Sunteți pe pagina 1din 20

PLANIFICARE CALENDARISTICA

CLASA a II- a
2014-2015

SEMESTRUL I – 17 SAPTAMANI
15.09.2014 – 31 .01.2015

Nr Comp. Nr.
Unitatea tematică Conţinuturi vizate Săpt. Obs
crt specifice ore
1. SCOALA CLR: 1.1; Şcoala, împărăţia cunoaşterii S1-S2 12 ore
IMPARATIA 1.2, 1.3, 1. Reactualizarea cunoştinţelor din clasa I
CUNOASTERII 4, 2.1; 2.2; Text suport: Ziua când toţi au şapte ani, Octav Pancu-Iaşi 15-26
2.3; 2.4; Textul. Titlul. Autorul. Transcrierea IX
3.1, 3.2, 3.3, Comunicarea orală. Dialogul
3.4; 4.1, 4. A se prezenta, a prezenta pe cineva
2, 4.3 Text suport: Luchi, Otilia Cazimir
Iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog
Ascultarea şi respectarea opiniei celuilalt
Formularea unei solicitări
Text suport: Întâmplări din clasă, Dimitrie Goga
Lectură: E toamnă!, Nichita Stănescu, Gheorghe Tomozei
Recapitulare: În drum spre şcoală
Evaluare sumativă

MEM: 1.1; NUMERELE NATURALE DE LA 0 LA 100


1.2, 1.3, 1.4, Recunoaştere, formare, citire, scriere. Numere pare
1. 6; 3.1; şi impare. Despre planete 10 ore
3.2; 4.1; Compararea, ordonarea şi rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 100.
4.2; 5.1, 5.2 Pământul – alcătuire, formarea zilei şi a nopţii
Recapitulare – Evaluare
DP: 1.1; DP: Amintiri din vacanță - Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi
2.2, 2.3; faţă de ceilalţi
Sunt elev în clasa a doua! – Rutine și sarcini de lucru
Despre mine - Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de 2 ore
ceilalţi

4 ore
MM: 1.4, MM: Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici, individual
2.1, 3.1 Poziția, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicția, sincronizarea

4 ore
AVAP: 1.1; AVAP: Desen. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru: hașurare, linie
1.2, 1.3; 2.1, modulată, repetiție.
2.2; 2.6 Pictură. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru: pensualație, amprentare.
Compoziții
Colaj. Materiale și instrumente. Tehnici de lucru: îndoirea; tehnica Origami

2. CARTEA, O CLR: 1.1; Formularea unei păreri 12 ore


COMOARA DE 1.2; 1.3; Alfabetul limbii române. Literele mari şi mici de mână
INVATATURA 1.4, 2.1; 3.1, Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
3.2, 3.3 3.4 Text suport: Pinocchio, Carlo Collodi
4.1, 4.2 Textul literar
Introducerea cuvintelor noi în vocabularul propriu
Aşezarea textului în pagină
Scrierea funcţională. Copierea
Text suport: Cartea de piatră, Vladimir Colin
Cartea – cuprinsul unei cărţi
Formularea unei cereri
Text suport: Cum se face o carte, Grigore Vieru
Lectură: Cărţile, Mircea Cărtărescu
Recapitulare: În căutarea comorii
Evaluare sumativă
S3-4
ADUNAREA ŞI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE 10 ore
DE LA 0 LA 100 13 29 IX-
MEM: 1.1; Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste 10 X
1.2, 1.3; ordin. Pământul. Forme de relief – munţii
3.1; 3.2, 4.1, Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste
4.2, 5.1; 6.1 ordin. Despre dealuri
Recapitulare – Evaluare

2 ore
DP: 1.1; DP: Acesta sunt eu! - Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă
2.2, 2.3; de ceilalţi
Vreau să mă cunosc mai bine! - Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă
de sine şi faţă de ceilalţi
Evaluare

