Sunteți pe pagina 1din 5

coala Gimnazial Elena Doamna

Comuna Cuza Vod, judeul Galai

PLANIFICARE CALENDARISTIC LA LIMBA ENGLEZ


SEMESTRUL I
AN COLAR 2017-2018
MANUAL: SNAPSHOT INTERMEDIATE
PROFESOR: TNJAL-ROCA ELENA
CLASA a VIII-a, 2h/sptmn

NR. CONINUTURI ALE UNITII COMPETENE NR. SPTMNA OBS.


CRT DE NVARE SPECIFICE DE
ORE
REVISION 3h (11-15.09)
TEST INITIAL 1h (18-22.09)

1. UNIT 1 1.2 Identificarea elementelor cheie (cine, ce, cnd) 3h (25-29.09)


Families dintr-un discurs standard pe subiecte familiare (02-06.10)
- start and maintain a conversation 1.3 Identificarea i selectarea informaiilor
- verbul: timpul prezent simplu si continuu, particulare dintr-un mesaj / o conversaie, articulate
clar, la vitez normal
prezent perfect simplu
2.1 Oferirea i solicitarea unor informaii despre
- verbs not normally used in the continuous subiecte din domenii tematice cunoscute
tenses
- phrasal verbs with get
- familia si membrii acesteia
- a caracteriza persoane
2. UNIT 2 1.2 Identificarea elementelor cheie (cine, ce, cnd) 3h (02-06.10)
Nepal trek dintr-un discurs standard pe subiecte familiare (09-13.10)
- verbul: timpul prezent perfect simplu/ trecut 1.3 Identificarea i selectarea informaiilor
simplu particulare dintr-un mesaj / o conversaie, articulate
clar, la vitez normal
- determinanti: articolul 0
2.1 Oferirea i solicitarea unor informaii despre
- a cere si a da explicatii subiecte din domenii tematice cunoscute
- a cere, a da si a refuza permisiunea 2.2 Exprimarea clar a unor opinii (ce i place i ce
- phrasal verbs with go nu i place n legtur cu o
persoan / un eveniment / un lucru)

1
coala Gimnazial Elena Doamna
Comuna Cuza Vod, judeul Galai

3.2 Identificarea elementelor eseniale dintr-un text


funcional simplu
4.4 Descrierea unei persoane/ obiect / loc pe baza
unui plan dat sau a unor ntrebri de sprijin
3. UNIT 3 1.2 Identificarea elementelor cheie (cine, ce, cnd) 3h (16-20.10)
Lucky day? dintr-un discurs standard pe subiecte familiare (23-27.10)
- verbul: trecut simplu, trecut perfect 1.3 Identificarea i selectarea informaiilor
simplu/continuu particulare dintr-un mesaj / o conversaie, articulate
clar, la vitez normal
- cuvinte de legatura (when, while, as, as soon
2.1 Oferirea i solicitarea unor informaii despre
as, before, after) subiecte din domenii tematice cunoscute
- a da vesti bune/rele
- word builing from verbs of emotion
- phrasal verbs with give
4. UNIT 4 1.3 Identificarea i selectarea informaiilor 4h (23-27.10)
Fancy seeing you again! particulare dintr-un mesaj / o conversaie, articulate (28.10 05.11)
- give,accept or refuse invitations clar, la vitez normal (06-10.11)
- viitorul cu will/wont, may/might, going to 2.2 Exprimarea clar a unor opinii (ce i place i ce
nu i place n legtur cu o persoan / un
future sau present continuous
eveniment / un lucru)
- adjectives and prepositions 2.3 Realizarea unor scurte comentarii/prezentri
- read about Charlotte Church, a young orale pe teme familiare
classical singer 3.4 Deducerea, din context, a unor sintagme
necunoscute
3.5 Realizarea unor legturi logice dintre
paragrafele unui text scurt, pe baza cuvintelor de
legtur (ordine cronologic, relaii cauz-efect,
concesie)
4.2 Relatarea, pe scurt, a unui eveniment sau
experien personal pe baza unui plan dat

