Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC NR.

1 CUDALBI
LOC.CUDALBI,JUD.GALATI
Telef.0236 862509 Fax.0236 862043
E-mail: samcudalbiyahoo.com

avizat Director
Prof.CEOROMILA LILIAN avizat Director CJRAE
Psih.BULAI DIAMANTA

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT


NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI: ISTRATE ANDREI SORIN
DATA ȘI LOCUL NAȘTERII:01.01.2009.,Loc.Verona,Italia

DOMICILIUL:Comuna Cudalbi,jud.Galati
ȘCOALA/ INSTITUȚIA:LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 CUDALBI
 ECHIPA DE LUCRU:,consilier scolar ,MITITELU FLORENTINA, inv.,BOTEZATU MIORITA
PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTĂ ELEVUL (rezultatele evaluă rii complexe)(din fisa psihopedagogica, din Certificatul de Orientare Scolara si din
recomandarile COSP) :Certificat de Orientare Scolara si Profesionala,Nr.1487/07.08.2018.

Epilepsie. Hemipareza dreapta. Capacitate intelectuala sub medie QI-68.


Grad de handicap accentuat
Deprinderi slabe de calcul. Dificultati de retinere si redare a informatiiilor complexe.

PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA (se specifică intervalul de timp): An scolar 2018-2019


- Achizitionarea cunostintelor cognitive de specialitate
- Facilitarea integrarii la nivelul colectivului de elevi
- Imbunatatirea abilitatilor sociale
- Deprinderi de viata independenta
STRUCTURA PROGRAMULUI DE INTERVENȚIE PERSONALIZAT

Obiective Conținuturi Metode și mijloace de Perioada de Criterii minimale de Metode și


realizare intervenție apreciere a progreselor instrumente de
evaluare
Domeniul cognitiv -Sa stie sa foloseasca corect Metode,procedeee, 2018 -2019 -Raspunde corect la EVALUARE :- fişe de
formulele de salut; strategii- exerciţiul, întrebări simple lucru individuale
conversaţia, - Utilizează corect cuvintele adaptate nivelului
-Sa stie sa se prezinte (salut, explicaţia, în contexte cunoscute elevului; probe orale;
nume, varsta, orasul/satul). demonstratia, - Recunoaște și numește observarea
exercitii de repetare corect obiecte din mediul Sistematică ,
-Sa numere corect crescator de dupa professor, joc familiar aprecoerea orala,
de rol,prezentarea - Alcătuiește corect grupe teste cu itemi pentru
la 1 la 20;
de 1-5 obiecte, le numără și fiecare obiectiv în
sarcinilor într-un
recunoaște corect cifra
-Sa recunoasca culorile si sa le ritm mai lent, cu parte, evaluarea
corespunzătoare grupului
foloseasca corect. pronunţie clară , rezultatelor concrete
Recompense: pentru
articulată . (portofoliul elevului).
fiecare pas inainte
-Sa recunoasca membrii
elevul primeste fete
familiei si sa stie echivalentul zambarete, bomboane,
lor in limba engleza. aprecieri verbale,
incurajari.
-Sa recunoasca anumite
obiecte din clasa si sa stie
echivalentul lor in limba
engleza.

Domeniul -sa recunoasca componentele Exercitii si locuri de Permanent, -Corectitudinea si Observarea


Psihomotor spatiale si sa se orienteze miscare ce vizeaza: pe rapiditatea reactiilor la comportamentului;
adecvat. a)directia:inainte/ina parcursul comenzi; Chestionarea orala
poi procesului -Identificarea si pentru
sus/jos; didactic precizarea corecta a constientizarea
stanga/dreapta pozitiilor spatiale ale pozitiilor spatiale;
b)distanta: obiectelor folosite in Aprecieri stimulative;
aproape/departe joc;
c) pozitiile fata de
obiecte: langa,pe sub.
Jocuri de cautare a
unor obiecte asezate
in diferite pozitii
spatiale;
Rezolvarea unor fise
cu sarcini de
orientare spatiala.

