Sunteți pe pagina 1din 3

PREDAREA.

CONCEPT: Prin predare se intelege transmitere rezultatele depinznd i de modul cum s-a desfurat
de cunostinte si formare de tehnici de "munca. Predarea evaluarea.
reprezinta actiunea complexa a cadrului didactic, care Comunicarea didactic este baza pe care se desfoar
presupune: procesul de predare. Prin comunicarea didactic se realizeaz
- prezentarea unui material concret si/sau verbal: date, interaciunea profesor -elev, precum i anumite tipuri de
informatii,evenimente, modele materiale, modele ideale etc.; relaii care influeneaz procesul de predare: relaii de schimb
- organizarea si conducerea unor activitati in care sa se informaional, de influenare reciproc, de cooperare, de
valorifice materialul concret si verbal oferit; preferin sau respingere a emitorului de mesaj didactic. n
- acordarea de sprijin elevilor pentru a putea observa, analiza, acest caz, prin diferitele tipuri de feed-back are loc reglarea i
compara, aplica, sintetiza, abstractiza si reflecta; autoreglarea procesului de predare.
- extragerea esentialului (impreuna cu elevii) si fixarea lui in Predarea este o activitate de organizare i conducere a
notiuni, concepte; judecati, rationamente; situaiilor de nvare, realizndu-se prin: precizarea
- operationalizarea cunostintelor elevilor, prin conceperea si obiectivelor-cadru, a obiectivelor de referin, a coninuturilor,
rezolvarea de exercitii si probleme, de sarcini si instruire a strategiilor i a metodelor de nvare.
teoretice si practice, prin organizarea activitatilor de munca Eficiena predrii crete dac elevii sunt angajai n
independenta. elaborarea cunotinelor i dac metodele sunt mbuntite,
Ca form de comunicare didactic, predarea const n funcie de informaiile primite prin feed-back.
ntr-un sistem de operaii de selectare, ordonare i adecvare la STILURI DE PREDARE
nivelul de gndire al elevilor, a unui coninut informaional i Ideea de stil de predare", inclusiv de stilistic
de transmitere a lui, folosind anumite strategii didactice, n didactic" constituie o cucerire relativ recent n teoria
scopul realizrii cu eficien maxim a obiectivelor pedagogice. instruirii. Ea s-a impus, ctignd amploare i profunzime, n
n scoala contemporan, centrat pe elev, pentru a ultimele decenii, datorit multiplelor semnificatii teoretice i
realiza un nvmnt formativ-educativ, predarea este n practice pe care stilurile prezint. i anume, acestea:
strns interaciune cu nvarea i evaluarea, constituind un - reprezint o form de manifestare a originalitlii n
proces unitar. Scopul predrii este obinerea de rezultate, de activitatea didactic;
schimbri comportamentale, care se realizeaz prin invare,

69
- au o valoare strategic, inspirnd alegerea i utilizarea n general, studiul stilurilor i al factorilor care le
preferential a unor strategii. In cadrul unui stil se pot pune genereaz imbogete percepia noastr despre procesul de
n actiune mai multe tipuri de strategii, ceea ce faciliteaz invmnt, ne ajut s inelegem mai bine orientrile i
adaptarea instruirii la stilurile cognitive dominante la elevi. direciile noi ale dezvoltrii calitative a invamntului.
Altfel, pot s apar dezarmonii de natur s creeze dificultai Pornind de la stilurile aplicate se poate ajunge la aprecierea
n invatare, perturbri i chiar unele blocaje; mai justa a valorii actului de predare.
- imbogatesc, practica colar, introduc variatie, favoriznd o n fine, o coala care se pretinde a fi modem nu i mai
activitate mai vie, mai nuantata n clas; poate permite s perpetueze stiluri anacronice,
- induc comportamente variate de invaare si cotribuie la neperformante.
modelarea stilurilor de munca intelectuala la elevi; Stilurile de predare nu se identific, totui, cu stilurile de
- o utilizare prefereniala de stiluri poate sa semnaleze conducere ale clasei de elevi, de relationare profesor-elevi.
schimbari vizibile in sistemul de valori ce ghideaza activitatea Sunt de retinut, aadar, stilurile:
cu elevii, noi direcii n practica colar capabile s angajeze - academic sau discursiv (centrat pe transmitere,
n mai mare masura gandirea i imaginaia, inventivitatea i comunicare)/euristic (axat pe stimularea cutrii,
creativitatea, s faciliteze depirea mai rapid a unui experimentrii, cercetrii, descoperirii, de participare cot la cot
eventual didacticism arid i stereotip; cu cei care invat);
- sugereaz interpretarea predrii drept abilitatea profesorului - raional (bazat pe argumentatie tiintifica i evaluare
de a se comporta utiliznd diferite stiluri educationale n sistematica, pe deliberare logic ntr-o perspectiv temporar
vederea atingerii obiectivelor.Ceea ce ar putea s nsemne c ateptat)/intuitiv (axat pe intuitie, imaginatie, pe
stilurile devin o necesitate n susinerea unei prestaii cunoaterea de sine, emotional, pe spontaneitate, miestrie
didactice de calitate i eficien; pedagogic, cu sentimentul prezentului);
- pot scoate la iveal i supune verificrii noi tipuri de - inovator (cu deschidere spre nou, spre inventie, creatie,
competene pedagogice ceea ce ar putea s contribuie la originalitate, ingeniozitate)/rutinier (rigid, cu inclinatie spre
lrgirea bazei teoretice a formrii profesional iniiale i repetitie, fr alt reflectie sau punere n chestiune, avnd ca
continue a personalului didactic. pretext experienta proprie);