MM: 1.3, MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Percuția corporală diversă. 4 ore
1.4, 2.1, 3.1, Jucării muzicale din materiale naturale
3.3 Evaluare

AVAP: 1.1; AVAP: Desen - Tehnici de lucru: repetiție, caligrafie 4 ore


1.2, 1.3; 2.1, Pictură – Tehnici de lucru: ștampilare, tamponare. Compoziții
2.3; 2.5, 2.6 Colaj - Tehnica Tangram
Evaluare
3. TOAMNA MANDRA, CLR: 1.1; Textul narativ S 5-7 18 ore
DARNICA 1.2; 1.4; Scrierea corectă a cuvintelor care conţin î/â
2.1, 2.3; Copierea 13-31
2.4; 3.1, Text suport: Piatra piţigoiului, Tudor Arghezi X
3.2; 3.3, 3.4, Recunoaşterea personajelor
4.1, 4.2 Scrierea cuvintelor într-o, într-un
Text suport: Cioc! Cioc! Cioc!, Emil Gârleanu
Descrierea unui personaj
Scrierea corectă a cuvintelor care conţin m înainte de p sau b
Text suport: Ciuboţelele Ogarului, Călin Gruia
Lectură: Toamna, Octavian Goga .
Recapitulare: Călător în Ţara Poveştilor
Evaluare sumativă

NUMERELE NATURALE DE LA 100 LA 1000 21


MEM: 1.4; Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 15 ore
1.6, 2.1; 100 la 1000. Numere pare, numere impare. Despre câmpii
3.1; 3.2, ; Compararea numerelor naturale de la 100 la 1000.Despre nevoile de bază ale
4.1, 4.2, 5.2; plantelor
Ordonarea numerelor naturale de la 100 la 1000. Desprenevoile de bază ale
animalelor
Rotunjirea numerelor naturale de la 100 la 1000. Despre nevoile de bază ale
oamenilor
Recapitulare – Evaluare

DP: Fiecare om este o comoară! - Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de 3 ore


DP: 1.1; sine şi faţă de ceilalţi
2.1, 2.2, 2.3; Suntem diferiți. diversitatea umană - Autocunoaştere şi atitudine pozitivă
faţă de sine şi faţă de ceilalţi
Evaluare
MM: Cântarea vocală în grup şi individual; Jucării muzicale; Orchesta de 6 ore
MM:1.3, jucării
1.4, 2.1, 2.2, Evaluare
3.1, 3.3

AVAP: Pictură - Elemente de limbaj plastic: pata plată, pata vibrată.


AVAP: 1.1; Compoziții 6 ore
1.2, 1.3; 2.1, Confecții și jucării - materiale textile, materiale naturale (frunze, petale
2.2, 2.3; 2.5, uscate, ghinde, castane, fructe, legume), hârtia
2.6 Evaluare

Vacanţă ciclul primar: 1 noiembrie - 9 noiembrie

4. FAMILIA SI CLR: 1.1, UNITATEA TEMAT ICĂ: Familia şi cuibul părintesc S8- 18 ore
CUIBUL 1.2; 1.4; Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul S10
PARINTESC 2.1; 2.2; Descrierea unei persoane
2.3; 2.4; Dialogul 10 -28
3.1; 3.2; Text suport: Bunica, Ştefan Octavian Iosif XI
4.1, 4.2; Aşezarea în pagina caietului a textului în versuri
Povestirea unor întâmplări trăite
Text suport: Mama, Panait Cerna
Transcrierea unui text în versuri
Scrierea corectă a cuvintelor dintr-o, dintr-un
Text suport: Bine e la noi acasă!, Emilia Căldăraru
Lectură: Doi fraţi cuminţi, Elena Farago
Recapitulare: În familie
Evaluare sumativă
DE LA 100 LA 1000, FĂRĂ ŞI CU TRECERE PESTE ORDIN 31 15 ore
Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000,
fără trecere peste ordin. Despre rezervaţiile naturale 32
Adunarea numerelor naturale de la 100 la 1000,
MEM: 1.4; cu trecere peste ordinul unităţilor. Despre un proiect ECO 34
1.6;3.1, 3.2; Adunarea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu trecere
4.1; 4.2; 5.1 peste ordinul zecilor. Influenţa negativă a omului
asupra mediului 36
Adunarea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu trecere
peste ordinul unităţilor şi al zecilor. Extinderea
suprafeţelor locuibile 38
Recapitulare – Evaluare 39

