Sunteți pe pagina 1din 7

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUA?II DE URGEN?


INSPECTORATUL PENTRU SITUA?II DE URGEN?
MIHAIL GRIGORE STURDZA AL JUDE?ULUI IA?I
DETA?AMENTUL 1 DE POMPIERI IA?I

PROGRAM DE STUDIU INDIVIDUAL


PENTRU ANUL DE PREGTIRE 2017
LUNA DISCIPLINA ?I CON?INUTUL TEMEI BIBLIOGRAFIE OBS.

A
P
R
I
L
I
E 1. Ordinul Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situa
?ii de Urgen? nr. 153/I.G. din 19.02.2015, privind organizarea ?i desf?urarea pregt
irii personalului operativ din unit?ile/subunit?ile operative
O.I.G. nr. 153/I.G. din 19.02.2015
2. Ordinul Inspectorului ?ef al Inspectoratului pentru Situa?ii de Urgen
? M. G. Strurdza al Jude?ului Ia?i, privind Organizarea ?i desf?urarea pregtirii pers
onalului operativ din subunit?ile de interven?ie n anul 2017 Ordinul Inspecto
rului ?ef nr. 321/17/I-IS din 03.04.2017
3. O.I.G. nr. 213/I.G. din 31.03.2017 privind organizarea ?i desf?urarea
formrii profesionale continue a personalului operativ din subunit?ile de interven?
ie ale serviciilor de urgen? profesioniste ISU 06
ISU 06/2017
4. ndrumtor Metodic privind organizarea pregtirii personalului operativ din
subunit?ile de interven?ie al I.S.U.J. Ia?i
5. Stingerea Incendiilor
- Stingerea Incendiilor la magazine ?i complexe comerciale
- Stingerea incendiilor la sli aglomerate Interven?ie la incendii ISU 04

M
A
I 1. Ordinul nr. 1489 din 3 noiembrie 2006 pentru aprobarea codului de eti
c ?i deontologie a personalului din Inspectoratul General pentru Situa?ii de Urge
n? ?i din structurile subordonate
- Art. 7 Art. 15
Ordin nr. 1489 din 03.11.2006
2. Ordinul nr. 119 din 9 august 2016 pentru aprobarea Regulamentului pr
ivind organizarea ?i func?ionarea consiliilor de onoarea ?i consiliilor de judec
at n unit?ile militare din Ministerul Afacerilor Interne, precum ?i pentru reglemen
tarea unor msuri n domeniul regimului disciplinar al personalului militar din Mini
sterul Afacerilor Interne
Ordin nr. 119 din 09.08.2016
3. Noul Cod Penal
- Art. 69 degradarea militar
- Infrac?iuni svr?ite de militari Art. 413 Art. 420; Art. 431
Codul Penal
4. Instruc?iuni de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat
- Organizare ?i componen?, echipare
ISU - 07
5. Stingerea Incendiilor
- Stingerea incendiilor la pduri ?i vegeta?ie uscat Interven?ie la incendii
ISU - 04
LUNA DISCIPLINA ?I CON?INUTUL TEMEI BIBLIOGRAFIE OBS.

I
U
N
I
E 1. Ordinul I.G. nr. 155/2015 Privind organizarea ?i executarea serviciul
ui de permanen? n IGSU ?i unit?ile subordonate Ordinul IG nr. 155/2015
2. Hotrrea nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc Hotrrea nr
.557/2016
3. Planul Ro?u de Interven?ie Planul Ro?u de Interven?ie
4. Instruc?iuni de lucru specifice echipajelor de prim akutor calificat
Atribu?ii ?i obliga?ii ale personalului:
- Atribu?ii generale
- Obliga?ii specifice
ISU - 07
5. Dezvoltarea incendiului ISU - 04

I
U
L
I
E 1. O.I.G. nr. 786/IG din 28.08.2010 pentru aprobarea Metodologiei de cer
cetare a cauzelor probabile de incendiu O.I.G.nr. 786/IG din 28.08.2010
2. Ordinul 1001/IG din 18.01.2007 ndrumtor privind raportarea situa?iilor
de urgen? Ordinul 1001/IG din 18.01.2007
3. Concep?ia Na?ional de Rspuns Post - Seism
4. Fenomene termice
- Fenomenul Flashover
- Fenomenul Backdraft
ISU - 04
5. Instruc?iuni de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat
Atribu?ii ?i obliga?ii ale personalului:
- Atribu?ii specifice pe timpul desf?urrii interven?iei
ISU - 07

