Sunteți pe pagina 1din 8

Clasa a VIII-a

Varianta 1

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.


Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I Pe foaia de examen scriei numai rezultatele. (30 de puncte)

5p 1. Rezultatul calculului 4 + 2 3 este egal cu .


5p 2. Media aritmetic a numerelor 3 i 11 este egal cu
5p 3. Soluia ecuaiei x 4 = 2 este x =
5p 4. Aria total a unui cub cu latura de 2 cm este egal cu cm2.
5p 5. Volumulunuiparalelipipeddreptunghic cu dimensiunile de 3 cm, 4 cm i 5 cm esteegal cu cm3.
5p 6. n figura de mai jos este reprezentat o prism triunghiular regulat ABCABC. Msura unghiului
determinat de dreptele AA i BC este de o
A C

A C

B
SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)

5p 1. Desenai, pe foaia de examen, un con circular drept VAB.


5p 2. Suma a dou numere este 130 iar diferena lor este 30. Aflai numerele.
5p 3. Fie funcia : , () = + 3 .
5p a) Calculai f(2) + f(3) f(5).
5p b) Reprezentai graficul funciei f.
5p 4. Un comerciant a vndut o lad cu 60 kg mere i nc una care are de 4 ori mai puin. Cte kg de mere au
fost vndute ?
2 2 3 5 3
5p 5. S se aduc la forma cea mai simpl expresia E(x) = + , cu {1, 2}
+1 +1 23

SUBIECTUL al III-lea - Pefoaia de examenscrieirezolvrile complete. (30 de puncte)

1. Fie ABCDABCD un cub cu muchia de 4 cm. Calculai:.


5p a) lungimea diagonalei cubului.
5p b) aria total a cubului.
5p c) volumulcubului.
15p 2. Un con circular drept are raza de 6 cm i generatoarea de 10 cm. Aflai aria lateral, aria total i volumul
conului.

Clasa a VIII-a
Varianta 2
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I Pe foaia de examen scriei numai rezultatele. (30 de puncte)


5p 1. Rezultatul calculului 8- 2 4 este egal cu .
5p 2. Dintre numerele 2,7(1) i 2,(71) mai mare este
5p 3. Soluia ecuaiei x 5 = 1este x =
5p 4. Aria total a unui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 3 cm, 4 cm i 5 cm este egal cu cm2.
5p 5. Volumul unui cub cu muchia de 5 cm este egal cu cm3.
5p 6. n figura de mai jos este reprezentat o piramid patrulater regulat VABCD cu toate muchiile congruente.
Msura unghiului determinat de dreptele VB i BC este de o V

A B

D C

SUBIECTUL al II-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)


5p 1. Desenai, pe foaia de examen, un cilindru circular drept ABAB.
5p 2. Suma a dou numere este72, iar diferena lor este 48. Aflai numerele.
5p 3. Fie funcia : , () = 2 + 1 .
5p a) Calculai f(0) + f(2) f(1).
5p b) Reprezentaigraficulfunciei f.
5p 4. Un produs cost 50 lei. Preul se majoreaz cu 20%. Care este preul dup majorare?
5p 5. Rezolvai ecuaia 3(x + 2) = 9.

SUBIECTUL al III-lea Pe foaia de examen scriei rezolvrile complete. (30 de puncte)

1. Fie ABCDABCD un cub cu muchia de 8 cm. Calculai:.


5p a) lungimea diagonalei cubului.
5p b) aria total a cubului.
5p c) volumul cubului.
15p 2.Un cilindru circular drept are raza de 6 cm i generatoarea de 10 cm. Aflai aria lateral, aria total i volumul
cilindrului.

Clasa a VIII-a
Varianta 1
BAREM DE CORECTARE I DE NOTARE
SUBIECTUL I
Se puncteaz doa rrezultatul: pentru fiecare rspuns se acord fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea si SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul maxim
corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat nbarem.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.
Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I 30 de puncte
1. 10 5p
2. 7 5p
3. 6 5p
4. 24 5p
5. 60 5p
6. 90 5p

SUBIECTUL al II-lea 30 de puncte


1. Deseneaz conul 4p
Noteaz conul 1p
2. Se noteaz cu a, b numerele cutate 1p
a + b = 130 i a b = 30 2p
a = 80 i b = 50 2p
3. a) f(2) = 5, f(3) = 6 si f(5) = 3 3p
Calculul = 3 2p
b) Gsirea a dou puncte corecte 4p
Trasarea corect a graficului 1p
4. Ldia = 15 kg 3p
Total mere vndute = 75 kg 2p

5. E(x) = + + +
3p
+
E(x) = + 2p

SUBIECTUL al III-lea 30 de puncte


1. a) d = l3 = 43 cm 5p
b) At = 6l2 = 96 cm2 5p
3 3
c) V = l = 64 cm 5p
2. Al = rG = 60 cm2 5p
At =r(r + G) = 96 cm2 5p

V= = 96 cm3 5p

Clasa a VIII-a
Varianta 2
BAREM DE CORECTARE I DE NOTARE
SUBIECTUL I
Se puncteaz doar rezultatul: pentru fiecare rspuns se acord fie 5 puncte, fie 0 puncte.
Nu se acord punctaje intermediare.
SUBIECTUL al II-lea si SUBIECTUL al III-lea
Pentru orice soluie corect, chiar dac este diferit de cea din barem, se acord punctajul maxim
corespunztor.
Nu se acord fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvri pariale, n limitele
punctajului indicat n barem.
Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.
Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului obinut la 10.