3 ore
DP: 1.1; DP: În clasă - Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare
1.2; 2.1; Cooperarea în relațiile cu ceilalți - Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte
2.2; 2.3; 3.1 familiare
Cum îmi fac prieteni - Interacţiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare
Evaluare

MM: .3, 1.4, MM: Cântarea cu acompaniament.


2.1, 2.2, 3.1, Acompaniament realizat de cadrul didactic. Acompaniament de jucării muzicale 6 ore
3.3 realizat de copii Timbrul.
Sunete din mediul înconjurător.
Sunete muzicale vocale.
Evaluare

AVAP: 1.1; AVAP: Pictură - Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare. Compoziții 6 ore
1.2, 1.3; 2.1, Desen – stilizare, gravură. Compoziții
2.2, 2.3; 2.5, Modelaj – Obiecte decorative și figurine din plastilină, cocă. Tehnici
2.6 de lucru: presare, modelare, incizie, armături, gravură
Evaluare
5. TRADITII , CLR: 1.1; Textul narativ. Povestirea orală a unui text S11- 18 ore
OBICEIURI, 1.2; 1.3; Dialogul pe teme familiare S13
SARBATORI 1.4; 2.1, Text suport: Vreau să trăiesc printre stele, Victor Eftimiu.
2.2; 2.3; Propoziţia. Semnul exclamării 01-19
2.4; 3.1; Intonarea propoziţiilor exclamative XII
3.2; 4.1; Dictarea
4.2; Text suport: Primii fulgi de nea, Ion Agârbiceanu
Reguli ale discursului oral. Dialogul
Felicitarea
Text suport: Colindătorii, George Coşbuc
Lectură: Steaua, Pluguşorul (proiect)
Recapitulare: La colindat
Evaluare sumativă

MEM: 1.5 Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu împrumut la ordinul 15 ore
1.6; 3.1; zecilor. Influenţa negativă a ploii şi grindinei
3.2; 4.1; Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu împrumut la ordinul
4.2; 5.1; sutelor. Influenţa negativă a secetei şi caniculei
5.2; Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu împrumul la ordinul
zecilor şi al sutelor. Influenţa brumei asupra mediului
Aflarea numărului necunoscut
Probleme care se rezolvă prin operaţia de adunare
Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
Recapitulare – Evaluare

DP: Competiția în relațiile cu ceilalți – Interacțiuni simple cu fiinţe şi obiecte 3 ore


DP: 1.1; familiare
1.2; 2.1; Cum rezolvăm conflictele - Interacțiuni simple cu fiinţe şi obiecte
2.2; 2.3; 3.1 familiare
Respectul în relațiile cu ceilalți - Interacțiuni simple cu fiinţe şi obiecte
familiare
Evaluare
MM: 1.1., MM: Timbrul. Sunete din mediul înconjurător. Sunete muzicale vocale. Sunete
1.2, 1. 3, muzicale intrumentale (toba, pianul, vioara). Genuri muzicale (colinde) 6 ore
2.1, 2.2, 3.1 Evaluare

AVAP: 1.1; AVAP: Pictură – Elemente de limbaj plastic: pata plată, pata vibrată. Țesut cu 6 ore
1.2, 1.3; 2.1, benzi de hârtie/fire.
2.2, 2.3, 2.4, Colaj – Obiecte decorative, bijuterii, jucării, instalații, figurine
2.5, 2.6 realizate prin îndoire, împletire, tehnica origami, tehnica tangram
Foto-film: vizionarea unor filme și fotografii
Evaluare

