Sunteți pe pagina 1din 15

Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor (PCON)

Cuprins

1. Obiectivele programului. Planul de învăţământ

1

2. Competenţe generale şi competenţe specifice:

4

3. Lista competenţelor specifice la absolvire

7

4. Grupuri ţintă (potenţialii candidaţi vizaţi de programul de master):

10

5. Finalizări. Ocupaţii

11

6. Baza materială care susţine programul de master

11

7. Finanţare. Burse

14

1. Obiectivele programului. Planul de învăţământ

Programul de studii universitare de masterat Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor are ca misiune asumată pregătirea de ingineri de sunet şi ingineri de imagine:

– Specialişti de suport avansat tehnic şi tehnologic pentru studiourile specializate în captarea, prelucrarea şi masterizarea sunetului şi a imaginilor digitale (cinematografie clasică şi digitală, studiouri de televiziune, case de producţie AV).

– Specialişti de proiectare şi realizare de sisteme hardware/software integrate precum şi de suport tehnic avansat şi mentenaţă pentru producţia de conţinut digital. O pondere importantă este acordată dispozitivelor mobile de captare în teren (sunet şi/sau imagine), cu capacităţi imagistice de stocare de înaltă definiţie (aparate film şi TVHD digitale), sunet de înaltă definiţie şi relavanţă spaţială Tematica se află la intersecţia domeniilor de studiu Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (ETC), Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei (CTI) precum şi Tehnologii şi Tehnici de producţie şi postproducţie de conţinut audiovizual - tangente competenţelor formate în secţiile de profil din facultăţile de artă cinematografică şi muzică. Acest program de studii de master universitar reprezintă răspunsul conjugat al celor două unversităţi de prestigiu, UPB - Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti şi respective UNATC – Universitatea Naţională de Artâ Teatrală şi Cinematografie, la solicitarea piaţei muncii din acest sector tematic, sector a cărei dezvoltare a devenit impresionantă, impulsionată fiind de penetrarea masivă a tehnologiei sunetului şi imaginii digitale în toate zonele societăţii şi industriei (de la camere de filmare digitale şi recordere de sunet mobile la distribuţia de conţinut AV pe canale extrem de diversificate - Digital cinema, TVHD, Internet etc). Printr-o abordare multidisciplinară, programul de studii de masterat PCON îmbină armonios în tandemul imagine şi sunet cunoştinţe de electronică, teoria sistemeleor, tehnologia informaţiei, practici curente de studio film şi TV precum şi desfăşurari de evenimente multimedia complexe, oferind în ansablu, o formare aplicată şi la nivelul tehnologiei actuale. Programul de studii universitare de masterat Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor (PCON) este coordonat de catedra Telecomunicaţii. El continuă studiile de licenţă de la oricare din programele de studii oferite de Facultăţile de Electronică şi Telecomunicaţii (din Bucureşti sau din alte centre universitare). Specificul distinct al acestui program de studii masterale este dat atât de caracterul său iterdisciplinar cât şi de oferta bogată şi variată de competenţe. Trebuie remarcat că, în acelaşi timp, acest program de masterat nu este dedicat exclusiv absolvenţilor ETTI, fiind accesibil multor absolvenţi din universităţile politehnice din ţară, unde nu există încă o asemenea specializare masterală.

3-1

Obiectivele

asumate

sunt

realizate

prin

planul

învăţământ este detaliată mai jos.

Anul I - semestrul 1

de

învăţământ.

Structura

planului

de

     

Semestrul I - 14 săpt.

 

Cod

Tip

Denumirea

C

S

L

P

 

PC

 

Eval.

Disciplinei

 

(E/V)

   

DISCIPLINE OBLIGATORII

         

UPB.04.09.O.24-01

S

Multimedia şi spectacolul contemporan

1

 

2

   

3

 

V

UPB.04.09.O.24-02

A

             

Comun cu TMAM Comun (partial) cu CMM

Teoria şi practica Ingineriei de sunet 1 Percepţia stimulilor sonori

2

1

 

4

 

E

UPB.04.09.O.24-03

A

Teoria şi practica Ingineriei de imagine 1 Elemente de optică. Percepţia şi captarea stimulilor vizuali

           

Comun cu TAID Comun (partial) cu CMM

2

1

 

4

 

E

UPB.04.09.O.24-04

A

Teoria şi practica Ingineriei de sunet 2 Măsurarea şi caracterizarea sistemelor acustice

2

 

1

   

4

 

E

UPB.04.09.O.24-05

A

             

UPB.04.09.O.10-05

Teoria şi practica Ingineriei de sunet 3 Codoare vocale. Compresia audio mono şi multicanal

Comun cu BIOSINF Comun cu CMM

3

1

 

5

 

E

UPB.04.09.O.24-06

A

Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare aplicativă pentru Ingineria de sunet Codoare vocale/audio. Arhitectură studio sunet. Foley

     

1

   

11

   

10

 

V

   

Total ore contact direct pe săpt. / Total credite

10

0

6

1

 

30

4E,2V

Anul I - semestrul 2

 
     

Semestrul II - 14 săptămâni

   
 

Cod

 

Tip

Denumirea

C

S

L

P

PC

Eval.

   

Disciplinei

(E/V)

UPB.04.10.O.24-07

 

S

Teoria şi practica Ingineriei de sunet 4 Instrumente muzicale electronice. Captarea şi înregistrarea semnalelor sonore

2

 

1

 

6

E

UPB.04.10.O.24-08

 

A

Teoria şi practica Ingineriei de sunet 5 Echipamente audio. Postprocesare sunet

2

 

1

 

6

E

UPB.04.10.O.24-09

 

A

             

UPB.04.10.O.10-10

 

Teoria şi practica Ingineriei de imagine 2 Compresia imaginilor statice şi a secvenţelor video

Comun cu CMM Comun cu BIOSINF

2

1

4

E

UPB.04.10.O.24-10

 

A

Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare aplicativă pentru Ingineria de sunet şi imagine 1 Captare, înregistrare şi editare sunet (studio şi teren). Filmare, captare şi editare pentru producţia de material didactic demonstrativ Codoare video

     

2

   
   

17

 

14

V

   

Total ore contact direct pe săpt / Total credite

6

0

3

2

30

3E,1V

3-2

Anul II - semestrul 3

       

Semestrul III - 14

 
 

săptămâni

 

Cod

Tip

Denumirea

 

C

S

L

P

 

PC

Eval.

