Sunteți pe pagina 1din 9

Structura anului colar 2017-2018

Cursurile anului colar 2017-2018 ncep luni, 11 septembrie i nsumeaz 35 de sptmni.


Structura anului colar cuprinde:
semestrul I: 11 eptembrie 2017 - 2 februarie 2018 i
semestrul al II-lea: 12 februarie 2018 - 15 iunie 2018.
Vacantele elevilor din toate ciclurile de nva tama nt unt programate atfel:
vacana de iarn: 23 decembrie 2017 - 14 ianuarie 2018,
vacan intersemestrial: 3 - 11 februarie 2018,
vacana de primvar: 31 martie - 10 aprilie 2018 i
vacana de var: 16 iunie - 9 eptembrie 2018.
Suplimentar, claele din nva tama ntul primar i grupele din nva tama ntul pre colar beneficiaza de vacanta n a pta ma na 28 octombrie -
5 noiembrie 2017.
Pentru claele terminale din nva tama ntul liceal, anul colar e ncheie n data de 25 mai 2018, iar pentru claa a VIII-a, n data de 8 iunie
2018.
Programul national coala altfel are o durata de 5 zile conecutive lucra toare n timpul anului colar i poate fi derulat n perioada 2
octombrie 2017 - 31 mai 2018 pe baza unei planifica ri ce ra ma ne la decizia colilor.
Defa urarea programului S coala altfel nu coincide cu perioada alocata utinerii tezelor emetriale, care vor avea loc, de regula , la
finalul emetrelor, dupa parcurgerea programei colare cu cel putin trei a pta ma ni nainte de finalul emetrului.

1
DISCIPLINA: ISTORIE
ARIA CURRICULAR: OM I SOCIETATE
PROFESOR: CIOBOTEA EDUARD VALENTIN
ANUL COLAR: 2017-2018
Nr. ore : 1h/sptmn

PLANIFICARE DIDACTIC ANUAL


ISTORIE UNIVERSAL
CLASA a-VI -a

COMPONENTA SEM I SEM II TOTAL


1. LUMEA MEDIEVAL 13 - 13
2. NATEREA LUMII MODERNE - 6 6
3. EPOCA MODERN - 7 7
4. EVALUARE I SINTEZ 5 4 9
18 17 35

2
PLANIFICARE DIDACTIC SEMESTRIAL
ISTORIE UNIVERSAL
CLASA a-VI -a

UNITATEA DE COMPETENE NR.


NVARE CONINUTURI SPECIFICE ORE SPT OBS.
SEM. I
Recapitulare 2 S1, S2 tetare
1. Omul i mediul- Satul medieval 1.1., 3.1., 3.3 initiala
- Studiu de caz: Decrierea unui at medieval 1 S3 ob.
- Ora ul medieval:centru me te uga rec i comercial 1 S4 Curenta
- Studiu de caz: Contantinopol
2.Societatea feudal Societatea medievala n Europa 2.1., 3.1., 3.2. 2 S5, S6 ob.
Curenta
3. Biserica n Evul Mediu- Marea chima a biericii cre tine(1054) 1.1.,3.1.,3.2. ob.
I. LUMEA - Cruciadele 2 S7, S8 Curenta
MEDIEVAL 4. Cultur i societate n Evul Mediu: ob.
18(1 - Literatura medievala Curenta
3+5)ore - Arhitectura medievala 1.1., 2.1.,3.3. 2 S9 tetare
- Studiu de caz: Decrierea unei bierici, catedrale, S10 cria
ma na tiri au a unui catel medieval
5. Statul medieval:- Organizarea tatului n Europa medievala
- Studiu de caz: Franta, Germania S12
- Formarea tatelor medievale roma ne ti 5 S13, S14
- Formarea i expaniunea Imperiului Otoman 1.1., 2.1., 3.2., S15 tetare
- Studiu de caz: - Raporturile arilor Roma ne cu 3.3. S16 cria
Poarta n ecolul al XV-lea - al XVI-lea
EVALUARE I Evaluare: Lumea medievala Omul i mediul; Societatea medievala ;
SINTEZ Bierica n Evul Mediu ; Cultura i ocietate n Evul Mediu 1 S11 tetare
Evaluare: Lumea medievala Statul medieval 1.1., 2.1., 3.2., cria
3 ore Sinteza : Ca la tori i ca la torii n Evul Mediu 3.3. 2 S17
Evaluare emetriala S18