Vacanţă de iarnă: 20 decembrie 2014 - 4 ianuarie 2014

6. IARNA , ZANA CLR: 1.1; Propoziţia/Enunţul. Cuvântul S14- 18 ore


ARGINTIE 1.2; 1.3; Povestirea unor întâmplări trăite sau observate S16
1.4; 2.1, Virgula
2.2; 2.3; Text suport: Iarna, Mihail Sadoveanu 05-23
2.4; 3.1; Descrierea unui fenomen I
3.2; 4.1; Două puncte
4.2; Text suport: Crăiasa Zăpezii, Hans Christian Andersen
Cuvântul
Redactarea unui text pe baza unui şir de imagini
Text suport: Ninsoarea, Cezar Petrescu
Lectură: Noapte de iarnă, George Topîrceanu
Recapitulare: Iarna pe uliţă
Evaluare sumativă
ÎNMULŢIREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100 51 15 ore
MEM: 1.5 Adunarea repetată de termeni egali. Adaptarea vieţuitoarelor la mediu
1.6; 3.1; Înmulţirea numerelor naturale. Despre viaţa plantelor şi a animalelor
3.2; 4.1; Înmulţirea când unul dintre factori este 2. Despre viaţa oamenilor
4.2; 5.1; Înmulţirea când unul dintre factori este 3. Nevoile vieţuitoarelor pentru a
5.2; supravieţui
Înmulţirea când unul dintre factori este 4. Balta, mediu natural de viaţă
Înmulţirea când unul dintre factori este 5. Acvariul, mediu artificial de viaţă
Înmulţirea când unul dintre factori este 6. Pădurea, mediu natural de viaţă
Înmulţirea când unul dintre factori este 7, 8, 9 sau 10. Parcul, mediu artificial
de viaţă
Înmulţirea când unul dintre factori este 0 sau 1.

DP: Emoțiile mele - Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine


DP: 1.1, Emoțiile mele. Cum îmi controlez emoțiile - Autocunoaştere şi atitudine 3 ore
2.1, 2.2; pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea
2.3; 3.1 de bine;
Evaluare

MM: 1.1; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică; Crearea unor linii melodice simple 6 ore
1.2, 1.3, 1.4; Recapitulare. Evaluare
2.1; 2.3, 3.1,
3.4

AVAP: 1.1; AVAP: Pictură – pensulație, colaj, amprentare; 6 ore


1.2, 1.3; 2.1, Confecții și jucării - Obiecte decorative și de îmbrăcăminte pentru
2.3; 2.5, 2.6 păpuși
Evaluare
7. VALORI SI CLR: 1.1; Dialogul – Conduita în diverse situaţii S17 6 ore
ATITUDINI 1.2; 1.3; Scrierea pe liniatură dictando
1.4; 2.1, Repovestirea unui text citit 26-30
2.2; 2.3; Text suport: Ce băiat!, Octav Pancu-Iaşi I
2.4; 3.1; Povestirea orală (pe fragmente)
3.2; 4.1; Cuvinte cu înţeles asemănător
4.2; Text suport: Cele patru piersici (poveste populară)
Povestirea orală a unui text
Text suport: Cel mai bun prieten, Victor Sivetidis
Lectură: După faptă şi răsplată, Ion Pas
Recapitulare: Prietenia
Evaluare sumativă

MEM: Proprietăţile înmulţirii


1.5 1.6; 3.1; Ordinea efectuării operaţiilor
3.2; 4.1; Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operaţii
4.2; 5.1; Recapitulare – Evaluare 5 ore
5.2;

DP: 1.1, DP: Recapitulare. Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de
2.1, 2.2; ceilalţi; Trăire şi manifestare emoţională, starea de bine; Rutine şi sarcini de
2.3; 3.1; lucru; Interacțiuni simple cu fiinţe şi obiecte familiare 1 ora
Evaluare