70
- informativ/formativ (centrat pe dezvoltarea personalittii - Stilul de comand sau directiv, bazat pe autoritatea
elevilor, fcnd continut un instrument de exersare a gndirii profesorului care comanda succesiunea activittilor; sau
specifice domeniului, valorifica maximal potentialul educativ activittile sunt impuse, n totalitate, prin intermediul
al continutului); - productiv (bazat pe gndire divergent, programrii (a programelor-nucleu);
critic, producere de nou)/reproduc(confomist, dogmatic, de - Stilul practic (bazat pe o explicatie precis, apoi pe o
imitatie); - profund\superficial; - independent (cu initiativ, executie prin imitatie din partea subiectului);
ntreprinztor, depete dificulttile, nu simte nevoia de - Stilul de reciprocitate (bazat pe evaluarea reciproca, dup
ajutor)/dependent (analiza greoaie a situatiei); criterii pregtite de profesor, ca n cazul activittii n echip, a
- expozitiv/socratic (cu preferint pentru dialog); invatrii n perechi);
-descriptiv/dialectic; - analitic/sintetic; -autoritar (centrat pe - Stilul de autocontrol (cu accent pe autonomia subiectului
dirijare riguroas)/centrat pe autonomie (independenta i capacittile sale de autoevaluare);
conferit elevilor, pe spontaneitatea lor); - imperativ - Stilul de incluziune (de includere a elevului n ndeplinirea
(exigent)/indulgent (nivel sczut de exigent); -afectiv sau unor sarcini de niveluri diferite, el fiind acela care decide la ce
empatic(apropiat, cald, atitudine empatic)/distant (rece, nivel se poate implica);
rezervat, autoritar); - autocontrolat sau autocenzurat (calculat - Stilul centrat pe descoperirea dirijat;
ntru toate, metodic)/spontan (impulsiv, dezorganizat) - - Stilul centrat pe descoperirea convergent (menit s conduca
solitar(prefera munca de unul singur)/de echip (lucreaz n la descoperirea solutiei unei probleme, la formularea unei
cooperare cu colegii); -axat pe profesor/axat pe elev; - concluzii prin rationament si gndire critic);
elaborat/neelaborat (spontan); -motivant (compensatoriu, - Stilul centrat pe activitate divergent, ce conduce gndirea
rspltete eforturile, performantele, lauda)/ nemotivant (nu pe traiectorii necunoscute, neobinuite, spre solutii inedite,
stimuleaz curiozitatea, interesul, pasiunea, aspiratiile); spre creativitate; Stilul bazat pe proiectarea programului
-vechi (cu inclinatie spre forme standardizate)/nou (situat n individual (personal); - Stilul initiat de cel care invat
actualitatea pedagogic, dovedete flexibilitate, adaptabilitate (acesta avnd posibilitatea sa initieze experiene proprii, sa le
la schimbri); - previzibiI \imprevizibil proiecteze, s le exceute i s le evalueze);
Mosston distinge un numr de 11 stiluri didactice
frecvent utilizate, ordonate dup cum urmeaz :

71