Sunteți pe pagina 1din 12

AN ȘCOLAR: 2020-2021

CLASA: a II- a C

ÎNVĂȚĂTOR: Badea Mihaela Andreea

ÎNCADRAREA: Învățător

Disciplina Clasa Nr. ore


CLR a II-a C 6
MEM a II-a C 5
MM a II-a C 2
AV/AP a II-a C 2
DP a II-a C 1
Total 16

Interval orar Ziua/ Ora LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI


8:00- 8:50 1 CLR CLR CLR CLR CLR
9:00- 9:50 2 MEM CLR LB. ENGLEZĂ MEM MEM
10:00- 10:50 3 RELIGIE MEM ED. FIZICĂ MEM AV/AP
11:00- 11:50 4 DP MM ED. FIZICĂ MM AV/AP
CONSILIERE
Nume și prenume: Badea Mihaela Andreea
Adresă: Slobozia, strada Ialomiței, nr. 9, bl. B.35, sc. C, ap. 27, Jud. Ialomița
Telefon: 0729/986037
Data: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN
Călărași JUDEȚUL CĂLĂRAȘI

DOAMNĂ INSPECTOR ȘCOLAR,


Subsemnata, Badea Mihaela Andreea, învățător, în cadrul Liceului Tehnologic „Duiliu
Zamfirescu”, Dragalina, vă adresez această scrisoare de intenție pentru a-mi exprima dorința de a
participa la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea iulie 2021, determinată de
dorința de a-mi construi o carieră de dascăl în cadrul sistemului de învățământ de stat.
Am absolvit Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Slobozia, promoția 2015-2019, și consider că
în anii de liceu am acumulat multe cunoștiințe în domenii ca: matematică, română, metodică,
pedagogie, pe care am început să le pun în practică o dată cu ocuparea în anul 2020 a catedrei de
învățător titular.
Printre obiectivele mele profesionale, se numără o continuă și profundă perfecționare, o
adaptare permanentă la nevoile și cerințele elevului, dar și ale școlii și societății, în general. Astfel, am
ales să-mi continui studiile tot în domeniul pedagogiei, fiind studentă în anul I la Facultatea de
Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București, programul de studiu, Pedagogia
învățământului primar și preșcolar.
Îmi doresc o carieră în învățământ, datoriă avantajelor numeroase referitoare la satisfacția
primită în urma rezultatelor, dar și la posibilitatea unei învățări permanente.
Din septembrie 2020, ocup funcția de învățător titular, în cadrul Liceului Tehnologic „Duliu
Zamfirescu”, Dragalina. Timpul petrecut la catedră, m-a făcut să-mi doresc și mai mult să rămân aici.
Faptul că sunt încadrată pe acest post și am posibilitatea să lucrez cu copii din toate categoriile sociale,
că pot să-i observ pe toți, să le facilitez învățarea dar să proiectez, să realizez activități curriculare și
extracurriculare, să le evaluez rezultatele, care sunt și rezultatele mele, mă determină să cred, că aș
putea răspunde cu succes cerințelor impuse de școală de celelalte instituții (inspectorat, minister), în
următorii ani.
Pe parcursul acestui semestru am constatat că fiecare elev are propriul ritm și stil de învățare,
identificând toate cele trei stiluri de învățare. De aceea, am încercat ca activitatea didactică să fie cât
mai diversificată, apelând la mai multe metode și tehnici în fiecare lecție, atât cele moderne, cât și cele
tradiționale pentru a stimula fiecare elev să participe activ la cel puțin o etapă a lecției.
În urma primei inspecții susținute la clasă, ecomandările doamnei metodist Stanciu Silviana, au
reprezentat punct de plecare în ameliorarea și îmbunătățirea activității mele didactice, dar și a
portofoliului Permanent, atenția mea este concentrată pe nevoia de formare continuă, relevantă pentru
activitatea instructiv- educativă, lucru oferit și de examenul de definitivare ca prim-pas în cariera
didactică, examen pe care doresc să-l promovez și, în urma căruia, pot obține continuarea
perfecționării mele.

Cu distinsă considerație,
înv. Badea Mihaela Andreea
ÎNVĂȚĂTOR BADEA MIHAELA ANDREEA
NR. _______/16.09.2020
CLASA: a II-a C

Director, Responsabil Comisia metodică a învățătorilor,


NR. ______/16.09.2020 SEMESTRUL I

NR. UNITĂȚI COMPETENȚE NR. OBS.


