Sunteți pe pagina 1din 1

Denumirea instituţiei Adresa:

Telefon redacţie:

Fax redacţie:

E-mail redacţie:

Pagina web:

Către:

Inspectoratul de Stat în Construcţii Compartiment Comunicare şi Relaţii Mass-Media Str. C.F. Robescu nr. 23, sector 3, Bucureşti Tel.: 021 318 17 00 E-mail: isc.presa@isc-web.ro

CERERE ACREDITARE

Vă rugăm să acreditaţi pe lângă Inspectoratul de Stat în Construcţii din partea redacţiei

pe domeniul/domeniile:de Stat în Construc ţ ii din partea redacţiei (bifaţi opţiunea/opţiunile) pe durata (bifaţi

(bifaţi opţiunea/opţiunile)

pe durata (bifaţi opţiunea) (bifaţi opţiunea)

dezvoltare regională, urbanism, amenajarea teritoriului

construcţii, lucrări publice

permanent

la evenimentul

DATE DE IDENTIFICARE JURNALIST

Nume şi prenume Funcţia Departamentul / Secţia Legitimaţie de presă Act de identitate Tel. mobil de serviciu E-mail de serviciu Tel. personal (opţional) E-mail personal (opţional) (vor fi utilizate numai pentru transmiterea de materiale de presă)

DATE IDENTIFICARE INSTITUŢIA MEDIA:

(bifaţi sau completaţi, după caz)

Agenţie de presă

Presă scrisă

Radio

TV

On-line

Altele:

Acoperire:

Internaţională

Naţională

Locală (Vă rugăm să menţionaţi judeţul sau regiunea)

Profil:

Data

Redactor-şef / Director

(numele, semnătura şi ştampila)