Disciplinei

   

(E/V)

   

DISCIPLINE OBLIGATORII

         

UPB.04.11.O.24-11

A

Teoria şi practica Ingineriei de imagine 3 Analiza şi prelucrarea digitală a semnalelor video

         

Comun cu CMM

 

3

1

 

5

E

UPB 04.11.O.24-12

S

Teoria şi practica Ingineriei de imagine 4 Redarea imaginilor şi a secvenţelor video. Cinema digital

 

2

 

1

   

4

E

UPB 04.11.O.24-13

A

Teoria şi practica Ingineriei de imagine 5 Tehnici de iluminare. Captarea şi înregistrarea imaginilor şi a secvenţelor video

 

2

 

1

   

4

E

UPB 04.11.O.24-14

A

Teoria şi practica Ingineriei de imagine 6 Grafică computerizată şi animaţie / Editare video

 

2

 

1

   

3

E

UPB 04.11.O.24-15

A

Teoria şi practica Ingineriei de sunet 6 Mixare şi masterizarea audio surround

 

2

 

1

   

4

E

UPB 04.11.O.24-16

A

Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare aplicativă pentru Ingineria de sunet şi imagine 2 Restaurare şi remasterizare coloană sonoră pentru film. Mixare şi masteizare multicanal pentru TVHD Restaurare imagine film şi TV Iluminare şi sonorizare pentru spectacole live

     

2

 
 

10

   

10

V

   

Total ore contact direct pe săpt. / Total credite

 

11

0

5

2

 

30

5E,1V

Anul II - semestrul 4

 
       

Semestrul III - 14 săptămâni

 

Cod

Tip

Denumirea

C

S

L

P

PC

Eval.

Disciplinei

(E/V)

   

DISCIPLINE OBLIGATORII

           

UPB.04.12.O.24-17

A

Practică, cercetare ştiinţifică şi elaborare lucrare de dizertaţie

       

30

V

   

Total ore pe săptămână / Total credite

       

30

1V

Pachetul facultativ suplimentar „Forensic” (Anul I sem 1 / Anul II sem 3)

 

UPB.04.11.O.23-04

A

           

Comun cu BIOSINF

Metodologia expertizelor criminalistice

 

2

 

4

E

UPB 04.11.O.23-12 Comun cu BIOSINF

A

Analiza şi expertiza criminalistică a înregistrărilor audio

 

2

 

1

   

4

E

UPB 04.11.O.23-11 Comun cu BIOSINF

A

Expertiză criminalistică pentru imagini şi secvenţe video

 

2

 

1

   

4

E

3-3

2. Competenţe generale şi competenţe specifice:

Absolvenţii programului Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor vor acumula cunoştinţe despre realizarea sistemelor de prelucrare şi analiza imaginilor şi sunetului digital, atât sub aspectele lor hardware şi software, cât şi in privinţa calibrării şi mentenanţei la standardele şi procedurile internaţionale în domeniu. Programul de master îşi propune instruirea inginerilor licenţiaţi, astfel încât să le ofere acestora posibilitatea de a modela şi proiecta sisteme software/hardware de prelucrare şi analiză a sunetelor şi imaginilor pentru aplicaţii specifice cinematografiei digitale de înaltă definiţie, a televiziunii HD, precum şi posibilitatea de a identifica şi analiza probleme specifice ale sistemelor de prelucrarea şi analiza imaginilor şi sunetului, dar şi competenţe pentru a elabora strategii pentru soluţionarea acestora în contextual evoluţiei remarcabile a tehnologiilor în domeniu. Cursurile şi laboratoarele planificate în curicula programului de master ghidează candidaţii de-a lungul întregului lanţ de captare, prelucrare şi analiză a sunetului şi imaginilor digitale, de la achiziţie (dispozitive optice de captare a radiaţiei electromagnetice, circuite integrate de conversie digitală a radiaţiei, microfoane pentru captări spaţiale, echipamente şi softuri de editare şi postprocesare imagine şi sunet), compunerea sistemelor hardware dedicate, teoria şi principiile prelucrării digitale a imaginilor şi sunetului prin suportul software necesar prelucrării şi stocării, transmiterii, vizualizării, gestionării şi utilizării imaginilor şi sunetului conţinute în programe oferite consumatorilor contemporani. Trebuie menţionat în mod distinct că până la această propunere de program de studiu în România nu a existat nicio formă de calificare specifică (inginerie de sunet şi/sau imagine), ca ingineri de suport tehnic, proiectare şi mentenanţă pentru o arie din ce în ce mai solicitată de piaţa muncii.

Studentul este introdus în lumea multimedia prin cursul Multimedia şi spectacolul contemporan ce va familiariza studenţii cu domeniul multimedia şi particularităţile acestuia. Îşi vor însuşi limbajului specific şi cele mai importante aspecte ale domeniului multimedia, totodată înţelegând specificul genurilor şi a conceptelor ce stau la baza disciplinei. Ei vor dobândi capacităţii de a identifica şi înţelege tehnicile multimedia (MM) specifice spectacolului de teatru contemporan şi vor învăţa să delimiteze diferenţelor dintre diversele suporturi media şi analiza critică a materialelor multimediale: vizuale, auditive, cinetice. Îşi vor dezvolta capacitatea de a concepe şi elabora prototipuri şi materiale MM pentru producţii teatrale, înţelegând specificului genurilor şi a conceptelor ce stau la baza disciplinei (cu precădere în scena românească).

În continuare masterul este împărţit în mod egal între discipline ce tratează sunetul şi cele ce tratează imaginea. O scurtă descriere a acestora va fi prezentată în continuare.

A. Teoria şi practica ingineriei de sunet

Disciplina Percepţia stimulilor sonori prezintă progresiv modul în care mesajului sonor este percepute de observatorul uman. Se pune accentul atât pe înţelegerea mecanismelor ce guvernează percepţia cât şi pe prezentarea celor mai actuale şi performante modele care permit cuantificarea fenomenelor de percepţie a stimulilor sonori. Cursul furnizează primul nivel privind „raţiunea” (de ce?) şi „modul” (cum?) pe care se bazează prelucrarea perceptuală audio pentru orice aplicaţie. Este indispensabil parcurgerii optime a cursurilor „Codoare vocale. Compresia audio mono şi multicanal”, „Măsurarea şi caracterizarea sistemelor acustice”, „Captarea şi înregistrarea semnalelor sonore”, „Postprocesare sunet”, „Mixare şi masterizare audio surround”, „Analiza şi expertiza criminalistică a înregistrărilor audio”, precum şi a tuturor lucrărilor practice pe axa inginerie de sunet.

