Sunteți pe pagina 1din 12

Tema 8.

Contabilitatea Capitalului propriu


Capital propriu- diferanta dintre activele si datoriile entitatii, sursa proprie de finanatare a activelor entitatii.
Capitalulu social- valoarea aporturilor poprietarilor entiatatii depuse in patrimoniul entitatii.Capitalul social pot fi
sub forma de numerar, hirtii de valoare, imobilizari,active circullante.
Evidenta analitica- a capitalului social se tine pe fiacre fondator, actionar.Evidenta sinetica a cap.social se tine la
contul de pasiv 311 Capital social.In credit se inregistreaza mij.alocate in capitalul social, iar in debit-mij retrase de
catre fondatori din capitalul social.
Formule: Reflectarea constituirii cap social doar dupa inregistrarea entitatii.
1.La suma aporturilor depuse de fondatori la inregistrarea entiatii: Dt 313 cap.nevarsat Ct 311
2.Depunerea cotelor de catre fondatori dupa inregistrarrea de stat: Dt 241, 242, 243, 123, 211, 213, 217 Ct 313
3.Depunerea aporturilor nebanesti in capitalul social el entitatii care se imobilizeaza cu TVA Dt534 Ct 313
4.Reflectarea formarii capitalului social al entitatii: Dt 313 Ct 311
5.Reflectarea depunerii aporturilor in capital: Dt 242 Ct 313
6.Reflectarea aporturilor depuse pentru inregistrarea de stat a entitatii:Dtb123, 211, 534 Ct 313
Capitalul social poate fi marit prin:a) marirea valorii nominae a actiunilor plasate sau cotelor parti b)plasarea de
actiuni ale emisunii suplimentare sau cotelor plati
Formule: La majorarea capitalului social din contul fondatorilor se intocmesc form contabile:
Dt 112, 122, 123, 211, 217, 242, 243 534 Ct 536
La majoararea capitalului social din sursele propoprii a entitatii:
Dt 321, 322, 323- din contul rezervelor
Dt 332 din contul profitului nerepartizat al anilor precedent
CT 311 la suma totala a majorarii c.social din suresle proprii.
La micsorarea capitalului social in baza modificarilor Camerei de Inregistrare:Dt 311 Ct 312 CT 315,
321,322,332,536. Operatiunile de formare a cap.social pot genera anumite abateri aceste abateri se reflecta in
component capitalului suplimentar 312.In credit se refelcta majorarea capitalului in debit-micsorarea acestuia.
-la crearea SA si inregsitrarea actiunilor la valoarea nominala: Dt 313 Ct 311
Capitalul nevarsat-reprezinta datoriile fonadatorilor privind aporturilie in cap.social la finantarea entitatii
atunci cind momentul deinregsitrare a entitatii nu coincide cu momentul de depunere a aporturilor.Evidenta
alanilitica-a capitalului nevarsat se tine pe fondatori si pe termen de achitare a datoriilor. Evidenta sintetica-
se tine la contul de active rectificativ. 313,In debit se refelcta valoarea nominala a datoriilor privind aporturile in
capitalul social., in credit- valoarea reala a aporturilor depuse de catre fondatori in contul achitarii
datoriilor,\\Formule:Inregistrarea capitalului nevarsat la valoarea nominala a aporturilor la ca social neachitatea
de catre fondatori Dt 313 Ct 311

