Sunteți pe pagina 1din 2

Avocat drept civil succesiuni deseori, unicul staruitor in realizarea drepturilor succesorale

Experienta unui avocat drept civil succesiuni se loveste de multe ori de blocajul pe care cetatenii il
genereaza in baza necunoasterii legii. Astfel, exista cazuri in care personale care ar fi indeplinit
conditiile generale de a mosteni, din diverse motive, au manifestari tardive si lipsite de finalitate.

In acest sens, primele demersuri pe care realizeaza le un avocat drept civil succesiuni consta pe de o
para in a face clientilor cunoscuta notiunea de optiune succesorala. Continutul art. 1.100 ar trebui
cunoscut nu doar de catre un avocat drept civil succesiuni, ci si de catre majoritatea destinatarilor
legii civile. Astfel, conform acestui articol, cel chemat la mostenire fie in temeiul legii, fie in temeiul
vointei defunctului, poate accepta mostenirea sau renunta la aceasta. Plecand de la aceasta premisa,
oricine, trebuie sa aiba in vedere doua aspecte: in primul rand faptul ca transmisiunea patrimoniului
mortis causa opereaza in mod facultativ, si, in al doilea rand, ca aceasta transmisiune opereaza nu
automat, ci prin acceptare. Pana la momentul acceptarii, persoana care indeplineste conditiile
prevazute de lege pentru a putea mosteni dar nu si-a exerciat inca dreptul de optiune succesorala,
are calitatea de succesibil.

Un avocat drept civil succesiuni va corobora in mod real starea de fapt cu prevederile art. 1.103,
referitoare la termenul de optiune, pentru ca in functie de concluzia la care se ajunge, sa poata
genera o strategie juridica favorabila dumneavoastra.

Art. 1.103. Termenul de optiune succesorala, prevede urmatoarele

(1) Dreptul de optiune succesorala se exercita in termen de un an de la data deschiderii


mostenirii
(2) Termenul de optiune succesorala curge:
a) De la data nasterii celui chemat la mostenire, daca nasterea s-a produs dupa
deschiderea mostenirii
b) De la data inregistrarii mortii in registrul de stare civila, daca inregistrarea se face in
temeiul unei hotarari judecatoresti de declarare a mortii celui care lasa mostenirea,
afara numai daca succesibilul a cunoscut faptul mortii sau hotararea de declarare a
mortii la o data anterioara, caz in care termenul curge de la aceasta din urma data
c) De la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca legatul sau, daca
testamentul cuprinzand acest legat este descoperit dupa deschiderea mostenirii
d) De la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca legatura de rudenie
pe care se intemeiaza vocatia sa la mostenire, daca aceasta data este ulterioara
deschiderii mostenirii.

Pentru ca un avocat drept civil succesiuni are capacitatea de a aborda o speta raportandu-se la cele
mai sensibile aspecte ale sale, va poate descoperi cai legale de acoperire in cazul in care ca nu v-ati
exercitat dreptul de optiune succesorala din motive ce nu tin de culpa dumneavoastra in termenul
prevazut de lege. Astfel, art. 1.104, prevede faptul ca in cazul in care succesibilul a cerut intocmirea
inventarului anterior exercitarii dreptului de optiune succesorala, termenul de optine nu se va implini
mai devreme de doua luni de la data la care i se comunica procesul-verbal de inventariere. Totusi, pe
durata efectuarii inventarului, succesibilul nu poate fi considerat mostenitor, cu exceptia cazului in
care a acceptat mostenirea.

Realitatea ne-a demonstrat faptul ca desi multe persoane nu actioneaza strict in litera legii, totusi,
actiunile acestora corespund spiritului sau. Tocmai de aceea, legiuitorul a prevazut in Codul Civil
posibilitatea de a accepta mostenirea atat in mod expres, cat si in mod tacit. Astfel, un avocat drept
civil succesiuni va realiza o traducere a activitatilor intreprinse de dumneavoastra cu referire la o
mostenire, in interpretarea si aplicarea favorabila a art. 1108 din Codul Civil.
Art. 1108. Felurile acceptarii

(1) Acceptarea poate fi expresa sau tacita


(2) Acceptarea este expresa cand succesibilul isi insuseste explicit titlul sau calitatea de
mostenitor printr-un inscris autentic sau sub semnatura privata
(3) Acceptarea este tacita cand succesibilul face un act sau un fapt pe care nu ar putea sa il faca
decat in calitate de mostenitor.

Acestea fiind spuse, de-a lungul activitatii noastre, am incercat sa ne implicam in mod activ in ceea ce
inseamna traducerea catre societate a rolului pe care un avocat drept civil succesini il poate avea in
obtinerea sau nu a unei mosteniri.

Un avocat drept civil succesiuni este profesionistul care isi concentreaza intreaga activitate in sarcina
intereselor si drepturilor dumneavoastra.

Un avocat drept civil succesiuni este liantul intre lege, ca entitate ce contureaza valentele societatii, si
individ, ca celula de baza a acesteia.

Un avocat drept civil succesiuni este aliatul dumnevoastra, si cel ce staruie pentru a nu lasa existenta
si manifestarea drepturilor dumneavoastra sub influenta arbitrarului.