Sunteți pe pagina 1din 3

HOT.

557 26/04/2006

HOTARARE nr. 557 din 26 aprilie 2006


privind stabilirea datei de la care se pun in circulatie pasapoartele electronice, precum si a formei si continutului
acestora

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul
liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1
(1) Se stabilesc pasapoartele cu date biometrice incluse, denumite in continuare pasapoarte electronice, avand
forma si continutul prevazute in anexele nr. 1-3 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Punerea in circulatie a pasapoartelor electronice se face incepand cu data de 1 ianuarie 2007.
ART. 2
In intelesul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) pasaport electronic - pasaportul diplomatic, pasaportul de serviciu sau pasaportul simplu, in care se include un
mediu de stocare electronica a datelor biometrice ale persoanei;
b) date biometrice - imaginea faciala, impresiunea digitala, precum si orice alte date ale persoanei care pot fi
introduse in mediul de stocare electronica.
ART. 3
(1) Pana la punerea in circulatie a pasapoartelor electronice, cetatenilor romani li se elibereaza in continuare
pasapoartele stabilite potrivit Hotararii Guvernului nr. 460/2001 privind punerea in circulatie a noilor pasapoarte
romanesti, cu modificarile ulterioare.
(2) Pasapoartele aflate asupra titularilor isi pastreaza valabilitatea si se retrag treptat din circulatie, potrivit
solicitarilor cetatenilor.
ART. 4
(1) Pentru confectionarea pasapoartelor electronice se abiliteaza Secretariatul General al Guvernului, prin Regia
Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", in calitate de producator, sa organizeze, in colaborare cu
Ministerul Administratiei si Internelor si cu Ministerul Afacerilor Externe, procedura de licitatie, in conformitate cu
prevederile legale privind achizitiile publice.
(2) Licitatia se organizeaza, in conditiile legii, in vederea desemnarii unui furnizor unic, care va asigura:
a) confectionarea pasapoartelor electronice in conformitate cu cerintele Uniunii Europene si livrarea acestora
potrivit cantitatilor stabilite prin contract;
b) livrarea echipamentelor si produselor software pentru preluarea datelor si vizualizarea elementelor introduse in
mediul de stocare electronica;
c) livrarea echipamentelor si produselor software necesare implementarii sistemului informatic de evidenta si
gestiune a pasapoartelor electronice;
d) livrarea echipamentelor si produselor software necesare personalizarii centralizate a pasapoartelor electronice;
e) livrarea echipamentelor de conectare a sistemului de pasapoarte la sistemul de comunicatii.
(3) Sumele necesare finantarii proiectului se asigura de catre furnizorul declarat castigator in urma licitatiei si se
restituie de catre producator prin plati periodice stabilite potrivit contractului incheiat.
ART. 5
(1) Pasapoartele electronice se elibereaza titularului dupa achitarea contravalorii documentului de calatorie si a
taxelor consulare, stabilite potrivit legii.
(2) Stabilirea si actualizarea contravalorii pasapoartelor electronice se fac de catre producator, cu avizul
Ministerului Finantelor Publice.
(3) Contravaloarea pasapoartelor electronice eliberate in tara se incaseaza prin virament catre unitatile bancare cu
care Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" a incheiat contracte in acest scop.
(4) Taxele consulare percepute in tara pentru eliberarea pasapoartelor electronice se achita in contul de venituri al
bugetului de stat 20.33.01.02 "Taxe consulare", deschis la unitatile Trezoreriei Statului.
(5) Contravaloarea pasapoartelor electronice si taxele consulare percepute in strainatate se incaseaza de catre
misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, potrivit instructiunilor emise de Ministerul Afacerilor
Externe.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:
p. Ministrul administratiei si internelor,
Paul Victor Dobre,

CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis Page 1


HOT. 557 26/04/2006

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,


Anton Niculescu,
secretar de stat

Ministrul delegat pentru


coordonarea Secretariatului General
al Guvernului,
Mihai Alexandru Voicu

Ministrul finantelor publice,


Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

Bucuresti, 26 aprilie 2006.


Nr. 557.

ANEXA 1

FORMA SI CONTINUTUL
pasaportului electronic diplomatic

Culoarea copertei: - neagra


Marimea: - 125 x 88 mm
Numarul de pagini: - 32
Numarul pasaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin
coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat,
engravat laser
Numerotarea paginilor: - tiparita in partea de jos a fiecarei pagini
Pagina cu datele de
identificare a titularului: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului (numele,
prenumele, data si locul nasterii), data
valabilitatii pasaportului, codul numeric
personal - C.N.P., cetatenia, fotografia
titularului engravata laser si fotografia in
umbra realizata prin perforatie laser, numarul
pasaportului, semnatura titularului, datele
informatizate citibile optic, mediul de
stocare electronica a datelor biometrice ale
persoanei
Pagina rezervata pentru mentiuni ale autoritatilor
Pagina rezervata pentru prelungirea pasaportului
Pagina rezervata pentru inscrierea insotitorilor
Hartie: - speciala, filigran, elemente de siguranta

ANEXA 2

FORMA SI CONTINUTUL
pasaportului electronic de serviciu

Culoarea copertei: - albastra


Marimea: - 125 x 88 mm
Numarul de pagini: - 32
Numarul pasaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin
coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat,
engravat laser
Numerotarea paginilor: - tiparita in partea de jos a fiecarei pagini
Pagina cu datele de
identificare a titularului: - din policarbonat

CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis Page 2


HOT. 557 26/04/2006

- datele de identitate ale titularului (numele,


prenumele, data si locul nasterii), data
valabilitatii pasaportului, codul numeric
personal - C.N.P., cetatenia, fotografia
titularului engravata laser si fotografia in
umbra realizata prin perforatie laser, numarul
pasaportului, semnatura titularului, datele
informatizate citibile optic, mediul de
stocare electronica a datelor biometrice ale
persoanei
Pagina rezervata pentru mentiuni ale autoritatilor
Pagina rezervata pentru prelungirea pasaportului
Pagina rezervata pentru inscrierea insotitorilor
Hartie: - speciala, filigran, elemente de siguranta

ANEXA 3

FORMA SI CONTINUTUL
pasaportului electronic simplu

Culoarea copertei: - rosu visiniu


Marimea: - 125 x 88 mm
Numarul de pagini: - 32
Numarul pasaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin
coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat,
engravat laser
Numerotarea paginilor: - tiparita in partea de jos a fiecarei pagini
Pagina cu datele de
identificare a titularului: - din policarbonat
- datele de identitate ale titularului (numele,
prenumele, data si locul nasterii, inaltimea
si culoarea ochilor)
- data si locul depunerii cererii, data
valabilitatii pasaportului, codul numeric
personal - C.N.P.
- cetatenia
- fotografia titularului engravata laser si
fotografia in umbra realizata prin perforatie
cu laser
- numarul pasaportului
- semnatura titularului
- datele informatizate citibile optic
- mediul de stocare electronica a datelor
biometrice ale persoanei
Pagini rezervate pentru
mentiuni ale autoritatilor
romane: - semne particulare
- domiciliul
- restrangerea dreptului la libera circulatie
in strainatate
Pagini pentru vize
Pagina cuprinzand instructiuni,
obligatii
Hartie: - speciala, filigran, elemente de siguranta
__________

CTCE S.A. Piatra Neamt - Intralegis Page 3