1
La achitarea datoriilor fondatorilor privind aporturile in capitalul social la valoarea reala Dt 242,243, 112,
123,217, Ct 313
314 Capital neinregistrat-in credit- se inregistreaza majorarea capi.neinregistrat, in debit- diminuarea lui.
1.Inregistrarea majorarii capitalului Dt 112, 12, 211, Ct 314
2.inregistrarea diminuarii capaitalului Dt 314, Ct 311, 536
Capitalul retras-valoarea actiunilor rascumparate de entitate de la actionari.Rascumpararea poate fi efectuata
in scopul:- micsorarii capitalului social in urma anularii actiunilor; - revinzarii ulterioarea a cotelor la un pret
mai mare decit cel de procurare; - majorarii normei profitului la o actiune, etc
Evidenta analalitica- se tine pe feluri de actiuni privilegiate si simple sip e fondatori.Evidenta sintetica- se tine
la contul de active rectificativ 315 capital retras .In debit se refelcta pretul de procurare a a ctiunilor inar in
credit- vlaoraea nominala sau pretul de vinzare a actiunilor revindute.
Formule:La rascumpararea actiunilor de la actionari la pret de procurare Dt 315 CT 241, 242, 243
Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala Dt 311 Ct 315 .
Revinzarea actiunilor rascumparate la pretul de vinzare Dt 241, 242, 243, Ct 315
8.1 Contabilitatea rezervelor
Rezervele-sumele depuse de entitate pentru acoperirirea pierderilor rezultate din activitatea entiatii.
1.Rezerve prevazute de legislatie-.2.Rezerve prevazute de statut.3.Alte rezreve.
Rezervele se folosesc pentru:- majoarea capitalului social; - acoperirea pierderilor anilor precedent;
-plata dividendelor, Evidenta analitica- se tine pe categorii de reserve , surse de formare, directii de utilizare.
Evidenta sintetica- se tine la conturile de pasiv 321, 322, 323.In credit se reflecta constituirea rezervelor, in
debit- utilizarea lor. Formarea rezervelor- Dt 321, 322, 323- la suma totala a rezervelor
Ct 311- la suma rezervelor utilizare pentru majorarea cap.social.
Ct 332- la suma rezervelor utilizare pentru acoperirea pierderilor necaoperite a anilor precedent
Ct 536- la suma rezervelor utilizate pentru calcularea dividendelor pe actiu nilor prvilegiate.
8.1 Contabilitatea profitului nerepartizat
profitul net rezultatul financiar al perioadei de gestiune dupa impozitare.Profitul net se determina in contul
351, Rezultat financiar total, unde la finele anului se trec veniturile Dt 611, 612, 621, 622, 623 Ct 351
si cheltuielile Dt 351 Ct 711, 712, 713, 721, 722, 723, 731
Partea principala a profitului se foloseste pn plata dividendelor.Evidenta analitica a acestor dividende se tine
pe ficre fondator. Evidenta sintetica a dividendelor platitie in avans se tine la contul 334 ,,Profit utilizat al
perioadei de gestiune . Utilizarea profitului anului de gestiune se rfelecta : 1. Calcularea dividendelor platite
in avans Dt 334 Ct 536. 2.La achitarea dividendelor in avans se calculeaza impozitul pe venit Dt 534 Ct 242
3.Achitarea impozitului pe venit Dt 534, Ct 225

2
341,,Fonduri est edestinat generalizarii inf privind existent si modificarea fondurilor organizatiilor
necomerciale. Constituirea fondurilor :Dt 112, 123, 242, 243, 425, 537, CT 341
Utilizarea fondurilor: Dt 341 Ct 112, 123, 124, 521, 531, 533 544, etc/

Tema 11 :Contabilitatea cheltuielilor

Cheltuieli - diminuri ale beneficiilor economice nregistrate n perioada de gestiune sub form de ieiri, reduceri
ale valorii activelor sau de creteri ale datoriilor care contribuie la diminuri ale capitalului propriu (rezultatului
financiar), altele dect cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor.

Componena cheltuielilor

Cheltuieli ale activitii operaionale - cheltuieli determinate de procesul desfurrii activitii operaionale a
entitii.

Cheltuieli ale altor activiti - cheltuieli condiionate de desfurarea altor activiti (de exemplu, de ieirea i
deprecierea activelor imobilizate, de tranzaciile financiare, de evenimentele excepionale).

Cheltuieli privind impozitul pe venit - suma total a cheltuielilor privind impozitul pe venit luate n calcul la
determinarea profitului net (pierderii nete) al (a) perioadei de gestiune.

Recunoaterea i evaluarea cheltuielilor

6. Cheltuielile se recunosc dac se respect urmtoarele criterii:

1) exist o certitudine ntemeiat privind diminuarea beneficiilor economice ale entitii;

2) mrimea cheltuielilor poate fi evaluat n mod credibil.

7. Cheltuielile se recunosc concomitent cu:

1) diminuarea activelor fr o reducere concomitent a datoriilor sau o cretere a altor active (de exemplu,
valoarea contabil a stocurilor depistate lips la inventariere se nregistreaz ca majorare a cheltuielilor curente i
diminuare a activelor);

2) majorarea datoriilor fr o cretere concomitent a activelor (de exemplu, salariile calculate personalului
administrativ se contabilizeaz ca majorare concomitent a cheltuielilor i datoriilor curente);

3) calcularea amortizrii i nregistrarea pierderilor din deprecierea activelor imobilizate contabilizate conform
SNC "Imobilizri necorporale i corporale", SNC "Deprecierea activelor".