3-4

Disciplina Măsurarea şi caracterizarea sistemelor acustice îşi propune să ofere un prim şi semnificativ „cap de pod” într-una din cele mai importante domenii legate de universul sonor – acustica. Sunt trecute în revistă progresiv şi sistematic o serie de concepte esenţiale pentru caracterizarea şi controlul sunetului în încăperi şi incinte. Sunt studiate instrumentele muzicale acustice.

Disciplina Codoare vocale. Compresia audio mono şi multicanal oferă posibilitatea studentului de a înţelege în profunzime şi de a se familiariza cu principalii algoritmi de codare şi compresie atât pentru semnalului vocal cât şi pentru semnalele audio muzicale (de bandă largă). În desfăşurarea sa cursul este organizat pe patru secţiuni distincte. Prima dintre aceste secţiuni este dedicată problematicii compresiei şi codării semnalelor audibile. Sunt luate în considerare particularităţile semnalului şi sunt vizate, cu precădere, aplicaţii generale în domeniul telecomunicaţiilor sau distribuţiei de conţinut multimedia cu componentă sonoră. Cea de a doua secţiune a cursului este puternic orientată spre compresia şi codarea vocală, rezultatul concretizându-se într-un număr apreciabil de soluţii care acoperă o gamă largă de aplicaţii (incluzând aici atât stocarea cât şi transmiterea eficientă a mesajelor vorbite în reţelele de comunicaţii cablate sau radio, fie ele fixe sau mobile). În continuare cursantul descoperă progresiv „secretele” structurale şi funcţionale ale sistemelor de compresie audio mono şi multicanal pentru semnale audio muzicale (de bandă largă). Sunt înţelese în profunzime şi îmbinate noţiuni de analiză timp-frecvenţă, bancuri de filtre, mecanisme perceptuale, tehnici de alocare optimă a resurselor şi tehnici elementare de codare astfel încât să se înţeleagă în profunzime construcţia, performanţele, avantajele şi limitările unui codor audio perceptual. În final atenţia se concentrează asupra formatelor şi codecurilor audio multicanal de mare succes, utilizate în aplicaţiile multimedia profesionale (muzică, televiziune, cinematografie, etc) sau domestice. Această parte a cursului se constituie într-un ghid prin intermediul căruia, pe de o parte, cursantul se va putea familiariza cu posibilităţile multitudinii de soluţii larg acceptate şi răspândite, iar pe de altă parte, va putea alege ca proiectant sau ca simplu utilizator, în deplină cunoştinţă de cauză (luând în considerare avantajele şi limitările conceptuale ale fiecărei variante în parte) soluţia cea mai bună pentru contextul audio de care dispune.

Disciplina Instrumente muzicale electronice. Captarea şi înregistrarea semnalelor sonore urmăreşte două linii directoare. Pe una din ele obiectivul principal îl constituie prezentarea fundamentelor teoretice precum şi a noţiunilor de bază necesare sintezei sonore pentru instrumente muzicale. Pentru aceasta linie directoare sunt alocate 9 prelegeri, dintre care primele 3 sunt dedicate obţinerii cunoştinţelor necesar referitoare atât la modelarea convenabilă şi eficientă a semnalelor audio cât şi la manipularea elementară (modificare independentă durată şi înălţime) a acestora. Tot în această secţiune sunt introduse sintetizoarele de sunet ca instrumente electronice de creaţie artistică. Astfel, pe parcursul a 5 prelegeri sunt prezentate elementele necesare înţelegerii celor mai performante metode actuale de sinteză muzicală (sinteza FM, sinteza prin bancuri de eşantioane, sinteza prin modelarea ghidurilor de undă). Prezentarea instrumentelor de sinteză este întregită şi ulterior extinsă cu subsistemele MIDI. Pentru cea de a doua linie directoare, tematica este axată pe studiul echipamentelor şi tehnicilor de captarea şi înregistrare semnalelor sonore produse de diverse surse sonore. Cursantului i se prezintă diferitele tipuri de microfoane punându-se accentul pe diferenţele principiale dintre acestea. În acest mod beneficiile şi limitările fiecărui tip de microfon devin evidente iar cursantul va şti să selecteze, în deplină cunoştinţă de cauză, microfonul optim. Realizând conexiunea cu instrumentele prezentate în cursul din semestrul anterior cursantul va fi capabil să aleagă microfonul adecvat fiecărei surse sonore în parte.

Disciplina Echipamente audio. Postprocesare sunet îşi propune să familarizeze studentul cu principiile teoretice şi tehnice ce stau la baza principalelor echipamente utilizate în procesarea şi

3-5

postprocesare a sunetului (interfeţe audio analogice şi digitale, egalizoare, procesoare de dinamică, reverberatoare, efecte pentru instrumente, console de mixaj şi monitoare audio). Prezentarea tipurilor de echipamente se face în concordanţă cu cerinţele actuale de obţinere a conţinutului HD.

Disciplina Mixare şi masterizarea audio surround îşi propune să expună studenţii masteranzi conceptelor şi practicii concrete de realizare a componentei sonore spaţiale pentru spectacolele cinematografice cu sunet 3D. De la tehnici de captare spaţială la editare, împachetare şi masterizare studenţii parcurg pas cu pas etapele producţiei şi post procesării sunetului spaţial la nivelul tehnologiei şi formatelor de livrare contemporane.

B. Teoria şi practica ingineriei de imagine

Disciplina Elemente de optică. Percepţia şi captarea stimulilor vizuali prezintă principalele aspecte privind percepţia vizuală umană cu performanţe, defecte, iluzii optice precum şi legile opticii geometrice cu aplicaţii directe în formarea imaginilor în camerele de luat vederi video sau pe film. Noţiuni despre construcţia obiectivelor de luat vederi şi a limitărilor lor calitative, cu implicaţiile asupra schemelor constructive. Alegerea obiectivelor pentru obţinerea imaginilor impuse de cerinţele artistice ale diferitelor emisiuni.

Disciplina Compresia imaginilor statice şi a secvenţelor video îşi propune să prezinte unitar principalele tehnici de compresie şi codare a imaginilor statice şi a secventelor video. Sunt trecute în revistă cele mai utilizate metode de compresie a imaginilor statice şi a secvenţelor video. Tehnicile de compresie prezentate sunt ulterior integrate în aplicaţii complexe din sfera stocării, distribuţiei de conţinut multimedia video cât şi din categoria comunicaţii.