3
UNITATEA DE COMPETENE NR.
NVARE CONINUTURI SPECIFICE ORE SPT OBS.
SEM. II
1. Europa n expansiune: ob.
- De la atelierul me te uga rec la manufactura 2 S19 Curenta
2. NATEREA - Principalele decoperiri geografice i conecintele lor 1.2.,2.3.,3.4., 3.5. S20
LUMII MODERNE 2..Renaterea i Umanismul:
7(6+1)ore - Rena terea n Italia. Influiente culturale n Europa 1.2.,3.4.,3.5, 1 S21 ob.
curenta
3. Reforma religioas i consecinele sale: S22 tetare
- Reforma i Contrareforma 1.2.,3.4.,3.5. 3 S23 cria
- Ra zboiul de 30 ani i conecintele ale S24
1. Europa n secolele XVII-XVIII: .
3. EPOCA - Manifeta ri ale abolutimului monarhic 1.2.,3.4., 3.6., S26
MODERN - Monarhia contitutionala din Anglia 3 S27 ob.
- Iluminimul i reprezentantii a i. S28 curenta
Studiu de caz: Montequieu Ioif al II-lea,
2. Revoluii ale epocii moderne:
- Revolutia americana 2.2 S29
- Revolutia din Franta: de la Adunarea Sta rilor Generale 1.2.,3.5.,3.6.,4.2 4 S30
8(7 +1)ore la Conventia Iacobina S31
- Studiu de caz : Declaratia drepturilor omului i S32 tetare
ceta teanului cria
- Franta de la Conulat la Imperiu
- Studiu de caz: Codul lui Napoleon
4. EVALUARE I Evaluare: Na terea lumii moderne tetare
SINTEZ Evaluare: Epoca moderna 1 S25 cria
4 ore Sinteza : Statutul femeii n Evul Mediu 1 S33 evaluare
Evaluare finala : Lumea medievala 3.4., 3.5. 1 S34 orala

4
Na terea lumii moderne 1 S35 eeuri
Epoca moderna rebuuri

COMPETENE SPECIFICE :

1.1. Utilizarea termenilor itorici pecifici Evului Mediu n diferite ituatii de comunicare cria au orala
3.1. Localizarea n timp i patiu a faptelor itorice din Evul Mediu, pe baza urelor itorice
3.2. Decrierea unui fapt itoric din Evul Mediu, utiliza nd informatii din ure itorice, cunocute au la prima vedere
3.3. Compararea informatiilor din ure itorice referitoare la un apect al civilizatiilor medievale , n vederea tabilirii unor aema na ri i a unor
deoebiri
2.1. Realizarea ,n echipa , prin aumarea unei reponabilita ti a unui proiect
4.1. Selectarea urelor itorice pentru utinerea au combaterea unui punct de vedere
1.2. Utilizarea termenilor itorici pecifici Epocii Moderne, n diferite ituatii de comunicare cria au orala
3.4. Localizarea n timp i n patiu a faptelor itorice de la fa r itul Evului Mediu i din Epoca Moderna , pe baza urelor itorice
3.5. Decrierea unui fapt itoric de la fa r itul Evului Mediu i din Epoca moderna , utiliza nd informatii electate din ure itorice, cunocute au
la prima vedere
3.6. Compararea informatiilor din ure itorice referitoare la un apect al civilizatiilor de la fa r itul Evului Mediu i din Epoca Moderna , n
vederea tabilirii unor aema na ri i a unor deoebiri
2.2. Participarea la realizarea unui proiect itoric, de grup, care evidentiaza rolul peronalita tilor n fapte itorice
4.2. Realizarea de comparatii referitoare la fapte itorice, utiliza nd informatii din medii non - formale
2.3. Realizarea, n grup, a planului unei dezbateri pe o tema itorica