MM: 1.1; MM: Cântarea vocală; Mişcare pe muzică, mișcări sugerate de text, dansul.
1.4; 2.1; Creaţii muzicale accesibile 2 ore
2.2; 3.1 Evaluare

AVAP: 1.1; AVAP: Compoziție plastică cu tehnici de pictură învățate; Colaj thematic 2 ore
1.2, 1.3; 2.1, Evaluare
2.3; 2.5, 2.6
Vacanţă intersemestrială: 31 ianuarie 2015 - 8 februarie 2015

SEMESTRUL al II – lea 18 SAPTAMANI


09.02.2015 – 19.06.2015

8. CALATORII SI CLR: 1.1; Cuvinte cu aceeaşi formă şi înţeles diferit S1-S4 24 ore
AVENTURI 1.2; 1.3; Despărţirea cuvintelor în silabe
1.4; 2.1, Text suport: Aventurile lui Habarnam, Nikolai Nosov 09 II –
2.2; 2.3; Scrierea corectă a cuvintelor s-a şi sa 06 III
2.4; 3.1; Despărţirea cuvintelor în silabe la capăt de rând
3.2; 4.1; Text suport: Micul prinţ, Antoine de Saint-Exupéry
4.2; Scrierea imaginativă pe baza unei benzi desenate
Acordul în număr şi gen
Text suport: Vrăjitorul din Oz, Lyman Frank Baum
Lectură: Dragonul tatălui meu, Ruth Stiles Gannett
Recapitulare: Hoinărind prin Ţara Minunilor
Evaluare sumativă

MEM: 1.5 ÎMPARTIREA CU REST 0 A NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 100 20 ore


1.6; 3.1; Fracţii. Despre Delta Dunării
3.2; 4.1; Împărţirea numerelor naturale folosind scaderea repetata.Despre Marea
4.2; 5.1; Neagra
5.2; Împărţirea – operaţia inversă înmulţirii. Despre deşert
Proba înmulţirii. Proba împărţirii. Despre Gradina Botanică şi sera ei
Recapitulare
Evaluare
4 ore
DP:1.1, 2.1, DP: Cum comunicăm în clasă - Comunicare școlară eficientă
2.2; 2.3; Comunicarea în familie - Comunicare școlară eficientă
3.1; 3.2, 3.3 Știu că comunic oriunde și oricând - Comunicare școlară eficientă
Cum învăț? (instrumente, persoane, contexte) - Abilități și atitudini în
învățare
Evaluare

MM: 1.2 MM: Cântarea vocală


1.4; 2.1; Ritmul. Sunet lung/scurt. Marcarea structurilor ritmice. Audiția 8 ore
2.2; 3.1; interioară.
3.2; 3.3 Improvizația. Ritmica spontană
Mișcări sugerate de ritm. Pasul cadențat. Marșul
Crearea unor combinații ritmice asociate unor mișcări
Dansul
Evaluare

AVAP: Pictura: pensulație, colaj, amprentare, tamponare 8 ore


AVAP:1.1; Desen – elemente de limbaj plastic:linia, punctul
1.2, 1.3; 2.1, Confecţii şi jucării – tehnica tangram, origami, croit, cusut (puncte de
2.5, 2.6 coasere), ţesut cu benzi de hârtie/fire
Tehnica colajului folosind materiale şi tehnici diverse;
Evaluare
9. BUN VENIT , CLR: 1.1; Sunetele limbii române. Vocale şi consoane 24 ore
PRIMAVARA! 1.2; 1.3; Text suport: Cuibul de păsărele, Cezar Petrescu
1.4; 2.1, Scrierea imaginativă pe baza unui şir de întrebări
2.2; 2.3; Scrierea corectă a cuvintelor sau şi s-au
2.4; 3.1; Text suport: Buburuza, Eugen Jianu
3.2; 4.1; Dialogul pe teme familiare
4.2; Scrierea corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ua şi uă
Text suport: Un joc nou, Călin Gruia
Lectură: În ziua de Paşte, Elena Farago (proiect)
Recapitulare: Înfloresc grădinile
Evaluare sumativă