SUBIECTUL I 30 de puncte
1. 0 5p
2. 2,(71) 5p
3. 6 5p
4. 94 5p
5. 125 5p
6. 60 5p
SUBIECTUL al II-lea 30 de puncte
1. Deseneaz cilindrul 4p
Noteaz cilindrul 1p
2. Se noteaz cu a, b numerele cutate 1p
a + b = 72 i a b = 48 2p
a = 60 i b = 12 2p
3. a) f(0) = 1, f(2) = 5 si f(1) = 3 3p
Calculul = 3 2p
b) Gsirea a dou puncte corecte 4p
Trasarea corect a graficului 1p
4. Produsul se scumpete cu 50 20% =10 lei 3p
Noul pre = 60 lei 2p
5. 3x + 6 = 9 3p
x=1 2p
SUBIECTUL al III-lea 30 de puncte
1. a) d = l3 = 83 cm 5p
b) At = 6l2 = 384 cm2 5p
3 3
c) V = l = 512 cm 5p
2. Al =2rG = 120 cm2 5p
At =2r(r + G) = 192 cm2 5p
V =r2G= 360 cm3 5p

Bilete Oral
Biletul nr.1 Clasa a VIII- a

1) Reducei termenii asemenea din expresia: x2- 2x + 1 2x2 + 2x + 4 + x2 =


2) Desenai o prism triunghiular regulat.
a) Notai-o i scriei formulele pentru aria lateral, aria totali volum.
b) Calculai aria lateral a unei prisme triunghiulare regulat cu latura bazei de 3 cm i nlimea de 8 cm.

Biletul nr.2 Clasa a VIII- a

1) Rezolvai ecuaia: 2x + 7 = - 11
2) Desenai o piramid triunghiular regulat.
a) Notai-o i scriei formulele pentru aria lateral, aria totali volum.
b) Calculai volumul unei piramide triunghiulare regulat cu latura bazei de 4 cm i nlimea de 3 cm.

Biletul nr.3 Clasa a VIII- a

1) Calculai: (x + 1)2 + (x + 5)(x 5) =


2) Desenai un cub.
a) Notai-l i scriei formulele pentru lungimea diagonalei, aria lateral, aria totali volum.
b) Calculai aria total a unui cub cu latura de 10 cm.

Biletul nr.4 Clasa a VIII- a

1) Rezolvai inecuaia: 4x 5 3x - 2
2) Desenai un paralelipiped dreptunghic.
a) Notai-l i scriei formulele pentru lungimea diagonalei, aria lateral, aria total i volum.
b) Calculai volumul ununui paralelipiped dreptunghic cu dimensiunile de 5 cm, 3 cm i 4 cm.

Biletul nr.5 Clasa a VIII- a


1) Reprezentai grafic funcia:: , () = 3.
2) Desenai o piramid patrulater regulat.
a) Notati-o si scrieti formulele pentru aria laterala, aria totala si volum.
b) Calculai aria lateral a unei piramide patrulatere regulat cu latura bazei de 3 cm iapotema de 6 cm.

Biletul nr.6 Clasa a VIII- a

1) Reprezentai grafic funcia:: , () = 1.


2) Calculai aria lateral, aria totali volumul unei prisme triunghiulare regulat cu latura bazei de 6 cm i
nlimea de 5 cm..

Biletul nr.7 Clasa a VIII- a

(2)(+2)
1) Simplificai raportul: =
(+2)2
2) Calculai aria lateral, aria totali volumul unui cilindru circular drept cu raza de 4 cm i generatoarea de
10 cm.

Biletul nr.8 Clasa a VIII- a

+ 2 = 4
1) Rezolvai sistemul: { .
3 = 5

2) Calculai lungimea diagonalei, aria lateral, aria total i volumul unui paralelipiped dreptunghic cu L= 4cm,
l= 3cm i h = 5 cm.

Biletul nr.9 Clasa a VIII- a


1) Rezolvai ecuaia f(x) f(1) = x + 5, unde : , () = 3 4.
2) Calculai aria lateral, aria totali volumul unui cub cu muchia de 10 cm.

Biletul nr.10 Clasa a VIII- a

1) Completai formula a2 + 2ab + b2 = ... i descompunei expresia x2 + 4x + 4 = ... .


2) Calculai aria lateral, aria total i volumul unei piramide patrulatere regulat cu latura bazei de 12 cm i
apotema de 10 cm.

Biletul nr.11 Clasa a VIII- a

+1 1
1) Calculai: =.
1 +1
2) Calculai aria lateral, aria totali volumul unui con circular drept cu raza de 4 cm i generatoarea de 5 cm.

Biletul nr.12 Clasa a VIII- a

1) Calculai media aritmetici media geometric a numerelor a = 33 + 2i b = 33 - 2.


2) Calculai aria lateral, aria totali volumul unei prisme triunghiulare regulat cu latura bazei de 12 cm i
nlimea de 6 cm.