8. Cheltuielile suportate n perioada de gestiune, dar care se refer la perioadele de gestiune ulterioare i depesc
pragul de semnificaie stabilit n politicile contabile, se recunosc ca cheltuieli anticipate. Pe msura survenirii

3
perioadelor corespunztoare, cheltuielile anticipate se deconteaz la cheltuielile curente prin metoda liniar sau
prin alt metod stabilit de entitate.

Aplicarea pragului de semnificaie conform standardelor naionale de contabilitate, Adrian tirbu

9. Cheltuielile se recunosc n baza urmtoarelor principii:

1) contabilitatea de angajamente;

2) prudena.

10. Conform principiului contabilitii de angajamente, cheltuielile se recunosc n perioada n care au fost
suportate, indiferent de momentul plii numerarului sau compensrii sub alt form.

11. Conform principiului prudenei, cheltuielile se recunosc astfel nct mrimea acestora s nu fie subevaluat.
n contabilitate se nregistreaz toate cheltuielile, inclusiv pierderile aferente perioadei de gestiune

14. Cheltuielile se evalueaz la:

1) valoarea contabil a activelor ieite;

2) costul efectiv al serviciilor prestate/lucrrilor executate;

3) suma retribuiilor calculate efectiv personalului, suma contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii i
primelor de asigurare obligatorie de asisten medical aferente;

4) suma amortizrii calculate i deprecierii activelor imobilizate;

5) suma provizioanelor constituite;

6) costul serviciilor primite etc.

15. Nu se recunosc ca cheltuieli:

1) costul de intrare al activelor primite in gestiunea economica a entitatii

2) cotele retrase din capitalul social i alte pli efectuate pe seama capitalului propriu;

3 4) avansurile acordate n vederea procurrilor ulterioare de bunuri i servicii;

5) sumele rambursate ale creditelor i mprumuturilor primite, inclusiv n form nemonetar, precum i alte
diminuri de datorii care nu micoreaz capitalul propriu (de exemplu, achitarea datoriilor fa de salariai, buget,
furnizori i ali creditori);

6) alte elemente contabile care nu corespund criteriilor de recunoatere a cheltuielilor.

4
Cheltuieli ale activitii operaionale

18. Cheltuielile activitii operaionale snt generate de fabricarea i comercializarea produselor, prestarea
serviciilor, executarea lucrrilor, achiziionarea i comercializarea mrfurilor, executarea contractelor de
construcie, transmiterea n folosin temporar a activelor proprii n baza contractelor de leasing etc.

19. Cheltuielile activitii operaionale includ:

1) costul vnzrilor;

2) cheltuielile de distribuire;

3) cheltuielile administrative;

4) alte cheltuieli din activitatea operaional.

24. Cheltuielile de distribuire reprezint cheltuieli aferente promovrii i comercializrii produselor/mrfurilor i


serviciilor. Aceste cheltuieli pot fi suportate pn la comercializarea produselor/mrfurilor (de exemplu, cheltuielile
de publicitate), n procesul comercializrii acestora (de exemplu, salariile personalului antrenat n procesul de
comercializare) sau dup comercializarea lor (de exemplu, cheltuielile pentru reparaia mrfurilor n perioada de
garanie). n funcie de pragul de semnificaie, cheltuielile suportate pn la comercializarea produselor/mrfurilor
pot fi contabilizate ca cheltuieli anticipate cu decontarea ulterioar a acestora la cheltuielile curente n perioadele
de comercializare a produselor/mrfurilor.

25. Cheltuielile de distribuire recunoscute se contabilizeaz ca majorare a cheltuielilor curente concomitent cu


majorarea datoriilor, amortizrii imobilizrilor necorporale i corporale, diminuarea stocurilor, creanelor i altor
active, decontarea costurilor activitilor de baz i/sau auxiliare, decontarea pierderilor din returnarea i reducerea
preurilor la produsele/mrfurile vndute n perioadele de gestiune precedente etc.