A
U
G
U
S
T
1. Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind Statutul cadrelor militare, cu
modificrile ?i completarile ulterioare Legea nr. 80 din 11.07.1995
2. O.M.A.I.nr. 177/2016, privind unele activit?i de management resurse um
ane n unit?ile militare ale M.A.I. O.M.A.I. nr. 177/2016
3. Stingerea incendiilor la cldiri ISU - 04
4. Organizarea turei de serviciu ISU - 01
5. Instruc?iuni de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat
Activit?i conexe:
- Aprovizionarea
- Cur?enia ?i dezinfec?ia
- Gestionarea de?eurilor
ISU - 07
S
E
P
T
E
M
B
R
I
E 1. Interven?ia ?i echipamentul necesar pentru acordarea primului ajutor
Manual de descarcerare. Manual cunoa?tere accesorii
2. Cunoa?terea legilor ?i regumanetelor militare
Scutiri ?i concedii medicale. nvoiri, permisii ?i concedii R.G. 1 Regulamen
tul de ordine interioar
3. Utilizarea aparatului de respirat cu autonomie mare
4. Stingerea incendiilor la podurile ?i acoperi?urile cldirilor ISU - 04
5. Instruc?iuni de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat
Ac?iuni minimale ce se raporteaz obligatoriu n Dispeceratul
ISU - SMURD
ISU - 07

LUNA DISCIPLINA ?I CON?INUTUL TEMEI BIBLIOGRAFIE OBS.


O
C
T
O
M
B
R
I
E 1. Stingerea incendiilor la depozite de mrfuri ?i magazine ISU - 04
2. Asisten? medical de urgen? ?i descarcerare
Deblocarea cilor aeriene ?i ventila?ia Manual de prim ajutor
3. Cutare ?i salvare din medii ostile vie?ii
Evacuarea victimelor din zona de risc ISU - 02
4. Echiparea personalului destinat interven?iei la incendii ISU - 01
5. Instruc?iuni de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat
Comunicarea pe timpul interven?iei
ISU - 07

N
O
I
E
M
B
R
I
E 1. Cunoa?terea legilor ?i regulamentelor militare
Tipurile de rela?ii ?i comportamentul personalului din armata Romniei:
Sec?iunea 1: Rela?iile ntre militari
- Rela?ii ntre comandan?i ?i subordona?i
- Darea ?i executarea ordinelor
- Salutul militar
- Prezentarea militarilorn fa?a comandan?ilor ?i superiorilor n grad/func?ie
- Prezentarea militarilor cu ocazia controalelor, n diferite situa?ii

R.G. 1 Regulamentul de ordine interioar


2. Cutare ?i salvare din medii ostile vie?ii
Instruc?ia echipajului la barca pneumatic:
- Organizarea echipajului ?i echiparea servan?ilor pentru interven?ie (la alert
are ?i la locul interven?iei)
- Barca pneumatic: pr?i componente, descriere, ansamblare, func?ionare
- Executarea ndatoririlor servan?ilor pentru montarea brcii n vedeerea lansrii la a
p, lansarea la ap
- Executarea ndatoririlor servan?ilor pentru lansarea brcii la ap, mbarcarea oameni
lor ?i a materialelor, naviga?ia ?i acostarea

ISU - 02
3. Asisten? medical de urgen? ?i descarcerare
Cunoa?terea ?i mnuirea aparaturii medicale, accesoriilor necesare pentru acord
area primului ajutor Manual de prim ajutor
4. Stingerea incendiilor la sli aglomerate ISU - 04
5. Instruc?iuni de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat
Documente operative ntocmite
ISU - 07

D
E
C
E
M
B
R
I
E 1. Stingerea incendiilor n industria u?oar ISU - 04
2. Oprera?iuni pentru desf?urarea nterven?iei la incendii ISU - 01
3. Asisten? medical de urgen? ?i descarcerare
Evaluarea pacientului Manual de prim ajutor
4. Asisten? medical de urgen? ?i descarcerare
Motogeneratoare hidraulice ?i electrice, aparate de tiat cu disc abraziv, cu pn
z sau tip circular, cu?ite pentru decopertat, cabestan cu cabluri ?i lan?uri, apa
rat de tiat lemn, proiectorul electric telescopic cu trei lmpi, bobina cu cablu el
ectric. Alte utilaje ?i accesorii. Manual de descarcerare. Manual de cunoa?
tere accesorii
5. Instruc?iuni de lucru specifice echipajelor de prim ajutor calificat
Sntatea ?i securitatea n munc
ISU - 07
LUNA DISCIPLINA ?I CON?INUTUL TEMEI BIBLIOGRAFIE OBS.

