Sunteți pe pagina 1din 3

DESCRIEREA METODEI

Şi-a luat numele de la mijlocul didactic (un cub) prin care vehiculează sarcinile către
elevi. Ea reprezintă o modalitate de predare-învățare ce valorifică resursele elevilor de
participare conștientă la descoperirea cunoștințelor și a relațiilor dintre acestea. Este una dintre
metodele cel mai clar consacrate dezvoltării gândirii critice. Structurarea învățării pe baza
rezolvării celor șase sarcini (corespunzătoare celor șase fețe ale cubului) provoacă elevii în
principiu pe întregul traseu al nivelurilor cognitive propuse de Bloom, în cadrul taxonomiei sale.
Metoda este utilizată atunci când dorim să aflăm cât mai multe informații despre un fenomen, o
teorie ş.a., privindu-le pe acestea din diverse puncte de vedere .
Abordarea conținutului de studiat se poate face, pe de o parte, într-o ordine de complexitate a
sarcinilor ce reia traseul firesc al producerii cunoașterii științifice astfel:
1. descrie - elevii îndeplinesc această sarcină cercetând cum arată, ce caracteristici are obiectul
de studiat;
2. compară - determină elevii să sesizeze asemănări și deosebiri (cu ce/cine se aseamănă şi de
cine/ce diferă?);
3. asociază - elevii răspund la această provocare căutând analogii, corelații cu alte experiențe
sau fenomene; întrebarea de sprijin ar putea fi : „La ce ne gândim când vorbim despre... ? ” ;
4. analizează - face trimitere la menționarea și „disecarea” elementelor componente : „Din ce
e făcut?”, „Ce conține?”, „Ce etape cuprinde desfășurarea sa?” ;
5. aplică - „Cum poate fi folosit(ă)?”, „Ce putem face cu... ? ”, „Ce utilizare are ? ''
6. argumentează (pro sau contra) - „E bine să folosim...?”, „E bun sau rău ? '' „Periculos sau
nu?”, „De ce?”. (Moise Constantin , Seghedin Elena , 2009 , p. 380 )

EXEMPLU DE APLICARE A METODEI CUBULUI ÎN GRĂDINIȚĂ


 DOMENIUL ȘTIINȚE-Cunoașterea mediului:
Tema activității:„Dinozaurii-O lume dispărută”
Mijlocul de realizare: Lectură după imagini
Comportamente vizate pe domenii de dezvoltare:
E1.4. Identifică posibile răspunsuri/soluţii la întrebări, situaţii - problemă şi provocări din viaţa
proprie şi a grupului de colegi
E3.2. Identifică și valorifică unele caracteristici ale lumii vii, ale Pământului şi Spaţiului

MOMENTUL LECȚIEI ÎN CARE METODA ESTE FOLOSITĂ: CONSOLIDAREA


CUNOȘTINȚELOR
Asigurarea însușirii conținutului transmis se realizează cu ajutorul metodei interactive de
grup „Cubul”. Pentru defășurarea exercițiului colectivul va fi împărțit în șase grupe, reprezentând
cele șase fețe colorate ale cubului. Membrii fiecărei grupe colaborează, se susțin și se sfătuiesc .

ROȘU-COMPARĂ dinozaurii (Tiranozaurul și Brontozaurul) reprezentați în imagini,


ținând cont de modul de hrănire, reproducere și înfățișarea acestora.
Copiii au ca sarcină să găsească asemănări și deosebiri între cele două reptile preistorice.
Ex: Atât Tiranozaurul cât și Brontozaurul se înmulțesc prin ouă.
Tiranozaurul este un dinozaur carnivor, în timp ce Brontozaurul este erbivor.

ALBASTRU-DESCRIE Pleziozaurul, spune ce știi despre el.


Copiii au ca sarcină să decrie dinozaurul, ținând cont de principalele aspecte caracteristice.
Ex: „Pleziozaurul este un dinozaur acvatic, are capul mic, un gât lung și patru „aripi” cre îl ajută
să înoate.

VERDE-ASOCIAZĂ dinozaurul cu hrana acestuia.


Copiii au ca sarcină să realizeze corespondența, trasând o linie de la dinozaur câtre hrană.
Tiranozaur-alți dinozauri
Pleziozaur-pești
Triceratops-plante

PORTOCALIU-EXPLICĂ de ce au dispărut dinozaurii.


Preșcolarii au ca sarcină să explice, în cuvinte proprii, cauza dispariției dinozaurilor.
Ex: „Dinozaurii au dispărut fiindcă nu s-au mai putut adpta schimbărilor ce au apărut în natură,
după posibila cădere a meteoritului”
ALB-APLICĂ partea care lipsește, la locul potrivit, în imaginea ce ilustrează dinozaurul.
Copiii au ca sarcină să lipescă imagini ce arată părți componente ale dinozaurilor la locul
potrivit, pentru a reconstitui întregul.

GALBEN-ANALIZEAZĂ părțile componente ale Triceratopsului, enumerându-le.


Preșcolarii au ca sarcină să enumere părțile componente ale corpului triceratopsului.
Ex: „Corpul triceratopsului este compus din: cap, trunchi, patru membre, pe cap are trei coarne și
în jurul acestuia un fel de „coroană/scut”.