b, pe ambele
linii ale unui sector de cale dubla in fig.3.4.c.
Semnalele portative de reducuere a vitezei si capele pocnitoare trebuie sa fie supravegheate de
agenti de de semnalizare care se posteza cu cu semnale rosii de mina la 20m, de prima capsa
pocnitoare spre locul pucrarilor. Semnalele rosii prtative trebuie sa se gaseasca sub supravegherea
conducatorului lucratorilor.
La executarea unor lucrari pe un front larg (peste 200 m) locurile lucratorilor se acopera in
ordinea indicate in fig. 3.4. d.
Semnalele rosii portative instalate la distant de 50 m de la hotarul sectorului ce necesita a fi
acoperit trebuie sa fie supravegheate de agenti de semnalizare care stau in preajma cu semnale rosii
de mina.
Daca locul obstacolului sau de executare a lucrarilor din linia curenta se gaseste aproape de statie
si nu poate fi acoperit in ordinea stabilita, in acest caz dinspre linia curenta el este acoperit precum s-
a aratat mai sus, iar dinspre statie, pe axa liniei, fata in fata cu semnalul de intrare (sau cu indicatorul
de semnalizare Hotarul Statiei), se instaleaza un semnal rosu portative, cu asezarea a trei capse
pocnitoare pazite de un agent de semnalizare
(fig. 3.5). daca locul obstacolului sau de executare a lucrarilor de se afla la o distant mai mica de
60m de la semnalul de intrare (sau de indicatorul de semnalizare Hotarul Statiei), in acest caz
capsa pocnitoare dinspre statie nu se aseaza.

Coala

2
Mod Coala Nr.docum. Semnat Data
La apropierea trenului de un semnal galben portative, mecanicul este obligat sa dea un fluier lung al
locomotivei (automotorului), iar la apropierea de agentul de semnalizare cu semnal rosu de mina
trebuie sad ea un semnal de acoperire sis a ia masurile cuvenite pentru oprirea imediata a trenului,
pentru a se opri fara a depasi semnalul rosu portativ.
Agentii de semnalizare, spre a se deosebi de alti feroviari, trebuie sa poarte sapci cu fundul de
culoare galbena.
Locurile cu obstacole pentru circulatia trenurilor si locurile de executare a lucrarilor din liniile
curente cu cai multiple se acopera conform ordinii stabilite de seful Caii.
In cazul constatarii unui obstacol nepravazut si in care semnalele portative necesare lipsesc, pe
locul obstacolului se instaleaza imediat semnalul de oprire (fig.3.6): ziua un stegulet rosu, noaptea
un felinar cu umina rosie si de ambele parti pe distant B indicate in coloana 4 a tab.3.1 , in functie
de panta conducatoare si viteza maxima de circulatie a trenului admisa pe linie curenta, se aranjeaza
cite trei capse pocnitoare.

Capsule pocnitoare trebuie sa fie pazite de lucratorii de cai ferate, care sunt obligati sa se posteze
cu semnale rosii de mina la distant de 20 m de la prima capsa pocnitoare spre locul obstacolului.
Semnalele se instaleaza, in primul rind, in partea de unde se asteapta trenul. Pe sectoarele cu cale
simpla, daca nu se stie din ce parte vine trenul, semnalele se instaleaza, in primul rind, dispre panta
spre locul acoperit, iar pe palier pe portiunea in curba sau in debleu.
Ordinea detaliata a actiunilor lucratorilor la acoperirea obstacolelor nepravazute este stabilita in
Instructia de conducere a caii.
Locurile pe care trenurile le pot trece numai cu insotitor (cu viteza sub 15 km/h), precum si
incarcarile de linii pe sectoarele cu cai duble la un singur nivel se acopera ca si obstacolul pentru
circulatie, dar fara aranjarea capselor pocnitoare. Asupra instalarii acestor semnale personalului de
treni se da avertisment in scris.
In cazul in care este necesar sa fie lasat sa treaca cu insotitor un tren pentru ce nu s-a dat un
avertisment in scris, aranjarea capselor pocnitoare este obligatorie.
Daca trecerea trenurilor cu insotitor este stabilita pe o perioada de timp indelungata, se permite
de a inlocui semnalele rosii portative cu semafoare de acoperire, care sunt lasate in pozitia inchis,
in fata lor instalindu-se semafoare prevestitoare (fig.3.7).
Despre intalarea acestor semafoare de acoperire se comunica prin ordinal sefului caii, si in acest
caz, personalului de tren nu i se maid a avertismente in scris.

