Sunteți pe pagina 1din 19

Prof. înv.

primar: Deaconescu Georgiana


Anul școlar: 2018-2019
Clasa: a II-a

APROBAT DIRECTOR,

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Planul cadru
Avizat, responsabil Comisie metodică

Arii Discipline Nr.de ore Nr. de ore


alocate
Limbă și comunicare Comunicare în limba romană 6 6
Limba modernă 1 1
Matematică și științele naturii Matematică și explorarea mediului 5 5
Om și societate Religie 1 1
Educație fizică, sport și Educație fizică 2 2
sănătate Muzică și mișcare 2 2
Arte Arte vizuale și abilități practice 2 2
Consiliere și orientare Dezvoltare personală 1 1
Număr total de ore trunchi comun 20 20
Curriculum la decizia școlii (discipline obționale) 0 →1 0
Număr minim de ore pe săptămână 20 20
Număr maxim de ore pe săptămână 21 20
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a

SEMESTRUL I
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ

Nr. Unitatea Disciplina Competențe Conținuturi Nr. de Săptămâna Obs.


crt. tematică specifice ore
1 Bine te-am CLR 1.1. ● Citire/ lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea Săptămânile
regăsit dragă 1.2. competenţelor clasei I I-II
școală! 1.3. ● Cartea
2.3. Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi
2.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
3.1. ● Alfabetul limbii române
3.4. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
4.1. Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte:
4.2. ● Texte suport: 12
Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
Ziua cand toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iasi

 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă Jurnalul unei


poveşti

● Evaluare iniţială

MEM 1.1. ● Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea competenţelor


1.2. clasei I
1.3. Numere naturale de la 0 la 100.
1.4. Recunoaștere,formare,citire,scriere
2.1. Numere pare-impare.
10
2.2. Compararea,ordonarea și rotunjirea numerelor naturale0-100
3.1. Adunări şi scăderi de la 0 la 100
3.2. Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
4.1. Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
5.1. Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare/scădere

1
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
5.2. Plante şi animale
6.1. Anotimpurile
6.2. Corpul uman
Surse de energie. Soarele
● Evaluare iniţială
AVAP 1.1. ● Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru;
2.2. caracteristici observabile ale acestora
2.3. ● Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi crea
2.5. obiecte/desena, picta sau modela
● Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al semnelor. Litere şi
4
cifre
● Evaluare

MM 1.4. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual;


2.1. Legătura dintre text şi melodie; mişcări sugerate de text; dansul
3.1. ● Muzica şi prietenii ei 4
3.2. Începe povestea
Muzică şi culoare
DP 1.1.; 2.1. Autocunoaștere și stil de viață sănătos
2.2.  Să ne amintim !
 Eu și ceilalți. Să ne cunoaștem mai bine Fapte care ne 2
apropie de ceilalți
2 Școala și cartea, CLR 1.1. Textul.Titlul. Autorul.Transcrierea
doi prieteni 1.2. Comunicarea orala. Dialogul
adevărați 1.4. A se prezenta, a prezenta pe cineva
2.2.  Initierea, mentinerea si incheierea unui dialog Săptămânile
2.3. Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt III-V
3.1. Formarea unei solicitari
4.1. ● Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi 18
Despărţirea cuvintelor în silabe
Texte support
“Luchi”, Otilia Cazimir
,,Cartea de Piatra”, dupa Vladimir Colin
Lectura:,,Praslea cel voinic si merele de aur”,de Petre Ispirescu
2
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
,,Frumoasa din Padurea adormita’’, dupa Fratii Grimm
Recapitulare – In cautarea comorii
Evaluare sumativa – Ce stiu? Cat stiu? Cum stiu?
La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 2.1 Numerele naturale de la 0 la 1000
3.1 ●Formarea, citirea si scrierea nr.naturale de la 0 la 1000.
3.2 Numere pare. Numere impare
4.1 Forme de relief
4.2 Compararea și ordonarea nr.naturale de la 0 la 1000.
Medii de viață din țara noastră
Șirul numerelor naturale și modalități diferite de numărare în
intervalul 0-1000
15
Alte medii de viață
● Poziția numerelor naturale pe axa numerelor. Estimarea,
aproximarea și rotunjirea nr.naturale de la 0 la 1000.
Despre nevoile de baza ale viețuitoarelor