Disciplina Analiza şi prelucrarea digitală a semnalelor video prezintă o descriere cuprinzătoare a diverselor tehnici de procesare video şi a metodelor practice de simulare a acestora. Cursul prezintă formarea şi reprezentarea video, eşantionarea şi conversia între structurile de eşantionare a semnalelor video. Vor fi descrise tehnicile de evaluare a calitǎţii, analiză şi îmbunătăţire a semnalelor video şi metode de estimare, segmentare şi urmărire a mişcării. Alte elemente avansate care vor fi prezentate în curs sunt: scalabilitatea video şi tehnici de watermarking pentru video.

Disciplina Redarea imaginilor şi a secvenţelor video. Cinema digital prezintă principalele aspecte teoretice şi practice legate de redarea imaginilor în televiziune şi Cinema Digital. Se prezintă principiile de bază, funcţionarea şi performanţele display-urilor cu plasmă, LCD şi a proiectoarelor. Ultima parte este consacratş prezentşrii conceptului de Cinematografie Digitală şi a fluxului de lucru Digital Intermediate.

Disciplina Tehnici de iluminare. Captarea şi înregistrarea imaginilor şi a secvenţelor video prezintă principalele aspecte teoretice legate de iluminarea tehnologică pentru film şi televiziune, modul de determinare a iluminării necesare pentru o aplicaţie dată. Se prezintă principiile de bază ale producerii luminii în diferite tipuri de surse, caracteristicile acestora şi indicaţii de utilizare, precum şi principalele clase de aparate de iluminat, cu studiul comparativ al caracteristicilor lor şi integrarea în scheme de lumini. Se face o trecere în revistă a problemelor specifice de electroalimentare în locaţii şi în platouri de televiziune, cu menţionarea aspectelor specifice. Ultima parte este consacrată prezentării tehnologiilor şi dispozitivelor electronice de captare a imaginilor. Sunt prezentate tehnologiile CCD si CMOS, funcţionarea, parametrii şi aplicaţiile practice utilizate în SDTV, HDTV si Cinematografia Digitală.

Disciplina Grafică computerizată şi animaţie / editare video introduce principalele noţiuni teoretice, metode şi tehnici de implementare din domeniul Graficii computerizate si Tehnicilor de

3-6

animatie/editare video: metode de vizualizare, reconstrucţie şi mişcare, tehnici de realizare a animaţiei pe calculator, cu aplicaţii în domenii diverse, dar axate pe realizarea jocurile video pe calculator. Sunt prezentate principalele metode de modelare a obiectelor tridimensionale folosind softuri comerciale recunoscute – modelare poligonala, metode de subdivizare a geometriei obiectelor şi modelare folosind suprafete NURBS utilizând softuri comerciale cunoscute, precum şi transfromările geometrice de bază la care modelele rezultate pot fi supuse. Sunt descrise modele de iluminare şi reflexie folosinte în grafica 3D – fundamentele fizico-matematice şi metode de implementare pentru iluminare globală, Phong etc. Sunt descrise principiile folosite in texturarea obiectelor 3D pentru diverse aplicaţii şi metode de animare a obiectelor rigide, prin transformari elementare, şi deformabile folosind diverse modele de deformare a suprafetelor sau corpurilor 3D. Sunt apoi prezentate metodele de animare a personajelor, fiind descris modelul de simulare a structurilor scheletale, procedeu des utilizat în lumea animaţiilor tridimensionale. Apoi, sunt descrise principalele metode disponibile la ora actuala pentru descrierea animaţiilor faciale, precum si rezultatele şi avantajele lor. În ceea ce priveşte realizarea jocurilor computerizate, vor fi prezentate caracteristicile bazale ale motoarelor grafice şi principalele probleme care se pun în realizarea acestora, precum şi utilizarea unor motoare grafice deja existente, în scopul realizării jocurilor pe calculator.

Cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea aplicativă din semestrul 3 este şi aceasta împărţită între cele două domenii (audio şi video). Demersul aferent disciplinei Cercetarea ştiinţifică pentru Restaurare şi remasterizare coloană sonoră pentru film. Mixare şi masterizare multicanal pentru TVHD. Restaurare imagine film şi TV îşi propune să califice studenţii masteranzi în direcţia înţelegerii standardelor contemporane de prezentare şi distribuţie a conţinutului audiovizual (Digital Cinema şi TVHD) şi a însuşirii competenţelor practice pentru restaurarea şi masterizarea coloanelor sonore şi a imaginii pentru film. Mixarea şi masterizarea multicanal pentru TVHD şi restaurarea arhivelor de film, presupune identificarea tehnologiilor eficiente în domeniu şi răspunde necesitatii urgente de a recupera rămânerea în urmă a arhivelor audiovizuale româneşti în acest domeniu

3. Lista competenţelor specifice la absolvire

Parcurgerea integrală (curs, laborator, proiect, teme casă, studiu individual şi practică în laborator) şi promovarea disciplinelor din planul de învăţământ permite dobândirea următoarelor competenţe specifice:

- Capacitatea de a concepe, proiecta şi realiza aplicaţii multimedia destinate artelor

spectacolului, folosind un limbaj profesional specific şi criterii de convergenţă între soluţia

tehnică şi aspectele sale estetice.

- Capacitatea de a organizeze planifica şi realiza experimente corecte şi relevante de evaluare perceptuală în domeniul sonor.

- Capacitatea de a înţelege fenomenule şi de a poseda cunoştinţele necesare privind relaţia

obiectiv-subiectiv pentru stimulii sonori (nivel sonor-tărie, frecvenţă-înălţime, ITD—ILD –

azimut, ICC –lărgime spaţială, etc)

- Capacitatea de analiza şi utiliza HRTF

- Capacitatea de a modela auzul uman relativ la aspectele privind tăria, înălţimea şi

localizarea spaţială, precum şi de a include rezultatele experimentelor acustice în algoritmi de prelucrare perceptuală a semnalului audio

- Capacitatea de a înţelege fenomenologic şi de a evalua cantitativ limitările auzului uman

- Capacitatea de a înţelege fenomenologic şi de a evalua cantitativ fenomenele de mascare

perceptuală

- Capacitatea de a identifica degradările din semnalul audio în sistemele de prelucrare audio

- Cunoaşterea unor probleme funcţionale legate de percepţia vizuală umană

3-7

- Capacitatea de a configura sistemelor optice pentru captarea de imagini în concordanţă cu

cerinţele artistice ale creatorilor de filme / emisiuni de diferite tipuri, în cele mai bune condiţii de preţ / performanţă.

- Posesia cunoştinţelor minime privind verificarea sistemelor de camere din punct de vedere

optic – verificări ce se fac periodic sau la schimbarea obiectivelor, calibrări, etc.