Coala

3
Mod Coala Nr.docum. Semnat Data
In cazul in care posturile de miscare din ambele parti ale locului acoperit se deschid, circulatia
trenurlor intre aceste posture se infaptuieste dupa unul dintre mijloacele folosite de semnalizare si
legatura fara insotitor.
Pentru supravegherea circulatiei trenurilor pe sectorul acoperit cu viteza stabilita, in unele cazuri,
se numeste un insotitor.

In toate cazurile se aranjeaza cite trei capse pocnitoare: doua pe sina din dreapta in sensul
miscarii trenului si un ape cea din stinga (fig. 3.6.). distant intre capsule pocnitoare trebuie sa fie de
20m.
Indicatoarele portative de reducere a vitezei, precum si indicatoarele de semnalizare Inceputul
locului periculos, se instaleaza dupa schemele indicate in fig. 3.2.
Daca locul ce necesita reducerea vitezei pe linie curenta se afla in apropierea statiei si este
imposibil sa fie acoperit in ordinea stabilita, dinspre linia curenta el se acopera, precums-a aratat mai
sus, iar dinspre statie se acopera in ordinea indicate in fig.3.8.
Apropiindu-se de un indicator portative de culoare galbena, mecanicul este obligat sad ea un
semnal lung al locomotive sis a conduca trenul astfel, incit sa treca pe locul acoperit cu indicatoare
ce semnalizare Inceputul locului periculos fig. 3.9.a si Sfirsitul locului periculos fig. 3.9.b cu
viteza indicate in avertisment, iar daca avertismentul lipseste cu viteza de cel mult 25 km/h.
Indicatorul de semnalizare Sfirsitul locului periculos se plaseaza pa cealalta parte a
indicatorului Inceputul locului periculos.
Indicatoarele portative de reducere a vitezei si indicatoarele de semnalizare Inceputul locului
periculos si Sfirsitul locului periculos pe liniile de statie sip e locurile curente cu cai multiple pot
fi folosite cu stilpi scurti.

Locurile de pe cale unde se executa lucrari ce nu necesita sa fie acoperite cu indicatoare de oprire
sau sa fie redusa viteza, dar cer ca lucratorii sa fie preveniti asupra apropierii trenului, se acopera cu
indicatoare de semnalizare portative C ,care ordona mecanicului sad ea un sunet si care se
instaleaza linga portiunea de cale, unde se efectueaza lucrarile, precum si linga fiecare linie principal
conexa (fig.3.10).
Coala

4
Mod Coala Nr.docum. Semnat Data
Indicatoarele de semnalizare portative C se instaleaza in aceeasi ordine linga liniile principale
conexe si la executarea unor lucrari acoperite cu indicatoare de semnalizare de oprire (fig. 3.4. b si
3.5) sau cu indicatoare de semnalizare de reducere a vitezei.
Pe liniile curente pe care trenurile circula cu o viteza de peste 120 km/h, indicatoarele de
semnalizare portative C se instaleaza la o distanta de 800 1500 m de la hotarul executarii
lucrarii.