● Recapitulare
Evaluare
AVAP 1.1 Materiale și instrumente
2.2 Oamenii comunică
2.3 Litere și cifre
2.5 Evaluare 6

MM 1.1 Elemente de limbaj muzical


1.4 Timbrul
2.1 Sunete din mediul înconjurător
Sunete muzicale vocale 6
Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara)

DP 1.1. Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți


1.2.  Suntem diferiți, dar și asemănători
3
 Sunt la fel/diferit de ceilalți. Cum sunt eu, cum sunt

3
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
ceilalți
 Recapitulare. Evaluare

3 Toamna, CLR 1.1. ● Textul literar(de maxim 120 de cuvinte) Săptămânile


doamnă ruginie 1.2. 1.3. 1.4. Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină VI-VIII
2.1. 2.2. 2.3. Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea opiniei
2.4. 3.1. 3.2. celuilalt vorbitor. 18 h
3.3. 3.4. 4.1. Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea
4.2. 4.3. ●Textul narativ
Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral.
Descrierea unui personaj
Scrierea corecta a cuvintelor într-o/într-un
● Texte suport:
Ciubotelele ogarului, dupa Calin Gruia
Cioc!Cioc!Cioc!, dupa Emil Gârleanu
Lectura:
,,De pe-o buna dimineata”, de O.Cazimir
,,Pinocchio”, dupa Carlo Collodi
● RecapitulareCălător în Țara Poveștilor
● Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
●La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM
1.4. Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0 -1000
1.5.  Modalități de numărare. Nevoi de bază ale viețuitoarelor
1.6. și plantelor.
3.1.  Compunerea și descompunerea numerelor naturale.
3.2. Reproducerea și cresterea viețuitoarelor.
4.1. 15
 Adunarea și scăderea numerelor naturale mai mici decât
4.2. 1 000. Probleme care se rezolvă printr-o operație.
5.1.
 Proprietățile adunării. Probleme care se rezolvă prin două
5.2.
operații.
 Scăderea numerelor naturale în concentrul 0-1000.

4
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
 Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0-
1000. Proba adunării și scăderii.
Anotimpuri. Iarna. Compunerea și rezolvarea de probleme.
● Recapitulare
Evaluare

AVAP 1.2 Familia mea


2.1 Casa mea
2.2 Locul unde mă joc 6
2.3 Evaluare
2.4
MM 1.4 Cântare instrumentală
2.1 Jucării muzicale din materiale naturale
Orchestra de jucării
6
3.1
3.2
DP 1.2. Igiena personală
 Ne place să fim curați și sănătoși. Igiena sălii de clasă
 Reguli de igienă acasă. Importanța normelor de igienă
pentru sănătate și învățare
3
 Cum să fiu sănătos. Importanța normelor de sănătate
pentru relațiile cu ceilalți. Normele de sănătate și relațiile cu
ceilalți
 Recapitulare. Evaluare
4 CLR 1.1.  Textul liric. Poezia. Poetul. Strofa. Versul Săptămânile
Familia, 1.2. 1.3. 1.4.  Asezarea in pagina caietului a textului scris in versuri in 18 h IX-XI
leagănul 2.1. 2.2. 2.3. versuri
copilăriei 2.4. 3.1. 3.2. Povestirea unor intamplari traite sau observate
3.3. 3.4. 4.1.  Transcrierea unui text in versuri
4.2. 4.3.  Poezii despre universul copilariei
 Dialoguri despre familie si locuinta
 Descrierea unei persoaneâ
 Scrierea imaginativa dupa un sir de imagini
 Texte suport

5
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
”Mama”, Panait Cerna
”Bunica”, Stefan Octavian Iosif
Lectura:
,,Fluierul fermecat”, dupa V.Eftimiu
,,Povestea gastelor”, dupa G,Cosbuc
• Recapitulare.Noi si cuibul parintesc
Evaluare sumativa
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
●La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0- 1000,