- Posesia cunoştinţelor referitoare la implicaţiilor alegerii distanţei focale a obiectivului în

raport cu formatul pe care se filmează asupra încadraturii, perspectivei liniare, profunzimii câmpului de claritate

- Posesia cunoştinţelor necesare pentru alegerea echipamentelor profesionale din dotarea studiourilor de televiziune

- Capacitatea de a analiza şi măsura proprietăţile câmpului acustici

- Capacitatea de a înţelege şi de cuantifica influenţa condiţiilor la limită (din încăperi) aspra câmpului sonor din interior

- Capacitatea de a măsura răspunsul la impuls pentru sisteme ce conţin un segment acustic

- Capacitatea de a parametriza răspunsul la impuls acustic în vederea caracterizării sălilor de concert, studiourilor şi camerelor de ascultare

- Capacitatea de a proiecta şi furniza soluţii pentru ameliorarea acusticii sălilor

- Posesia unor cunoştinţe fundamentale referitoare la studiul instrumentelor muzicale clasice (din punctul de vedere al producerii excitaţiei sonore primare, controlului sunetului, caracteristicilor de directivitate, ambitus şi gamă dinamică).

- Cunoaşterea parametrilor spectrali şi temporali ai semnalelor produse de instrumente acustice (în vederea prelucrării ulterioare)

- Capacitatea de a modela parţial instrumente muzicale acustice

- Familiarizarea cu principalele aspecte ce privesc analiza, proiectarea şi controlul lanţurilor audio de calitate ridicată pentru înregistrarea şi redarea sunetului

- Capacitatea de a înţelege, selecţiona, proiecta şi implementa algoritmi specifici de compresie a semnalelor vocale şi audio de bandă largă

- Capacitatea de a modela şi analiza în profunzime semnalului vocal

- Capacitatea de a modela şi analiza în profunzime semnalul audio de bandă largă

- Capacitatea de a configura optim echipamente hardware şi software pentru codare

vocală/audio de bandă largă

- Capacitatea de a înţelege limitările algoritmilor implicaţi în codarea vocală/audio

- Capacitatea de a înţelege şi recunoaşte parţial artefactele introduse prin compresie

- Capacitatea de a extinde şi reutiliza bagajul de cunoştinţe (legate de prelucrarea digitală a semnalelor) dobândit la acest curs pentru aplicaţii diverse care depăşesc semnificativ aria compresiei audio

- Familiarizarea cu principalelor formate de codare vocală folosite în comunicaţii

- Familiarizarea cu principalelor formate de compresie audio perceptuală pentru muzică şi cinematografie

- Capacitatea de a recunoaşte şi aplica o serie principii generale de codare a semnalului vocal/audio în cadrul unei teme particulare

- Capacitatea de a înţelege, selecţiona, proiecta şi implementa algoritmi specifici de compresie a semnalelor vocale şi audio de bandă largă

- Capacitatea de a extinde şi reutiliza experienţa de proiectare şi implementare dobândită la acest proiect pentru aplicaţii care depăşesc semnificativ aria compresiei audio.

- Capacitatea de a înţelege cerinţele unei teme de proiectare de studiouri de sunet pentru

aplicaţii cinematografice şi de televiziune HD; interacţiunea dintre proiectarea acustică şi

proiectarea arhitecturală (compartimentări, dimensionări, finisaje). Specificul proiectelor pentru studiouri de captare voci şi zgomote sincrone cu imaginea, Foley.

- Capacitatea de a înţelege şi implementa modele de semnal audio adecvate analizei în

detaliu, manipulării eficiente în spaţiul parametrilor şi respectiv sintezei semnalelor audio de

calitate ridicată

3-8

- Capacitatea de a înţelege configura şi implementa (parţial) algoritmi pentru sinteza sonoră a instrumentelor muzicale

- Capacitatea de a utiliza eficient software de creaţie bancuri de sunete

- Capacitatea de a proiecta arhitectural şi de a utiliza instrumente muzicale de sinteză

- Capacitatea de a proiecta arhitectural de a selecta, de a integra şi de a configura echipamente MIDI instrument şi suprafeţe de control MIDI

- Capacitatea de a realiza automatizări prin intermediul sistemelor MIDI

- Înţelegerea principiilor de funcţionare, a specificaţiilor şi a caracteristicilor microfoanelor pentru aplicaţii profesionale

- Capacitatea de a realiza selecţia microfoanelor în conformitate cu scopul urmărit şi cu caracteristicile sursei de semnal acustic (instrument, voce, zgomot ambianţă, etc)

- Posesia cunoştinţelor necesare plasării microfoanelor pentru captarea optimă a sunetului produs de instrumente muzicale sau alte surse sonore

- Posesia cunoştinţelor referitoare la tehnicile de înregistrare a sunetului în teren, şi în studiouri

- Capacitatea de a alege conectica potrivită pentru orice echipament audio

- Înţelegerea importanţei modului de realizare al conversiei A/D şi D/A în aplicaţii audio HD

- Capacitatea de a proiecta şi utiliza cu succes egalizoare audio

- Înţelegerea principiilor de funcţionare, a caracteristicilor şi a specificaţiilor aparaturii audio de studio

- Capacitatea de a modifica gama dinamică audio într-o anumită aplicaţie folosind cunoştinţele aferente procesoarelor de dinamică

- Capacitatea de a utiliza cu succes software audio de studio

- Capacitatea de a selecta tipul de incintă acustică (monitor audio) necesar pentru o anumită situaţie

- Capacitatea de a utiliza consola de mixaj cunoscând principiile, caracteristicile şi limitările acesteia

- Capacitatea de a deţine şi aplica cunoştinţe generale privind compresia imaginilor fixe şi a secvenţelor video în vederea stocării şi a transmiterii eficiente a informaţiei complexe audiovizuale.

- Capacitatea de a recunoaşte şi aplica tehnicile de captare (priză directă) a sunetului de platou de filmare

- Capacitatea de a înţelege, selecţiona, proiecta şi implementa proiectarea unui echipament

performant de sunet de platou

- Capacitatea de a înţelege cerinţele complexe ale producţiei de film în componenta sa audio,

din perspectiva diverselor linii tehnologice pentru care producătorii optează în condiţiile filmului digital

- Capacitatea de a identifica, parametriza şi utiliza codoarele video folosite în producţia de film actuală.

- Cunoaşterea tehnicilor de captare, analiză şi procesare a semnalelor video

- Capacitatea de a înţelege utiliza tehnicile folosite în segmentarea video.

- Capacitatea de a implementeze un sistem de estimarea mişcării folosind Matlab.

- Capacitatea de a realiza aplicaţii de procesare video în vederea îmbunătăţirii, extragerii de conţinut vizual sau ascunderii de informaţii (watermarking) în fluxul video.

