Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE


PUBLICA
MASTER ANUL I
AUDIT SI GUVERNANTA CORPOARATIVA

PROIECT LA DISCIPLINA
METODOLOGIA DE DERULARE A UNEI MISIUNI DE AUDIT INTERN

CONF.UNV.DR. FLORIN BOGHEAN

AS.DR. MOROSAN DANILA LUCIA

ANI VALERICA GABRIELA


MARIA BOTOC AUDITOR INTERN CENTRUL DE PLASAMENT
AURA GEORGESCU AUDITOR INTERN SPERANTA
Data 30.11.2014

RAPORT AUDIT PUBLIC INTERN


MISIUNEA DE AUDIT PUBLIC INTERN
Evaluarea respectrii prevederilor legale privind auditarea
sistemului de achiziii publice

Centrul de plasament ,,Sperana - serviciu de protectie de tip rezidential


Centrul de plasament ,,Sperana Suceava a fost dezvoltat pe fosta structura a Casei de
Copii Prescolari. n data de 30 iunie 1998 a fost preluat de la Inspectoratul Scolar Suceava de
catre Consiliul Judetean Suceava i a primit denumirea de Centrul de Plasament nr.2; prin
Hotrarea Consiliului Judetean din 25.07.2000 se primeste denumirea de Centrul de
Plasament ,,Speranta Suceava.
In prezent, Centrul de Plasament,,Speranta Suceava este o structura functionala in cadrul
Directiei Generale de Asistent Sociala si Protectia Copilului ce este subordonata Consiliului
Judetean Suceava.
Unitatea functioneaza intr-o cladire formata din parter+etaj unde sunt amenajate :

9 dormitoare
6 camere de zi
1 cabinet medical cu izolator
4 grupuri sanitare pentru copii, fiecare cu cte un dus
2 grupuri sanitare pentru personal, fiecare cu cte un dus
2 spatii bucatarie
1 sala de mese
2 magazii pentru alimente
1 spatiu spalatorie
1 spatiu lenjerie
3 spatii pentru depozitarea i gestionarea materialelor igienico-sanitare si a obiectelor de
cazarmament
1 sala de festivitati
1 sala pentru vizite i recreere
curte pentru joaca i petrecere a timpului liber.
Fiind institutie de tip rezidential, acest lucru inseamna ca un numar de 50 copii i tineri,
elevi de scoala general, liceu/colegiu (numar fluctuant), locuiesc i servesc masa, sunt ingrijiti si
educati n regim intern, nvaand n unitatile scolare din municipiu.
Introducere
Auditul efectuat a fost un audit de asigurare care reprezinta o examinare actiunilor asupra
efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului, sub aspectul respectarii
ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice, conform normelor legale.
Cadrul legal al desfasurarii misiunii de audit:
-legea 672/2002 (Republicata 2011), privind auditul public intern
-hotararea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitii
de audit public intern
-ordin nr. 946 din 4 iulie 2005 (republicat) pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzand standardele de control intern/managerial la entitatile publice si
pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial.
In perioada 01.11.2014-30.11.2014 se organizeaza misiunea de audit intern de asigurare
pentru activitatea de achizitii publice al Centrului de Plasament "Speranta".

Echipa de auditori a fost formata din:

Dna Maria Botoc

Supervizarea misunii de audit intern a fost asigurata de de dna Aura Georgescu, auditor
principal in cadrul Compartimentului de Audit Public Intern.

Misiunea : Auditarea sistemului public de achizitii publice de servicii de catering


Perioada auditat: 01.01.2014-31.10.2014
ef misiune:Aura Georgescu
Perioada auditata 01.01.2014-31.10.2014
Scopul misiunii de audit public intern de asigurarea este de a analiza eficienta si
eficacitatea activitatii de achizitii publice directe de servicii de catering.
Precizarea obiectivelor
Obiectivul imperativ al sistemului de achizitii publice este de a furniza eficienta si
valoare pentru bani n utilizarea fondurilor publice .
Performanta achizitilor publice de servicii de catering la enitatea auditata este data de
calitatea bunurilor achizitionate la pretul cel mai scazut al pietei fara ca acesta sa afecteze in
mod negativ calitatea produselor.