5
UNITATEA DE NVARE: LUMEA MEDIEVAL
NUMR ORE ALOCATE:18(13+5)ore

NR. TERMENI,
CONINUTURI ORE / ACTIVITAI DE CONCEPTE I RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. DATA INVARE PROBLEME DE MATERIALE PROCEDURALE
ATINS
Recapitulare 2 - progree tehnice, - tudiu de caz: tetare initiala
11-15 IX - localizarea n timp ora enime, atelier Decrierea unui - lucrul cu harta
18-22 IX i patiu me te uga rec, at medieval - decrierea
1. Omul i mediul 1.1. I breala , viata - tudiu de caz:
1.1 Satul medieval 3.1. 25-29 IX - compararea cotidiana Contantinopol - obervarea
1.2 Oraul medieval:centru 1 informatiilor - ha rti itematica a
meteugresc i comercial 2-6 X provenite din mai - proprietate aupra - manuale; elevilor
2.Societatea feudal - 2.1. 2 multe ure itorice pa ma ntului, - texte itorice; - prelegerea
Societatea medieval n 3.3 9-13 X nobilime, tara nime - imagini; - autoevaluare
Europa 16-20X - redacta ri pe libera , tara nime - fi e de lucru - tema pentru
2 diferite teme aervita , domeniu acaa
3. Biserica n Evul Mediu 23- 27 X feudal, enior, vaal, - a. frontala
3.1.Marea schism a 30 X 3XI - exercitii de foloire ierarhie feudala , - a. pe grupe - organizatorul
bisericii cretine(1054) 3.2. a termenilor itorici - ma na tire, - tudiu de caz: - a. individuala grafic
3.2Cruciadele 3.3. cruciada , catolicim Decrierea unei -obervarea
4. Cultur i societate n Evul 2 - decrierea unui i ortodoxim bierici, itematica a
Mediu: 6-10 XI monument de - coala , univeritate, catedrale, elevilor
4.1. Literatura medieval 13-17XI arhitectura literatura medievala , ma na tiri au a - ciorchinele
4.2Arhitectura medieval - contruirea de arhitectura , tiluri unui catel - lucrul cu

6
5. Statul medieval: 5 rebuu ri pe o tema ( romanic, gotic, medieval documentul.
5.1.Organizarea statului n 27-29 XI data bizantin, oriental) - atlaul itoric - analiza
Europa medieval 4.1. 4 -8XII - formularea unor - fa ra mitare feudala , documentului
5.2. Formarea statelor 11-15XII ntreba ri cu continut adunarea ta rilor, - tudiu de caz: - diagrama Venn
medievale romneti 18-22XII itoric monarhie, Franta, - turul galeriei
5.3.Formarea i 2.1. 15-20 I - identificarea uveranitate, Germania - rebu itoric
expansiunea Imperiului cauzelor i uzeranitate, tribut, - a. frontala - braitormingul
Otoman decrierea raportul dintre - a. pe grupe
5.4.Raporturile rilor 3 evenimentelor nobilime i puterea - chetionare de - a. individuala - tet
Romne cu Poarta n 20-24XI itorice centrala autoevaluare
secolele 22-27 I
al XV-lea - al XVI-lea 29 I- 2 II

6. Evaluare semestrial

UNITATEA DE NVARE: NATEREA LUMII MODERNE


NUMR ORE ALOCATE:7(6+1)ore

CONINUTURI NR. ACTIVITAI DE TERMENI, RESURSE OBS.