2. Acoperirea locurilor cu obstacole pentru circulatia trenurilor si a locurilor


de executare a lucrarilor in statii

Orice obstacol pentru circulatie pe liniile curente sip e schimbatoarele de cale trebuie sa fie
acoperite cu indicatoare de oprire, indifferent de faptul daca se asteapta sau nu trenul ( garniture de
manevra).
In cazurile in care pe linia de statie se acopera cu indicatoare de oprire locul obstacolului sau de
executare a lucrarilor, toate macazurile care deschid calea spre acest
loc sunt aranjate intr-o asemenea pozitie, incit nici o garniture sa nu poata veni intr-acolo, si se
inched sau sunt blocate cu crampoane. In locul obstacolului sau de executare a lucrarilor, pe axa liniei
se instaleaza un semnal rosu portative (fig. 3.11. a).
Daca unul dintre aceste macazuri are acul orientat spre locul obstacolului sau spre locul unde se
executa lucrari si nu se pemite izolarea liniei, un asemenea loc este acoperit din ambele parti cu
semnale rosii portative, care se instaleaza la distant de 50 m de la limita locului cu obstacol sau unde
se executa lucrari (fig. 3.11.b). in cazul in care acele macazurilor se afla mai aproape de 50 m de la
locul obstacolului sau de executare a lucrarilor, intre acele fiecarui macaz se instaleaza un semnal rosu
portative (fig. 3.11.c).
La acoperirea cu semnale rosii portative a locului obstacolului sau de executare a lucrarilor, pe
schimbatorul de cale semnalele se instaleaza: dnispre inima de incrucisare in fata marcii de siguranta
pe axa fiecarii linii convergente; dinspre partea opusa la 50 m da la inima macazului (fig. 3.12.a).

Daca in apropierea schimbatorului de cale, ce urmeaza sa fie acoperit, se afla alt macaz de
manevra ce poate fi pus in asa pozitie ca materialul rulant nu poate nimeri pe schimbatorul de cale
unde exista un obstacol, macazul se inchide sau se blocheaza. In acest caz din partea unui astfel de
macaz isolator semnalul rosu portative nu se instaleaza (fig. 3.12.b).
Coala

5
Mod Coala Nr.docum. Semnat Data
Cind macazul nu poate fi in pozitia aratata, la distant de 50 m de la locul obstacolului sau de
executare a lucrarilor inspre acest macaz se instaleaza un semnal rosu portative (fig 3.12.a).

Daca locul obstacolului sau de executare a lucrarilor se afla pe macazul de intrare, in acest caz
dinspre linia curenta el este acoperit cu un semnal de intrare inchis, iar dinspre statie cu semnale
rosii portative, instalate pe axa fiecarei linii converse in fata marcii de siguranta (fig. 3.12.c).cind locul
obstacolului sau de executare a lucrarilor se afla intre macazul de intrare si semnalul de intrare, din
partea liniei curente el se acopera cu un semnal de intreare inchis, iar din partea statiei cu un semnal
rosu portative instalat intre acele macazului de intrare (fig. 3.12.d).
Acarul de serviciu care a observant obstacolul pe schimbatorul de cale este obligat sa instaleze
imediat un semnal rosu portative pe locul obstacolului ( inainte de inceperea lucrarilor de reparative)
sis a raporteze despre aceasta impiegatului de miscare.
Locul care necesita reducerea vitezei si care se afla pe linia principal a statiei se acopera cu
semnale portative de reducere a vitezei si cu indicatoare de semnalizare Inceputul locului periculos
si Sfirsitul locului periculos, precum este indicat in fig.3.13 si 3.14.
Daca locul care necesita reducerea vitezei se afla pe alte linii ale statiei, el se acopera numai cu
semnale portative de reducere a vitezei. Ordinea instalarii acestor semnale este indicate in fig. 3.15.

3. Acoperirea materialului rulant pe liniile statiei

Vagoanele care se repara pe liniile statiei, precum si cele cu incarcaturi pe categorii, dislocate pe
linii aparte, se acopera cu semnale rosii portative instalate pe axa liniei, la distanta de cel putin 50 m
( pe caile directe, iar pe liniile moarte dinspre schimbatorul de cale).

