Sunteți pe pagina 1din 34

High data rates: Fundamental constraints

Shannon: channel capacity
Shannon: channel capacity

R – bit rate E b - received energy per information bit N 0 - constant noise power spectral density measured in W/Hz bandwidth utilization

energy per information bit N 0 - constant noise power spectral density measured in W/Hz bandwidth
energy per information bit N 0 - constant noise power spectral density measured in W/Hz bandwidth
energy per information bit N 0 - constant noise power spectral density measured in W/Hz bandwidth

Rata de bit limitată de zgomot

Rata de bit limitată de puterea recepționată (SNR)

O creștere a ratei (la bandă dată) presupune o creștere de cel puțin același ordin a puterii

Dacă se dispune de suficientă putere, se poate asigura orice rată într-o bandă dată

Pentru

asigura orice rat ă într-o band ă dat ă • Pentru mic, o cre ș tere

mic, o creștere a ratei (la bandă dată) presupune o

creștere de aproximativ același ordin a puterii (power-limited operation). Creșterea benzii disponibile nu modifică substanțial puterea

Pentru

nu modific ă substan ț ial puterea • Pentru mare, o cre ș tere a ratei

mare, o creștere a ratei (la bandă dată) presupune o

creștere mult mai accentuată a puterii (bandwidth-limited operation). Creșterea benzii disponibile reduce puterea necesară

Posibilități de îmbunătățire

Creșterea puterii semnalului recepționat (la putere de emisie constantă):

Reducerea distanței emițător – receptor Folosirea antenelor multiple

Reducerea zgomotului (receptor performant)

Rata de bit limitată de interferență

Rata de bit maximă pentru o bandă dată este limitată și de raportul putere semnal/putere interferență

Rate de bit mai mari decât banda disponibilă presupun o creștere disproporționată a raportului semnal/interferență

Soluții:

Reducerea intreferenței prin reducerea dimensiunii celulelor și a numărului de utilizatori

Antene multiple, antene inteligente (beam-forming), MIMO

Interferența este predictibilă și poate fi redusă sau eliminată

Modulații de ordin superior

(Higher-order modulation)

Modula ț ii de ordin superior (Higher-order modulation ) • Banda ocupat ă de semnal depinde

Banda ocupată de semnal depinde doar de rata de modulație (număr de simboluri/secundă) Schemele de modulație de ordin superior pot asigura rate mari la o bandă dată Dezavantaj: se reduce robustețea la zgomot și la interferențe Soluție: asocierea cu codarea de canal

Dezavantaj: variații mari ale puterii instantanee

OFDM

Se utilizează un număr mare de purtătoare, în loc de una singură

Fiecare purtătoare transmite un nr de biţi care rezultă din conversia serie – paralel a unui şir de date

Fiecare purt ă toare transmite un nr de bi ţ i care rezult ă din conversia
Fiecare purt ă toare transmite un nr de bi ţ i care rezult ă din conversia

OFDM

Purtătoarele sunt ortogonale între ele:

OFDM • Purt ă toarele sunt ortogonale între ele:

OFDM

OFDM

OFDM

OFDM

OFDM

OFDM

OFDM

OFDM
OFDM

OFDM

OFDM

OFDM - modulatia

OFDM se poate implementa eficient prin transformarea IFFT – FFT

Intrarile nefolosite in blocul IFFT permit inserarea prefixului ciclic N c – număr simboluri, N = 2 k

– FFT Intrarile nefolosite in blocul IFFT permit inserarea prefixului ciclic N c – num ă

OFDM - Demodularea

OFDM se poate implementa eficient prin transformarea IFFT – FFT

(prefix ciclic)
(prefix ciclic)

OFDM

Probleme OFDM: dispersia în timp a canalului

Propagarea pe căi multiple (Multipath)

ISI – Intersimbol Interference

OFDM: dispersia în timp a canalului • Propagarea pe c ă i multiple (Multipath) • ISI

OFDM

Soluţia: Prefixul ciclic

OFDM • Solu ţ ia: Prefixul ciclic

OFDM

Probleme OFDM PAPR – Peak to Average power Ratio

OFDM • Probleme OFDM PAPR – Peak to Average power Ratio Solu ţ ii: • Precodare

Soluţii:

Precodare sau prefiltrare

Tone reservation

(subset de purtătoare care nu transmit date utile, modulate astfel încât să reducă PAPR)

Scrambling

SC OFDMA (single carier)

OFDM

OFDMA – OFDM multiple Access

OFDM • OFDMA – OFDM multiple Access
OFDM • OFDMA – OFDM multiple Access

OFDM – tipuri de purtatoare

OFDM – tipuri de purtatoare

OFDM – accesul duplex

OFDMA în LTE – accesul duplex

OFDM – accesul duplex • OFDMA în LTE – accesul duplex

OFDM

OFDMA în LTE – caracteristici generale

OFDM • OFDMA în LTE – caracteristici generale

OFDM

OFDMA în LTE – Structura cadru

OFDM • OFDMA în LTE – Structura cadru

OFDM

OFDMA în LTE – SC-FDMA (Single Carrier)

OFDM • OFDMA în LTE – SC-FDMA (Single Carrier)

OFDM

OFDMA în LTE – SC-FDMA pe Up Link

OFDM • OFDMA în LTE – SC-FDMA pe Up Link

INTERFAŢA RADIO

Organizarea benzii radio

INTERFA Ţ A RADIO Organizarea benzii radio

INTERFAŢA RADIO

Caracteristici interfaţa radio

INTERFA Ţ A RADIO Caracteristici interfa ţ a radio

INTERFAŢA RADIO

Structura cadru tip 1

INTERFA Ţ A RADIO Structura cadru tip 1
• Tu = Useful Symbol Duration • Tcp = Cyclic Prefix duration • Tecp =

Tu = Useful Symbol Duration

Tcp = Cyclic Prefix duration

Tecp = Extended Cyclic Prefix duration

INTERFAŢA RADIO

Structura cadru tip 2

INTERFA Ţ A RADIO Structura cadru tip 2

INTERFAŢA RADIO

Resursa radio

INTERFA Ţ A RADIO Resursa radio

Resource element group

Resource element group Resource element group - pentru semnalizare • REG = 4 sub-carriers during 1

Resource element group - pentru semnalizare

REG = 4 sub-carriers during 1 symbol (6 sub-carriers if there are pilot sub-carriers)

INTERFAŢA RADIO

Resurse fizice şi virtuale

INTERFA Ţ A RADIO Resurse fizice ş i virtuale

INTERFAŢA RADIO

Resource Element Group – REG pentru canalele de semnalizare (control)

INTERFA Ţ A RADIO Resource Element Group – REG pentru canalele de semnalizare (control)