(detalieri) C. S. ORE / INVARE CONCEPTE I RESURSE PROCEDURALE EVALUARE
DATA PROBLEME DE MATERIALE
ATINS

7
1. Europa n expansiune - localizarea n timp - burghezi, companie
1.1 De la atelierul 2 i n patiu comerciala , - ha rti
meteugresc la . 12- 16 II - identificarea domeniu colonial, - manuale; - obervarea
manufactur 1.2. 19 -23 II termenilor itorici conchitador, - texte itorice; itematica a
1.2 Principalele i a marilor progree tehnice i - imagini; elevilor
descoperiri geografice i 3.4. decoperiri inventii, - fi e de lucru
consecinele lor geografice - umanim, - explicatia
3.5. Rena tere, afirmarea - atlaul itoric -
2.Renaterea i - compararea limbilor nationale n autoevaluare
umanismul. 1 informatiilor cultura , tiparul - chetionare de
2.1. Renaterea n Italia. 26 II -2 III provenite din mai autoevaluare - tema pentru
Influene culturale n multe ure itorice - reforma religioaa , - a. frontala acaa
Europa Contrareforma , - a. pe grupe
. - redacta ri pe reforma biericii - a. individuala - lucrul cu
3. Reforma religioas i 3 diferite teme catolice i documentul
consecinele sale 5 -9 III - dezbatere pe baza conecintele ale -
3.1.Reforma i 12 -16 III urelor indicate organizatorul
Contrareforma 19-23 III grafic
3.2.Rzboiul de 30 ani i - exercitii de - obervarea
consecinele sale foloire a itematica a
termenilor itorici elevilor
- contruirea de
Evaluare 1 rebu ri pe o tema tet
26-30III data

UNITATEA DE NVARE: EPOCA MODERN


NUMR ORE ALOCATE:10 h (7+3) ore

8
CONINUTURI NR. ACTIVITAI DE TERMENI, RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
(detalieri) C.S. ORE / INVARE CONCEPTE I MATERIALE PROCEDURALE
DATA PROBLEME DE
ATINS
1. Europa n secolele XVII- XVIII - localizarea n - obervarea
1.1. Manifestri ale 1 timp i patiu - monarhie - ha rti itematica a
absolutismului monarhic 11-13 IV - compararea abolutita , - manuale; elevilor
1.2. Monarhia constituional 1.2. 1 informatiilor monarhie - texte itorice; - metoda
din Anglia 16- 20 IV provenite din mai contitutionala , - imagini; cubului
1.3. Iluminismul i 3.4. 1 multe ure epararea - fi e de lucru
reprezentanii si 23-27 IV itorice puterilor n tat, - tudiu de caz: - autoevaluare
2. Revoluii ale epocii moderne 3.5. - identificarea drepturile Montequieu,
2.1. Revoluia american 1 cauzelor i omului, Ioif al II- lea - tema pentru
2.2. Revoluia n Frana: de la 2.2 30 IV- 4 V decrierea Declaratia - atlaul itoric acaa
Adunarea Strilor Generale la 2 evenimentelor Drepturilor - tudiu de caz:
Convenia Iacobin 7-11 V itorice - revolutie, Declaratia - a. frontala - organizatorul
2.3. Frana de la Consulat la . 14-18 V - redacta ri pe teroare, Drepturilor - a. pe grupe grafic
Imperiu 4.2. diferite teme dictatura , Omului i - a. individuala - analiza
3.Sintez : Statutul femeii n lovitura de tat, Ceta teanului - obervarea
Evul Mediu 1 - dezbatere pe directorat, - tudiu de caz: itematica a
4. Sintez: Cltori i cltorii 21-25 V baza urelor conulat, Codul lui elevilor
n Evul Mediu indicate imperiul francez Napoleon tet
. 1 - exercitii de - chetionare de
5. Evaluare 29 - 31V foloire a autoevaluare - evaluare
6. Evaluare final 2 termenilor itorici orala , eeuri,
4-8 VI - contruirea de rebuuri
11-15 VI rebuu ri pe o
tema data