- Capacitatea de a realiza studii individuale în probleme de prelucrarea digitală a semnalelor

video.

- Cunoaşterea tehnologiilor şi aplicaţiilor legate de redarea (prezentarea) imaginilor

- Familiarizarea şi deţinerea unor abilităţi de practică în care de reportaj sau studiouri HDTV

reale

-

Folosirea corecta si eficienta a echipamentelor de măsură, verificare si control a semnalului

TV.

-

Înţelegerea standardelor si a “business-ului” Cinema Digital.

3-9

- Asimilarea principiilor de funcţionare a proiectoarelor.

- Înţelegerea deosebirilor dintre proiectoarele multimedia si cele folosite in Cinema Digital.

- Înţelegerea fluxului de lucru de tip Digital Intermediate.

- Cunoaşterea surselor de lumină şi a indicaţiilor de utilizare specifice fiecăreia

- Capacitatea de a folosi corect a aparatelor de măsură specifice: luxmetre, exponometre, colorimetre. Capacitatea de a stabili filtrelor de corecţie.

- Recunoaşterea diferitelor surse de radiaţie luminoasă după caracteristici constructive

specifice.

- Cunoaşterea aparatelor de iluminat şi a indicaţiilor de folosire

- Cunoaşterea câtorva scheme de lumini de bază

- Capacitatea de a determina necesarului de aparate de iluminat pentru o situaţie dată în

funcţie de locaţie, de camerele de luat vederi şi de obiectivele folosite.

- Cunoaşterea cerinţelor impuse pentru echipamentele de platou.

- Cunoaşterea tehnologiilor şi aplicaţiilor legate de captarea electronică a imaginilor.

- Familiarizarea şi practica în car de reportaj tv sau/şi studio HDTV.

- Capacitatea de a folosi corect şi eficient echipamentele de măsură, verificare şi control a

semnalului TV.

- Capacitatea de a punere în evidenţă a principalelor noţiuni teoretice, metode şi tehnici de

implementare din domeniul Graficii computerizate şi Tehnicilor de animaţie.

- Capacitatea de a realiza jocuri de calculator de dificultate medie prin implementare directa

sau utilizare a programelor specifice.

- Însuşirea principalelor standarde şi formate de împachetare codare şi masterizare a

componentei de sunet spaţial a programelor audiovizuale.

- Capacitatea de a regla, calibra şi a asigura mentenanţa unui studio profesional de mixaj sunet multicanal

-

Însuşirea principalelor aspecte care privesc analiza, proiectarea şi controlul lanţurilor audio

de

calitate

ridicată

pentru

mixarea,

codarea

şi

masterizarea

programelor

audio spaţiale

(multicanal).

- Capacitatea de a înţelege, selecţiona, proiecta şi implementa tehnologia de restaurare şi remixare a sunetului corespunzătoare stării tehnice a fiecărui produs.

- Capacitatea de a extinde şi reutiliza experienţa de proiectare şi implementare a unei

tehnologii de restaurare eficiente, robuste şi performante.

- Capacitatea de a înţelege cerinţele unei teme de restaurare în condiţiile utilizării obligatorii a unor tehnologii hibride, tocmai pentru că restaurarea presupune lucrul atât cu tehnici si echipamente vechi (ieşite din uzul curent), cât şi cu tehnici de ultimă oră.

4. Grupuri ţintă (potenţialii candidaţi vizaţi de programul de master):

Programul de master se adresează absolvenţilor de licenţă în următoarele domenii (incluzând toate programele/ specialităţile acestora):

Domeniul fundamental de ştiinţă artă şi cultură Ştiinţe inginereşti:

Domeniile de studii universitare de licenţă:

Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Ştiinţe inginereşti aplicate Inginerie electrică, Ingineria sistemelor. Domeniul fundamental de ştiinţă artă şi cultură Arte:

Domeniul de studii universitare de licenţă:

Cinematografie şi media.

3-10

5.

Finalizări. Ocupaţii

Competentele dobândite prin parcurgerea programei de studiu PCON permite accesul direct pe piaţa muncii ca acoperă Prin intermediul programei de studiu segmentul vizat din piaţa muncii include:

- Ingineri de sunet – Cod COR 214410

- Ingineri de imagine – Cod COR 214408

- Ingineri de lumini – Cod COR 21440

- Ingineri de proiectare, mentenanţă şi suport tehnic pentru echipamente audio/video

- Ingineri pentru suport tehnic studiouri de televiziune si film

- Ingineri cercetare, proiectare şi configurare software audio/video

- Inginer şef car de reportaj – Cod COR 214430

- Inginer emisie – Cod COR 214403

- Inginer producţie – Cod COR 214410

- Specialişti în sonorizare şi amenajări acustice săli şi studiouri

Menţionăm că până la această propunere de program de studiu în România nu a existat nicio formă de calificare specifică (inginerie de sunet şi/sau imagine), ca ingineri de suport tehnic, proiectare şi mentenanţă pentru o arie din ce în ce mai solicitată de piaţa muncii.

6. Baza materială care susţine programul de master

Programul de master este susţinut de următoarele laboratoare:

Laborator

 

Advanced multimedia Lab

Sala

-A308 „Audio & Video Processing/Multimedia Systems” -A304 „Acoustic Experiments & Listening Room” -B119 „Networking” -Subsol ETTI (în curs de amenajare) “Unechoic Room” -Bxxx (in curs de amenajare) „Audio, TV & Cinema Postsincron, Foley & Postproduction Studio”

Dotări

 

Materii deservite

 

A308

- Percepţia stimulilor sonori

- 12 PC (4 XEON +8 Core2 Duo)

- Codoare vocale. Compresia audio mono şi multicanal

- Modulatoare DVB-T/H Streamtel

- Măsurarea şi caracterizarea sistemelor acustice

- Modulator DTA 110 DVB-T/H (OFDM)

- Modulator Multistandard DVB S/T/H cu converter (QAM, OFDM) DTA

- Cercetare ştiinţifică şi dezvoltarea aplicativă pentru Codoare vocale/audio. Arhitectură de studio sunet. Postsincron de dialog şi zgomote, Foley

115

- Modulator DTA 107 DVB-S cu up converter(QPSK)

- Multiplexor/Procesor DVB Thales

- 2 Antene recepţie satelit (1 fixă + 1 orientabilă)

