Sunteți pe pagina 1din 4

PRIMARW COM.

STELNIC
lntra

Nr.

CONTRACT DE PARTENERIAT

Proiect educational ,,LECTURA 1 INTERNETUL

I. PARTILE CONTRACTULUI

COALA GIMNAZIALA MALTEZI

Director: prof. Lazar Viorica

Coordonatori protect: prof. Panaites^u Livia MaM

Parteneri

Biblioteca Comunala
Ion Ghelu Destelnica'
Bibliotecar, Cosiliul Local Stelnica
Primar,
DECU FANICA

COMUNALA
"ION GHELU DESTELNICA"
STELNICA
JUDEJULIAUOM1TA
PROIECT EDUCATIONAL

I. Argument

In ultimii ani prin aparitia si dezvoltarea continua a


tehnologiei, internetul a catigat tot mai mult in fata lecturii.
Acest lucru este daunator cu atat mai mult cu cat copiii in
general si elevii in mod special nu mai citesc nici macar literatura
recomandata pentru scoala.
Aceti copii nu au cunoscut gustul pentru lectura pentru ca sunt
obisnuiti sa-si ia informatiile necesare de pe internet. In loc sa
citeasca o carte, recomandata sau nu, citesc un rezumat de pe net.
Lipsa lecturii inseamna lipsa vocabularului, lipsa sensibilitatii si
altele.
II. SCOPUL:
Pentru remedierea acestui fenomen instalat in randul elevilor, am
propus prezentarea unor opere literare din literatura engleza i
americana pentru copii, continuate cu vizionarea unor ecranizari,
prin video-proiectie, la Biblioteca comunala ION GHELU
DESTELNICA", i incheiate cu lectura individuala a operelor sau a
unor capitole, chestionare, redactarea unor mesaje.

III. OBIECTIVE:
Formarea de competente generale:
- receptarea de mesaje orale sau scrise;
- exprimarea orala sau in scris in situatii de comunicare;
- redactarea de mesaje simple.

IV. PROPUNERI TEMATICE / CONTINUTURI:


Avem in vedere prezentarea unor ecranizari celebre ale scriitorilor
englezi si americani:
1. Cartea Junglei - E. Kipling
2. Colt Alb - Jack London
3. Chemarea strabunilor - Jack London
4. Comoara din Insula - Robert L. Stevenson
5. Robin Hood - I. Scott
6. Ivanhoe - Walter Scott
7. Tom Sawyer - Mark Twain
8. Huckleberry Finn - Mark Twain
V: ACTIVITATI:
1. Ecranizari ale operelor literare;
2. Lectura operelor;
3. Fie de lectura ale operelor literare studiate elaborate de elevi;

VI: Bibliografie:
1. Penguin Readers - http://www.penguinreaders.com/
2. Literatura engleza i americana
3. Lecturi literare

VII. BENEFICIARI
Elevii claselor I- VIII ai colii Gimnaziale Maltezi

VIII. EVALUAREA REZULTATELOR


Portofoliul ;
Observarea sistematica;
Discutii pe baza filmelor vizionate;
Portofoliul individual al fiecarui elev;

IX. PROPUNATOR - Prof. Panaitescu Livia Maria


X. PARTENER: - Bibliotecar erban lonelia

XI. DURATA PARTENERIATULUI:


anul scolar 2017-2018