Sunteți pe pagina 1din 1

Nr..

/2017

Avizat Director,

Profesor: Buzea Liliana

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca doamna Tutescu Valentina, domiciliata in


Rm Sarat, bld. 1 decembrie 1918, bl. G5, ap. 10, et. 2, jud. Buzau, posesoare a
cartii de identitate cu seria XZ, nr. 713809 , este angajata a Liceului Tehnologic
Economic Elina Matei Basarab, cod fiscal 24560226, cu doua fractiuni norma ,
salariu brut confidential, angajata din data de 01.01.2008.

Se elibereaza pentru a-I servi la locul de munca detinut la Deep Serv 2000.