- Receptor profesional DVB-S ADI

- Receptor profesional DVB-T ADI

- Receptor profesional DVB-S Scientific Atlanta

- Receptor DVB-S Technisat

- Instumente muzicale electronice. Captarea si redarea semnalelor sonore

- Echipamente audio. Postprocesare sunet

- Cercetarea ştiinţifică pentru Captare, înregistrare şi editare sunet (studio şi teren). Filmare, captare şi editare pentru producţia de material didactic demonstrativ. Codoare video

- Cercetare pentru Restaurare si remasterizare coloana sonora pentru film. Mixare si masterizare multicanal pentru TVHD

- Receptor DVB-S Notion

- STB DVBS (2buc)

 

- Receptor DVB-H Nokia N95

- Decapsulator IP pt DVB-T IPRcot

- Încapsulator IP pt DVB-H EnNsys

- 2 Televizoare plasma Hitachi 50” P50T01

- IP STB (Amino) Standard Definition si High Definition

- Transcodor Video MPEG-4-MPEG-2 Neotion (2 buc)

- Camera Video Sony DVI E100P

 

- DVB Gateway DTA 160 IP/ASI

- DVB-ASI I/O DTA 140 (4 buc)

- ASI/SDI Adapter DTA 145 (2buc)

- Quad ASI/SDI IO Adapter DTA 2144 SXP

- Fast VDO Smart Capture

3-11

- Multiservice Gateway Allied Telesis (1GB fibră optică)

- Placa dezvoltare multicore ARM.DSP OMAP3 Beagleboard rev 7B

(4buc)

- Placa dezvoltare multicore ARM/DSP OMAP3 IGEP 0020

- Placa dezvoltare multicore ARM/DSP OMAP3 Thunder Pack TAO

3530W System on module + Thunder Interface board + 4.3”TFT LCD (WQVGA) 480x272 touchpanel

12 posturi de lucru cu conectivitate individuală la două reţele locale IP 1Gbps şi la reţea transport DVB-ASI (coaxial)

-

- Serviciu IPTV Premium (INES/Crosspoint)

- Software specializat licenţiat

 

o

DTC 300 Stream XPress (DT Player) (3buc)

o

DTC 310 DTGrabber MPEG-2 Stream Recorder (2buc)

o

DTC 320 Stream Xpert DVB Analyzer - MPEG-2 Stream Analyzer (2buc)

o

MuxExpert

o

ProTools 9

o

ProTools 8.5LE

o

Cubase 6

o

Adobe Audition 3

o

Native instruments Komplete 7

Set 2 monitoare audio profesionale bi+amplificat „near-field” Avid M- Audio BX8a

-

Interfaţă audio multi canal pe port firewire de înaltă calitate AVID Mbox 3 Pro

-

- Interfaţă audio mobilă cu 4 in 4 out pe port USB AVID Mbox 3 mini

A304

- Analizor sunet (sonometru) Bruel&Kjaer 2260 Obsever

- Consolă mixaj Spirit Folio Rac-Pac

- Consolă mixaj Digitec

- Procesor dinamică DBX 166A

- Crossover digital şi egalizor cameră DEQX

- Digital Recording/Playback System based on PC 0dB Hush + M-Audio

1010

- Preamplificator Behringer Tube Ultragain T1953

- Procesor audio digital Behringer Ultra Curve Pro 2496

Amplificator (reference class) Behringer A500 Amplificator (reference class) Parasound A23 (2buc)

- Preamplificator (reference class) Parasound

- Insertor telefonic Gentner SPH3A

- Boxe Yamaha NS 10M Studio (2buc)

- Boxe Yamaha NS40M (2buc)

- Boxe CAV

 

- Boxe Panasonic 5.1

- Technics AV Control Stereo Receiver SA-EX320

- Osciloscop Tektronix 2205

- Osciloscop Tektronix 685

- Sferă pulsantă

 

- Microfoane Bayer dynamics (2 buc)

- Microfon de măsură Behringer ECM800 (2 buc)

- Microfon de măsură B&K BK1489

- Microfon de măsură B&K BK4942

- Microfon miniatură Knowels (3buc)

- Chitară Behringer Metalien

- Recorder Yamaha

 

- Trompetă Stag 77

- Instrument clape/Aranjor/Arpegiator Yamaha Piaggero NP-V80

- Suprafaţă de control M-Audio Keystation Pro 88

3-12

- Căşti AKG77 (Monitor studio)

- Căşti Senheiser HD280 Pro (Monitor studio)

- Căşti „acoustic active noise cancelling” Bose (2buc)

- Casette Recorder Sony TC K690

- Casette Recorder TEAC W6009 K690

- Minidisc Recorder Sony

- Interferometru acustic

- Preamplificator măsură BK 2669L

- Calibrator acustic BK 4231

- Technics AV Control Stereo Receiver SA-EX320

B119

Generator/Analizoar Trafic IP IXIA 4007 Chasis with LM100TX8 and LM1000TXS4 (2buc)

-

- 10 PC Pentium 4 conectate integral la reţea (IP Ethernet 100Mbps)

- Switch 24 porturi

 

- Router + Access point D-Link

- Software specialiyat licenţiat

 

o

- IXIA IX Explorer

BXXX (sală în curs de amenajare)

- Suprafaţă de control studio digitală pentru ProTools - Module de comandă şi monitorizare AVID/Digidesign D-Command ES cu 24 de fadere motorizate

- Suprafaţă de control studio digitală pentru Steinberg Nuendo – Modul Euphonix MC Mix cu 8 fadere motorizate

- Set incinte acustice de studio (monitoare audio de studio egalizate in limita a 0.1dB) active, 3 cai, DSP incorporat, Crossover digital, Dynaudio Air 20 (5 buc) + Dinaudio AIr Base subwoofer

- Digital Audio Workstation pe platforma Apple

 

o

Unitate centrală de procesare Apple MacPro 2.8 GHz Quad- Core

o

Monitor Apple Cinema Dispaly 27”

o

Monitor TV LED 3D Samsung, 55”, Full HD UE55C8000Full HD

o

Placă de accelerare hardware cu procesoare de semnal pentru efecte de tip plug-in VST, Audio Units şi RTAS U+Audio UAD 2 Quad OMNI

o

Software profesional pentru editare audio pe platforma Mac OS X AVID ProTools 9 HD Native ce conţine placa de I/O PCIe

o

Software profesional pentru editare audio pe platforma Mac OS X Steinberg Nuendo 5

o

MCDSP Emerald Pack Native

- Interfaţă I/Osi convertor ADC/DAC Apogee Symphony I/O

- 8 preamplificatoare microfon Apogee Synphony

- Microfoane studio

 

o

Kit 2 microfoane pentru captarea sunetului ambiental stereo

 