Formule :1. Reflectarea ch privind ambalarea produselor finite la depozitele entitatii de productie, inclusive
valoaea ambalajului DT 712 Ct 211,531,533,812,521

2.Reflectarea cheltuielilor privind incarcarea produselor si marfurilor in mij de transport efectuata de muncitorii de
la deposit, sectiile auxiliare sau organizatii terte: Dt 712 Ct 531,533,812,521

3.Reflecatrea costului trasportului produselor si marfurilor de la deposit pina la locul de predare Dt 712 Ct 812,
521, 544

4.Trecerea la ch a valorii contabile a mostrelor finite si marfuri predate cu titlu gratuity Dt 712, Ct 216, 217

Cheltuielile administrative se contabilizeaz ca majorare a cheltuielilor curente concomitent cu majorarea


datoriilor, diminuarea activelor circulante, majorarea amortizrii activelor imobilizate, decontarea costului
produselor/serviciilor activitilor de baz i/sau auxiliare.

5
Formule: 1. Calcularea remuneratiilor, premiilor, acodate lucratorilor administratiei, personalului muncitorilor Dt
713, Ct 531, 533

2.Amortizarea imobilizarilor utilizate in scopuri administrative al eentitatii Dt 713Ch administattive Ct 123,124

3.Reflectarea ch privind intretinerea si reparatia mij.fixe cu destinatie administartiva ale entitatii Dt 713, Ct 211,
521, 522, 531, 533, 812

Alte cheltuieli ale activitii operaionale includ cheltuielile legate de desfurarea activitii operaionale a
entitii, dar care nu pot fi atribuite la costul vnzrilor, cheltuielile de distribuire sau cheltuielile administrative.

Formule: 1.Reflectarea valorii contabile a acivelor circulante Dt 714, Ct 211, 231, 251, 246

Cheltuieli ale altor activiti

31. Cheltuielile altor activiti includ:

1) cheltuielile cu activele imobilizate, care reprezint cheltuielile aferente ieirii, cu excepia lipsurilor i
deteriorrilor constatate la inventariere;

2) cheltuielile financiare, care includ cheltuielile (pierderile) rezultate din operaiunile financiare ale entitii;

3) cheltuielile excepionale, condiionate de evenimente atipice, care nu se manifest permanent sau cu regularitate
(calamiti naturale, perturbri politice, modificri ale legislaiei etc.).

Formule: 1.In curul perioadei de gestiune cu activele imobilizate se inregistreaza in contul 721 Ch cu active
imobilizate prin formula Dt 721, Ct 111, 112, 12, 211, 226, 521, 531, 533, 538, 812

Cheltuielile financiare se inregistreaza la contul Dt 722 prin : Ct 221, 223, 224, 226, 521, 522

Ch privind impozitul pe venit

731 ,,Ch privind impozitul pe venit este destinat generalizarii informatiilor prinvind ch. FORMULE

1. Achitarea impozitului pe venit in rate pe parcursul anului DT 225,, Creamte pe t.scurt privind decontaril
ecu bugetul CT 242