1.4.
1.5. cu trecere peste ordin
1.6.  Adunarea cu trecere peste ordinul unităților.
MEM 3.1. Corpul omenesc – menținerea stării de sănătate
3.2.  Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor.
4.1.
4.2. Menținerea stării de sănătate
5.1.  Adunarea cu trecerea peste ordinul zecilor și unităților.
5.2. 15
Alimentație sănătoasă și reguli de igienă
 Organizarea datelor în tabele
Prevenirea și tratarea bolilor

• Recapitulare.
Evaluare

AVAP 1.1  Povești despre curcubeu


1.2  Cu umbrela prin ploaie
2.2  Curcubeul nostru 6
2.3  Evaluare
2.4
MM 1.1 ,1.2 Elemente de limbaj muzical
1.3,1.4 Ritmul 6
2.1, 3.1 Sunet lung/scurt

6
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
3.2 Marcarea structurilor ritmice
Audiţia interioară
Improvizaţia ritmică spontană
DP 2.1. Dezvoltarea emoțională și socială
2.2.  Emoțiile mele. Cum îmi exprim emoțiile. Gândurile
3
noastre ne creează emoții
 Emoțiile în imagini și culori. Emoții care ne fac bine/rău
5 Vin ● Povestirea orala a unui fragment de text Săptămânile
sărbătorile ! CLR 1.2. ●Propozitia. Enuntul. Intonarea propozitiilor XII-XIV
1.3. Semnul intrebarii?Punctul.Semnul exclamarii!
2.3. ● Scrierea corecta a cuvintelor cu m înainte de psau b 18 h
3.1. ● Intonarea propozițiilor
3.2. ● Formularea raspunsurilor la intrebari.
4.1. ● Scrierea funcțională. Felicitarea. Cuvinte cu inteles
4.2.
4.3. asemanator
Texte suport
,,Vreau sa traiesc printre stele, dupa V.Eftimiu
,,Colindatorii(fragment), de G.Cosbuc
Lectura: ,,Lebedele”,dupa H.C.Andersen
,,Povestea ceasului cu inima”, dupa V.Colin
Recapitulare:La colindat
Evaluare sumativa
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
●La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

MEM 2.1.  Scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000, cu


2.2.
3.1. împrumut de la ordinal zecilor
3.2.  Scăderea numerelor natural în concentrul 0 – 1000, cu
4.1. împrumut de la ordinal sutelor 15
4.2.  Scăderea numerelor natural în concentrul 0 – 1000, cu
5.1.
5.2. împrumut de la ordinal zecilor și sutelor
 Universul. Planetele Sistemului Solar.
 Scăderea numerelor natural , în concentrul 0 – 1000, cu trecere
7
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
peste ordin
 Ciclul zi – noapte.
 Organizarea și reprezentarea datelor: tabele, grafice
 Recapitulare
 Evaluare
 RECAPITULARE

AVAP 1.2  Ninge


1.3  Omul de zăpadă
2.2; 2.3  Obiceiuri de iarnă 6
2.5; 2.6  Evaluare

MM 1.1 Elemente de limbaj muzical


1.2 Melodia
1.3 Sunete înalte/joase
1.4 Mersul melodiei 6
2.1
3.1
3.2
DP 2.1. Trăire și manifestare emoțională, starea de bine
2.2.  Să înțelegem mai bine emoțiile. Îmi stăpânesc emoțiile 3
 Recapitulare. Evaluare
VACANȚĂ DE IARNĂ – 22 DECEMBRIE 2018- 13 IANUARIE 2019
6 Farmecul iernii CLR 1.1. ● Recapitulare Săptămânile
1.2. Povestirea orala a unui text XV-XVII
1.3. Povestirea unor intamplari observate
1.4. Reguli ale discursului oral
2.3. Pronuntia clara si corecta
3.1. Virgula 18
3.2. ●Textul nonliterar/informativ
3.4. Descrierea unui fenomen\
4.1. Propozitia
4.2. Cuvantul