Coala

6
Mod Coala Nr.docum. Semnat Data
Daca in acest caz ultimul vagon se afla mai aproape de 50 m de la marca de siguranta semnalul
rosu din aceasta parte se instaleaza pe a xa liniei vizavi de marca de siguranta.
Ordinea de acoperire a garniturilor sau a unor grupuri atarte de vagoane pe timpul intretinerii lor
tehnice se stabileste de seful caii, in functie de conditiile locale.
La intretinerea tehnica si reparatia vagoanelor se poate folosi acoperirea cu semafoare in
conformitatea cu ordinea stabilita de seful Caii.

4. Acoperirea trenului la oprirea nepravazuta in linie curenta.

La oprirea nepravazuta a trenului de persoane in linie curenta acoperirea acestuia o face


conducatorul vagonului din coada garniturii, la indicatia mecanicului in cazurile:
- In care a fost chemat un tren de ajutor sau de pompieri, de asemenea si o locomotive auxiliara, daca
ajutorul se acorda de la coada garniturii;
- Incare trenul a fost expediat in conditiile nefunctionarii tuturor mijloacelor de semnalizare si de
legatura pe linie normala pe o linie curenta cu cale dubla sau pe o linie curenta cu cale simpla, cu
inconstiintarea ca dupa el a fost expediat un alt tren.
Conducatorul vagonului din coada trenului, care acopera trenul ooprit, trebuie sa puna in stare de
functionare frina de mina, sa aseze la distant de 800 m de la coada trenului capse pocnitoare, dupa
aceasta sa se retraga de la locul cu capse pocnitoare asezate inapoi spre tren, la vreo 20 m departare,
sis a arate un semnal rosu de mina spre linia curenta (fig 3.16).

Coala

7
Mod Coala Nr.docum. Semnat Data
La oprirea nepravazuta in linie curenta a altor trenuri, acestea se acopera doar in cazurile daca au
fost expediate in conditiile nefunctionarii tuturor mijloacelor de semnalizare si de legatura pe linie
normal pe o linie curenta cu o cale dubla sau pe o linie curenta cu cale simpla, cu inconstiintarea ca
dupa dinsul a fost expediat alt tren. In acest caz acoperirea se face de catre mecanicul ajutor care,
indata dupa oprire, trebuie sa treaca in coada trenului, sa controleze daca exista semnalul de tren, sa
supravegheze atent linia curenta si, in cazul in care apare trenul ce vine din urma, sa ia masuri pentru a
il opri.

Daca trenul in pana I se acorda ajutor la cap, mecanicul locomotive inaintase, la apropierea de
ajutor (de pompieri) sau a locomotive auxiliare, trebuie sad ea un semnal de alarma generala; ziua, lao
vizibilitate redusa, trebuie sa aprinda reflactorul.
Conducatorul vagonului care a acoperit coada trenului de persoane oprit pelinie curenta revine la
garniture doar dupa apropierea si oprirea trenului de ajutor sau a locomotive auxiliare sau daca lasa
acoperirea in seam altui lucrator care s-a apropiat de locul apririi trenului de persoane.
Mecanicul ajutor ce se afla in coada trenului, lasat la incetarii functionarii tuturor mijloacelor
aferente de semnalizare si legatura, se inapoiaza pe locomotiva doar dupa sosirea si oprirea trenului
care vine din urma sau la semnalul dat de maceanic cu fluierul locomotivei, dac nu mai este nevoie de
acoperirea garniturii.
Pe sectoare inzestrate cu bloc de linie automat, la oprirea unui tren de persoane pe linie curenta,
conducatorul vagonului de coada este obligat sa controleze vizibilitatea semnalelor de tren, sa
supravegheze atent linia curenta si, in cazul in care apare trenul ce vine din urma, sa ia masuri in
vedrea opririi lui.

Coala

8
Mod Coala Nr.docum. Semnat Data