2. La sfirsitul anului se determina suma efectiva a impozitului oe venit Dt 731 Ct 534

Tema 10.Contabilitatea veniturilor


Venituri - creteri ale beneficiilor economice nregistrate n cursul perioadei de gestiune, sub forma intrrilor
de active sau majorrii valorii acestora, sau a diminurii datoriilor care au drept rezultat creteri ale capitalului
propriu, cu excepia creterilor legate de contribuiile proprietarilor.
6
veniturilor provenite din:
1) vnzarea produselor i mrfurilor;
2) prestarea serviciilor;
3) utilizarea de ctre teri a activelor entitii care genereaz dobnzi, redevene (royalty) i dividende.
Venituri din prestarea serviciilor - venituri din executarea de ctre entitate a unor lucrri pe parcursul unei anumite
perioade de timp (de exemplu, venituri din serviciile de transport, reparaie, intermediere, consultan, instruire,
agrement-sport, instalare a utilajului, telefonie, internet, turism).
Venituri din vnzarea produselor i mrfurilor - venituri din comercializarea bunurilor produse de entitate sau
cumprate pentru a fi revndute, inclusiv terenurile i alte imobilizri deinute n scopuri revnzrii.
Venituri sub form de dobnzi - venituri din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum i din
deinerea obligaiunilor i a altor sume datorate entitii.
Venituri sub form de redevene - (royalty) venituri din utilizarea imobilizrilor necorporale ale entitii cum ar fi
brevetele, mrcile, drepturile de autor (copyright) i software-ul pentru computere etc.
Venituri sub form de dividende - venituri din cotele deinute n capitalul social al altor entiti.
10.1 Recunoaserea veniturilor
Veniturile se evalueaz la valoarea just a contraprestaiei (mijlocului de plat) primite sau de primit diminuat cu
valoarea oricror reduceri de pre, bonusuri i altor reduceri comerciale acordate de ctre vnztor.
Valoarea justa- suma cu care poate fi schimbat benevol un active sau decontata o datorie, in cadrul unei tranzactii
desfasurate in conditii normale intre parti interesate si bine informate.
Veniturile din vinzarea produselor si marfurilor se recunosc in momentul in care sint indeplinite simultan
conditiile:
1) Marimea veniturilor poate fi evaluate in mod credibil;
2) Este posibil ca beneficiile economice aaferente tranzactiei vor fi generate catre entitate
3) Entitatea nu mai gestionaeaza bunurile vindute ca in cazul detinerii in proprietate a acestora si nu tine
controlul efectiv asupra lor
Veniturile din prestarea serviciilor se recunosc- in cazul indeplinirii simultate a urmatoarelor conditii:
a) Marimea veniturilor poate fi evaluate in mod credibil
b) Este probabil ca beneficiile economice afaerente tranzactiei sa fie obtinute de catre entitate
Evaluarea veniturilor- din prestarea serviciilor se efectueaza de regula in marimea valorii acestora, stabilita
de partile contractante si confirmata documentar. Evaluarea acestor venituri este credibila doar in cazul in
care entitatea a convenit cu celelalte parti participante la tranzactie urmatoarele conditii:
a) Drepturile fiecarei parti care au putere juridical si se refera la prestarea si primirea serviciilor
b) Metodele si conditiile de plata, etc
Recunoasterea veniturilor din prestarea serviciilor se efectueaza conform unei din urmatoarele metode
1. Metoda prestarii integrale 2. Metoda procentului de finalizare
10.2 Contabilitatea veniturilor din activitatea operationala
7
Contabilitatea veniturilor este condiionat de sursa de obinere a acestora - vnzarea produselor i mrfurilor;
prestarea serviciilor; utilizarea de ctre teri a activelor entitii care genereaz dobnzi, redevene i dividende.

Evidenta analitica a veniturilor din activitatea operationala se tine pe tipuri de venituri, surse, perioade de obtinere
a acestora.Pentru eviidenta sintetica sunt destinate conturile de pasiv 611,, VEnituri din vinzari si 612,,Alte
venituri din activitatea opertionala.In credit se inregistreaza in curssul perioadei de gestiune cu tota cumulative
de la inceputul anului sumele veniturilor recunoscute, iar in debit trecerea la finele anului de gestiune a veniturilor
accumulate.
Formule: In cursul anului de gestiune veniturile din vinzari se inregistreaza
1. La suma incasarilor din vinzarea produselor, marfurilor si prestarea serviciilor- Dt 241, 242, 243 Ct 611
2. La valoarea marfurilor livrate, partilor legale si personalului entitatii cu achitarea ulterioara Dt 221 creante
comerciale, 223,,Creante ale partilor afiliate , 226,, Creante ale personalului CT 611
3. La suma veniturilor idn vinzari obtinut in perioadele precedente, dar aferente perioadei de gestiune Dt
424,,Venituri anticipate pe t.lung, Dt 535 venituri anticipate curente Ct 611
4. La returnarea marfurilor in aceeiasi perioada de gestiune in care ele au fost vindute Dt 221 , 223,22 Ct 611
Veniturile operationale se inregistreaza:1. La suma incasarilor fara TVA din vinzarea lor active curente Dt
241, 242, 243 Ct 612
2.La valoarea de vinzare fara TVA a altor active curente realizate cumparatorilor Dt 234, 226 Ct 612
3.La valoarea plusurilor de valori material constatate cu ocazia inventarierii, precum si la marimea 352
4,. La plata calculate pentru imobilizari necorporale transmise in locatiune Dt 231 creante privind
veniturile din utilizarea de catre terti a activelor entitatii CT 612
5.La suma amenzilor Dt 234 Alte creante curente Ct 612
6.La suma datoriilor anulate inlegatura cu expirarea termenuui de prescriptive Dt 521 522,523, Ct 612
Rezultattul financiar total Dt 611, 612 Ct 351
10.3 Contabilitatea veniturilor din alte activiatti
Veniturile din alte activitati cuprin 621- venituri din operatiuni cu active imobilizate 622 ven financiare 623
venituri exceptionale
Veniturile se recunosc in baza facturilor finscale, proceselor verbale de casare, notei contabile prin formulele 1.la
valoarea de vinzare a imobilizarilor iesite Dt 234, Ct 621
2,La valoarea materialelor rezultate din lichidarea mij,fixe care depaseste valoarea reziduala
Dt 211, Ct 621
3.La suma veniturilor din operatiuni cu active imobilizate Dt 535 Ct 621
Veniturile activitatii financiare se inregistreaza in urma operatiunilor cu character financiar care influenteaza in
majoritatea cazurilor capitalul propriu al entitatii.
La constatarea veniturilor financiare in baza contractului de donatie, procesului verbal de primire- predare
abunurilor, facturei , notei de contabilitate se intocmesc formulele:
1. La valoarea activelor primite cu titlu gratuity de la alte pers juridice si fizice Dt 111, 121, 122Ct 622
2. La suma veniturilor din diferente de curs valutar constatte aferente conturilor valutare si operatiunilor in valuta
straina:; Dt 221 Creante comerciale Dt 224 avansuri acordate curente Dt 241, Dt 243 226, 521 Ct 622
3. La suma primelor, premiilor, precum si incasarilor de la alte persoane sub forma e sume sponsorizate: Dt 241, 242,
243 Ct 622

