Sunteți pe pagina 1din 2

Capitolul I.

Date de identificare ale agentului economic


1.1 Date de identificare
1.2 Scurt Istoric
Capitolul II. Diagnosticul situatiei actuale
2.1. Diagnosticul juridic
2.1.1. Actul de constituire si forma juridica
2.1.2. Statutul si contractul de societate
2.1.3. Capitalul social
2.1.4. Administrarea societii
2.1.5. Dreptul de proprietate
2.1.6. Salariati, drepturi sociale
2.1.7. Registrele si evidentele contabile
2.2.Diagnosticul comercial
2.2.1. Produse si servicii
2.2.2. Analiza factorilor externi
2.3.Diagnosticul resurselor umane
2.3.1 Actiuni si actionariat
2.3.2 Conducerea
2.3.3 Persoane afiliate
2.3.4 Salariati
2.3.5 Organigrama si Managementul Societatii
2.4. Diagnosticul de mediu
2.5. Diagnosticul financiar
2.5.1 Fondul de rulment (FR)
2.5.2 Necesarul de fond de rulment (NFR)
2.5.3 Trezoreria neta (TN)
2.5.4 Analiza performantelor financiare
2.5.5 Analiza lichiditatii si solvabilitatii intreprinderii
2.5.6 Analiza fluxurilor de trezorerie
2.6. Analiza SWOT
Capitolul III. Descrierea proiectului de investitii pentru care se solicita finantarea
3.1 Descrierea tehnico economica a proiectului de investitie
3.1.1 Scopul proiectului de investitie
3.1.2 Obiectivele investitiei
3.1.3 Descrierea proiectului de realizare
3.1.4 Graficul de realizare a investitiei (echipamente achizitionate)
3.1.5 Valoarea totala a investitiei
3.1.6 Strategia activitatii viitoare
3.2.Planul de finantare
3.3 Produsele noi
3.4 Piata
3.5 Strategia de marketing
3.6 Programul de vanzari
3.7 Materii prime si utilitati
3.7.1 Materii prime
3.7.2 Utilitati
3.8 Personalul
3.9. Prezentarea echipei de implementare a proiectului
3.10. Valoarea actualizata neta
3.10.1 Determinarea cifrei de afaceri aferenta investitiei
3.10.2 Rata interna de rentabilitate (RIR)
3.10.3 Termenul de recuperare al investitiei (TR)
3.10.4 Indicele de profitabilitate (IP)
3.10.5 Analiza de sensibilitate
3.11. Tehnica scenariilor
3.11.1 Starea nefavorabila
3.11.2 Starea favorabila
3.12. Arborele de decizie
Concluzii
Anexe