MEM: 1.5 Împarţirea la 2. Împarţirea la 3. Despre Polul Nord şi Polul Sud S5-S8 20 ore
1.6; 3.1; Împarţirea la 4 Împarţirea la 5. Despre igiena corporala
3.2; 4.1; Împarţirea la 6. Împarţirea la 7. Despre igiena danturii 09III-
4.2; 5.1; Împarţirea la 8. Împarţirea la 9. Despre igiena alimentelor 03 IV
5.2; Cazuri speciale de împarţire. Despre igiena îmbracamintei
Aflarea numărului necunoscut
Ordinea efectuarii operaţiilor. Despre igiena îmbracamintei
Probleme care se rezolva prin mai mult de doua operaţii
Recapitulare
Evaluare

4 ore
DP:1.1, 2.1, DP: Stilul meu de învățare - Abilități și atitudini în învățare
2.2; 2.3; Cum folosesc timpul? - Abilități și atitudini în învățare
3.1; 3.2, 3.3 Învățăm unii de la alții - Abilități și atitudini în învățare
Școala de ieri, școala de azi - Abilități și atitudini în învățare
Evaluare
8 ore
MM: 1.2, MM: Cântarea vocală.
1.4; 2.1; Melodia.
2.2; 3.1, 3.2 Sunete joase/înalte.
Mersul melodiei.
Legătura între text şi melodie (strofa şi refrenul).
Genuri muzicale (folclorul copiilor)
Dansul
Evaluare

AVAP:1.1; AVAP: Pictură – compoziție liberă 8 ore


1.2, 1.3; 2.1, Colaj – tehnici de lucru mixte (îndoire, Origami, Tangram)
2.5, 2.6 Evaluare

Să ştii mai multe, să fii mai bun! 06- 10 aprilie 2015


S9

Vacanţa de primăvară: 11 aprilie - 19 aprilie 2015

CLR: 1.1; Textul literar S10- 12 ore


1.2; 1.3; Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete oa, ea, ie, ia S11
1.4; 2.1, Text suport: Iepurele şi broasca ţestoasă, Lev Tolstoi
2.2; 2.3; Acte de vorbire: a cere şi a da informaţii 20IV-
2.4; 3.1; Scrierea corectă a cuvintelor care conţin litera x 30IV
3.2; 4.1; Text suport: Puişorul şi vulpea, Ion Pas
4.2; Dialogul: iniţierea, menţinerea şi încheierea unui dialog despre mediul
înconjurător şi vieţuitoare
Descrierea unei vieţuitoare
Text suport: Întrecerea, Mircea Sântimbreanu
Lectură: Greierele şi furnica, Ana Blandiana
Recapitulare: Prietenul meu necuvântător
Evaluare sumativă
10 ore
ELEMENTE INTUITIVE DE GEOMETRIE
Figuri plane. Patratul şi dreptunghiul. Despre igiena locuinţei
Triunghiul. Despre dieta alimentara sanatoasa
Cerc. Semicerc. Despre exerciţiile fizice
MEM: 1.6; Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice.Despre efectele dietei greşite
3.1; 3.2; Axa de simetrie. Despre bolile copilariei
5.1; 5.1; Corpuri geometrice. Despre joc şi „boala mâinilor murdare”
Desfaşurarea unui corp geometric
Recapitulare
Evaluare

DP: 1.1, 2 ore


2.1, 2.2; DP: La ce folosesc meseriile? - Explorarea meseriilor
2.3; 3.1; Utilitatea meseriilor - Explorarea meseriilor
3.2, 3.3 Evaluare