8
4. La suma veniturilor din activitatea financiara obtinute in perioadele precedente, dar aferente perioadei de gestiune
Dt 535 Venituri anticipate curente 424 venituri anticipat epe t,lung
Ct 622
Veniturile exceptionale se inregistreaza la primirea ajutoarelor, recompenselor in umra pierderilor din
evenimentele neordinare produse la entitatea
La constatarea veniturilor exp conform documentelor care confirma evenimentul , facturile, prcesului verbal de
primire predare a activelor, bonului de intrare, proceseului verbal de casaare, decizii de recuperare, notei de
contabilitate se intocmesc formulele:
1, La valoarea acctivelor si suma numerarului primit de la organelle de stat, persoanele jur si fiz pentru recuperarea
pierderilor din evenimentele exceptionale Dt 211, 213, 217, 241, 242,243 Ct 623
2.La sumele de primit de la companiile de asigurari pentru recuperarea pierderilor din evenim
Dt 233 Creante curente privind asigararile Ct 623 Venituri execeptionale
3.La finele anului de gestiune conturile de venituri se inched prin trecerea veniturilor accumulate in contul 351

Tema 12: Situatii financiare


1. Prezentul standard reglementeaz modul de ntocmire i prezentare a situaiilor financiare complete i
simplificate ale entitilor care aplic Standardele Naionale de Contabilitate.
2. Prezentul standard nu reglementeaz modul de ntocmire a situaiilor financiare ale:
1) entitilor de interes public i altor entiti care aplic IFRS (IAS 1 Prezentarea situaiilor financiare);
2) organizaiilor necomerciale (Indicaii metodice privind particularitile contabilitii n organizaiile necomerciale);
3) instituiilor publice (Norme stabilite de Ministerul Finanelor).
noiunile utilizate
Fluxuri de numerar intrri i/sau ieiri de mijloace i documente bneti.
Modificri de capital propriu majorri i diminuri ale elementelor de capital propriu.
Situaii financiare set de rapoarte care conin informaii privind poziia financiar, performana financiar, modificrile
capitalului propriu i fluxurile de numerar ale entitii pe o perioad de gestiune.
Performan financiar relaia dintre veniturile i cheltuielile entitii prezentate n situaia de profit i pierdere.
Poziie financiar relaia dintre activele, capitalul propriu i datoriile entitii prezentate n bilan.
Valoare contabil valoarea la care un activ este recunoscut n bilan dup deducerea amortizrii i pierderilor din
depreciere cumulate.
Scopul i componena situaiilor financiare
3. Situaiile financiare au drept scop prezentarea informaiilor utile n luarea deciziilor economice pentru o gam
larg de utilizatori cum ar fi: proprietarii (acionarii, asociaii), creditorii, clienii, salariaii, autoritile publice i publicul.
Pentru realizarea acestui scop situaiile financiare ofer informaii despre:
1) active; capital propriu, venituri si cheltuieli, fluxuri de numerar.
n funcie de criteriile stabilite n Legea contabilitii i necesitile informaionale ale utilizatorilor entitatea poate
ntocmi:
2) situaii financiare complete cuprind- bilantul, situata de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului
propriu, situatia fluxurilor de numerar, notele la situatiile financiare, nota explicativa
Situaiile financiare simplificate cuprind:bilanul, situaia de profit i pierdereinota explicativ.

