Sunteți pe pagina 1din 6

Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.

2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

Avizat Avizat
Responsabil comisie metodic Director: prof. dr. ABRUDAN IOAN
Clasa: a VI -a prof. CIOCAN OLGA
Nr. sptmni: 18 Total ore: 36 (2 ore/sptmn )
ALGEBR
PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I

Nr. de
Unitatea de nvare Competene specifice. Coninuturi ore Spt. Obs.
Test iniial (1 or) Test iniial 1 S1
CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii Operaii cu numere naturale; reguli de calcul 1 S1
sau n probleme a noiunilor: divizor, multiplu, cu puteri
numere prime, numere compuse Divizor, multiplu 1 S2
DIVIZIBILITATEA CG2-1. Aplicarea criteriilor de divizibilitate(cu Criteriile de divizibilitate cu 10, cu 2, cu 5, 1 S2
NUMERELOR 10, 2, 5, 3, 9) pentru descompunerea numerelor cu 3, cu 9
NATURALE (1) naturale n produs de puteri de numere prime Proprieti ale relaiei de divizibilitate n N 1 S3
(8 ore) CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale Numere prime, numere compuse 1 S3
relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor Descompunerea numerelor naturale n 1 S4
naturale, n exerciii i probleme care se rezolv produs de puteri de numere prime
folosind divizibilitatea Prob de evaluare 1 S4
CG5-1. Deducerea unor reguli de calcul cu La dispozitia profesorului 1 S5
puteri i a unor proprieti ale divizibilitii n
mulimea numerelor naturale, n exerciii i
probleme

CG1-1. Identificarea n exemple, n exerciii sau Divizori comuni a dou sau mai multor 1 S5
Page 1 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

n probleme a noiunilor: c.m.m.d.c i numere naturale; c.m.m.d.c.


c.m.m.m.c. Numere prime ntre ele 1 S6
DIVIZIBILITATEA CG3-1. Utilizarea algoritmilor pentru Multipli comuni a dou sau mai multor 1 S6
NUMERELOR determinarea c.m.m.d.c. ic.m.m.m.c. a dou numere naturale; c.m.m.m.c.; relaia dintre
NATURALE (2) sau a mai multor numere naturale c.m.m.d.c i c.m.m.m.c.
(7 ore) CG4-1. Exprimarea unor caracteristici ale Probleme simple care se rezolv folosind 1 S7
relaiei de divizibilitate n mulimea numerelor divizibilitatea
naturale, n exerciii i probleme care se rezolv Prob de evaluare 1 S7
folosind divizibilitatea La dispozitia profesorului 2 S8
CG6-1. Transpunerea unei situaii-problem n
limbajul divizibilitii n mulimea numerelor
naturale, rezolvarea problemei obinute i
interpretarea rezultatului
CG1-2. Recunoaterea fraciilor echivalente, a Fracii echivalente; fracie ireductibil 1 S9
fraciilor ireductibile i a formelor de scriere a Noiunea de numr raional; forme de
unui numr raional scriere a unui nr. raional; N Q 1 S9
CG3-2. Utilizarea proprietilor operaiilor n Adunarea si scderea numerelor raionale
efectuarea calculelor cu numere raionale pozitive 1 S10
OPERAII CU pozitive nmulirea numerelor raionale pozitive. 1 S10
NUMERE CG5-2. Determinarea regulilor de calcul Ridicarea la putere cu exponent natural a 1 S11
RAIONALE eficiente n efectuarea calculelor cu numere unui numr raional pozitiv;
POZITIVE raionale pozitive Reguli de calcul cu puteri 1 S11
(10 ore) CG6-2. Interpretarea matematic a unor mprirea numerelor raionale pozitive 1 S12
probleme practice prin utilizarea operaiilor cu Ordinea efecturii operaiilor 2 S12-13
numere raionale pozitive i a ordinii efecturii Prob de evaluare 1 S13
operaiilor
LUCRARE SCRIS Pregtirea lucrrii scrise 1 S14
SEMESTRIAL Lucrare scris 1 S14
(2 ore)

Page 2 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

CG2-2. Aplicarea regulilor de calcul cu numere Media aritmetic ponderat a unor numere 1 S15
raionale pozitive pentru rezolvarea ecuaiilor raionale pozitive
de tipul: x a = b; x a = b; x : a = b(a 0), Ecuaii n mulimea numerelor raionale
ECUAII N Q ax b = c, unde a, b, c sunt numere raionale pozitive. Probleme care se rezolv cu ajutorul 1 S15
(4 ore) pozitive ecuaiilor
CG4-2. Redactarea soluiilor unor probleme Prob de evaluare 1 S16
rezolvate prin ecuaiile studiate n mulimea La dispozitia profesorului 1 S16
numerelor raionale pozitive
RAPOARTE I CG1-3. Identificarea rapoartelor, proporiilor i Rapoarte 1 S17
PROPORII a mrimilor direct sau invers proporionale n Procente. Probabilitate 1 S17
(2 ore) enunuri diverse
RECAPITULAREA I Exercitii si probleme recapitulative conform 2 S18
CONSOLIDAREA plan de recapitulare
CUNOTINELOR
(2 ore)

Avizat Avizat
Responsabil comisie metodic Director: prof. dr. ABRUDAN IOAN

Page 3 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

Clasa: a VI -a prof. CIOCAN OLGA

Nr. sptmni: 18 Total ore: 36 (2 ore/sptmn )