8
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
Silaba
Scrierea corecta a cuvintelor s-a/sa
Scrierea imaginativa dupa ilustratie
Texte suport
Iarna, dupa M.Sadoveanu
Fiecare fulg de nea e unic, dupa Justin Pollard
Lectura:
,,Cati ca voi”, de G.Toparceanu
,,Frumoasa si bestia, dupa Jeanne-Marie Lepi;
Recapitulare Craiasa Zapezii
Evaluare sumativa
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
●La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

MEM
1.5. Înmulțirea numerelor de la 0 la 100

1.6. • Legătura dintre adunarea repetată de termeni egali și înmulțire.


5.2. • Înmultirea numerelor naturale.
3.1. • Înmultirea cand unul dintre factori este 2. Proprietățile
3.2. înmulțirii.
• Inmultirea cand unul dintre factori este 3 sau 4.
Pământul. Alcătuire
15
• Inmultirea cand unul dintre factori este 5 sau 6. Proprietățile
înmulțirii .
• Inmultirea cand unul dintre factori este 7, 8 sau 9.
Proprietățile înmulțirii.

• Recapitulare.
Evaluare

AVAP 2.1  Piatră


2.3  Lemn
6
2.4  Plastic
2.5  Recapitulare
9
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
 Evaluare
MM 1.4 Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul)
2.1 Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde
6
3.1
3.2
DP 2.1. Comunicare școlară eficientă
2.2.  Comunicăm: Vorbim și ascultăm. Emoțiile în
comunicarea cu ceilalți 3
 Recapitulare. Evaluare
 Recapitulare finală

10
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a

SEMESTRUL AL II-LEA
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ INTEGRATĂ

Nr. Unitatea Disciplina Competențe Conținuturi Nr. de Săptămâna Obs.


crt. tematică specifice ore
1 Învățăm să ne CLR 1.1. 1.2. 1.3. ● Dialogul 18 h Săptămânile
comportăm! 1.4. 1.5. 1.6. Dialogul in situatii concrete I-III
3.1. 3.2. Formularea de intrebari si raspunsuri
4.1. 4.2. Povestirea orala a unui text citit
5.1. 5.2. A cere si a da informatii
61. 6.2. 6.4. ●Doua puncte
Repovestirea unei intamplari citite
Scrierea pe liniatura dictando
Cuvinte cu inteles opus
Texte suport
Ce baiat!, dupa Octavian Pancu-Iasi
Cel mai bun prieten, dupa Victor Sivetidis
Lectura: ,,Fat-Frumos cu parul de aur”, dupa P.Ispirescu
,,Peter Pan”,dupa J.M.Barrie;
,,Tanu”, de Elena Farago
● Recapitulare
● Evaluare sumativă
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!
MEM 15
1.5. Înmulțirea când unul din factori este 0, 1 sau 10.
1.6. Forțe exercitate de magneți. Experimente.
2.2. Forța magnetică – aplicație.
3.1. Probleme care se rezolvă prin operații diferite.

11
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
3.2.
5.2. Recapitulare.
Evaluare.

Împărțirea cu rest 0 în concentrul 0 – 100.


Scăderea repetată și legătura cu împărțirea.
Legătura dintre înmulțire și împărțire.
Electricitate – corpuri și material care conduc
electricitatea.

