Sunteți pe pagina 1din 2

Nume:

Aria și perimetrul
Află aria (A) și perimetrul (P) fiecărei forme.
1 cm

= 1 cm2

1 cm
1 cm
1 cm
1 cm 2 cm 3 cm
12 cm

4 cm

a. 1 cm2 2 cm2 3 cm2 b. c.


5 cm
10 cm 11 cm

4 cm2 5 cm2 6 cm2


6 cm

7 cm2 8 cm2 9 cm2

9 cm 8 cm 7 cm

A= 9 cm2 A= A=

P= 12 cm P= P=

d. e. f.

A= A= A=

P= P= P=

g. h. i.

A= A= A=

P= P= P=
Nume:

Perimetrul
Află perimetrul fiecărei forme. 1 cm

1 cm
1 cm
1 cm

1 cm 2 cm 3 cm
a. b. c.
12 cm

4 cm
5 cm
10 cm 11 cm

6 cm

9 cm 8 cm 7 cm

12 cm

d. e. f.

g. h. i.