4 ore
MM: 1.1, MM: Cântarea vocală.
1.2, 1.4; Melodia. Sunete joase/înalte. Mersul melodiei. Legătura între text şi
2.1; 2.2 , melodie (strofa şi refrenul).
2.3, 3.1, 3.4 Genuri muzicale (folclorul copiilor). Crearea unor linii melodice simple
Evaluare

AVAP: Pictură – Pata plată, pata vibrată 4 ore


AVAP: 1.1; Foto-film – vizionarea unor filme şi fotografii, realizarea unor filme
1.2, 1.3; 2.1, scurte şi fotografii
2.4 Evaluare
10 DIN VIATA CLR: 1.1; Acte de vorbire: a formula o părere, o idee, o opinie S12- 12 ore
PRIETENILOR 1.2; 1.4; Scrierea unui bilet S13
NECUVANTATORI 2.3; 2.4; Text suport: Cheile, Tudor Arghezi
3.1; 3.2; Povestirea unor întâmplări trăite sau observate 04 V –
3.3; 4.1; 4.2 Acte de vorbire: a formula o solicitare 15V
Text suport: Dulapul cu „A fost“, Silvia Kerim
Dialogul. Elemente de politeţe verbală asociate actelor de limbaj utilizate
Povestirea unui vis
Tipuri de bilete
Text suport: Valea cu fluturi, cu păsări şi cu flori, Fănuş Neagu
Lectură: La ce latră Grivei?, Marin Sorescu
Recapitulare: Un băiat... ordonat
Evaluare sumativă

MEM: 1.6; UNITATI DE MASURA


2.1, 2.2; 3.1, Masurarea lungimii. Despre gripa
3.2, 4.1, 4.2; Masurarea capacita_ii vaselor. Despre metode de prevenţie şi tratare a unor
5.1; 5.2; boli
Masurarea masei corpurilor. Despre vaccinare 10 ore
Masurarea timpului. Ceasul. Despre for_e exercitate de magneţi
Masurarea timpului. Calendarul
Utilizarea banilor. Despre corpuri şi materiale care conduc electricitatea
Organizarea şi reprezentarea datelor din mediul cunoscut.
Despre unde şi vibraţii
Recapitulare
Evaluare

DP: 1.1, D.P:Igiena personală - Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos 2 ore


2.1, 2.2; Igiena - Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
2.3; 3.1; Soseşte vacanţa mare - Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos regulilor –
3.2, 3.3 în comunicare şi în timpul jocului;
Reguli elementare ale noilor rutine specifice activităţii clasei a IIa
Evaluare
MM: 1.4; MM: Cântarea vocală în colectiv; Mişcări sugerate de text/ritm. 4 ore
2.1; 2.2; 3.1 Interpretarea. Nuanţe (tare/încet/mediu). Cântec vesel/trist.
Evaluare

AVAP:1.1; AVAP: Pictură – Compoziţii pe pânză, sticlă, lemn folosind diferite tehnici de 4 ore
1.2, 1.3; 2.1, lucru
2.4, 2.5, 2.6 Tehnica colajului folosind materiale şi tehnici diverse;
Evaluare

11. COPILARIA CEA CLR: 1.1; Reguli ale discursului oral: pronunţie clară şi corectă; acordul în număr şi gen; S14- 18 ore
VESELA SI 1.2; 1.4; intonaţie adecvată S16
NEVINOVATA 2.1, 2.2, 2.4; Textul narativ (sistematizare)
3.1; 3.2; Text suport: Pif, Paf, Puf, Cezar Petrescu 18V-
4.1; 4.3 Textul liric (sistematizare) 05VI
Exerciţii de fonetică şi vocabular
Text suport: Cărăbuşul de aramă, Lucian Blaga
Textul nonliterar
Afişul. Cartea, ziarul sau revista clasei
Text suport: Invitaţie în Deltă (din revista şcolară Poveştile copilăriei)
Recapitulare: Către vacanţă
Evaluare sumativă