2
coala Gimnazial Elena Doamna
Comuna Cuza Vod, judeul Galai

5. UNIT 5 4h (06-10.11)
The Thirty-Nine Steps by John Buchan (13-17.11)
Proiect 1: TIME OFF (20-24.11)
Recapitulare
Evaluare
6. UNIT 6 1.1 Desprinderea ideii principale dintr-un mesaj 3h (20-24.11)
Edinburgh articulat clar, cu vitez normal (27.11-1.12)
- cuvinte de legatura (although, however, in 1.4 Executarea unui set de instruciuni clar
spite of/despite) articulate, cu vitez normal
2.1 Oferirea i solicitarea unor informaii despre
- substantivul
subiecte din domenii tematice cunoscute
- orasul, cumparaturi 2.2 Exprimarea clar a unor opinii (ce i place i ce
- a cere si oferi o parere despre Edinburgh nu i place n legtur cu o persoan / un
- a exprima o preferinta eveniment / un lucru)
- a exprima motive 3.1 Extragerea ideilor principale dintr-un text pe
- special uncountable nouns teme cunoscute
3.3 Localizarea i selectarea informaiilor specifice
din liste tematice, grafice, tabele etc.
4.1 Redactarea unei scrisori personale n care i
exprim mulumirea sau i cere scuze

3
coala Gimnazial Elena Doamna
Comuna Cuza Vod, judeul Galai

7. UNIT 7 1.3 Identificarea i selectarea informaiilor 4h (04-08.12)


Mind how you go! particulare dintr-un mesaj / o conversaie, (11-15.12)
articulate clar, la vitez normal
- a cere,oferi,refuza un sfat 2.1 Oferirea i solicitarea unor informaii despre
subiecte din domenii tematice cunoscute
- a caracteriza actiuni sau persoane
2.3 Realizarea unor scurte comentarii/
- verbs should(nt), ought(nt) to, had better prezentri orale pe teme familiare
(not) 3.2 Identificarea elementelor eseniale dintr-un text
- comparison of adjectives and adverbs funcional simplu
- comparatives with much, a lot, far 4.3 Redactarea unor texte funcionale simple
- comparative phrase thethe (mesaje, anunuri, instruciuni, e-mail)
- obligation and prohibition with verbs must, 4.4 Descrierea unei persoane/ obiect / loc pe baza
have (got) to, neednt unui plan dat sau a unor ntrebri de sprijin
- motorbike and cars
- phrasal verbs with look
8. UNIT 8 1.3 Identificarea i selectarea informaiilor 2h (18-22.12) VACANA DE
Ready for lift-off particulare dintr-un mesaj / o conversaie, articulate IARN (23.12
- agree and disagree clar, la vitez normal -14.01)
- fraza conditionala: tipul I 2.2 Exprimarea clar a unor opinii (ce i place i ce
nu i place n legtur cu o persoan / un
- personality adjectives
eveniment / un lucru)
- jobs and occupations 2.3 Realizarea unor scurte comentarii/prezentri
- read an article about how to become an orale pe teme familiare
astronaut 3.4 Deducerea, din context, a unor sintagme
necunoscute
3.5 Realizarea unor legturi logice dintre
paragrafele unui text scurt, pe baza cuvintelor de
legtur (ordine cronologic, relaii cauz-efect,
concesie)
4.2 Relatarea, pe scurt, a unui eveniment sau
experien personal pe baza unui plan dat

4
coala Gimnazial Elena Doamna
Comuna Cuza Vod, judeul Galai

9. UNIT 9 1.2 Identificarea elementelor cheie (cine, ce, cnd) 3h (15-19.01)


Star quality dintr-un discurs standard pe subiecte familiare (22-26.01)
- a cere si a oferi o parere 1.3 Identificarea i selectarea informaiilor
- verbul: timpul present perfect simplu si particulare dintr-un mesaj / o conversaie, articulate
clar, la vitez normal
continuuu
2.1 Oferirea i solicitarea unor informaii despre
- defining and non-defining relative clauses subiecte din domenii tematice cunoscute
with who(m), which, that, where, whose 2.2 Exprimarea clar a unor opinii (ce i place i ce
- adjective fomation with endings y, -ive, nu i place n legtur cu o
-ful, -ent,-ant, -(i)ous, -ic persoan / un eveniment / un lucru)
- phrasal verbs with take 3.2 Identificarea elementelor eseniale dintr-un text
- types of films funcional simplu
4.4 Descrierea unei persoane/ obiect / loc pe baza
unui plan dat sau a unor ntrebri de sprijin
10. UNIT 10 3h (22-26.01) VACAN
The Horse Whisperer by Nicholas Evans (29.01-2.02) INTERSEMESTRIAL

Proiect 2: Education for life (03.02-11.02)


Recapitulare; Evaluare