Obiectivul principal al misiunii l-a reprezentat formularea de recomandari pertinente in


vederea cresterii eficacitatii sistemelor de control intern instiuite in procesul de gestionare a
achizitiilor publice directe de servicii de catering.

In contextul obiectivului general au fost avute in vedere urmatoarele obiective specifice:

-evaluarea respectarii prevederilor legale privind achizitiile publice de servicii de catering


efectuate in perioada 01.01.2014-31.10.2014,

-platile si cheltuielile efectuate, in numerar sau prin viramnet,pentru procurarea de bunuri


pentru perioada 01.01.2014-31.10.2014.
Precizarea elementelor metodologice

Auditorii au desfasurat misiunea de audit prin sondaj nestatistic (s-a avut in vedere
verificarea procedurilor prin care s-au atribuit contracte de catering mai mari de 200.000 lei, dar
si contractele acordate ca urmare a procedurii de cumparere directa) utilizand ca tehnici de
audit : verificarea, observarea fizica, interviul si analiza, iar ca instrumente de audit
chestionarele, teste de audit, liste de control, fise de identificare si analiza a problemelor si
formularul constatarilor si raportarilor a iregularitalilor.

Operatiunile supuse auditarii au fost detaliate pe subactivitati in chestionarele lista de


verificare si pistele de audit, in scopul de a aprecia cat mai riguros riscul asociat fiecarei
operatiuni.

Documentele care au fost verificate in cadrul misiunii de audit intern au fost centralizate
in notele aferente foilor de lucru, iar copiile preluate de la entitatea auditata au fost prezentate
intr-un dosar al documentelor de lucru.
Constatrile i recomandrile auditorilor
Valoarea estimata a contractelor de achizitie publica de servicii de catering,atribuita anului
auditat, s-a facut fara a lua in considerare toate regulile necesare unei fundamentari corecte a
acesteia.
Atunci cand s-a intocmit programul anual al achizitiilor publice nu s-au anticipat fondurile
care urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual si nu s-a tinut seama de gradul de prioritate al
achizitiilor de servicii de catering.
Valoarea estimata a contractelor nu are la baza documente justificative.
Se recomada realizarea unor pregatiri de specialitate cu persoanele care au sarcini cu
privire la estimarea contractelor de achizitii publice de servicii necesare entitatii si intocmirea
unui ghid in domeniul achizitiilor publice care sa contina proceduri scrise privind modul de lucru
al comisiei de evaluare al ofertelor in functie de procedura aleasa de atribuire a contractului.
Prevederile legale, procedurale i de bun practic sunt aplicate parial/sau nu sunt
elaborate integral procedurile necesare desfurrii eficiente i activitii structurii auditate.
Constatarile au la baza probe de audit obtinute pe baza testelor efectuate i consemnate in
documentele de lucru.
Adresabilitate i utilizare
Auditorii au prezentat sintetic constatarile din proiectul de raport de audit public intern,
precum si recomandarile facute in urma constatarilor realizate, conducerii Serviciului administrativ
care se ocupa de achizitiile publice de servicii de catering.
Conducrerea Serviciului administrativ urmeaza ca ulterior sa isi exprime puncatele de
vedere cu privire la constatarile si recomadarile din proectul de raport de audit public intern, dupa
analiza acestuia.

CONCLUZII
Aspecte legate de informaii
Prezentul Raport de audit a fost ntocmit n baza listei centralizatoare a obiectelor
auditabile, a programului de audit, i a programului de intervenie la faa locului, a constatrilor
efectuate n timpul colectrii i prelucrrii informaiilor i n timpul muncii pe teren.
Toate constatrile efectuate au la baz documentele de lucru ntocmite pe care se bazeaz
susinerile.
Toate documentele originale care au stat la baza analizei obiectivelor misiunii de audit au
fost restituite persoanelor responsabile de pastrarea i arhivarea acestora.
Conducerea i personalul demonstreaza o atitudine cooperanta cu privire la conformitatea
si pastrarea dosarelor.
n consecinta, apreciem ca implementarea recomandarilor formulate de echipa de auditori
va avea ca efect mbunatatirea economicitatii,eficientei i eficacitatii activitatilor de achizitie
publica de bunuri i/sau servicii.

Conductorul misiunii de audit intern,


Aura Georgescu