-Sa perceapa componentele -Exercitii efectuate Raspunde corect motric Analiza modului cum
temporale care vizeaza ritmul pe loc si in deplasare la urmatoarele comenzi: respecta durata,
miscarilor cu respectarea go to the door!, open tempoul, intensitatea
duratei, tempoului, the window!etc. in timpul executarii
intensitatii. miscarilor;

Social-afectiv Exersarea conduitei Anul scolar -Imbunatatirea imaginii Participarea


independente pentru integrare Suport prin 2018-2019 de sine,formarea unei activa la
sociala. consilirea Permanent atitudini pozitive fata sarcinile
Manifestarea unei conduite psihologica in cadrul de sine si fata de ceilalti propuse
adecvate in relatiile cu colegii individuala si de orelor -Identificarea Feedback pozitiv
si cadrele didactice. grup de curs modalitatilor de Aprecierea verbal
Cresterea motivatiei pentru Conversatia dirijata dezvoltare a stimei de Recompense
invatare. Dialogul sine simbolice
Crearea unui climat socio- Explicatia -Imbunatatirea
afectiv adecvat de sustinere si Jocul comunicarii cu
incurajare din partea Antrenament asertiv colegii:activitati care sa
profesorilor si a colectivului de ii ofere posibilitatea de
elevi. a lucra in colaborare
-cresterea capacitatii
empatice
-Participarea la toate
activitatile clasei

Comunicare şi limbaj Sa recunoasca anotimpul, Exercitii de Anul scolar Exprima corect Aprecieri verbale
  caracteristicile specifice. exprimare corecta a 2018-2019 denumirea obiectelor si
Sa denumeasca culorile obiectelor si lucrurilor cerute, singur
caracteristice lucrurilor din sau cu ajutor
imaginea data si
identificare a
culorilor si obiectelor

Sa recunoasca parti Exercitiile de Exprima singur sau cu Aprecieri


componente ale corpului identificare a partilor ajutor stimulatoare.
omenesc; corpului omenesc si Arata singur sau cu
Sa denumeasca partile de exprimare ajutor
componente ale corpului corecta.
omenesc,simturile

Sa numeasca membrii familiei Exercitii de Identifica membrii Aprecieri verbale,


sale. dezvotare a familiei, ii numeste acordarea de
Sa cunoasca putine informatii vocabularului singur din fotografii stimulente
despre fiecare membru

Sa recunoasca animale pasari, Exercitii de Recunoaste si


sa le denumeasca. exprimare corecta. denumeste singur sau Incurajari,
cu ajutor stimulente;

Autonomie -Cresterea gradului de Suport prin Anul scolar Respectarea regulilor Autoevaluare
personala autonomie personala si consiliere 2018-2019 impuse de cadrele Evaluare
dobandirea abilitatilor de viata psihologica didactice intercolegiala la nivel
independenta Exercitii Exprima opinii in cadrul verbal
-Formarea si educarea unor Lucrul in echipa grupului,cooperarea cu Observatia directa si
abilitati de intretinere si igiena Cooptarea elevului in colegii indirecta
personala. proiecte si activitati
-Formarea si exersarea ale clasei.
conduitei independente pentru
integrarea in plan social.

EVALUAREA PERIODICĂ
 Obiective realizate-recunoaste literele,stie sa citeasca.
 Dificultăți întâmpinate-datorita diagnosticului,copilulmanifesta lentoare in rezolvarea sarcinilor.

 Metode cu impact ridicat:


 Pozitiv - lauda, recompense simbolice, aprecierea verbala
 Negativ - blamarea, izolarea ,pedeapsa, etichetarea
 Revizuirea programului de intervenție educațional – terapeutică (în funcție de rezultatele evaluărilor periodice)
Se face pe parcursul anului scolar ,de cate ori este nevoie.

 Recomandări particulare
- Parcurgerea materiei in pasi mici,prezentarea conceptelor pe etape,cu posibilitatea de a le repeta pentru fixare
- Oferirea de sarcini individuale ,impartite in pasi mici,realizabile.
- Ajutor si sprijin pentru prezentarea rezultatelor muncii sale.
- Timp suplimentar pentru realizarea sarcinilor evaluarii,insotirea evaluarii orale de intrebari ajutatoare.

 Rolul și modul de implicare a părinților în program

Întocmit, Directorul unită ții școlare,


Psiholog școlar, Prof.CEOROMILA LILIAN
MITITELU FLORENTINA

Echipa de lucru : Semnă tură :

Inv.BOTEZATU MIORITA
Prof.Lb.engl. TÎNJALĂ -ROŞCA ELENA