Principii de baz i caracteristici calitative


4. Situaiile financiare se ntocmesc n conformitate cu urmtoarele principii de baz:
9
continuitatea activitii prevede ntocmirea situaiilor financiare pornind de la ipoteza c entitatea i va continua n mod
normal funcionarea cel puin pe o perioad de 12 luni din data raportrii fr intenia sau necesitatea de a-i lichida sau
reduce n mod semnificativ activitatea. n cazul n care situaiile financiare nu se ntocmesc conform principiului
continuitii activitii trebuie prezentat baza de ntocmire a situaiilor financiare i motivul pentru care entitatea nu poate
s-i continue activitatea;
contabilitatea de angajamente impune recunoaterea elementelor situaiilor financiare, cu excepia elementelor situaiei
fluxurilor de numerar, pe msura apariiei acestora, indiferent de momentul ncasrii/plii de numerar sau compensrii n
alt form;
separarea patrimoniului i datoriilor prevede prezentarea n situaiile financiare doar a informaiilor despre patrimoniul
i datoriile entitii, care trebuie contabilizate separat de patrimoniul i datoriile proprietarilor i ale altor entiti;
necompensarea const n prezentarea distinct n situaiile financiare a activelor i datoriilor, veniturilor i cheltuielilor.
Compensarea reciproc a activelor i datoriilor sau a veniturilor i cheltuielilor nu se admite, cu excepia cazurilor n care
compensarea este permis de Standardele Naionale de Contabilitate;
consecvena prezentrii prevede meninerea modului de prezentare i de clasificare a elementelor n situaiile financiare
de la o perioad de gestiune la alta, cu excepia cazurilor cnd:
n urma unei modificri semnificative n natura activitii entitii sau n urma unei analize a indicatorilor situaiilor
financiare, este mai relevant o alt prezentare sau clasificare a elementelor situaiilor financiare innd cont de metodele
i procedeele politicilor contabile elaborate conform SNC Politici contabile, modificri ale estimrilor contabile, erori i
evenimente ulterioare;
n Standardele Naionale de Contabilitate a fost modificat modul de prezentare a elementelor situaiilor financiare.
5. Informaiile din situaiile financiare trebuie s corespund urmtoarelor caracteristici calitative:
inteligibilitatea informaiile trebuie clasificate, caracterizate i prezentate n mod clar i concis;
relevana informaiile trebuie s fie importante pentru utilizatori i s-i ajute pe acetia s evalueze evenimentele trecute,
prezente sau viitoare, s confirme sau s corecteze evalurile lor anterioare;
credibilitatea informaiile trebuie s fie complete, neutre i fr erori semnificative;
comparabilitatea situaiile financiare trebuie s conin informaii comparative aferente perioadei precedente pentru
toate elementele raportate ale perioadei de gestiune curente, dac Standardele Naionale de Contabilitate nu permit altfel.
6. Pentru ca informaiile din situaiile financiare s corespund caracteristicilor calitative prevzute n pct. 11
este necesar ca:
1) s se stabileasc un echilibru ntre caracteristicile calitative ale informaiilor financiare;
2) informaiile s fie oportune pentru luarea deciziilor de ctre utilizatori;
3) beneficiile provenite din utilizarea informaiilor s depeasc costul obinerii acestora.