GEOMETRIE

PLANIFICARE SEMESTRIAL SEMESTRUL I

Nr.
Unitatea de nvare Competene specifice Coninuturi de Spt. Obs.
ore
CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor Punct, dreapt, plan, poziiile relative ale 1 S1
figuri geometrice plane n configuraii date unui punct fa de o dreapt; poziiile
CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare relative a dou drepte
la drepte pentru calcularea unor lungimi de Semidreapta, semiplanul 1 S1
segmente Segment.Lungimea unui segment; 1 S2
DREAPTA CG4-5. Exprimarea prin reprezentri distana dintre dou puncte
(7 ore) geometrice a noiunilor legate de drepte Segmente congruente; construcia unui 1 S2
CG5-5. Alegerea reprezentrilor segment congruent cu un segment dat
geometrice adecvate n vederea optimizrii Mijlocul unui segment; simetricul unui 1 S3
calculelor de lungimi de segmente punct fa de un punct
CG6-5. Interpretarea informaiilor La dispozitia profesorului 1 S3
coninute n reprezentri geometrice n Prob de evaluare. 1 S4
corelaie cu determinarea unor lungimi de
segmente

Page 4 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor Unghiul. Clasificare 1 S4


figuri geometrice plane n configuraii date Msurarea unghiurilor cu raportorul 1 S5
CG3-5. Utilizarea proprietilor referitoare Unghi drept, unghi ascuit, unghi obtuz;
la unghiuri pentru calcularea msurilor unghiuri congruente 1 S5
unor unghiuri Calcule cu msuri de unghiuri exprimate
CG4-5. Exprimarea prin reprezentri n grade i minute sexagesimale 1 S6
UNGHIURI geometrice a noiunilor legate de unghiuri Unghiuri adiacente; bisectoarea unui
(9 ore) CG5-5. Alegerea reprezentrilor unghi 1 S6
geometrice adecvate n vederea optimizrii Unghiuri suplementare; unghiuri
calculelor de msuri de unghiuri complementare 1 S7
CG2-5. Stabilirea coliniaritii unor puncte Unghiuri opuse la vrf 1 S7
i verificarea faptului c dou unghiuri sunt Unghiuri formate n jurul unui punct 1 S8
adiacente, complementare sau Prob de evaluare 1 S8
suplementare
CG6-5. Interpretarea informaiilor
coninute n reprezentri geometrice n
corelaie cu determinarea unor msuri de
unghiuri
CG1-6. Identificarea triunghiurilor n Triunghi,elemente; perimetru; 1 S9
configuraii geometrice date clasificarea triunghiurilor
CG3-6. Clasificarea triunghiurilor dup Construcia triunghiurilor: cazurile LUL, 1 S9
anumite criterii date sau alese ULU, LLL
CONGRUENA CG4-6. Exprimarea proprietilor figurilor Congruena triunghiurilor oarecare 1 S10
TRIUNGHIURILOR geometrice n limbaj matematic Criterii de congruen a triunghiurilor: 1 S10
(8 ore) CG2-6. Stabilirea congruenei LUL, ULU, LLL
triunghiurilor oarecare Metoda triunghiurilor congruente 2 S11
CG5-6. Interpretarea cazurilor de Prob de evaluare 1 S12
congruen a triunghiurilor n corelaie cu La dispozitia profesorului 1 S12
cazurile de construcie a triunghiurilor

Page 5 of 6
Conform cu: Programa scolara aprobata prin Ordinul Ministrului Educatiei Cercetarii si Tineretului NR. . 5097/09.09.2009
ANEXA la ordinul MECS nr. 3382 /24.02.2017 privind structura anului colar 2017-2018

An colar: 2017/2018 coala Gimnazial MIHAI EMINESCU ZALAU


Disciplina: Matematic Profesor CIOCAN OLGA

CG6-6. Aplicarea metodei triunghiurilor


congruente n rezolvarea unor probleme
matematice sau practice
LUCRARE SCRIS Pregtirea lucrrii scrise 1 S14
SEMESTRIAL Discutarea lucrrii scrise 1 S14
(2 ore)
PERPENDICULARITATE CG1-7. Recunoaterea i descrierea unor Drepte perpendiculare; oblice; distana de 1 S13
(8 ore) elemente de geometrie plan n configuraii la un punct la o dreapt
geometrice date Criteriile de congruen ale triunghiurilor 1 S13
CG4-7. Exprimarea poziiei dreptelor n dreptunghice: IC, IU,CC, CU
plan Mediatoarea unui segment; proprietatea 1 S15
(perpendicularitate) prin definiii, notaii, mediatoarei; concurena mediatoarelor
desen laturilor unui triunghi
CG2-7. Utilizarea instrumentelor Simetria fa de o dreapt 1 S15
geometrice Prob de evaluare 1 S16
(rigl, echer, raportor, compas) pentru a La dispozitia profesorului 1 S16
desena figuri geometrice plane descrise n Inlimea n triunghi; concurena 2 S17
contexte matematice date nlimilor ntr-un triunghi (fr
CG3-7. Determinarea i aplicarea demonstraie). Aria triunghiului(intuitiv pe
criteriilor de congruen ale triunghiurilor reele de ptrate)
dreptunghice
RECAPITULAREA I -Exercitii si probleme recapitulative 2 S18
CONSOLIDAREA conform planului de recapitulare
CUNOTINELOR
(2 ore)

Page 6 of 6