CRT TEMATICE DISCIPLINA SPECIFICE CONȚINUTURI OR SĂPTĂMÂN
E I
1. Bine te-am regăsit 1.1  Citire/ lectură- 12 2 săptămâni
dragă școală! CLR 1.2 Reactualizarea cunoștințelor I-II
1.3 și exersarea competențelor
2.3 clasei I.
2.4  Cartea:
3.1  Prezentarea manualului.
3.4 Cuprinsul unei cărți.
4.1 Grupurile de litere: ce, ci,
4.2 ge, gi, che, chi, ghe, ghi.
 Alfabetul limbii române:
 Citirea cuvintelor,
enunțurilor, textelor
scurte;
 Lectură: Verificarea
lecturilor de vacanță,
Jurnalul unei povești
 Evaluare inițială

MEM 1.1  Reactualizarea cunoștințelor 10


1.2 și exersarea competențelor
1.3 clasei I
1.4  Numere naturale de la 0 la
2.1 100.
2.2 Recunoaștere, formare,
3.1 citire, scriere.
3.2 Numere pare- impare.
4.1 Compararea, ordonarea și
5.1 rotunjirea numerelor
5.2 naturale 0-100.
6.1 Adunări și scăderi de la 0
6.2 la 100.
Forme geometrice
Măsurarea cu unitățî
nestandard.
Probleme care se rezolvă
printr-o singură operație.
Probleme care se rezolvă
prin două operații de
adunare/ scădere.
Plante și animale.
Anotimpuri.
Corpul uman.
Surse de energie. Soarele
 Evaluare inițială

DP 1.1  Să ne animtim! 2
2.3  Cine sunt eu? Cine ești
tu? Să ne cunoaștem mai
bine!
 Suntem diferiți, dar
asemănători
 Mali, fetița mulatră
MM 1.4  Sunete din mediul
2.1 înconjurător.
3.1  Sunete muzicale vocale.
3.2  Sunetele muzicale
instrumentale.
 Recapitulare
 Evaluare
AV/AP 1.1  Materiale, instrumente, 4
2.2 tehnici și procedee de lucru;
2.3 caracteristici observabile ale
2.5 acestora.
 Materiale și instrumente cu
ajutorul cărora poți crea
obiecte/ desena, picta sau
modela.
 Comunicarea cu ajutorul
desenelor sau al semnelor.
Litere și cifre.
 Evaluare
2. Poveștile cărții CLR 1.1  Textul. Titlul. Autorul. 17 3 săptămâni
1.2 Alineatele. Transcrierea III-V
1.4  Comunicarea orală
2.2  Dialogul.
2.3  A se prezenta, a prezenta
3.1 pe cineva.
4.1  Inițîerea, menținerea și
încheierea unui dialog
 Ascultarea și respectarea
opiniei celuilalt.
 Formarea unei solicitări
 Grupurile de litere: ceci, ge,
gi, che, chi, ghe, ghi.
 Despărțirea cuvintelor în
silabe
 Recapitulare
 Evaluare sumativă
 Activități de recuperare-
ameliorare/ dezvoltare.

MEM 1.1  Adunarea și scăderea 14


1.2 numerelor naturale 0-100
1.3  Adunarea și scăderea
1.4 numerelor naturale de la 0
2.1 la 100, fără trecere peste
2.2 ordin.
3.1  Pământul. Forme de relief-
3.2 munți
4.1  Adunarea și scăderea
5.1 numerelor naturale de la 0 la
5.2 100, cu trecere peste ordin.
6.1  Despre dealuri
6.2  Recapitulare
 Evaluare
 Activități de recuperare-
ameliorare/ dezvoltare.
DP 1.1  Cum sunt eu, cum sunt 3
1.2 ceilalți?
2.1  Recapitulare
2.3  Evaluare
 Ne place să fim curați și
sănătoși. Igiena personală
MM 1.4  Jucării muzicale. Jucării 5
2.1 muzicale din materiale
3.1 naturale și reciclabile.
3.2  Orchestră de jucării
muzicale.
 Recapitulare
 Evaluare
AV/AP 1.1  Materiale și instrumente 5
2.2  Oamenii comunică
2.3  Litere și cifre
2.5  Evaluare

3. Poveștile toamnei CLR 1.1  Textul literar ( de maxim 120 18 3 săptămâni


1.2 de cuvinte) VI-VIII
1.3  Titlu.
1.4  Autor.
2.1  Alineate.
2.2  Așezarea textului în
2.3 pagină.
2.4  Regului are discursului
3.1 oral.
3.2  Ascultarea și respectarea
3.3 opiniei celuilalt.
3.4  Scrierea cuvintelor cu î
sau â.
 Transcrierea
 Textul narativ
 Recunoașterea
personajelor
 Forme ale discursului oral
 Descrierea unui personaj
 Scrierea colectă a
cuvintelor într-o/ într-un.
 Recapitulare
 Evaluare sumativă: „Ce știu?
Cât știu? Cum știu?”
 Activități de recuperare-
ameliorare/ dezvoltare.

S-ar putea să vă placă și