15 ore
MEM; 3.1, MEM: Unităţi de măsură. Forme şi transfer de energie
3.2; 4.1, Lungimea: metrul, centimetrul, milimetrul. Capacitatea: litrul, mililitrul.
4.2; 5.1; Electricitatea Povestea electricităţii
5.2; 6.1, 6.2, Masa corpurilor: kilogramul, gramul. Timpul: ora, minutul, ziua, săptămâna,
6. 3, 6.4 luna, anul. Unde şi vibraţii
Unităţi de măsură pentru valoare: bani, leul (monede şi bancnote), euro.
Organizarea şi reprezentarea datelor. Simfonia anotimpurilor
Recapitulare. Evaluare
-Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia învăţătorului)
DP: 1.1, DP: Igiena personală - Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos 3 ore
1.2, 2.1, 2.2; Igiena - Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
2.3; 3.1; Soseşte vacanţa mare - Autocunoaştere şi stil de viaţă sănătos
3.2, 3.3 regulilor – în comunicare şi în timpul jocului; Reguli elementare ale noilor
rutine specifice activităţii clasei a IIa
Evaluare

MM: 1.4; MM: Cântarea vocală în colectiv. Procedee armonico – polifonice (solist – cor, 6 ore
2.1; 2.2; cântare în lanţ, dialog, grupe alternative)
3.1, 3.2 Evaluare

AVAP: Desen –Desene libere cu decoraţii (forme regulate, neregulate) 6 ore


AVAP:1.1; Pictură – Compoziţii folosind tehnici de lucru variate (pensulaţie,
1.2, 1.3; amprentare, dactilopictură, pulverizare)
2.2; 2.4, 2.5, Tehnica colajului folosind materiale şi tehnici diverse (îndoire,
2.6 împletire, origrami, tangram) Evaluare
12 VINE VARA! CLR: 1.1; CLR: Texte suport: S17-S 12 ore
1.2; 1.4; Dumbrava minunată, după M. Sadoveanu 18
2.1, 2.2, 2.4; Spicul de grâu şi pleava, după Al. Mitru
3.1; 3.2; Puişorul şi vulpea, după I. Pas 08VI-
4.1; 4.3 Vara, Vladimir Pop Mărcanu 19 VI
Recapitulare finală şi evaluare sumativă
● Fonetică
● Vocabularul
● Punctuaţie
● Ortografia
● Textul
● Scrierea imaginativă
● Scrierea funcţională
*Lectura: „Articolul din ziar”
„Revista copiilor”
Sugestii de lectură suplimentară pentru vacanţă
Evaluare
-Aprofundare. Dezvoltare. (ore la dispoziţia înv.)

MEM: 1.5 MEM: Recapitulare finală. Evaluare sumativă


1.6; 3.1; Numerele naturale 0-1000: 10 ore
2.1, 2.23.2; Adunarea şi scăderea în concentrul 0 – 1000, fără trecere peste ordin
4.1; 4.2; Înmulţirea în concentrul 0-100 Împărţirea cu rest 0 în concentrul 0-100
5.1; 5.2; Figuri şi corpuri geometrice
6.1, 6.2, 6. Măsurări
3, 6.4 *Ştiinţele vieţii
*Corpul omenesc
*Plante şi animale
*Ştiinţele Pământului -Pământul - Universul
*Ştiinţele fizicii
*Forţe şi mişcare
*Forme şi transfer de energie
DP: 1.1, DP: Recapitulare finală 2 ore
1.2, 2.1, 2.2;
2.3; 3.1;
3.2, 3.3

MM: 1.4; MM: Recapitulare finală 4 ore


2.1; 2.2;
3.1, 3.2

AVAP: 1.1; AVAP: Recapitulare finală


1.2, 1.3; 2.1, 4 ore
2.