I
A
N
U
A
R
I
E 1. Asisten medical de urgen? ?i descarcere
Sugarul ?i copilul, urgen?e pediatrice:
- Particularit?i anatomo-fiziologice ?i de examinare
- Primul ajutor n bolile aparatului respirator Manual de prim ajutor
2. Cutare ?i salvare din medii ostile vie?ii
Tehnici de salvare:
- Sprijinirea elementelor de construc?ii ce prezint pericol de prbu?ire
- Salvarea persoanelor blocate n spa?ii libere aflate sub drmturi
- Tehnici de salvare din pu?uri ?i fntani
- Salvarea persoanelor, animalelor din lucrri de excava?ie ?i tran?ee

ISU - 02
3. Asisten? medical de urgen? ?i descarcerare
Triajul victimelor Manual de prim ajutor
4. Stingerea incendiilor n industria alimentar ISU - 04
5. Asisten? medical de urgen? ?i descarcerare
Utilaje ?i accesorii pentru descarcerare: pompa hidraulic, deprttorul, foarfecel
e hidraulic ?i manual, unealta combinat, cilindrul hidraulic, furtunuri de presiu
ne, pompa hidraulic manual, dispozitivul special pentru u?i, pernele pentru nalt ?i
joas presiune, butelii cu aer comprimat, vinciul TILFORT, pistolul cu jet pentru
stins incendii IFEX 3000, dispozitivul de extrac?ie KED, dispozitivul SECUNET
Manual de descarcerare. Manual de cunoa?tere accesorii

F
E
B
R
U
A
R
I
E 1. No?iuni de fizic ?i chimie pentru pompieri Manual de fizic ?i chimie
2. Cutare ?i salvare din medii ostile vie?ii
Tehnici de salvare:
- Sprijinirea elementelor de construc?ii ce prezint pericol de prbu?ire
- Salvarea persoanelor blocate n spa?ii libere aflate sub drmturi
- Tehnici de salvare din pu?uri ?i fntani
- Salvarea persoanelor, animalelor din lucrri de excava?ie ?i tran?ee

ISU - 02
3. Asisten? medical de urgen? ?i descarcerare
Resuscitarea cardio-pulmonar ?i circula?ia:
- Sistenul circulator
- Lan?ul supravie?uirii
- Etapele pentru efectuarea RCP la nou-nscut, copil ?i adult
Manual de prim ajutor
4. Stingerea incendiilor la fabricile de ulei combustibil ISU - 04
5. Stingerea incendiilor n industria prelucrrii lemnului ISU - 04

M
A
R
T
I
E 1. Protec?ie Civil
Cunoa?terea ghidului practic privind activit?ile protec?iei civile n caz de acc
ident chimic pe timpul transportului substan?elor periculoase
A.D.R.
2. Asisten? medical de urgen? ?i descarcerare
Primul ajutor n cazul leziunilor musculo-scheletale:
- Examinarea leziunilor musculo-scheletale
- Primul ajutor n cazul fracturilor Manual de prim ajutor
3. Interven?ia la autovehicule cu propulsie electric Procedura de int
erven?ie
LUNA DISCIPLINA ?I CON?INUTUL TEMEI BIBLIOGRAFIE OBS.
M
A
R
T
I
E 1. Asisten? medical de urgen? ?i descarcerare
Urgen?e medicale:
- Prim ajutor n caz de AVC, crize convulsive ?i tratamentul lor
- Prim ajutor n caz de: deshidratare, hipertemie, hipotermie ?i degerturi
- Prim ajutor n caz de intoxica?ii
- Prim ajutor n caz de nec, electrocutare, arsuri
Manual de prim ajutor

. Comandant Deta?ament
Cpt.
Tudor Mihai SIMIONESCU