în configuraţie XZ sau AB, Schoeps CMC5+MK4g+accesorii

 

o

Set 2 microfoane Rode K2 cu tub, cu caracteristică de directivitate variabilă, (capsule de 1”)

o

Microfon studio Audiotechnica AT4047SV

o

Microfon studio Neuman TLM102

o

Microfon multiplu (Ambisonics) cu ieşire B-format

 

Soundfield SPS422B cu Surround Zone plug-in pentru ProTools 9

- Controller MIDI avansat cu 61 de taste M-Audio Axiom 61 MK II

Interfaţă audio pe port USB 2 de înaltă calitate cu procesare hardware pentru chitară AVID Eleven Rack Aparat înregistrare a sunetului pe două piste, portabil, Sound Devices 702T

-

Camera anecoidă (in curs de finalizare)

3-13

Laborator Prelucrarea digitală a semnalelor Sala B205 Dotări Materii deservite - 15 buc.
Laborator Prelucrarea digitală a semnalelor Sala B205 Dotări Materii deservite - 15 buc.

Laborator

Prelucrarea digitală a semnalelor

Sala

B205

Dotări

Materii deservite

- 15 buc. Calculatoare Pentium Core 2 Duo - 6 buc. kituri dezvoltare Texas Instruments TMS320C31DSK

Analiza şi prelucrarea digitală a semnalelor video

-

-

Compresia imaginilor statice şi a

secvenţelor video

Grafică computerizată şi animaţie. Editare video

-

Laborator

Laborator de optică, tehnica iluminatului şi service camere cinematografice

Locaţia

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică

 

Dotări

Materii deservite

- Colimator Chrosziel, pentru controlul montajului obiectivelor pe diferite camere de luat vederi.

- Elemente de optică. Percepţia şi captarea stimulilor vizuali

- Proiector de control, cu mire speciale, pentru aprecierea calităţii imaginii captate prin diferite obiective

- Redarea imaginilor şi a secvenţelor video. Cinema digital

- Miră pentru controlul stabilităţii imaginii filmate

- Miră pentru studiul profunzimii câmpului de claritate

- Tehnici de iluminare. Captarea şi înregistrarea imaginilor şi a secvenţelor video

- Multimedia şi spectacolul contemporan

- Aparate de măsură specializate, pentru măsurarea mărilmilor fotometrice cu variaţie exponenţială

- Acces internet wireless

- Apă curentă

 

- Grile portante pentru aparate de iluminat tablă

- Videoproiector

- Planşe – diagrame editate de BKSTS

7. Finanţare. Burse

Programul de masterat „Tehnologii multimedia pentru producţia de conţinut în domeniul audiovizualului şi comunicaţiilor” (PCON) reprezintă una din cele trei direcţii majore ale Proiectului „Sistem Integrat de Programe de Masterat în Domeniul Ingineriei de Sunet, Imagine şi al Aplicaţiilor Multimedia (PROMISE)” (www.promise.pub.ro), confinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, POSDRU/86/1.2/S/61810, proiect care se va desfăşura pe perioada octombrie 2010 – septembrie 2013 (valoarea totală a proiectului: 20 750 329 RON). Trebuie precizat faptul că obiectivul general al acestui proiect se calează pe restructurarea învăţământului superior şi a calificărilor, prin dezvoltarea eficientă a unui ansamblu de programe de masterat în domeniul ingineriei de sunet, a imaginilor şi a aplicaţiilor multimedia. Se are în vedere dezvoltarea de curriculum pentru programele de masterat, în vederea pregătirii de profesionişti şi experţi în utilizarea/integrarea tehnologiilor multimedia şi totodată punerea în strânsă legătură a ofertelor de învăţământ superior cu nevoile pieţei muncii şi societăţii bazate pe cunoaştere, în scopul acoperirii unor segmente din piaţa muncii care la ora actuală sunt deloc sau doar parţial acoperite de către programele educaţionale existente în ţara noastră. Apreciem faptul că atât programa de învăţământ descrisă anterior, cât şi finanţarea asigurată prin acest proiect POSDRU, vor oferi studenţilor o pregătire de calitate, clar definită şi corelată cu piaţa muncii, răspunzând nevoii angajatorilor de a recruta forţă de muncă competitivă, dar şi posibilitatea extinderii oportunităţilor de învăţare prin participarea activă la programe de cercetare aplicativă, reducând timpul necesar integrării în viaţa profesională. La absolvire pot accede direct la locuri de muncă care în mod tradiţional pot fi ocupate numai de către persoane care au acumulat

3-14

deja experienţă semnificativă în mai multe domenii sau pentru care realizarea activităţilor cerute necesită conlucrarea mai multor specialişti.

În anul universitar 2011-2012 se continua programul de burse PROMISE pentru studenti. În cadrul acestui program de burse toţi studenţii inmatriculaţi la PCON beneficiază, pe baza unui contract adiţional, de o bursă de studiu. Dintre prevederile pe care intenţionam să le trecem drept clauze de contract, pentru anul universitar 2011-2012 menţionăm:

- Numărul de locuri cu bursă nu este limitat, putând beneficia atât masteranzii admişi pe locurile de la buget cât şi cei admişi pe locurile cu taxă,

- Păstrarea bursei este condiţionată de prezenţa minimă (70%) la activităţile didactice

(curs/laborator/proiect)

- Păstrarea bursei în semestrul următor este condiţionată de obţinerea în sesiunea curentă a

cel puţin 25PC

- Bursa adiţională PROMISE se poate cumula cu alte burse oferite de ETTI (bursa

obişnuită de studiu acordată în funcţie de media de admitere/semestru, bursa de merit sau bursa socială) sau alte burse oferite de partenerii industriali

- Cuantumul minim prevăzut în acest moment pentru bursa PROMISE este 800 RON/lună.

- În funcţie de condiţiile conjuncturale PROMISE poate suplimenta bursa pentru rezultate

deosebite (medie, proiecte, articole ştiinţifice). În acest sens intenţionăm să creştem cuantumul bursei, în funcţie de rezultatele şcolare, pâna la 1400RON/lună

- Studenţii bursieri PROMISE beneficiază de prioritate la implicarea în proiectele de

cercetare ale cadrelor didactice care activează la programul PCON. Bursa se poate cumula cu veniturile obţinute din cercetare.

- Studenţii bursieri PROMISE pot beneficia de recomandare pentru angajatorii/partenerii din domeniu.

Decan ETTI

Prof. dr. ing. Teodor PETRESCU

Coordonator program de studii de masterat, Manager proiect PROMISE,

Prof. dr. ing. Cristian NEGRESCU

3-15