AVAP 1.2 Muzica, pasiunea mea 6


2.2 Instrumente muzicale de jucărie
2.3 Evaluare

MM 1.4 Elemente de limbaj muzical 6


2.1 Interpretarea
3.1 Nuanţe – Tare, încet, mediu
3.2 Cântec vesel/ trist
3.4
DP 2.3. Dezvoltarea emoțională și socială 3
 Relațiile cu ceilalți: Prietenia.Respectul Prietenia și
conflictul
 Recapitulare. Evaluare
2 Călător pe CLR 1.1. 1.2. 1.3. ● A formula o idee A identifica un obiect/un loc/o persoana. 18
aripile 1.4. 1.5. 1.6. Despartirea in silabe la capat de rand
imaginației 3.1. 3.2. Cuvinte cu aceeasi forma si inteles diferit
4.1. 4.2. ● Acordul in numar si gen Săptămânile
5.1. 5.2. Scrierea corecta a cuvintelor dintr-un/dintr-o IV-VI
61. 6.2. 6.4. Scrierea imaginativa a unui text dupa benzi desenate
● Texte suport:
Aventurile lui Habarnam, dupa Nikolai Nosov
Vrajitorul din OZ, dupa Lyman Frank Baum
 Lectură:
12
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
,,Gulliver in Tara piticilor”,dupa Jonathan Swift

,,Zana Apelor”, basm popular


● Recapitulare
Hoinarind prin Tara Minunilor
● Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
●La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

MEM 1.5. Împărțirea cu rest 0 în concentrul 0 – 100.


1.6. 15
5.2 • Împărțirea la 2. Împărțirea la 3.
3.1. • Împărțirea la 4. Împărțirea la 5. Împărțirea la 6.
3.2.
4.1. • Împărțirea la 5
4.2. • Împărțirea la 7.Împărțirea la 8.Împărțirea la 9
 Cazuri speciale de împărțire. Proba înmulțirii. Proba
împărțirii.
 Probleme care se rezolvă prin operații diferite.
AVAP 2.1 Frunze
2.2 Flori
2.3 Fructe 6
2.4 Evaluare
2.5
MM 1.1 Elemente de limbaj muzical
1.2 Interpretarea 6
1.4 Procedee armonico-polifonice (solist-cor, lanţ, dialog, grupe
2.1 alternative)
3.1
3.2
DP 2.3. Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare

13
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
 Cum folosim timpul ? școlarul și programul zilnic de 3
activitate
 Programul meu zilnic de lucru
 Timpul meu pentru activitate și odihnă
3 Bun venit, CLR ●Sunelele limbii române 18 h Săptămânile
primăvară! 1.1. 1.2. 1.3. ● Vocale şi consoane VII-IX
1.4. 1.5. ● Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete:oa, ea, ia,
1.6. 3.1. 3.2. ie, ua, uă
4.1. 4.2. ● Scrierea corecta a cuvintelor sau/s-au
5.1. 5.2. ●Scrierea imaginativa a unui text pe baza unui sir de intrebari
61. 6.2. 6.4. ● Texte suport:
Cuibul de pasarele, dupa Cezar Petrescu
Buburuza, dupa Eugen Jianu
Lectură :
,,Black Beauty”, dupa Anna Sewell
,,Lassie”, dupa Eric Knight
● RecapitulareFile din cartea naturii
● Evaluare sumativă
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
●La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

MEM
1.4.  Experiment – Realizarea unui circuit electric simplu. 15
1.5.
1.6. Fracții.
3.1. Unități de măsură
3.2. Măsurarea timpului : unități de măsură, instrumente de
4.1. măsurare.
4.2. • Măsurarea lungimii : unități standard, instrumente de
5.1. măsurare.
5.2. • Unități de măsură pentru capacitate : litrul, mililitrul.
• Masa corpurilor: unități și instrumente de măsură.
• Bani: leul, euro. Monede și bancnote.

14
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
Intensitatea și tăria sunetului.
Recapitulare.
Evaluare

