Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES VERBAL

Incheiat astazi,..........................

Astazi, data de mai sus, la activitatea de consiliere parentala nu s-a


prezentat niciun parinte .

Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

Prof.inv.primar,

Antofi Adi-Elena
PROCES VERBAL
Incheiat astazi,..........................

Astazi, data de mai sus, a avut loc activitatea de consiliere parentala la


care s-a prezentat un numar de ......... parinti.

S-au purtat discutii pe urmatoarele teme :

......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................

Drept pentru care am incheiat prezentul proces – verbal.

Prof.inv.primar, Parinte,

Antofi Adi-Elena ............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................