Sunteți pe pagina 1din 10

PARTEA NTI

Poziie.Comparare
Se poate lucra pe videoproiector,iar elevii scriu semnele
grafice pe caiete sau coli de matematic.

Povestiri dup imagini,grup de dialog etc.

Dac v plac, voi reveni i cu urmtoarele pri.

SUCCES !
Pozi\ie. Direc\ie
Identic. Diferit
Ce este identic? Ce este diferit?

Ce nu se potrive=te? Ce s-ar mai potrivi?

Felicitri

Num[r[ figurile care au:


form[ identic[;
culoare identic[;
form[ =i culoare identic[.
Tot at]t. Mai pu\in. Mai mult
Compar[, apoi egaleaz[ ]n dou[ moduri diferite.

Deseneaz[:
tot at]tea mai multe mai pu\ine
Cine seam[n[, culege

Ce s-a schimbat?

Ordoneaz[ succesiv.

Elimin[ ceea ce nu se potrive=te.


Nume=te grupul r[mas.

}n
} care grup au r[mas cele mai multe obiecte?
Dar cele mai pu\ine?
Reprodu. Deseneaz[:
]n st]nga un p[trat;
deasupra un triunghi;
]n interior un cerc.

Deseneaz[:
tot at]tea mai pu\ine mai multe

Reprodu =i continu[.

JOC Copiaz[.
Completeaz[ pentru a ob\ine desene identice.