AVAP 1.3  Familia Miau 6


2.2  Fluturi
2.3  Evaluare
2.5
1.1 Cântare vocală 6
1.2  Cântarea vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual
MM 1.4  Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia,
2.1 sincronizarea
3.1
DP 3.1. Organizarea învățării și pregătirea pentru viață a școlarului mic. 3
3.2. Rutine
 Când și cât învăț ? Cum învăț ?
 Învățarea poate fi un joc frumos dacă știi să joci !
 Recapitulare. Evaluare
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL ,,SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”- 15- 19 APRILIE 2019 – Săpt X
VACANȚĂ DE PRIMĂVARĂ- 20 APRILIE- 05 MAI 2019
4 CLR 1.1. 1.2. 1.3. ● Textul informativ 18 h Săptămânile
Copilăria 1.4. 1.6. 3.1. Scrierea functionala. Biletul. XI-XIII
cea mai 3.2. Biletul de mulțumire, de informare, de solicitare
frumoasă 4.1. Afisul
vârstă 5.1. 5.2. Scrierea cuvintelor care contin litera x
61. 6.2. 6.4. ● Text suport:
Cheile, dupa T.Arghezi
Intalnire in lumea cartilor
 Lectură: Lectură:Parada personajelor: prezentarea
personajului preferat, realizarea unor măşti
● RecapitulareCatre vacanta
● Evaluare sumativă
15
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
Ce știu? Cât știu? Cum știu?
●La pas!Un pas mai sus!
Activitati de recuperare-ameliorare/dezvoltare

Figuri și corpuri geometrice.


Figuri plane. Axa de simetrie. 15
1.4.
1.5. Corpuri geometrice 3D.
1.6.
MEM 3.1. Recapitulare
3.2. Evaluare.
4.1.
4.2.
5.1. Recapitulare finală:
5.2. Numerele naturale de la 0 la 1000.
Adunarea și scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000.

AVAP 1.1  Pești 6


2.2  Țestoase de apă
2.3  Caracatițe
2.5  Evaluare
MM 1.2 Cântare instrumentală 6
2.2  Percuţia corporală diversă
2.3  Cântarea cu acompaniament
3.1  Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic/ de
jucării muzicale realizat de copii

DP 3.1. Abilități și atitudini de învățare 3


3.2.  Cine și ce mă ajută/ mă împiedică să învăț ? Importanța
normelor de igienă pentru învățare
 Cum poți face învățarea mai ușoară ?
Recapitulare. Evaluare
5 Parfum de 1.1. 1.2. 1.3. RECAPITULARE FINALĂ Săptămânile
vară CLR 1.4. 1.5. 1.6. ● Alfabetul limbii române 18 h XIV-XVI

16
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a
3.1. 3.2. ● Grupurile de litere
4.1. 4.2. ● Textul narativ: titlu, autor, alineate
5.1. 5.2. Aşezarea textului în pagină
61. 6.2. 6.4. Textul literar. Textul nonliterar
Recunoaşterea personajelor. Povestirea orală
● Scrierea funcţională
Biletul de mulţumire, de informare, de solicitare
Felicitarea. Afişul
● Ortografia
 Proiect – Proiectul meu de vacanţă
 În lumea cărţilor
 Lectură:
 Lista lecturilor recomandate
● Recapitulare
● Evaluare finală
Ne jucăm, corectăm, învăţăm!

1.1 Recapitulare finală 15


1,2
MEM 1.3
1.4
Înmultirea si împărțirea numerelor naturale în concentrul 0 -
1,5 100
1.6 Figuri si corpuri geometrice
2.2 Măsurarea cu unităţi standard
3.1 Probleme care se rezolvă prin două sau mai multe operaţii de
5.1
5.2 adunare, scădere, înmultire, împărtire
6.4 Medii de viață
Plante si animale

Corpul omenesc
Pământul
Universul. Planetele Sistemului Solar
Electricitatea

Evaluare finală

17
Școala Gimnazială Nr. 5-Structura Goranu Prof. Înv. Primar Deaconescu Georgiana Anul școlar 2018/2019 – clasa a II-a

AVAP 2.2  La castel 6


2.3  Cai și unicorni
2.4  Prâslea cel voinic
 Personajul ECO
 Recapitulare-Evaluare
MM 1.4 Mişcare pe muzică 6
2.1  Dirijatul intuitiv
2.2  Mişcări sugerate de text /ritm
3.1  Dansul
 Pasul cadenţat/ Marşul
 Evaluarea cântecelor învăţate
DP 3.3. Explorarea meseriilor 3
 Oamenii și meseriile lor
 Meseriile. De ce sunt folositoare meseriile ?
 Recapitulare. Evaluare
 Recapitulare finală

18