Formularele i coninutul situaiilor financiare


Reguli generale
7. Situaiile financiare se ntocmesc conform formularelor din anexele la prezentul standard.
8. Situaiile financiare se ntocmesc i se prezint anual. n cazul modificrii datei de raportare i prezentrii
situaiilor financiare pe o perioad mai lung sau mai scurt de un an, entitatea trebuie se dezvluie:
1) perioada acoperit de situaiile financiare;
2) motivul stabilirii unei perioade de gestiune mai lungi sau mai scurte de un an; i
3) faptul c informaiile din situaiile financiare nu snt pe deplin comparabile (de exemplu, pentru entitile nou
nregistrate prima perioad de gestiune se consider perioada din data nregistrrii de stat a entitii pn la 31 decembrie
al aceluiai an calendaristic. n cazul n care nregistrarea de stat a entitii are loc dup 1 octombrie, prima perioad de
gestiune se consider perioada din data nregistrrii de stat pn la 31 decembrie al urmtorului an calendaristic).
10
9. Situaiile financiare includ indicatorii activitii tuturor filialelor, reprezentanelor i subdiviziunilor entitii
amplasate pe teritoriul Republicii Moldova.
10. Situaiile financiare se ntocmesc n baza informaiilor contabile dup reflectarea rezultatelor inventarierii
pentru confirmarea existenei i strii activelor i pasivelor.
11. Situaiile financiare trebuie identificate i separate de alte informaii prezentate n acelai document, de
exemplu, n raportul anual al entitii sau n prospectul de emisiuni a valorilor mobiliare.
12. Entitatea trebuie s identifice n mod clar situaiile financiare i s evidenieze n mod special urmtoarele
informaii:
1) denumirea entitii i alte elemente de identificare;
2) data raportrii sau perioada acoperit de situaiile financiare;
3) activitatea de baz;
4) forma de proprietate;
5) forma juridic de organizare;
6) unitatea de msur.
13. Erorile depistate la ntocmirea situaiilor financiare se corecteaz n conformitate cu SNC Politici contabile,
modificri ale estimrilor contabile, erori i evenimente ulterioare.
14. ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare cuprind urmtoarele etape:
efectuarea lucrrilor premergtoare ntocmirii situaiilor financiare cum ar fi: inventarierea general a elementelor
contabile, decontarea cheltuielilor i veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune, determinarea i reflectarea
diferenelor de curs valutar, ntocmirea nregistrrilor de corectare, determinarea cotei curente a activelor imobilizate i
datoriilor pe termen lung etc.;
completarea formularelor situaiilor financiare;
ntocmirea notelor/notelor explicative la situaiile financiare;
aprobarea, semnarea i prezentarea situaiilor financiare;
reformarea bilanului.

Situaia de profit i pierdere


15. Situaia de profit i pierdere caracterizeaz performana financiar a entitii pentru perioada de gestiune i
conine informaii privind:
1) veniturile creteri ale beneficiilor economice nregistrate n cursul perioadei de gestiune, sub forma intrrilor
de active sau majorrii valorii acestora sau a diminurii datoriilor care au drept rezultat creteri ale capitalului propriu, cu
excepia celor legate de contribuiile proprietarilor;
2) cheltuielile diminuri ale beneficiilor economice nregistrate n perioada de gestiune sub form de ieiri sau
reduceri ale valorii activelor sau de creteri ale datoriilor care contribuie la diminuri ale capitalului propriu, altele dect
cele rezultate din distribuirea acestuia proprietarilor;
rezultatele financiare profitul (pierderea) calculat ca diferen dintre veniturile i cheltuielile perioadei de
gestiune.
Situaia modificrilor capitalului propriu
16. Situaia modificrilor capitalului propriu caracterizeaz existena i modificarea elementelor capitalului
propriu n cursul perioadei de gestiune i conine informaii privind:
1) capitalul social i suplimentar capitalul social, capitalul suplimentar, capitalul nevrsat, capitalul
nenregistrat i capitalul retras;
2) rezervele capitalul de rezerv, rezervele statutare i alte rezerve;

11
3) profitul nerepartizat (pierderea neacoperit) coreciile rezultatelor anilor precedeni, profitul nerepartizat
(pierderea neacoperit) al anilor precedeni, profitul net (pierderea net) al perioadei de gestiune, profitul utilizat al
perioadei de gestiune i rezultatul din tranziia la noile reglementri contabile;
4) alte elemente de capital propriu care nu se includ n subpct. 1) 3).
17. Elementele capitalului propriu se determin n conformitate cu SNC Capital propriu i datorii.
18. n situaia modificrilor capitalului propriu pentru fiecare element se indic soldul la nceputul perioadei de
gestiune, majorrile i diminurile pe parcursul perioadei i soldul la sfritul perioadei de gestiune, care se determin prin
relaia:

Sold la sfritul perioadei de Sold la nceputul perioadei de


= + Majorrile Diminurile
gestiune gestiune

12